Duurzame Energieprojecten

 • Na deze opleiding weet je hoe je jouw duurzame energieprojecten succesvol op kunt zetten
 • Basisopleiding + 3 keuzemodules (Warmte, Zon en Wind)
 • Leer alles over de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten
 • Krijg concrete handvatten om je eigen projecten succesvol te maken
 • Jouw eigen praktijk staat centraal

Leer hoe je duurzame energieprojecten succesvol opzet

 • Opleiding
 • 5 oktober - 14 december 2023
 • La Vie Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Haal meer uit je Duurzame Energieprojecten

Om de ambitieuze doelstellingen voor het verduurzamen van onze energievoorziening te halen hebben we succesvolle energieprojecten nodig. Een grote opgave waarbij van jou verlangd wordt dat je de juiste keuzes kunt maken. Speciaal voor iedereen die gaat starten of al betrokken is bij een project op het gebied van duurzame energie, hebben wij deze opleiding samengesteld.

Download de brochure
 

Je leert alles over

 • technologie, trends, kaders en beleid
 • flexibiliteit in het energielandschap en de rol van energieopslag
 • inpassing van je project in de omgeving
 • de haalbaarheid van je project en een succesvolle business case
 • samenwerking met andere stakeholders
 • het creëren van draagvlak
 • warmte, wind en zon, verdiep je kennis in de modules over specifieke thema’s

Na de opleiding weet je wat het betekent voor jouw eigen praktijk en hoe je het toepast zodat je projecten succesvol worden!

Bekijk het programma

 

Wat houdt de opleiding Duurzame Energieprojecten in?

Van gerenommeerde experts uit de markt leer je tijdens deze opleiding inzicht te krijgen in de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten. De opleiding is praktisch ingestoken. Dit betekent dat de docenten je op de hoogte brengen van hun visie en kennis uit de praktijk. Middels business cases ga je vervolgens zelf aan de slag. Wij nodigen je van harte uit om de discussie met de docenten en de overige deelnemers aan te gaan om zo gezamenlijk nieuwe inzichten en ideeën te creëren.
 

Volledig op maat gemaakt

Je kunt je kennis verdiepen in de modules over de specifieke thema’s:

 • Warmte en energiebesparing
 • Zonne-energie
 • Windenergie

Deze opleiding is onmisbaar om de juiste keuzes te maken en als volwaardige gesprekspartner met alle partijen aan tafel te gaan!
 

Sfeerimpressie van de opleiding:


Na het afronden van deze opleiding:

 • Beschik je over concrete vakkennis van de economische, technische en juridische aspecten van duurzame energieprojecten;
 • Ben je volledig up to date om in te spelen op de actuele ontwikkelingen, kansen in de markt te benutten en je te wapenen tegen de risico’s;
 • Heb je concrete handvatten om je eigen projecten verder te ontwikkelen en succesvol te maken!
   

Je eigen praktijk centraal

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de opleiding ontvang je een intakeformulier. Hierop kun je aangeven wat concreet je leerdoelen zijn en wat je verwachtingen zijn van deze opleiding. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voorbereiden.
 

Basismodules:

Module 1:

Duurzame energie: De markt, de transitie en het beleid
Wat zijn de marktontwikkelingen en technische mogelijkheden en hoe vertaal je het raamwerk van beleid en subsidies naar je eigen situatie?

Module 2:

Duurzame energieprojecten en de omgeving
Hoe past je project in de omgevingsplannen?

 

 

Module 3:

Flexibiliteit en energieopslag
Hoe maak je je energiesysteem flexibel en welke rol kan energieopslag daarbij spelen?

Module 7:

Business Case en Projectfinanciering
Leer hoe je waarde creëert in je duurzame energieproject en je financieel rendement genereert

Module 8:

Duurzaam gedrag en energie
Hoe krijg je je intern en externe stakeholders mee en hoe ga je om met weerstand?

Module 9:

Projectaanpak
Hoe zorg je ervoor dat je een succesvol duurzaam energieproject realiseert?


Keuzemodules:

 

In samenwerking met:

Programma van de opleiding Duurzame Energieprojecten

 

Module 1 (basismodule)

Duurzame Energie: de markt, de transitie en het beleid

Tijdens deze dag hoor je alles over de energiemarkt in zijn totaliteit en het aandeel van duurzame energie hierin. Daarnaast komen de drijfveren, het beleid en de regulering aan bod. Wat betekent dit allemaal voor jou?
 

De energiemarkt in transitie

 • Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe?
 • Wat zijn de drijfveren voor de transitie naar meer duurzame energie?
 • Wat zijn recente ontwikkelingen en trends?
 • Wat is het marktaandeel van Duurzame Energie in Nederland en de EU?
 • Welke rollen heeft het ‘nieuwe’ energiebedrijf: producent, netbeheerder, leverancier en eindgebruiker? 
 • Met welke nieuwe toetreders krijg je te maken en wat is de rol van lokale energiecoöperaties?
 • Welke rol speelt de EU in de Nederlandse energietransitie?
 • Hoe kun je energieproductie vs. energiebesparing opnemen in je klimaatstrategie
 • Waar komen de kosten en de baten vandaan?
 • Wat is de invloed van transitie op de energieprijzen?
 • Wat is het potentieel om conventionele bronnen te vervangen?
 • Hoe ontwikkelt de kostprijs zich en hoe ziet de leercurve eruit?
 • Wat zijn de uitdagingen bij de integratie van duurzame energiebronnen?

Highlights transitie technologie

 • Wat zijn de populairste duurzame energiebronnen in Nederland en wat zijn de verschillende
  kenmerken
 • Hoe ontwikkelt de energie infrastructuur zich?
 • Wat is het potentieel om conventionele bronnen te vervangen?
 • Hoe ontwikkelt de kostprijs zich en hoe ziet de leercurve eruit?
 • Wat zijn de uitdagingen bij de integratie van duurzame energiebronnen?

Beleid, regulering en instrumenten

 • Wat zijn belangrijke beleidsontwikkelingen en voorspellingen
 • Hoe wordt beleid in haar verschillende hoedanigheden gebruikt om de economische aspecten van hernieuwbare energie te veranderen?
 • Welke beleidsinstrumenten zijn er en hoe gebruik je die?
 • Met welke vergunningen en contracten krijg je te maken?
 • Waar gaat het debat over energiesubsidies en de kosten voor klanten over? En hoe voer je dit?
 • Wat is het verschil tussen het perspectief van de markt en het perspectief van de overheid?

Docent: Hans Kursten, Procesmanager, p2 projectmanagement

Met bijdrage van: Jorn ten Have, Senior Adviseur Duurzame Energieproductie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Module 2  (basismodule)

Duurzame energieprojecten in de omgeving

De inpassing van duurzame energieprojecten in de omgeving is een grote uitdaging, Immers, ruimte is maar beperkt beschikbaar en er zijn volop andere kapers op de kust. Tijdens deze module kijken we wat de ruimtelijke impact is van je projecten, de mogelijke relatie met gebiedsontwikkelingen en wat je kunt doen met betrokken stakeholders om tot realisatie te komen. 

 • Wat is de ruimtelijke impact van je projecten?
 • Planologische randvoorwaarden, heb ik daar mee te maken?
 • Wat is de context van je project in het omgevingsplan en de omgevingsvisie?
 • Hoe kom je van papier tot uitvoering?
 • Hoe zorg je dat jouw belangen passen in het groter belang? Met wie heb je hier te maken?
 • Hoe kun je anticiperen op de Omgevingswet?
 • • Hoe ga je een actieve dialoog aan met de omgeving?
 • Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat niet alleen de “groene top” meepraat, maar écht iedereen?
 • Hoe organiseer je een participatietraject?

Docent: Mercè de Miguel Capdevilla, Procesmanager, P2


Module 3 (basismodule)

Flexibiliteit en energieopslag

Tijdens deze module gaan we in op het belang van flexibiliteit in het energienet. Hoe zorgen we ervoor dat we ook met duurzame energie een stabiele energievoorziening hebben? Daarnaast hoor je alles over de mogelijkheden voor opslag van duurzame energie.

 • Wat maakt flexibiliteit en energieopslag zo belangrijk in het toekomstig energielandschap?
 • Wat is het effect van grote variaties in vraag en aanbod door zon en wind?
 • Welke verschillende toepassingsvormen van flexibiliteit en energieopslag zijn er?
 • Welke techno-economische ontwikkelingen zien we?
 • Hoe benut je flexibiliteit en energieopslag in de gebouwde omgeving?
 • Hoe kunnen data en ICT oplossingen hierbij helpen?
 • Welke rol speelt flexibiliteit en energieopslag bij netcongestie?
 • Wat is de waarde van flexibiliteit en energieopslag?
 • Voorbeeld casus en business case bepaling voor energieopslag
 • Praktijk voorbeelden

Docent: Geert Litjens, Energy Systems Specialist, Spectral


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 4 (keuzemodule)

Warmte en energiebesparing

“Hoe vullen we de toekomstige vraag naar warmte zo duurzaam mogelijk in?”

 • Wat is de positie van warmte in de energieketen en specifiek voor de gebouwde omgeving?
 • Het gebruik van warmte en de relatie met koude
 • Welke termen worden gebruikt in de warmtetransitie: ‘energieneutraal’, ‘CO2-vrij’, ‘energie-producerend’, ‘BENG’, ‘Nul-op-de-meter’, ...
 • Welke warmtebronnen zijn beschikbaar?
 • Hoe kun je energie besparen?
 • Welke warmte opties zijn er? We gaan ze objectief vergelijken
 • Hoe pak je een project aan?
 • Welke verschillende toekomstbeelden zijn er?
 • Hoe komt warmte terug in de RES en de Transitievisie Warmte?

Docent: Christiaan van Soest, Consultant & Ontwikkelaar, De WarmteTransitieMakers / Greenvis


Module 5 (keuzemodule)

Zonne-energie

 • Hoe ziet het marktaandeel van zonne-energie eruit in Nederland en Europa?
 • Welke ontwikkeling van decentrale opwekking zien we?
 • Wat zijn de technologische ontwikkelingen en trends?
 • Met welke procedures en vergunningen krijg je te maken?
 • Hoe ziet de business case en financiering van fotovoltaïsche projecten eruit: particulier vs zakelijk
 • Realisatie PV bij huishoudens
 • Hoe ziet het coöperatieve model eruit?
 • Opbrengstberekeningen: investering en exploitatie
 • Wat zijn de mogelijkheden voor burgerparticipatie?
 • Welke rol speelt de gemeente binnen lokale zonne-energie initiatieven?
 • Praktijkcase: Maatschappelijk verantwoord ondernemen: zonnepanelen op het dak van HST Groep

Docent:
Jan-Willem Jehee, Eigenaar, Bezonnen Energie


Module 6 (keuzemodule)

Windenergie

Windenergie op land en op zee

 • Hoe maak je een windenergie business case?
 • Hoe zet een windturbine de wind om in elektriciteit?
 • Wat zijn de technologische ontwikkelingen op het gebied van windturbines?
 • Met welk beleid en wetgeving moet je rekening houden?
 • Wat zijn de uitdagingen in de directe leefomgeving en ruimtelijke ordening?
 • Hoe ga je om met weerstand?
 • Welke fasen zijn er in een windproject? En wat wordt er van je verwacht in elke fase?
 • Inkoop en aanbestedingen
 • Hoe verloopt de bouw: fundaties, netinpassing & plaatsing windturbines

Docent:
Tijmen Keesmaat, Directeur, Green Trust Consultancy


Module 7 (basismodule)

Business Case en projectfinanciering

Tijdens deze module leer je alles over het maken van een goed onderbouwde en gevalideerde business case: de zakelijke rechtvaardiging van het project. Tevens ga je werken aan de hand van concrete voorbeeldprojecten. Het is noodzakelijk dat je op deze dag een laptop meebrengt.

Business case analyze en planning

 • Hoe bepaal je de haalbaarheid van het project – feasibility study
 • Wat is het verdienmodel van je project?
 • Wat is de constructie van de samenwerking?
 • Hoe structureer je een project voor hernieuwbare energie?
 • Het spreken van de financiële taal om succesvol projectfinanciering te bereiken
 • Welke financieringsbronnen zijn er?
 • Welke trends en ontwikkelingen zijn er in de investeringen voor hernieuwbare energie?

Inleiding tot financieel management 
Het genereren van financieel rendement

 • Welke belangrijke variabelen zijn er in een business plan en hoe beïnvloeden ze rendement?
 • Omzet en kostenraming
 • Hoe beheer je cash-flows over de gehele levensduur van het project?
 • Wat is de terugverdientijd van de investeringen?
 • Wat is de invloed van beleidsmechanismen op het cashflow model en project rendement?
 • Financiële risico’s; welke factoren spelen een rol?

Docent: Jan Willem Zwang, Eigenaar, Stratergy


Module 8 (basismodule)

Duurzaam gedrag en energie

Tijdens deze module wordt ingegaan op het creëren van draagvlak voor je project. Hoe zorg je dat je alle stakeholders mee krijgt?
 

Slimmer ontwerpen & gedragsbeïnvloeding

Hoe kun je je business case slimmer ontwerpen?

 • Vanuit het perspectief en het logische gedrag van je stakeholders
 • Toegepast op lokale energiebesparing en energieproductie
 • Hoe kunnen de inzet van gedragskennis en het inspelen op lokale initiatieven leiden tot:
  • minder kosten
  • meer kwaliteit
  • blijere burgers
  • leuker werk
 • Je leert om slimme oplossingen te ontwerpen en enthousiasme voor duurzame maatregelen te creëren vanuit het perspectief en het logische gedrag van de klant
 • Hoe krijg je je stakeholders mee en hoe ga je om met weerstand?
 • En hoe kan gedragsbeïnvloeding een rol spelen bij de financiering van je project?
 • Je hoort concrete voorbeelden van cases met lokale energiebesparing en energieopwekking en je werkt tegelijkertijd ook aan je eigen case volgens een paar eenvoudig te nemen stappen

Docent: Anjo Travaille, Eigenaar, Bovenkamers


Module 9 (basismodule)

Projectaanpak

Tijdens de laatste middag komt alle informatie van de verschillende modules bij elkaar en kijken we hoe je ervoor kunt zorgen dat je een succesvol duurzaam energieproject realiseert.

Projectaanpak & Ontwikkelingsproces

Hoe zorg je voor een succesvol gemanaged project/proces:

 • Inzicht in een compleet ontwikkelingstraject
 • Procesmanagement versus Projectmanagement
 • Welke bruikbare proces-/project technieken zijn er?
 • Hoe creëer je waarde voor iedereen?
 • Wat zijn de principes van Verbindend Onderhandelen?
 • Hoe creëer je haalbaarheid en draagvlak in je proces?
 • De 7-T’s: managen met zeven regievariabelen
 • Hoe zorg je voor borging en routine?

Docent: Hans Kursten, Procesmanager, p2 projectmanagement
 

Virtuele Q&A
Je hebt een heleboel informatie gekregen in alle modules die je gevolgd hebt. Wellicht ben je al meteen aan de slag gegaan en heb je nieuwe ervaringen opgedaan die vragen oproepen. Of je hebt naar aanleiding van het complete plaatje wat je tijdens de opleiding gekregen hebt nog vragen. In deze laatste middag zijn alle docenten virtueel aanwezig om deze vragen te beantwoorden.

Docenten:

img-Hans Kursten

Hans Kursten
Procesmanager, p2 projectmanagement

Hans Kursten studeerde werktuig-bouwkunde en bedrijfskunde. Van 2002 tot 2012 was hij werkzaam bij Eneco, waar hij o.a. als Manager Duurzame Energie zich bezig hield met de ontwikkeling van integrale decentrale energieoplossingen. Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed bij belangenorganisaties, regionale platforms en in
de publieke sector, waaronder Holland Solar, NWEA, DE-Koepel en Platform Duurzaam Den Haag. Intussen is Hans zelfstandig verder gegaan en geeft bij p2 projectmanagement leiding aan het ‘marktvenster’ Energie.

img-Jorn ten Have

Jorn ten Have
Senior Adviseur Duurzame Energieproductie, RVO

Jorn ten Have is als sr. adviseur duurzame energieproductie sinds 2002 werkzaam voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en haar voorgangers. Betrokken bij
verschillende programma’s en subsidie regelingen voor ontwikkeling, investeringen en exploitatie van de duurzame energie opties. Momenteel is hij binnen de SDE+ regeling verantwoordelijk voor de subsidiëring van wind-, water- en geothermie projecten.

img-Geert Litjens

Geert Litjens
Energy Systems Specialist, Spectral

Geert Litjens is onderzoeker en consultant, gespecialiseerd in duurzame energie-integratie. Hij promoveerde in 2018 op zonneenergie integratie in stedelijke gebieden. Daarnaast heeft hij veel kennis omtrent technische en economische uitdagingen binnen de energietransitie. Momenteel werkt hij aan het ontwerpen van duurzame en toekomstbestendige energiesystemen voor zowel nieuwe als bestaande stedelijke gebieden. Zijn doel is om de energietransitie te versnellen door heldere en realistische duurzame oplossingen te ontwikkelen en realiseren.

img-Mercè de Miguel Capdevila

Mercè de Miguel Capdevila
Procesmanager, P2

Mercè de Miguel Capdevila heeft gewerkt aan de vormgeving en realisatie van duurzame gebiedsontwikkelingen in binnen en buitenland. Mercè was hoofd stedenbouw van de gemeente Rotterdam en directeur van het Nationale Smart Cities programma. Mercè zet haar kennis en ervaring als procesmanager vanuit P2 samen met verschillende gemeenten en provincies in om van strategie tot realisatie van opgaven met ruimtelijke consequenties bij de implementatie van regionale energie (klimaat) strategieën te
komen. Een integrale aanpak en samenwerking met stakeholders blijken telkens een goede basis voor succes. Haar motto: “In elk probleem schuilt een kans om onze omgevingen, beetje bij beetje, toekomstbestendig te maken”.

img-Anjo Travaille

Anjo Travaille
Expert Duurzaamheid en gedragsbeïnvloeding

Anjo Travaille kan deelnemers op een toegankelijke en leuke manier laten ervaren hoe hersenen werken, hoe gedrag tot stand komt en waarom mensen de keuzes maken die ze maken. Hij laat zien hoe je burgers, ondernemers en overheden kan laten kiezen voor het verduurzamen van vastgoed. Anjo is afgestudeerd als psycholoog en als milieukundige.

img-Christiaan van Soest

Christiaan van Soest
Consultant & Ontwikkelaar, De WarmteTransitieMakers / Greenvis

Christiaan heeft een technische achtergrond in duurzame energie en hij heeft een bijzondere expertise in de techniek en organisatie van collectieve warmtesystemen.
Christiaan maakt de complexiteit van het speelveld inzichtelijk en helpt partijen in het maken van keuzes. Op zoek naar de beste oplossing, én de stappen die nodig zijn om tot realisatie te komen. Hierin ondersteunt hij gemeenten, woningcorporaties, warmtebedrijven en bewonersinitiatieven. Naast strategisch advies leidt hij het team van EMG-specialisten die Nederlandse warmtenetten op duurzaamheid beoordelen voor het CBRG.
Extra energie krijgt hij van het verkennen van innovatieve concepten en oplossingen. Vanuit zijn technische basis heeft hij detailkennis, terwijl hij ook de bredere energietransitie en koppelkansen in beeld houdt.
 

img-Tijmen keesmaat

Tijmen keesmaat
Directeur, Green Trust Consultancy

Tijmen Keesmaat is sinds december 2000 actief in de ontwikkeling van windenergie. De eerste dertien jaar van zijn loopbaan was hij voornamelijk actief buiten Nederland, in Frankrijk, Italië en Zuid-Afrika. Vanaf 2013 tot 2001 was hij directeur van Windpark Krammer, met 34 windturbines en 102 MW het grootste burgerwindpark van Nederland.  In 2015 werd hij mede-eigenaar en directeur  bij Green Trust. Binnen Green Trust is Tijmen verantwoordelijk voor de projectontwikkelingsafdeling. Green Trust werkt met 35 professionals aan de ontwikkeling, contractering, bouw en operationeel beheer van wind- en zonneparken en opslagprojecten in Nederland en Kroatië. 

img-jan-willem jehee

jan-willem jehee
Eigenaar, Bezonnen Energie

Deze opleiding is bestemd voor:

Afdelingshoofden, beleidsmakers- en medewerkers, proces- en programmamanagers, projectleiders, juristen en adviseurs

Werkzaam bij:

 • Rijksoverheden, Provincies en Gemeenten
 • Waterschappen en Hoogheemraadschappen
 • Omgevingsdiensten
 • Onderwijsinstellingen
 • Milieuorganisaties
 • Woningbouwcorporaties
 • Projectontwikkelaars
 • Vastgoedondernemingen
 • Energiebedrijven
 • Netbeheerders
 • Afvalverwerkingsbedrijven
 • Ingenieurs- en architectenbureaus
 • Grond, weg- en waterbouw
 • Banken en andere financiële instellingen
 • Adviesbureaus

En een ieder met interesse in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten.

Algemene Informatie

Deze Meerdaagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij La Vie Utrecht te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP
Utrecht
tel: 030-2340088

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 5 oktober 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 2 en 3 2 november 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 4 9 november 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 5 16 november 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 6 23 november 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 7 7 december 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht
Module 8 en 9 14 december 2023 09:30 - 17:00 La Vie Utrecht

Jouw investering

De investering voor deze Meerdaagse Cursus/Training bedraagt € 4799,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Losse dagen Prijs
4-daagse basisopleiding (module 1, 2, 3, 7, 8, 9) € 3.299,- (excl btw)
Losse keuzemodule (module 4, 5, 6) € 899,- (excl btw)
Voordelig totaalpakket € 4.799,- (excl btw)
 • Bij deelname aan de module Windenergie (module 5 uit het opleidingsprogramma) ontvang je gratis het boek boek Alles over Windenergie

Max. 18 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 18 deelnemers toe. Zo ben je ervan verzekerd dat jouw leerdoelen en praktijkvragen ruimschoots aan bod komen en je de opleiding succesvol afrondt.

Certificaat

Je ontvangt na afronding van de opleiding een certificaat van de Euroforum Academy. Een waardevolle aanvulling op jouw kwalificaties.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@euroforum.nl
Tel: +31 40 29 74 974

Download brochure

Onze privacy-policy

Een wereld vol warmte zonder aardgas

We streven ernaar om over 30 jaar in Nederland geen fossiel aardgas meer te gebruiken in onze woningen en gebouwen. In 2030 is dat al het geval voor ongeveer 1,5 miljoen woningen. Maar waar staan deze woningen en hoe worden deze dan van warmte voorzien?

Op 13 mei organiseerden wij in samenwerking met Greenvis een gratis webinar: Een wereld vol warmte zonder aardgas. Hierbij ging Ewald Slingerland in over welke verwarmingsmogelijkheden er zijn zonder gebruik te maken van fossiel aardgas.

Heb je het webinar gemist en wil je deze terugzien? Laat je gegevens achter en bekijk de opname!

Webinar

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem vrijblijvend contact op met mij.

040 - 2 972 780 tonnie.van.zanten@euroforum.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Duurzaamheid

Onze privacy-policy