Van der Valk Breukelen

26 & 27 november 2024

Dé jaarlijkse update met alle regelgeving, inzichten en actualiteiten

voor het opstellen van de jaarrekening!

 

Wil jij in een dag bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen rondom het samenstellen van de jaarrekening? Tijdens het jaarlijkse seminar Jaarrekeningactualiteiten nemen drie absolute experts je mee in de nieuwste wetgeving, veranderende inzichten en actuele trends.

De jaarrekening naar een hoger niveau

Tijdens het afwisselende programma krijg je op enthousiaste wijze theorie toegelicht over verschillende onderwerpen. Hierbij komen sprekende voorbeelden uit jaarverslaggevingen van ondernemingen aan bod. Doordat het seminar een praktische insteek heeft, worden theorie en voorbeelden direct omgezet naar bruikbare handvatten. Ook nodigen de docenten je graag uit om actief deel te nemen door middel van vragen en discussie. Zo kun je na afloop van het seminar met vernieuwde kennis en praktische tips jouw jaarrekening naar een hoger niveau te tillen. Bij aanvang van het seminar ontvang je een syllabus met alle presentaties. Hierin kun je gedurende de dag je aantekeningen verwerken.

Na het seminar ben je op de hoogte van:

 • Nieuwe verslaggevingsregels en toekomstige ontwikkelingen
 • Destakeholdersbetrokkenheid en materialiteitsanalyse rondom duurzaamheidsverslaggeving
 • De hoofdlijnen van IFRS 16
 • Financiële instrumenten: eigen vermogen en vreemd vermogen
 • Het opstellen van een goed kasstroomoverzicht
 • De rol van de waardeketen bij duurzaamheidsverslaggeving

Tijdens de verdiepinsdag ga je aan de slag met het Social aspect van de ESG-rapportage

Bekijk het programma

Voor wie bestemd?

Deze dag is bestemd voor iedereen die belang heeft of betrokken is bij de opstelling van de jaarrekening, zoals:

 • Financieel directeuren
 • Controllers
 • In- en externe accountants
 • Hoofden (financiële) administratie
 • Hoofden planning & control
 • Administrateurs
 • Financieel- en fiscaal adviseurs 
 • Bedrijfseconomische en juridische adviseurs
 • Commissarissen MKB

Jouw docenten

PROF. DR. MARTIN HOOGENDOORN RA
Hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus University Rotterdam

PROF. DR. PETER SAMPERS SA
Hoogleraar Financial Accounting Universiteit van Maastricht

PROF. DR. ARJAN BROUWER RA
Hoogleraar Externe Verslaggeving aan de VU Amsterdam en partner bij PwC

Oud-deelnemers over het seminar:

 

"Fijn om de nieuwe actualiteiten en (toekomstige) wijzigingen te horen. Zo voldoet de op te stellen jaarrekening aan alle eisen en kunnen we reeds anticiperen op de toekomst."
Anton Bakker, Plant Controller, OPHTEC BV

“Hoge kwaliteit, zoals voorgaande edities. Goede en beknopte mix van actualiteiten en opfrissen van kennis op het gebied van jaarverslaggeving in brede zin. Bovendien aantrekkelijk gebracht door drie professionals."
Roel Hommel, Directeur Financiën, Nederlandse Bouw Unie B.V.

Seminar Jaarrekening actualiteiten 2024

Het volledige programma in één handig overzicht? Dat kan!

Download direct de brochure

Programma | 26 november 2024
 

14:00 – 14:45

RECENTE ONTWIKKELINGEN VAN VERSLAGGEVINGSREGELS

 • Nieuwe richtlijnen die van toepassing zijn op de jaarverslaggeving 2024
 • Wat zit er verder nog aan te komen?
 • Impact Wet toekomst pensioenen.

Prof. dr. Peter Sampers RA

Hoogleraar Financial Accounting Universiteit van Maastricht. Lid Administrative Board van de EFRAG, Commissaris Servatius Wonen, Lid Audit Commissie van de NWO


14:45 – 15:15

DUURZAAMHEIDSVERSLAGGEVING: MATERIALITEITSANALYSE EN STAKEHOLDERBETROKKENHEID

 • Wie zijn de stakeholders bij het duurzaamheidsverslag?
 • Hoe voer ik een robuuste materialiteitsanalyse uit?
 • Hoe verhoudt zich de impactmaterialiteit tot de financiële materialiteit?

Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA

Hoogleraar Externe Verslaggeving Erasmus Universiteit Rotterdam, Raad Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam


15:15 – 15:45

KOFFIE- EN THEEPAUZE

15:45 – 16:30

JAARREKENINGVRAAGSTUKKEN BIJ DUURZAAMHEID

 • Mede gedreven door duurzaamheidsontwikkelingen ontstaan nieuwe business modellen, producten, diensten en financiële instrumenten
 • De verwerking hiervan in de jaarrekening kan complex zijn en leidt tot nieuwe vraagstukken
 • Een aantal hiervan behandelen we tijdens het seminar

Prof. dr. Arjan Brouwer RA

Hoogleraar Externe Verslaggeving VU Amsterdam, partner bij PwC. Lid Corporate Reporting Policy Group van Accountancy Europe en Redacteur MAB


16:30 – 17:15

LEASING: HOOFDLIJNEN IFRS 16

 • Afgelopen jaar heeft de RJ besloten de optie om IFRS 16 in RJ jaarrekeningen toe te passen te verlengen.
 • Wat behelst deze optie?
 • Welke verschillen tussen RJ 292 en IFRS 16 zijn van belang?
 • Voor wie is de optie relevant?

Prof. dr. Peter Sampers RA

Hoogleraar Financial Accounting Universiteit van Maastricht. Lid Administrative Board van de EFRAG, Commissaris Servatius Wonen, Lid Audit Commissie van de NWO


17:15 – 17:45

FINANCIËLE INSTRUMENTEN: EIGEN VERMOGEN EN VREEMD VERMOGEN

 • Verduidelijkingen van de RJ voor de jaarrekening 2024.
 • Voorbeelden van grensgevallen tussen eigen vermogen en vreemd vermogen.
 • De classificatie van winstafhankelijke financiële instrumenten.

Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA

Hoogleraar Externe Verslaggeving Erasmus Universiteit Rotterdam, Raad Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam


17:45 – 18:45

DINER

18:45 – 19:30

KASSTROOMOVERZICHT

 • Een goed kasstroomoverzicht draagt in samenhang met de balans en de winst-en-verliesrekening bij aan het inzicht in de financiering, liquiditeit, solvabiliteit en de kwaliteit van het behaalde resultaat.
 • In de praktijk krijgt het kasstroomoverzicht echter niet altijd voldoende aandacht en gaan regelmatig zaken mis bij het opstellen ervan.
 • Tijdens het seminar gaan we in op veel gemaakte fouten en aandachtspunten bij het opstellen van het kasstroomoverzicht.

Prof. dr. Arjan Brouwer RA

Hoogleraar Externe Verslaggeving VU Amsterdam, partner bij PwC. Lid Corporate Reporting Policy Group van Accountancy Europe en Redacteur MAB


19:30 – 20:00

DUURZAAMHEIDSVERSLAGGEVING: WAARDEKETEN

 • Wat is de rol van de waardeketen bij duurzaamheidsverslaggeving?
 • Hoe ver moet je gaan in de keten en wat zijn praktische oplossingen?
 • Wat betekenen de regels voor het MKB in de waardeketen?

Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA

Hoogleraar Externe Verslaggeving Erasmus Universiteit Rotterdam, Raad Ondernemingskamer Gerechtshof Amsterdam


20:00

AFSLUITING

Bekijk het programma van de verdiepingsdag

Docenten Seminar

 

img-Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA

Prof. dr. Martin Hoogendoorn RA

 • Hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus University Rotterdam
 • Raad in de Ondernemings-kamer van het Gerechtshof Amsterdam
 • Adviseur jaarrekeningenrecht bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Voormalig partner bij EY
 • Voormalig voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving
 • Schrijver van diverse artikelen en boeken

img-Prof. dr. Arjan Brouwer RA

Prof. dr. Arjan Brouwer RA

 • Hoogleraar Externe Verslaggeving aan de VU Amsterdam
 • Partner bij PwC
 • Lid van de Corporate Reporting Policy Group van Accountancy Europe
 • Redacteur van het Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (MAB)
 • Betrokken bij een grote diversiteit aan verslaggevingsvraagstukken bij ondernemingen

img-Prof. dr. Peter Sampers RA

Prof. dr. Peter Sampers RA

 • Hoogleraar Financial Accounting en commissaris aan de Universiteit Maastricht
 • Voormalig voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving
 • Uitgebreide praktische ervaring in externe verslaggeving bij DSM en Philips
 • Lid van de administrative board van de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG)
 • Commissaris bij Servatius Wonen
 • Lid van de Audit Commissie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)
 • Voorzitter van de jury voor de FD Henri Sijthoff Prijs

Docent Verdiepingsdag

 

img-Dr. Ferdy van Beest

Dr. Ferdy van Beest

 • Directeur Duurzaamheid & Verslaggeving bij CROP accountants & adviseurs
 • Associate Professor of Financial Reporting op de Nyenrode Business Universiteit
 • Lid stuurgroep Duurzaamheid NBA
 • Lid werkgroep duurzaamheidsverslaggeving RJ

Algemene informatie

 

Datum

Seminar: donderdag 26 november 2024
14.00 uur tot 20.00 uur
Verdiepingsdag: vrijdag 27 november 2024
09.30 uur tot 15.00 uur

 

Locatie

Van der Valk Hotel Breukelen
Stationsweg 91
3621 LK Breukelen

Routebeschrijving

Je investering

 
Je investering t/m 16 september vanaf 17 september
Seminar € 949,- € 1.049,-
Verdiepingsdag € 849,- € 949,-
Seminar & verdiepingsdag € 1.449,- € 1.749,-

Deze bedragen zijn excl. BTW en incl. koffie, thee, lunch en diner wanneer je deelneemt aan het seminar.

Heb je een dieetwens of een allergie? Geef dit dan uiterlijk 2 weken voor de seminardatum aan ons door via adviseur Sandra Donkers – tel: 040 - 2 972 770

Je ontvangt ter plaatse een syllabus waar je tijdens de dag aantekeningen in kunt maken en die je als naslagwerk kunt gebruiken. Daarnaast krijg je tevens toegang tot de digitale versie van de syllabus.

Aanmelden

 

Voor wie bestemd?

Deze dag is bestemd voor iedereen die belang heeft of betrokken is bij
de opstelling van de jaarrekening, zoals:

 • Financieel directeuren
 • Controllers
 • In- en externe accountants
 • Hoofden (financiële) administratie
 • Hoofden planning & control
 • Administrateurs
 • Financieel- en fiscaal adviseurs
 • Bedrijfseconomische en juridische adviseurs
 • Commissarissen MKB
Programma verdiepingsdag | 27 november

 

De Social kolom van de ESG-rapportages

Hoe ga je als organisatie om met het sociale aspect van de duurzaamheidsverslaggeving? En hoe verwerk je dit in het jaarverslag?

Gelijke lonen voor mannen en vrouwen, kinderarbeid in Bangladesh, discriminatie en protesten. Iedere dag staat er wel iets over deze thema’s in de krant en wordt erover
gesproken op het journaal en in talkshows. Maar zonder het te beseffen zijn dit allemaal thema’s die via de CSRD worden uitgewerkt in de S-standaarden van de ESRSen.

Na een inspirerend seminar, gaan we tijdens de verdiepingsdag verder aan de slag met de duurzaamheidsverslaggeving en specifiek met de S-kolom: de mensen.

De verdiepingsdag is een combinatie tussen theorie en praktische cases. Zo ga je met voldoende handvatten en direct inzetbare tools naar huis.

Na afloop van deze verdiepingsdag heb je inzicht in:

 • De datapunten welke van belang zijn voor S1/ S2/S3/S4
 • De uitdagingen die ondernemingen vinden voor het eigen personeel (S1)
 • De (mogelijke) rol die de CSDDD kan hebben op activiteiten en rapportage vanuit de keten (S2)
 • De rol van stakeholders en “not in my backyard” discussies voor getroffen gemeenschappen (S3)
 • S4 en de mogelijke rol van greenwashing
 • Hoe de S-kolom qua rapportage en onderbouwing kan voldoen aan limited assurance vereisten

Docent:
Dr. Ferdy van Beest,
Directeur Duurzaamheid & Verslaggeving bij CROP en Associate Professor of Financial Reporting op de Nyenrode Business Universiteit

 

Download de brochure

Onze privacy-policy

Inschrijven

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!