Opleiding Duurzame Energieprojecten

Leer hoe u duurzame energieprojecten succesvol opzet 

 • 4-daagse basisopleiding + 3 keuzemodules
 • Reeds ruim 250 deelnemers gingen u voor!
 • Uw praktijk staat centraal
 • Certificaat van de Euroforum Academy
 • Ondersteund door de online leeromgeving

Tip: afgelopen editie zat vol, dus reserveer snel jouw plaats voor de editie van oktober...

 

Haal meer uit uw Duurzame Energieprojecten

De doelstellingen voor het verduurzamen van onze energievoorziening zijn ambitieus. Niet alleen naar 2020 toe, maar ook richting 2030 en 2050. Het is noodzakelijk dat er een versnelling ingezet wordt.
Succesvolle duurzame energieprojecten kunnen hier in grote mate aan bijdragen.
Speciaal voor iedereen die gaat starten of al betrokken is bij een project op het gebied van duurzame energie, hebben wij deze opleiding samengesteld.

In 4 dagen hoort u alle ins en outs over de duurzame energiemarkt; over technologie en beleid, maar ook over de haalbaarheid van uw project en het creëren van draagvlak. Daarnaast kunt u middels de keuzemodules Warmte, Zon en Wind uw kennis verdiepen. Onmisbaar om de juiste keuzes te maken en als gesprekspartner met alle partijen aan tafel te gaan!

Bekijk het programma


Wat gaan we doen tijdens deze opleiding?

Van gerenommeerde experts uit de markt leert u tijdens deze verkorte opleiding inzicht te krijgen in de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten. De opleiding is praktisch ingestoken. Dit betekent dat uw docenten u op de hoogte brengen van hun visie en kennis uit de praktijk. Middels business cases gaat u vervolgens zelf aan de slag. Wij nodigen u van harte uit om de discussie met de docenten en de overige deelnemers aan te gaan om zo gezamenlijk nieuwe inzichten en ideeën te creëren.


Sfeerimpressie van de opleiding


Na het afronden van deze opleiding:

 • Beschikt u over concrete vakkennis van de economische, technische en juridische aspecten van duurzame energieprojecten;
 • Bent u volledig up to date om in te spelen op de actuele ontwikkelingen, kansen in de markt te benutten en u te wapenen tegen de risico’s;
 • Heeft u concrete handvatten om uw eigen projecten verder te ontwikkelen en succesvol te maken!

Uw praktijk centraal

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u een intakeformulier. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn en wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voor u voorbereiden.


Basismodules

Module 1:

Duurzame Energie: de markt, de transitie en het beleid
Alles over de energiemarkt in zijn totaliteit, het aandeel van duurzame energie hierin, de drijfveren, het beleid en de regulering.

Module 2:

Energieopslag, flexibiliteit en de Energiemarkt
Alle mogelijkheden mbt energieopslag. En hoe kunt u de energiemarkt gebruiken om uw project succesvol te maken?


Module 6:

Business Case & Projectfinanciering
De zakelijke rechtvaardiging van uw project: het creëren van waarde in uw duurzame energieproject en genereren van financieel rendement

Module 7:

Duurzaam gedrag en energie
Hoe krijgt u uw stakeholders mee en hoe gaat u om met weerstand? Prognose: 100% duurzaam? Is een volledige energietransitie mogelijk?

Keuzemodules

Module 3: Warmte en Energiebesparing
Module 4: Zonne-energie
Module 5: Windenenergie

Download de brochure (pdf)


Max. 20 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 20 deelnemers toe. Zo ben u ervan verzekerd dat uw leerdoelen en praktijkvragen ruimschoots aan bod komen en u de opleiding succesvol afrondt.

Certificaat

U ontvangt na afronding van de opleiding een certificaat van de Euroforum Academy. Een waardevolle aanvulling op uw kwalificaties.

 

Programma van de opleiding Duurzame Energieprojecten

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Voor een compleet overzicht van deze opleiding raden wij u aan de brochure te downloaden.

BASISMODULE

Module 1

Duurzame Energie: de markt, de transitie en het beleid

 

Tijdens deze dag hoort u alles over de energiemarkt in zijn totaliteit en het aandeel van duurzame energie hierin. Daarnaast komen de drijfveren, het beleid en de regulering aan bod. Wat betekent dit allemaal voor u?

De energiemarkt

 • Ontwikkelingen en trends
 • Marktandeel van Duurzame Energie in NL en EU
 • Rollen van het "nieuwe" energiebedrijf: producent, netbeheerder, leverancer en eindgebruiker
 • Nieuwe toetreders en de rol van lokale energiecoöperaties
 • De rol van de EU in de NL energie transitie
 • Energieproductie vs. Energiebesparing in de klimaatstrategie
 • De kosten en de baten
 • Transitie; invloed op de energieprijzen
 • Drijveren voor de transitie naar meer duurzame energie

Highlights transitie technologie

 • Verschillende kenmerken van de populairste duurzame energiebronnen in Nederland
 • Ontwikkelingen bij de energie infrastructuur
 • Potentieel om conventionele bronnen te vervangen
 • Kostprijsontwikkeling en leercurve
 • Uitdagingen bij de integratie van duurzame energiebronnen

Beleid en regulering

 • Belangrijke beleidsontwikkelingen en voorspellingen
  • Kader Energietransitie
  • SER Energieakkoord
  • Energy Efficiency Directive (EED)
 • Hoe beleid in haar verschillende hoedanigheden wordt gebruikt om de economische aspecten van hernieuwbare energie te veranderen
 • Beleidsinstrumenten
  • Fiscale stimulansen
  • Subsidies
  • Duurzame verplichtingen
  • Feed-in tarieven
  • Groene stroom certificaten
  • Verzilvering van de CO-2waarde, etc.
 • Het debat over energiesubsidies en de kosten voor klanten
 • Vergunningen en contracten

Docent: Hans Kursten, Procesmanager, p2 projectmanagement

Met bijdrage van: Jorn ten Have, Senior Adviseur Duurzame Energieproductie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


BASISMODULE

Module 2

Energieopslag, flexibiliteit en de Energiemarkt

 

Tijdens deze dag hoort u alles over de mogelijkheden voor opslag van duurzame energie. Hoe kan opslag er aan bijdragen dat het rendement van uw project hoger wordt? In de middag hoort u hoe u gebruik maakt van de energiemarkt om uw project succesvol te maken.

Energieopslag en flexibiliteit (ochtend)

 • Belang van flexibiliteit in toekomstig energielandschap
 • Energieopslag versus andere flexibiliteitsopties
 • Verschillende toepassingsvormen van energieopslag
 • Techno-economische ontwikkelingen
 • Energieopslag in de gebouwde omgeving - smart grids, smart homes
 • Waarde van energieopslag - enkele voorbeelden
 • Praktijkcase: (tijdelijke) opslag van zonne-energie

Docent: Frits Verheij, Eigenaar, Frits Verheij Advisory, Consultant Energietransitie, TNO en Vice-voorzitter, TKI Urban Energy

Energiemarkt (middag)

 • CO2 Handelsmarkt: actualiteit en geopolitieke aspecten (ETS en CDM)
 • Markt voor duurzame energie: Garanties van Oorsprong
 • Kwaliteit en transparantie van duurzame stroom
 • Uitleg van begrippen als OTC, APX, ENDEX, spot en forward prices
 • Mogelijke vormen van stroomcontracten (Power Purchase Agreements)
 • Uitleg over Onbalans en Programma Verantwoordelijkheden
 • Alternatieve energieplatformen als Vandebron, DE-Uni en Powerpeers
 • De wereld van Energie Suppliers, Brokers and Aggregators

Docent: Jeroen van de Kletersteeg, Algemeen Directeur, Climex Climate & Energy Expertise


KEUZEMODULES

Module 3

Warmte en Energiebesparing

"De toekomstige vraag naar warmte zo duurzaam mogelijk invullen"

 • De positie van warmte in de energieketen en specifiek voor de gebouwde omgeving
 • Het gebruik van warmte en de relatie met koude
 • Termen in de warmtetransitie:
  • energieneutraal
  • CO2-vrij
  • energie-producerend
  • BENG
  • Nul-op-de-meter'
  • Welke warmtebronnen zijn beschikbaar?
 • Welke warmtebronnen zijn beschikbaar?
 • Energiebesparing
 • Objectieve vergelijking warmte opties
 • Projectaanpak
 • Verschillende toekomstbeelden
 • Praktijkcases

Docent: Ewald Slingerland, Senior Consultant, Greenvis

Module 4

Zonne-energie

 

PV projecten voor de particuliere en zakelijke markt

 • Marktaandeel zonne-energie in Nederland en Europa
 • Ontwikkeling van decentrale opwekking
 • Technologische ontwikkelingen en trends
 • Uitdagingen in de integratie van zonne-energie in het energiestysteem
 • Relevante wet- en regelgeving: SER Energieakkoord, saldering/belastingkorting, etc.
 • Procedures en vergunningen
 • Business case en financiering van fotovoltaïsche projecten: particulier vs zakelijk
  • Realisatie PV bij huishoudens
  • Het coöperatieve model
  • Opbrengstberekeningen: investering en exploitatie
 • Burgerparticipatie
 • De rol van gemeenten binnen lokale zonne-energie initiatieven

Inclusief praktijkcase:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: zonnepanelen op het dak van HST Groep

Docenten:
Michel Arninkhof, Bestuurslid Holland Solar & Bio, Raedthuys Groep
Jolein Schorel, Oprichtster, Zonnelink


Module 5

Windenergie

Bij deelname aan de module Windenergie ontvangt u gratis het boek Alles over Windenergie!

Windenergie op land en op zee

 • Onshore vs offshore windenergie: wind, golven en land
 • Hoe maak je een windenergie business case?
  • Investeringskosten
  • Operationele kosten
  • Inkomen
  • Rendement (IRR/NPV)
 • Hoe zet een windturbine de wind om in elektriciteit
 • Technologische ontwikkelingen van windturbines
 • Beleid en wetgeving
 • Uitdagingen in de directe leefomgeving en ruimtelijke ordening
 • Locatie onderzoek
 • Omgaan met weerstand
 • De fasen in een windproject
 • Ontwikkelfase tot vergunning
 • Inkoop en aanbestedingen
 • De bouw: fundaties, netinpassing & plaatsing windturbines
 • De exploitatie fase

Docent: Albert van der Hem, Partner, BLIX Consultancy


BASISMODULE

Module 6

Business Case & Projectfinanciering

 

Tijdens deze dag hoort u alles over het maken van een goed onderbouwde en gevalideerde business case: de zakelijke rechtvaardiging van het project.

 • Doelstelling, visie & missie
 • Financierings- en investeringsplannen
 • Ambities

Business Case Analyze en Planning

 • Haalbaarheid van het project – feasibility study
 • Het verdienmodel
 • Constructie van de samenwerking
 • Het structureren van een project voor hernieuwbare energie
 • Het spreken van de financiële taal om succesvol projectfinanciering te bereiken
  • Inzicht in de belangrijkste statistieken en cijfers
  • Definities van de belangrijkste terminologie
  • Meten van de financierbaarheid van een project
 • Financieringsbronnen
  • Verschillende spelers
  • Eisen en verwachtingen
  • Bekende én minder bekende bronnen
 • Investeringen vanuit verschillende perspectieven
 • Trends en ontwikkelingen in de investeringen voor hernieuwbare energie

Inleiding tot financieel management: Het genereren van financieel rendement

 • Belangrijke variabelen in een business plan en hoe ze rendement beïnvloeden
 • Omzet en kostenraming
 • Beheren van cash-flows over de gehele levensduur van het project
 • De terugverdientijd van de investeringen
 • Invloed van beleidsmechanismen op de cashflow model en project rendement
 • De specifieke kenmerken van investeringen in hernieuwbare energie
  • Risicofactoren
  • Rendementsverwachtingen
 • Financiële risico’s; welke factoren spelen een rol?
 • Contracten en verantwoordelijkheden – de juridische aspecten
 • Belasting van de huidige winst en de netto belastingen
 • Financiële administratie
  • Afschrijvingen
  • Subsidies ontvangen én behouden

Docent: Jan Willem Zwang, Oprichter, Greencrowd


BASISMODULE

Module 7 

Duurzaam gedrag en energie

Tijdens deze laatste dag van de opleiding wordt ingegaan op het creëren van draagvlak voor uw project. Hoe zorgt u dat u alle stakeholders mee krijgt?

Tevens wordt de toekomst van duurzame energie besproken. Wat zijn nieuwe mogelijkheden en verwachtingen? Ook hee u de mogelijkheid om gedurende deze laatste dag eventuele vragen die u nog hee aan bod te laten komen.
 

Versterk uw business case – Slimmer ontwerpen & gedragsbeïnvloeding

Slimmer ontwerpen van uw business case vanuit het perspectief en het logische gedrag van uw stakeholders, toegepast op lokale
energiebesparing en energieproductie.

Inzet van gedragskennis en het inspelen op lokale initiatieven leidt tot minder kosten, meer kwaliteit, blijere burgers en leuker werk. U
leert om slimme oplossingen te ontwerpen en enthousiasme voor duurzame maatregelen (bijv. slimme meters) te creëren vanuit het
perspectief en het logische gedrag van de klant.

Hoe krijgt u uw stakeholders mee en hoe gaat u om met weerstand? En hoe kan gedragsbeïnvloeding een rol spelen bij de financiering van uw project (bijv. via subsidies)?

Tijdens de workshop hoort u concrete voorbeelden van lokale energiebesparing en energieopwekking cases en werkt u tegelijkertijd ook aan uw eigen case volgens een paar eenvoudig te nemen stappen.

Docent: Anjo Travaille, Eigenaar, Bovenkamers

 

Projectaanpak & Ontwikkelingsproces

Hoe zorg je voor een succesvol gemanaged project/proces: gedragen en haalbaar

 • Inzicht in een compleet ontwikkelingstraject
 • Procesmanagement versus Projectmanagement
 • Bruikbare proces-/project technieken en omgaan met belangen
 • Uitleg van de principes van Verbindend Onderhandelen
 • Creeren van haalbaarheid en draagvlak in je proces
 • De 7-T’s: Managen met zeven regievariabelen

Docent: Hans Kursten, Procesmanager, p2 projectmanagement

Uw docenten

 

Hoofddocent:

 • Hans Kursten
  Studeerde werktuigbouwkunde en bedrijfskunde. Van 2002 tot 2012 was hij werkzaam bij Eneco, waar hij o.a. als Manager Duurzame Energie zich bezig hield met de ontwikkeling van integrale decentrale energieoplossingen. Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed bij belangenorganisaties, regionale platforms en in de publieke sector, waaronder Holland Solar, NWEA, DE-Koepel en Platform Duurzaam Den Haag. Intussen is Hans zelfstandig verder gegaan en geeft bij p2 projectmanagement leiding aan het ‘marktvenster’ Energie.

  Bekijk het interview met Hans Kursten


 • Jorn ten Have
  Is als sr. adviseur duurzame energieproductie sinds 2002 werkzaam voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en haar voorgangers. Betrokken bij verschillende programma’s en subsidie regelingen voor ontwikkeling, investeringen en exploitatie van de duurzame energie opties. Momenteel is hij binnen de SDE+ regeling verantwoordelijk voor de subsidiëring van wind-, water- en geothermie projecten.

  Bekijk het interview met Jorn ten Have

 • Frits Verheij
  Frits is een expert op het gebied van de combinatie tussen innovatie, energiebeleid en strategie. Hij heeft gewerkt voor overheden, energiebedrijven, industrie en andere organisaties in de energiesector. Hij weet hoe om te gaan met verschillende belangen van deze stakeholders, maar ook hoe je projecten met verschillende opdrachtgevers managed.

  Frits is programmamanager geweest bij RVO, heeft verschillende managementfuncties bekleed bij DNV GL en is lid geweest van de Executive Board van Universal Smart Energy Framework (USEF) en GreenIT Amsterdam. Momenteel is hij eigenaar van Frits Verheij Advisory, een adviesbureau op het gebied van smart urban energy. Daarnaast is hij consultant energietransitie bij TNO en vice-voorzitter van de TKI Urban Energy.


 • Jeroen van de Kletersteeg
  is algemeen directeur en eigenaar van Climex. Van de Kletersteeg is sinds 2011 directeur van Climex, een leidende speler in de markt voor energiecontracten en emissiecertifi caten. Climex ondersteunt bedrijven en overheden bij het realiseren van de inkoopstrategie voor duurzame elektriciteit en aardgas en bij het compenseren van de CO2-uitstoot. Ook verzorgt Climex met slimme applicaties energiebeheer, administratie en rapportages. De heer Van de Kletersteeg hee een sterke visie ontwikkeld op de veranderingen van het energielandschap en nieuwe kansen die zich daarin voordoen en deelt graag zijn kennis over het EU ETS en de handel in emissiecertifi caten en garanties van oorsprong. Voor 2011 is de heer Van de Kletersteeg internationaal werkzaam geweest in de financiële sector, energie en andere sectoren die relevant zijn en in transitie zijn.

 • Ewald Slingerland
  Ewald loopt warm voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van warmte. Ewald is senior consultant met jarenlange ervaring als adviseur in Nederland, Engeland, Bulgarije en Hongarije, met name in de gebouwde omgeving. Hierin ziet Ewald de uitdaging in het samenspel tussen duurzame energie, energiebesparing en infrastructuur. Gezien zijn ervaring en expertise is
  Ewald naast consultant ook sparring partner voor de overheid, spreekbuis bij brancheverenigingen en veel gevraagd spreker voor netwerk- en energiebedrijven.

 • Michel Arninkhof
  Is als Manager Solar bij de Raedthuys Pure Energie verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zonne-energie projecten t.b.v. eigen investering en exploitatie door Raedthuys, waarbij Raedthuys ook verschillende vormen van (burger)participatie aanbiedt. Er worden daarnaast ook zonne-energie projecten in opdracht van klanten (koopprojecten) gerealiseerd door Raedthuys Pure Energie. Michel is actief in de duurzame energie branche, tegenwoordig als penningmeester van Holland Solar.

 • Amelie Veenstra
  Amelie is voor verschillende stakeholders actief op het gebied van energietransitie, met een speciale liefde voor zonneenergie technologie. Ze is actief als manager beleid bij de branchevereniging Holland en is daarnaast adviseur voor o.a. lokale overheden als doener op het gebied van energietransitie en sociaal ondernemerschap. Op deze wijze werkt zij aan een circulaire economie en een inclusieve samenleving. Vaak met, voor en namens het groene innoverende of sociale MKB. Hoe meer stakeholders, hoe meer zij in haar element is. Amelie heeft veel ervaring met projectleiding, beleidsontwikkeling en lobby.


 • Albert van der Hem
  Albert van der Hem is directeur van BLIX Consultancy en een ervaren adviseur en ontwikkelaar van onshore en offshore windparken. Hij heeft de technische en commerciële ervaring om kleine en grote en complexe projecten te managen van idee tot Financial Close. Hij was twee maal projectdirecteur van de ontwikkeling van een Engels en Belgisch offshore windpark en heeft diverse onshore windparken ontwikkeld. Het sluiten van contracten en het opstellen van financiële cashflow modellen is hem bekend.
  Albert is een goede onderhandelaar die diplomatiek opereert, maar waar nodig ook zeer zakelijk kan zijn. Hij adviseert over bedrijfs- en projectontwikkeling, technische en economische haalbaarheid, aanbestedingen en inkoop, nieuwe business en strategie. Albert heeft een leidende rol gehad bij de uitvoering van diverse ontwikkeltrajecten en due diligences op on- en offshore windprojecten die BLIX de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

 • Jan Willem Zwang
  Is sinds 2002 actief in de energiemarkt. Eerst als zelfstandig consultant, later als oprichter en directeur van Tensor Energy waar hij op interim basis diverse projecten heeft uitgevoerd voor energie- en afvalbedrijven. In 2010 richtte Jan Willem Green Spread op, waar hij vooral bezig is met het ontwikkelen en rendabel exploiteren van duurzame energie projecten. Daarnaast schrijft Jan Willem columns en blogs voor o.a. het Financieel Dagblad en EnergieExpert.

 • Anjo Travaille
  Opgeleid als water- en milieudeskundige en tot 2010 werkzaam als leidinggevende bij DHV. Later volgde hij vanuit zijn persoonlijke passie om mensen beter te begrijpen een opleiding in neurowetenschap en psychologie. Hij richtte Bovenkamers op en combineert op unieke wijze zijn ervaring vanuit opgaven in de fysieke leefomgeving met actuele inzichten vanuit de gedragswetenschap.

  Lees het interview met Anjo Travaille


Algemene informatie over de opleiding Duurzame Energieprojecten

 

Data & Locatie

4-daagse basisopleiding + 3 optionele keuzemodules
Datum: 3, 10 & 31 oktober en 7, 14, 21 & 28 november 2019


BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48 
3511 GC Utrecht
Routebeschrijving


Bestemd voor:

Afdelingshoofden, beleidsmakers- en medewerkers, proces- en programmamanagers, projectleiders, juristen en adviseurs

 • Rijksoverheden, Provincies en Gemeenten
 • Waterschappen en Hoogheemraadschappen
 • Omgevingsdiensten
 • Onderwijsinstellingen
 • Milieuorganisaties
 • Woningbouwcorporaties
 • Projectontwikkelaars
 • Vastgoedondernemingen
 • Energiebedrijven
 • Netbeheerders
 • Afvalverwerkingsbedrijven
 • Ingenieurs- en architectenbureaus
 • Grond, weg- en waterbouw
 • Banken en andere financiële instellingen
 • Adviesbureaus

En een ieder met interesse in de ontwikkeling van duurzame energie projecten.

Persoonlijk opleidingsadvies

Heeft u vragen over het programma? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur:

Nicole Vonk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 740

 

Uw investering

4-daagse basisopleiding (module 1, 2, 6 & 7) € 3.299,- (excl btw)*
Losse keuzemodule (module 3, 4, 5) € 799,- (excl btw)
Voordelig totaalpakket € 4.499,- (excl btw)*

Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

 

 

Ontvang gratis het boek: Alles over Windenergie

Bij deelname aan de module Windenergie (module 5 uit het opleidingsporgramma) ontvangt u gratis het boek Alles over Windenergie.

 

 

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Duurzame Energieprojecten online leeromgeving

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Duurzame Energieprojecten inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Duurzame Energieprojecten start op 3, 10 & 31 oktober en 7, 14, 21 en 28 november 2019 in BCN Utrecht CS!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3299 (vanaf) ,- excl. btw
Datum: 3, 10 & 31 oktober en 7, 14, 21 en 28 november 2019
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740

In samenwerking met: