Opleiding Duurzame Energieprojecten

Leer hoe je duurzame energieprojecten succesvol opzet

 • Na deze opleiding weet je hoe je jouw duurzame energieprojecten succesvol op kunt zetten
 • Basisopleiding + 3 keuzemodules (Warmte, Zon en Wind)
 • Leer alles over de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten
 • Krijg concrete handvatten om je eigen projecten succesvol te maken
 • Jouw eigen praktijk staat centraal!

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Haal meer uit je Duurzame Energieprojecten

Om de ambitieuze doelstellingen voor het verduurzamen van onze energievoorziening te halen hebben we succesvolle energieprojecten nodig. Een grote opgave waarbij van jou verlangd wordt dat je de juiste keuzes kunt maken. Speciaal voor iedereen die gaat starten of al betrokken is bij een project op het gebied van duurzame energie, hebben wij deze opleiding samengesteld.

 

Je leert alles over

 • technologie, trends, kaders en beleid
 • flexibiliteit in het energielandschap en de rol van energieopslag
 • inpassing van je project in de omgeving
 • de haalbaarheid van je project en een succesvolle business case
 • samenwerking met andere stakeholders
 • het creëren van draagvlak

Na de opleiding weet je wat het betekent voor jouw eigen praktijk en hoe je het toepast zodat je projecten succesvol worden!

Bekijk het programma

 

Wat houdt de opleiding Duurzame Energieprojecten in?

Van gerenommeerde experts uit de markt leer je tijdens deze opleiding inzicht te krijgen in de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten. De opleiding is praktisch ingestoken. Dit betekent dat de docenten je op de hoogte brengen van hun visie en kennis uit de praktijk. Middels business cases ga je vervolgens zelf aan de slag. Wij nodigen je van harte uit om de discussie met de docenten en de overige deelnemers aan te gaan om zo gezamenlijk nieuwe inzichten en ideeën te creëren.

 

Volledig op maat gemaakt

Je kunt je kennis verdiepen in de modules over de specifieke thema’s:

 • Warmte en energiebesparing
 • Zonne-energie
 • Windenergie

Deze opleiding is onmisbaar om de juiste keuzes te maken en als volwaardige gesprekspartner met alle partijen aan tafel te gaan!

Hoe ziet een opleidingsdag eruit? Bekijk de sfeerimpressie:

 

Na het afronden van deze opleiding:

 • Beschik je over concrete vakkennis van de economische, technische en juridische aspecten van duurzame energieprojecten;
 • Ben je volledig up to date om in te spelen op de actuele ontwikkelingen, kansen in de markt te benutten en je te wapenen tegen de risico’s;
 • Heb je concrete handvatten om je eigen projecten verder te ontwikkelen en succesvol te maken!

Je eigen praktijk centraal

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de opleiding ontvang je een intakeformulier. Hierop kun je aangeven wat concreet je leerdoelen zijn en wat je verwachtingen zijn van deze opleiding. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voorbereiden.

 

Basismodules

Module 1:

Duurzame Energie: de markt, de transitie en het beleid
Wat zijn de marktontwikkelingen en technische mogelijkheden en hoe vertaal je het raamwerk van beleid en subsidies naar je eigen situatie?

Module 2:

Flexibiliteit en energieopslag
Hoe maak je je energiesysteem flexibel en welke rol kan energieopslag daarbij spelen?


Module 3:

Duurzame energieprojecten en de omgeving
Hoe past je project in de omgevingsplannen?

Module 7:

Business Case en Projectfinanciering
Leer hoe je waarde creëert in je duurzame energieproject en je financieel rendement genereert

Module 8:

Duurzaam gedrage en energie
Hoe krijg je je interne en externe stakeholders mee en hoe ga je om met weerstand?


Module 9:

Business Case en Projectaanpak
Wat kun jij doen om je project succesvol te maken? Hoe zorg je dat het gedragen en haalbaar is?


Keuzemodules

Module 4: Warmte en Energiebesparing
Module 5: Zonne-energie
Module 6: Windenergie

Download de brochure (pdf)

 

Max. 18 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 18 deelnemers toe. Zo ben je ervan verzekerd dat jouw leerdoelen en praktijkvragen ruimschoots aan bod komen en je de opleiding succesvol afrondt.

Certificaat

Je ontvangt na afronding van de opleiding een certificaat van de Euroforum Academy. Een waardevolle aanvulling op jouw kwalificaties.

Programma van de opleiding Duurzame Energieprojecten

De opleidingsdagen op locatie starten om 09.30 uur en worden om 17.00 uur afgesloten.
De online modules zijn van 09.30 tot 12.30 uur.

 

Voor een compleet overzicht van deze opleiding raden wij je aan de brochure te downloaden.

BASISMODULE

Module 1 - Fysieke opleidingsdag

Duurzame Energie: de markt, de transitie en het beleid

 

Tijdens deze dag hoor je alles over de energiemarkt in zijn totaliteit en het aandeel van duurzame energie hierin. Daarnaast komen de drijfveren, het beleid en de regulering aan bod. Wat betekent dit allemaal voor jou?

De energiemarkt

 • Ontwikkelingen en trends
 • Marktaandeel van duurzame energie in NL en EU
 • Rollen van het "nieuwe" energiebedrijf: producent, netbeheerder, leverancer en eindgebruiker
 • Nieuwe toetreders en de rol van lokale energiecoöperaties
 • De rol van de EU in de NL energie transitie
 • Energieproductie vs. Energiebesparing in de klimaatstrategie
 • De kosten en de baten
 • Transitie; invloed op de energieprijzen
 • Drijfveren voor de transitie naar meer duurzame energie

Highlights transitie technologie

 • Verschillende kenmerken van de populairste duurzame energiebronnen in Nederland
 • Ontwikkelingen bij de energie infrastructuur
 • Potentieel om conventionele bronnen te vervangen
 • Kostprijsontwikkeling en leercurve
 • Uitdagingen bij de integratie van duurzame energiebronnen

Beleid en regulering

 • Belangrijke beleidsontwikkelingen en voorspellingen
  • Kader Energietransitie
  • SER Energieakkoord
  • Energy Efficiency Directive (EED)
 • Hoe beleid in haar verschillende hoedanigheden wordt gebruikt om de economische aspecten van hernieuwbare energie te veranderen
 • Beleidsinstrumenten
  • Fiscale stimulansen
  • Subsidies
  • Duurzame verplichtingen
  • Feed-in tarieven
  • Groene stroom certificaten
  • Verzilvering van de CO-2waarde, etc.
 • Het debat over energiesubsidies en de kosten voor klanten
 • Vergunningen en contracten

Docent: Hans Kursten, Procesmanager, p2 projectmanagement

Met bijdrage van: Jorn ten Have, Senior Adviseur Duurzame Energieproductie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


BASISMODULE

Module 2 - virtual classroom

Energieopslag en flexibiliteit

 

Tijdens deze module hoor je alles over de mogelijkheden voor opslag van duurzame energie. Ook gaan we in op het belang van flexibiliteit in het energienet.

Energieopslag en flexibiliteit 

 • Belang van flexibiliteit in het toekomstig energielandschap
 • Energieopslag versus andere flexibiliteitsopties
 • Verschillende toepassingsvormen van energieopslag
 • Techno-economische ontwikkelingen
 • Energieopslag in de gebouwde omgeving - smart grids, smart homes
 • Waarde van energieopslag - enkele voorbeelden
 • Praktijkcase: (tijdelijke) opslag van zonne-energie

Docent: Geert Litjens, Energy Systems Specialist, Spectral


BASISMODULE

Module 3 - virtual classroom

De Omgeving

 

Tijdens deze module kijken we hoe je kunt anticiperen binnen gebiedsontwikkeling en met welke aspecten van de omgeving je te maken krijgt.

 • Integratie van de energietransitie binnen duurzame gebiedsontwikkeling
 • Wat is de context van je project in het omgevingsplan en de omgevingsvisie?
 • Hoe vind je de juiste balans tussen natuur/landschap enerzijds en energie/energieopwek anderzijds?
 • Implementatie van de Regionale Energie Strategie; van papier tot uitvoering
 • Anticiperen op de Omgevingswet
 • De actieve dialoog met de omgeving
 • (Het organiseren van) het participatietraject

Docent: Mercè de Miguel Capdevila, Procesmanager, P2


KEUZEMODULES

Module 4 - Fysieke opleidingsdag

Warmte en Energiebesparing

"De toekomstige vraag naar warmte zo duurzaam mogelijk invullen"

 • De positie van warmte in de energieketen en specifiek voor de gebouwde omgeving
 • Het gebruik van warmte en de relatie met koude
 • Termen in de warmtetransitie:
  • energieneutraal
  • CO2-vrij
  • energie-producerend
  • BENG
  • Nul-op-de-meter'
 • Welke warmtebronnen zijn beschikbaar?
 • Energiebesparing
 • Objectieve vergelijking warmte opties
 • Projectaanpak
 • Verschillende toekomstbeelden
 • Warmte in de RES en de Transitievisie Warmte

Docent: Ewald Slingerland, Senior Consultant / Ontwikkelaar Duurzame Warmte, De WarmteTransitieMakers

Module 5 - Fysieke opleidingsdag

Zonne-energie

Bij deelname aan minimaal 4 modules krijg je 3 maanden toegang tot de volledige kennisbank van ISSO met o.a.
het Handboek HBze Zonne-energie

PV projecten voor de particuliere en zakelijke markt

 • Marktaandeel zonne-energie in Nederland en Europa
 • Ontwikkeling van decentrale opwekking
 • Technologische ontwikkelingen en trends
 • Uitdagingen in de integratie van zonne-energie in het energiesysteem
 • Relevante wet- en regelgeving: SER Energieakkoord, saldering/belastingkorting, etc.
 • Procedures en vergunningen
 • Business case en financiering van fotovoltaïsche projecten: particulier vs zakelijk
  • Realisatie PV bij huishoudens
  • Het coöperatieve model
  • Opbrengstberekeningen: investering en exploitatie
 • Burgerparticipatie
 • De rol van gemeenten binnen lokale zonne-energie initiatieven

Inclusief praktijkcase:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: zonnepanelen op het dak van HST Groep

Docent:
Jaap Baarsma


Module 6 - Fysieke opleidingsdag

Windenergie

Bij deelname aan de module Windenergie ontvang je gratis het boek Alles over Windenergie!

Windenergie op land en op zee

 • Onshore vs offshore windenergie: wind, golven en land
 • Hoe maak je een windenergie business case?
  • Investeringskosten
  • Operationele kosten
  • Inkomen
  • Rendement (IRR/NPV)
 • Hoe zet een windturbine de wind om in elektriciteit
 • Technologische ontwikkelingen van windturbines
 • Beleid en wetgeving
 • Uitdagingen in de directe leefomgeving en ruimtelijke ordening
 • Omgaan met weerstand
 • De fasen in een windproject
 • Ontwikkelfase tot vergunning
 • Inkoop en aanbestedingen
 • De bouw: fundaties, netinpassing & plaatsing windturbines

Docent:
Tijmen Keesmaat, Directeur, Green Trust Consultancy

 


BASISMODULE

Module 7: virtual classroom

Business Case & Projectfinanciering

 

Tijdens deze module leer je alles over het maken van een goed onderbouwde en gevalideerde business case: de zakelijke rechtvaardiging van het project. Tijdens de virtual classroom krijg je de theoretische uitleg over deze onderwerpen. Bij module 9 ga je tijdens de fysieke bijeenkomst zelf aan de slag met voorbeelden en cases.

Business Case Analyze en Planning

 • Haalbaarheid van het project – feasibility study
 • Het verdienmodel
 • Constructie van de samenwerking
 • Het structureren van een project voor hernieuwbare energie
 • Het spreken van de financiële taal om succesvol projectfinanciering te bereiken
  • Inzicht in de belangrijkste statistieken en cijfers
  • Definities van de belangrijkste terminologie
  • Meten van de financierbaarheid van een project
 • Financieringsbronnen
  • Verschillende spelers
  • Eisen en verwachtingen
  • Bekende én minder bekende bronnen
 • Investeringen vanuit verschillende perspectieven
 • Trends en ontwikkelingen in de investeringen voor hernieuwbare energie

Inleiding tot financieel management: Het genereren van financieel rendement

 • Belangrijke variabelen in een business plan en hoe ze rendement beïnvloeden
 • Omzet en kostenraming
 • Beheren van cash-flows over de gehele levensduur van het project
 • De terugverdientijd van de investeringen
 • Invloed van beleidsmechanismen op de cashflow model en project rendement
 • De specifieke kenmerken van investeringen in hernieuwbare energie
  • Risicofactoren
  • Rendementsverwachtingen
 • Financiële risico’s; welke factoren spelen een rol?
 • Contracten en verantwoordelijkheden – de juridische aspecten
 • Belasting van de huidige winst en de netto belastingen
 • Financiële administratie
  • Afschrijvingen
  • Subsidies ontvangen én behouden

Docent: Jan Willem Zwang, Oprichter, Greencrowd


BASISMODULE

Module 8 - virtual classroom

Duurzaam gedrag en energie

 

Tijdens deze module wordt ingegaan op het creëren van draagvlak voor je project. Hoe zorg je dat je alle stakeholders mee krijgt?

Slimmer ontwerpen & gedragsbeïnvloeding

Hoe kun je je business case slimmer ontwerpen?

 • Vanuit het perspectief en het logische gedrag van je stakeholders
 • Toegepast op lokale energiebesparing en energieproductie
 • Hoe kunnen de inzet van gedragskennis en het inspelen op lokale initiatieven leiden tot:
  • minder kosten
  • meer kwaliteit
  • blijere burgers
  • leuker werk
 • Je leert om slimme oplossingen te ontwerpen en enthousiasme voor duurzame maatregelen te creëren vanuit het perspectief en het logische gedrag van de klant
 • Hoe krijg je je stakeholders mee en hoe ga je om met weerstand?
 • En hoe kan gedragsbeïnvloeding een rol spelen bij de financiering van je project?
 • Je hoort concrete voorbeelden van cases met lokale energiebesparing en energieopwekking en je werkt tegelijkertijd ook aan je eigen case volgens een paar eenvoudig te nemen stappen

Docent: Anjo Travaille, Eigenaar, Bovenkamers


BASISMODULE

Module 9 -  Fysieke opleidingsdag

Business Case (oefenopgaven) en Projectaanpak

Tijdens deze laatste dag van de opleiding ga je in de ochtend hands on aan de slag met de business case. In de middag komt alle informatie van de verschillende modules bij elkaar en kijken we hoe je ervoor kunt zorgen dat je een succesvol duurzaam energieproject realiseert.

 

Business Case (oefenopgaven)

Je gaat werken aan concrete voorbeeldprojecten. De theorie die behandeld is tijdens de virtuele classroom komt hierbij ruimschoots
aan bod. De opgaven worden concreet uitgewerkt, waarbij het noodzakelijk is dat je op deze dag een laptop meebrengt.

Docent: Jan Willem Zwang, Oprichter, Greenspread

 

Projectaanpak & Ontwikkelingsproces

Hoe zorg je voor een succesvol gemanaged project/proces:

 • Gedragen en haalbaar
 • Inzicht in een compleet ontwikkelingstraject
 • Procesmanagement versus Projectmanagement
 • Bruikbare proces-/project technieken en omgaan met belangen
 • Uitleg van de principes van Verbindend Onderhandelen
 • Creëren van haalbaarheid en draagvlak in je proces
 • De 7-T’s: Managen met zeven regievariabelen

Docent: Hans Kursten, Procesmanager, p2 projectmanagement


Virtuele Q&A
Je hebt een heleboel informatie gekregen in alle modules die je gevolgd hebt. Wellicht ben je al meteen aan de slag gegaan en heb je nieuwe ervaringen opgedaan die vragen oproepen. Of je hebt naar aanleiding van het complete plaatje wat je tijdens de opleiding gekregen hebt nog vragen. In deze laatste middag zijn alle docenten virtueel aanwezig om deze vragen te beantwoorden.

Onze docenten

 

Hoofddocent:

 • Hans Kursten
  Studeerde werktuigbouwkunde en bedrijfskunde. Van 2002 tot 2012 was hij werkzaam bij Eneco, waar hij o.a. als Manager Duurzame Energie zich bezig hield met de ontwikkeling van integrale decentrale energieoplossingen. Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed bij belangenorganisaties, regionale platforms en in de publieke sector, waaronder Holland Solar, NWEA, DE-Koepel en Platform Duurzaam Den Haag. Intussen is Hans zelfstandig verder gegaan en geeft bij p2 projectmanagement leiding aan het ‘marktvenster’ Energie.

  Bekijk het interview met Hans Kursten


 • Jorn ten Have
  Is als sr. adviseur duurzame energieproductie sinds 2002 werkzaam voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en haar voorgangers. Betrokken bij verschillende programma’s en subsidie regelingen voor ontwikkeling, investeringen en exploitatie van de duurzame energie opties. Momenteel is hij binnen de SDE+ regeling verantwoordelijk voor de subsidiëring van wind-, water- en geothermie projecten.

  Bekijk het interview met Jorn ten Have

 • Geert Litjens
  Is onderzoeker en consultant, gespecialiseerd in duurzame energie-integratie, met een sterke achtergrond in fotovoltaïsche systemen. Hij promoveerde in 2018 op zonne-energie integratie in stedelijke gebieden. Daarnaast heeft hij veel kennis omtrent technische en economische uitdagingen binnen de energietransitie. Momenteel werkt hij aan het ontwerpen van duurzame en toekomstbestendige energiesystemen voor zowel nieuwe als bestaande stedelijke gebieden. Dit omvat techno-financiële beoordelingen van verschillende opslag-, vraagrespons- en andere smart grid-technologieën. Zijn doel is om de energietransitie te versnellen door heldere en realistische duurzame oplossingen te ontwikkelen en realiseren.


 • Mercè de Miguel Capdevila
  Heeft gewerkt aan de vormgeving en realisatie van duurzame gebiedsontwikkelingen in binnen en buitenland. Als voormalig hoofd stedenbouw van de gemeente Rotterdam, verantwoordelijk voor de integratie van de gevolgen van klimaatadaptatie en energietransitie in zowel stedelijk als buitengebied projecten. Daarnaast, als directeur van het nationale Smarter Cities programma, heeft ze gewerkt aan de uitwisseling van ervaringen tussen de G4 en de G40 stedennetwerk bij het implementeren van smart city toepassingen voor maatschappelijke vraagstukken. Mercè zet haar kennis en ervaring als procesmanager vanuit P2 samen met verschillende gemeenten en provincies om van strategie tot realisatie van opgaven met ruimtelijke consequenties bij de implementatie van regionale energie (klimaat) strategieën te komen. Een integrale aanpak en samenwerking met stakeholders blijken telkens een goede basis voor succes. Haar motto: “In elk probleem schuilt een kans om onze omgevingen, beetje bij beetje, toekomstbestendig te maken”.


 • Ewald Slingerland
  Ewald loopt warm voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod van warmte. Ewald is senior consultant met jarenlange ervaring als adviseur in Nederland, Engeland, Bulgarije en Hongarije, met name in de gebouwde omgeving. Hierin ziet Ewald de uitdaging in het samenspel tussen duurzame energie, energiebesparing en infrastructuur. Gezien zijn ervaring en expertise is Ewald naast consultant ook sparring partner voor de overheid, spreekbuis bij brancheverenigingen en veel gevraagd spreker voor netwerk- en energiebedrijven.

 • Jaap Baarsma
  Jaap was tot 1 juli 2019 voorzitter van Holland Solar en was in die hoedanigheid betrokken bij het Klimaatakkoord en meer in het algemeen bij het beleid inzake zon-PV en zon-thermie. Hij was ook adviseur duurzaamheid van ElektroNed, een groep elektrotechnische adviseurs. Daar was hij direct betrokken bij aanbestedingen en projectmatige aanleg van zonnepanelen. In het verleden was hij wethouder van Zwolle en hoofd Laboratoria van Rijkswaterstaat. Hij kent derhalve ook de praktijk van de overheid, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

 • Jan Willem Zwang
  Is sinds 2002 actief in de energiemarkt. Eerst als zelfstandig consultant, later als oprichter en directeur van Tensor Energy waar hij op interim basis diverse projecten heeft uitgevoerd voor energie- en afvalbedrijven. In 2010 richtte Jan Willem Greenspread op, waar hij vooral bezig is met het ontwikkelen en rendabel exploiteren van duurzame energie projecten. Daarnaast schrijft Jan Willem columns en blogs voor o.a. het Financieel Dagblad en EnergieExpert.

 • Anjo Travaille
  Opgeleid als water- en milieudeskundige en tot 2010 werkzaam als leidinggevende bij DHV. Later volgde hij vanuit zijn persoonlijke passie om mensen beter te begrijpen een opleiding in neurowetenschap en psychologie. Hij richtte Bovenkamers op en combineert op unieke wijze zijn ervaring vanuit opgaven in de fysieke leefomgeving met actuele inzichten vanuit de gedragswetenschap.

  Lees het interview met Anjo Travaille

Algemene informatie over de opleiding Duurzame Energieprojecten

 

Data & Locatie

Basisopleiding + 3 optionele keuzemodules

Deze opleiding wordt blended aangeboden. Dat betekent dat een gedeelte van de cursusdagen op locatie bij La Vie in Utrecht plaatsvindt en een gedeelte virtueel.

Data

 • Donderdag 30 september 2021 (fysieke opleidingsdag): module 1
 • Donderdag 7 oktober 2021 (virtual classroom): module 2 
 • Donderdag 14 oktober 2021 (virtual classroom): module 3 
 • Donderdag 4 november 2021 (fysieke opleidingsdag: module 4
 • Donderdag 11 november 2021 (fysieke opleidingsdag): module 5
 • Donderdag 18 november 2021 (fysieke opleidingsdag): module 6
 • Donderdag 25 november 2021 (virtual classroom): module 7 
 • Donderdag 2 december 2021 (virtual classroom): module 8 
 • Donderdag 9 december 2021 (fysieke opleidingsdag): module 9

Locatie fysieke opleidingsdagen

La Vie Utrecht
St. Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
Routebeschrijving

 

Een veilige leeromgeving

Zo garanderen wij een veilige leeromgeving:

 • Onze locaties werken volgens de Covid-19 normen die zijn vastgesteld door de overheid.
 • Een maximaal aantal deelnemers in een ruimte
 • Ruime seating, dus zitplaatsen zijn minimaal 1,5 meter uit elkaar
 • Elke ruimte beschikt over desinfecterende handgel en/of mogelijkheid tot handen wassen
 • Voldoende ventilatie
 • Corona-proof lunch
 • Veiligheidsinstructies op schermen
 • Alleen deelnemers zonder gezondheidsklachten worden toegelaten.
  Controle is op basis van advies van de overheid/RIVM.

Heb je nog vragen over dit onderwerp? Wij staan je graag te woord. Bel onze klantenservice op 040 - 2974 974 of stuur een mail naar klant@euroforum.nl.

 

Bestemd voor:

Afdelingshoofden, beleidsmakers- en medewerkers, proces- en programmamanagers, projectleiders, juristen en adviseurs

Werkzaam bij:

 • Rijksoverheden, Provincies en Gemeenten
 • Waterschappen en Hoogheemraadschappen
 • Omgevingsdiensten
 • Onderwijsinstellingen
 • Milieuorganisaties
 • Woningbouwcorporaties
 • Projectontwikkelaars
 • Vastgoedondernemingen
 • Energiebedrijven
 • Netbeheerders
 • Afvalverwerkingsbedrijven
 • Ingenieurs- en architectenbureaus
 • Grond, weg- en waterbouw
 • Banken en andere financiële instellingen
 • Adviesbureaus

En een ieder met interesse in de ontwikkeling van duurzame energieprojecten.

Persoonlijk opleidingsadvies

Heb je vragen over het programma? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur:

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

 

Je investering

4-daagse basisopleiding (module 1, 2, 3, 7, 8, 9) € 3.299,- (excl btw)*
Losse keuzemodule (module 4, 5, 6) € 799,- (excl btw)
Voordelig totaalpakket € 4.499,- (excl btw)*

Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches tijdens de fysieke lesdagen en toegang tot de digitale leeromgeving.

- Bij deelname aan minimaal 4 modules krijg je 3 maanden toegang tot de volledige kennisbank van ISSO met o.a. het handboek HBze Zonne-energie

- Bij deelname aan de module Windenergie ontvang je het boek Alles over Windenergie

 

 

Ontvang gratis het boek: Alles over Windenergie

Bij deelname aan de module Windenergie (module 5 uit het opleidingsporgramma) ontvang je gratis het boek Alles over Windenergie.

 

 

 

smaple image

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Duurzame Energieprojecten online leeromgeving

Webinar terugkijken: Een wereld vol warmte zonder aardgas

We streven ernaar om over 30 jaar in Nederland geen fossiel aardgas meer te gebruiken in onze woningen en gebouwen. In 2030 is dat al het geval voor ongeveer 1,5 miljoen woningen. Maar waar staan deze woningen en hoe worden deze dan van warmte voorzien?


Op 13 mei organiseerden wij in samenwerking met Greenvis een gratis webinar: Een wereld vol warmte zonder aardgas. Hierbij ging Ewald Slingerland in over welke verwarmingsmogelijkheden er zijn zonder gebruik te maken van fossiel aardgas.

Heb je het webinar gemist en wil je deze terugzien? Laat je gegevens achter en bekijk de opname!

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Je investering

 

4-daagse basisopleiding (module 1, 2, 3, 7, 8, 9)    € 3.299,- (excl btw)*
Losse keuzemodule (module 4, 5, 6) € 799,- (excl btw)
Voordelig totaalpakket € 4.499,- (excl btw)*

 

 • Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches tijdens de fysieke lesdagen en toegang tot de digitale leeromgeving
 • Bij deelname aan minimaal 4 modules krijg je 3 maanden toegang tot de volledige kennisbank van ISSO met o.a. het handboek HBze Zonne-energie
 • Bij deelname aan de module Windenergie ontvang je het boek Alles over Windenergie

 

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Duurzame Energieprojecten inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Duurzame Energieprojecten start op Start op 30 september in La Vie Utrecht & Virtuele bijeenkomsten!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3299 (vanaf) ,- excl. btw
Datum: Start op 30 september
Locatie: La Vie Utrecht & Virtuele bijeenkomsten

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met: