Cursus Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De basis van privacywetgeving toegelicht

 • Ruim 230 cursisten gingen u voor: eerdere edities beoordeeld met een 8,2!
 • Voor iedereen die te maken heeft met de juridische gevolgen van de Wbp
 • Na deze cursus weet u concreet hoe u omgaat met privacywetgeving
 • Inclusief wetgevingsbundel Wbp & 10 PO-punten
 • Optioneel: Masterclass nieuwe Europese Privacyverordening

Bekijk het programma

De basis van privacywetgeving toegelicht:

 • Wanneer is de Wbp van toepassing?
 • Welke privacyrisico’s zijn er en hoe beheers ik deze?
 • Wat zegt de rechtspraak over ‘privacy op de werkvloer’?
 • Wie is er aansprakelijk voor het niet naleven van de Wbp?
 • Wat betekenen de nieuwe cookieregels voor de website van mijn onderneming?

Hoe gaat u om met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)?

Deze cursus geeft u praktijkgerichte uitleg over de werking van de Wet bescherming persoonsgegevens. U leert stap voor stap hoe u vanuit de Wbp dient om te gaan met privacyvraagstukken, hoe u kennis deelt en informatie uitwisselt zonder hierbij inbreuk te maken op de privacy. Daarnaast krijg u inzicht in de wijze van handhaving, de rol en bevoegdheden van het CBP.

Na deze cursus weet u hoe:

 • Wat de privacyrichtlijn inhoudt en welke wetgeving er geldt
 • Wat wel en niet mag met persoonsgegevens
 • Welke regelgeving geldt rondom het doorgeven van gegevens naar landen buiten de EU/EER
 • Wat de nieuwe meldplicht datalekken betekent voor uw organisatie
 • Wie er aansprakelijk is voor het niet naleven van de Wbp

 

Extra! Masterclass - Europese Privacyverordening 

8 oktober 2015

Verstrekkende gevolgen van de Europese privacyverordening
De Europese Commissie is voornemens een grondige hervorming van de EU-gegevensbeschermingsregels door te voeren. Deze Europese Privacyverordening moet de nationale wetgeving vervangen en wordt na inwerktreding één op één overgenomen in de Wbp. Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor iedere professional die tot in detail wil ingaan op de toekomstige wijzigingen van de huidige regelgeving als gevolg van de verordening. Zorg dat uw organisatie zich goed voorbereid, want op niet tijdige melding van verlies van persoonsgegevens staan boetes die kunnen oplopen tot 5% van de wereldwijde omzet! 

Meer informatie over de masterclass 

Privacy experts aan het woord

Uw docenten zijn experts op het gebied van privacywetgeving. Zij vertellen u precies waar u rekening mee moet houden. Actuele cases en praktijkvoorbeelden worden uitvoerig besproken. De nadruk ligt op het vinden van praktische oplossingen.

Na afloop van de cursus ontvangt u een waardevol certificaat van deelname!

Reacties vorige deelnemers

“De afwisseling van de docenten en de lesstof is mij zeer goed bevallen”

“De praktische voorbeelden waren erg verhelderend”

“Tijdens de cursus kwamen voortdurend de actualiteiten aan bod en was er ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen” 

Bekijk meer reacties

Bent u werkzaam binnen de (semi-)overheid?

Wij bieden ook een Wbp cursus aan die speciaal is ontwikkeld voor de (semi-)overheid! 

Meer informatie over de Cursus Wet bescherming persoonsgegevens & andere privacywetgevings binnen de (semi-)overheid

Praktijkcursus - Wet bescherming persoonsgegevens

Dag 1 - 15 september 2015

Inleiding:

 • Welke privacyrisico's zijn er en hoe deze te beheersen?

Achtergronden van privacywetgeving

 • De internationale en supranationale regelingen
 • De Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG

De toepassing en reikwijdte van de Wbp

 • Wat is een persoonsgegeven en wat niet?
 • Wat is een bestand?
 • Wat valt onder de uitzondering van persoonlijke of huishoudelijke doeleinden?
 • Wat geldt er m.b.t. journalistieke verwerkingen?
 • Waar gaat de discussie over de territoriale werking van de wet over?
 • Wat zegt artikel 29 WP over applicability?

De werking van de Wbp

 • Wat mag wel en wat mag niet met persoonsgegevens?
 • Wat is een welbepaald verzameldoel en wat betekent niet-onverenigbaar?
 • Hoe lang mogen gegevens worden bewaard?
 • Wat te zeggen over de beveiliging van persoonsgegevens?
 • Wanneer moet inzage worden gegeven in klantgegevens?
 • Hoe ver gaat de informatieplicht?
 • Moeten foto's en beeldopnamen worden aangemerkt als rasgegevens? En wat betekent dat?
 • Wat zeggen de nieuwe beveiligingsrichtsnoeren van het CBP?

Rechtsbescherming; toezicht en handhaving door het CBP

 • Welke bevoegdheden hee de toezichthouder?
 • Welke boetes kunnen worden opgelegd?
 • Wat is het handhavingsbeleid van het CBP?
 • Goedkeuring van gedragscodes

 


Het programma nog eens nalezen? Download de brochure!


 

Dag 2 - 29 september 2015

Outsourcing en Cloud computing

 • Wat moet u regelen in een bewerkersovereenkomst?
 • Wat is cloud computing en wat zijn de risico’s?
 • Hoe gaat u om met buitenlandse leveranciers?
 • Wat zijn Safe Harbor, modelcontracten en BCRs?
 • Wat zijn de aandachtspunten voor Shared Service Centers binnen uw organisatie?

Privacy op de werkvloer

 • Relatie arbeidsrecht en privacyrecht
 • Controle op gedrag, prestaties en aanwezigheid van werknemers
 • Privacyregels rondom ziekteverzuim en reïntegratie
 • Bring-your-own-device
 • Omgang met sociale media

Cookies, spam en telemarketing

 • Welke regels gelden er voor het plaatsen van cookies?
 • Wat betekent het bewijsvermoeden met betrekking tot cookies
 • Welke regels gelden er voor het versturen van commerciele e-mail?
 • Het ‘bel-me-niet-register’: wat zijn de gevolgen voor mijn bedrijf?
 • Het handhavingsbeleid van de ACM en de rechtspraak daarover

De toekomst van privacywetgeving

 • Meldplicht datalekken
 • Europese privacy verordening


 Geinteresseerd in het programma van de masterclass? Bekijk het programma

 

Uw deskundige docenten

Mr. prof. G.J. (Gerrit-Jan) Zwenne

is advocaat-partner bij het internationale advocatenkantoor Bird & Bird en daarnaast hoogleraar Recht en Informatiemaatschappij bij eLaw@Leiden, centrum voor recht in de informatiemaatschappij, van de Universiteit Leiden.

Mr. dr. B. W. (Bart) Schermer

is mede-oprichter van adviesbureau Considerati alsmede universitair docent bij eLaw@Leiden, centrum voor recht in de informatiemaatschappij.

Mr. drs. J.H.J. (Jeroen) Terstegge CIPP

is eigenaar van adviesbureau PrivaSense en is daarnaast voorzitter van de Commissie Privacy van VNO-NCW en lid van het bestuur van de Vereniging Privacy Recht.

Mr. J. (Jeroen) Koëter

is mede-oprichter van Project Moore Advocaten, een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in ITrecht en privacy. Daarvoor werkte hij als advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek.

Mr. Q. (Quinten) Kroes

is advocaat-partner bij Brinkhof, en adviseert en procedeert over technologie en privacy/regulering. Hij doceert tevens aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Data & locatie

Praktijkcursus: 15 en 29 september 2015
Masterclass: 8 oktober 2015

La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht
Tel.: 030-234 00 88
Routebeschrijving


Voor wie bestemd?

 • Advocaat (-stagiaire) met weinig of geen kennis van het privacyrecht
 • Bedrijfsjurist
 • Juridisch (beleids)medewerkers
 • Compliance en Privacy officers
 • Functionarissen gegevensbescherming
 • Manager die in aanraking komt met de implementatie van privacywetgeving

Kortom voor iedereen die te maken heeft met de juridische gevolgen van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving.


Uw investering

De deelnamekosten bedragen (excl. btw en per persoon):

 • Praktijkcursus: €1799,-
 • Praktijkcursus + Masterclass: €2399,-
 • Masterclass: € 699,-

Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches, een actuele wetgevingsbundel (bij de praktijkcursus) en toegang tot de online leeromgeving. Leden van het NVvIR en VPR krijgen een speciale korting. Neem voor meer informatie contact op met opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten, tel. 040-2 972 780.


Extra!

Gratis Wetgevingsbundel Wbp

U ontvangt een wetgevingsbundel Wbp met alle relevante en actuele wetgeving. Samengesteld door uw hoofddocent. De bundel wordt 1 week voor de cursus gedrukt met de op dat moment geldende wetgeving.

Interactieve leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die
aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.


Meer informatie

Opleidingsadvies

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

Verantwoordelijk voor het programma

Drs. Juul Heijne
Opleidingsmanager

Barbara Canters
Sr. Project Coördinator

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Masterclass Europese Privacyverordening

Dag 3 - 8 oktober 2015

Er zijn veel veranderingen op komst in het privacyrecht, namelijk verstrekkende gevolgen van de Europese privacyverordening. De Europese Commissie is voornemens een grondige hervorming van de EU-gegevensbeschermingsregels door te voeren. Deze Europese Privacyverordening moet de nationale wetgeving vervangen en wordt na inwerktreding één op één overgenomen in de Wbp.

Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor iedere professional die tot in detail wil ingaan op de toekomstige wijzigingen van de huidige regelgeving als gevolg van de verordening. Zorg dat uw organisatie zich goed voorbereid, want op niet tijdige melding van verlies van persoonsgegevens staan boetes die kunnen oplopen tot 5% van de wereldwijde omzet! Uw docenten nemen u mee door de voorstellen van de EC, zodat u uzelf en uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op de aanstaande veranderingen.

Tijdens deze masterclass:

 • Leert u de stand van zaken kennen ten aanzien van de Europese Privacy Verodening
 • Krijgt u inzicht in de voorstellen van de Europese Commissie
 • Weet u welke nieuwe regels straks invloed hebben op uw bedrijfsvoering
 • Welke eisen er gelden en welke consequenties er zijn voor het juist of tijdig naleven hiervan

Programma van de Masterclass Europese Privacyverordening

Toepassingsbereik verordening

 • Wanneer en op wie is de verordening van toepassing?
 • Welke uitzonderingen zijn er?

Eisen aan de verwerking van persoonsgegevens

 • Welke eisen worden gesteld aan de beveiliging van persoonsgegevens?
 • Welke nieuwe regels gaan er gelden voor internationaal gegevensverkeer?
 • Welke regels gaan er gelden voor de verwerking van gegevens van kinderen op internet?

Rechten voor betrokkenen

 • Hoe zien de nieuwe regels voor toestemming eruit?
 • Wat gaat er veranderen in het inzage-, correctie- en verzetsrecht?
 • Wat regelt het recht om vergeten te worden en het recht op dataportabiliteit precies?
 • Welke specifieke regels gaan er gelden voor direct marketing en profiling?

Formaliteiten

 • Aan welke eisen moeten uw privacybeleid en bewerkerscontracten straks voldoen?
 • Welke maatregelen moet u direct nemen in uw organisatie?

Handhaving

 • Welke nieuwe bevoegdheden krijgt het College Bescherming Persoonsgegevens?
 • Waarvoor moet u een voorafgaand onderzoek aanvragen of met het CBP overleggen?
 • Hoe zien de nieuwe procedures en aansprakelijkheidsregels eruit?
 • Welke boetes kunnen worden opgelegd?

Tijdschema Masterclass:

Op deze dag wordt een ander tijdschema gehanteerd als op de cursusdagen

09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Aanvang ochtendprogramma
12.30 uur Lunch
13.30 uur Aanvang middagprogramma
16.45 uur Einde

Het programma wordt onderbroken met koffie- en theepauzes.

Reacties van de oud-cursisten:

Inmiddels zijn ruim 230 cursisten volledig wegwijs gemaakt in de basisbeginselen van de Wbp. Zij beoordeelden de praktijkcursus Wbp als volgt:

 • “De afwisseling van de docenten en de lesstof is mij zeer goed bevallen”
 • “De praktische voorbeelden waren erg verhelderend”
 • “Tijdens de cursus kwamen voortdurend de actualiteiten aan bod en was er ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen”
 • “Goed tempo met diepgang en actuele thema’s in een prettige sfeer”
 • “Het uitgebreide naslagwerk dat ter beschikking wordt gesteld, maakt de toepassing van de lesstof zeer bruikbaar, waardoor ik nog beter case-based kan adviseren”
 • "Ik heb een heel goed en breed beeld van de betreffende wetgeving en inzicht in de toepasbaarheid in mijn eigen organisatie verkregen."

 

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 29 727 29 / 06 516 18 303


Leden van het NVvIR en VPR

Leden van het NVvIR en VPR krijgen een speciale korting. Neem voor meer informatie contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten tel, 040-2 972 780.

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1799,- excl. btw
Datum: 15 en 29 september 2015, masterclass 8 oktober 2015
Beoordeling (215):
8.2 / 10
Studiepunten: 10
Locatie: Regardz La Vie Utrecht

Praktijkcursus

Masterclass

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

I.s.m.