Opleiding Financial Control

Verdiep u op strategisch en bedrijfseconomisch terrein

 • Eenvoudig te combineren met uw dagelijkse werkzaamheden door modulaire opbouw
 • Praktijk geintegreerd met doorlopende case
 • Inclusief 33 PE-uren, opleidingscertificaat en een Ipad Mini
 • Vakexperts en praktijksprekers
 • Zowel voor profit als non-profit

 Beoordeeld met een 8,4!

De moderne Financial Controller

Er wordt van u als financial controller veel gevraagd. U bent inhoudelijk vakman, bekwaam adviseur, begeleider én coach. Als financial controller draagt u vanuit uw financiële expertise bij aan vergaande strategische beslissingen van de directie en het topmanagement. Zo staat u aan de voet van belangrijke koerswijzigingen in de organisatie.

Actualiseer uw kennis en deskundigheid als financial controller

De opleiding Financial Control biedt u verdieping op strategisch en bedrijfseconomisch terrein en versterkt uw professionaliteit binnen uw organisatie. Het programma biedt u op compacte en interactieve wijze inzicht in de meest relevante en actuele vraagstukken voor de Financial controllers.
Bekijk het programma

 

Benieuwd naar de opzet van de opleiding? Download (gratis) de proefles

 

Met aandacht voor onder andere:

 • De functie van de Financial Controller
 • Administratieve Techniek & Auditing
 • Strategisch management en Management Accounting
 • Planning & Control
 • Informatiemanagement
 • Financial Accounting
 • Recht en Belastingen
 • Financiering, werkkapitaalbeheer en investeringen

Zowel voor profit als non-profit!

Bekijk het interview met Docent Peter Westdijk

 

Docent Frans Brugman over de rol van de financial controller:

"Het werkgebied van de Financial Controller zal meer en meer verschuiven richting die van een IT-specialist. Veel werk zal geautomatiseerd plaatsvinden en feitelijk is het meer een kwestie van controle en monitoring.

Hij zal toe moeten zien dat uit de IT-omgeving automatisch de KPI’s kunnen worden gedestilleerd t.b.v. het management en nog meer zal hij in dat MT een rol gaan spelen om deze KPI in hapklare brokken te communiceren. Niet informatieoverdracht maar interpretatie behoort tot zijn kernactiviteiten.

Continue reporting is een absolute must en die gegevens moeten tijdig en juist zijn. Het lagere kader zal wegvallen vanwege de verdergaande automatisering – er komt meer midden en hoger kader - en dat vergt ook andere communicatieve eigenschappen.

Voorts zal de fiscale kennis veelomvattender zijn al is het alleen al op internationaal gebied vanwege de globalisering. De financial controller zal dus uit zijn comfortzone moeten stappen en breder zijn onderlegd."


Uw voordelen op een rij!

1. Modulaire opbouw
De wekelijkse opbouw van het programma stelt u in staat om deze opleiding eenvoudig te combineren met uw dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor heeft u ook de ruimte om vragen te stellen die tussentijds op de werkvloer naar voren komen.

2. Praktijk geïntegreerd met online leeromgeving
Tijdens de opleiding staat niet alleen de kennisoverdracht centraal, maar gaat u ook zelf aan de slag met diverse cases. U kunt ook zelf cases of vragen aanleveren door middel van de online leeromgeving.

3. U ontvangt een uitgebreid naslagwerk
Met (verwijzing naar) diverse boeken en artikelen, is deze syllabus hét ideale naslagwerk met toonaangevende literatuur op het gebied van de controllersfunctie, management accounting, strategisch, financieel en informatiemanagement.

4. Totaal nieuw programma
Deze opleiding komt voort uit de Verkorte Controllersopleiding die Euroforum bijna 10 jaar heeft aangeboden. Meer dan 500 controllers gingen u voor in deze voorganger en beoordeelden deze met een 8 gemiddeld! Het verbeterde programma en lesmateriaal van de Verkorte opleiding Financial Control is helemaal geüpdate met de nieuwste theorieën, voorbeelden en cases.

Praktijksprekers Op de eerste en laatste dag zal een gastspreker aangeven hoe de controllersrol in de praktijk vormgegeven moet worden en tegen welke vraagstukken je daarbij aan loopt.
Roy Verhoeven, Concern Controller, Vanderlande Industries B.V.
Henriet Vasse, Financieel interim-manager, Improvas

Integrale case Een case over een ICT-bedrijf loopt als rode draad door de opleiding heen; tijdens de 5 dagen zullen de diverse aspecten besproken worden over de case; in veel gevallen werken de deelnemers e.e.a. uit in kleine groepjes en koppelen dan plenair terug.

5. Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvangt u een certificaat van de Euroforum Academy en bent u een financieel expert met meerwaarde. Een waardevolle aanvulling op uw kwalificaties als controller.

6. GRATIS iPad
Als deelnemer aan de volledige opleiding ontvangt u na betaling van de deelnamekosten een iPad. Voor aanvang van de bijeenkomst kunt u zich eigen maken met de iPad. U dient zelf zorg te dragen voor de installatie/configuratie van de iPad.


Praktijkcases en online leeromgeving

Gedurende de gehele opleiding wordt er gewerkt met diverse praktijkcases. Elke cursusdag wordt er in een kleine groep 1 à 2 uur besteed aan de praktische uitwerkingen van de cases. Zodoende kunt u zelf aan de slag! Wilt u uw eigen case of specifieke vraag inbrengen? Dit kan door gebruik te maken van de online leeromgeving!

 

Enkele quotes van oud-deelnemers

“Er is binnen de opleiding een leuke interactie met de deelnemers en er worden sprekende praktijkvoorbeelden gebruikt.” 
Door: dhr. Heijnen, Consultant HSO Enterprise Solutions B.V.

“De opleiding is leerzaam en interessant met veel relevante informatie die direct in de praktijk toepasbaar zijn.” 
Door: dhr. Cosovic, Coordinator financiële administratie, Stichting MEEE Amsten en Zaan.

Programma van de opleiding Financial Control

Iedere dag start om 09.15 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Dag 1

De functie van de Financial Controller

Er wordt stilgestaan bij relevante ontwikkelingen in het vak, de rol en taken van de Financial Controller. Ook worden de diverse mogelijkheden van de organisatorische invulling bekeken en wordt aandacht besteed aan de vaardigheden waarover de Financial Controller moet beschikken.

 • Relevante ontwikkelingen in de functie
 • Rol van de Financial Controller in de organisatie als geheel
 • Taken van de Financial Controller
 • Organisatie van de financiële functie: diverse mogelijkheden om de controllersfunctie organisatorisch in te vullen
 • Opleiding en persoonlijke vaardigheden die nodig zijn om de functie op een goede manier te kunnen invullen

Administratieve Techniek & Administraties

De Financial Controller is verantwoordelijk voor de inrichting van de diverse administraties en heeft daarom gedegen kennis nodig van de administratieve techniek, zoals de richtlijnen van de inrichting van diverse administraties, de aansluitingen en periodieke afsluitingen.

 • Inrichting Financiële Administratie
 • Projectadministratie: inrichting, mogelijkheden en koppeling FA
 • Salarisadministratie: belangrijkste aandachtspunten en koppeling
 • Aansluiting administraties: knelpunten en systeemaspecten
 • Afsluiting boekhouding: aandachtspunten / checklist

Auditing

De Financial Controller kan in de praktijk te maken krijgen met diverse vormen van audits. Het is daarom van belang dat hij/zij op de hoogte is van de diverse auditvormen.

 • Accountantscontrole: wettelijke en andere (controle(-verklaringen)
 • Operational auditing: inhoud en doel
 • EDP-auditing: achtergrond en samenloop met andere auditvormen
 • Auditrapportages: opzet en doel

Docent: Drs. Jan Willem van der Linden RA RC,
Jan Willem van der Linden heeft meer dan 25 jaar ervaring in uiteenlopende financiële functies bij diverse organisaties; hij werkt als parttime-CFO bij een aantal bedrijven en is daarnaast actief als financieringsadviseur voor zorgvastgoedprojecten.

Praktijkspreker: Roy Verhoeven, Concern Controller, Vanderlande Industries B.V.


Dag 2

Strategisch management

De achtergrond met betrekking tot strategische outsourcing wordt behandeld, evenals de methoden om de juiste afweging te maken tussen zelf produceren/uitvoeren of uitbesteden (make or buy-beslissingen).

 • Strategisch businessplan: inhoud en proces
 • Vertaling strategische doelstelling in P&C-cyclus: praktische tips en aandachtspunten voor koppeling strategie en planning & controlcyclus
 • Strategische outsourcing: redenen voor outsourcing en methoden van analyse en besluitvorming

Management Accounting

De Financial Controller is – eventueel samen met de Business Controller – verantwoordelijk voor de (financiële) beheersing van de processen van de organisatie. Daarvoor is gedegen kennis nodig van Management Control Systemen, inclusief gebruik van methodieken als Balanced ScoreCard en Activity Based Costing. Verder wordt stilgestaan bij het gebruik van kostprijzen en interne verrekenprijzen.

 • Management Control Systemen: opzet en gebruik
 • Modern cost management: diverse nieuwe methodieken van benadering van kostprijzen
 • Hoe moeten kostprijzen wel en niet worden gebruikt?
 • Gebruik verrekenprijzen: achtergrond, valkuilen en correct gebruik

Planning & Control

De Financial Controller levert een belangrijke bijdrage aan de planning & controlcyclus van de organisatie. Het is daarom van groot belang dat de Financial Controller goed op de hoogte is van de inhoud en “producten” van de planning & controlcyclus.

 • Planning & Controlcyclus: opzet en proces
 • Jaarplan / begroting / budgetten: inhoud en doel
 • Rapportageproces: belangrijkste valkuilen en tips
 • Periodieke rapportages: behandeling van de belangrijkste periodieke rapportages
 • Jaarrekening: inhoud en proces
 • Gebruik Excel in het kader van rapportages

Docent: Drs. Peter Westdijk RA RE
risicomanager, Centraal Beheer APF. Peter heeft vanuit de audit en finance functie geleidelijk de overstap gemaakt via algemeen management naar de beheersing van processen en besluitvorming. Zijn focus is gericht op het besturen van ondernemingen; de administratie moet in zijn visie daarbij ondersteunend en richtinggevend worden.


Tip: het complete programma in één overzicht? Download de brochure


Dag 3

Informatiemanagement

De financiële verslaglegging en rapportage vindt meestal plaats met behulp van geautomatiseerde systemen. Het is daarom van belang dat de Financial Controller op de hoogte is van de belangrijkste aspecten m.b.t. het kiezen van een pakket en het inrichten van een pakket.

 • Informatie-analyse: praktische handleiding voor het in kaart brengen van de informatiebehoefte
 • Selectie van informatiesystemen: proces, valkuilen en aandachtspunten bij het kiezen van een informatiesysteem
 • Investeringen in automatisering: de financiële kant van automatisering
 • Implementeren van informatiesystemen: belangrijke aandachtspunten bij het implementeren van informatiesystemen
 • Werking van ERP-systemen incl. voor- en nadelen
 • De (on)mogelijkheden van boekhoudpakketten

Financial Accounting / externe verslaggeving

De externe verslaglegging is een wezenlijk onderdeel van de functie van de Financial Controller. Het is daarom nodig dat de Financial Controller op de hoogte is van het proces en de regels m.b.t. de jaarverslaggeving. Er wordt ingegaan op de diverse wet- en regelgeving, opzet en inrichting van de jaarrekening en het bestuursverslag. Ook bij de belangrijkste posten in de jaarrekening wordt stilgestaan.

• Het proces van de totstandkoming van de jaarrekening
• De rol van de accountant en de rol van de financial controller bij de jaarverslaggeving
• Wet & Regelgeving: structuur en beknopte inhoud van de Nederlandse wet- en regelgeving op gebied van jaarverslaglegging
• Jaarrekening / jaarverslag: belangrijkste vaktechnische aandachtspunten m.b.t. de inrichting en presentatie van de jaarrekening  en het jaarverslag
• Diverse balansposten, waar moet je op letten?
• Internationale aspecten externe verslaggeving: ontwikkeling in jaarverslaggeving in Europa en wereldwijd, met name hoofdlijnen
van IFRS-richtlijnen

Docenten: Frans Brouwer AC QC QT ERP in Control B.V. Frans (54 jaar) heeft een achtergrond als (concern-) controller en heeft ruim 15 jaar ervaring met het implementeren van (ERP-) informatiesystemen bij grote organisaties. Als geen ander weet hij een brug te slaan tussen de financiële functie en wat een moderne financial aan ICT systemen nodig heeft om een hogere graad van control en efficiëntie te verkrijgen.
Nees de Vos, Senior Manager Audit & Assurance, BDO.


Dag 4

Recht

De Financial Controller krijgt te maken met diverse zakelijke rechten. Het is van belang dat de Financial Controller inzicht heeft in de hoofdlijnen van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractrecht en insolventierecht.

 • Ondernemingsrecht: belangrijkste wettelijke kaders voor de diverse vormen van ondernemingen
 • Arbeidsrecht: hoofdlijnen van arbeidscontracten en ontslagrecht
 • Belangrijkste aspecten van het Nederlandse contractrecht
 • Faillissementsrecht: regelgeving omtrent surseance van betaling, faillissement en praktische gang van zaken in geval van insolventie

Belastingen

De Financial Controller krijgt in zijn/haar functie regelmatig te maken met fiscaal-juridische regelgeving. Aan de hand van de praktijkcasus cq aan de hand van uw praktijkvragen wordt ingegaan op alle fiscale vraagstukken waar een gemiddeld bedrijf tegen aanloopt, of het nu is hoe om te gaan met de huidige problematiek omtrent zzp’ers w.o. de consequentie van de aanwezigheid van een dienstbetrekking, de BTW-plicht w.o. de pro rata aftrek, de duiding van de geldstromen tussen de DGA en diens Holding alsmede die tussen de Holding en de Werk BV(‘s), een boekonderzoek, bedrijfsovername. Een vogelvlucht door het fiscale landschap en de
gevolgen voor u als financial.

 • Belangrijkste fiscale begrippen: belastingplicht / belastingplichtige/ aangiften / aanslagen
 • Structuur Loon/ en inkomstenbelasting
 • Hoofdlijnen en werking Vennootschapsbelasting
 • BTW: werking van BTW en uw mogelijkheden hiermee
 • Overige belastingen: korte opsomming en achtergrond van de diverse belastingen
 • Internationale fiscale aspecten: mogelijkheden en knelpunten
 • Fiscale eenheid: werking, voordelen en nadelen
 • Rechten & plichten van belastingplichtige volgens de wet
 • Belastingcontroles: hoe gaat het in z’n werk?
 • Beroep & Bezwaar: procedurele aspecten
 • Overleg met de Belastingdienst
 • Optimaliseer uw belastingdruk: praktische tips om op legale wijze belasting te besparen

Docenten: Mr. Olaf Poorthuis, Advocaat en Partner Van Iersel Luchtman Advocaten. Tevens is Olaf Poorthuis specialist op het gebied van het Insolventierecht
Frans Brugman, Partner en Belastingadviseur / vestigingsmanager bij Van Elderen accountants | belastingadviseurs. 30 jaar praktijkkennis opgedaan door zijn werkzaamheden als belastingadviseur in een MKB praktijk. Met name actief met bedrijfsovername, ondernemer structuren, OG en BTW, second opinion belastingbesparing.


Dag 5

Financiering, werkkapitaalbeheer en investeringen

Tijdens de laatste dag wordt er aandacht besteed aan actuele onderwerpen die in veel organisaties leiden tot de nodige problemen: financiering, werkkapitaalbeheer (met speciale aandacht voor debiteurenbeheer en liquiditeitsbewaking), rendementsbewaking en investeringsbeslissingen. De Financial Controller dient het hoofd koel te houden, ondanks de forse “uitdagingen” die er in veel gevallen zijn.

 • Vermogensstructuur & financiering: wat kan je wel/niet?
 • Value Based Management: een andere manier van kijken naar resultaat van onderneming
 • Werkkapitaalbeheer: beheersen van diverse componenten van het werkkapitaal
 • Debiteurenbeheer in de praktijk: hoe krijg ik mijn geld zo snel mogelijk binnen?
 • Liquiditeit: cashflow-bewaking in de praktijk
 • Het verbeteren en bewaken van rendement
 • Investeringsbeslissingen: methoden om investeringen financieel te beoordelen

Docent: Drs. Jan Willem van der Linden RA RC,
Jan Willem van der Linden heeft meer dan 25 jaar ervaring in uiteenlopende financiële functies bij diverse organisaties; hij werkt als parttime-CFO bij een aantal bedrijven en is daarnaast actief als financieringsadviseur voor zorgvastgoedprojecten.

Praktijkspreker: Henriet Vasse, Financieel interim-manager, Improvas


Tijdschema alle dagen:

09.00 - Ontvangst met koffie/thee en uitreiking syllabus
09.15 - Start ochtendprogramma
12.30 - Lunchpauze
13.15 - Start middagprogramma
17.00 - Afsluiting van de dag

Uw docenten:

 

 • drs. Jan Willem van der Linden RA RC, Van der Linden Management Consultancy BV
  Jan Willem van der Linden heeft meer dan 25 jaar ervaring in uiteenlopende financiële functies bij diverse organisaties; hij werkt als parttime-CFO bij een aantal bedrijven en is daarnaast actief als fi nancieringsadviseur voor zorgvastgoedprojecten.
  >> drs. Jan Willem van der Linden geeft u alvast 4 tips voor een goede invulling van de controllersfunctie
 • drs. Peter Westdijk RA RE, risicomanager, Centraal Beheer APF. Peter heeft vanuit de audit en finance functie geleidelijk de overstap gemaakt via algemeen management naar de beheersing van processen en besluitvorming. Zijn focus is gericht op het besturen van ondernemingen; de administratie moet in zijn visie daarbij ondersteunend en richtinggevend worden.
 • Frans Brouwer AC QC QT, ERP in Control B.V. Frans (54 jaar) heeft een achtergrond als (concern-)controller en heeft ruim 15 jaar ervaring met het implementeren van (ERP-) informatiesystemen bij grote organisaties. Als geen ander weet hij een brug te slaan tussen de financiële functie en wat een moderne financial aan ICTsystemen nodig heeft om een hogere graad van control en efficiëntie te
  verkrijgen.
 • Nees de Vos,
  Senior Manager Audit & Assurance, BDO.
 • mr. Olaf Poorthuis, Advocaat en Partner Van Iersel Luchtman Advocaten. Tevens is Olaf Poorthuis specialist op het gebied van het Insolventierecht
 • mr. Frans Brugman RB, Partner en Belastingadviseur / vestigingsmanager bij Van Elderen accountants | belastingadviseurs. 30 jaar praktijkkennis opgedaan door zijn werkzaamheden als belastingadviseur in een MKB praktijk. Met name actief met bedrijfsovername, ondernemer structuren, OG en BTW, second opinion belastingbesparing.

 

Praktijksprekers:

Roy Verhoeven, Concern Controller, Vanderlande Industries B.V.
Henriet Vasse, Financieel interim-manager, Improvas

Algemene informatie over de opleiding Financial Control

 

Data & locatie

 • 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november 2019

BCN Utrecht CS 
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Routebeschrijving

 

Voor wie bestemd?

U heeft geen officiële opleiding tot controller doorlopen of wilt een snelle update van de laatste ontwikkelingen in uw vak? Dan is deze opleiding Financial Control op uw lijf geschreven. Deze opleiding is speciaal bestemd voor:

Deze opleiding is speciaal bestemd voor:

 • Controllers
 • Financieel managers
 • (Financieel) beleidsmedewerkers
 • Financieel adviseurs
 • Assistent Controllers met ambitie

Uw investering

De kosten van de 5-daagse intensieve opleiding bedragen € 3.999,- (excl. btw) per persoon.

- Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en borrel.
- Daarnaast heeft u toegang tot digitale leeromgeving. Na ontvangst van de deelnamekosten ontvangt u tijdig voor aanvang van de bijeenkomst de iPad. U dient zelf zorg te dragen voor de installatie/configuratie van de iPad.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Sandra Donkers
T: 040 - 2 972 770
E: s.donkers@euroforum.nl
 

Verantwoordelijk voor het programma

Patricia Maas
Opleidingsmanager

Jany van Esch
Projectcoördinator


Download de brochure


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Financial Control online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Financial Control inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Financial Control start op 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november 2019 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Vraag een proefles aan

Om een goede indruk te krijgen van dit programma raden wij je aan om de proefles te downloaden. Ter informatie: Opleiding Financial Control start op 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november 2019 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november 2019
Studiepunten: 33
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770