ESG Rapportages: verdieping CSRD

 • Leer alle standaarden en richtlijnen rondom ESG verslaggeving
 • Weet hoe je CSRD wetgeving effectief toepast in jouw organisatie en rapportages
 • Implementeer of optimaliseer ESG-informatie binnen de processen en systemen
 • Vertaal ESG-informatie naar interne sturingsinformatie
 • Verkrijg assurance over milieu- en duurzaamheidsverslaggeving en geïntegreerde verslaggeving

Leer CSRD wetgeving effectief toepassen in jouw organisatie

 • 4-daagse opleiding
 • 7 november - 3 december 2024
 • BCN Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Is jouw organisatie er klaar voor om lange termijn waarde te creëren en te borgen?

Er wordt steeds meer lange termijn waarde verwacht van bedrijven, niet alleen op financieel vlak. Zo willen de belanghebbenden van de organisatie begrijpen wat de bedrijfswaarden zijn en aan welke verplichtingen deze organisaties zich houden op het gebied van ESG (Environmental, Social en Governance). Ook is het voor hen belangrijk dat ze weten hoe deze acties vervolgens gemeten worden.

Ook op het gebied van wet- en regelgeving worden deze verwachtingen steeds meer gereguleerd. Zo wordt de eerste rapportage verplichting over duurzaamheidsbeleid en prestaties verwacht in boekjaar 2024. En vanaf 2025 voor alle grote ondernemingen in Nederland, met een verklaring van de accountant. Dit is vastgelegd in de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Ondanks het feit dat grote beursgenoteerde bedrijven met meer dan 500 medewerkers hierdoor vanaf 2024 in hun jaarverslag inzicht moeten geven in de impact van hun activiteiten op mens, milieu en samenleving, blijkt dat veel Nederlandse ondernemingen nog niet voldoen aan de daarvoor bedoelde EU rapportage-eisen.

Het wordt nu tijd voor organisaties om concreet aan te tonen hoe ze op meerdere vlakken lange termijn waarde creëren voor de maatschappij en hoe ze veerkrachtig zijn en blijven in de toekomst.

Wil jij dat jouw organisatie ook goed voorbereid is op CSRD wetgeving en een duurzamere bedrijfsoperatie nastreeft? Pak dan jouw rol als aanjager en zet de eerste stappen om ESG-informatie effectief te implementeren binnen jouw organisatie. Tijdens deze opleiding krijg je inzicht in de regelgeving en ontvang je praktische handvatten om de implementatie fase optimaal vorm te geven zodat jouw organisatie een versnelling doormaakt.

Bekijk het programma
 

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Welke ESG-informatie verplicht gerapporteerd moet worden en welke informatie wenselijk is te rapporteren
 • Hoe je ESG-informatie opstelt, beheerst, controleert en hierop stuurt binnen de organisatie
 • Welke vervolgstappen jouw organisatie moet zetten om op tijd voorbereid te zijn op de ESG rapportage-eisen

Download de brochure (het complete programma in één pdf)
 

Met integrale praktijkcase

Reflecteer op en verbeter het implementatie proces van CSRD wetgeving binnen jouw organisatie
Gedurende de opleiding ga je zelf aan de slag met je eigen actieplan voor ESG rapportages. Zo ervaar je waar je tegenaan loopt en waarvoor je nog handvatten nodig hebt om de toepassing van ESG-informatie en de implementatie van CSRD wetgeving te professionaliseren in je organisatie. Met de concrete tips en tricks van experts kun je direct weer stappen zetten in je eigen praktijk. Zo kun jij vanuit jouw rol je leidinggevende optimaal adviseren over relevante vervolgstappen.

Na de opleiding ontvang je het boek ‘Duurzaamheidsverslaggeving’ van hoofddocent Ferdy van Beest.

Programma opleiding ESG Rapportages: verdieping CSRD

 

Dag 1

De ESG ontwikkelingen en het speelveld

Jij wilt ervoor zorgen dat jouw organisatie goed is voorbereid op de eerste rapportage verplichting over duurzaamheidsbeleid en prestaties, die wordt verwacht in boekjaar 2024. Dit doe je door de verwachtingen en eisen van de wetgeving goed helder te hebben zodat jij het niveau van jouw organisatie op dit vlak naar een hoger niveau tilt.

Tijdens de eerste lesdag ontdek je hoe ver jouw organisatie is en waar jij nog mee aan de slag kunt als voorbereiding op de CSRD wetgeving. Zo leer je hoe je deze wetgeving effectief toepast in jouw organisatie en ESG informatie integreert in de strategie en het business model van de organisatie. Vervolgens leer je hoe duurzaamheid maatregelen intern geïmplementeerd en geborgd worden.

 • De scope van de ESRS (European Sustainability Reporting Standards) en de CSRD
 • De link tussen CSRD en andere Europese initiatieven voor sustainable finance
 • Het bedrijfsmodel incl. duurzaamheidsstrategie, omgeving en stakeholders, de keten en daarbij risico’s en kansen
 • Alle ins en outs van de constant veranderende wet- en regelgeving
 • Standaarden en richtlijnen rondom ESG verslaggeving en bijbehorende datapunten
 • Verslaggevingsbeleid en de stappen in het verslaggevingsproces
 • Doel informatiegebruik en meest relevant kwaliteitskenmerk
 • De specifieke CSRD onderwerpen binnen ESG (Environment, Social, Governance)
 • Dubbele materialiteit: impact materialiteit en financiële materialiteit

Aangezien de Environment voorschriften het meest gedetailleerd zijn binnen de ESG informatie, leer je als voorbereiding op lesdag 2 alvast meer over:

 • EFRAG november 2022: de voorschriften van milieu
 • De ESRS-E1 elementen

Dag 2

Social & De implementatie van ESG-informatie

Tijdens deze lesdag leer je welke sociale elementen worden meegenomen binnen de ESG-informatie. Dit betreft zowel sociale belangen van medewerkers intern, als die van de verschillende gemeenschappen, klanten en eindgebruikers die in de keten en het proces betrokken zijn. Vervolgens leer je hoe ESG-informatie op effectieve wijze geïmplementeerd moet worden in de systemen en processen van je organisatie.

Sociale elementen

 • De ESRS-S1, S2, S3 en S4 elementen en bijbehorende risico’s en kansen
 • De link met de EU Taxonomy
 • Sustainability Due Diligence als een van de CSRD concepten: wat houdt dit in? En wat betekent dit voor jouw rol?
 • Dubbele materialiteit: impact materialiteit en financiële materialiteit
 • De ontwikkelde metingen van ESRS-S1 en de algemene eisen bij ESRS-S2, S3, S4
 • De strategie, implementatie en prestatie metingen van ESRS-S1, S2, S3 en S4
 • Relevante voorbeelden uit de praktijk waar jij van kunt leren

Implementatie van ESG-informatie in systemen en processen

 • Interne beheersmaatregelen, gerelateerd aan ESG informatie
 • Hoe ver is mijn organisatie in het implementeren van ESG-informatie?
 • Hoe zijn de systemen en processen ingericht? En welke verbeteracties zijn hierbij mogelijk?
 • Hoe veranker ik het rapporteren van ESG in mijn huidige organisatie en welke functionarissen zouden hierin een rol moeten spelen?

Dag 3

Environment

Tijdens de tweede lesdag leer je meer over de recentelijk verschenen Environment voorschriften voor beschrijvende informatie en indicatoren binnen ESG rapportages. Zo ontvang je alle ins en outs over de laatste ontwikkelingen en leer je wat onder scope 1, 2 en 3 valt. Zo ontdek je waar binnen jouw organisatie de grootste risico’s en consequenties liggen en hoe je data moet verzamelen. Ook gaan we in op andere milieuaspecten. Je leert welke acties nog genomen moeten worden om de Environment elementen door te vertalen naar interne sturingsinformatie.

 • Hoe je het meten van en rapporteren over CO2 en andere milieuaspecten
  betrouwbaar aanpakt
 • De doorvertaling naar financiële doelen en actiepunten
 • Hoe bed je milieu in in je organisatie en wat is relevant als je intern beloningen
  koppelt aan milieu prestaties
 • De ESRS-E2, E3, E4 en E5 elementen
 • Relevante voorbeelden uit de praktijk waar jij van kunt leren

Dag 4

Governance & Assurance

ESG-rapportages moeten een bepaalde mate van nauwkeurigheid en betrouwbaarheid bevatten. Tijdens deze lesdag leer je welke concrete governance en assurance elementen van belang zijn om je van bewust te zijn of om gerichte acties op te ondernemen vanuit jouw rol.

Governance

 • De ESRS-G1 elementen en bijbehorende risico’s en kansen
 • De inrichting van de governance, taken en verantwoordelijkheden, processen en systemen
 • De rol en verantwoordelijkheden van het audit comité
 • De strategie, implementatie en prestatie metingen van ESRS-G1
 • Relevante voorbeelden uit de praktijk waar jij van kunt leren

Assurance

 • Hoe zien het rapportageformat en de (uitvoering van de externe) assuranceverplichting eruit?
 • Richtlijnen voor het verkrijgen van assurance over milieu- en duurzaamheidsverslaggeving en geïntegreerde verslaggeving
 • Het opnemen van duurzaamheidsverslaggeving in het bestuursverslag 
 • Het opstellen van een dashboard en inzetten van data en monitoring voor sturing hierop
 • Relevante voorbeelden uit de praktijk waar jij van kunt leren

Hoofddocent

img-Dr. Ferdy van Beest

Dr. Ferdy van Beest
Directeur Integrated reporting en duurzaamheid bij Flynth

Ferdy is directeur Integrated reporting en duurzaamheid bij Flynth, Associate professor op de Nyenrode Business Universiteit, lid van de RJ commissie duurzaamheidsverslaggeving en actief in de Stuurgroep duurzaamheid van het NBA. Vanuit deze rollen houdt hij zich op dagelijkse basis bezig met zowel de technische kant van de standaarden, alsmede implementatieproblemen zoals het opstellen van een waardecreatiemodel en dubbele materialiteitsanalyse. Ook neemt hij mensen mee in een software tool, met PDCA-cyclus, om bedrijven en accountants voor te bereiden op de limited assurance.  

Jouw docenten:

img-Dick de Waard

Dick de Waard
Heeft 35 jaar gewerkt bij EY Accountants, waar hij lid van de maatschap is geweest en oprichter van EY Climate Change and Sustainability Services.

Hij is als accountant en als adviseur actief geweest bij een groot aantal multinationale ondernemingen op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken: strategievorming, monitoring, verslaggeving en assurance. Hij is als hoogleraar verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (sinds 1992) en de University of Curaçao (sinds 2010). Bij beide instellingen specialiseert hij zich verder op het gebied van de genoemde aspecten van duurzaamheid.
Als zelfstandig adviseur voert hij momenteel opdrachten uit die met name samenhangen met de invoering van de nieuwe wet- en regelgeving op grond van de CSRD, ESRS en CSDDD. Hij is lid van de werkgroep van de Raad van de Jaarverslaggeving die zich buigt over de inhoud en impact van deze richtlijnen.

img-Jirina van Daal MSc. RA

Jirina van Daal MSc. RA
Docent Externe verslaggeving aan Hogeschool Inholland, Lid werkgroep duurzaamheidsverslaggeving NBA en Ambassadeur bij de NBA.

Jirina heeft 10 jaar ervaring in de auditpraktijk (en 3 jaar samenstel ervaring). Ze is docent Externe verslaggeving aan Hogeschool Inholland, Lid werkgroep duurzaamheidsverslaggeving NBA en Ambassadeur bij de NBA. 

img-Dr. Kavita Nandram RA

Dr. Kavita Nandram RA
ESG Reporting Manager bij Ahold Delhaize en programmadirecteur van de executive opleiding ESG Academy aan de Universiteit van Amsterdam.

Daarvoor is zij ruim 10 jaar werkzaam geweest in de auditpraktijk als manager audit en assurance bij PwC en toezichthouder bij de AFM. Kavita treedt regelmatig op als spreker/gastdocent op (inter)nationale podia en is gepromoveerd op haar onderzoek naar het gebruik en de bruikbaarheid van geïntegreerde verslaggeving en niet-financiële informatie voor bedrijven, investeerders en de regelgever aan de Universiteit van Amsterdam.

img-Harm-Jan Pietersen

Harm-Jan Pietersen
Directeur ESG strategy & performance, Ahold Delhaize

In zijn rol is hij betrokken bij het intern en extern rapporteren van de voortgang op onderwerpen zoals gezondheid, CO2 uitstoot en voedselverspilling. Daarnaast gaat hij met stakeholders van Ahold Delhaize in gesprek over hoe de supermarktketen haar duurzaamheidsbeleid vorm zou kunnen geven in de toekomst.
 

Deze opleiding is bestemd voor:

Financials, die:

 • Betrokken zijn bij en/of verantwoordelijk zijn voor het rapporteren over duurzaamheid op basis van de CSRD wetgeving
 • Vrijwillig willen rapporteren over duurzaamheidsprestaties en hier nog praktische handvatten voor zoeken
 • Als accountant hun klanten willen adviseren over het samenstellen en/of controleren van duurzaamheidsinformatie

Algemene Informatie

Deze 4-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 7 november 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 2 14 november 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 3 21 november 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 4 3 december 2024 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 4-daagse opleiding bedraagt € 3599,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@euroforum.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy