Opleiding Verduurzamen van Vastgoed

Maak je vastgoed circulair en CO2-neutraal

 • In 4 dagen volledig op de hoogte van het verduurzamen van vastgoed
 • Interactief: aan de slag met vraagstukken en cases
 • Zet jouw ambities om in concrete plannen en resultaten
 • Word dé expert op het gebied van vastgoed verduurzamen
 • Veel praktische tips en oplossingen uit de praktijk

TIP: Bekijk het webinar Een wereld vol warmte zonder aardgas

Weet jij al hoe je je vastgoedportefeuille succesvol verduurzaamt?

Als professional binnen de vastgoedsector heb je een enorme opgave. Je complete vastgoedportefeuille moet aardgasvrij
en het liefst CO2-neutraal worden. De gemeente heeft hierin de regie. In de Regionale Energiestrategie en in het verlengde daarvan de Transitievisie Warmte wordt de strategie opgenomen hoe dit in een regio en de gemeente uitgevoerd gaat worden. Dit heeft enorme gevolgen voor de gemeente zelf, maar zeker ook voor andere stakeholders zoals vastgoedbeheerders, woningcorporaties, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en bewoners.

Weet jij al hoe je hiermee aan de slag moet? Zorg dat je beslagen ten ijs komt en weet hoe je jouw vastgoed kunt verduurzamen met een succesvolle businesscase. Tijdens deze opleiding vertalen we alle plannen naar een praktische aanpak.

Leer in 4 dagen hoe je de bestaande woningvoorraad en nieuwbouw aardgasvrij en CO2-neutraal kan maken.

 

Na afloop van de opleiding Verduurzamen van Vastgoed weet je:

 • Welke deadlines de overheid heeft gesteld, welke kaders hierbij gelden en wat dit voor jou betekent
 • Hoe je de juiste keuzes maakt om je vastgoed te verduurzamen
 • Draagvlak te creëren bij de verschillende belanghebbenden en een goede samenwerking
 • Je eigen rendabele businesscase op te stellen in deze complexe opgave

Bekijk het programma

 

Ga tijdens de opleiding Verduurzamen van Vastgoed direct aan de slag met:

 • De opgave voor de gebouwde omgeving in de verschillende leidraden zoals het Klimaatakkoord, de Regionale Energiestrategie en de Transitievisie Warmte en deze te vertalen naar de praktijk
 • De verschillende duurzame normen en (woon)concepten
 • Alle oplossingen om nieuwbouw en bestaande bouw aardgasvrij en CO²-neutraal te maken
 • De juiste afweging maken voor duurzame technieken die van belang zijn voor jouw vastgoed
 • Het creëren van draagvlak bij andere stakeholders en je eigen organisatie
 • Risicomanagement en je businesscase

Download de brochure 

 

Voor wie bestemd?

Afdelingshoofden, beleidsmakers- en medewerkers, proces- en programmamanagers, projectleiders, projectontwikkelaars, juristen en adviseurs Werkzaam bij:

 • Vastgoedondernemingen
 • Woningbouwcorporaties
 • Rijksoverheden, Provincies en Gemeenten
 • Bouwbedrijven
 • Energiebedrijven
 • Netbeheerders
 • Ingenieurs- en architectenbureaus
 • Banken en andere financiële instellingen
 • Adviesbureaus

Programma opleiding Verduurzamen van Vastgoed

Iedere dag start om 09.00 uur (ontvangst om 08.30 uur) en eindigt om 17.00 uur. 

 

Dag 1

Waarom Vastgoed Verduurzamen?

 • Wat zijn de belangrijkste redenen voor het verduurzamen van vastgoed?
 • Waar komen we vandaag in Nederland en wat is het historisch perspectief?
 • Welk beleid, wet- en regelgeving is anno 2020 bepalend in Nederland?
  - EU-beleid
  - Klimaatakkoord
  - Transitieagenda circulaire (bouw)economie
  - Bouwbesluit
  - Ontwikkelingen
 • Hoe komen we in beweging en hoe geven we sturing aan de verduurzaming?
 • Je leert een analyse maken van vastgoed: welke indicatoren ga je meten?
 • Hoe formuleer je realistische ambities die passen bij je organisatie?
 • Hoe simuleer je routekaarten en verduurzamingsscenario’s?
 • Wat zijn de aandachtspunten bij het implementeren van verduurzamen in een team of organisatie?
 • Hoe evalueer en bewaak je de voortgang van verduurzaming?

 

Milieuprestatie van vastgoed

 • Wanneer is materiaalgebruik duurzaam?
 • De Milieuprestatie van Gebouwen (MPG)
 • De Nationale Milieu Database (NMD)
 • Gezondheid als onderdeel van duurzaam bouwen
 • Hoe maak je de juiste keuze bij dilemma’s tussen materiaalgebruik, energiegebruik en gezondheid?
 • CO2-emissie als indicator van integrale duurzaamheid
 • Leer over de nieuwe manier van duurzaamheid meten: de MPG+
 • Leer over het onderscheid tussen circulair bouwen en biobased bouwen
 • Leer over de hergebruik, recycling, losmaakbaarheid en adaptiviteit
 • Inspirerende voorbeelden van circulair bouwen!

Marijn Emanuel, Senior Adviseur duurzaamheid en circulair bouwen bij W/E Adviseurs


Dag 2

Aardgasvrije warmteconcepten voor bestaande bouw

 • Welke technieken zijn er voor aardgasvrij bouwen?
 • Hoe kan ik mijn bestaande gebouw aardgasvrij maken?
 • Wat zijn de verschillende warmteconcepten en de onderlinge verschillen (o.a. warmtepompen en warmtenetten)?
 • Hoe houd ik mijn woning of pand in de zomer koel?
 • Wat houdt de Leidraad ECW Vesta MAIS in?

 

Duurzame warmteconcepten voor nieuwbouw

 • De Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) verdwijnt, de ‘bijna energieneutraal gebouw’ (BENG) wordt de nieuwe norm. Wat zijn de highlights?
 • Wat is de relatie tussen de concepten en normen van BENG, zeer energiezuinige nieuwbouw (ZEN) en ‘nul-op-de-meter’ (NOM)?
 • Welk concept of norm is geschikt voor mijn project?

Ewald Slingerland, Senior Consultant/Ontwikkelaar Duurzame Warmte bij Greenvis


 Dag 3

Zonne-energie en energieopslag

 • De nieuwe functie van gebouwen als gebruiker én opwekker van energie
 • De toename van electriciteitsgebruik in gebouwen
 • Welke kansen biedt zonne-energie in de gebouwde omgeving?
 • Waarom slimme energienetten en energieopslag?
 • Hoe worden gebouwen een interactief onderdeel van het energiesysteem?

Geert Litjens, Energy Systems Specialist bij Spectral Energy

 

Gedragsbeïnvloeding en duurzaam bouwen

Duurzame keuzes maken mensen niet vanzelf. Zelfs met goede argumenten gebeurt nog verrassend weinig. Duurzame keuzes kun je wel goed uitlokken met bijvoorbeeld gemak, sociale normen of defaults. Tijdens de middag leer je:

 • Hoe je keuzes maakt en hoe je de keuzes van anderen kunt beïnvloeden
 • Draagvlak creëren in beleid, advies, samenwerkingen en projecten
 • Een eigen case uitwerken tot een slimme oplossing aan de hand van het werkblad effectieve gedragsbeïnvloeding

Anjo Travaille, Expert Duurzaamheid en gedragsbeïnvloeding


 Dag 4

Risicomanagement bij verduurzaming vastgoed

 • Welke risico’s zijn er te identificeren bij het verduurzamen?
 • Welke mitigerende maatregelen zijn er te nemen?
 • Hoe stel je een risicomatrix op?
 • Wat zijn de voorbeelden van risico’s bij verduurzaming vastgoed?

 

Opstellen businesscase verduurzamingsmaatregelen

 • Wat zijn de belangrijkste begrippen bij het opstellen van een businesscase?
 • Welke parameters en variabelen zijn er rondom een businesscase?
 • Hoe kun je een investerings- en exploitatiebegroting opstellen?
 • Wat zijn financieringsmodellen bij verduurzaming van vastgoed?Je leert hoe je een voorbeeldcasus uitwerkt, waarin duurzame doelstellingen worden omgezet naar een concrete businesscase!

Jan Willem Zwang, Directeur Greenspread

Jouw docenten

 

Thijs Kurstjes

Marijn Emanuel

Senior-adviseur Duurzaamheid en circulair bouwen bij advies bureau W-E
In 2017 was hij een van de zes oprichters van Madaster, het register voor materialen van de gebouwde omgeving. Hiervoor was hij directeur en architect bij het bureau van RAU-architecten in Amsterdam. De transformatie van een lineaire naar circulaire bouweconomie ondersteunen en versnellen, door onderzoek, instrumentontwikkeling en advisering, is momenteel de focus van zijn werk.

 

Ewald Slingerlander


Ewald Slingerlander

Senior Consultant/Ontwikkelaar Duurzame Warmte bij Greenvis
Ewald stimuleert bij het ontwikkelen van duurzame warmteprojecten in de gebouwde omgeving het cruciale samenspel tussen bronnen, energiebesparing en infrastructuur. Hij laat zien dat een effectieve communicatie en een ondernemende houding het mogelijk maken een gedragen plan van aanpak voor aardgasvrije oplossingen te smeden.

 

Geert Litjens

Geert Litjens

Energy Systems Specialist bij Spectral Energy
Geert geeft aan de hand van praktijkvoorbeelden inzicht in de innovatieve mogelijkheden op gebied van zonne-energie, energieopslag en actieve vraagsturing in gebouwen. Hiermee activeert Geert in het maken van de juiste keuzes om de energietransitie te versnellen.

 

Anjo Travaille

Anjo Travaille

Expert Duurzaamheid en gedragsbeïnvloeding Anjo Travaille kan deelnemers op een toegankelijke en leuke manier laten ervaren hoe hersenen werken, hoe gedrag tot stand komt en waarom mensen de keuzes maken die ze maken. Hij laat zien hoe je burgers, ondernemers en overheden kan laten kiezen voor het verduurzamen van vastgoed. Anjo is  afgestudeerd als psycholoog en als milieukundige.

 

Jan Willem Zwang

Jan Willem Zwang

Directeur Greenspread
Jan Willem heeft voor verschillende energie- en afvalbedrijven gewerkt totdat hij in 2010 Greenspread oprichtte om zich alleen nog maar met duurzame energie bezig te houden. De afgelopen jaren heeft hij veel bestaand vastgoed verduurzaamd en al van het gas afgehaald. Deze praktijkervaring wordt ook meegenomen bij het opstellen van businesscases en het managen van de risico’s.

Algemene informatie 

Data & Locatie

4 & 11 oktober, 1 en 8 november 2022

BCN Utrecht Cs
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht

 

Je investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Heb je vragen over het programma? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur:

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

smaple image

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Verduurzamen van Vastgoed online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Je investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Verduurzamen van Vastgoed inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Verduurzamen van Vastgoed start op 4 & 11 oktober, 1 en 8 november 2022 in BCN Utrecht Cs!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 4 & 11 oktober, 1 en 8 november 2022
Locatie: BCN Utrecht Cs

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Relevant aanbod

1 Mrt

Praktische opleiding Energietransitie voor gemeenten

Leer met de praktische opleiding energietransitie voor gemeenten hoe je een volwaardige gesprekspartner bent en je tot een breed gedragen, uitvoerbaar beleid komt! Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht Daltonlaan
29 Sep

Opleiding Duurzame Energieprojecten

Dit opleidingstraject biedt jouw praktisch inzicht in de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten. Inclusief keuzemodules met verdieping en praktijkcases van de populairste duurzame technologieën in Nederland: zon, wind, bio & warmte. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht & Virtuele bijeenkomsten

Alle events