Seminar Jaarrekeningactualiteiten 2018

In 6 uur tijd volledig op de hoogte van alle regelgeving, inzichten en actualiteiten!

6 november 2018 | Green Village Nieuwegein

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.

Onze privacy-policy

Houd uw jaarrekening kennis up-to-date

25e editie - In één dag brengen wij u weer volledig op de hoogte!

Ook dit jaar zijn er weer allerlei actualiteiten, inzichten en regelgeving waar u rekening mee moet houden bij het opstellen van uw jaarverslag. Aan u de taak om een adequate en volledige jaarrekening samen te stellen. Hiervoor moet u op de hoogte zijn van alle wijzigingen en ontwikkelingen. Het seminar jaarrekeningactualiteiten stelt u in 6 uur weer volledig up-to-date! 

Download de brochure


Dé experts op het podium


Prof. Dr. Martin Hoogendoorn RA
Hoogleraar Externe Verslaggeving Erasmus Universiteit Rotterdam, Raad-plv. Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam, Partner, EY
Prof. Dr. Arjan Brouwer RA
Hoogleraar Externe Verslaggeving aan de VU Amsterdam, partner bij PWC, Lid Corporate Reporting Policy Group, Accountancy Europe, Redacteur MAB
Prof.dr. Peter Sampers RA
Hoogleraar Financial Accounting, Open Universiteit en Universiteit van Maastricht, Voorzitter, Raad voor de Jaarverslaggeving


Actuele onderwerpen centraal:

 • Recente ontwikkelingen van verslaggevingsregels
 • Opbrengstverantwoording: algemene principes en onderhanden projecten
 • Schattingen en oordelen
 • Leasing
 • Gevolgen actuele fiscale maatregelen voor de jaarrekening
 • Deponering jaarstukken en het bestuursverslag

Bekijk het programma


Waardevol seminar vanwege:

 • Unieke combinatie van drie hoogleraren, beoordeeld met een 8,5
 • Compleet overzicht van alle ontwikkelingen, inzichten en wijzigingen
 • Concrete voorbeelden uit de praktijk
 • Mogelijkheid tot het inbrengen van uw eigen vraagstukken
 • Inspirerende en centraal gelegen locatie mét gratis parkeergelegenheid
 • Syllabus met presentaties; direct uw eigen aantekeningen verwerken in de aangeboden stof
Ja, ik meld me aan

Reacties oud-deelnemers:

“Erg leerzaam seminar in een mooie verpakking.”
“Goede voordrachten sprekers met aansprekende voorbeelden.”
“Afwisselend programma, theorie en praktijk
“Veel enthousiasme en passie bij de sprekers.”  
“Seminar is inhoudelijk erg goed. Voor de 3e keer gevolgd en is een zeker voor herhaling vatbaar.”
“Boeiende manier van presenteren door de sprekers.”

 

Persoonlijk advies

Heeft u vragen over Seminar Jaarrekeningactualiteiten 2018?
Neem geheel vrijblijvend contact op met:

Sandra Donkers
040 - 297 27 70
 

Incl. PE-punten

Deelname aan de volledige bijeenkomst (pre-seminar en seminar) levert u 9 persoonlijke NBA uren.
Voor het pre-seminar ontvangt u 4 PE-uren, en voor het Seminar 5 PE-uren.

Dinsdag
6 november 2018

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

Pre seminar

09.00 - 13.00
Bij deelname aan pre-seminar ontvangt u 4 PE-uren

Data en uw jaarrekening

Momenteel staan we aan de vooravond van een paradigma-shift, te weten van document uitwisseling naar data uitwisseling. Dit wordt zichtbaar bijvoorbeeld bij het deponeren van jaarrekeningen. Waren dat vroeger documenten, nu is het een bestand gebruik makend van de Standard Business Program (SBR) procedures. Hierdoor is niet meer het document, de jaarrekening op papier, van belang maar het bestand met data dat de basis is voor de jaarrekening.

Tijdens dit pre-seminar hoort u alles over het gebruik van data, het beoordelen en monitoren en alle nieuwe ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Blockchain
 • Internet of Things
 • Data analytics
 • Process mining
 • Data mining
 • Kunstmatige intelligentie
 • Privacy wetgeving in relatie tot opslag van data en beveiliging daarvan

Krijg inzicht in wat dit betekent voor uw eigen organisatie en hoe u optimaal gebruik kunt maken van alle data.

Uw docent: Hans Verkruijsse, hoogleraar bestuurlijke informatieverzorging Tilburg University en voorzitter dan wel lid van gremia die zich richten op betrouwbare informatie uitwisseling met behulp van IT.


Seminar

14.00 – 20.00
Bij deelname aan het seminar ontvangt u 5 PE-uren

13.30 – 14.00
Ontvangst met koffie/thee
14.00 – 14.45
Recente ontwikkelingen van verslaggevingsregels
 • Nieuwe Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 2018
 • Vooruitblik naar nieuwe Richtlijnen voor de jaarverslaggeving 2019
 • Vooruitblik naar toekomstige wetgeving
Meer informatie
Ook voor de jaarrekening 2018 gelden weer nieuwe regels, waaronder nieuwe Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Ook wordt vooruitgekekennaar toekomstige wet- en regelgeving.
14.45 – 15.30
Opbrengstverantwoording: algemene principes
 • RJ ontwikkelt nieuwe Richtlijn voor opbrengstverantwoording
 • Afzonderlijke prestatieverplichtingen komen centraal te staan
 • Gevolgen voor de praktijk
Meer informatie
In navolging van internationale best practices ontwikkelt de Raad voor de Jaarverslaggeving een nieuwe Richtlijn voor de verantwoording van opbrengsten die de bestaande RJ 270 grotendeels zal vervangen. Voor de bepaling van het tijdstip en het bedrag van de te verantwoorden opbrengsten wordt een model geïntroduceerd dat bestaat uit 5 stappen. Dat model moet worden toegepast op alle contracten met klanten en levert een uniforme basis voor de verantwoording van opbrengsten.
15.30 – 16.00
Koffie- en theepauze
16.00 – 16.45
Opbrengstverantwoording: specifieke toepassingen
16.45 – 17.00
Schattingen en oordelen
 • De belangrijkste schattingen en oordelen die bij het opmaken van de jaarrekening moeten worden gemaakt
 • De informatie die daarover in de jaarrekening vanaf 2018 moet worden opgenomen
 • Voorbeelden uit de praktijk
Meer informatie
Een van de nieuwe Richtlijnen voor de jaarrekening 2018 heeft betrekking op het geven van een toelichting op de aard van oordelen en schattingen en de aard en omvang van onzekerheden bij het opmaken van de jaarrekening. We gaan in op de onderdelen van de jaarrekening waarvoor deze nieuwe bepaling het meest belangrijk is en we bespreken op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de nieuwe bepaling, mede aan de hand van voorbeelden uit de praktijk.
17.00 – 17.45
Leasing
 • Met ingang van 2019 wirdt IFRS 16 van kracht die een nieuwe aanpak voor de verwerking van leasecontracten voorschrijft
 • Niet beursgenoteerde bedrijven krijgen de mogelijkheid dit model eveneens toe te passen
 • De belangrijkste consequenties
Meer informatie
De Raad voor de Jaarverslaggeving heeft aangekondigd dat gebruik van IFRS 16 in plaats van RJ 292 Leasing mogelijk gemaakt wordt voor rechtspersonen die de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving toepassen. Indien gekozen wordt voor deze mogelijkheid komt het onderscheid tussen operationele en financiële lease voor de lessee te vervallen en worden de gebruiksrechten en de bijbehorende verplichtingen op de balans opgenomen. We bespreken de belangrijkste verschillen met de bestaande regelgeving.
17.45 – 18.45
Aperitief en diner
18.45 – 19.30
Gevolgen actuele fiscale maatregelen voor de jaarrekening
 • Diverse aanpassingen in nationale en internationale fiscale regelgeving
 • Invloed op de belastingpositie in de jaarrekening
 • Tijdstip en wijze van verwerking afhankelijk van status wetgeving
Meer informatie
Zowel in Nederland als internationaal verandert er veel op fiscaal gebied. Dat is ook van invloed op de jaarrekening, bijvoorbeeld op de waardering van latenties. In deze sessie gaan we in op de vraag wanneer en op welke wijze rekening wordt gehouden met ingevoerde of aangekondigde fiscale wijzigingen.
19.30 – 20.00
Deponering jaarstukken en bestuursverslag
 • Wettelijke eisen voor een niet-beursgenoteerde onderneming
 • Wat gaat er mis in de praktijk?
 • Het bestuursverslag als communicatiemiddel
Meer informatie
Uit onderzoek blijkt dat er gebreken zijn in het voldoen aan de eisen inzake (tijdige) deponering van de jaarstukken en het beschikbaar stellen van het bestuursverslag. Het bestuursverslag hoeft geen noodzakelijk kwaad te zijn, maar kan bijdragen aan een effectieve communicatie met de stakeholders.

Prof. Dr. Martin Hoogendoorn RA
Prof. Dr. Martin Hoogendoorn RA

Martin Hoogendoorn is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voorts is hij raad-plaatsvervanger bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam, bijzonder adviseur jaarrekeningenrecht bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, en voorzitter van de Signaleringsraad van de NBA. Eerder is hij bijna 25 jaar werkzaam geweest bij accountantsorganisatie EY, voornamelijk als partner vaktechniek, en was hij lid en voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving.

>> Lees het interview met Martin Hoogendoorn


Peter Sampers
Prof.dr. Peter Sampers RA
Peter Sampers is voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving en hoogleraar Financial Accounting aan de Universiteit Maastricht en aan de Open Universiteit in Heerlen. Hij is lid van de board van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) in Brussel. Peter heeft uitgebreide praktische ervaring op het gebied van externe verslaggeving die hij heeft opgedaan in zijn werk bij Philips Electronics. Bovendien heeft hij ervaring met verslaggevingstandaarden vanuit diverse verantwoordelijkheden bij organisaties die betrokken zijn bij de totstandkoming en toepassing van verslaggevingsstandaarden. Tijdens zijn loopbaan was hij actief in diverse nationale en internationale organisaties die zich bezighouden met externe verslaggeving.

Prof. Dr. Arjan Brouwer RA
Prof. Dr. Arjan Brouwer RA

Arjan Brouwer is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de VU Amsterdam en partner bij PwC. Hij is tevens lid van de Corporate Reporting Policy Group van Accountancy Europe en redacteur van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB). Arjan is betrokken bij een grote diversiteit aan verslaggevingsvraagstukken bij ondernemingen

>> Lees het interview met Arjan Brouwer


Prof. Dr. Arjan Brouwer RA
Hans Verkruijsse

Hans Verkruijsse is hoogleraar Bestuurlijke Informatie Verzorging aan de Universiteit van Tilburg en aan de Accountancy opleiding op Curaçao. Daarnaast is hij voorzitter van de Raad van de Beroepsethiek van NOREA, voorzitter van de Toezichtsraad BIT, voorzitter van de Raden van Toezicht. inzake betrouwbaar administreren, voorzitter van XBRL Nederland en lid van de Member Assembly van XBRL International Inc. Tevens doet hij onderzoek naar continuous monitoring, auditing en data level assurance. Hij heeft vele publicaties op zijn naam staan op het gebied van accountancy en IT-auditing.

>> Lees het interview met Hans Verkruijsse

Datum en locatie:

Dinsdag 6 november 2018

Green Village Nieuwegein
Blokhoeve 7
3438 LC Nieuwegein
030 – 603 91 14
Routebeschrijving


 


Voor wie bestemd?

Deze dag is bestemd voor iedereen die belang heeft of betrokken is bij de opstelling van de jaarrekening, zoals:

 • Financieel directeuren
 • Controllers
 • In- en externe accountants
 • Hoofden administratie
 • Administrateurs
 • Bedrijfseconomische en juridische adviseurs
 • Commissarissen MKB
 • Financieringsinstellingen en banken

Uw investering

Pre-seminar € 599,-
Seminar € 899,-
Pre-seminar en seminar € 1.399,-

Deze bedragen zijn excl. BTW en incl. koffie en thee, lunch wanneer u deelneemt aan het pre-seminar en aperitief en diner wanneer u deelneemt aan het seminar. U ontvangt u ter plaatse een syllabus waar u tijdens de dag aantekeningen in kunt maken en die u als naslagwerk kunt gebruiken. Daarnaast krijgt u tevens toegang tot de digitale versie van de syllabus.

Direct inschrijven


Reacties

“Erg leerzaam seminar in een mooie verpakking.”
“Goede voordrachten sprekers met aansprekende voorbeelden.”
“Afwisselend programma, theorie en praktijk
“Veel enthousiasme en passie bij de sprekers.”  
“Seminar is inhoudelijk erg goed. Voor de 3e keer gevolgd en is een zeker voor herhaling vatbaar.”
“Boeiende manier van presenteren door de sprekers.”


Persoonlijk advies

Heeft u vragen over Seminar Jaarrekeningactualiteiten?
Neem geheel vrijblijvend contact op met:

Sandra Donkers
040 - 297 27 70
 

Opleidingspunten

Euroforum is een Koninklijke NBA en IIA erkende instelling. Het pre-seminar levet u 4 persoonlijke PE-uren van het NBA of PE-punten van het IIA op en het seminar 5.

 


Uw investering

Pre-seminar 599,-
Seminar 899,-
Pre-seminar en seminar 1.399,-

Deze bedragen zijn excl. BTW en incl. koffie en thee, lunch wanneer u deelneemt aan het pre-seminar en aperitief en diner wanneer u deelneemt aan het seminar. U ontvangt u ter plaatse een syllabus waar u tijdens de dag aantekeningen in kunt maken en die u als naslagwerk kunt gebruiken. Daarnaast krijgt u tevens toegang tot de digitale versie van de syllabus.


Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Seminar Jaarrekeningactualiteiten 2018

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Seminar Jaarrekeningactualiteiten 2018 start op 6 november 2018 in Green Village Nieuwegein!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode: