Opleiding Project Control

Voor projectmanagers en controllers

 • Beoordeeld met een 8,6
 • Hoofddocent Drs. R.J. Schapink RC beoordeeld met een 9,1
 • Deelname aan deze opleiding levert u 35 NBA uren op
 • Zowel voor profit als non-profit
 • Ontvang gratis het boek 'Project- en costcontrol' (Frohlichs & Frohlichs, 2011)
 • Gratis EXTRA PE uren bij deelname aan deze opleiding

Bekijk hier het programma

 

5-daagse opleiding Project Control

Als Manager of Financial bent u verantwoordelijk voor het adequaat beheren van projecten. Geen sinecure als je af en toe in de kranten leest. Om u beter te wapenen met kennis, inzicht en oefening rond project control is deze vijfdaagse opleiding ontwikkeld.

U leert in 5 dagen uw projecten optimaal te beheersen:

 • Dag 1: Projecten en Beheersing
  Naast introductie, voorstellen en verwachtingen wordt op deze eerste dag de basis van projecten en projectbeheersing besproken.
 • Dag 2: Herkennen projectrisico´s
  Waar zitten de gevaren, uitdagingen in (uw) projecten? Het project wordt van start tot afronding besproken en er wordt geoefend hoe je de uitdagingen in beeld brengt.
 • Dag 3: Beheersing in project management methoden
  Vanuit de optiek van beheersing kijken we naar verschillende methoden van project management en in hoeverre die inspelen op de risico’s uit dag 2
 • Dag 4: Project beheersing in de praktijk toepassen
  U kent nu de risico’s en methoden voor beheersing. Aan de hand van cases en een simulatie oefenen we de praktijk. Herkent u in voorbeelden de behoefte aan beheersing en welke aanpak kiest u?
 • Dag 5: Beheersing in uw projecten
  Achtergrond, theorie, methoden en oefening zijn behandeld. Hoe pakt u nu de project control in uw situatie aan? Wat kunt u in uw situatie gebruiken? Hoe maakt u de keuze? Hoe neemt u control mee in het projectvoorstel?

Bekijk hier het programma

Simulaties

Tijdens de opleiding project control wordt gebruik gemaakt van geautomatiseerde simulaties. Hierin worden projecten nagebootst waarmee op een actieve manier inzichten en modellen kunnen worden geoefend. 


Deelnemers over de hoofddocent, Drs. Rob Schapink

Als deze leraar overal les zou geven dan ben ik erbij al is het bloemschikken.
André Alderliesten – Medewerker Financiële Zaken Vorm Bouw BV

Uitstekende docent, die lange dagen met veel humor moeiteloos voorbij doet vliegen.
Paul Geraets – Strategisch Financieel Adviseur Provincie Limburg

Praktijkvoorbeelden gecombineerd met humor en uitstekende didaktische vaardigheden.
Erg tevreden!
Johan de Haan – Financieel Adviseur Provincie Overijssel

Inspirerend, geeft goede voorbeelden, loopt niet alleen de theorie door.
Martin Verhoeven – Medewerker Financiële Zaken Vorm Bouw BV


Interview met docent en cursisten

Flash-plugin ontbreekt. Gelieve de laatste versie van Adobe Flash Player te downloaden:
Download Adobe Flash Player

 

 

Waarom Project Control? 

 • De projectmanager / -controller is een adviseur van het bestuur, directie en management
 • De projectleider is de inhoudelijk verantwoordelijke voor de voorbereiding, de uitvoering, de opvolging en bijsturing van het project door effectief project management
 • Kom alles te weten over projecten, fasering, projectopdrachten en plan-do-check-act
 • Ken de vijf beheersaspecten van projectmatig werken
 • U gaat aan de slag met uw eigen projecten met de training project control

Persoonlijk opleidingsadvies en inlichtingen 

Heeft u behoefte aan deskundig en persoonlijk opleidingsadvies? Neem dan contact op met onze opleidingadviseur Tonnie van Zanten. Geheel vrijblijvend en vertrouwelijk adviseert zij u over de inhoud van de opleiding, de vraag of deze opleiding op dit moment het beste bij u past, de vervolgstappen in uw persoonlijke ontwikkeling, data, kosten en andere praktische vragen. Wilt u met samen met een collega aan deze opleiding deelnemen? Informeert u dan naar de aantrekkelijke collegakorting.

Tonnie van Zanten 
Opleidingsadviseur
040 - 2 972 780

Meer over Project Control

Als projectcontroller of projectmanager bent u vast bekend met de Plan, Do, Check, Act-Circle. Uw planning- en controlcyclus inclusief rapportagemomenten zijn hierop gebaseerd. Projectmanagement en met name Project Control zijn voor veel bedrijven organisatorische uitdagingen waarvoor geen vastomlijnde werkwijze opgesteld zijn. Daarnaast zijn projecten beperkt in tijd en geld, maar gaan vaak gepaard met een hoger risicoprofiel.

Projectkosten en omgaan met onverwachte wendingen

Om het eindresultaat en het verloop van het project te kunnen voorspellen, moet de projectcontroller een goed beeld hebben van het gedrag van de kosten. Zijn het constante kosten? En stijgen de kosten proportioneel of juist disproportioneel als het tijdspad verder verloopt?

Want mocht uw project niet helemaal volgens plan verlopen, kan dit al snel leiden tot kosten- en tijdsoverschrijdingen. Vandaar dat het erg belangrijk is om projecten beheerst uit te voeren en risico’s ‘in control’ te krijgen door het treffen van de juiste beheersmaatregelen. Tijdens deze intensieve 5-daagse opleiding ‘Project Control’ krijgt u een gestructureerd raamwerk aangereikt en gaat u aan de slag met uw eigen projecten. Zodoende kunt u toekomstige valkuilen voorzien en behaalt u op voorhand al tijd- en geldwinst!


 Intakeprocedure

Voorafgaand aan de opleiding ontvangt u een intakeformulier.
Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn en wat
uw verwachtingen zijn van deze opleiding. Zodanig kan de opleiding op uw leerdoelen afgestemd worden.

E-coaching

Nog vragen na uw opleiding?
Heeft u na de opleiding nog een onbeantwoorde vraag?
Stel deze dan online aan uw hoofddocent Rob Schapink en ontvang zijn persoonlijke reactie/visie op uw vraagstuk!

35 PE-uren

Deze opleiding valt onder het vakgebied controlling en draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis voor controllers. Derhalve komt deze opleiding in aanmerking voor 35 PE-uren van het NBA en het EICPC. 


 

 

DAG 1 - Projecten en Beheersing

25 september 2014

Naast introductie, voorstellen en verwachtingen wordt op deze eerste dag de basis van projecten en projectbeheersing besproken.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Inleiding, voorstellen, programma, verwachtingen 
 • Soorten projecten en hun risico’s 
 • Project eigenschappen en gevolgen voor beheersing 
 • Praktijkvoorbeelden projecten: wat ging er mis/goed? 
 • Het begrip beheersing (control) 
 • Vormen van beheersing 
 • Risicomanagement en projecten

DAG 2 - Herkennen projectrisico´s

9 oktober 2014

Waar zitten de gevaren, uitdagingen in (uw) projecten? Het project wordt van start tot afronding besproken en er wordt geoefend hoe je de uitdagingen in beeld brengt.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Project start plan en business case 
 • Aandacht voor geld, tijd, kwaliteit, informatie, organisatie 
 • Project organisatie, wie speelt welke rol? 
 • Hoe verloopt de uitvoering? 
 • Project rapportages 
 • Wat gebeurt er bij afwijkingen? 
 • Welke eigenschappen komen in uw projecten voor? 
 • Financiering van de projecten; subsidies, leningen, lopende uitgaven

DAG 3 - Beheersing in project management methoden

30 oktober 2014

Vanuit de optiek van beheersing kijken we naar verschillende methoden van project management en in hoeverre die inspelen op de risico’s uit dag 2.

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Is Prince2 iets voor u? 
 • De vijf beheers aspecten van Projectmatig werken (PMW) 
 • Toepassen Multi project management 
 • Project management internationaal: PMBOK 
 • Earned Value Management 
 • Welke eigenschappen van de methoden zijn nuttig voor de beheersing van uw projecten? 
 • Welke gevolgen voor ICT ondersteuning?

DAG 4 - Project beheersing in de praktijk toepassen

20 november 2014

U kent nu de risico’s en methoden voor beheersing. Aan de hand van cases en een simulatie oefenen we de praktijk. Herkent u in voorbeelden de behoefte aan beheersing en welke aanpak kiest u?

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Actieve beoordeling van een projectplan 
 • Voorstel maken voor beheersing van een nieuw project 
 • Is de door u gekozen beheersing adequaat? 
 • U stapt in een lopend project: geef sturing m.b.v. rapportages 
 • Projectplanning en/of –budget loopt uit; wat nu? Hoe pakt u dit aan? 
 • Welke reactie geeft u op welke knelpunten in de case? 
 • Project evaluatie: beoordeel het verloop en afronding van een project uit de praktijk

DAG 5 - Beheersing in uw projecten

4 december 2014

Achtergrond, theorie, methoden en oefening zijn behandeld. Hoe pakt u nu de project control in uw situatie aan? Wat kunt u in uw situatie gebruiken? Hoe maakt u de keuze? Hoe neemt u control mee in het projectvoorstel? Behandeling opdracht gegeven op dag 4

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • Voorbeelden inventarisatie risico’s en aanpakken bij projecten deelnemers 
 • Bespreken oplossingen in kleine groepen 
 • Voorbeelden implementatie betere project control 
 • Vertaling naar voorstellen van deelnemers 
 • Hoe neem je risico’s en beheersing mee in uw voorstel?

Tijdschema

09.00 Ontvangst met koffie/thee
09.15 Start ochtendprogramma
12.30 Lunchpauze
13.15 Start middagprogramma
17.30 Afsluiting van de dag
Zowel het ochtend- als het middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 minuten.

 

Uw hoofddocent

De 5-daagse opleiding staat onder professionele leiding van:

Drs. Rob J. Schapink RC

Zelfstandig adviseur en trainer op financieel-economisch gebied (Schapink CTA). Werkzaam geweest als (universitair) docent op het gebied van Control, Management Accounting, Management & Organisatie, Finance for non-financials, Financial Accounting aan de Erasmus Universiteit, Universiteit van Amsterdam, Nyenrode, Rotterdam School of Management, Avansplus en vele andere instellingen. Verder was hij onder andere betrokken bij de postdoctorale Controllersopleiding van de Erasmus Universiteit, KPMG consultants en MIM adviseurs dienstverlening.

Bij diverse organisaties (profit en non-profit) heeft hij verander- en interimtrajecten op het gebied van sturing en beheersing uitgevoerd. Naast zijn werkzaamheden als adviseur en universitair docent publiceert Rob regelmatig artikelen op het gebied van organisatie kenmerken en gevolgen voor betere proces beheersing. 

Data en locatie

 • 25 september, 9 & 30 oktober, 20 november en 4 december 2014

NBC Nieuwegein
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein
Tel. 030 - 6 026 900

Uw investering

Uw investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, fris en lunches. Daarnaast ontvangt u toegang tot de interactieve leeromgeving en het boek ‘Project- en costcontrol’ (Frohlichs & Frohlichs, 2011).

Extra! Interactieve leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen
die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

Intakeprocedure

Voorafgaand aan de opleiding ontvangt u een intakeformulier. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn en wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding. Zodanig kan de opleiding op uw leerdoelen afgestemd worden.

E-coaching

Nog vragen na uw opleiding?
Heeft u na de opleiding nog een onbeantwoorde vraag?
Stel deze dan online aan uw hoofddocent Rob Schapink en ontvang zijn persoonlijke reactie/visie op uw vraagstuk!

35 PE-uren

Deze opleiding valt onder het vakgebied controlling en draagt bij aan het onderhouden van noodzakelijke kennis voor controllers. Derhalve komt deze opleiding in aanmerking voor 35 PE-uren van NBA en het EICPC.

Persoonlijk Opleidingsadvies

Wilt u met meerdere collega’s deelnemen? Neem dan contact op voor een aantrekkelijke collega-korting met:
Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel. 040 - 2 972 780

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Patricia Maas
Projectmanager Finance

Mariska Hania
Sr. Project Coördinator

Gratis EXTRA PE-uren*

Gratis 6 maanden Balans OF Fiscoloog = Gratis EXTRA PE-uren*

Bij deelname aan deze opleiding, ontvangt u een kosteloos proefabonnement van 6 maanden op één van de vakbladen
BALANS of FISCOLOOG.

BALANS

Elke twee weken informeren de specialisten van Balans u over de laatste ontwikkelingen in de accountancy, de nieuwe regels voor
jaarverslaggeving en de interpretatie daarvan. Daarnaast doet Balans voor u verslag van EU-wetenswaardigheden, wijst Balans u
de weg door het doolhof van subsidieregelingen en houdt u op de hoogte op fiscaal gebied!
Zie ook www.euroforum.nl/financieel/balans

FISCOLOOG

Uitleg over de (nieuwe) belastingwetten. Diverse uitspraken van rechtbanken, alsmede nieuwe kansen die de fi scale
wetgeving biedt. Niet in vakjargon, maar in begrijpelijke taal: praktisch, laagdrempelig en zeer makkelijk leesbaar.
Zie ook www.futd.nl/nieuwsbrief/fiscoloog

Gratis EXTRA PE-uren*

* Indien u één van deze praktijkbladen leest, kunt u de gespendeerde tijd als zelfstudie opvoeren voor extra PE-uren, geheel kosteloos! Voor meer informatie over het opvoeren van zelfstudie voor uw PE verplichting, zie www.nba.nl.

Incompany mogelijkheid

Wilt u deze opleiding met uw gehele afdeling volgen?

Vanaf 5 personen kunt u deze opleiding InCompany volgen. Het programma wordt dan specifiek op uw organisatie afgestemd. In overleg met u bepalen we een datum, locatie en tijdstip.


Neem voor meer informatie contact op:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 297 49 77 / 06 516 18 303

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3.999
Datum: 25 september, 9 & 30 oktober, 20 november en 4 december 2014
Beoordeling (10):
8.6 / 10
Studiepunten: 35
Locatie: NBC Nieuwegein

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Genoeg werk voor project controllers / -managers!

In een interview met hoofddocent Rob Schapink vroegen wij hem o.a. hoe hij denkt dat de toekomst er voor de project controller / project manager uit zal zien. 

Lees het interview.