Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist

De rol van de bedrijfsjurist: ben jij klaar voor de toekomst?

 • Vergroot jouw kennis van de belangrijkste bedrijfsjuridische processen
 • Krijg een een complete update & verdieping in alle bedrijfsjuridische onderwerpen
 • Praktijkgericht insteek, inclusief NEVOA punten, ervaren docenten
 • Speciaal voor de bedrijfsjurist met ervaring en advocaten werkzaam in het bedrijfsleven
 • Met online leeromgeving voor optimaal leerresultaat

Opleiding beoordeeld met een 8!

De bedrijfsjurist anno 2021

De rol van de bedrijfsjurist is in de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Waar de bedrijfsjurist voorheen met name praktisch juridisch advies gaf, is de huidige bedrijfsjurist meer een business partner. Deze 6-daagse (verdiepende) opleiding voor de bedrijfsjurist geeft je niet alleen de benodigde (praktische) kennis, ook ontwikkel je jouw advies- en onderhandelingsvaardigheden. Kortom, de opleiding voor de bedrijfsjurist die tevens business partner wil zijn!

Download de brochure (pdf)

 

De opleiding Bedrijfsjurist is specifiek ontwikkeld voor de bedrijfsjurist met enige ervaring, om  verder te specialiseren. Ben je als advocaat werkzaam in het bedrijfsleven of wil je overstappen naar de functie van bedrijfsjurist? Of wil je als bedrijfsjurist met werkervaring zowel een juridische als commerciële verdiepingsslag maken? Dan sluit de opleiding perfect aan bij jouw  praktijk!

Bekijk het programma

 

Zorg dat je in alle (nieuwe) bedrijfsjuridische markten thuis bent

Deze opleiding sluit direct aan bij de praktijk van de interne bedrijfsjurist. Zo is er ruime aandacht voor de belangrijkste bedrijfsprocessen: verkoop, inkoop en corporate. Daarnaast gaat de opleiding in op de verschillende aspecten van risicobeheer, aansprakelijkheid, arbeids-, privacy- en IT-recht. Tot slot leer je deze kennis om te zetten naar een overtuigend en effectief advies. Inclusief digitale toets voor een nog beter leerrendement!

Vergroot jouw kennis en vaardigheden rondom de belangrijkste bedrijfsjuridische processen:

 • Governance, Ondernemingsrecht, Mededigingsrecht, Privacy & Arbeidsrecht
 • Contracteren, Onderhandelen, Aansprakelijkheid & Aanbesteding
 • Legal Riskmanagement, Compliance & Financiën
 • Strategisch Adviseren & Beïnvloeden

Herken je deze dilemma's?

 • Compliance vs advies
 • Commercieel vs juridisch
 • Adviseur vs werknemer
 • Brandjes blussen vs pro-actief zijn
 • "Nee" kunnen zeggen vs verantwoordelijkheid nemen

De ervaren praktijksprekers leren je hiermee om te gaan! Alle docenten hebben ruime in-house ervaring als (voormalig) bedrijfsjurist of bedrijfsjuridisch adviseur en kennen de positie en praktijkproblemen van de bedrijfsjurist als geen ander. Zij delen graag hun brede kennis en ervaring om jou naar een hoger niveau te brengen. Daarnaast leren zij je om te gaan met bovenstaande dilemma's.

Download de brochure (pdf)

 

De praktijk centraal

Deze opleiding sluit direct aan bij de praktijk van de bedrijfsjurist. De opleiding gaat in op de verschillende aspecten van risicobeheer, aansprakelijkheid, mededingings-, contract-, arbeids-, privacy- en ITC-recht. Naast inhoudelijke verdieping, leer je deze kennis om te zetten naar een overtuigend en effectief advies.

 

Enkele reacties van deelnemers:

Deelnemers beoordelen de opleiding gemiddeld met een 8:

 • "Erg goede opleiding, goede mix tussen theorie en praktijk. Erg veel toegevoegde waarde heeft de mogelijkheid tot het delen van ervaringen en de praktische tips vanuit de docenten". 
 • “Nuttig, onderhoudend, boeiend en ook voor een niet-jurist zeer zinvolle opleiding!“
 • “De opleiding was heel nuttig door de combinatie van juridische inhoud en taakgerichte vaardigheden. Er was ook ruimte om eigen casussen in te brengen”.
 • “Goed samengestelde inhoudelijke opleiding met deskundige docenten”.
 • “De behandelde onderwerpen waren precies de onderwerpen die ik nodig had voor de dagelijkse praktijk. Ik kon het geleerde vaak direct toepassen”.  

 

Programma van de Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Dag 1

De bedrijfsjurist van nu

Resultaat: Na deze dag ken je de rol en positie van de bedrijfsjurist en ben je op de hoogte van verhoudingen tussen en verantwoordelijkheden van de verschillende stake-holders binnen de organisatie.

Positie en de rol van de Bedrijfsjurist

 • Kennismaking & Inleiding
 • Positie van de jurist en de afdeling juridische zaken
 • Vertrouwd adviseur: wat is dat en hoe kun je dat worden?

Stakeholdermanagement en board room dynamics

 • Positionering van de afdeling Juridische Zaken
 • Interne verhoudingen
 • Omgaan met Bestuur en Toezichthouders

Docent: Anton-Pieter van Logtestijn


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 2 (online lesdag)

Ondernemersrecht & Aansprakelijkheid

Resultaat: Na deze dag heb je zicht op aansprakelijkheidsrecht binnen je dagelijkse praktijk. Ook ben je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen het ondernemingsrecht.

Ondernemingsrecht - Fusies en onvernames

 • Overnameproces
 • Tips en tricks bij de Letter of Intent
 • Overnamestructuren
 • Due diligence
 • Overnamecontracten

Docent: Catelijne Bach

Aansprakelijkheidsrecht

 • Contractenrechtelijke aansprakelijkheid en de uitsluiting daarvan
 • Onrechtmatige daad en kwalitatieve aansprakelijkheden
 • Massaclaims

Docent: Rogier Meijer


Dag 3 (online lesdag)

Arbeidsrecht & Privacy recht

Resultaat: Na deze dag heb je een complete juridische update op het gebied van arbeidsrecht, ICT- en Privacy recht.

Arbeidsrecht

 • Flexibele arbeidsrelaties
 • Ontslagrecht |Reorganisatie | Sociaal Plan
 • De zieke werknemer

Docent: Annemiek Poortman

Privacyrecht & ICT

 • De toepassing en reikwijdte van privacy wetgeving in nationaal en Europees verband
 • Actuele ontwikkelingen
 • ICT-recht
 • Wat mag wel en niet met persoonsgegevens?
 • Wat te zeggen over de beveiliging van persoonsgegevens?
 • Hoe om te gaan met corporate binding rules?
 • Toezicht en handhaving

Docent: Tinga Kleefman


Dag 4 (online lesdag)

Mededingingsrecht, aanbesteding & Contracteren

Resultaat: Na deze dag heb je de laatste inzichten op het gebied van aanbestedingsrecht , contracteren en onderhandelen.

Mededelingsrecht

 • Verhouding EU- nationaalRecente uitspraken
 • Kartelverbod
 • Horizontale en verticale afspraken
 • Misbruik machtspositie
 • Wet markt & overheid
 • Concentratiecontrole
 • Handhaving

Docent: Lisette Hendrikse

Aanbesteding & Contracteren

 • Update Aanbestedingssregelgeving en –rechtspraak
 • Strategisch inschrijven
 • Belangenverstrengeling in aanbestedingen
 • Praktijkgerichte tips & trics vanuit zowel perspectief van de aanbestedende dienst als marktpartij
 • Contracteringsproces, inclusief pre-contractuele fase
 • Belangrijkste punten in de overeenkomst (verplichtingen, garanties, aansprakelijkheid, IE)
 • Bespreken van de standaard clausules
 • Voorbeeldcontracten

Docent: Jelle Terpstra


 Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure!


Dag 5

Adviseren & Effectief Beinvloeden

Resultaat: Na deze dag ben je thuis in het lezen en begrijpen van financiële stukken en kun je de operationele risico’s herkennen, inschatten en managen.

Financiële stukken lezen en beoordelen voor juristen

 • Hoe worden liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit berekend?
 • Welke conclusies verbind je aan het vermogen, aangewend kapitaal en werkkapitaal?
 • Waar let de bank op bij een kredietaanvraag?
 • Hoe herken je een gezonde financiële structuur?
 • Hoe waardeer je juridische risico’s op de balans?

Docent: Rob Schapink

Compliance & Legal Riskmanagement

 • Juridisch risicomanagement, focus, efficiency
 • De essentie van governance, (legal) risk en compliance
 • Adding value met een juiste risicobenadering
 • De 7 elementen van elk effectief compliance programma
 • Good en best practices, valkuilen, tips
 • Hoe om te gaan met melders en klokkenluiders
 • Ethiek, dilemma’s en verantwoord zakendoen
 • “Nooit meer compliance”

Docent: Roland Notermans


Dag 6

Adviseren & Effectief Beinvloeden

Resultaat: Tijdens deze dag ga je aan de slag met strategisch adviseren en effectief beïnvloeden om het juridisch advies nog beter te kunnen overbrengen en je als juridisch adviseur nog beter te kunnen presenteren.

Strategisch Adviseren

 • Inzicht in én herkennen van belemmeringen in de communicatie
 • Psychologische mechanismen in de interactie met de ander
 • Samenvatting en vraag- en interviewtechnieken
 • Socratische gespreksmethode

Docent: Koert Lafeber

Effectief Beinvloeden

 • De verschillende Beïnvloedingsvormen
 • Gebruik van meta-communicatie als beïnvloedingsinstrument
 • Het adviesgesprek en adviesmodellen
 • Oefening met Praktijksituaties van deelnemers

Docent: Koert Lafeber

Docententeam:

 • Anton-Pieter van Logtestijn
 • Jelle Terpstra - Partner bij Liance, Juridisch Specialist | Aanbestedingen | Contracten | Privacy
  Lees de column van Jelle Terpstra over de Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist
 • Lisette Hendrikse - Partner bij Liance en juridisch specialist internationale contracten
 • Rogier Meijer – Advocaat bij Hausfeld te Amsterdam
 • Rob Schapink – Zelfstandig adviseur en trainer op financieel economisch gebied, Programma Manager bij Erasmus School of Accounting & Assurance
 • Tinga Kleefman – CIPP/E, Senior legal counsel digital ICT, innovation and privacy bij Knab/Aegon
 • Roland Notermans - Consultant en trainer, NUX Compliance Consultancy
 • Annemiek Poortman - Advocaat arbeidsrecht, Marxman Advocaten
 • Koert Lafeber - Communicatie- en Beïnvloedingsexpert en Trainer bij Stichting Communicatie
 • Cathelijne Bach, Advocaat en partner ondernemingsrecht bij Van Iersel Luchtman Advocaten, gespecialiseerd in M&A

Algemene informatie van de verkorte opleiding voor de bedrijfsjurist

 

Data & locatie

20 & 27 september, 4 & 11 oktober en 1 & 9 november 2022 > La Vie Utrecht

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht  
030 - 234 00 88
Routebeschrijving

 

Dagindeling

09.00 uur Inloop/ ontvangst met koffie & thee
09.30 uur Ochtendprogramma
12.45 uur Lunch
13.45 uur Middagprogramma
17.00 uur Afsluiting

 

Je investering

De kosten van deze opleiding bedragen €3.899,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

Tip: ben je al bekend met enkele onderdelen uit deze opleiding?
En wil je slechts de modules volgen die voor jou van toepassing zijn? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur:
Sandra Donkers, 040 - 2 972 770.

 

Voor wie bestemd?

 • Bedrijfsjuristen met werkervaring die zowel een juridische als commerciële verdiepingsslag willen maken
 • Advocaten werkzaam in het bedrijfsleven of zij die willen overstappen naar de functie van bedrijfsjurist

 

PO/PE-punten aanvragen

De Verkorte opleiding voor de bedrijfsjurist heeft 36 lesuren.

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan jezelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. Euroforum zorgt voor aanvullende informatie om bij NEVOA aan te tonen dat je aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. 

 

Meer informatie

Persoonlijk opleidingsadviseur:
Sandra Donkers
Opleidingsadviseur
Tel. 040 - 2 972 770

Klantenservice:
Tel. 040-2 974 974

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Verkorte opleiding voor de Bedrijfsjurist start op Start 20 september 2022 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 6-daagse opleiding
Prijs: €3.899,- excl. btw
Datum: Start 20 september 2022
Beoordeling (28):
8,0 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

I.s.m.