Opleiding Verduurzamen van Vastgoed

Maak (nieuwe) woningen aardgasvrij en CO2-neutraal

 • In 4 dagen volledig op de hoogte van het verduurzamen van vastgoed
 • Interactief: aan de slag met vraagstukken en cases
 • Zet jouw ambities om in concrete plannen en resultaten
 • Word dé expert op het gebied van vastgoed verduurzamen
 • Veel praktische tips en oplossingen uit de praktijk

TIP: Bekijk het webinar Een wereld vol warmte zonder aardgas

Weet jij al hoe je je vastgoedportefeuille succesvol verduurzaamt?

Als professional in de woningsector heb je een enorme opgave. Zowel je bestaande woningvoorraad als nieuwbouw moet aardgasvrij en liefst CO²-neutraal worden. De gemeente heeft hierin de regie. In de Regionale Energiestrategie en in het verlengde daarvan de Transitievisie Warmte wordt de strategie opgenomen hoe dit in een regio en de gemeente uitgevoerd gaat worden. Dit heeft enorme gevolgen voor de gemeente zelf, maar zeker ook voor andere stakeholders zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en bewoners.

Weet jij al hoe je hiermee aan de slag moet? Zorg dat je beslagen ten ijs komt en weet hoe je jouw vastgoed kunt verduurzamen met een succesvolle businesscase. Tijdens deze opleiding vertalen we alle plannen naar een praktische aanpak.

Leer in 4 dagen hoe je de bestaande woningvoorraad en nieuwbouw aardgasvrij en CO2-neutraal kan maken.

 

Na afloop van de opleiding Verduurzamen van Vastgoed weet je:

 • Welke deadlines de overheid heeft gesteld, welke kaders hierbij gelden en wat dit voor jou betekent
 • Hoe je de juiste keuzes maakt om je woningvoorraad te verduurzamen
 • Draagvlak te creëren bij de verschillende belanghebbenden en een goede samenwerking
 • Je eigen rendabele businesscase op te stellen in deze complexe opgave

Bekijk het programma

 

Ga tijdens de opleiding Verduurzamen van Vastgoed direct aan de slag met:

 • De opgave voor de gebouwde omgeving in de verschillende leidraden zoals het Klimaatakkoord, de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte en deze te vertalen naar de praktijk
 • De verschillende duurzame normen en (woon)concepten
 • Alle oplossingen om nieuwbouw en bestaande bouw aardgasvrij en CO²-neutraal te maken
 • De juiste afweging maken voor duurzame technieken die van belang zijn voor jouw vastgoed
 • Het creëren van draagvlak bij andere stakeholders en je eigen organisatie
 • Risicomanagement en je businesscase

Download de brochure 

 

Voor wie bestemd?

Afdelingshoofden, beleidsmakers- en medewerkers, proces- en programmamanagers, projectleiders, projectontwikkelaars, juristen en adviseurs Werkzaam bij:

 • Vastgoedondernemingen
 • Woningbouwcorporaties
 • Rijksoverheden, Provincies en Gemeenten
 • Bouwbedrijven
 • Energiebedrijven
 • Netbeheerders
 • Ingenieurs- en architectenbureaus
 • Banken en andere financiële instellingen
 • Adviesbureaus

Programma opleiding Verduurzamen van Vastgoed

Iedere dag start om 09.00 uur (ontvangst om 08.30 uur) en eindigt om 17.00 uur. 

Dag 1

Waarom Vastgoed Verduurzamen?

 • Wat zijn de belangrijkste redenen voor het verduurzamen van vastgoed?
 • Waar komen we vandaag in Nederland en wat is het historisch perspectief?
 • Welk beleid, wet- en regelgeving is anno 2020 bepalend in Nederland?
  - EU-beleid
  - Klimaatakkoord
  - Transitieagenda circulaire (bouw)economie
  - Bouwbesluit
  - Ontwikkelingen
 • Hoe komen we in beweging en hoe geven we sturing aan de verduurzaming?
 • Je leert een analyse maken van vastgoed: welke indicatoren ga je meten?
 • Hoe formuleer je realistische ambities die passen bij je organisatie?
 • Hoe simuleer je routekaarten en verduurzamingsscenario’s?
 • Wat zijn de aandachtspunten bij het implementeren van verduurzamen in een team of organisatie?
 • Hoe evalueer en bewaak je de voortgang van verduurzaming?

 

Verduurzamen van je vastgoed in de praktijk

 • Je leert Milieuprestatie van Gebouwen (MPG) te verbeteren door materiaalgebruik
 • Hoe maak je de juiste keuze bij het dilemma van materiaalgebruik versus energiegebruik
 • Wanneer is een verduurzamingsconcept duurzaam?
 • Hoe hanteer je CO2-reductie als indicator?
 • Wat zijn de belangrijkste hulpmiddelen bij het rekenen aan duurzaamheid?
 • Je krijgt een aantal belangrijke voorbeelden van duurzame woonconcepten
 • Wat is het nieuwe paradigma rondom circulariteit?

Thijs Kurstjens, Senior Adviseur Corporaties bij W/E Adviseurs


Dag 2 - Online Interactieve lesdag

Aardgasvrije warmteconcepten voor bestaande bouw

 • Welke technieken zijn er voor aardgasvrij bouwen?
 • Hoe kan ik mijn bestaande gebouw aardgasvrij maken?
 • Wat zijn de verschillende warmteconcepten en de onderlinge verschillen (o.a. warmtepompen en warmtenetten)?
 • Hoe houd ik mijn woning of pand in de zomer koel?
 • Wat houdt de Leidraad ECW Vesta MAIS in?

 

Duurzame warmteconcepten voor nieuwbouw

 • De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) verdwijnt, de ‘bijna energieneutraal gebouw’ (BENG) wordt de nieuwe norm. Wat zijn de highlights?
 • Wat is de relatie tussen de concepten en normen van BENG, zeer energiezuinige nieuwbouw (ZEN) en ‘nul-op-de-meter’ (NOM)?
 • Welk concept of norm is geschikt voor mijn project?

Ewald Slingerland, Senior Consultant/Ontwikkelaar Duurzame Warmte bij Greenvis


 Dag 3

Zonne-energie en energieopslag

 • De nieuwe functie van gebouwen als gebruiker én opwekker van energie
 • De toename van electriciteitsgebruik in gebouwen
 • Welke kansen biedt zonne-energie in de gebouwde omgeving?
 • Waarom slimme energienetten en energieopslag?
 • Hoe worden gebouwen een interactief onderdeel van het energiesysteem?

Geert Litjens, Energy Systems Specialist bij Spectral Energy

 

Gedragsbeïnvloeding en duurzaam bouwen

Duurzame keuzes maken mensen niet vanzelf. Zelfs met goede argumenten gebeurt nog verrassend weinig. Duurzame keuzes kun je wel goed uitlokken met bijvoorbeeld gemak, sociale normen of defaults. Tijdens de middag leer je:

 • Hoe je keuzes maakt en hoe je de keuzes van anderen kunt beïnvloeden
 • Draagvlak creëren in beleid, advies, samenwerkingen en projecten
 • Een eigen case uitwerken tot een slimme oplossing aan de hand van het werkblad effectieve gedragsbeïnvloeding

Anjo Travaille, Expert Duurzaamheid en gedragsbeïnvloeding


 Dag 4

Risicomanagement bij verduurzaming vastgoed

 • Welke risico’s zijn er te identificeren bij het verduurzamen?
 • Welke mitigerende maatregelen zijn er te nemen?
 • Hoe stel je een risicomatrix op?
 • Wat zijn de voorbeelden van risico’s bij verduurzaming vastgoed?

 

Opstellen businesscase verduurzamingsmaatregelen

 • Wat zijn de belangrijkste begrippen bij het opstellen van een businesscase?
 • Welke parameters en variabelen zijn er rondom een businesscase?
 • Hoe kun je een investerings- en exploitatiebegroting opstellen?
 • Wat zijn financieringsmodellen bij verduurzaming van vastgoed?Je leert hoe je een voorbeeldcasus uitwerkt, waarin duurzame doelstellingen worden omgezet naar een concrete businesscase!

Jan Willem Zwang, Directeur Greenspread

Jouw docenten

 

Thijs Kurstjes

Thijs Kurstjens

Senior Adviseur Corporaties bij W/E Adviseurs
Thijs wordt geïnspireerd voor en door de duurzame ontwikkeling van onze gebouwde omgeving. Hij werkt als senior-adviseur aan procesen projectondersteuning en de ontwikkeling van hulpmiddelen voor vastgoedbeheerders.

 

Ewald Slingerlander


Ewald Slingerlander

Senior Consultant/Ontwikkelaar Duurzame Warmte bij Greenvis
Ewald stimuleert bij het ontwikkelen van duurzame warmteprojecten in de gebouwde omgeving het cruciale samenspel tussen bronnen, energiebesparing en infrastructuur. Hij laat zien dat een effectieve communicatie en een ondernemende houding het mogelijk maken een gedragen plan van aanpak voor aardgasvrije oplossingen te smeden.

 

Geert Litjens

Geert Litjens

Energy Systems Specialist bij Spectral Energy
Geert geeft aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht in de innovatieve mogelijkheden op gebied van zonne-energie, energieopslag en actieve vraagsturing in gebouwen. Hiermee activeert Geert in het maken van de juiste keuzes om de energietransitie te versnellen.

 

Anjo Travaille

Anjo Travaille

Expert Duurzaamheid en gedragsbeïnvloeding Anjo Travaille kan deelnemers op een toegankelijke en leuke manier laten ervaren hoe hersenen werken, hoe gedrag tot stand komt en waarom mensen de keuzes maken die ze maken. Hij laat zien hoe je burgers, ondernemers en overheden kan laten kiezen voor het verduurzamen van vastgoed. Anjo is  afgestudeerd als psycholoog en als milieukundige.

 

Jan Willem Zwang

Jan Willem Zwang

Directeur Greenspread
Jan Willem heeft voor verschillende energie- en afvalbedrijven gewerkt totdat hij in 2010 Greenspread oprichtte om zich alleen nog maar met duurzame energie bezig te houden. De afgelopen jaren heeft hij veel bestaand vastgoed verduurzaamd en al van het gas afgehaald. Deze praktijkervaring wordt ook meegenomen bij het opstellen van businesscases en het managen van de risico’s.

Algemene informatie 

Data & Locatie

Datum: 14, 21 (online lesdag), 28 januari en 4 februari 2021


Godebaldkwartier 357 Kantoren Janssoenborch
3511 DT Utrecht, Nederland

Routebeschrijving

 

Je investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Heb je vragen over het programma? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur:

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Verduurzamen van Vastgoed online leeromgeving

Webinar terugkijken: Een wereld vol warmte zonder aardgas

We streven ernaar om over 30 jaar in Nederland geen fossiel aardgas meer te gebruiken in onze woningen en gebouwen. In 2030 is dat al het geval voor ongeveer 1,5 miljoen woningen. Maar waar staan deze woningen en hoe worden deze dan van warmte voorzien?


Op 13 mei organiseerden wij in samenwerking met Greenvis een gratis webinar: Een wereld vol warmte zonder aardgas. Hierbij ging Ewald Slingerland in over welke verwarmingsmogelijkheden er zijn zonder gebruik te maken van fossiel aardgas.

Heb je het webinar gemist en wil je deze terugzien? Laat je gegevens achter en bekijk de opname!

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Je investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Verduurzamen van Vastgoed inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Verduurzamen van Vastgoed start op 14, 21, 28 januari en 4 februari 2021 in Meeting Plaza Utrecht & Online lesdag!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 14, 21, 28 januari en 4 februari 2021
Locatie: Meeting Plaza Utrecht & Online lesdag

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Relevant aanbod

26 Nov

Het Nationaal Warmte Congres

Het Nationale Warmte Congres is hét jaarlijkse kennisplatform voor de warmtesector! Ontmoet vakgenoten, deel kennis en leer van de experts. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Ijsselhallen Zwolle of Virtueel
1 Apr

Opleiding Duurzame Energieprojecten

Dit opleidingstraject biedt jouw praktisch inzicht in de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten. Inclusief keuzemodules met verdieping en praktijkcases van de populairste duurzame technologieën in Nederland: zon, wind, bio & warmte. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht & Virtuele bijeenkomsten
22 Apr

Smart City Next 2021

Het internationale event waar deelnemers uit binnen- en buitenland met met elkaar in gesprek gaan om ervaringen uit te wisselen en te leren van voorbeelden die reeds gerealiseerd zijn. Vanuit slimme steden, maar ook de slimme regio’s. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Energiehuis, Dordrecht

Alle events