Opleiding Financial Control

 • De veranderende rol van de financial controller
 • Sneller, efficiënter en betrouwbaarder rapporteren
 • De data-gedreven controller: digitalisering, automatisering en robotisering
 • De meest relevante en actuele vraagstukken voor Financial Controllers komen aan bod
Vraag hier het STAP-budget aan voor deze opleiding

In 5 dagen klaargestoomd als professioneel Financial Controller!

 • 5-daagse opleiding
 • 28 september - 9 november 2023
 • BCN Utrecht CS
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

Maak de juiste vertaalslag van financiële informatie naar de business

De finance wereld verandert snel. Er wordt van jou als financial controller veel gevraagd. Digitalisering, automatisering en robotisering zijn slechts enkele voorbeelden. Als financial controller ben je inhoudelijk vakman, adviseur, begeleider én coach. Je draagt vanuit je financiële expertise bij aan vergaande strategische beslissingen van de directie en het topmanagement. Zo sta je aan de voet van belangrijke koerswijzigingen in de organisatie.

Ben jij op zoek naar verdieping op strategisch en bedrijfseconomisch terrein om je rol nog beter te vervullen? Deze opleiding helpt je daarbij. Zo versterk je je professionaliteit binnen de organisatie. Het programma focust op compacte en interactieve wijze op de meest relevante en actuele vraagstukken voor Financial Controllers.

Zo maak jij na deze opleiding als professionele financial controller op hoog niveau de vertaalslag van financiële informatie naar de business.

Bekijk het programma

 

Tijdens deze cursus leer je:

 • Hoe je nog effectiever je rol als financial controller inricht en vervult
 • Hoe je meer data-gedreven kunt werken vanuit je rol
 • Met welke informatiemanagement systemen je aan de slag gaat, specifiek voor jouw organisatie
 • De laatste ontwikkelingen rondom recht en belastingen, financial accounting/ externe verslaggeving, financiering, werkkapitaalbeheer en investeringen die van invloed zijn op je rol
 • Hoe jij de vertaalslag maakt van financiële informatie naar de business

Download de brochure

 

Waarom deze opleiding?

Modulaire opbouw
De wekelijkse opbouw van het programma zorgt dat je deze opleiding eenvoudig combineert met je dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor heb je ook de ruimte om vragen te stellen die tussentijds op de werkvloer naar voren komen.

Praktijk geïntegreerd met online leeromgeving
De lesdagen worden begeleid door deskundige topdocenten. Samen met hen ga je op praktijkgerichte wijze aan de slag met de theorie. Vanuit hun ervaring geven zij je praktische handvatten die je direct toepast in je werkomgeving.

Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvang je een certificaat van Euroforum en ben je een financieel expert met meerwaarde. Een waardevolle aanvulling op je kwalificaties als controller.

 

Praktijk centraal

 • Praktijkdocenten delen tijdens de opleiding hun verhaal over hoe zij de rol als Financial Controller succesvol inrichten
 • Er wordt gebruik gemaakt van een Integrale Case om alle facetten van dit vak te belichten. Tijdens deze opleiding vertaal je in de case de kennis meteen naar de praktijk. Dit vormt een waardevol naslagwerk.
 • Breng jouw eigen case of vraag in via de online leeromgeving. Zowel tijdens als na de opleiding zijn de docenten beschikbaar om je te begeleiden in jouw eigen praktijk.

Na deze opleiding maak jij als professionele financial controller op hoog niveau de vertaalslag van financiële informatie naar de business.

Programma van de opleiding Financial Control

 

Dag 1

De functie van de Financial Controller

Belangrijke ontwikkelingen in het vak, de veranderende rol en taken van de financial controller worden tijdens de eerste dag belicht. Ook leer je meer over diverse mogelijkheden van de organisatorische invulling en de vaardigheden waarover jij als Financial Controller moet beschikken.

Administratieve Techniek & Administraties

De Financial Controller is verantwoordelijk voor de inrichting van diverse administraties. Daarom leer je tijdens dit onderdeel alle ins en outs over de administratieve techniek, zoals de richtlijnen van de inrichting van diverse administraties, de aansluitingen en periodieke afsluitingen.

Auditing

Je kunt als Financial Controller in de praktijk te maken krijgen met diverse vormen van audits. Tijdens dit deel gaan we in op deze vormen en welke kennis hierover noodzakelijk is binnen je rol.

Financial Accounting /externe verslaggeving

De externe verslaglegging is een wezenlijk onderdeel van de functie van de Financial Controller. Je leert daarom meer over het proces en de regels m.b.t. de jaarverslaggeving. Er wordt ingegaan op de diverse wet- en regelgeving, opzet en inrichting van de jaarrekening en het bestuursverslag. Ook bij de belangrijkste posten in de jaarrekening wordt stilgestaan.

Docenten: Jos Boef MSC RA Nees de Vos


Dag 2

Strategisch Management

Je leert meer over de achtergrond met betrekking tot strategische outsourcing, evenals over methoden om de juiste afweging te maken tussen zelf produceren/ uitvoeren of uitbesteden (make or buy-beslissingen).

Management Accounting

De Financial Controller is samen met de Business Controller verantwoordelijk voor de (financiële) beheersing van de organisatieprocessen. Je krijgt daarom alle ins en outs te horen over Management Control Systemen, inclusief gebruik van methodieken als Balanced ScoreCard en Activity Based Costing.

Planning & Control

Jij levert als Financial Controller een belangrijke bijdrage aan de planning & controlcyclus van de organisatie. Het is daarom van groot belang dat je goed op de hoogte bent van de inhoud en ‘producten’ van de planning & controlcyclus.

Docent: Drs. Peter Westdijk RA RE


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3

Data-gedreven werken

Organisaties hebben te maken met gigantische informatiestromen. Het slimmer en beter gebruikmaken van data stelt de financial controller in staat om beter beslissingen te nemen en effectiever en efficiënter te handelen.

 • Data-gedreven werken: wat betekent dit voor de financial controller?
 • In control dankzij inzicht in data
 • Informatieanalyse: praktische handleiding voor het in kaart brengen van de informatiebehoefte
 • Het beter inrichten van processen in relatie tot IT
 • Wat betekent digitale transformatie voor de financial controller?
 • Robotisering in finance

Informatiemanagement(systemen)

De verslaglegging en rapportage van informatie vindt plaats met behulp van geautomatiseerde systemen. Voor jou als financial controller is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de belangrijkste aspecten m.b.t. het kiezen en het inrichten van een pakket. Deze aspecten komen dan ook uitgebreid aan bod.

 • Selectie van informatiesystemen: proces, valkuilen en aandachtspunten
 • Investeringen in automatisering: de financiële kant van automatisering
 • Implementeren van informatiesystemen: belangrijke aandachtspunten
 • ERP-systemen: voor- en nadelen
 • De (on)mogelijkheden van boekhoudpakketten

Docent: Frans Brouwer AC QC QT & Praktijkdocent: Henriët Vasse


Dag 4

Recht

De Financial Controller krijgt te maken met diverse zakelijke rechten. Het is hierbij van belang inzicht te hebben in de hoofdlijnen van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractrecht en insolventierecht.

 • Ondernemingsrecht: belangrijkste wettelijke kaders voor de diverse vormen van ondernemingen
 • Arbeidsrecht: hoofdlijnen van arbeidscontracten en ontslagrecht
 • Belangrijkste aspecten van het Nederlandse contractrecht
 • Faillissementsrecht: regelgeving omtrent surseance van betaling, faillissement en praktische gang van zaken bij insolventie

Belastingen

Aan de hand van de praktijkcasus en je praktijkvragen wordt ingegaan op alle fiscale vraagstukken waar een gemiddeld bedrijf tegenaan loopt. Of het nu is hoe om te gaan met de huidige problematiek omtrent zzp’ers w.o. de consequentie van de aanwezigheid van een dienstbetrekking, de BTW-plicht w.o. de pro rata aftrek, de duiding van de geldstromen tussen de DGA en de Holding of die tussen de Holding en de Werk BV(‘s), een boekonderzoek, bedrijfsovername. Een vogelvlucht door het fiscale landschap en de gevolgen voor jou als financial.

Docenten: mr. Olaf Poorthuis & drs. A. Barry Nijkamp RB


Dag 5

Tijdens de laatste dag leer je alles over actuele onderwerpen die in veel organisaties leiden tot de nodige problemen: financiering, werkkapitaalbeheer, rendementsbewaking. Jij dient als Financial Controller het hoofd koel te houden, ondanks de forse “uitdagingen” die er in veel gevallen zijn. Grote investeringsbeslissingen zijn geen dagelijkse activiteit van een controller. Echter is het van groot belang dat je tijdens een investeringsdiscussie de juiste vragen stelt aan de business partners. Deze vragen zijn gebaseerd op de Corporate Finance theorie en gaan in op het risico met de bijbehorende mitigerende maatregelen en het rendement van de investering. Tijdens deze lesdag komen hiervoor een aantal handvatten aan bod.

Financiering

 • Vermogensstructuur & financiering: wat is het doel?
 • Pecking order theory: Waar haal je de financiering vandaan?
 • Het aantrekken van nieuw vreemd of eigen vermogen

Werkkapitaalbeheer

 • Werkkapitaalbeheer: beheersen van diverse componenten van het werkkapitaal
 • Debiteurenbeheer in de praktijk: hoe krijg je het geld zo snel mogelijk binnen?
 • Liquiditeit: cashflow-bewaking in de praktijk
 • Het verbeteren en bewaken van rendement

Investeringen

Investeringsbeslissingen vormen een speciale uitdaging voor jou als financial controller. Het betreft uitzonderlijk grote bedragen die voor een lange termijn de organisatie financieel beïnvloeden. Hier leer je meer over investeringscalculaties en risico beoordeling.

Docent: Drs. Susan Marcussen-Geelen RC


Integrale case

Een case over een ICT-bedrijf loopt als rode draad door de opleiding heen.
Tijdens de 5 dagen worden de diverse aspecten besproken over de case.

Jouw docenten op een rij:

img-Job Boef MSC RA

Job Boef MSC RA
Zelfstandige accountant

Job is als zelfstandige accountant werkzaam bij verschillende organisaties. Daarnaast doceert hij externe verslaggeving bij Nyenrode Business University. Hiervoor heeft hij binnen verschillende accountancy bureaus ruime ervaring opgedaan op het gebied van auditing.

img-Nees de Vos

Nees de Vos
Hoofd Vaktechniek, DRV Accountants & Adviseurs

Nees doceert Financial Auditing (RA) en Seminar Auditing (Master) aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is Hoofd Vaktechniek bij DRV Accountants & Adviseurs.

img-drs. Peter Westdijk RA RE

drs. Peter Westdijk RA RE
Senior Compliance & Privacy Officer bij het Nederlands Compliance Instituut (NCI)

Peter is Senior Compliance & Privacy Officer bij het NCI. Hij heeft vanuit de audit en finance functie geleidelijk de overstap gemaakt via algemeen management naar de beheersing van processen en besluitvorming. Zijn focus is gericht op het besturen van ondernemingen; de administratie moet in zijn visie daarbij ondersteunend en richtinggevend worden.

img-Frans Brouwer AC QC QT

Frans Brouwer AC QC QT
Resources Planning Specialist, ERP in Control B.V.

Frans is Enterprise Resources Planning Specialist bij ERP in Control B.V. Hij heeft een achtergrond als (concern-)controller en heeft ruim 20 jaar ervaring met het implementeren van (ERP-) informatiesystemen bij grote organisaties. Als geen ander weet hij een brug te slaan tussen de financiële functie en wat een moderne financial aan ICT-systemen nodig heeft om een hogere graad van control en efficiëntie te verkrijgen.

img-mr. Olaf Poorthuis

mr. Olaf Poorthuis
Advocaat & Partner, Watsonlaw

Olaf is Advocaat en Partner bij Watsonlaw. Ook is hij specialist op het gebied van het Insolventierecht.

img-drs. A. Barry Nijkamp RB

drs. A. Barry Nijkamp RB
Belastingadviseur

Barry is ruim 20 jaar actief als belastingadviseur, waarvan 15 jaar bij KRC van Elderen Accountants | Belastingadviseurs. Naast zijn allround fiscale kennis voor de (groot) MKB cliënten heeft hij in het bijzonder aandacht voor internationaal belastingrecht.

img-Drs. Susan Marcussen-Geelen RC

Drs. Susan Marcussen-Geelen RC
Eigenaar, Finance for non-financials

Susan heeft ruime internationale ervaring in de praktijk opgedaan als controller, onder andere bij Canon. Als eigenaar van Finance for non-financials traint ze het management van verschillende organisaties wereldwijd hoe je betere resultaten genereert door Finance goed toe te passen. Ook doceert ze als gastdocent Financieel Management bij Business School Nederland en Corporate Finance bij the Netherlands Business Academy.

img-Henriët Vasse

Henriët Vasse
financieel interim/projectmanager & organisatie adviseur, ImproVas

Henriët is financieel interim/projectmanager en organisatie adviseur bij ImproVas. Ze is afgestudeerd als registeraccountant (RA) en innovatiemanager. Inmiddels heeft ze ruim 20 jaar ervaring in veel verschillende sectoren op het gebied van onder meer finance, controlling, IT-implementaties, procesoptimalisaties, (strategische) verandertrajecten en fusies & overnames.

Deze opleiding is bestemd voor:

 • Controllers
 • Financieel managers
 • (Financieel) beleidsmedewerkers
 • Financieel adviseurs
 • Assistent Controllers met ambitie

Heb je geen officiële opleiding tot controllerdoorlopen? Of wil je een snelle update van de laatste ontwikkelingen in je vak? Dan is deze Verkorte opleiding Financial Control perfect voor jou!

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij BCN Utrecht CS te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC
Utrecht
tel: 030 - 256 73 91

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 28 september 2023 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 2 5 oktober 2023 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 3 12 oktober 2023 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 4 2 november 2023 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS
Dag 5 9 november 2023 09:30 - 17:00 BCN Utrecht CS

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse Cursus/Training bedraagt € 4399,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Tijdschema

09.15 - Ontvangst met koffie/thee
09.30 - Start ochtendprogramma
12.30 - Lunchpauze
13.30 - Start middagprogramma
17.00 - Afsluiting van de dag

Zowel het ochtend- als het middagprogramma zal worden onderbroken door een korte koffiepauze van 15 minuten.

 

STAP-Budget

Je kunt het STAP-budget voor deze opleiding aanvragen. Jij krijgt dan een aantrekkelijke subsidie van maximaal € 1.000,- van de overheid.

Neem contact op met onze adviseur voor de mogelijkheden:
Sandra Donkers-Habraken
040 2972 770
sandra.donkers@euroforum.nl

Meer weten over het Stap-budget
 online leeromgeving

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Opleiding op maat

Zou jij samen met jouw collega's één van onze opleidingen willen volgen, maar dan gericht op de eigen organisatie, situatie en wensen? Dan is Incompany zeker interessant! Samen stellen we een programma op en bepalen we datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Waarom Incompany

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie en leerbehoeften
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze Incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje Verhoeven

Adviseur Incompany trainingen
E-mail: guusje.verhoeven@euroforum.nl
Tel: +31 40 29 74 974

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@euroforum.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy