Opleiding Verduurzamen van Vastgoed

 • In 4 dagen volledig op de hoogte van het verduurzamen van vastgoed
 • Interactief: aan de slag met vraagstukken en cases
 • Zet jouw ambities om in concrete plannen en resultaten
 • Word d√© expert op het gebied van vastgoed verduurzamen
 • Veel praktische tips en oplossingen uit de praktijk

Zomeractie:

ūüí°¬†Schrijf je in voor deze opleiding v√≥√≥r 1 september 2024 en ontvang¬†een digitale cadeaubon twv 50 euro van Bol.com

Maak je vastgoed circulair en CO2-neutraal

 • 4-daagse opleiding
 • 3 oktober - 7 november 2024
 • BCN Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Weet jij al hoe je je vastgoedportefeuille succesvol verduurzaamt?

Als professional binnen de vastgoedsector heb je een enorme opgave. Je complete vastgoedportefeuille moet aardgasvrij en het liefst CO2-neutraal worden. De gemeente heeft hierin de regie. In de Regionale Energiestrategie en in het verlengde daarvan de Transitievisie Warmte wordt de strategie opgenomen hoe dit in een regio en de gemeente uitgevoerd gaat worden. Dit heeft enorme gevolgen voor de gemeente zelf, maar zeker ook voor andere stakeholders zoals vastgoedbeheerders, woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en bewoners.

Weet jij al hoe je hiermee aan de slag moet? Zorg dat je beslagen ten ijs komt en weet hoe je jouw vastgoed kunt verduurzamen met een succesvolle businesscase. Tijdens deze opleiding vertalen we alle plannen naar een praktische aanpak. Leer in 4 dagen hoe je de bestaande woningvoorraad en nieuwbouw aardgasvrij en CO2-neutraal kan maken.

Download de brochure

 

Docent aan het woord 

Docent Jan Willem Zwang geeft je in deze video een aantal redenen voor het verduurzamen van vastgoed en de eventuele risico's met voorbeelden uit de praktijk. Ook vertelt Jan Willem wat je leert tijdens deze opleiding.

 

Na afloop van de opleiding Verduurzamen van Vastgoed weet je:

 • Welke deadlines de overheid heeft gesteld, welke kaders hierbij gelden en wat dit voor jou betekent
 • Hoe je de juiste keuzes maakt om je vastgoed te verduurzamen
 • Draagvlak bij de verschillende belanghebbenden te cre√ęren en een goede samenwerking te stimuleren
 • Je eigen rendabele businesscase op te stellen in deze complexe opgave

Bekijk het programma
 

Ga tijdens de opleiding Verduurzamen van Vastgoed direct aan de slag met:

 • De opgave voor de gebouwde omgeving in de verschillende leidraden zoals het Klimaatakkoord, de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte en deze te vertalen naar de praktijk
 • De verschillende duurzame normen en (woon)concepten
 • Alle oplossingen om nieuwbouw en bestaande bouw aardgasvrij en CO¬≤-neutraal te maken
 • De juiste afweging maken voor duurzame technieken die van belang zijn voor jouw vastgoed
 • Het cre√ęren van draagvlak bij andere stakeholders en je eigen organisatie
 • Risicomanagement en je businesscase

 

In samenwerking met: 

Programma opleiding Verduurzamen van Vastgoed

 

Dag 1

Waarom Vastgoed Verduurzamen?

 • Wat zijn de belangrijkste redenen voor het verduurzamen van vastgoed?
 • Waar komen we vandaag in Nederland en wat is het historisch perspectief?
 • Welk beleid, wet- en regelgeving is anno 2020 bepalend in Nederland?
  - EU-beleid
  - Klimaatakkoord
  - Transitieagenda circulaire (bouw)economie
  - Bouwbesluit
  - Ontwikkelingen
 • Hoe komen we in beweging en hoe geven we sturing aan de verduurzaming?
 • Je leert een analyse maken van vastgoed: welke indicatoren ga je meten?
 • Hoe formuleer je realistische ambities die passen bij je organisatie?
 • Hoe simuleer je routekaarten en verduurzamingsscenario‚Äôs?
 • Wat zijn de aandachtspunten bij het implementeren van verduurzamen in een team of organisatie?
 • Hoe evalueer en bewaak je de voortgang van verduurzaming?
   

Milieuprestatie van vastgoed

 • Wanneer is materiaalgebruik duurzaam?
 • De Milieuprestatie van Gebouwen (MPG)
 • De Nationale Milieu Database (NMD)
 • Gezondheid als onderdeel van duurzaam bouwen
 • Hoe maak je de juiste keuze bij dilemma‚Äôs tussen materiaalgebruik, energiegebruik en gezondheid?
 • CO2-emissie als indicator van integrale duurzaamheid
 • Leer over de nieuwe manier van duurzaamheid meten: de MPG+
 • Leer over het onderscheid tussen circulair bouwen en biobased bouwen
 • Leer over de hergebruik, recycling, losmaakbaarheid en adaptiviteit
 • Inspirerende voorbeelden van circulair bouwen!

Dag 2

Aardgasvrije warmteconcepten voor bestaande bouw

 • Welke technieken zijn er voor aardgasvrij bouwen?
 • Hoe kan ik mijn bestaande gebouw aardgasvrij maken?
 • Wat zijn de verschillende warmteconcepten en de onderlinge verschillen (o.a. warmtepompen en warmtenetten)?
 • Hoe houd ik mijn woning of pand in de zomer koel?
 • Wat houdt de Leidraad ECW Vesta MAIS in?

Duurzame warmteconcepten voor nieuwbouw

 • De Energieprestatieco√ęffici√ęnt (EPC) verdwijnt, de ‚Äėbijna energieneutraal gebouw‚Äô (BENG) wordt de nieuwe norm. Wat zijn de highlights?
 • Wat is de relatie tussen de concepten en normen van BENG, zeer energiezuinige nieuwbouw (ZEN) en ‚Äėnul-op-de-meter‚Äô (NOM)?
 • Welk concept of norm is geschikt voor mijn project?

Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3

Zonne-energie en energieopslag

 • De nieuwe functie van gebouwen als gebruiker √©n opwekker van energie
 • De toename van elektriciteitsgebruik in gebouwen
 • Welke kansen biedt zonne-energie in de gebouwde omgeving?
 • Waarom slimme energienetten en energieopslag?
 • Hoe worden gebouwen een interactief onderdeel van het energiesysteem?

Gedragsbe√Įnvloeding en duurzaam bouwen

Duurzame keuzes maken mensen niet vanzelf. Zelfs met goede argumenten gebeurt nog verrassend weinig. Duurzame keuzes kun je wel goed uitlokken met bijvoorbeeld gemak, sociale normen of defaults. Tijdens de middag leer je:

 • Hoe je keuzes maakt en hoe je de keuzes van anderen kunt be√Įnvloeden
 • Draagvlak cre√ęren in beleid, advies, samenwerkingen en projecten
 • Een eigen case uitwerken tot een slimme oplossing aan de hand van het werkblad effectieve gedragsbe√Įnvloeding

 Dag 4

Risicomanagement bij verduurzaming vastgoed

 • Welke risico‚Äôs zijn er te identificeren bij het verduurzamen?
 • Welke mitigerende maatregelen zijn er te nemen?
 • Hoe stel je een risicomatrix op?
 • Wat zijn de voorbeelden van risico‚Äôs bij verduurzaming vastgoed?
   

Opstellen businesscase verduurzamingsmaatregelen

 • Wat zijn de belangrijkste begrippen bij het opstellen van een businesscase?
 • Welke parameters en variabelen zijn er rondom een businesscase?
 • Hoe kun je een investerings- en exploitatiebegroting opstellen?
 • Wat zijn financieringsmodellen bij verduurzaming van vastgoed?Je leert hoe je een voorbeeldcasus uitwerkt, waarin duurzame doelstellingen worden omgezet naar een concrete businesscase!

Jouw docenten:

img-Christiaan van Soest

Christiaan van Soest
Consultant & Ontwikkelaar, De WarmteTransitieMakers / Greenvis

Christiaan heeft een technische achtergrond in duurzame energie en hij heeft een bijzondere expertise in de techniek en organisatie van collectieve warmtesystemen.
Christiaan maakt de complexiteit van het speelveld inzichtelijk en helpt partijen in het maken van keuzes. Op zoek naar de beste oplossing, én de stappen die nodig zijn om tot realisatie te komen. Hierin ondersteunt hij gemeenten, woningcorporaties, warmtebedrijven en bewonersinitiatieven. Naast strategisch advies leidt hij het team van EMG-specialisten die Nederlandse warmtenetten op duurzaamheid beoordelen voor het CBRG.
Extra energie krijgt hij van het verkennen van innovatieve concepten en oplossingen. Vanuit zijn technische basis heeft hij detailkennis, terwijl hij ook de bredere energietransitie en koppelkansen in beeld houdt.
 

img-Anjo Travaille

Anjo Travaille
Expert Duurzaamheid en gedragsbe√Įnvloeding

Anjo Travaille kan deelnemers op een toegankelijke en leuke manier laten ervaren hoe hersenen werken, hoe gedrag tot stand komt en waarom mensen de keuzes maken die ze maken. Hij laat zien hoe je burgers, ondernemers en overheden kan laten kiezen voor het verduurzamen van vastgoed. Anjo is afgestudeerd als psycholoog en als milieukundige.

img-Marijn Emanuel

Marijn Emanuel
Senior-adviseur duurzaamheid en circulair bouwen bij adviesbureau W-E.

In 2017 was hij een van de zes oprichters van Madaster, het register voor materialen van de gebouwde omgeving. Hiervoor was hij directeur en architect bij het bureau van RAU-architecten in Amsterdam. De transformatie van een lineaire naar circulaire bouweconomie ondersteunen en versnellen, door onderzoek, instrumentontwikkeling en advisering, is momenteel de focus van zijn werk.

img-Saskia Geerts

Saskia Geerts
Specialist vastgoed, energie en duurzaamheid.

Saskia bijt zich graag vast in complexe opgaven in de energietransitie, zoals marktordeningsvraagstukken en businesscases rond vastgoed, energie en duurzaamheid. Zij combineert daarbij sterke modelleer skills met analytisch inzicht. Saskia heeft veel ervaring met businesscases warmte. Zo werkte zij onder meer aan de second opinion op businesscases warmte voor Groenoord, Drechtsteden, Eindhoven, Den Haag, Tiel en Nieuwegein. Daarnaast werkte zij aan businesscases voor Groenoord, Haag Wonen, Den Haag Zuid West, Zeewolde en Firan.

img-Sjoerd Feitsma

Sjoerd Feitsma

img-Geert Litjens

Geert Litjens
Energy Systems Specialist bij Spectral Energy

Voor wie bestemd?

Afdelingshoofden, beleidsmakers- en medewerkers, proces- en programmamanagers, projectleiders, projectontwikkelaars, juristen en adviseurs Werkzaam bij:

 • Vastgoedondernemingen
 • Woningbouwcorporaties
 • Rijksoverheden, Provincies en Gemeenten
 • Bouwbedrijven
 • Energiebedrijven
 • Netbeheerders
 • Ingenieurs- en architectenbureaus
 • Banken en andere financi√ęle instellingen
 • Adviesbureaus

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 3 oktober 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 2 10 oktober 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 3 17 oktober 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 4 7 november 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse opleiding bedraagt ‚ā¨ 3299,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Zomeractie: 

 • Schrijf je in voor deze opleiding voor 1 september 2024
 • Ontvang een digitale cadeaubon twv 50 euro van Bol.com
 • Deze bon wordt voor de start van je 1e lesdag naar je toegestuurd per mail
   

Aanmelden >>

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kosteneffici√ęnt

Effici√ęnte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@euroforum.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Klimaat & Energie

Onze privacy-policy