Opleiding Duurzame Energieprojecten

 • Na deze opleiding weet je hoe je jouw duurzame energieprojecten succesvol op kunt zetten
 • Basisopleiding + 3 keuzemodules (Warmte, Zon en Wind)
 • Leer alles over de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten
 • Krijg concrete handvatten om je eigen projecten succesvol te maken
 • Jouw eigen praktijk staat centraal

Zomeractie:

ūüí°¬†Schrijf je in voor deze opleiding v√≥√≥r 1 september 2024 en ontvang¬†een digitale cadeaubon twv 50 euro van Bol.com

Alle aspecten van duurzame energieprojecten

 • Opleiding
 • 3 oktober - 12 december 2024
 • BCN Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Haal meer uit je Duurzame Energieprojecten

Om de ambitieuze doelstellingen voor het verduurzamen van onze energievoorziening te waar te maken hebben we succesvolle energieprojecten nodig. Van jou wordt verwacht dat je je organisatie kunt adviseren over de keuzes die gemaakt moeten worden.

Deze opleiding is samengesteld voor gemeenten en andere stakeholders binnen een duurzaam energieproject om meer inzicht te krijgen in hun rol en de invloed die zij kunnen uitoefenen binnen het proces. Voor iedereen die gaat starten of al betrokken is bij een project op het gebied van duurzame energie.

Download de brochure
 

Je leert alles over

 • technologie, trends, kaders en beleid
 • flexibiliteit in het energielandschap en de rol van energieopslag
 • inpassing van je project in de omgeving
 • de haalbaarheid van je project en een succesvolle business case
 • samenwerking met andere stakeholders
 • het cre√ęren van draagvlak
 • warmte, wind en zon, verdiep je kennis in de modules over specifieke thema‚Äôs

Bekijk het programma

 

Wat houdt de opleiding Duurzame Energieprojecten in?

Van gerenommeerde experts uit de markt leer je tijdens deze opleiding inzicht te krijgen in de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten. De opleiding is praktisch ingestoken. Dit betekent dat de docenten je op de hoogte brengen van hun visie en kennis uit de praktijk. Middels business cases ga je vervolgens zelf aan de slag. Wij nodigen je van harte uit om de discussie met de docenten en de overige deelnemers aan te gaan om zo gezamenlijk nieuwe inzichten en idee√ęn te cre√ęren.

 

Volledig op maat gemaakt

Je kunt je kennis verdiepen in de modules over de specifieke thema’s:

 • Warmte en energiebesparing
 • Zonne-energie
 • Windenergie

Deze opleiding is onmisbaar om de juiste keuzes te maken en als volwaardige gesprekspartner met alle partijen aan tafel te gaan!


Waarom deze opleiding?

 • Je leert alles over jouw rol in het proces en de wijze waarop je het proces kunt be√Įnvloeden.
 • De opleiding is praktisch ingestoken. Middels praktijkcases ga je zelf aan de slag.
 • Alle docenten zijn gerenommeerde professionals met veel ervaring uit de praktijk.
 • Na de opleiding beschik je over actuele, concrete vakkennis waardoor je je organisatie op de juiste wijze kunt adviseren.
 • Het is een opleiding op maat: kies voor de basisopleiding of voor extra verdieping middels de keuzemodules.
   

Basismodules:

Module 1:

Duurzame energie: De markt, de transitie en het beleid
Wat zijn de marktontwikkelingen en technische mogelijkheden en hoe vertaal je het raamwerk van beleid en subsidies naar je eigen situatie?

Module 2:

Duurzame energieprojecten en de omgeving
Hoe past je project in de omgevingsplannen?

 

 

Module 3:

Flexibiliteit en energieopslag
Hoe maak je je energiesysteem flexibel en welke rol kan energieopslag daarbij spelen?

Module 7:

Business Case en Projectfinanciering
Leer hoe je waarde cre√ęert in je duurzame energieproject en je financieel rendement genereert

Module 8:

Duurzaam gedrag en energie
Hoe krijg je je intern en externe stakeholders mee en hoe ga je om met weerstand?

Module 9:

Projectaanpak
Hoe zorg je ervoor dat je een succesvol duurzaam energieproject realiseert?


Keuzemodules:

 

In samenwerking met:

Programma van de opleiding Duurzame Energieprojecten

 

Module 1 (basismodule)

Duurzame Energie: de markt, de transitie en het beleid

Tijdens deze dag hoor je alles over de energiemarkt in zijn totaliteit en het aandeel van duurzame energie hierin. Daarnaast komen de drijfveren, het beleid en de regulering aan bod. Wat betekent dit allemaal voor jou?
 

De energiemarkt in transitie

 • Waar komen we vandaan en waar gaan we naartoe?
 • Wat zijn de drijfveren voor de transitie naar meer duurzame energie?
 • Wat zijn recente ontwikkelingen en trends?
 • Wat is het marktaandeel van Duurzame Energie in Nederland en de EU?
 • Welke rollen heeft het ‚Äėnieuwe‚Äô energiebedrijf: producent, netbeheerder,¬†leverancier en eindgebruiker?¬†
 • Met welke nieuwe toetreders krijg je te maken en wat is de rol van lokale¬†energieco√∂peraties?
 • Welke rol speelt de EU in de Nederlandse energietransitie?
 • Hoe kun je energieproductie vs. energiebesparing opnemen in je klimaatstrategie
 • Waar komen de kosten en de baten vandaan?
 • Wat is de invloed van transitie op de energieprijzen?
 • Wat is het potentieel om conventionele bronnen te vervangen?
 • Hoe ontwikkelt de kostprijs zich en hoe ziet de leercurve eruit?
 • Wat zijn de uitdagingen bij de integratie van duurzame energiebronnen?

Highlights transitie technologie

 • Wat zijn de populairste duurzame energiebronnen in Nederland en wat zijn de verschillende
  kenmerken
 • Hoe ontwikkelt de energie infrastructuur zich?
 • Wat is het potentieel om conventionele bronnen te vervangen?
 • Hoe ontwikkelt de kostprijs zich en hoe ziet de leercurve eruit?
 • Wat zijn de uitdagingen bij de integratie van duurzame energiebronnen?

Beleid, regulering en instrumenten

 • Wat zijn belangrijke beleidsontwikkelingen en voorspellingen
 • Hoe wordt beleid in haar verschillende hoedanigheden gebruikt om de economische¬†aspecten van hernieuwbare energie te veranderen?
 • Welke beleidsinstrumenten zijn er en hoe gebruik je die?
 • Met welke vergunningen en contracten krijg je te maken?
 • Waar gaat het debat over energiesubsidies en de kosten voor klanten over? En hoe voer je dit?
 • Wat is het verschil tussen het perspectief van de markt en het perspectief van de overheid?

Docent: Hans Kursten, Procesmanager, p2 projectmanagement

Met bijdrage van: Jorn ten Have, Senior Adviseur Duurzame Energieproductie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


Module 2  (basismodule)

Duurzame energieprojecten in de omgeving

De inpassing van duurzame energieprojecten in de omgeving is een grote uitdaging, Immers, ruimte is maar beperkt beschikbaar en er zijn volop andere kapers op de kust. Tijdens deze module kijken we wat de ruimtelijke impact is van je projecten, de mogelijke relatie met gebiedsontwikkelingen en wat je kunt doen met betrokken stakeholders om tot realisatie te komen. 

 • Wat is de ruimtelijke impact van je projecten?
 • Planologische randvoorwaarden, heb ik daar mee te maken?
 • Wat is de context van je project in het omgevingsplan en de omgevingsvisie?
 • Hoe kom je van papier tot uitvoering?
 • Hoe zorg je dat jouw belangen passen in het groter belang? Met wie heb je hier te maken?
 • Hoe kun je anticiperen op de Omgevingswet?
 • ‚ÄĘ Hoe ga je een actieve dialoog aan met de omgeving?
 • Wat kun je doen om ervoor te zorgen dat niet alleen de ‚Äúgroene top‚ÄĚ meepraat, maar √©cht iedereen?
 • Hoe organiseer je een participatietraject?

Docent: Mercè de Miguel Capdevilla, Procesmanager, P2


Module 3 (basismodule)

Flexibiliteit en energieopslag

Tijdens deze module gaan we in op het belang van flexibiliteit in het energienet. Hoe zorgen we ervoor dat we ook met duurzame energie een stabiele energievoorziening hebben? Daarnaast hoor je alles over de mogelijkheden voor opslag van duurzame energie.

 • Wat maakt flexibiliteit en energieopslag zo belangrijk in het toekomstig¬†energielandschap?
 • Wat is het effect van grote variaties in vraag en aanbod door zon en wind?
 • Welke verschillende toepassingsvormen van flexibiliteit en energieopslag zijn er?
 • Welke techno-economische ontwikkelingen zien we?
 • Hoe benut je flexibiliteit en energieopslag in de gebouwde omgeving?
 • Hoe kunnen data en ICT oplossingen hierbij helpen?
 • Welke rol speelt flexibiliteit en energieopslag bij netcongestie?
 • Wat is de waarde van flexibiliteit en energieopslag?
 • Voorbeeld casus en business case bepaling voor energieopslag
 • Praktijk voorbeelden

Docent: Geert Litjens, Energy Systems Specialist, Spectral


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Module 4 (keuzemodule)

Warmte en energiebesparing

‚ÄúHoe vullen we de toekomstige vraag naar warmte zo duurzaam mogelijk in?‚ÄĚ

 • Wat is de positie van warmte in de energieketen en specifiek voor de gebouwde omgeving?
 • Het gebruik van warmte en de relatie met koude
 • Welke termen worden gebruikt in de warmtetransitie: ‚Äėenergieneutraal‚Äô, ‚ÄėCO2-vrij‚Äô, ‚Äėenergie-producerend‚Äô, ‚ÄėBENG‚Äô, ‚ÄėNul-op-de-meter‚Äô, ...
 • Welke warmtebronnen zijn beschikbaar?
 • Hoe kun je energie besparen?
 • Welke warmte opties zijn er? We gaan ze objectief vergelijken
 • Hoe pak je een project aan?
 • Welke verschillende toekomstbeelden zijn er?
 • Hoe komt warmte terug in de RES en de Transitievisie Warmte?

Docent: Christiaan van Soest, Consultant & Ontwikkelaar, De WarmteTransitieMakers / Greenvis


Module 5 (keuzemodule)

Windenergie

Windenergie op land en op zee

 • Hoe maak je een windenergie business case?
 • Hoe zet een windturbine de wind om in elektriciteit?
 • Wat zijn de technologische ontwikkelingen op het gebied van windturbines?
 • Met welk beleid en wetgeving moet je rekening houden?
 • Wat zijn de uitdagingen in de directe leefomgeving en ruimtelijke ordening?
 • Hoe ga je om met weerstand?
 • Welke fasen zijn er in een windproject? En wat wordt er van je verwacht in elke fase?
 • Inkoop en aanbestedingen
 • Hoe verloopt de bouw: fundaties, netinpassing & plaatsing windturbines

Docent: Tijmen Keesmaat, Directeur, Green Trust Consultancy


Module 6 (keuzemodule)

Zonne-energie

Tijdens deze module gaan we in op de randvoorwaarden die de mogelijkheden van zonnestroom bepalen, hoe de kostenstructuur eruit ziet en wat het ontwerp van een systeem bepaalt. Daarnaast leer je wat bepalend is voor de waarde van de zonnestroom, hoe een ontwikkelproces eruit ziet en wat de actuele trends en ontwikkelingen zijn. 

 • Welke randvoorwaarden zijn er bij zonnepanelen?
 • Hoe ziet de kostenstructuur eruit, en hoe bepaal je hoeveel stroom je kunt verwachten?
 • Welke aspecten bepalen het systeemontwerp?
 • Hoe ziet het ontwikkelproces er uit?
 • Wat is de waarde van zonnestroom?
 • Wat is de waarde van het vermogen van de panelen?
 • Wat speelt er bij de toekomstige waarde ontwikkeling van zonnestroom?
 • Welke risico‚Äôs zijn er tijdens de exploitatie, en hoe kan je die afdekken?
 • Zelf exploiteren vs. je dak/grond verhuren: wat zijn de voor- & nadelen?
 • Welke maatschappelijke en technische ontwikkelingen zijn er, wat komt er op ons af?

Docent: Jan-Willem Jehee, Eigenaar/Adviseur Zonne-energie, Bezonnen Energie


Module 7 (basismodule)

Business Case en projectfinanciering

Tijdens deze module leer je alles over het maken van een goed onderbouwde en gevalideerde business case: de zakelijke rechtvaardiging van het project. Tevens ga je werken aan de hand van concrete voorbeeldprojecten. Het is noodzakelijk dat je op deze dag een laptop meebrengt.

Business case analyze en planning

 • Hoe bepaal je de haalbaarheid van het project ‚Äď feasibility study
 • Wat is het verdienmodel van je project?
 • Wat is de constructie van de samenwerking?
 • Hoe structureer je een project voor hernieuwbare energie?
 • Het spreken van de financi√ęle taal om succesvol projectfinanciering te bereiken
 • Welke financieringsbronnen zijn er?
 • Welke trends en ontwikkelingen zijn er in de investeringen voor hernieuwbare energie?

Inleiding tot financieel management 
Het genereren van financieel rendement

 • Welke belangrijke variabelen zijn er in een business plan en hoe be√Įnvloeden ze rendement?
 • Omzet en kostenraming
 • Hoe beheer je cash-flows over de gehele levensduur van het project?
 • Wat is de terugverdientijd van de investeringen?
 • Wat is de invloed van beleidsmechanismen op het cashflow model en project rendement?
 • Financi√ęle risico‚Äôs; welke factoren spelen een rol?

Vincent Helfferich, Manager Business Development, Firan


Module 8 (basismodule)

Duurzaam gedrag en energie

Tijdens deze module wordt ingegaan op het cre√ęren van draagvlak voor je project. Hoe zorg je dat je alle stakeholders mee krijgt?
 

Slimmer ontwerpen & gedragsbe√Įnvloeding

Hoe kun je je business case slimmer ontwerpen?

 • Vanuit het perspectief en het logische gedrag van je stakeholders
 • Toegepast op lokale energiebesparing en energieproductie
 • Hoe kunnen de inzet van gedragskennis en het inspelen op lokale initiatieven leiden tot:
  • minder kosten
  • meer kwaliteit
  • blijere burgers
  • leuker werk
 • Je leert om slimme oplossingen te ontwerpen en enthousiasme voor duurzame maatregelen te cre√ęren vanuit het perspectief en het logische gedrag van de klant
 • Hoe krijg je je stakeholders mee en hoe ga je om met weerstand?
 • En hoe kan gedragsbe√Įnvloeding een rol spelen bij de financiering van je project?
 • Je hoort concrete voorbeelden van cases met lokale energiebesparing en energieopwekking en je werkt tegelijkertijd ook aan je eigen case volgens een paar eenvoudig te nemen stappen

Docent: Anjo Travaille, Eigenaar, Bovenkamers


Module 9 (basismodule)

Projectaanpak

Tijdens de laatste middag komt alle informatie van de verschillende modules bij elkaar en kijken we hoe je ervoor kunt zorgen dat je een succesvol duurzaam energieproject realiseert.

Projectaanpak & Ontwikkelingsproces

Hoe zorg je voor een succesvol gemanaged project/proces:

 • Inzicht in een compleet ontwikkelingstraject
 • Procesmanagement versus Projectmanagement
 • Welke bruikbare proces-/project technieken zijn er?
 • Hoe cre√ęer je waarde voor iedereen?
 • Wat zijn de principes van Verbindend Onderhandelen?
 • Hoe cre√ęer je haalbaarheid en draagvlak in je proces?
 • De 7-T‚Äôs: managen met zeven regievariabelen
 • Hoe zorg je voor borging en routine?

Docent: Hans Kursten, Procesmanager, p2 projectmanagement

Docenten:

img-Hans Kursten

Hans Kursten
Procesmanager, p2 projectmanagement

Hans Kursten studeerde werktuig-bouwkunde en bedrijfskunde. Van 2002 tot 2012 was hij werkzaam bij Eneco, waar hij o.a. als Manager Duurzame Energie zich bezig hield met de ontwikkeling van integrale decentrale energieoplossingen. Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed bij belangenorganisaties, regionale platforms en in
de publieke sector, waaronder Holland Solar,¬†NWEA, DE-Koepel en Platform Duurzaam¬†Den Haag. Intussen is Hans zelfstandig verder¬†gegaan en geeft bij p2 projectmanagement leiding¬†aan het ‚Äėmarktvenster‚Äô Energie.

img-Jorn ten Have

Jorn ten Have
Senior Adviseur Duurzame Energieproductie, RVO

Jorn ten Have is als sr. adviseur duurzame energieproductie sinds 2002 werkzaam voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en haar voorgangers. Betrokken bij
verschillende programma‚Äôs en subsidie regelingen¬†voor ontwikkeling, investeringen en exploitatie¬†van de duurzame energie opties. Momenteel is¬†hij binnen de SDE+ regeling verantwoordelijk voor¬†de subsidi√ęring van wind-, water- en geothermie¬†projecten.

img-Geert Litjens

Geert Litjens
Energy Systems Specialist, Spectral

Geert Litjens is onderzoeker en consultant, gespecialiseerd in duurzame energie-integratie. Hij promoveerde in 2018 op zonneenergie integratie in stedelijke gebieden. Daarnaast heeft hij veel kennis omtrent technische en economische uitdagingen binnen de energietransitie. Momenteel werkt hij aan het ontwerpen van duurzame en toekomstbestendige energiesystemen voor zowel nieuwe als bestaande stedelijke gebieden. Zijn doel is om de energietransitie te versnellen door heldere en realistische duurzame oplossingen te ontwikkelen en realiseren.

img-Mercè de Miguel Capdevila

Mercè de Miguel Capdevila
Procesmanager, P2

Merc√® de Miguel Capdevila¬†heeft gewerkt aan de vormgeving¬†en realisatie van duurzame¬†gebiedsontwikkelingen in binnen¬†en buitenland. Merc√® was hoofd¬†stedenbouw van de gemeente Rotterdam¬†en directeur van het Nationale Smart Cities¬†programma. Merc√® zet haar kennis en ervaring¬†als procesmanager vanuit P2 samen met¬†verschillende gemeenten en provincies in om¬†van strategie tot realisatie van opgaven met¬†ruimtelijke consequenties bij de implementatie¬†van regionale energie (klimaat) strategie√ęn te
komen. Een integrale aanpak en samenwerking¬†met stakeholders blijken telkens een goede basis¬†voor succes. Haar motto: ‚ÄúIn elk probleem schuilt¬†een kans om onze omgevingen, beetje bij beetje,¬†toekomstbestendig te maken‚ÄĚ.

img-Anjo Travaille

Anjo Travaille
Expert Duurzaamheid en gedragsbe√Įnvloeding

Anjo Travaille kan deelnemers op een toegankelijke en leuke manier laten ervaren hoe hersenen werken, hoe gedrag tot stand komt en waarom mensen de keuzes maken die ze maken. Hij laat zien hoe je burgers, ondernemers en overheden kan laten kiezen voor het verduurzamen van vastgoed. Anjo is afgestudeerd als psycholoog en als milieukundige.

img-Christiaan van Soest

Christiaan van Soest
Consultant & Ontwikkelaar, De WarmteTransitieMakers / Greenvis

Christiaan heeft een technische achtergrond in duurzame energie en hij heeft een bijzondere expertise in de techniek en organisatie van collectieve warmtesystemen.
Christiaan maakt de complexiteit van het speelveld inzichtelijk en helpt partijen in het maken van keuzes. Op zoek naar de beste oplossing, én de stappen die nodig zijn om tot realisatie te komen. Hierin ondersteunt hij gemeenten, woningcorporaties, warmtebedrijven en bewonersinitiatieven. Naast strategisch advies leidt hij het team van EMG-specialisten die Nederlandse warmtenetten op duurzaamheid beoordelen voor het CBRG.
Extra energie krijgt hij van het verkennen van innovatieve concepten en oplossingen. Vanuit zijn technische basis heeft hij detailkennis, terwijl hij ook de bredere energietransitie en koppelkansen in beeld houdt.
 

img-Tijmen keesmaat

Tijmen keesmaat
Directeur, Green Trust Consultancy

Tijmen Keesmaat is sinds december 2000 actief in de ontwikkeling van windenergie. De eerste dertien jaar van zijn loopbaan was hij voornamelijk actief buiten Nederland, in Frankrijk, Itali√ę en Zuid-Afrika. Vanaf 2013 tot 2001 was hij directeur van Windpark Krammer, met 34 windturbines en 102 MW het grootste burgerwindpark van Nederland. ¬†In 2015 werd hij mede-eigenaar en directeur ¬†bij Green Trust. Binnen Green Trust is Tijmen verantwoordelijk voor de projectontwikkelingsafdeling. Green Trust werkt met 35 professionals aan de ontwikkeling, contractering, bouw en operationeel beheer van wind- en zonneparken en opslagprojecten in Nederland en Kroati√ę.¬†

img-Jan-Willem Jehee

Jan-Willem Jehee
Eigenaar, Bezonnen Energie

Jan-Willem heeft meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van duurzame energieprojecten. Hij heeft ruimschoots ervaring opgedaan bij verschillende ontwikkelaars op het gebied van het ontwikkelen van zonne-energie. En in 2013 is hij gestart met zijn eigen adviesbureau Bezonnen Energie. Hij geeft advies aan verschillende stakeholders, vari√ęrend van (semi)-overheid tot ontwikkelaars en investeerders. Jan-Willem heeft inmiddels de ontwikkeling en realisatie begeleid van een groot aantal zonprojecten.

img-Vincent Helfferich

Vincent Helfferich
Manager Business Development, Firan

Vincent Helfferich is werkzaam als Manager Business Development bij Firan, het onderdeel van Alliander dat zich bezig houdt met de ontwikkeling, financiering en realisatie van open energie-infrastructuren (warmte, waterstof en decentrale (energie) netten) die bijdragen aan de energietransitie. 
Daarnaast is hij sinds 2017 actief als mede-eigenaar van het geothermie projectontwikkelingsbedrijf QNQ Partners B.V. Hiervoor werkte hij ruim 13 jaar op het snijvlak van finance en techniek voor bedrijven als Vattenfall, Barclays, Triodos Investment Management en als zelfstandig professional in de duurzame energie sector. O.a. als financieel expert voor het Innovation Fund van de Europese Commissie.
 

Deze opleiding is bestemd voor:

Afdelingshoofden, beleidsmakers- en medewerkers, proces- en programmamanagers, projectleiders, juristen en adviseurs

Werkzaam bij:

 • Rijksoverheden, Provincies en Gemeenten
 • Waterschappen en Hoogheemraadschappen
 • Omgevingsdiensten
 • Onderwijsinstellingen
 • Milieuorganisaties
 • Woningbouwcorporaties
 • Projectontwikkelaars
 • Vastgoedondernemingen
 • Energiebedrijven
 • Netbeheerders
 • Afvalverwerkingsbedrijven
 • Ingenieurs- en architectenbureaus
 • Grond, weg- en waterbouw
 • Banken en andere financi√ęle instellingen
 • Adviesbureaus

En een ieder met interesse in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten.

Algemene Informatie

Deze Meerdaagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Module 1 3 oktober 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Module 2 en 3 10 oktober 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Module 4 7 november 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Module 5 14 november 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Module 6 21 november 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Module 7 28 november 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Module 8 en 9 12 december 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze Opleiding bedraagt ‚ā¨ 4999,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Losse dagen Prijs
4-daagse basisopleiding (module 1, 2, 3, 7, 8, 9) ‚ā¨ 3.399,- (excl btw)
Losse keuzemodule (module 4, 5, 6) ‚ā¨ 999,-¬†(excl btw)
Voordelig totaalpakket ‚ā¨ 4.999,-¬†(excl btw)

Zomeractie: 

 • Schrijf je in voor deze opleiding voor 1 september 2023
 • Ontvang een digitale cadeaubon twv 50 euro van Bol.com
 • Deze bon wordt voor de start van je 1e lesdag naar je toegestuurd per mail
   

Aanmelden >>

Ontvang de boeken

De energietransitie uitgelegd en Alles over windenergie*

* Bij deelname aan minimaal 4 modules ontvang je het boek De energietransitie uitgelegd. Daarnaast ontvang je bij deelname aan de module windenergie het boek Alles over windenergie.

Max. 18 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 18 deelnemers toe. Zo ben je ervan verzekerd dat jouw leerdoelen en praktijkvragen ruimschoots aan bod komen en je de opleiding succesvol afrondt.

Certificaat

Je ontvangt na afronding van de opleiding een certificaat van de Euroforum Academy. Een waardevolle aanvulling op jouw kwalificaties.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kosteneffici√ęnt

Effici√ęnte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@euroforum.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Klimaat & Energie

Onze privacy-policy