Opleiding Financial Control

Verdiep je op strategisch en bedrijfseconomisch terrein

 • Eenvoudig te combineren met jouw dagelijkse werkzaamheden door modulaire opbouw
 • Praktijk geïntegreerd met doorlopende case
 • Vakexperts en praktijksprekers
 • Zowel voor profit als non-profit

 Beoordeeld met een 8,4!

De moderne Financial Controller

De wereld in finance verandert snel. Er wordt van jou als financial controller veel gevraagd. Digitalisering, automatisering en robotisering zijn slechts enkele voorbeelden. Als financial controller ben je inhoudelijk vakman, adviseur, begeleider én coach. Je draagt vanuit je financiële expertise bij aan vergaande strategische beslissingen van de directie en het topmanagement. Zo sta je aan de voet van belangrijke koerswijzigingen in de organisatie.

 

Actualiseer je kennis en deskundigheid

De opleiding Financial Control geeft je verdieping op strategisch en bedrijfseconomisch terrein en versterkt je professionaliteit binnen de organisatie. Het programma focust op compacte en interactieve wijze op de meest relevante en actuele vraagstukken voor Financial Controllers. Na deze opleiding maak jij als deskundig financial controller het verschil!


Bekijk het programma

 

Benieuwd naar de opzet van de opleiding? Download (gratis) de proefles

 

Aandacht voor onder andere:

 • De veranderende rol van de financial controller
 • Sneller, efficiënter en betrouwbaarder rapporteren
 • De data-gedreven controller: digitalisering, automatisering en robotisering
 • Aan de slag met informatiemanagement systemen
 • Recht en belastingen
 • Financiering, werkkapitaalbeheer en investeringen
 • Financial accounting/externe verslaggeving

Zowel voor profit als non-profit!

Bekijk het interview met Docent Peter Westdijk

 

Docent Frans Brugman over de rol van de financial controller:

"Het werkgebied van de Financial Controller zal meer en meer verschuiven richting die van een IT-specialist. Veel werk zal geautomatiseerd plaatsvinden en feitelijk is het meer een kwestie van controle en monitoring.

Hij zal toe moeten zien dat uit de IT-omgeving automatisch de KPI’s kunnen worden gedestilleerd t.b.v. het management en nog meer zal hij in dat MT een rol gaan spelen om deze KPI in hapklare brokken te communiceren. Niet informatieoverdracht maar interpretatie behoort tot zijn kernactiviteiten.

Continue reporting is een absolute must en die gegevens moeten tijdig en juist zijn. Het lagere kader zal wegvallen vanwege de verdergaande automatisering – er komt meer midden en hoger kader - en dat vergt ook andere communicatieve eigenschappen.

Voorts zal de fiscale kennis veelomvattender zijn al is het alleen al op internationaal gebied vanwege de globalisering. De financial controller zal dus uit zijn comfortzone moeten stappen en breder zijn onderlegd."


Voordelen op een rij:

1. Modulaire opbouw
De wekelijkse opbouw van het programma stelt je in staat om deze opleiding eenvoudig te combineren met jouw dagelijkse werkzaamheden. Hierdoor heb je ook de ruimte om vragen te stellen die tussentijds op de werkvloer naar voren komen.

2. Praktijk geïntegreerd met online leeromgeving
Tijdens de opleiding staat niet alleen de kennisoverdracht centraal, maar ga je ook zelf aan de slag met diverse cases. Je kan ook zelf cases of vragen aanleveren door middel van de online leeromgeving.

3. Je ontvangt een uitgebreid naslagwerk
Met (verwijzing naar) diverse boeken en artikelen, is deze syllabus hét ideale naslagwerk met toonaangevende literatuur op het gebied van de controllersfunctie, management accounting, strategisch, financieel en informatiemanagement.

4. Uitgebreid programma
Deze opleiding komt voort uit de Verkorte Controllersopleiding die Euroforum bijna 10 jaar heeft aangeboden. Meer dan 500 controllers gingen je voor in deze voorganger en beoordeelden deze met een 8,4 gemiddeld! Het verbeterde programma en lesmateriaal van de Verkorte opleiding Financial Control is helemaal geüpdate met de nieuwste theorieën, voorbeelden en cases.

Praktijkspreker Op de eerste en laatste dag zal een gastspreker aangeven hoe de controllersrol in de praktijk vormgegeven moet worden en tegen welke vraagstukken je daarbij aan loopt.
Henriet Vasse, Financieel interim-manager, Improvas

Integrale case Een case over een ICT-bedrijf loopt als rode draad door de opleiding heen; tijdens de 5 dagen zullen de diverse aspecten besproken worden over de case; in veel gevallen werken de deelnemers e.e.a. uit in kleine groepjes en koppelen dan plenair terug.

5. Certificaat
Na afloop van deze opleiding ontvang je een certificaat van de Euroforum Academy en ben je een financieel expert met meerwaarde. Een waardevolle aanvulling op jouw kwalificaties als controller.


Praktijkcases en online leeromgeving

Gedurende de gehele opleiding wordt er gewerkt met diverse praktijkcases. Elke cursusdag wordt er in een kleine groep 1 à 2 uur besteed aan de praktische uitwerkingen van de cases. Zodoende kun je zelf aan de slag! Wil je jouw eigen case of specifieke vraag inbrengen? Dit kan door gebruik te maken van de online leeromgeving!

 

Quotes van oud-deelnemers

“Er is binnen de opleiding een leuke interactie met de deelnemers en er worden sprekende praktijkvoorbeelden gebruikt.” 
Door: dhr. Heijnen, Consultant HSO Enterprise Solutions B.V.

“De opleiding is leerzaam en interessant met veel relevante informatie die direct in de praktijk toepasbaar zijn.” 
Door: dhr. Cosovic, Coordinator financiële administratie, Stichting MEEE Amsten en Zaan.

Programma van de opleiding Financial Control

Iedere dag start om 09.15 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Dag 1

De functie van de Financial Controller

Belangrijke ontwikkelingen in het vak, de veranderende rol en taken van de financial controller worden tijdens de eerste dag belicht. Ook worden de diverse mogelijkheden van de organisatorische invulling bekeken en wordt aandacht besteed aan de vaardigheden waarover de Financial Controller moet beschikken.

 • Belangrijke ontwikkelingen in de functie financial controller
 • De veranderende rol van de Financial Controller in de organisatie
 • Technologische ontwikkelingen in het controller vak
 • Taken van de Financial Controller
 • Organisatie van de financiële functie: mogelijkheden om de controllersfunctie organisatorisch in te vullen
 • Persoonlijke vaardigheden van een goede financial controller

 

Administratieve Techniek & Administraties

De Financial Controller is verantwoordelijk voor de inrichting van de diverse administraties en heeft daarom gedegen kennis nodig van de administratieve techniek, zoals de richtlijnen van de inrichting van diverse administraties, de aansluitingen en periodieke afsluitingen.

 • Inrichting Financiële Administratie
 • Projectadministratie: inrichting, mogelijkheden en koppeling FA
 • Salarisadministratie: belangrijkste aandachtspunten en koppeling
 • Aansluiting administraties: knelpunten en systeemaspecten
 • Afsluiting boekhouding: aandachtspunten / checklist

 

Auditing

De Financial Controller kan in de praktijk te maken krijgen met diverse vormen van audits. Tijdens dit deel gaan we in op de diverse auditvormen en welke kennis hierover noodzakelijk is.

 • Accountantscontrole: wettelijke en andere (controle)verklaringen
 • Operational auditing: inhoud en doel
 • EDP-auditing: achtergrond en samenloop met andere auditvormen
 • Auditrapportages: opzet en doel

Docent: Drs. Jan Willem van der Linden RA RC,
Jan Willem heeft meer dan 30 jaar ervaring in uiteenlopende financiële functies bij diverse organisaties als accountant, (concern)controller en CFO bij grote bouwbedrijven. Op dit moment is hij aandeelhouder en bestuurder van een onderneming die zorgvastgoed voor senioren met zorgbehoefte realiseert. Daarnaast is hij parttime-CFO voor een paar kleine ondernemingen.

 


Dag 2 - online interactieve klas

Bestaat uit een zelfstudie, een online intervisie en virtuele classroom met vernieuwende praktijkcases

Strategisch management

De achtergrond met betrekking tot strategische outsourcing wordt behandeld, evenals de methoden om de juiste afweging te maken tussen zelf produceren/uitvoeren of uitbesteden (make or buy-beslissingen).

 • Strategisch businessplan: inhoud en proces
 • Vertaling strategische doelstelling in P&C-cyclus: praktische tips en aandachtspunten voor koppeling strategie en planning & controlcyclus
 • Strategische outsourcing: redenen voor outsourcing en methoden van analyse en besluitvorming

Management Accounting

De Financial Controller is – eventueel samen met de Business Controller – verantwoordelijk voor de (financiële) beheersing van de processen van de organisatie. Daarvoor is gedegen kennis nodig van Management Control Systemen, inclusief gebruik van methodieken als Balanced ScoreCard en Activity Based Costing.

 • Management Control Systemen: opzet en gebruik
 • Modern cost management: diverse nieuwe methodieken van benadering van kostprijzen
 • Hoe moeten kostprijzen wel en niet worden gebruikt?
 • Gebruik verrekenprijzen: achtergrond, valkuilen en correct gebruik

Planning & Control

De Financial Controller levert een belangrijke bijdrage aan de planning & controlcyclus van de organisatie. Het is daarom van groot belang dat de Financial Controller goed op de hoogte is van de inhoud en ‘producten’ van de planning & control cyclus.

 • Jaarplan / begroting / budgetten: inhoud en doel
 • Sneller, efficiënter en betrouwbaarder rapporteren
 • Behandeling van de belangrijkste periodieke rapportages
 • Jaarrekening: inhoud en proces

Docent: Drs. Peter Westdijk RA RE
risicomanager, Centraal Beheer APF. Hij heeft vanuit de audit en finance functie geleidelijk de overstap gemaakt via algemeen management naar de beheersing van processen en besluitvorming. Zijn focus is gericht op het besturen van ondernemingen; de administratie moet in zijn visie daarbij ondersteunend en richtinggevend worden.


Tip: het complete programma in één overzicht? Download de brochure


Dag 3

Data-gedreven werken

Organisaties hebben te maken met gigantische informatiestromen. Het slimmer en beter gebruikmaken van data stelt de financial ontroller in staat om beter beslissingen te nemen en effectiever en efficiënter te handelen.

 • Data-gedreven werken: wat betekent dit voor de financial controller?
 • In control dankzij inzicht in data
 • Informatieanalyse: praktische handleiding voor het in kaart brengen van de informatiebehoefte
 • Het beter inrichten van processen in relatie tot IT
 • Wat betekent digitale transformatie voor de financial controller?
 • Robotisering in finance

 

Informatiemanagement (systemen)

De verslaglegging en rapportage van informatie vindt plaats met behulp van geautomatiseerde systemen. Voor de financial controller is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de belangrijkste aspecten m.b.t. het kiezen en het inrichten van een pakket.

• Selectie van informatiesystemen: proces, valkuilen en aandachtspunten bij het kiezen van een informatiesysteem
• Investeringen in automatisering: de financiële kant van automatisering
• Implementeren van informatiesystemen: belangrijke aandachtspunten bij het implementeren van informatiesystemen
• Werking van ERP-systemen incl. voor- en nadelen
• De (on)mogelijkheden van boekhoudpakketten

Docenten: Frans Brouwer AC QC QT Hij heeft een achtergrond als (concern-)controller en heeft ruim 20 jaar ervaring met het implementeren van (ERP-) informatiesystemen bij grote organisaties. Als geen ander weet hij een brug te slaan tussen de financiële functie en wat een moderne financial aan ICT-systemen nodig heeft om een hogere graad van control en efficiëntie te verkrijgen
Praktijkdocent; Henriet Vasse, Financieel interim-manager, Improvas. Henriët is financieel interim/projectmanager en organisatie adviseur bij ImproVas. Ze is afgestudeerd als registeraccountant (RA) en innovatiemanager. Inmiddels heeft ze ruim 20 jaar ervaring in veel verschillende sectoren op het gebied van onder meer finance, controlling, IT-implementaties, procesoptimalisaties, (strategische) verandertrajecten en fusies & overnames.s


Dag 4

Recht

De Financial Controller krijgt te maken met diverse zakelijke rechten. Het is van belang dat de Financial Controller inzicht heeft in de hoofdlijnen van ondernemingsrecht, arbeidsrecht, contractrecht en insolventierecht.

 • Ondernemingsrecht: belangrijkste wettelijke kaders voor de diverse vormen van ondernemingen
 • Arbeidsrecht: hoofdlijnen van arbeidscontracten en ontslagrecht
 • Belangrijkste aspecten van het Nederlandse contractrecht
 • Faillissementsrecht: regelgeving omtrent surseance van betaling, faillissement en praktische gang van zaken in geval van insolventie

Belastingen

De Financial Controller krijgt in zijn/haar functie regelmatig te maken met fiscaal-juridische regelgeving. Aan de hand van de praktijkcasus cq aan de hand van jouw praktijkvragen wordt ingegaan op alle fiscale vraagstukken waar een gemiddeld bedrijf tegen aanloopt, of het nu is hoe om te gaan met de huidige problematiek omtrent zzp’ers w.o. de consequentie van de aanwezigheid van een dienstbetrekking, de BTW-plicht w.o. de pro rata aftrek, de duiding van de geldstromen tussen de DGA en diens Holding alsmede die tussen de Holding en de Werk BV(‘s), een boekonderzoek, bedrijfsovername. Een vogelvlucht door het fiscale landschap en de
gevolgen voor jou als financial.

 • Belangrijkste fiscale begrippen: belastingplicht / belastingplichtige/ aangiften / aanslagen
 • Structuur Loon/ en inkomstenbelasting
 • Hoofdlijnen en werking Vennootschapsbelasting
 • BTW: werking van BTW en jouw mogelijkheden hiermee
 • Overige belastingen: korte opsomming en achtergrond van de diverse belastingen
 • Internationale fiscale aspecten: mogelijkheden en knelpunten
 • Fiscale eenheid: werking, voordelen en nadelen
 • Rechten & plichten van belastingplichtige volgens de wet
 • Belastingcontroles: hoe gaat het in z’n werk?
 • Beroep & Bezwaar: procedurele aspecten
 • Overleg met de Belastingdienst
 • Optimaliseer jouw belastingdruk: praktische tips om op legale wijze belasting te besparen

Docenten: Mr. Olaf Poorthuis, Advocaat en Partner Van Iersel Luchtman Advocaten. Tevens is Olaf Poorthuis specialist op het gebied van het Insolventierecht
drs. A. Barry Nijkamp RB, Barry is ruim 20 jaar als belastingadviseur actief, waarvan 12 jaar bij KRC van Elderen Accountants | Belastingadviseurs. Naast zijn al-round fiscale kennis voor de (groot) MKB cliënten heeft hij een bijzondere aandacht voor internationaal
belastingrecht.


Dag 5

Financial Accounting / externe verslaggeving

De externe verslaglegging is een wezenlijk onderdeel van de functie van de Financial Controller. Het is daarom nodig dat de Financial Controller op de hoogte is van het proces en de regels m.b.t. de jaarverslaggeving. Er wordt ingegaan op de diverse wet- en regelgeving, opzet en inrichting van de jaarrekening en het bestuursverslag. Ook bij de belangrijkste posten in de jaarrekening wordt stilgestaan.

 • Het proces van de totstandkoming van de jaarrekening
 • Wet & Regelgeving: structuur en beknopte inhoud van de Nederlandse wet- en regelgeving op gebied van jaarverslaglegging
 • Jaarrekening / jaarverslag: belangrijkste vaktechnische aandachtspunten m.b.t. de inrichting en presentatie van de jaarrekening en het jaarverslag
 • Diverse balansposten, waar moet je op letten?
 • Internationale aspecten externe verslaggeving: ontwikkeling in jaarverslaggeving in Europa en wereldwijd, met name hoofdlijnen van IFRS-richtlijnen

Financiering, werkkapitaalbeheer en investeringen

Tijdens de laatste dag wordt er aandacht besteed aan actuele onderwerpen die in veel organisaties leiden tot de nodige problemen: financiering, werkkapitaalbeheer (met speciale aandacht voor debiteurenbeheer en liquiditeitsbewaking), rendementsbewaking en investeringsbeslissingen. De Financial Controller dient het hoofd koel te houden, ondanks de forse “uitdagingen” die er in veel gevallen zijn.

 • Vermogensstructuur & financiering: wat kan je wel/niet?
 • Value Based Management: een andere manier van kijken naar resultaat van onderneming
 • Werkkapitaalbeheer: beheersen van diverse componenten van het werkkapitaal
 • Debiteurenbeheer in de praktijk: hoe krijg ik mijn geld zo snel mogelijk binnen?
 • Liquiditeit: cashflow-bewaking in de praktijk
 • Het verbeteren en bewaken van rendement
 • Investeringsbeslissingen: methoden om investeringen financieel te beoordelen

 

Docenten: Drs. Jan Willem van der Linden RA RC,
Van der Linden Management Consultancy BV.

Nees de Vos, Senior Manager Audit & Assurance, BDO. Senior Manager Audit & Assurance, BDO. Nees doceert Financial Auditing (RA) en Seminar Auditing (Master) aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is Hoofd Vaktechniek bij DRV Accountants & Adviseurs

Jouw docenten:

 

 • Jan Willem van der Linden RA RC, Van der Linden Management Consultancy BV
  Jan Willem heeft meer dan 30 jaar ervaring in uiteenlopende financiële functies bij diverse organisaties als accountant, (concern)controller en CFO bij grote bouwbedrijven. Op dit moment is hij aandeelhouder en bestuurder van een onderneming die zorgvastgoed voor senioren met zorgbehoefte realiseert. Daarnaast is hij parttime-CFO voor een paar kleine ondernemingen.
  >> drs. Jan Willem van der Linden geeft je alvast 4 tips voor een goede invulling van de controllersfunctie
 • Peter Westdijk RA RE, risicomanager, Centraal Beheer APF. Peter is Risk & Compliance Officer bij Capgemini Nederland. Hij heeft vanuit de audit en finance functie geleidelijk de overstap gemaakt via algemeen management naar de beheersing van processen en besluitvorming. Zijn focus is gericht op het besturen van ondernemingen; de administratie moet in zijn visie daarbij ondersteunend en richtinggevend worden.
 • Frans Brouwer AC QC QT, ERP in Control B.V. Frans is Enterprise Resources Planning Specialist bij ERP in Control B.V. Hij heeft een achtergrond als (concern-)controller en heeft ruim 20 jaar ervaring met het implementeren van (ERP-) informatiesystemen bij grote organisaties. Als geen ander weet hij een brug te slaan tussen de financiële functie en wat een moderne financial aan ICT-systemen nodig heeft om een hogere graad van control en efficiëntie te verkrijgen
 • Nees de Vos,
  Senior Manager Audit & Assurance, BDO. Nees doceert Financial Auditing (RA) en Seminar Auditing (Master) aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en is Hoofd Vaktechniek bij DRV Accountants & Adviseurs
 • Olaf Poorthuis, Advocaat en Partner Van Iersel Luchtman Advocaten. Tevens is Olaf Poorthuis specialist op het gebied van het Insolventierecht
 • A. Barry Nijkamp RB, Barry is ruim 20 jaar als belastingadviseur actief, waarvan 12 jaar bij KRC van Elderen Accountants | Belastingadviseurs. Naast zijn al-round fiscale kennis voor de (groot) MKB cliënten heeft hij een bijzondere aandacht voor internationaal belastingrecht.
 • Henriet Vasse, Financieel interim-manager, Improvas. Henriët is financieel interim/projectmanager en organisatie adviseur bij ImproVas. Ze is afgestudeerd als registeraccountant (RA) en innovatiemanager. Inmiddels heeft ze ruim 20 jaar ervaring in veel verschillende sectoren op het gebied van onder meer finance, controlling, IT-implementaties, procesoptimalisaties, (strategische) verandertrajecten en fusies & overnames.

 

Algemene informatie over de opleiding Financial Control

 

Data & locatie

 • 9, 16, 23, 30 november en 7 december 2021 › BCN Utrecht CS

 

BCN Utrecht CS 
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Routebeschrijving

 

Tijdschema alle dagen:

09.00 - Ontvangst met koffie/thee en uitreiking syllabus
09.15 - Start ochtendprogramma
12.30 - Lunchpauze
13.15 - Start middagprogramma
17.00 - Afsluiting van de dag

 

Voor wie bestemd?

Je hebt geen officiële opleiding tot controller doorlopen of wilt een snelle update van de laatste ontwikkelingen in jouw vak? Dan is deze opleiding Financial Control op jouw lijf geschreven.

Deze opleiding is speciaal bestemd voor:

 • Controllers
 • Financieel managers
 • (Financieel) beleidsmedewerkers
 • Financieel adviseurs
 • Assistent Controllers met ambitie

 

Jouw investering

De kosten van de 5-daagse intensieve opleiding bedragen € 3.999,- (excl. btw) per persoon.

- Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en borrel.
- Daarnaast heb je toegang tot digitale leeromgeving. Na ontvangst van de deelnamekosten ontvang je tijdig voor aanvang van de bijeenkomst de iPad. Je dient zelf zorg te dragen voor de installatie/configuratie van de iPad.

 

PE-Portfolio

Met het nieuwe PE-model geef je zelf vorm aan je beroepsontwikkeling. Je stelt zelf je PE-portfolio samen waarin je aangeeft hoe je je kennis en vaardigheden ontwikkelt. Deze opleiding draagt hieraan bij! Om je te ondersteunen, hebben we alvast een aantal mogelijke leerdoelen voor je geformuleerd:

 • Ik heb inzicht in de persoonlijke vaardigheden van een goede Financial Controller, weet welke vaardigheden ik nog niet voldoende beheers en weet hoe ik deze kan ontwikkelen
 • Ik weet welke vormen van audits er zijn en wat er van mij verwacht wordt
 • Ik kan de juiste afweging maken tussen zelf produceren/uitvoeren of uitbesteden
 • Ik heb gedegen kennis van Management Control Systemen en methodieken
 • Ik weet hoe ik slimmer en beter gebruik kan maken van data om zo beter beslissingen te nemen en effectiever te handelen
 • Ik weet hoe ik een informatiesysteem moet kiezen en implementeren
 • Ik weet welke regels er gelden voor de jaarverslaggeving en hoe het proces werkt, zodat ik een betrouwbare externe verslaggeving kan opleveren

Persoonlijk opleidingsadvies

Sandra Donkers
T: 040 - 2 972 770
E: sandra.donkers@euroforum.nl

smaple image

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Financial Control online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Jouw investering

De kosten van de 5-daagse intensieve opleiding bedragen € 3.999,- (excl. btw) per persoon.

 • Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en borrel.
 • Je krijgt toegang tot digitale leeromgeving. Na ontvangst van de deelnamekosten ontvang je tijdig voor aanvang van de bijeenkomst de iPad. Je dient zelf zorg te dragen voor de installatie/configuratie van de iPad.

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Financial Control inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Financial Control start op 9, 16, 23, 30 november en 7 december 2021 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Vraag een proefles aan

Om een goede indruk te krijgen van dit programma raden wij je aan om de proefles te downloaden. Ter informatie: Opleiding Financial Control start op 9, 16, 23, 30 november en 7 december 2021 in BCN Utrecht CS!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 9, 16, 23, 30 november en 7 december 2021
Beoordeling (132):
8,4 / 10
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770