Professionaliseer jezelf tot duurzaamheidsspecialist!

 

Klimaat & Energie | Haal meer uit je kennis, carrière en netwerk

De werkomgeving binnen de sector klimaat & Energie wordt steeds dynamischer en complexer en de vraag naar professionals stijgt. Als organisator van congressen, cursussen en opleidingen brengen wij mensen samen. Om te leren en om te netwerken. 

Euroforum en het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseren al ruim 40 jaar events, opleidingen en trainingen. Onze programma’s hebben een sterke focus op de praktijk omdat wij geloven dat je je effectiviteit optimaal kunt ontwikkelen met inhoudelijke praktijksituaties. De opleidingen en trainingen worden continu afgestemd op de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

Je ontmoet deelnemers vanuit allerlei organisaties. Juist deze mix aan ervaring maakt dat je ook veel leert van je collega deelnemers. De docenten en sprekers zijn experts in hun vak en werken zelf met de oplossingen en toepassingen in hun eigen praktijk.

Zorg dat je het netwerk, de kennis en de vaardigheden hebt voor nu en de toekomst!

Nationaal Warmte Congres 2024
 

Op donderdag 17 oktober 2024 vindt de 17e editie plaats van het Nationaal Warmte Congres. Deze editie focussen we nog meer op de uitwerking van de warmtetransitie. Want 2030 ligt om de hoek en de urgentie is nú. Deze dag hoor je alles over: 

 • De nieuwe Wet Collectieve Warmte; hoe kunnen we nu al aan de slag?
 • Hoe vul je als gemeente je regierol in? 
 • Hoe krijg je commitment van de verschillende stakeholders in een warmteproject en zorg je dat zij hun rol nemen
 • De vertaling van Transitievisie Warmte naar wijkuitvoeringsplannen
 • Participatie van bewoners; meedenken, meepraten en meedoen?
 • Financiering van de warmtetransitie
 • Nieuw! Data & Innovatie
 • En vooral: veel praktijkcases

   

Meer informatie en inschrijven Houd mij op de hoogte

Congres Financiering van de energietransitie

Om de de CO₂-uitstoot in Nederland in 2030 met 49% te verminderen ten opzichte van 1990 is het essentieel de financiering van de energietransitie te versnellen en op te schalen. Geloof jij ook dat samenwerken cruciaal is voor standaardisatie en realisatie van de energietransitie? Kom dan naar het congres Financiering van de Energietransitie! Hoor alles over: 

 • Hoe ga je om met onzekerheden die van grote invloed zijn op de business case?
 • Hoe wordt de financiering van de energietransitie haalbaar en betaalbaar?
 • Welke schaalvergrotingsmogelijkheden zijn er en in hoeverre worden hierdoor de kosten gedrukt?
 • Welke mogelijkheden zijn er om publieke en private financieringen optimaal te combineren?
 • Hoe integreer je verschillende energieconcepten inclusief service- en business model?
 • Hoe investeer je zo slim mogelijk en waar investeer je bewust niet in?
   

Meer informatie en inschrijven Houd mij op de hoogte

Nationaal Waterstof congres 2024
 

Op 5 november komen waterstof experts samen om de volgende stappen zetten in de waterstof transitie. Een dag om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.  Deze dag hoor je alles over: 

 • Welke mogelijkheden biedt waterstof voor verschillende sectoren?
 • Hoe wordt het opwekken en inzetten van waterstof haalbaar en betaalbaar?
 • Hoe kunnen de publieke en private sector optimaal samenwerken?
 • De beschikbare tools voor versnelling van verduurzaming
 • Wat zijn de grootste technische uitdagingen?
 • Het produceren, transporteren en toepassen van waterstof in de toekomst
 • Hoe ziet de transitie naar groene waterstof eruit?
   

Meer informatie en inschrijven Houd mij op de hoogte

Netcongestie: Praktische handvatten voor lokale oplossingen

Ben je betrokken bij of start je met het aanpakken van netcongestie? Tijdens de 2-daagse opleiding Netcongestie leer je alles over de uitdagingen van ons energiesysteem en de lokale, op maat gemaakte oplossingen die nodig zijn.  

 • Zet stappen in het aanpakken en oplossen van uitdagingen rondom netcongestie
 • Ken de complexe processen, weet richting te geven aan oplossingen en het opzetten van energiehubs
 • Hoe communiceer je effectief met belanghebbenden om oplossingen te realiseren
 • Betrek stakeholders en bouw een netwerk op voor een effectieve samenwerking
 • Stimuleer een samenwerking tussen belanghebbenden om projecten haalbaar en succesvol te make

Meer informatie en inschrijven Download de brochure

Verkorte opleiding Adviseur Energietransitie
 

Een integrale aanpak voor een effectieve uitvoering. Na deze opleiding:

 • Breng je de technische, sociale, financiële en governance vraagstukken binnen de energietransitie samen
 • Kom je tot een goed afgewogen integraal advies voor je organisatie
 • Kun je energieprojecten op een slimme manier inpassen in de omgeving en het landschap
 • Weet je hoe en wanneer je energieprojecten versnelt en wanneer je nog even moet wachten
 • Breng je de verschillende partijen effectief samen voor integrale oplossingen
   

Bekijk het programma Download de brochure

Opleiding Regie in de Circulaire Economie

Leer de circulaire beleidsdoelstellingen toepasbaar maken! In deze opleiding leer je o.a.:

 • Omgaan met complexe ketensamenwerkingen
 • Hoe je de bedrijfsvoering (meer) circulair inricht en duurzame impact creëert
 • Hoe je een circulair business model opstelt
 • Om te gaan met circulaire inkoop, aanbestedingen en financiering
 • Hoe je materiaalkringlopen sluit
 • Welke instrumenten en instanties er zijn om jouw circulaire ambities te ondersteunen   

Bekijk het programma Download de brochure

Opleiding Duurzame Energieprojecten

 

Haal meer uit je Duurzame Energieprojecten! In deze opleiding leer je alles over:

 • technologie, trends, kaders en beleid
 • flexibiliteit in het energielandschap en de rol van energieopslag
 • inpassing van je project in de omgeving
 • de haalbaarheid van je project en een succesvolle business case
 • samenwerking met andere stakeholders
 • het creëren van draagvlak

Bekijk het programma Download de brochure

Opleiding Strategisch Adviseur Mobiliteit
 

Word een strategische mobiliteitsexpert! In deze opleiding leer je:

 • Jouw regierol op de juiste manier in te richten
 • Anders kijken naar bereikbaarheid en nabijheid
 • Hoe je smart mobility het beste kan inrichten in gebiedsontwikkeling
 • Wat de raakvlakken tussen mobiliteit en klimaatadaptatie zijn
 • De basiskennis over keuzegedrag in mobiliteit
 • Hoe je sterkere samenwerkingsverbanden aangaat

Bekijk het programma Download de brochure

Praktijkopleiding Duurzame warmteprojecten; van plan naar realisatie

Van Transitievisie naar realisatie met een sterke Business Case! Na deze opleiding:

 • Ken je alle ins & outs over business cases en financiering van duurzame warmteprojecten en weet je hoe je deze toe moet passen
 • Weet je welke financierings- en bekostigingsinstrumenten er zijn en hoe je deze succesvol kunt gebruiken
 • Kun je succesvol samenwerken met andere stakeholders om zo een haalbare business case te maken
 • Heb je concrete handvatten voor de financiering van je eigen project
 • Heb je handvatten om de vertaling te kunnen maken van de Transitievisie Warmte naar een wijkuitvoeringsplan

Bekijk het programma Download de brochure

Opleiding Verduurzamen van Vastgoed

 

Weet jij al hoe je je vastgoedportefeuille succesvol verduurzaamt? In deze opleiding leer je o.a.:

 • Welke deadlines de overheid heeft gesteld, welke kaders hierbij gelden en wat dit voor jou betekent
 • Hoe je de juiste keuzes maakt om je vastgoed te verduurzamen
 • Draagvlak te creëren bij de verschillende belanghebbenden en een goede samenwerking
 • Je eigen rendabele businesscase op te stellen in deze complexe opgave
   

Bekijk het programma Download de brochure

Neem contact op met de adviseur 

Wil je meer inhoudelijke informatie over de opleidingen of het congres? Neem contact op met jouw opleidingsadviseur:

Tonnie van Zanten

Adviseur vakgebied Duurzaamheid & Energie

040 - 2 972 780
tonnie.van.zanten@euroforum.nl

 

Schrijf je in voor de Vakgebied Agenda Energie & Duurzaamheid

Met deze nieuwsbrief houden we je graag op de hoogte van ontwikkelingen binnen dit vakgebied.