Pensioen Actualiteiten 2014

Congres | 27 maart 2014 | NOVOTEL Amsterdam City

Het jaar van keuzes maken en aanpakken

 • 21e editie van het congres Pensioenactualiteiten!
 • Pensioenfondsen: 2e persoon gratis
 • Scherp geanalyseerd door onze Commissie van Repliek
 • U ontmoet directeuren, bestuurders, voorzitters, managers, actuarissen, pensioenjuristen, specialisten en adviseurs

2014: Het jaar van keuzes maken en aanpakken

Na vele jaren van discussie en onzekerheid lijkt het nu toch echt zover: het nieuwe pensioencontract komt er aan en de bestuursstructuur wordt definitief aangepast.

Per april moeten de pensioenfondsen gekozen hebben voor hun nieuwe bestuursstructuur. Er gaan geluiden dat veel fondsen hun huidige structuur behouden. Echter betekent ook continuering van de bestuursvorm nog de nodige wijzigingen voor de bestuurssamenstelling. 

Wat betekent het nieuwe FTK voor u? 

Het congres Pensioenactualiteiten staat compleet in het teken van:

 • De nieuwe VITP-Toezichtcode
 • Wet versterking bestuur pensioenfondsen
 • Gevolgen van het nieuwe FTK voor grote en kleinere pensioenfondsen

 

Tijdens het preseminar van Pensioenactualiteiten 2014 gaan diverse topsprekers specifiek in op dit onderwerp. Het hoofdprogramma gaat in op diverse actualiteiten, maar met een focus op het nieuwe pensioencontract en FTK2. Wat zijn de laatste wijzigingen die in 2014 doorgevoerd moeten worden en welke problemen verwacht de sector hiermee? Met een hoog niveau sprekersveld zullen de grootste thematieken van dit moment besproken worden.

Onder het toeziend oog van de kritische Commissie van Repliek gaan alle lezingen ook direct tot de kern en belooft Pensioenactualiteiten 2014 wederom een zeer inspirerende dag te worden!

De kaarten om te besturen liggen op tafel en diverse bestuurlijke keuzes zijn reeds gemaakt, dit vraagt om aanpakken!

Download het programma

 


O.a. deze Pensioenfondsen zijn reeds aanwezig!

ABP / CONSUMENTENBOND / DNB / F. VAN LANSCHOT / FYSIOTHERAPEUTEN / HOLLAND CASINO / HORECO & CATERING / HUISARTSEN / KOOPVAARDIJ / KPN / MEDISCH SPECIALISTEN / NOTARIEEL / OPENBARE BIBLIOTHEKEN / PERSONEELSDIENSTEN / ROBECO / SC JOHNSON / SPORTFONDSEN / SPORTFONDSENBADEN / TANDARTSEN / TNO / UWV / XEROX

Met topsprekers als:

 


 • Henk Brouwer, Bestuursvoorzitter Stichting Pensioenfonds ABP
   

 • Casper van Ewijk, Algemeen Directeur Netspar
   

 • Margot Scheltema, Voorzitter monitoringcommissie Code Pensioenfondsen, meest invloedrijke vrouw 2012 en 2013

 • Marijke Colly, Voorzitter bestuur Vrouwen In Institutioneel Pensioen (VIIP), Associate Director Institutional Business Development APG

Met pensioenfondsen als

ABP / Consumentenbond / DNB / F. van Lanschot / Fysiotherapeuten / Holland Casino / Horeca & Catering / Huisartsen / Koopvaardij / KPN / Medisch Specialisten / Notarieel / Openbare Bibliotheken / Personeelsdiensten / Robeco / SC Johnson / Sportfondsen / Sportfondsenbaden / Tandartsen / TNO / UWV / Xerox

En pensioenexperts als

Abvakabo FNV / Cardano / CNV Jongeren / KAS Bank / Monitoringcommissie Code Pensioenfondsen / Netspar / Nyenrode / TKP Investments / Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector/  Vrouwen In Institutioneel Pensioen 

Highlights Pensioenactualiteiten 2014

 • De uitwerking van de nieuwe bestuursstructuur
 • Omgaan met verhoogd belang van intern toezicht
 • Kleinere fondsen en de toepassing van de nieuwe regelgeving
 • Implementeren van de Code Pensioenfondsen
 • Gevolgen van het nieuwe contract voor het strategisch beleggingsbeleid van pensioenfondsen
 • Aandachtspunten voor de overgang tussen contracten vanuit een groot pensioenfonds
 • Solidariteit en doorsneepremie: hoe gaat zich dit ontwikkelen?

Bekijk het programma

Waarom u het congres niet mag missen?

 • Speciaal ochtenddeel omtrent de nieuwe bestuursstructuur
 • In één dag het totaalbeeld van de belangrijkste ontwikkelingen
 • Zeer actueel programma
 • Kopstukken van pensioenfondsen en pensioenexperts geven u concrete tips!
 • Een onafhankelijk en kwalitatief hoogwaardig platform
 • Zeer goede verhouding pensioenfondsen en vertegenwoordigers secundaire partijen
 • De belangrijkste spelers uit de sector informeren u over de uitdagingen die op dit moment uw agenda bepalen.

Schrijf u in

 

Speciale actie voor pensioenfondsen: 2e persoon gratis!

Het congres Pensioenactualiteiten wordt al vanaf 1993 georganiseerd door Euroforum en heeft een sterke positie weten te verkrijgen in de pensioensector. Om deze heugelijke gebeurtenis te vieren, bieden wij alle deelnemers die werkzaam zijn bij pensioenfondsen de mogelijkheid om een collega gratis mee te nemen. Mocht u alleen willen komen, neem dan contact op met Mark Claessens via tel. 040 - 2 972 742, voor een feestelijke korting.

Partners

 

Netwerkpartner

Mediapartners:

08.30

Ontvangst met koffie en thee

 

Preseminar          De uitwerking van de nieuwe Bestuursstructuur


09.00 

Omgaan met verhoogd belang van intern toezicht
 • Nieuwe regels vragen om nieuwe inrichting van toezicht
 • Overzicht per bestuursmodel hoe toezicht toegepast moet worden

Dagvoorzitter Mr. Paul de Koning,  Towers Watson

 

09.30

Nieuwe modellen vragen ook nieuwe samenstellingen
 • Wat is een evenredige samenstelling?
 • Het vinden en selecteren van geschikte vrouwen, jongeren en gepensioneerden: hoe doe je dat?
 • Geschiktheidsbevordering van nieuwe besturen is van levensbelang

Michiel Hietkamp, Voorzitter CNV Jongeren
Marijke Colly, Voorzitter bestuur Vrouwen In Institutioneel Pensioen (VIIP), Associate Director Institutional Business Development APG
Jos Berkemeijer, Voorzitter Pensioencommissie CSO

 

10.15

Pauze

 

10.45 Interview: Kleinere fondsen en de toepassing van de nieuwe regelgeving

 • Visievorming omtrent beloning, diversiteit, uitbesteding en andere thema's
 • Waar liggen de grenzen van onafhankelijkheid?
 • Hoe ga je om met de enorme hoeveelheid werk?

Kees Leupen, Directeur Pensioenfonds Holland Casino
Rob van Leeuwen, Bestuursvoorzitter Stichting Pensioenfonds Sportfondsen, Lid Risk en Audit Committee Pensioenfonds TNO, Lid Visitatiecommissie diverse pensioenfondsen als KPN, Johnson & Johnson, Ahold, BDO, C argill, Rockwool, Randstad en Xerox
Henriette de Lange, Bestuurder BFP Koopvaardij, Projectleider Stichting Notarieel Pensioenfonds, Bestuurslid VITP

 

11.15

Implementeren van de Code Pensioenfondsen: er zijn genoeg kansen
 • Hoe helpt een uitvoerder haar fondsen?
 • Praktische tips voor de overgang naar een nieuw bestuursmodel
 • Ervaringen van pensioenuitvoerder met meerdere kleinere fondsen

Mr. Paul de Koning, senior consultant, Towers Watson - Practice Compliance & Governance

 

11.45

Code Intern Toezicht
 • RvT of Visitatiecommissie: wat betekent dit voor u?

Erik Klijn, Bestuurslid Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP)

 

12.15

Lunchpauze

 

Hoofdprogramma          Het Nieuwe FTK


13.00

Grote wijzigingen in de pensioensector: blijf de inhoud de baas!
Dagvoorzitter Maartje Hofhuis, Financieel redactrice Pauw & Witteman en Nova

 

13.15

Een fundamentele discussie over arbeidsgerelateerde pensioenen
 • Is het nieuwe contract voldoende ingestoken op de snelle ontwikkelingen in de arbeidsmarkt?
 • Welke benodigde ontwikkelingen zien wij nog in de toekomst?

Prof. dr. Kees Goudswaard, Hoogleraar Economie en Bijzonder Hoogleraar Sociale Zekerheid Universiteit Leiden

 

13.45

De overgang naar het nieuwe contract
 • Reactie op het definitieve FTK
 • Aandachtspunten voor de overgang tussen contracten vanuit een groot pensioenfonds
 • Welke invloed heeft het nieuwe FTK voor de toezichteisen?

Henk Brouwer, Bestuursvoorzitter Stichting Pensioenfonds ABP

 

14.15

Het nieuwe FTK: Werk aan de winkel bij uitvoerders
 • Het is kort dag om alles administratief in te regelen
 • Waar ligt de bottleneck?

Margreet Oostenbrink, Directeur Pensioenbeheer Syntrus Achmea

 

14.45

Wat voor gevolgen heeft het nieuwe contract voor het strategisch beleggingsbeleid van pensioenfondsen?
 • De gevolgen vanuit ALM perspectief
 • De meest actuele praktijkervaringen toegelicht

Robert Leenes, Directeur Client Services & New Business TKP Investments

 

15.15

Pauze

 

15.45

Strategisch Integraal Risicomanagement: Terug naar de basis
 • De belangrijkste gedragsmatige valkuilen bij besluitvorming over risico
 • Hoe speelt het nieuw FTK hier op in? 

Mark Willemse, Director Client Relations Cardano

 

16.10

Van DB naar CIDC: Wat is de toegevoegde waarde van de “I” ?
 • Waarom collectief en individueel?
 • Welke zaken zijn belangrijk voor een goede CIDC regeling?
 • Hoe kunnen de ‘best practices’ van het DB stelsel worden behouden?
Wilse Graveland, Director Fiduciair Management, Kempen Capital Management 

 

16.35

Uitvoering van de Code Pensioenfondsen
 • Doelstelling en handhanving van de Code
 • Hoe kunnen fondsen controleren of zij blijven voldoen aan de Code? 

Margot Scheltema, Voorzitter monitoringcommissie Code Pensioenfondsen, meest invloedrijke vrouw 2012 en 2013

 

Keynote

17.00

De toekomst van ons pensioen
 • Solidariteit en doorsneepremie: hoe gaat zich dit ontwikkelen?
 • Welke hordes moeten de komende jaren worden genomen?

Casper van Ewijk, Algemeen Directeur Netspar

 

17.30

Einde Pensioen Actualiteiten 2014

 

Commissie van Repliek


Het gehele congres zal scherp geanalyseerd worden door onze Commissie van Repliek. Dit groepje experts uit de branche zal ervoor zorgen dat alle presentaties direct to-the-point zullen gaan. Op de dag zelf zullen zij als uw klankbord dienen en via kritische vragen het optimale resultaat voor de dag bewerkstelligen.

Uw Commissie van Repliek bestaat uit:

 • Jose Meijer, Vice-Voorzitter ABP, Bestuurder Abvakabo FNV
 • Sikko van Katwijk, Raad van Bestuur KAS Bank
 • Sako Zeverijn, Onafhankelijk Voorzitter Pensioenfonds Xerox, Bestuurslid Pensioenfonds Tandartsen, Pensioenfonds F. van Lanschot, Intern Toezichthouder Pensioenfonds Robeco
 • Paul Citroen, Bestuursvoorzitter Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)

 • Prof. Mr. Steven Schuit, Dagvoorzitter

  Hoogleraar Corporate Governance and Responsibility Neyenrode


 • Maartje Hofhuis, Dagvoorzitter

  Financieel redactrice Pauw & Witteman en Nova


 • Michiel Hietkamp

  Voorzitter CNV Jongeren

   


 • Marijke Colly,

  Voorzitter bestuur Vrouwen In Institutioneel Pensioen (VIIP), Associate Director Institutional Business Development APG

 


 • Jos Berkemeijer,

  Voorzitter Pensioencommissie CSO


 • Kees Leupen

  Directeur Pensioenfonds Holland Casino


 • Rob van Leeuwen

  Bestuursvoorzitter Stichting Pensioenfonds Sportfondsen, Lid Risk en Audit Committee Pensioenfonds TNO, Lid Visitatiecommissie diverse pensioenfondsen als KPN, Johnson & Johnson, Ahold, BDO, Cargill, Rockwool, Randstad en Xerox

   


 • Henriette de Lange,

  Bestuurder BPF Koopvaardij, Projectleider Stichting Notarieel Pensioenfonds, Bestuurslid VITP

 


 • Erik Klijn,

  Bestuurslid Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector (VITP)


 • Prof. dr. Kees Goudswaard,

  Hoogleraar Economie en Bijzonder Hoogleraar Sociale Zekerheid Universiteit Leiden


 • Henk Brouwer,

  Bestuursvoorzitter Stichting Pensioenfonds ABP

   


 • Margreet Oostenbrink,

  Directeur Pensioenbeheer Syntrus Achmea

 


 • Robert Leenes,

  Directeur Client Services & New Business TKP Investments


 • Mark Willemse,

  Director Client Relations Cardano


 • Margot Scheltema,

  Voorzitter monitoringcommissie Code Pensioenfondsen

   


 • Casper van Ewijk,

  Algemeen Directeur Netspar

 


 • Wilse Graveland,

  Director Fiduciair Management, Kempen Capital Management

Commissie van Repliek

 


 • Jose Meijer,

  Vice-Voorzitter ABP, Bestuurder Abvakabo FNV


 • Sikko van Katwijk,

  Raad van Bestuur KAS Bank


 • Sako Zeverijn,

  Onafhankelijk Voorzitter Pensioenfonds Xerox, Bestuurslid Pensioenfonds Tandartsen, Pensioenfonds F. van Lanschot, Intern Toezichthouder Pensioenfonds Robeco
   

 • Paul Citroen,

  Bestuursvoorzitter Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)

 

Wie ontmoet u?

Op het 21e Jaarcongres Pensioenactualiteiten ontmoet u directeuren, bestuurders, voorzitters, managers, actuarissen, pensioenjuristen, specialisten en adviseurs van:

 • Ondernemings-, beroeps- en bedrijfstakpensioenfondsen
 • Pensioenuitvoerders
 • Banken
 • Verzekeraars
 • Uitvoeringsbedrijven
 • Vermogensbeheerders
 • Advocatenkantoren
 • Accountantskantoren
 • Toezichthouders
 • Werkgevers- en werknemersorganisaties
 • Pensioenadvieskantoren

De volgende pensioenfondsen waren vorig jaar aanwezig tijdens het congres Pensioenactualiteiten:
ABP • Achmea • Agrarische en Voedselvoorzieningshandel • Apotheken • Aruba • Bakkers • Detailhandel • DNB • Douwe Egberts • Dranken • Elsevier • Equens • Fysiotherapeuten • Grafische Bedrijven • Hoogovens • Horeca & Catering • Huisartsen • IBM Nederland • Kappers • KPN • Levensmiddelen • Mars • Martinair • MN Services • Notarieel Pensioenfonds • PMT • Progress • SNT • Spoorwegpensioenfonds  • Stork i.l. • Tandartsen en tandarts-specialisten • Telegraaf • UWV • Verf- en Drukinkt •  Verenigde Glasfabrieken • Zoetwaren • Zorg & Welzijn

Datum en locatie

 • 27 maart 2014

Novotel Amsterdam City
Europaboulevard 10
1083 AD  Amsterdam
Tel. 020 - 43 13 693


Uw investering

Optie Prijs
Congres incl. preseminar  € 1.399,- (excl. btw) per persoon
Congres  € 999,- (excl. btw) per persoon
Preseminar  € 499,- (excl. btw) per persoon


Speciale actie voor pensioenfondsen

2e persoon gratis!*

Toelichting

Wanneer u werkzaam bent bij een pensioenfonds, mag u gratis een collega van het pensioenfonds meenemen. U betaalt voor het gehele congres dan slechts € 1.399,- ipv € 2.798,-. Een voordeel van € 1.399,-!

Mocht u alleen willen komen, neem dan contact op met Mark Claessens via tel. 040 - 2 972 721, voor een interessante korting.

* Tweede persoon gratis geldt voor hetzelfde pakket.
Bedragen excl. btw en per persoon. Inclusief koffie, thee, lunch, borrel en toegang tot een waardevol digitaal naslagwerk.


Inlichtingen en persoonlijk congresadvies

Mark Claessens
Congresadvies
Tel: 040 - 2 972 742


Verantwoordelijk voor het programma

Bianca Bendriss
Conference Manager

Chantal Jeurgens
Project Coördinator

Adviesraad Pensioenactualiteiten 2013

Het programma is opgesteld door intensief research met een groot aantal collega’s uit de pensioenbranche, wellicht ook wel met u of een van uw relaties. Met name willen wij onze adviesraad bedanken voor de geboden inspiratie:

 

Joop Rietmulder, Erevoorzitter Kring van Pensioenspecialisten en Pensioenconsultant Rietmulder c.s.

Gerard Krijnen RA, Vakredacteur PBM, Consultant Krijnen Consult, Lid RVT Kempen Capital Management en voormalig Directeur Pensioenfonds Medische Specialisten

Erik Martens, Directeur Servicekantoor AGH, Lid Uitvoeringsberaad Pensioenfederatie

Leo Witkamp AAG, Directeur Media Pensioendiensten

Partners

Over TKP Investments

TKP Investments, onderdeel van AEGON Asset Management, is een echte pensioenbelegger met 25 jaar ervaring. Onze dienstverlening is modulair en omvat strategische en risicomanagement advisering. Voor de beleggingen maakt TKP Investments gebruik van een multi manager aanpak. Daarnaast verzorgen wij het beheer van beleggingsportefeuilles, dagelijkse monitoring en integrale rapportages.


Over KAS BANK

KAS BANK is een Europese specialist in effectendienstverlening en een schakel tussen financiële professionele partijen over de hele wereld. Als onafhankelijke specialist hebben wij een heldere visie op de markt vanuit het perspectief van onze cliënten: Institutionele Beleggers, Banken en Brokers. Door onze neutrale positie is belangenverstrengeling uitgesloten. Onderling vertrouwen en volstrekte transparantie staan centraal in onze dienstverlening en in de relatie met onze cliënten.


Over Syntrus Achmea

Syntrus Achmea zorgt voor de pensioenen van 3 miljoen Nederlanders, in opdracht van ruim 80 bedrijfstak-, ondernemings-, en beroepspensioenfondsen. Syntrus Achmea beheert een vermogen van 67 miljard euro, waarvan 14 miljard euro in vastgoed en hypotheken. Syntrus Achmea staat voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later.


Netwerkpartner

Mediapartners:

 

 

Wilt u partner worden van dit event?

Er zijn talloze mogelijkheden om tijdens dit event in contact te komen met de doelgroep en uw marketingcampagne te versterken. Wat kunt u als Partner o.a. verwachten?

 • Inhoudelijke participatie: een speakerslot of sessie in het programma
 • Branding: u lift mee op de marketingcampagne die aan het congres verbonden is
 • Aanwezigheid: uw eigen stand op de Expo 
 • Direct 1-op-1 contact: een exclusieve VIP-meeting/rondetafelsessie voor de door u geselecteerde prospects
 • Expertise etaleren: uw whitepaper wordt onder de aandacht gebracht bij de gehele doelgroep van het event

Ik denk graag mee over hoe we jullie doelstellingen het beste kunnen laten aansluiten bij het congres. Op basis daarvan maak ik dan graag een voorstel op maat.

Lotte van Dun
Senior Branding & Eventmanager
l.van.dun@euroforum.nl
040-2 972 711 | 06-24629263

Via onderstaande knop kunt u veilig, eenvoudig en snel over gaan tot het reserveren of het inschrijven. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Inlogcode: