Jaarrekeningactualiteiten 2022

Met dit jaar extra aandacht voor deze actuele thema's:

 • Recente ontwikkelingen van verslaggevingsregels
 • Materiële vaste activa - Componentenbenadering en groot onderhoud
 • Voorzieningen
 • De gevolgen van het klimaat voor de jaarrekening
 • Intern gegenereerde immateriële activa
 • Duurzaamheidsverslaggeving

Dé jaarlijkse update met alle regelgeving, inzichten en actualiteiten voor het opstellen van de jaarrekening!

 • 17 - 29 november 2022
 • Van der Valk Hotel Utrecht
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

In één dag volledig op de hoogte!

Ook dit jaar zijn er weer nieuwe wijzigingen die belangrijk zijn voor het samenstellen van de jaarrekening. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van relevante nieuwe regelgeving, veranderende inzichten en actualiteiten. 

Tijdens het jaarlijkse seminar Jaarrekeningactualiteiten zetten dé absolute experts alle ontwikkelingen voor je op een rij. Het afwisselende programma van theorie en praktijk, op heldere en enthousiaste wijze gebracht door de docenten, maakt dat je na het seminar veel tijd kunt besparen en een complete en leesbare jaarrekening kunt presenteren. 

 

Interactie, verdieping en praktische tips 

Zoals altijd is het uitgangspunt voor dit seminar de praktijk. De docenten nemen je mee in de onderwerpen die van belang zijn. Aangevuld met sprekende voorbeelden uit (onderdelen van) jaarverslagen van ondernemingen krijg je een volledig overzicht van de meest actuele vraagstukken. Je kunt direct aan de slag met je eigen jaarrekening.

Werkzaam bij een gemeente of provincie? Bekijk dan het Seminar Jaarrekeningactualiteiten voor gemeenten en provincies.

 

Download de brochure

Met dit jaar extra aandacht voor:

 • Recente ontwikkelingen van verslaggevingsregels
 • Materiële vaste activa - Componentenbenadering en groot onderhoud
 • Voorzieningen
 • De gevolgen van het klimaat voor de jaarrekening
 • Intern gegenereerde immateriële activa
 • Duurzaamheidsverslaggeving

Het belang van niet financiële informatie in de jaarrekening

Bekijk interview met Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA met zijn visie over het steeds grotere belang van niet financiële informatie in de jaarrekening.

 7 redenen om deel te nemen aan het seminar:

1.De combinatie van drie hoogleraren is uniek! Zij worden jaarlijks beoordeeld met gemiddeld een 8,5

2. Je krijgt op heldere wijze een volledig overzicht van alle ontwikkelingen, inzichten en wijzigingen

3. Concrete voorbeelden uit de praktijk worden behandeld

4. Inbreng van je eigen vraagstukken is mogelijk, er is ruimschoots gelegenheid voor het stellen van vragen

5.Je ontvangt een syllabus met alle presentaties (zowel analoog als digitaal), zodat je direct je eigen aantekeningen kunt verwerken in de aangeboden stof

6. Het seminar vindt plaats op een inspirerende locatie, goed bereikbaar met het openbaar vervoer

7. Deelname aan het seminar is een waardevolle toevoeging aan je PE-portfolio!


 📢 Dit zeggen deelnemers over het seminar:

"Fijn om de nieuwe actualiteiten en (toekomstige) wijzigingen te horen. Zo voldoet de op te stellen jaarrekening aan alle eisen en kunnen we reeds anticiperen op de toekomst."
Anton Bakker, Plant Controller, OPHTEC BV

“Hoge kwaliteit, zoals voorgaande edities. Goede en beknopte mix van actualiteiten en opfrissen van kennis op het gebied van jaarverslaggeving in brede zin. Bovendien aantrekkelijk gebracht door drie professionals."
Roel Hommel, Directeur Financiën, Nederlandse Bouw Unie B.V.

Lees meer ervaringen


 

Al meer dan 25 jaar ervaring

Het seminar Jaarrekeningactualiteiten is een begrip in de sector. Elk jaar komen vaste bezoekers terug naar het seminar voor de belangrijkste updates. Het huidige docententeam bestaat uit de absolute experts op hun vakgebied. Ze worden altijd met hoge cijfers gewaardeerd voor zowel hun kennis als de attractieve manier van presenteren. De docenten behandelen, ieder vanuit hun eigen ervaring en dagelijkse praktijk, de onderwerpen zoals genoemd in het programma.

Seminar Jaarrekening actualiteiten 2022

Download de brochure

 

13:30 – 14:00

ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE

14:00 – 14:45

RECENTE ONTWIKKELINGEN VAN VERSLAGGEVINGSREGELS

 • Welke nieuwe richtlijnen zijn van toepassing voor de jaarverslaggeving 2022?
 • Wat kunnen we voor 2023 en latere jaren verwachten?
 • Welke ontwikkelingen in wetgeving en (Europese) regelgeving zijn relevant?

14:45 – 15:15

MATERIËLE VASTE ACTIVA - COMPONENTENBENADERING EN GROOT ONDERHOUD

 • Wat zijn de gevolgen van de verschillende methoden van verwerking van groot onderhoud voor vermogen en resultaat?
 • Wat is het verschil tussen groot onderhoud en een vervangingsinvestering?
 • Hoe werkt de componentenmethode?

15:15 – 15:45

KOFFIE- EN THEEPAUZE

15:45 – 16:30

DUURZAAMHEIDSVERSLAGGEVING | 1

 • Duurzaamheidsstandaarden en de regelgeving assurance
 • Wat zijn de belangrijkste gevolgen van deze nieuwe regelgeving voor Nederlandse rechtspersonen?

16:30 – 17:15

INTERN GEGENEREERDE IMMATERIËLE ACTIVA

 • Onder welke voorwaarden worden intern gegenereerde activa geactiveerd?
 • Waarom wordt slechts een deel van de uitgaven geactiveerd?
 • Welke alternatieven zijn denkbaar en zouden die betere verslaggeving opleveren?
   

17:15 – 17:45

VOORZIENINGEN

 • Hoe kom ik tot de beste schatting van een voorziening?
 • Hoe bepaal ik de contante waarde van een voorziening?
 • Wat zijn de nieuwe bepalingen inzake de voorziening verlieslatende contracten?

17:45 – 18:45

DINER

18:45 – 19:30

DUURZAAMHEIDSVERSLAGGEVING | 2

 • Welke informatie zullen rechtspersonen in de toekomst moeten verstrekken?
 • Wat kunnen organisaties nu al doen om zich op de nieuwe vereisten voor te bereiden?

19:30 – 20:00

DE GEVOLGEN VAN HET KLIMAAT VOOR DE JAARREKENING

 • Welke invloed heeft klimaatverandering op de cijfers van de jaarrekening?
 • Welke informatie dient in de toelichting te worden verschaft over de gevolgen van klimaatverandering?
 • Hoe houd ik rekening met de onzekerheid over de gevolgen van klimaatverandering?

20:00

AFSLUITING


Naar de verdiepingsdag

Docenten Seminar

 

img-Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA

Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA
Hoogleraar

Martin Hoogendoorn is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus University Rotterdam, Raad in de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam en adviseur jaarrekeningenrecht bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij was eerder partner bij EY en voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Hij heeft diverse artikelen en boeken geschreven.

img-Prof. dr. Arjan Brouwer RA

Prof. dr. Arjan Brouwer RA
Hoogleraar

Arjan Brouwer is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de VU Amsterdam en partner bij PwC. Hij is tevens lid van de Corporate Reporting Policy Group van Accountancy Europe, diverse andere commissies en redacteur van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB). Arjan is betrokken bij een grote diversiteit aan verslaggevingsvraagstukken bij ondernemingen.

img-Prof. dr. Peter Sampers RA

Prof. dr. Peter Sampers RA
Hoogleraar

Peter Sampers is hoogleraar Financial Accounting aan de Universiteit Maastricht en commissaris. Tot voor kort was hij tevens voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving. Peter heeft uitgebreide praktische ervaring op het gebied van externe verslaggeving opgedaan bij DSM en Philips Electronics. Hij is lid van de administrative board van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), Commissaris bij Servatius Wonen, lid van de Audit Commissie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en voorzitter van de jury voor de FD Henri Sijthoff Prijs.

Docenten Verdiepingsdag

 

img-Prof. dr. Arjan Brouwer RA

Prof. dr. Arjan Brouwer RA
Hoogleraar

Arjan Brouwer is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de VU Amsterdam en partner bij PwC. Hij is tevens lid van de Corporate Reporting Policy Group van Accountancy Europe, diverse andere commissies en redacteur van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB). Arjan is betrokken bij een grote diversiteit aan verslaggevingsvraagstukken bij ondernemingen.

img-Prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA

Prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA
Registeraccountant

Nancy Kamp-Roelands is registeraccountant en gespecialiseerd in het ontwikkelen van richtlijnen voor milieu- en duurzaamheidsverslaggeving en geïntegreerde verslaggeving. Ze is Professor non-financial information, integrated reporting and assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen en Lid van het Committee Reporting and Accountancy bij de AFM. In het verleden was ze Associate Partner Sustainability bij EY. Ook was ze betrokken bij de oprichting van de International Integrated Reporting Council (IIRC).

img-Marcus Looijenga MSc. RA

Marcus Looijenga MSc. RA
Registeraccountant

Marcus Looijenga is registeraccountant en gespecialiseerd in de rapportage van en assurance bij niet-financiële informatie, duurzaamheidsinformatie en geïntegreerde verslaggeving. Hij is docent Auditing en ESG Reporting en Assurance aan de Rijksuniversiteit Groningen, lid van de werkgroep ESG Assurance bij NBA en Director ESG Reporting en Assurance bij PwC. In het verleden heeft hij ervaring opgedaan in verschillende bedrijven op het gebied van duurzaamheids- en geïntegreerde jaarverslaggeving en de controle daarvan.

6 sprekers tips | Jaarrekeningactualiteiten 2022

 1. “Voor veel grote ondernemingen zullen de vereisten ten aanzien van niet-financiële informatie vanaf 2023 belangrijk toenemen. Zorg dat je je tijdig hierop voorbereid en processen en systemen inricht zodat betrouwbaarheid van deze informatie is gewaarborgd.
 2. Ondernemingen maken gebruik van verschillende vormen van (supply chain) financiering. Zorg dat je goed de voorwaarden en risico's van deze financieringsvormen doorgrondt en dat dit vervolgens op een juiste wijze in de jaarrekening tot uitdrukking komt.”

Prof.dr. Arjan Brouwer RA, Hoogleraar Externe Verslaggeving VU Amsterdam, partner bij PwC. Lid Corporate Reporting Policy Group van Accountancy Europe en Redacteur MAB 


 1. “Omdat recent een aantal presentatievoorschriften voor het kasstroomoverzicht gewijzigd zijn, is dit een goed moment om nog een keer integraal naar de presentatie van dit belangrijke primaire overzicht te kijken.
 2. Ga in 2022 na of aanpassingen in verkoopovereenkomsten wenselijk zijn om in te spelen op veranderingen in de richtlijnen voor opbrengstverantwoording.”

Prof.dr. Peter Sampers RA, Hoogleraar Financial Accounting Universiteit van Maastricht 


 1. “Maak voor de jaarrekening 2022 een zo goed mogelijke schatting van de bedragen aan NOW-steun die moeten worden terugbetaald. 
 2. Is de vergoeding voor het verlenen van diensten of het uitvoeren van projecten variabel, pas dan voorzichtigheid toe bij het verantwoorden van opbrengsten in de jaarrekening.”

 Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA, Hoogleraar Externe Verslaggeving Erasmus Universiteit Rotterdam, Raad Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam 


Voor wie bestemd?

Deze dag is bestemd voor iedereen die belang heeft of betrokken is bij de opstelling van de jaarrekening, zoals:

 • Financieel directeuren
 • Controllers
 • In- en externe accountants
 • Hoofden administratie
 • Hoofden planning en control
 • Administrateurs
 • Bedrijfseconomische en juridische adviseurs
 • Commissarissen MKB
 • Financieel- en fiscaal adviseurs

📢 Dit zeggen deelnemers over het seminar:

“Hoge kwaliteit, zoals voorgaande edities. Goede en beknopte mix van actualiteiten en opfrissen van kennis op het gebied van jaarverslaggeving in brede zin. Bovendien aantrekkelijk gebracht door drie professionals."
Roel Hommel, Directeur Financiën, Nederlandse Bouw Unie B.V.
 
“De locatie was prachtig en het pre-seminar + seminar waren zeer leerzaam en interessant. Wat het pre-seminar zo interessant maakte is dat de spreker ons meeneem om met een frisse/innovatieve blik naar ons vakgebied te kijken. Dit deed hij door gebruik te maken van mooie anekdotes, goede verhalen en leuke voorbeelden. Het seminar was daarentegen anders opgebouwd, ik zou het meer gestructureerd en informatief noemen. Veel actuele onderwerpen werden besproken, zoals sustainability reporting wat een grote impact zal hebben. Ook werden de veranderingen binnen IFRS en RJ benoemd en toegelicht aan de hand van voorbeelden.” 
Patrick de Mink, Financial controller, CMIS Group
 
“Fijn om de nieuwe actualiteiten en (toekomstige) wijzigingen te horen. Zo voldoet de op te stellen jaarrekening aan alle eisen en kunnen we reeds anticiperen op de toekomst.”
Anton Bakker, Plant Controller, OPHTEC BV“
 
"De opzet van het programma, kwaliteit van de sprekers en de presentaties alsmede de prettige sfeer is goed bevallen.”
Dick van Walderveen, Adviseur financiële projecten, PLUS Retail B.V.

Algemene informatie

 

Datum en locatie:

Seminar: donderdag 17 november 2022 van 14.00 uur tot 20.00 uur
Verdiepingsdag: donderdag 29 november 2022 van 09.30 uur tot 15.00 uur

 

Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4-6 
3526 KV Utrecht
030–8000888
Routebeschrijving

Je investering

Tickets:    
Seminar   € 899,-
Verdiepingsdag   € 799,-
Verdiepingsdag en seminar    € 1.599,-

 

Deze bedragen zijn excl. BTW en incl. koffie, thee, lunch en diner wanneer je deelneemt aan het seminar. Je ontvangt ter plaatse een syllabus waar je tijdens de dag aantekeningen in kunt maken en die je als naslagwerk kunt gebruiken. Daarnaast krijg je tevens toegang tot de digitale versie van de syllabus.

PE-portfolio

Met het PE-model geef je zelf vorm aan je beroepsontwikkeling. Je stelt zelf je PE-portfolio samen waarin je aangeeft hoe je je kennis en vaardigheden ontwikkelt. De verdiepingsdag en het seminar dragen beiden hieraan bij! Om je te ondersteunen, hebben we alvast een aantal mogelijke leerdoelen voor je geformuleerd:

 • Je bent in staat een volledige en leesbare jaarrekening samen te stellen, rekening houdend met de laatste regelgeving, inzichten en actualiteiten
 • Je brengt verdieping aan in je functie door je te bekwamen in het samenstellen van de jaarrekening
 • Je weet hoe je de organisatieprocessen en systemen verbetert als voorbereiding op de eerste verplichte rapportages over duurzaamheidsbeleid en prestaties

STAP-Budget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleiding aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid.

Neem contact op met ons voor: Aanvraagmoment UWV STAP-budget:
27 oktober 2022 1 november 2022

Neem contact op met onze adviseur voor de mogelijkheden:
Sandra Donkers-Habraken
040 2972 770
sandra.donkers@euroforum.nl

Meer weten over het Stap-budget
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@euroforum.nl
Tel: +31 40 29 74 974

Download brochure

Onze privacy-policy

Programma verdiepingsdag

 

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

De eerste rapportage verplichting over duurzaamheidsbeleid en prestaties wordt verwacht in 2024. Dit is vastgelegd in de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). In de aanloop naar 2024 moeten bedrijven al aan de slag met hun duurzaamheidsstrategie, als basis voor deze rapportages. Dit heeft ook implicaties voor de inrichting van de organisatieprocessen en systemen.

Tijdens deze verdiepingsdag krijg je alles te horen over de nieuwste ontwikkelingen rondom duurzaamheidsverslaggeving. Deze experts delen concrete handvatten uit de praktijk en recente wetenschappelijke inzichten. Je leert wat dit betekent voor jouw rol en hoe jij hier effectief invulling aan kunt geven. Zo kun je sneller stappen zetten op het gebied van duurzaamheid.
 

09:30 – 10:00

UITGANGSPUNT EN INTRODUCTIE INCLUSIEF RECAP VAN HET SEMINAR

 • Overzicht standaarden
 • General principles ESRS 1 en 2 met hoofdlijnen schetsen 
 • Assurance verplicht 
 • De scope van het Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)
 • De link tussen CSRD en andere Europese initiatieven voor sustainable finance

Prof. dr. Arjan Brouwer RA

Hoogleraar


Nancy en Marcus gaan samen met jullie aan de slag met de volgende onderwerpen:

DE VERTALING NAAR DE PRAKTIJK

10:00 – 10:30

ALGEMENE INTRODUCTIE

 • Duurzaamheidsstrategie
 • De rol van de keten
 • De dialoog met stakeholders
 • De kansen, risico’s en financiële consequenties van duurzaamheid
 • Een wetenschappelijke blik op (inter)nationale standaarden voor verslaggeving en controle
 • Van regelgeving naar aanpak in de praktijk

10:30 – 12:00

DEEPDIVE ENVIRONMENT

 • Environment in CSRD, wat wordt er gevraagd
 • TCFD en de CSRD
 • Best practices met algemene indicatoren: hoe maak je het meetbaar en waar moet je op letten?
 • Klimaatrapportage in 2021 verslagen van beursfondsen  
 • EU Taxonomy en best practices

12:00 – 13:00

LUNCH

13:00 – 14:00

DEEPDIVE SOCIAL

 • Social in CSRD, wat wordt er gevraagd
 • De afstemming tussen due diligence gerelateerde openbaarmakingen en het voorstel voor de EU Corporate Sustainability Due Diligence Directive
 • Best practices met algemene indicatoren: hoe maak je het meetbaar en waar moet je op letten?

14:00 – 15:00

DEEPDIVE GOVERNANCE

 • Het format en de criteria voor verslaglegging
 • Het inrichten van processen en systemen voor dataverzameling
 • Richtlijnen voor het verkrijgen van assurance over milieu- en duurzaamheidsverslaggeving en geïntegreerde verslaggeving

Prof. dr. Nancy Kamp-Roelands RA

Registeraccountant


Marcus Looijenga MSc. RA

Hoogleraar


Wat komt er tijdens het seminar aan bod?

 

1. Recente ontwikkelingen verslaggevingsregels

Zoals elk jaar zijn er ook voor 2022 weer een aantal nieuwe en gewijzigde regels voor de verslaggeving waaronder de geactualiseerde Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Ook worden voor de verslaggeving relevante ontwikkelingen in de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving besproken.

2. Materiële vaste activa - Componentenbenadering en groot onderhoud

De RJ is al enige jaren bezig met het aanpassen en verduidelijken van de regelgeving voor groot onderhoud. Nu worden alleen nog de componentenmethode en de voorziening groot onderhoud toegestaan. In een recente ontwerp-Richtlijn, die van kracht zal worden met ingang van de jaarrekening 2023, wordt onder andere het onderscheid tussen groot onderhoud en vervangingsinvestering verduidelijkt. Ook vindt een verduidelijking plaats van de toepassing van de componentenmethode.

3. Duurzaamheidsverslaggeving

Op Europees niveau worden met grote snelheid duurzaamheidsstandaarden ontwikkeld als uitwerking van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Inmiddels zijn al meer dan 25 concept standaarden gepubliceerd over onderwerpen als dubbele materialiteit, strategie en business model, klimaatverandering,
biodiversiteit en arbeidsomstandigheden. Deze standaarden zullen van toepassing worden op alle grote rechtspersonen en vele honderden nieuwe toelichtingsvereisten toevoegen aan het bestuursverslag. Ook zal de regelgeving assurance door een derde bij deze informatie vereisen. Tijdens het seminar zullen we in twee
deelsessies nader ingaan op deze nieuwe ontwikkelingen.

4. Intern gegenereerde immateriële activa

Immateriële activa als know how, patenten, wetenschappelijke kennis, nieuwe processen, merken, websites etc. worden steeds belangrijker voor de bedrijfsvoering en voor de marktwaarde van ondernemingen. De administratieve verwerking van deze activa kent echter zijn bijzonderheden waardoor met enige regelmaat de vraag op komt of het niet mogelijk is tot een betere verslaggeving te komen. Op dit moment staat die vraag weer op de agenda bij EFRAG en bij de IASB. In deze bijdrage worden de op dit moment geldende Nederlandse Richtlijnen voor intern gegenereerde immateriële activa besproken inclusief de daarbij opkomende vragen en mogelijke alternatieven.

5. Voorzieningen

Voorzieningen behoren naar hun aard tot de meest subjectieve balansposten. Vanaf de jaarrekening 2020 is het verplicht de voorziening te waarderen op basis van contante waarde, indien het effect materieel is. Vooral de keuze van een geschikte disconterinsgvoet is daarbij een bijzonder probleem. Voorts is vanaf de jaarrekening 2022 nadere invulling gegeven aan de voorziening verlieslatende contracten.

6. De gevolgen van het klimaat voor de jaarrekening

De klimaatverandering staat bovenaan de wereldwijde agenda. Hoewel velen hierbij denken aan de gevolgen op langere termijn, is het noodzakelijk om ook nu al na te gaan of klimaatverandering effect heeft op de cijfers in de komende jaarrekening of op de daarin opgenomen toelichting. Aandachtspunten zijn onder andere de
vermelding van schattingen, de waardering van materiële vaste activa (gebruiksduur, opruimkosten, restwaarde), bijzondere waardeverminderingen, voorzieningen, en de bepaling van de reële waarde.

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk advies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@euroforum.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy