Jaarrekeningactualiteiten 2023

Dé jaarlijkse update met alle regelgeving, inzichten en actualiteiten voor het opstellen van de jaarrekening!

Helaas, deze productie heeft al plaatsgevonden.

Een volgende datum is nog niet bekend. Wanneer je interesse hebt neem dan contact via de chat of via email met de adviseur.

In één dag volledig op de hoogte!

Ook dit jaar zijn er weer nieuwe wijzigingen die belangrijk zijn voor het samenstellen van de jaarrekening. Het is belangrijk dat je op de hoogte bent van relevante nieuwe regelgeving, veranderende inzichten en actualiteiten. 

Tijdens het jaarlijkse seminar Jaarrekeningactualiteiten zetten dé absolute experts alle ontwikkelingen voor je op een rij. Het afwisselende programma van theorie en praktijk, op heldere en enthousiaste wijze gebracht door de docenten, maakt dat je na het seminar veel tijd kunt besparen en een complete en leesbare jaarrekening kunt presenteren.

Deze actuele onderwerpen komen aan bod:

 • Recente ontwikkelingen van verslaggevingsregels
 • Duurzaamheidsverslaggeving: actuele ontwikkelingen
 • Discontering en inflatie
 • Goodwill accounting en impairment
 • Duurzaamheidsverslaggeving: - Personeel en maatschappij
 • Transacties binnen de groep
 • Cases omzetverantwoording
Bekijk het programma

Interactie, verdieping en praktische tips 

Het uitgangspunt voor dit seminar is de praktijk.

Docenten nemen je mee in de onderwerpen die van belang zijn. Aangevuld met sprekende voorbeelden uit (onderdelen van) jaarverslagen van ondernemingen krijg je een volledig overzicht van de meest actuele vraagstukken. Je kunt direct aan de slag met je eigen jaarrekening.

Jouw docenten

PROF. DR. MARTIN HOOGENDOORN RA
Hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus University Rotterdam

PROF. DR. PETER SAMPERS SA
Hoogleraar Financial Accounting Universiteit van Maastricht

PROF. DR. ARJAN BROUWER RA
Hoogleraar Externe Verslaggeving aan de VU Amsterdam en partner bij PwC

30e editie!

Het seminar Jaarrekeningactualiteiten is een begrip in de sector. Elk jaar komen vaste bezoekers terug naar het seminar voor de belangrijkste updates.

Het huidige docententeam bestaat uit de absolute experts op hun vakgebied. Ze worden altijd met hoge cijfers gewaardeerd voor zowel hun kennis als de attractieve manier van presenteren. De docenten behandelen, ieder vanuit hun eigen ervaring en dagelijkse praktijk, de onderwerpen zoals genoemd in het programma.

Oud-deelnemers over het seminar:

 

"Fijn om de nieuwe actualiteiten en (toekomstige) wijzigingen te horen. Zo voldoet de op te stellen jaarrekening aan alle eisen en kunnen we reeds anticiperen op de toekomst."
Anton Bakker, Plant Controller, OPHTEC BV

“Hoge kwaliteit, zoals voorgaande edities. Goede en beknopte mix van actualiteiten en opfrissen van kennis op het gebied van jaarverslaggeving in brede zin. Bovendien aantrekkelijk gebracht door drie professionals."
Roel Hommel, Directeur Financiën, Nederlandse Bouw Unie B.V.

Seminar Jaarrekening actualiteiten 2023

Het volledige programma in één handig overzicht? Dat kan!

Download direct de brochure

Programma
 

13:30 – 14:00

ONTVANGST MET KOFFIE EN THEE

14:00 – 14:45

RECENTE ONTWIKKELINGEN VAN VERSLAGGEVINGSREGELS

 • Nieuwe richtlijnen die van toepassing zijn op de jaarverslaggeving 2023
 • Wat zit er verder nog aan te komen?
 • De gevolgen van de OECD Pillar 2-regels voor de jaarverslaggeving

Ook voor 2023 zijn er weer een aantal nieuwe en gewijzigde regels voor de verslaggeving, waaronder de geactualiseerde Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, die aan de orde komen. Ook worden voor financiële verslaggeving relevante ontwikkelingen in de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving besproken. Verder komt de vraag aan de orde welke gevolgen de door de OECD voorgestelde maatregelen, die ervoor moeten zorgen dat multinationals te allen tijde tenminste een effectief belastingtarief van 15% betalen, voor de jaarverslaggeving hebben.

Prof. dr. Peter Sampers RA

Hoogleraar Financial Accounting Universiteit van Maastricht. Lid Administrative Board van de EFRAG, Commissaris Servatius Wonen, Lid Audit Commissie van de NWO


14:45 – 15:15

DUURZAAMHEIDSVERSLAGGEVING: ACTUELE ONTWIKKELINGEN

 • Stand van zaken CSRD en ESRS
 • Gevolgen voor het MKB
 • Dubbele materialiteit

Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA

Hoogleraar Externe Verslaggeving Erasmus Universiteit Rotterdam, Raad Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam


15:15 – 15:45

KOFFIE- EN THEEPAUZE

15:45 – 16:30

INFLATIE EN GESTEGEN RENTE

 • Impact van (hoge) inflatie en rente op de jaarrekening
 • Hyperinflatie
 • Discontering bij waardering van activa en verplichtingen

Als gevolg van de macro economische ontwikkelingen hebben we te maken met hoge inflatie en in sommige landen zelfs hyperinflatie. Ook zijn de rentes for gestegen. In deze sessie gaan we in op de impact van de gestegen inflatie en rente op de jaarrekening. Hierbij kan worden gedacht aan de waardering van activa en verplichtingen. Ook gaan we in op de verwerking van deelnemingen in landen met hyperinflatie.

Prof. dr. Arjan Brouwer RA

Hoogleraar Externe Verslaggeving VU Amsterdam, partner bij PwC. Lid Corporate Reporting Policy Group van Accountancy Europe en Redacteur MAB


16:30 – 17:15

GOODWILL ACCOUNTING EN IMPAIRMENT

•    Internationaal is opnieuw gediscussieerd over het al of niet afschrijven van goodwill
•    Reflectie op de Nederlandse regels
•    Waar zitten leerpunten en spanningsvelden?
•    De praktijk

Internationaal is de afgelopen jaren weer intensief gediscussieerd over de vraag of en hoe bij een bedrijfsovername betaalde goodwill afgeschreven moet worden. Dat is een goede aanleiding om nog eens stil te staan bij de Nederlandse voorschriften dienaangaande en de vraag welke lessen uit de gevoerde discussies relevant zijn voor onze verslaggevingspraktijk. Een discussie over de behandeling van goodwill is niet los te zien van de vraag hoe omgegaan dient te worden met bijzondere waardeverminderingen (impairment) van goodwill dus ook dat aspect komt aan de orde. Goodwill is voor veel ondernemingen een belangrijk en waardevol actief en het is, mede gezien het huidige economisch klimaat, relevant de recente ontwikkelingen een de orde te stellen, inclusief de vraag of de Nederlandse regelgeving nog voldoet aan de eisen van deze tijd. Dat staat in dit onderdeel van het seminar op de voorgrond.

Prof. dr. Arjan Brouwer RA

Hoogleraar Financial Accounting Universiteit van Maastricht. Lid Administrative Board van de EFRAG, Commissaris Servatius Wonen, Lid Audit Commissie van de NWO


17:15 – 17:45

DUURZAAMHEIDSVERSLAGGEVING: PERSONEEL EN MAATSCHAPPIJ

 • Hoofdlijnen ESRS inzake ‘Social’
 • Specifieke vraagstukken
 • Implementatie

In november 2022 is de Europese Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) definitief geworden. Op basis daarvan zijn European Sustainability Reporting Standards (ESRS) gepubliceerd. Deze ESRS bevatten vergaande verplichtingen inzake het rapporteren over duurzaamheid door grote ondernemingen, die van toepassing worden vanaf 2024/2025. Daarbij wordt uitgegaan van het beginsel van dubbele materialiteit: niet alleen de impact van duurzaamheid op de financiën van de onderneming, maar ook de impact van de onderneming op personeel en maatschappij. Doordat de grote ondernemingen de gegevens moeten publiceren voor hun gehele waardeketen, hebben de nieuwe regels ook een belangrijke invloed op het MKB. Vaak krijgt de rapportering van de CO2-uitstoot veel aandacht, maar minstens zo ingrijpend is het aspect van personeel en maatschappij, waarop tijdens het seminar specifiek wordt ingegaan. De duurzaamheidsinformatie moet worden beoordeeld door een onafhankelijke derde, veelal de externe accountant.

Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA

Hoogleraar Externe Verslaggeving Erasmus Universiteit Rotterdam, Raad Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam


17:45 – 18:45

DINER

18:45 – 19:30

TRANSACTIES BINNEN DE GROEP

 • Leningen vanuit en treasury relaties met andere groepsentiteiten
 • Overnames van activa en deelnemingen van andere groepsentiteiten
 • Belastingen binnen de fiscale eenheid
 • Toelichting van transacties met verbonden partijen

Veel Nederlandse ondernemingen zijn onderdeel van een grotere groep. Het juist verantwoorden van transacties en relaties met andere entiteiten in de groep in de statutaire jaarrekening vereist specifieke aandacht. Tijdens dit onderdeel gaan we in op een aantal aandachtspunten zoals de verwerking van leningen vanuit de moedermaatschappij, verwerking van ‘common control’ bedrijfsovernames, verhoudingen met treasury entiteiten binnen de groep, belastingen binnen een fiscale eenheid, op aandelen gebaseerde beloningen vanuit de moeder voor werknemers van de entiteit en de toelichting van transacties met verbonden partijen.

Prof. dr. Arjan Brouwer RA

Hoogleraar Externe Verslaggeving VU Amsterdam, partner bij PwC. Lid Corporate Reporting Policy Group van Accountancy Europe en Redacteur MAB


19:30 – 20:00

CASES OMZETVERANTWOORDING

 • Toepassing nieuwe RJ 221 en RJ 270
 • Praktijkervaringen
 • Bijzondere problemen

In de jaarrekening 2022 zijn voor het eerst de nieuwe RJ-bepalingen rondom opbrengstverantwoording (inclusief die inzake onderhanden projecten) van kracht geworden. Tijdens het seminar zal worden ingegaan op de eerste praktijkervaringen en zullen enkele cases worden gepresenteerd waarin de juiste naleving van de nieuwe regels een uitdaging vormt.

Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA

Hoogleraar Externe Verslaggeving Erasmus Universiteit Rotterdam, Raad Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam


20:00

AFSLUITING

Bekijk het programma van de verdiepingsdag

Algemene informatie

 

Datum

Seminar: donderdag 16 november 2023
14.00 uur tot 20.00 uur
Verdiepingsdag: vrijdag 17 november 2023
09.30 uur tot 15.00 uur

 

Locatie

Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4-6 
3526 KV Utrecht
Routebeschrijving

Je investering

Tickets  
Seminar € 999,-
Verdiepingsdag € 899,-
Seminar & verdiepingsdag € 1.699,-

Deze bedragen zijn excl. BTW en incl. koffie, thee, lunch en diner wanneer je deelneemt aan het seminar.

Heb je een dieetwens of een allergie? Geef dit dan uiterlijk 2 weken voor de seminardatum aan ons door via adviseur Sandra Donkers – tel: 040 - 2 972 770

Je ontvangt ter plaatse een syllabus waar je tijdens de dag aantekeningen in kunt maken en die je als naslagwerk kunt gebruiken. Daarnaast krijg je tevens toegang tot de digitale versie van de syllabus.

Aanmelden

 

Voor wie bestemd?

Deze dag is bestemd voor iedereen die belang heeft of betrokken is bij
de opstelling van de jaarrekening, zoals:

 • Financieel directeuren
 • Controllers
 • In- en externe accountants
 • Hoofden (financiële) administratie
 • Hoofden planning & control
 • Administrateurs
 • Financieel- en fiscaal adviseurs
 • Bedrijfseconomische en juridische adviseurs
 • Commissarissen MKB

PE-portfolio

Met het PE-model geef je zelf vorm aan je beroepsontwikkeling. Je stelt zelf je PE-portfolio samen waarin je aangeeft hoe je je kennis en vaardigheden ontwikkelt. De verdiepingsdag en het seminar dragen beiden hieraan bij! Om je te ondersteunen, hebben we alvast een aantal mogelijke leerdoelen voor je geformuleerd:

 • Je bent in staat een volledige en leesbare jaarrekening samen te stellen, rekening houdend met de laatste regelgeving, inzichten en actualiteiten
 • Je brengt verdieping aan in je functie door je te bekwamen in het samenstellen van de jaarrekening
 • Je weet hoe je de organisatieprocessen en systemen verbetert als voorbereiding op de eerste verplichte rapportages over duurzaamheidsbeleid en prestaties
Programma verdiepingsdag

 

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) & ESG-rapportages:
Aan de slag!

 

De CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive, verplicht multinationals vanaf 2024 te rapporteren over de impact van hun activiteiten op mens en milieu. Grote bedrijven volgen een jaar later.

De CSRD-richtlijn vereist rapportage over milieu, klimaatverandering, CO2-uitstoot en sociaal kapitaal, maar ook over de impact die je als bedrijf hebt op biodiversiteit en mensenrechtenschendingen in de keten. De CSRD gaat vanaf 1 januari 2024 gelden voor bedrijven die nu vallen onder de non-financial reporting directive (NFRD) en vanaf 2025 voor grote bedrijven die daar nu niet onder vallen. Voor beursgenoteerde mkb-bedrijven geldt de CSRD vanaf 1 januari 2026. Voor niet-beursgenoteerde mkbbedrijven wordt gekeken naar een lichtere CSRD-variant die voor hen beter uitvoerbaar is, maar is het ook belangrijk awareness te creëren voor het aanleveren van keteninformatie (bijv. voor leveren aan Albert Heijn).

Tijdschema

09:00

ONTVANGST

09:30

START OCHTENDPROGRAMMA

12:00

LUNCH

12:45

START MIDDAGPROGRAMMA

15:00

EINDE

Docenten verdiepingsdag

img-Dr. Ferdy van Beest

Dr. Ferdy van Beest

Ferdy is directeur Integrated Reporting en Duurzaamheid bij Flynth, Associate Professor op de Nyenrode Business Universiteit, lid van de RJ commissie duurzaamheidsverslaggeving en actief in de Stuurgroep duurzaamheid van het NBA. Vanuit deze rollen houdt hij zich op dagelijkse basis bezig met zowel technische kant van de standaarden, alsmede implementatieproblemen zoals het opstellen van een waardecreatiemodel en dubbele materialiteitsanalyse.

img-Jirina van Daal MSc. RA

Jirina van Daal MSc. RA

Jirina is specialist bij Flynth rondom het thema CSRD. Jirina heeft 10 jaar ervaring in de auditpraktijk (en 3 jaar samenstel ervaring). Ze is docent Externe verslaggeving aan Hogeschool Inholland, Lid werkgroep duurzaamheidsverslaggeving NBA en Ambassadeur bij de NBA.

Vul hier het wachtwoord in wat je per mail hebt ontvangen.