Business Controller Opleiding

 • De business controller als sparringspartner en beïnvloeder
 • Leer door middel van een goede analyse een strategie meetbaar te maken
 • Aandacht voor soft skills en strategisch management
 • Ontvang praktische handvatten om digitalisering effectief in te zetten in je organisatie

Dé opleiding voor de business controller!

 • 5-daagse opleiding
 • 16 mei - 13 juni 2024
 • Aristo Meeting Center Lunetten
 • ,- (excl. btw)
 • Contact

De controller als business partner

Er wordt van controllers al jaren veel gevraagd. Zo moet je niet alleen financieel inhoudelijk zijn maar ook adviseur en coach van het niet financiële management. Je vertelt het verhaal achter de cijfers met bijbehorende risico’s, maar denkt ook kritisch mee over de strategie. Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het management over bedrijfsdoelen en daarvoor moet je sterk in je schoenen staan. Je draagt vanuit je expertise sturingsinformatie aan en daagt verschillende afdelingen in je organisatie uit om, op basis van je betrouwbare cijfers, de juiste beslissingen te nemen. Ook heb je een bepalende rol in het succesvol implementeren van veranderingen. Het overtuigen van collega’s om ze mee te krijgen in jouw visie over deze veranderingen speelt hierbij een belangrijke rol. Je richt je als business controller dus steeds meer op de rol van business partner.

Is jouw rol ook aan het verschuiven van financieel specialist naar sparringpartner van het management en de business? Heb je de ambitie om je het komende jaar te richten op deze rol? Dan is deze opleiding precies wat je nodig hebt.

Download de brochure

 

Wat gaan we in deze Business Controllersopleiding doen?

Deze opleiding versterkt jouw kennis en vaardigheden om als controller een echte business partner te worden. Op een compacte en interactieve manier leer je wat hiervoor nodig is. Je leert wat je daar zelf aan kunt doen maar ook hoe je organisatie je daarbij kan helpen.
 

 

Je leert:

 • Hoe je het management ondersteunt bij de planning en uitvoering van de organisatiestrategie, door advies te geven over risico’s en kansen en te komen met verbetervoorstellen
 • Je soft skills herkennen en ontwikkelen, zodat je deze nog effectiever kunt inzetten om je invloed te vergroten
 • Hoe je verrassende analyses en forecasts maakt en presenteert om het management optimaal te adviseren
 • Hoe je aan de hand van praktische handvatten digitalisering effectief kunt inzetten in je organisatie en hoe je hierbij als business controller van toegevoegde waarde bent en blijft
 • Hoe je de aanjager wordt van veranderingen, een veranderstrategie succesvol maakt en implementeert om verbeteringen te realiseren
   

 

In samenwerking met:

 

Programma van de opleiding Business Controller

 

Dag 1

De rol van Business Controller

De business controller is dé partner voor de business in de financiële functie en heeft een duidelijke visie op de invulling van deze functie en recente onderzoeksresultaten. Er wordt van je verwacht dat je verbetermogelijkheden en risico’s in procedures, bedrijfsprocessen en werkmethoden tijdig signaleert. Op basis hiervan breng je sterke adviezen uit richting het management en andere betrokkenen in je organisatie. Dit vraagt om leiderschap op financieel vlak maar ook om sterk analytische vaardigheden en het vermogen om veranderingen op gang te brengen.

Tijdens deze opleiding krijg je de ruimte om te reflecteren op je eigen praktijk en ontvang je praktische handvatten om de controllersrol optimaal te vervullen. Je wordt uitgedaagd om na te denken over de context waarin je je bevindt, die bepalend is voor de speelruimte die je krijgt en/of zelf in kunt nemen binnen je rol.
 

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • De plaats van de business controller binnen de financiële functie
 • Samenwerken met collega’s buiten de Finance afdeling
 • De relatie met het maatschappelijke speelveld waarin je organisatie zich bevindt
 • De processen waar je als business controller mee te maken krijgt
 • Hoe je verschillende soorten management control systemen verder kunt ontwikkelen zodat ze aansluiten bij de ontwikkeling van je organisatie
 • Wat er nodig is om je als business controller door te ontwikkelen tot business partner
 • Het competentieprofiel van de business controller: welke hard en soft skills bij je rol horen en waar je je nog in kunt ontwikkelen

Case: Diverse praktijkvoorbeelden komen aan bod

Je ontvangt op deze lesdag (digitale) werkboeken met opdrachten die, ook buiten de trainingsdagen om, helpen de stof eigen te maken.

Jouw docent: Drs. Gert van den Burg RC


Dag 2

Soft skills en effectief beïnvloeden

Blijf jij als business controller in je eigen wereld zitten? Of slaag je erin je cijfers uit te leggen aan je gesprekspartners, zodat ze die begrijpen en er het juiste gewicht aan toekennen? Hier komt de beheersing van soft skills om de hoek kijken: goed luisteren, doorvragen en samenvatten, maar ook op een handige manier omgaan met weerstand. Je kunt tenslotte beter weerstand hebben die wordt uitgesproken dan weerstand die wordt verzwegen, want die kun je niet bestrijden. Omgaan met weerstand kun je leren.

Tijdens deze lesdag leer je welke vaardigheden je nodig hebt om effectieve invloed uit te oefenen in je organisatie en de besluitvorming. Zo leer je uit je comfortzone te stappen en te experimenteren met nieuw gedrag, zodat je als business controller impact hebt en houdt aan de managementtafel.
 

De volgende concrete vragen worden beantwoord:

 • Welke communicatieve vaardigheden zijn belangrijk voor een business controller?
 • Hoe kun je deze vaardigheden verder ontwikkelen om effectief te zijn in gesprekken?
 • Wat zijn jouw individuele sterkten en zwakten als het gaat om soft skills?

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Effectief beïnvloeden: inzicht krijgen in de dynamiek binnen je team en aan de managementtafel, kortom met de verschillende mensen met wie je samenwerkt
 • Theorie over De Roos van Leary: tegen welke uitdagingen loop je aan en hoe ga je hiermee om?
 • Ontwikkeling van soft skills als business controller

Case: Diverse praktijkvoorbeelden komen aan bod

Jouw docenten: Mark Egging & Carmen Nitzer


Tip: Download de brochure voor een compleet overzicht!


Dag 3

Strategisch management voor de business controller

Hoe kun je als business controller bijdragen aan het strategisch management van je organisatie? Hoe pak je de rol als uitdager en criticus in strategisch management om ervoor te zorgen dat de strategie realistisch en uitvoerbaar is en de juiste kwaliteit heeft?

Op deze dag wordt een moderne benadering gegeven van strategische planning en leer je welke strategie scholen er zijn. Ook leer je welke strategische tools je kunt inzetten als business controller en wat in jouw situatie een passende strategie is.
 

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Wat is strategie?
 • Wat is waardecreatie en wat is waardepropositie?
 • Wat is het verschil tussen corporate strategy & business strategy?
 • Hoe maak je een goed strategisch plan?
 • De rol van de business controller in strategische planning
 • Het maken of innoveren van een businessmodel en scenarioplanning

Jouw docent: Jeroen Brinkhuis


Dag 4

Strategie Executie en Performance Management

De helft van goed opgestelde strategieën is niet in staat om de verwachte resultaten te behalen door matige executie (Harvard Business Review). Hoe zorg je er nu juist voor dat de strategie meetbaar en volgbaar is zodat je uiteindelijk een succesvolle uitvoering kunt realiseren?

Tijdens deze lesdag staat het maken en presenteren van goede analyses centraal. Om de strategie uitvoerbaar te maken, heb je als business controller inzicht nodig in het business model en moet de strategie concreet en meetbaar geformuleerd worden. De business controller is de sleutelfiguur bij het samenstellen van managementrapportages en prestatieanalyses. Je maakt de vertaalslag waardoor de uitvoering van de strategie zichtbaar wordt in managementrapportages en prestatieanalyses.

Gedurende deze dag wordt aandacht besteed aan moderne management accounting begrippen en het gebruik daarvan in rapportages.
 

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Een overzicht van moderne besturingsconcepten: Business Balanced Scorecard, EFQM, OGSM, Performance Prism en levers of control
 • Strategiekaarten als middel om de strategie naar actie te vertalen
 • Kiezen van prestatiemaatstaven (KPI’s)
 • Oorzaak & gevolg relaties van KPI’s
 • Het maken van verrassende analyses en forecasting


Case: Logistieke dienstverlener, distilleerderij

Je ontvangt op deze lesdag (digitale) werkboeken met opdrachten die, ook buiten de trainingsdagen om, helpen de stof eigen te maken.

Jouw docent: Drs. Gert van den Burg RC


Dag 5

De effectieve inzet van digitalisering & Verandermanagement

Digitalisering

Voor de invulling van de business partner rol wordt er van je verwacht dat je veranderingen rondom digitalisering begrijpt en hierin meebeweegt. Je ziet de voordelen in van digitalisering en automatisering binnen je vakgebied en weet waar jij als financieel professional van toegevoegde waarde bent en blijft. Hoe kan de moderne business controller die rol effectief invullen? Daar wordt deze ochtend antwoord op gegeven.


De volgende thema’s komen aan bod:

 • Eisen en wensen van de business controller vertalen naar digitalisering en vice versa
 • Succes- en faalfactoren van dergelijke projecten en transformaties
 • Hoe je als business controller omgaat met de mogelijkheden van geautomatiseerde systemen om de informatie te krijgen die je nodig hebt

 

Verandermanagement

In de praktijk falen nog steeds veel veranderinitiatieven. Controllers spelen een belangrijke rol in het succesvol implementeren van veranderingen. Tijdens deze lesdag gaan we in op verandermanagement, het maken van een veranderstrategie en het implementeren van verbeteringen.
 

De volgende thema’s komen aan bod:

 • Wat betekent veranderen voor jou?
 • Met welk type veranderingen heb je te maken en wat zijn je eigen voorkeuren daarbij?
 • Hoe krijg je mensen mee om veranderingen daadwerkelijk te realiseren en hoe vergroot je je impact?
 • Het maken van een veranderstrategie en veranderplan dat praktisch toepasbaar is
 • Je persoonlijke rol als business controller in het managen van veranderingen: veranderingen op gang brengen en houden

Case: Fitness bedrijf en je hebt de mogelijkheid om je eigen case in te brengen

Je ontvangt op deze lesdag (digitale) werkboeken met opdrachten die, ook buiten de trainingsdagen om, helpen de stof eigen te maken.

Jouw docenten: Drs. Gert van den Burg RC & Adriaan Bos

Docenten:

img-Gert van den Burg

Gert van den Burg
Afgestudeerd bedrijfseconoom, registercontroller en gecertificee

Gert coacht, traint en adviseert CFO’s en business controllers, vanuit CFO Consult en CFO College. Hij leert hen hoe ze hun rol kunnen pakken, gaat met ze in gesprek over hun competenties en helpt ze deze verder te ontwikkelen. Zo worden CFO’s en business controllers zich bewust van de wijze waarop ze hun rol als (strategisch) business partner beter kunnen invullen. Voorbeelden van organisaties waar Gert als coach en adviseur actief is geweest, zijn onder andere: Translink, Shimano, Gemeente Roosendaal, Vopak en LOI.

img-Mark Egging

Mark Egging
Trainer, coach en spreker, Egging Training & Advies

Heeft een achtergrond als docent bewegingsonderwijs. In de gymzaal heeft hij leren kijken naar mensen. Inmiddels is hij al geruime tijd actief als trainer/coach en werkt hij onder andere voor gerenomeerde opleidingsinstituten. Hij heeft verschillende soorten opleidingen en trainingen gevolgd om succesvol te kunnen werken met groepen en individuen. Zo werkt hij bijvoorbeeld met Rationeel Emotieve Therapie, Systemisch werk, en Transaktionele Analyse. Daarnaast is Mark gecertificeerd als NLP practitioner en video-interactiebegeleider. Zijn aanpak laat zich kenmerken door de volgende begrippen: dynamisch, verrassend, creatief, doelgericht, persoonlijk en uitdagend.

Meer infromatie over zijn bijdrage aan de opleiding:

Gespreksvaardigheid

In trainingen waarin gesprekken actief worden geoefend zeggen deelnemers weleens van tevoren “ja maar met zo’n acteur is niet zoals in het echt hoor!”. Een volledig valide punt. Of deelnemers zeggen ook regelmatig:”ohh nee toch niet met zo’n acteur hè en dan zeker ook zo waarbij iedereen naar je kijkt?!”.

Dit lijken twee belangrijke punten. Je zou er dan ook voor kunnen kiezen om dit onderdeel dan maar te mijden in trainingen. Of om gespreksvaardigheid op een andere manier aan de orde te laten komen. Bijvoorbeeld in een onderwijsleergesprek of door te kijken naar voorbeelden op film. YouTube staat overigens boordevol leuke en pakkende voorbeelden en de groep 101 filmfragmenten op LinkedIn heeft niet voor niets 10.114 volgers as we speak. Waarom is het dan toch krachtig om gespreksvaardigheid actief te oefenen in trainingen? Omdat dezelfde deelnemer vaak tijdens het oefenen van de eerste korte ronde zegt: “oohh wat bijzonder. Dit is nou precies zoals het in het echt ook gaat!”

En elke keer is het weer verbazingwekkend om te zien dat met wat feedback van de andere deelnemers, ronde twee of drie van de gesprekken steeds beter gaat. Als deelnemers ervaren dat ze met de acteur gewoon oefenen met ‘eigen gedrag’ dat ze doorgaans ook de hele dag door in andere settings laten zien, vallen er vaak relevante (leer)kwartjes. En dat de leercirkel van KOLB (ervaren/reflectieve observatie/abstracte conceptualisatie en actief experimenteren) is doorlopen maakt dat het geoefende ook al meer ‘in het systeem’ is gekomen.

Bijna elke deelnemers zal het spannend vinden om bekeken te worden en zich kwetsbaar op te stellen voor de groep. Het is best eng om uit de veilige comfort zone te komen en naar je ‘stretch’ en nieuwe gedrag te gaan. Vandaar dat tijdens de training een sfeer van open mind versus fixed mind zal worden gecreëerd. Niet alles hoeft plenair, soms is het werken in kleine groepen erg goed. En daarnaast mag leren gelukkig ook leuk zijn en vol ‘fouten’ als je die zo zou willen noemen, daardoor leren we juist veel van elkaar.

Ter afronding de deelnemers aan het woord:”die rollenspelen, die vond ik niet het leuks maar ze waren wel het beste onderdeel voor mij!”

img-Carmen Nitzer

Carmen Nitzer
Trainer/coach op het gebied van intermenselijke communicatie en

Carmen denkt als bedrijfseconoom graag bedrijfsmatig mee en heeft een ervaren artistieke blik. De verbinding tussen alle aspecten van haar werk is beweging, gericht op persoonlijke ontwikkeling.

img-Jeroen Brinkhuis

Jeroen Brinkhuis
Docent strategisch management en leiderschap

Jeroen geeft les in strategisch management en leiderschap aan de Nyenrode Business Universiteit. Daarnaast is hij Freelance strategie adviseur en coach voor diverse organisaties.

img-Adriaan Bos

Adriaan Bos
Finance Director van Basic-Fit verantwoordelijk voor de Transact

Adriaan heeft 20 jaar ervaring in financiële industrieën als Telecom, Fintech en Fitness. Zijn aanpak kenmerkt zich door het streven naar constante verbetering in de informatieflow en het geven van gevraagd en ongevraagd data gedreven advies.

Deze opleiding is speciaal bestemd voor: 

 • Controllers (business-, group-, concern en projectcontrollers)
 • Hoofden Financiën
 • Hoofden Bedrijfsvoering
 • Directeuren Financiën
 • Financieel adviseurs
 • Adviseurs
 • Financieel beleidsmedewerkers

Werkzaam bij:

 • Profit instellingen, zowel zakelijke dienstverlening als industriële organisaties
 • Non profit instellingen, zowel overheden, zorginstellingen, onderwijsinstellingen als stichtingen en woningcorporaties

Deze opleiding is ook zeer geschikt voor personen met een ruime werkervaring in de financiële sfeer zoals accountants, boekhouders, projectadministrateurs, assistent controllers en professionals die zich in de rol van business controller willen ontwikkelen.

Algemene Informatie

Deze 5-daagse Cursus/Training zal plaatsvinden bij Aristo Meeting Center Lunetten te Utrecht.
Voor facilitaire vragen en de routebeschrijving zie onderstaande gegevens.

Aristo Meeting Center Lunetten
Brennerbaan 150
3524 BN
Utrecht
tel: 088-2301030

Dag Datum Tijd Locatie
Dag 1 16 mei 2024 09:30 - 17:00 Aristo Meeting Center Lunetten
Dag 2 21 mei 2024 09:30 - 17:00 Aristo Meeting Center Lunetten
Dag 3 30 mei 2024 09:30 - 17:00 Aristo Meeting Center Lunetten
Dag 4 6 juni 2024 09:30 - 17:00 Aristo Meeting Center Lunetten
dag 5 13 juni 2024 09:30 - 17:00 Aristo Meeting Center Lunetten

Jouw investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 4499,00 (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Intakeprocedure

Voor aanvang van de opleiding ontvang je een intakeformulier. Hierop kun je aangeven wat concreet je leerdoelen zijn en wat je verwachtingen zijn van deze opleiding, zodat je een maximaal leerrendement ervaart.
 

Leer van vakgenoten

Je haalt veel leerrendement door de uitwisseling van praktijkervaringen met medecursisten die ook werkzaam zijn als business controller binnen de profit of non-profit sector. Daarnaast is er volop ruimte om je eigen praktijksituatie in te brengen waarover je reflecteert en ervaringen uitwisselt met vakgenoten. Hierdoor ontwikkel je nieuwe ideeën die je direct in de praktijk kunt toepassen.
 

Opdrachten

Tussentijds ontvang je (digitale) werkboeken met opdrachten die, ook buiten de lesdagen om, helpen de stof eigen te maken.
 

Je ontvangt:

 • Een certificaat van de Euroforum Academy
  Een waardevolle aanvulling op je kwalificaties als controller.
 • Digitaal naslagwerk en toegang digitale leeromgeving
  Binnen de leeromgeving worden achtergrondartikelen en de lesstof gedeeld en is er ruimte voor het stellen van vragen en het ontvangen van e-coaching door zeer ervaren docenten.

PE-Portfolio

Met het nieuwe PE-model geef je zelf vorm aan je beroepsontwikkeling. Je stelt zelf je PE-portfolio samen waarin je aangeeft hoe je je kennis en vaardigheden ontwikkelt. Deze opleiding draagt hieraan bij! Om je te ondersteunen, hebben we alvast een aantal mogelijke leerdoelen voor je geformuleerd:

 • Ik wil mij bekwamen in de verschillende competenties die horen bij de rol van Business Controller, om volwaardig en zelfstandig de rol van Business Controller te kunnen vervullen 
 • Ik wil leren hoe ik het management kan adviseren waardoor risico’s, de strategie en bedrijfsdoelen beter geformuleerd kunnen worden 
 • Ik wil leren hoe ik digitalisering strategisch inzet in de organisatie Ik kan een veranderstrategie succesvol maken en implementeren om zo verbeteringen te realiseren
 • Ik weet welke nieuwe management accounting begrippen er zijn en hoe ik deze kan gebruiken in rapportages
 • Ik kan goede analyses maken en presenteren, om zo de strategie meetbaar te maken en het management optimaal te adviseren

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

Naar Mijn Online Leeromgeving
 online leeromgeving

Ga gericht aan de slag binnen jullie eigen praktijk

Dit traject is ook volledig op maat te volgen. De theorie en praktijkvoorbeelden worden in dat geval volledig afgestemd op de leerdoelen en praktijk van jouw organisatie. Jullie ervaren hierdoor verschillende voordelen:

Inhoud op maat

Het programma sluit exact aan op jullie leerdoelen en praktijk.

Borging van kennis

Kennis blijft beter behouden in de organisatie.

Kostenefficiënt

Efficiënte investering in het kennisniveau van de organisatie.

Binnen jullie schema

Opleiding binnen jullie planning en op jullie locatie.

Bespreek de mogelijkheden

Plan een vrijblijvend adviesgesprek om het programma op maat te bespreken.

Onder andere deze opdrachtgevers gingen je voor:

Download brochure

Onze privacy-policy

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Veilig betalen

Persoonlijk opleidingsadvies nodig?

Hoi, Ik ben Sandra en ben een specialist op dit vakgebied. Je kunt mij bereiken via onderstaande gegevens of via de chat.

040 2972 770 sandra.donkers@euroforum.nl

Productaanbod

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van vakgebied Financieel

Onze privacy-policy