Hoe geeft u invulling aan de gemeentelijke energietransitie?

Tijdens deze opleiding leert u o.a.:

 • Welke facetten van de energietransitie er zijn en wat hiervan de mogelijkheden zijn binnen uw gemeente
 • Welke mogelijkheden u heeft om #VanGasLos te worden
 • Wat de consequenties zijn voor uw gemeente naar aanleiding van de bestaande en verwachte wet- en regelgeving
 • Hoe u uw rol in de energietransitie inneemt

Inclusief: Uniek bezoek aan een omvangrijk duurzaamheidsproject!

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Onze privacy-policy

De Energietransitie en de opgave voor gemeenten

De Energietransitie verlangt van u dat u een strategie samenstelt voor uw gemeente. In de praktijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Want deze opgave vraagt om zowel een regionale als een wijkgerichte aanpak waarbij naar integrale oplossingen wordt gekeken. Er zijn verschillende thema’s die spelen binnen uw gemeente: energiebesparing, opwekking van hernieuwbare energie, verduurzaming van de warmtevoorziening zowel in nieuwbouw als de bestaande gebouwde omgeving, mobiliteit, afval/circulariteit en vastgoed/gebiedsontwikkeling. Hoe vertaalt u deze naar een concreet plan, specifiek voor uw gemeente?


Vanuit uw regierol werkt u in de energietransitie samen met verschillende stakeholders. Wat is ieders rol? En hoe brengt u iedereen bij elkaar?

Kortom, de energietransitie is complex en vraagt om kennis op verschillende gebieden. Deze 5-daagse opleiding, opgebouwd uit voorbeelden uit de praktijk, brengt u op de hoogte en biedt u de mogelijkheid om direct aan de slag te gaan met uw gemeentelijke energietransitie.


Tijdens deze opleiding:

 • Worden alle facetten van de energietransitie besproken en leert u wat de mogelijkheden zijn binnen uw gemeente
 • Ontvangt u handvatten om uw gemeentelijke energietransitie vorm te geven in een plan
 • Leert u hoe u uw rol in de energietransitie neemt
 • Wordt besproken welke acties u kunt ondernemen om draagvlak te creëren en verandering te realiseren binnen uw gemeente
 • Krijgt u inzicht in het financieel instrumentarium en de wijze waarop u een succesvolle business case maakt.

 

Werkwijze tijdens de opleiding

In elke module wordt theorie afgewisseld met cases. Als deelnemer krijgt u een groot aantal praktische tips die u direct kunt toepassen in uw eigen praktijk. Daarmee is de praktische toepassing van alles wat u leert zeer groot. U ontmoet uw collega’s die net als u werkzaam zijn binnen een gemeente. Er is volop de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen. Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 20 deelnemers toe.

 

6 redenen waar u deze opleiding niet mag missen:

 1. U gaat actief aan de slag met de praktijk binnen uw eigen gemeente.
 2. De opleidingsdagen bestaan uit een mix van relevante theorie en praktijk. Er wordt gewerkt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.
 3. Tijdens het projectbezoek hoort u van de verschillende samenwerkingspartners hoe zij hun rol ervaren hebben.
 4. Er is voldoende ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen met uw medecursisten en uw docenten.
 5. U krijgt toegang tot de online leeromgeving met actuele casuïstiek, jurisprudentie, ‘best practices’ en praktische tips, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt. 
 6. U blijft ook na afloop van de opleiding via de online leeromgeving in contact met uw medecursisten en uw docenten.

DAG 1 | dinsdag 29 mei 2018

De Energietransitie: een ongekende en inspirerende opgave

Tijdens deze dag gaan we na een korte kennismaking in op de achtergrond van de energietransitie. Deze is namelijk belangrijk als kapstok voor de overige dagen.

Hoe zijn we zover gekomen? Wat betekent de energietransitie? In het algemeen, maar ook specifiek voor uw gemeente? En wat zijn de ontwikkelingen die van invloed zijn op de verduurzaming van uw gemeente?


Introductie en kennismaking

Van fossiel naar duurzaam

 • Hoe zijn wij eigenlijk een hydrocarbon samenleving geworden?
 • Hoe ziet de energiesector er uit?
 • Welke rollen en verantwoordelijkheden hebben de partijenin de energiesector?
 • Hoe zit de marktwerking in elkaar?
 • Wat impliceert de transitie naar een duurzame samenleving?
 • Wat leren we van recente transities?
 • Wat zijn de aandachtspunten?
 • Wat zijn de tegengeluiden?
 • Klimaatneutraal in 2050 of zoveel eerder, wat impliceert deze opgave voor u?

Welke ontwikkelingen zijn er die invloed hebben op de verduurzaming van uw gemeente?

 • Waar gaan de energiesystemen naar toe?
 • Welke duurzame elektriciteit en warmte technieken zijn er op de markt?
 • Hoe toepasbaar zijn de duurzame technieken?
 • Welke uitdagingen zijn er op technisch gebied?
 • Welke ontwikkelingen zien we in de maatschappij?
 • Wat betekenen termen als:
  • VanGasLos
  • BENG
  • Energieneutraal
  • CO₂-neutraal
  • 0 op de meter
  • Aardgasvrije wijken
  • Inclusieve wijken
 • Wat betekenen de ontwikkelingen voor de energiesector

Voor een compleet overzicht van deze opleiding raden wij u aan de brochure te downloaden.


 

DAG 2 | dinsdag 5 juni 2018

Duurzaamheidsbeleid in de praktijk

We starten deze dag met het uitdiepen van de wettelijke en beleidsmatige kaders die volgen uit mondiale afspraken en Europese wet en regelgeving. Dit vertalen we naar de concrete rol en taken van de gemeente. We bespreken de regionale energiestrategie, waar dan meer duidelijkheid over is. Het tweede deel van de dag besteden we aan de omgevingswet en visie. Hoe werkt deze door in de energietransitie?


Wettelijk kader en beleidsmatige verankering

 • Hoe werken de Parijs akkoorden door in de Europese en Nederlandse kaders?
 • Welke wetgeving is van belang voor gemeente?
 • Welke rol heeft de gemeente vanuit de wetgeving?
 • Welke taken krijgt de gemeente?
  • Regionale energiestrategie
  • Visie energietransitie/warmte
  • Energietransitie/Warmtetransitieplan
 • Wat kunnen de verschillende duurzame onderdelen binnen uw gemeente praktisch gezien bijdragen aan de doelstellingen? Denk aan:
  • Wind
  • Zon
  • Warmte
  • Mobiliteit
  • Afval
  • Gebiedsontwikkeling

Omgevingswet/omgevingsvisie

Hoe kun je de omgevingswet en de omgevingsvisie inzetten om je energietransitiedoelen te bereiken?


DAG 3 | dinsdag 12 juni 2018

De potentie in kaart en uw regierol

Tijdens deze dag laten we zien welke data beschikbaar is en helpt bij het duidelijk krijgen van de kansen in uw gemeente en een eerste inzicht op de daarbij gepaarde kosten. Dit doen we aan de hand van een modellen/procestools. En hoe u de uitkomsten van de modellen/procestools vertaalt naar concrete keuzes. bij het samenstellen van uw beleid met betrekking tot uw gemeentelijke energietransitie.

In de middag bezoeken we een project uit de praktijk.


Potentie in beeld

 • Wat is de potentie in uw gemeente gebaseerd op energieverbruik en verduurzamingsmogelijkheden?
 • Welke modellen/procestools zijn er?
 • Welke data is beschikbaar en relevant voor de energietransitie?
 • Wat laten modellen zien?
  • Kans met hoogste duurzaamheidsimpact
  • Kans met laagste kosten
 • Hoe kunt u een model inzetten in een concrete duurzaamheidsvraag?
 • Praktijkvoorbeelden
 • Waar begint u, wat zijn de mogelijkheden binnen uw gemeente en hoe combineert u deze in een succesvol plan?

DAG 4 | dinsdag 19 juni 2018

Hoe komt u tot een gedragen resultaat?

Hoe zorg je dat de energietransitie ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt binnen je gemeente? Welke aanpak werkt? Hoe krijg je de burger mee? Wat kan de functie van een energiecoöperatie zijn? Welke ambassadeurs kunt u inzetten? Tijdens deze dag gaan we aan de slag met de beleving van de verschillende belanghebbenden en krijg je handvatten om alle neuzen zoveel mogelijk dezelfde kant op te krijgen.

Een belangrijke taak die u als gemeente hebt is het bij elkaar brengen van verschillende partijen. Daarvoor moet u eerst een helder beeld hebben van de taken, verantwoordelijkheden en belangen. En vervolgens zult u de regie moeten nemen. Dit komt vandaag aan bod.


Een integrale aanpak vanuit de wijk

 • Hoe raken verschillende wijkvraagstukken elkaar en hoe beïnvloeden deze elkaar bij bepaalde keuzes?
 • Toewerken naar een integrale wijkoplossing met maatschappelijk rendement
 • Welke partijen zijn van belang bij duurzame projecten?
 • Wat zijn hun belangen?
 • Hoe brengt u partijen bij elkaar?
 • Hoe neemt u de regie?
 • Wat moet u doen om tot een gemeenschappelijk proces te komen met betrekking tot de rolverdeling over partijen?

Het ervaren van een wijkaanpak

Interactieve sessie waarbij praktijkcasussen worden beleefd vanuit verschillende rollen. Deelnemers verplaatsen zich in de andere stakeholders die bij een wijkaanpak betrokken zijn en ervaren de uitwerking van verschillende oplossingen op de diverse stakeholders

Buurtparticipatie en communicatie

 • De psychologie van bewoners
 • Wat zijn de verborgen (ver)leiders?
 • Welke mogelijkheden zijn er om draagvlak te verkrijgen en de verandering te realiseren binnen je gemeente?
 • Wat kunt u doen om de handen op elkaar te krijgen binnen uw eigen organisatie?

DAG 5 | dinsdag 26 juni 2018

Financiën

De financiering van de energietransitie is nog altijd een uitdaging. Hoe betalen we het proces, de samenwerking met partijen, de communicatie aan bewoners, de investeringen aan woningen en investeringen aan de infrastructuur zodat gestart kan worden? U hoort de mogelijkheden die een gemeente heeft om financiële middelen in te zetten. We werken samen een business case uit. Waarin de verschillende elementen uit de voorgaande dagen worden samen gebracht. U krijgt de handvatten aangereikt om concreet in uw eigen gemeente aan de slag te kunnen gaan.


Financieel instrumentarium

 • Wat zijn de kenmerken van verschillende soorten financiering zoals:
  • Balansfinanciering
  • Projectfinanciering
  • ESCo’s
 • Welke subsidieregelingen zijn er zoal? Denk bijvoorbeeld aan:
  • SDE+
  • ISDE
  • EIA
  • MIA
  • Vamil
 • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van projectfinancieringen en wat maakt ze geslaagd?

Opstellen van een business case voor een duurzaam project

 • Hoe bouw je een business case op zodat die begrijpelijk en leesbaar is?
 • Hoe kijken investeerders naar business cases?
 • Wat is de bijdrage van verschillende stakeholders in een business case?
 • Zelf aan de slag met een concrete business case binnen een gemeente
  • Governance
  • Aanbesteding
  • Tijdelijkheid

We werken met docenten die dagelijks werken aan oplossingen en docenten vanuit onderwijsinstellingen.

Energieke ruimdenkers en versnellers. Adviseurs die zichtbare oplossingen bieden voor een betere en toekomstbestendige leefomgeving. Oplossingen met blijvende maatschappelijke impact. Over Morgen helpt dagelijks gemeenten en woningcorporaties naar een aardgasvrije toekomst in 2050.

AEF is een bureau voor maatschappelijke vraagstukken. Ondersteunt overheden, publieke en private organisaties bij strategische vernieuwingen. Dat doen zij door middel van hoogwaardig advies, onderzoeken en begeleiding bij verandering. Adviseurs van AEF worden gedreven door maatschappelijke betrokkenheid, kennen de sectoren waarin ze actief zijn en werken met gevoel voor verhoudingen.


 • Kirsten van de Meeberg
  Kirsten brengt dynamische projecten met verschillende disciplines, partijen en belangen naar praktisch toepasbaar resultaat. Kirsten heeft de kracht om op alle niveaus in de organisatie goed te kunnen schakelen en complexe thema’s voor iedere betrokkene begrijpelijk en hanteerbaar te maken. Binnen de energiewereld adviseerde Kirsten management en directie over strategie bij en uitvoering van complexe vraagstukken.
 • Maarten van Poelgeest
  Maarten is partner bij Andersson Elffers Felix (AEF), een adviesbureau voor maatschappelijke vraagstukken. Terreinen die zijn interesse hebben zijn gebiedsontwikkeling, klimaat en energie, mobiliteit, stedelijke vernieuwing, onderwijs en bestuurlijke verhoudingen. Hij is verbonden aan het Servicepunt Duurzame Energie van de provincie Noord-Holland. Het Servicepunt is ingericht voor regio’s, gemeenten en woningbouwcorporaties in Noord-Holland en heeft als primaire focus dat er projecten worden gestart om een aardgasvrije gebouwde omgeving te realiseren.
 • Rutger Nelis
  Rutger heeft een sterke intrinsieke drijfveer om de energietransitie te versnellen. Door zijn ervaring en brede academische achtergrond weet hij tussen de verschillende disciplines verbindingen te leggen en daarmee projecten in een stroomversnelling te brengen.
 • Anne Janssen
  Anne is een energieke en ervaren adviseur die de kunst verstaat om partijen te verbinden en zo processen in beweging krijgt. Zij combineert ervaring in de politiek met ervaring in het bedrijfsleven.Ze heeft een brede en specialistische kennis van het duurzaamheidsvraagstuk en heeft een scherp oog voor politieke verhoudingen en maatschappelijke trends.

Gastsprekers:
Onze gastsprekers zijn werkzaam bij gemeenten die actief aan de slag zijn gegaan met de gemeentelijke energietransitie. Zij vertellen over hun projecten en de obstakels die zij tegenkwamen bij de realisatie.

 

 

 

Data en Locatie

29 mei en 5, 12, 19 & 26 juni 2018
Green Village Nieuwegein
Routebeschrijving

 

Tijdschema opleidingsdagen:

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Aanvang ochtendprogramma
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma
16.30 Afsluiting
Het programma zal zowel in de ochtend als de middag onderbroken worden voor een korte koffie- en theepauze 

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Beleidsmedewerkers
 • Project- en programmamanagers
 • Afdelingshoofden
 • Coördinatoren en adviseurs

Werkzaam bij gemeentes

 

Uw investering

Uw investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt €3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.


 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Hoe geeft u invulling aan de gemeentelijke energietransitie? online leeromgeving

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Hoe geeft u invulling aan de gemeentelijke energietransitie? inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Hoe geeft u invulling aan de gemeentelijke energietransitie? start op 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni 2018 in Green Village Nieuwegein!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 29 mei, 5, 12, 19 en 26 juni 2018
Locatie: Green Village Nieuwegein

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met 

Relevant aanbod

8 Nov

Het Nationaal Warmte Congres

Het Nationale Warmte Congres is hét jaarlijkse kennisplatform voor de warmtesector! Ontmoet vakgenoten, deel kennis en leer van de experts. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Concertgebouw de Vereeniging Nijmegen
11 Apr

Opleiding Duurzame Energieprojecten

Dit opleidingstraject biedt u praktisch inzicht in de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten. Inclusief keuzemodules met verdieping en praktijkcases van de populairste duurzame technologieën in Nederland: zon, wind, bio & warmte. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht CS

Alle events