Seminar Jaarrekeningactualiteiten 2017

Voor een glashelder inzicht in uw jaarrekening

6 december 2017 | Muntgebouw Utrecht

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.

Houd uw jaarrekening kennis up-to-date

24e editie -In één dag brengen wij u weer volledig op de hoogte!

 

 

Sfeerimpressie Jaarrekeningactauliteiten 2017

Bekijk de digitale syllabus

 

Jaarrekeningactualiteiten 2017

Jaarverslaggevingsregels blijven voortdurend veranderen. Frequente wijzigingen in inzichten, aanbevelingen en wet- en regelgeving ten aanzien van een juiste weergave van de jaarcijfers zorgen voor veel uitdagingen.

Aan u als professional de taak om volledig op de hoogte te zijn van deze wijzigingen. Tijdens hét jaarlijkse seminar Jaarrekeningactualiteiten zetten de absolute experts voor u alle ontwikkelingen op een rij. Binnen 1 dag bent u weer volledig up-to-date!

 

Volledig op de hoogte van:

 • Recente ontwikkelingen van verslaggevingsregels
 • Omzetverantwoording als agent of als principaal
 • Onzekere belastingposities
 • Actuele kostprijs
 • Bankconvenanten in jaarrekening en bestuursverslag
 • Vastgoedwaardering
 • De pensioenvoorziening voor de DGA

Bekijk het programma

 Meer dan 20 jaar ervaring - 24e editie

Het seminar Jaarrekeningactualiteiten is niet meer weg te denken van de congres/seminar kalender. Elk jaar komen vaste bezoekers terug naar het seminar voor de belangrijkste updates. Het huidige docententeam bestaat uit de absolute experts op hun vakgebied. Ze worden altijd met hoge cijfers gewaardeerd voor zowel hun kennis als de attractieve manier van presenteren. De docenten behandelen, ieder vanuit hun eigen ervaring en dagelijkse praktijk, de onderwerpen zoals genoemd in het programma.

 

Interactie, verdieping én praktische tips

Tijdens dit seminar staat de dagelijkse praktijk centraal. Uw docenten nemen u mee in alle actualiteiten om uw jaarverslag ook dit jaar weer adequaat samen te stellen. Aangevuld met sprekende voorbeelden uit (onderdelen van) jaarverslagen van andere ondernemingen krijgt u een volledig overzicht van de meest actuele vraagstukken. Daarnaast kunt uw eigen vraagstukken beantwoord krijgen door uw vragen te delen met de experts en uw vakgenoten!


Experts op het podium


Prof. Dr. Martin Hoogendoorn RA
Hoogleraar Externe Verslaggeving Erasmus Universiteit Rotterdam, Raad-plv. Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam
Prof. Dr. Henk Langendijk
Hoogleraar Externe Verslaggeving Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business Universiteit, Redacteur MAB
Prof. Dr. Arjan Brouwer RA
Hoogleraar Externe Verslaggeving aan de VU Amsterdam en partner bij PWC


Reacties

 

“Levendige presentatie van een redelijk taai onderwerp. Heel goed gedaan.”
“Het samenspel tussen de heren is prachtig, ze proberen elkaar in kennis de loef af te steken en doen dat op een bijzonder humorvolle manier. Bovendien is het seminar een mooie update van mijn kennis over jaarrekeningenrecht.”
“De humor waarmee de onderwerpen gebracht worden. Zo blijven de onderwerpen leven en blijft het tot het einde boeiend

Opleidingspunten

 

 Euroforum is een Koninklijke NBA erkende instelling. Deelname aan de volledige bijeenkomst (pre-seminar en seminar) levert u 8 persoonlijke NBA uren. Wenst u alleen het Pre-seminar of Seminar te volgen? Voor het pre-seminar ontvangt u 3 PE-uren, en voor het Seminar 4 PE-uren.

Neem dan contact op met uw congresadviseur:
Sandra Donkers
T: 040 - 2 972 770

 

Woensdag
6 december 2017

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

Pre seminar

08.30 - 13.00
Bij deelname aan pre-seminar ontvangt u 3 PE-uren

Om uw kennis verder te verdiepen hebben wij dit pre-seminar voor u samengesteld. We gaan hier praktijkgericht in op een belangrijke regelgeving die speelt binnen uw verslaggeving.

De praktijk van SBR-rapportages
Meer informatie
Vanaf 2016 zijn de eerste organisatie verplicht gesteld om digitaal te deponeren. Het doel van Standard Business Reporting (SBR) is om het samenstellen en uitwisselen van (financiële) gegevens te vereenvoudigen. Tijdens deze ochtend wordt u bijgepraat over de laatste stand van zaken en de wisselwerking met Europese regels voor uitgevende instellingen (European Single Electronic Format)

Wat zijn de eerste ervaringen rondom SBR?
Meer informatie
Tijdens dit pre seminar wordt dieper ingegaan op hoe u aan de slag kunt gaan met SBR. Hoe richt u dit proces in en wat kan er geleerd worden van andere organisaties die hier al mee aan de slag zijn gegaan. Wat zijn de valkuilen van SBR en welke kansen biedt dit?

Uit de praktijk, in de praktijk!
Meer informatie
Het pre-seminar is met name ingestoken op uw eigen praktijk. Door middel van cases destilleert u zelf leerpunten om aan de slag te gaan voor uw eigen organisatie. Doordat concrete voorbeelden behandeld worden, gaat u na deze ochtend gegarandeerd naar huis met handvatten en inzichten die u in kunt zetten in uw eigen situatie.

Uw docent: Hans Verkruijsse, hoogleraar bestuurlijke informatieverzorging Tilburg University en voorzitter dan wel lid van gremia die zich richten op betrouwbare informatie uitwisseling met behulp van IT.


Seminar

14.00 – 20.00
Bij deelname aan het seminar ontvangt u 4 PE-uren

13.30 – 14.00
Ontvangst met koffie/thee
14.00 – 14.45
Recente ontwikkelingen van verslaggevingsregels

Ook voor de jaarrekening 2017 gelden weer nieuwe regels, waaronder nieuwe Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving. Ook wordt vooruitgekeken naar toekomstige wet- en regelgeving.

14.45 – 15.30
Omzetverantwoording als agent of als principaal

Of een onderneming wordt aangemerkt als agent of principaal is van grote invloed op de jaarrekening. Het vereist oordeelsvorming op basis van de relevante criteria zoals die zijn opgenomen in de richtlijnen. De overeenkomsten met leveranciers, afnemers en, in groepssituaties, ook de transfer pricing afspraken zijn hierbij van belang. Welke afwegingen van belang zijn zal op basis van casuïstiek worden behandeld

15.30 – 16.00
Pauze
16.00 – 16.30
Onzekere belastingposities

Onzekere belastingposities kunnen zowel uit de vennootschapsbelasting als omzetbelasting sfeer ontstaan. Oordeelsvorming is nodig omdat NL GAAP (en IFRS) geen specifieke regelgeving bevat. Dan komen de algemene criteria voor opname als voorziening of off balance verplichting met wel of niet een toelichting in de jaarrekening. Door de onzekerheid omtrent de aanvaardbaarheid van tax rulings is deze casuïstiek nog actueler geworden.

16.30 – 17.15
Actuele kostprijs

De actuele kostprijs is een geheel nieuwe waarderingsgrondslag voor met name materiële vaste activa. De praktische toepassing van deze grondslag roept diverse vraagstukken op. Zowel de Raad voor de Jaarverslaggeving als de NBA hebben hierover richtlijnen en interpretaties gepubliceerd. Hierop zal nader worden ingegaan, alsmede op de overige ervaringen in de praktijk, zoals deze onder andere zullen blijken uit een onderzoek naar de toepassing van de actuele kostprijs in de jaarrekeningen 2016.

17.15 – 17.45
Bankconvenanten in jaarrekening en bestuur verslag

Veel ondernemingen hebben te maken met bankconvenanten. Het bestaan van de convenanten kan relevant zijn voor de jaarrekening en het bestuur verslag, zeker indien niet aan de ratio’s wordt voldaan. We zullen onder andere ingaan op de gevolgen voor de classificatie van de leningen bij overtreding van ratio’s vóór en na balansdatum en de gevolgen indien een herstelperiode is overeengekomen.

17.45 – 18.45
Diner
18.45 – 19.30
Vastgoedwaardering

Vastgoedwaardering blijft een actueel onderwerp in de praktijk, zowel in het algemeen als in bijzondere bedrijfstakken zoals woning corporaties. Met cases wordt ingegaan op de (af)waardering van materieel vast actief, vastgoed beleggingen.

19.30 – 20.00
De pensioenvoorziening voor de DGA

Opbouw van pensioenen in eigen beheer is niet meer mogelijk. DGA's hebben de keuze om de bestaande pensioenvoorziening te behouden, deze om te zetten in een oudedag verplichting of om deze af te kopen. We zullen ingaan op de gevolgen die de verschillende alternatieven hebben op de jaarrekening 2017.


Prof. Dr. Martin Hoogendoorn RA
Prof. Dr. Martin Hoogendoorn RA

Hoogleraar Externe Verslaggeving Erasmus Universiteit Rotterdam, Raad-plv. Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam

>> Lees het interview met Martin Hoogendoorn


Henk Langendijk
Prof. Dr. Henk Langendijk

Hoogleraar Externe Verslaggeving Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business Universiteit, Redacteur MAB

>> Lees het interview met Dr. Henk Langendijk


Prof. Dr. Arjan Brouwer RA
Prof. Dr. Arjan Brouwer RA

Arjan Brouwer is hoogleraar Externe Verslaggeving aan de VU Amsterdam en partner bij PwC. Tevens is hij lid van de Corporate Reporting Policy Group van Accountancy Europe en redactielid van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB).

>> Lees het interview met Arjan Brouwer


Prof. Dr. Arjan Brouwer RA
Hans Verkruijsse

Hans Verkruijsse is hoogleraar bestuurlijke informatieverzorging aan de Universiteit van Tilburg, lid van het SBR-beraad en voorzitter van XBRL Nederland.

>> Lees het interview met Hans Verkruijsse

Datum en locatie:

Woensdag 6 december 2017

Muntgebouw Utrecht
Leidseweg 90
3531 BG Utrecht
030 - 291 04 33
Routebeschrijving


 


Voor wie bestemd?

Deze dag is bestemd voor iedereen die belang heeft of betrokken is bij de opstelling van de jaarrekening, zoals:

 • Financieel directeuren
 • Controllers
 • In- en externe accountants
 • Hoofden administratie
 • Administrateurs
 • Bedrijfseconomische en juridische adviseurs
 • Commissarissen MKB
 • Financieringsinstellingen en banken

Uw investering

   
Pre-seminar 599,-
Seminar 999,-
Pre-seminar en seminar 1.499,-

Dit bedrag is inclusief koffie, thee, aperitief en diner.
Daarnaast heeft u toegang tot een waardevolle digitale syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken.

Reserveer uw plaats Direct inschrijven


Tijdschema

Pre-seminar

Om 08.30 uur wordt u ontvangen met koffie en thee. Het programma start om 09.00 uur, wordt onderbroken voor een korte koffie pauze van 15 minuten en wordt om 13.00 uur afgesloten met een lunch.


Seminar

13.30 - ontvangst met koffie/thee
14.00 - aanvang middagprogramma
17.30 - aperitief en diner
18.30 - aanvang avondprogramma
20.00 - afsluiting

Het programma wordt tijdens de middag onderbroken voor een koffie- en theepauze van 30 min. Uiteraard is er voldoende tijd ingeruimd voor het stellen van vragen en discussie.


Reacties

 

“Levendige presentatie van een redelijk taai onderwerp. Heel goed gedaan.”
“Het samenspel tussen de heren is prachtig, ze proberen elkaar in kennis de loef af te steken en doen dat op een bijzonder humorvolle manier. Bovendien is het seminar een mooie update van mijn kennis over jaarrekeningenrecht.”
“De humor waarmee de onderwerpen gebracht worden. Zo blijven de onderwerpen leven en blijft het tot het einde boeiend.
“De bevlogenheid van Martin Hoogendoorn is aanstekelijk, zijn kennis van zaken is bewonderenswaardig. Dit aangevuld met de luchtige humor van Henk Langendijk en de ook al meer in zijn rol groeiende Ralf ter Hoeven maakt dit een prettig seminar.”  
“De wijze van presenteren is mij erg goed bevallen. Het juiste tempo, interactief en praktijkgericht maar bovenal levendig!”
“Boeiende manier van presenteren door de sprekers.”


Meer informatie


Congresadvies

Heeft u vragen over? Neem geheel vrijblijvend contact op met:

Sandra Donkers
T: 040 29 72 770


Opleidingspunten

Deelname aan het het pre-seminar & seminar levert u 8 persoonlijke PE-punten op.

 Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Uw investering:

   
Pre-seminar 599,-
Seminar 999,-
Pre-seminar en seminar 1.499,-

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Seminar Jaarrekeningactualiteiten 2017

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Seminar Jaarrekeningactualiteiten 2017 start op 6 december 2017 in Muntgebouw, Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode: