Opleiding 'Hoe geef je invulling aan de gemeentelijke energietransitie?'

Tijdens deze opleiding leer je o.a.:

 • Welke facetten van de energietransitie er zijn en wat hiervan de mogelijkheden zijn binnen jouw gemeente
 • Wat de RES voor je gemeente betekent en welke rol je hierin hebt
 • Wat de consequenties zijn voor jouw gemeente naar aanleiding van de bestaande en verwachte wet- en regelgeving
 • Hoe je je rol in de energietransitie inneemt
 • Exclusief voor gemeenten!

Ben je geïnteresseerd in het volgen van deze opleiding? Neem contact op met Tonnie van Zanten voor de mogelijkheden: tel. 040 - 2 972 780. 

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

De Energietransitie en de opgave voor gemeenten

De Energietransitie verlangt dat je een visie opstelt voor jouw gemeente met een uitvoeringsplan. In de praktijk is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Want deze opgave vraagt om zowel een regionale als een wijkgerichte aanpak waarbij naar integrale oplossingen wordt gekeken. Er zijn verschillende thema’s die spelen binnen je gemeente: energiebesparing, opwekking van duurzame energie, verduurzaming van de warmtevoorziening zowel in nieuwbouw als de gebouwde omgeving, mobiliteit, en vastgoed/gebiedsontwikkeling.

Hoe ga je hiermee aan de slag? Hoe kom je tot een concreet uitvoeringsplan, specifiek voor jouw gemeente, dat alle facetten van de energietransitie bevat?


Dit vraagt om samenwerking met verschillende stakeholders, want alleen kom je niet tot een plan dat klaar is voor realisatie. Je hebt hier een regierol in. Hoe werk je samen met verschillende stakeholders. Wat is ieders rol? En hoe breng je iedereen bij elkaar? Hoe kom je samen tot een gedragen resultaat dat klaar is voor realisatie?

Kortom, de energietransitie is complex en vraagt om kennis op verschillende gebieden. Deze 5-daagse opleiding, opgebouwd uit voorbeelden uit de praktijk, brengt je op de hoogte en biedt je de mogelijkheid om direct aan de slag te gaan met jouw gemeentelijke energietransitie.


Tijdens deze opleiding leer je:

 • Welke facetten van de energietransitie er zijn en wat hiervan de mogelijkheden zijn binnen jouw gemeente.
 • Welke mogelijkheden je hebt om aardgasvrij te worden en hoe je een keuze maakt voor een aardgasvrij alternatief.
 • Wat de consequenties zijn voor jouw gemeente naar aanleiding van de bestaande en verwachte wet- en regelgeving.
 • Wat de RES voor jouw gemeente betekent en welke rol je hierin hebt.
 • Welke mogelijkheden de omgeving in jouw gemeente biedt in de energietransitie.
 • Wat de rollen en verantwoordelijkheden zijn van verschillende partijen, hoe je deze bij elkaar brengt en kunt samenwerken.
 • Welke acties je kunt ondernemen om draagvlak te creëren en verandering te realiseren binnen je gemeente.

 

6 redenen waarom je deze opleiding niet mag missen:

 1. Je gaat actief aan de slag met de praktijk binnen je eigen gemeente.
 2. De opleidingsdagen bestaan uit een mix van relevante theorie en praktijk. Er wordt gewerkt aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden.
 3. Tijdens het projectbezoek hoor je van de verschillende samenwerkingspartners hoe zij hun rol ervaren hebben.
 4. Er is voldoende ruimte voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen met je medecursisten en de docenten.
 5. Je krijgt toegang tot de online leeromgeving met actuele casuïstiek, jurisprudentie, ‘best practices’ en praktische tips, zodat je direct in je eigen praktijk aan de slag kunt. 
 6. Je blijft ook na afloop van de opleiding via de online leeromgeving in contact met je medecursisten en de docenten.

 

Werkwijze tijdens de opleiding

In elke module wordt theorie afgewisseld met cases. Als deelnemer krijg je een groot aantal praktische tips die je direct kunt toepassen in je eigen praktijk. Daarmee is de praktische toepassing van alles wat je leert zeer groot. Je ontmoet je collega’s die net als jij werkzaam zijn binnen een gemeente. Er is volop de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.


Ook interessant voor jouw of je collega:

Opleiding Samenwerken aan Energieprojecten

Werk je aan energieprojecten om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken? In de praktijk kom je in aanraking met veel stakeholders met verschillende belangen en hoge politieke gevoeligheid. Tijdens de 5-daagse Opleiding Samenwerken aan Energieprojecten leer je hoe je met netwerk- en ketensamenwerking duurzame energieprojecten opzet. Deze opleiding is speciaal voor overheid en organisaties die werken aan duurzame energieprojecten.

Opleiding Duurzame Energieprojecten

Ben je binnen je organisatie betrokken bij een project op het gebied van duurzame energie? Of ga je hier binnenkort mee van start? Dan heb jij, net als vele vakgenoten, de steeds groter wordende behoefte aan duurzame energieprojecten al opgemerkt. Tijdens de Opleiding Duurzame Energieprojecten hoor je in 4 dagen alle ins en outs over de duurzame energiemarkt.

Programma

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Dag 1

De Energietransitie: een ongekende en inspirerende opgave

Tijdens deze dag gaan we na een korte kennismaking in op de achtergrond van de energietransitie. Deze is namelijk belangrijk als kapstok voor de overige dagen.

Waar komen we vandaan? Waar werken we naar toe? Hoe zijn we gekomen waar we nu zijn? Waar hebben we het eigenlijk over? Wat betekent deze transitie?

Introductie en kennismaking

Waar we vandaan komen; van fossiel naar duurzaam

 • Waar hebben we het inhoudelijk eigenlijk over in het beleid?
 • Wat is fossiel?
 • Wat is duurzaam?
 • Wat is CO₂-reductie?
 • Waarom aardgasvrij?
 • Wat is de aanleiding tot urgentie?
 • Terminologie in de energietransitie
 • Waar gaan de energiesystemen naar toe?
 • Welke oplossingen zijn er?
 • Hoe toepasbaar zijn de duurzame technieken?
 • Welke uitdagingen zijn er op technisch gebied?

Docent: Yannick Lataster, Consultant, Andersson Elffers Felix

De energiesector

 • Hoe ziet de energiesector eruit?
 • Welke rollen en verantwoordelijkheden hebben de partijen in de energiesector?
 • Hoe zit de marktwerking in elkaar?
 • Wat leren we van recente transities?
 • Wat zijn de tegengeluiden?
 • Welke ontwikkelingen zien we in de maatschappij?
 • Wat betekenen de ontwikkelingen voor de energiesector?
 • Klimaatneutraal in 2050 of zoveel eerder, wat impliceert deze opgave voor jou?

Docent: Christiaan van Soest, Technical Professional, DNV GL


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 2

Het wettelijk kader en de regierol van jouw gemeente

We starten deze dag met het uitdiepen van de wettelijke en beleidsmatige kaders die volgen uit mondiale afspraken en Europese wet- en regelgeving. Dit vertalen we naar de concrete rol en taken van de gemeente.

In het tweede gedeelte van deze dag gaan we in op de regierol die gemeenten krijgen toebedeeld vanuit het Klimaatakkoord. Maar wat houdt die rol nu eigenlijk precies in? Wat wordt er van gemeenten verwacht? En hoe geef je hier vorm aan? We doen dit aan de hand van de potentie in jouw gemeente. We laten zien welke data beschikbaar zijn en helpen bij het duidelijk krijgen van de kansen in jouw gemeente aan de hand van modellen/procestools. Je leert hoe je de uitkomsten van de modellen/procestools vertaalt naar concrete keuzes bij het samenstellen van je beleid.

Wettelijk kader en beleidsmatige verankering

 • Hoe werken de Parijs akkoorden door in de Europese en Nederlandse kaders?
 • Welke wetgeving is van belang voor gemeenten?
 • Welke rol heeft gemeente vanuit de wetgeving?
 • Welke rollen zijn er nog meer en waar liggen deze?
 • Welke taken krijgt de gemeente? Denk o.a. aan de regionale energiestrategie, de visie energietransitie/warmte en het energietransitie/warmtetransitieplan

Docent: Bert de Jonge, Lector, Kenniscentrum Energie en het Instituut voor Rechtenstudies, Hanzehogeschool Groningen en Legal Counsel, Enexis

Potentie in beeld

 • Welke rol heb jij als gemeente in de RES?
 • Hoe geef je uitvoering aan deze RES rol?
 • Wat zijn de mogelijkheden binnen jouw gemeente voor grootschalige opwek?
  • Wat is de potentie in jouw gemeente gebaseerd op energieverbruik en verduurzamingsmogelijkheden?
  • Welke modellen/procestools zijn er?
  • Welke data zijn beschikbaar en relevant voor de klimaattransitie?
  • Wat laten modellen zien?
  • Wat betekent een keuze met hoogste duurzaamheidsimpact of een keuze op laagste kosten voor de energietransitie in jouw gemeente?
 • Hoe je komt tot eisen qua locatie, aantal en investeerders?
 • Welke rol heeft mobiliteit in de RES?
 • Hoe neem je mobiliteit mee in je duurzaamheidsplannen?
 • Praktijkvoorbeelden

Docent: Kristen van de Meeberg, Adviseur, Over Morgen


Dag 3

Gemeentelijke regierol in aardgasvrij

Het tweede grote vraagstuk voor de gemeenten in de energietransitie is het aardgasvrij maken van de gebouwede omgeving. Het Klimaatakkoord geeft aan dat gemeenten ook hier een belangrijke regierol hebben. Hoe ziet die rol eruit bij dit vraagstuk? En hoe kom je tot een concrete keuze vor een aardgas alternatief in een wijk? Wat wordt er van gemeenten verwacht hierin?

We behandelen zowel de Transitievisie warmte en de Wijkplannen die worden verwacht vanuit het Klimaatakkoord. We kijken naar de impact van deze plannen op basis van de praktijkervaring van de gastdocenten van een woningcorporatie, energiecoöperatie en een warmteproducent.
In de middag bezoeken we een project uit de praktijk.

De gemeentelijke regierol

 • De warmtetransitie in jouw gemeente, waar hebben we het dan over?
 • De gebouwde omgeving, nieuwbouw versus bestaande bouw
 • Transitievisiewarmte (Klimaatakkoord)
 • Hoe vertaal je je visie naar een Transitievisiewarmte?
 • Hoe kom je tot een wijkplan?
 • Wat betekent de wijkaanpak?

Docent: Jade Oudejans, Adviseur Warmtetransitie, Over Morgen

Project in de praktijk

We bezoeken een omvangrijk duurzaamheidsproject. Tijdens het bezoek volgt een analyse van de casus. Daarna komen we samen met de initiatiefnemers, de projectleiders en de afnemers om te bespreken hoe zij hun rol ervaren hebben.


Dag 4

Hoe kom je tot een gedragen resultaat?

Hoe zorg je dat de energietransitie ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt binnen je gemeente? Een belangrijke taak die je als gemeente hebt is het bij elkaar brengen van verschillende partijen. Daarvoor moet je eerst een helder beeld hebben van de taken, verantwoordelijkheden en belangen. En vervolgens zul je de regie moeten nemen. Dit komt vandaag aan bod.

Welke aanpak werkt? Tijdens deze dag gaan we aan de slag met de beleving van de verschillende belanghebbenden en krijg je handvatten om alle neuzen zoveel mogelijk dezelfde kant op te krijgen. Hoe krijg je ja maar om naar ja en? Een integrale aanpak vanuit de wijk

 • Hoe raken verschillende wijkvraagstukken elkaar en hoebeïnvloeden deze elkaar bij bepaalde keuzes?
 • Boven en onderstromen
 • Wat in de wijk speelt centraal zetten
 • Koppelkansen definiëren
 • Toewerken naar een integrale wijkoplossing met maatschappelijk rendement
 • Welke partijen zijn van belang bij duurzame projecten?
 • Wat zijn hun belangen en bevoegdheden?
 • Wat heb je elkaar te geven in plaats van wat zijn je belangen?
 • Hoe breng je partijen bij elkaar?
 • Hoe neem je de regie?
 • Stakeholdermanagement, samen tot een wijkselectie komen
 • Wat moet je doen om tot een gemeenschappelijk proces te komen met betrekking tot de rolverdeling over partijen?
 • Participatieniveaus en de rol van de gemeente

Docent: Saskia Tegnell, Stroomversnelling

 

Buurtparticipatie en communicatie

 • De psychologie van bewoners
 • Wat zijn de verborgen leiders?
 • Welke mogelijkheden zijn er om draagvlak te verkrijgen en de verandering te realiseren binnen je gemeente?
 • Wanneer betrek je de bewoners?
 • Wat kun je doen om de handen op elkaar te krijgen binnen je eigen organisatie?

Docent namens Behavior Change Academy
Praktijkspreker: Paul Matthieu, Projectmanager Energietransitie, Gemeente Nijmegen


 Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 5

De omgeving, het financieel kader en de business case

We gaan kijken naar de inpassing van jouw plannen en strategieën in je omgeving. Je krijgt te maken met de Omgevingswet en de omgevingsvisie. Hoe werken deze door?

De financiering van de energietransitie is nog altijd een uitdaging. Hoe betalen we het proces, de samenwerking met partijen, de communicatie aan bewoners, de investeringen aan woningen en investeringen aan de infrastructuur zodat gestart kan worden? Je hoort de mogelijkheden die een gemeente heeft om financiële middelen in te zetten. We werken samen een business case uit waarin de verschillende elementen uit de voorgaande dagen worden samen gebracht. Je krijgt de handvatten aangereikt om concreet in je eigen gemeente aan de slag te kunnen gaan.

De Energietransitie en de omgeving

 • De ruimtelijke opgave van de energietransitie
 • Hoe kun je de Omgevingswet en de omgevingsvisie inzetten om je energietransitiedoelen te bereiken?
 • Nieuwe energielandschappen
 • Het energiespel; zelf aan de slag

Docent: Saskia Moolhuijzen, Adviseur Gebiedsontwikkeling en Omgevingswet, Over Morgen

Financieel instrumentarium

Wat zijn de kenmerken van verschillende soorten financiering zoals:

 • Welke subsidieregelingen zijn er waar je gebruik van kunt maken?
 • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van projectfinancieringen en wat maakt ze geslaagd?
 • Opstellen van een business case voor een duurzaam project
 • Hoe bouw je een business case op zodat die begrijpelijk en leesbaar is?
 • Hoe kijken investeerders naar business cases?
 • Wat is de bijdrage van verschillende stakeholders in een business case?
 • Zelf aan de slag met een concrete business case binnen een gemeente
  • Governance
  • Aanbesteding
  • Tijdelijkheid

Docent: Floris van der Veen, Rebel Group

 

 

 

Docenten:

We werken met docenten die dagelijks werken aan oplossingen en docenten vanuit onderwijsinstellingen.

 

Yannick Lataster

Politiek-bestuurlijke en beleidsmatige vraagstukken is wat Yannick in zijn professionele leven drijft. Als voormalig gemeenteraadslid weet hij de inhoudelijke kant van opdrachten feilloos te verbinden met een advies over proces en strategie. Naast zijn functie als adviseur bij Andersson Elffers Felix is Yannick tevens programmasecretaris van het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland.


Christiaan van Soest

Christiaan is onderdeel van het Energy Markets & Technology team van DNV GL en heeft een brede achtergrond op het gebied van systeemintegratie, elektriciteit/warmte opslag, warmtenetten en energievraagstukken. Vanuit zijn werk heeft Christiaan o.a. ervaring met desk research, laboratorium onderzoek en het organiseren/begeleiden van (veld) testen. Voordat Christiaan bij DNV GL is komen werken heeft hij gestudeerd aan de TU Delft (MSc SET) en heeft hij bij TNO aan warmteopslag gewerkt.


Bert de Jonge

Bert de Jonge is als lector verbonden aan het Kenniscentrum Energie en het Instituut voor Rechtenstudies bij de Hanzehogeschool Groningen. Zijn oogmerk is de energietransitie van fossiel naar duur zaam te ondersteunen door bedrijven, studenten, onderzoekers en docenten zicht te bieden op wenselijke juridische kaders. Bert is tevens werkzaam als legal counsel bij Enexis, één van de grootste netbeheerders van ons land.


Kirsten van de Meeberg

Kirsten brengt dynamische projecten met verschillende disciplines, partijen en belangen naar praktisch toepasbaar resultaat. Kirsten heeft de kracht om op alleniveaus in de organisatie goed te kunnen schakelen en complexe thema’s voor iedere betrokkene begrijpelijk en hanteerbaar te maken. Binnen de energiewereld adviseerde Kirsten management en directie over strategie bij en uitvoering van complexe vraagstukken.


Jade Oudejans

Jade ziet de warmtetransitie als één van de grootste uitdagingen van dit moment. Ze wil deze samen met alle betrokken partijen een stukje minder ingewikkeld maken. Ze is een enthousiaste verbinder en houdt ervan om complexe zaken begrijpelijk te maken voor iedereen. Bij HIER bracht ze de warmtetransitie dichtbij mensen en in 2016 werd ze verkozen tot een van de Duurzame Jonge 100. Naast een brede ervaring in de duurzaamheid heeft Jade kennis op het gebied van bewonerscommunicatie.


Saskia Moolhuijzen

Met een achtergrond in organisatieontwikkeling en ruime praktijkervaring begeleidt Saskia met regelmaat gebiedsontwikkeling- en participatietrajecten. Saskia heeft ervaring met het begeleiden van teams bij gemeenten, bewonersverenigingen, ontwikkelaars en overheidsinstanties. O.a. bij de gemeenten Heumen, Huizen en Pijnacker-Nooddorp. Ook heeft zij een Rekenkamer onderzoek gedaan met de B5 gemeenten van Noord-Brabant.


Floris van der Veen

Floris heeft ruim 15 jaar werkervaring in de energiesector. Hij richt zich op financiële en organisatorische vraagstukken rondom realiseren van duurzame energie- en warmteprojecten. Floris heeft veel ervaring met het opstellen van businesscases, het organiseren van publiek private samenwerking en het verkrijgen van financiering voor projecten. De afgelopen periode adviseerde hij diverse gemeenten en woningcorporaties op strategisch en operationeel niveau hoe invulling te geven aan de beleidsambities op het gebied van energietransitie. Hij combineert daarbij kennis van de inhoud met het doorlopen van een gedragen proces.

Data en Locatie

Voorjaar 2020 | Green Village Nieuwegein

Routebeschrijving

 

Tijdschema opleidingsdagen:

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Aanvang ochtendprogramma
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma
16.30 Afsluiting
Het programma zal zowel in de ochtend als de middag onderbroken worden voor een korte koffie- en theepauze

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Beleidsmedewerkers
 • Project- en programmamanagers
 • Afdelingshoofden
 • Coördinatoren en adviseurs
 • Werkzaam bij gemeentes

 

Je investering

Je investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt €3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding 'Hoe geef je invulling aan de gemeentelijke energietransitie?' online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding 'Hoe geef je invulling aan de gemeentelijke energietransitie?' start op voorjaar 2020 in Green Village Nieuwegein!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: voorjaar 2020
Locatie: Green Village Nieuwegein

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met 

     

Relevant aanbod

7 Okt

Opleiding Duurzame Energieprojecten

Dit opleidingstraject biedt jouw praktisch inzicht in de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten. Inclusief keuzemodules met verdieping en praktijkcases van de populairste duurzame technologieën in Nederland: zon, wind, bio & warmte. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht CS
26 Okt

Data & Energie congres

We staan voor een immense opgave om de volledige gebouwde omgeving en industrie aardgasvrij te maken. De coronacrisis zet een disruptie in gang en een versnelde digitalisering. Een grote kans om een versnelling van de energietransitie in te zetten. Kom op 26 oktober naar het Data & Energie Congres en ga het gesprek aan met vakgenoten en samenwerkingspartners. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch
26 Nov

Het Nationaal Warmte Congres

Het Nationale Warmte Congres is hét jaarlijkse kennisplatform voor de warmtesector! Ontmoet vakgenoten, deel kennis en leer van de experts. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Provincie Overijssel of virtueel
22 Apr

Smart City Next 2021

Het internationale event waar deelnemers uit binnen- en buitenland met met elkaar in gesprek gaan om ervaringen uit te wisselen en te leren van voorbeelden die reeds gerealiseerd zijn. Vanuit slimme steden, maar ook de slimme regio’s. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Energiehuis, Dordrecht

Alle events