Seminar Jaarrekeningactualiteiten 2019

In 6 uur tijd volledig op de hoogte van alle regelgeving, inzichten en actualiteiten!

12 november 2019 | Green Village Nieuwegein

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wens je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Het opstellen van uw jaarrekening; bent u al volledig op de hoogte?

26e editie - In één dag brengen wij u weer volledig op de hoogte!

Ieder jaar zijn er weer allerlei actualiteiten, inzichten en regelgeving waar u rekening mee moet houden bij het maken van uw jaarrekening. Aan u de taak om deze te vertalen naar uw situatie en een adequate en volledige jaarrekening samen te stellen.
Het seminar jaarrekeningactualiteiten stelt u in 6 uur weer volledig up-to-date!

Download de brochure Inschrijven

Actuele onderwerpen centraal:

 • Recente ontwikkelingen van verslaggevingsregels inclusief gevolgen van Brexit en XBRL
 • Opbrengstverantwoording
 • Kasstroomoverzicht
 • Belastingen naar de winst
 • Materiële vaste activa
 • Kengetallen en alternatieve prestatiemaatstaven
 • Classificatie eigen vermogen / vreemd vermogen

Bekijk het programma


Dé experts op het podium


Prof. Dr. Martin Hoogendoorn RA
Hoogleraar Externe Verslaggeving Erasmus Universiteit Rotterdam, Raad-plv. Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
Prof. Dr. Arjan Brouwer RA
Hoogleraar Externe Verslaggeving aan de VU Amsterdam, partner bij PWC, Lid Corporate Reporting Policy Group, Accountancy Europe, Redacteur MAB
Prof.dr. Peter Sampers RA
Hoogleraar Financial Accounting, Open Universiteit en Universiteit van Maastricht, Voorzitter, Raad voor de Jaarverslaggeving


Waardevol seminar vanwege:

 • Unieke combinatie van drie hoogleraren, beoordeeld met een 8,5
 • Compleet overzicht van alle ontwikkelingen, inzichten en wijzigingen
 • Concrete voorbeelden uit de praktijk
 • Mogelijkheid tot het inbrengen van uw eigen vraagstukken
 • Inspirerende en centraal gelegen locatie mét gratis parkeergelegenheid
 • Syllabus met presentaties; direct uw eigen aantekeningen verwerken in de aangeboden stof
 • Uw sprekers zijn absolute experts op het gebied van externe verslaggeving

Ja, ik schrijf me in

 

Reacties oud-deelnemers:

“Goede aansluiting bij onderwerpen met mijn praktijk.”
“Het is altijd weer een goede update van de laatste zaken.”
“Helder, energiek en to the point langs de actualiteiten geleid.
“Erg leerzaam seminar in een mooie verpakking.”  
“Goede voordrachten sprekers met aansprekende voorbeelden.”
“Afwisselend programma, theorie en praktijk.”


Persoonlijk advies

Heeft u vragen over Seminar Jaarrekeningactualiteiten 2018?
Neem geheel vrijblijvend contact op met:

Sandra Donkers
040 - 297 27 70
 

Incl. PE-punten

Deelname aan de volledige bijeenkomst (pre-seminar en seminar) levert u 9 persoonlijke NBA uren.
Voor het pre-seminar ontvangt u 4 PE-uren, en voor het Seminar 5 PE-uren.

Dinsdag
12 november 2019

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden we je aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

Pre seminar

09.00 - 13.00
Bij deelname aan pre-seminar ontvangt u 4 PE-uren

De digitale financiële professional

We gaan dieper in op het gebruik van data-analyse. Data-analyse kan namelijk de kwaliteit van uw jaarrekening zeker vergroten.
We gaan hands on aan de slag en u krijgt op deze wijze direct inzicht in de mogelijkheden die het gebruik van data biedt. Hoe verwerkt u alle data uit verschillende bronnen? Er zijn uiteraard ook uitdagingen. Ook die zullen aan bod komen.

Bij de controle komen een aantal zaken naar voren:

 • Data-analyse in de planningsfase, bij de risico-inschattingswerkzaamheden, het testen van controls en bij gegevensgerichte werkzaamheden
 • Data-analyse bij het onderkennen van fraude en fraude-risico’s
 • Hoe kan de accountant de betrouwbaarheid van verkregen data ten behoeve van data-analyse vaststellen?
 • Hoe resulteert data-analyse in voldoende en geschikte controle-informatie?
 • Hoe gaat de accountant om met de uitkomsten van data-analyse?
 • Welke data bewaart de accountant in het dossier?

Tijdens dit pre-seminar leet u:

 • Hoe u data importeert en transformeert
 • Het combineren van databronnen
 • Wat de beste methodieken en technieken zijn bij het creëren van data-analyses?
 • Het ontwikkelen van data-analyses uit verschillende bronnen
 • Uitkomsten valideren en interpreteren
 • Risicogericht samenstellen van de jaarrekening door data
 • NBA-Handreiking Data-analyse
 • Toepassing van data-visualisatie toepassingen
 • Op algoritme gebaseerde tools
 • Wat kan Artificial Intelligence betekenen?
 • Vraagstukken als informatiebeveiliging, privacy wet- en regelgeving, toepassen process mining en het gebruik van ongestructureerde brondata

Praktische voorbeelden komen aan bod zodat u direct handvatten heeft om data-analyse direct in uw dagelijkse praktijk toe te kunnen passen.

Docent nader bekend te maken


Seminar

14.00 – 20.00
Bij deelname aan het seminar ontvangt u 5 PE-uren

13.30 – 14.00
Ontvangst met koffie/thee
14.00 – 14.45
Recente ontwikkelingen van verslaggevingsregels
 • Nieuwe Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 2019
 • Vooruitblik naar nieuwe Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 2020
 • Vooruitblik naar toekomstige wetgeving
14.30 – 15.15
Opbrengstverantwoording
 • RJ ontwikkelt nieuwe Richtlijn voor opbrengstverantwoording
 • Ontwerprichtlijn in 2019
 • Afzonderlijke prestatieverplichtingen komen centraal te staan
 • Geen volledige nieuwe standaard maar wel belangrijke verbeteringen
 • Gevolgen voor de praktijk
15.15– 15.45
Koffie- en theepauze
15.45 – 16.30
Kasstroomoverzicht
 • Het kasstroomoverzicht is een belangrijk overzicht
 • De praktijk laat zien dat organisaties het niet altijd eenvoudig vinden om een goed kasstroomoverzicht op te stellen
 • Daarnaast bevatten de richtlijnen voor de jaarverslaggeving specifieke toelichtingsvereisten die van belang zijn voor een goed inzicht in de kasstromen van de organisatie
16.30 – 17.00
Belastingen naar de winst
 • Diverse nieuwe Richtlijnen en ontwerp-Richtlijnen
 • Veranderingen in waardering, classificatie, saldering en toelichting
 • Omgaan met onzekere belastingposities
17.00 – 17.45
Materiële vaste activa
 • Met ingang van 2019 is het niet langer toegestaan kosten van groot onderhoud ineens ten laste van de winst-en-verliesrekening te brengen
 • Een nadere uitwerking van de componentenbenadering voor vaste activa
 • De belangrijkste consequenties van de wijziging en principes van deze benadering komen aan de orde
17.45 – 18.45
Aperitief en diner
18.45 – 19.30
Kengetallen en alternatieve prestatiemaatstaven
 • Veel organisaties nemen kengetallen en alternatieve prestatiemaatstaven op in de jaarrekening, het bestuursverslag of in overige informatie bij de jaarstukken
 • Die maatstaven kunnen van belang zijn om een goed inzicht te geven in de financiële positie of prestaties van de organisatie
 • Daarvoor is het van belang dat randvoorwaarden voor relevante en getrouwe informatie in acht worden genomen
19.30 – 20.00
Classificatie Eigen vermogen / Vreemd vermogen
 • Classificatie hybride financiële instrumenten in enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening
 • Gevolgen classificatie voor waardering en resultaatbepaling
 • Recente jurisprudentie Ondernemingskamer over classificatie

Prof. Dr. Martin Hoogendoorn RA
Prof. Dr. Martin Hoogendoorn RA

Martin Hoogendoorn is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorts is hij raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, bijzonder adviseur jaarrekeningenrecht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en voorzitter van de Signaleringsraad van de NBA. Eerder is hij bijna 25 jaar werkzaam geweest bij accountantsorganisatie EY, voornamelijk als partner vaktechniek, en was hij lid en voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

>> Lees het interview met Martin Hoogendoorn


Peter Sampers
Prof.dr. Peter Sampers RA
Peter Sampers is voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving en hoogleraar Financial Accounting aan de Universiteit Maastricht en aan de Open Universiteit in Heerlen. Hij is lid van de board van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) in Brussel. Peter heeft uitgebreide praktische ervaring op het gebied van externe verslaggeving die hij heeft opgedaan in zijn werk bij Philips Electronics. Bovendien heeft hij ervaring met verslaggevingstandaarden vanuit diverse verantwoordelijkheden bij organisaties die betrokken zijn bij de totstandkoming en toepassing van verslaggevingsstandaarden. Tijdens zijn loopbaan was hij actief in diverse nationale en internationale organisaties die zich bezighouden met externe verslaggeving.

Prof. Dr. Arjan Brouwer RA
Prof. Dr. Arjan Brouwer RA

Arjan Brouwer is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de VU Amsterdam en partner bij PwC. Hij is tevens lid van de Corporate Reporting Policy Group van Accountancy Europe en redacteur van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB). Arjan is betrokken bij een grote diversiteit aan verslaggevingsvraagstukken bij ondernemingen

>> Lees het interview met Arjan Brouwer


 

Datum en locatie:

Dinsdag 12 november 2019

Green Village Nieuwegein
Blokhoeve 7
3438 LC Nieuwegein
030 – 603 91 14
Routebeschrijving


 

Uw investering

Pre-seminar 599,-
Seminar 899,-
Pre-seminar en seminar 1.399,-

Deze bedragen zijn excl. BTW en incl. koffie en thee, lunch wanneer u deelneemt aan het pre-seminar en aperitief en diner wanneer u deelneemt aan het seminar. U ontvangt u ter plaatse een syllabus waar u tijdens de dag aantekeningen in kunt maken en die u als naslagwerk kunt gebruiken. Daarnaast krijgt u tevens toegang tot de digitale versie van de syllabus.

Direct inschrijven

Voor wie bestemd?

Deze dag is bestemd voor iedereen die belang heeft of betrokken is bij de opstelling van de jaarrekening, zoals:

 • Financieel directeuren
 • Controllers
 • In- en externe accountants
 • Hoofden administratie
 • Hoofden planning en control
 • Administrateurs
 • Bedrijfseconomische en juridische adviseurs
 • Commissarissen MKB
 • Financieel- en fiscaal adviseurs

 

Reacties

“Erg leerzaam seminar in een mooie verpakking.”
“Goede voordrachten sprekers met aansprekende voorbeelden.”
“Afwisselend programma, theorie en praktijk
“Veel enthousiasme en passie bij de sprekers.”  
“Seminar is inhoudelijk erg goed. Voor de 3e keer gevolgd en is een zeker voor herhaling vatbaar.”
“Boeiende manier van presenteren door de sprekers.”

 

Persoonlijk advies

Heeft u vragen over Seminar Jaarrekeningactualiteiten?
Neem geheel vrijblijvend contact op met:

Sandra Donkers
040 - 297 27 70
 

Opleidingspunten

Euroforum is een Koninklijke NBA en IIA erkende instelling. Het pre-seminar levet u 4 persoonlijke PE-uren van het NBA of PE-punten van het IIA op en het seminar 5.

 


Uw investering

 
Pre-seminar 599,-
Seminar 899,-
Pre-seminar en seminar 1.399,-

Deze bedragen zijn excl. BTW en incl. koffie en thee, lunch wanneer u deelneemt aan het pre-seminar en aperitief en diner wanneer u deelneemt aan het seminar. U ontvangt u ter plaatse een syllabus waar u tijdens de dag aantekeningen in kunt maken en die u als naslagwerk kunt gebruiken. Daarnaast krijgt u tevens toegang tot de digitale versie van de syllabus.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Seminar Jaarrekeningactualiteiten 2019

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Seminar Jaarrekeningactualiteiten 2019 start op 12 november 2019 in Green Village Nieuwegein!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode: