Cursus Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

De basis van privacywetgeving praktisch toegelicht

 • Ruim 250 cursisten gingen u voor: eerdere edities beoordeeld met een 8,2!
 • Voor iedereen die te maken heeft met de juridische gevolgen van de Wbp
 • Na deze cursus weet u concreet hoe u omgaat met privacywetgeving
 • Inclusief wetgevingsbundel Wbp & 10 PO-punten
 • Optioneel: Masterclass nieuwe Europese Privacyverordening

Bekijk het programma

De basis van privacywetgeving praktisch toegelicht

Deze cursus Wet bescherming persoonsgegevens is de ideale oplossing als de volgende vragen herkenbaar zijn voor u:

Wanneer is de Wbp van toepassing? Welke privacyrisico’s zijn er en hoe beheers ik deze? Wat zegt de rechtspraak over ‘privacy op de werkvloer’? Wie is er aansprakelijk voor het niet naleven van de Wbp? Wat betekenen de (nieuwe) cookieregels voor de website van mijn onderneming?

 

Zo gaat u om met de Wet bescherming persoonsgegevens

De 2-daagse cursus geeft u praktijkgerichte uitleg over de werking van de Wbp. U leert stap voor stap hoe u vanuit de Wbp dient om te gaan met privacyvraagstukken, hoe u kennis deelt en informatie uitwisselt zonder hierbij inbreuk te maken op de privacy. Daarnaast krijgt u inzicht in de wijze van handhaving, de rol en bevoegdheden van het CBP.

Na deze Wbp cursus weet u:

 • Wat de privacyrichtlijn inhoudt en welke wetgeving er geldt
 • Wat wel en niet mag met persoonsgegevens
 • Welke regelgeving geldt rondom het doorgeven van gegevens naar landen buiten de EU/EER
 • Wat de nieuwe meldplicht datalekken betekent voor uw organisatie
 • Wie er aansprakelijk is voor het niet naleven van de Wbp

 

Extra dag! Masterclass - Europese Privacyverordening 

24 maart 2016

Verstrekkende gevolgen van de Europese privacyverordening
De Europese Commissie is voornemens een grondige hervorming van de EU-gegevensbeschermingsregels door te voeren. Deze Europese Privacyverordening moet de nationale wetgeving vervangen en wordt na inwerktreding één op één overgenomen in de Wbp.

Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor iedere professional die tot in detail wil ingaan op de toekomstige wijzigingen van de huidige regelgeving als gevolg van de verordening. Zorg dat uw organisatie zich goed voorbereid, want op niet tijdige melding van verlies van persoonsgegevens staan boetes die kunnen oplopen tot 5% van de wereldwijde omzet! 

Meer informatie over de masterclass 

 

Is deze Wbp cursus iets voor u?

De cursus is geschikt voor iedereen die te maken heeft met de juridische gevolgen van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving:

 • Advocaten (of advocaatstagiaires) met weinig of geen kennis van het privacyrecht
 • Bedrijfsjuristen
 • Juridisch (beleids)medewerkers
 • Compliance en Privacy officers
 • Functionarissen gegevensbescherming
 • Managers die in aanraking komen met de implementatie van privacywetgeving

 

Privacy experts aan het woord

Uw docenten zijn experts op het gebied van privacywetgeving. Zij vertellen u precies waar u rekening mee moet houden. Actuele cases en praktijkvoorbeelden worden uitvoerig besproken. De nadruk ligt op het vinden van praktische oplossingen.

Na afloop van de cursus ontvangt u een waardevol certificaat van deelname.

 

Reacties vorige deelnemers:

“De afwisseling van de docenten en de lesstof is mij zeer goed bevallen”

“De praktische voorbeelden waren erg verhelderend”

“Tijdens de cursus kwamen voortdurend de actualiteiten aan bod en was er ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen” 

Bekijk meer reacties

 

Bent u werkzaam binnen de (semi-)overheid?

Wij bieden ook een Wbp cursus aan die speciaal is ontwikkeld voor de (semi-)overheid! 

Meer informatie over de Cursus Wet bescherming persoonsgegevens & andere privacywetgevings binnen de (semi-)overheid

Praktijkcursus - Wet bescherming persoonsgegevens

Dag 1

Inleiding:

 • Welke privacyrisico's zijn er en hoe deze te beheersen?

Achtergronden van privacywetgeving

 • De internationale en supranationale regelingen
 • De Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG en straks de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De toepassing en reikwijdte van de Wbp

 • Wat is een persoonsgegeven en wat niet?
 • Wat is een bestand?
 • Wie is verantwoordelijke? Wat is een bewerker? Wie is functionaris voor de gegevensbescherming?
 • College bescherming persoonsgegevens of de Autoriteit persoonsgegevens?
 • Wat valt onder de uitzondering van persoonlijke of huishoudelijke doeleinden?
 • Wat geldt er m.b.t. journalistieke verwerkingen?
 • Waar gaat de discussie over de territoriale werking van de wet over?

De werking van de Wbp

 • Wat mag wel en wat mag niet met persoonsgegevens?
 • Wat is een welbepaald verzameldoel en wat betekent niet-onverenigbaar?
 • Hoe lang mogen gegevens worden bewaard?
 • Wat te zeggen over de beveiliging van persoonsgegevens?
 • Wat betekent de meldplicht datalekken van het CBP? Wat staat in de richtsnoeren datalekken?
 • Wanneer moet inzage worden gegeven in klantgegevens?
 • Hoe ver gaat de informatieplicht?
 • Moeten foto's en beeldopnamen worden aangemerkt als rasgegevens? En wat betekent dat?
 • Wat zeggen de nieuwe beveiligingsrichtsnoeren van het CBP?

Rechtsbescherming; toezicht en handhaving door het CBP

 • Welke bevoegdheden heeft de toezichthouder?
 • Welke boetes kunnen worden opgelegd? Wat staat in de boetebeleidregels?
 • Wat is het handhavingsbeleid van het CBP?

 


Het programma nog eens nalezen? Download de brochure!


 

Dag 2

Outsourcing, Cloud computing en Safe Harbor

 • Wat moet u regelen in een bewerkersovereenkomst?
 • Wat is cloud computing en wat zijn de risico’s?
 • Hoe gaat u om met buitenlandse leveranciers?
 • Wat zijn Safe Harbor, modelcontracten en BCRs?
 • Wat betekent de Schrems uitspraak van het Hof van Justitie?
 • Wat zijn de aandachtspunten voor Shared Service Centers binnen uw organisatie?

Privacy op de werkvloer

 • Relatie arbeidsrecht en privacyrecht
 • Controle op gedrag, prestaties en aanwezigheid van werknemers
 • Privacyregels rondom ziekteverzuim en reïntegratie
 • Bring-your-own-device
 • Omgang met sociale media

Cookies, spam en telemarketing

 • Hoe kan ik het beste toestemming verkrijgen voor het plaatsen van cookies?
 • Wat betekent het bewijsvermoeden met betrekking tot cookies?
 • Welke regels gelden er voor het versturen van commerciële e-mail?
 • Moet ik voorafgaande toestemming vragen voor het versturen van nieuwsbrieven?
 • Mag ik eigen klanten bellen als hun telefoonnummer in het ‘bel-me-niet-register’ staat?

De toekomst van privacywetgeving

 • Meldplicht datalekken
 • Europese privacy verordening

 

Tijdschema:

09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Aanvang ochtendprogramma
12.45 uur Lunch
13.45 uur Aanvang middagprogramma
16.45 uur Einde

Het programma wordt onderbroken met koffie- en theepauzes.


 Geinteresseerd in het programma van de masterclass? Bekijk het programma

 

Uw deskundige docenten

Mr. prof. G.J. (Gerrit-Jan) Zwenne

is advocaat-partner bij Bird & Bird LLP en daarnaast hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij bij eLaw@Leiden, centrum voor recht in de informatie maatschappij

Mr. drs. J.H.J. (Jeroen) Terstegge CIPP

is partner bij Privacy Management Partners, voorzitter van de Commissie Privacy van de VNO-NCW en bestuurslid van de Vereniging
Privacy Recht.

Mr. J. (Jeroen) Koëter

is advocaat-partner bij Project Moore, een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in IT-recht en privacy.

Mr. Q. (Quinten) Kroes

is advocaat-partner bij Brinkhof, en adviseert en procedeert over technologie en privacy/regulering. Hij doceert tevens aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Data & locatie

Praktijkcursus: 8 en 17 maart 2016
Masterclass: 24 maart 2016

Regard La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht
Tel.: 030-234 00 88
Routebeschrijving


Uw investering

De deelnamekosten bedragen (excl. btw en per persoon):

 • Praktijkcursus: € 1799,-
 • Praktijkcursus + Masterclass: € 2399,-
 • Masterclass: € 699,-

Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches, een actuele wetgevingsbundel (bij de praktijkcursus) en toegang tot de online leeromgeving. Leden van het NVvIR en VPR krijgen een speciale korting. Neem voor meer informatie contact op met opleidingsadviseur
Sandra Donkers, tel. 040-2 972 770.


Extra!

Gratis Wetgevingsbundel Wbp

U ontvangt een wetgevingsbundel Wbp met alle relevante en actuele wetgeving. Deze bundel wordt samengesteld door uw hoofddocent. De bundel wordt 1 week voor de cursus gedrukt met de op dat moment geldende wetgeving. Tevens heeft u toegang tot de online leeromgeving.

Interactieve leeromgeving

Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die
aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.


Meer informatie

Opleidingsadvies

Sandra Donkers
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 770

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Masterclass Europese Privacyverordening

Er zijn veel veranderingen op komst in het privacyrecht. De Europese Commissie werkt aan een nieuwe verordening die grondige hervorming van de EU-gegevensbeschermingregels meeneemt. Uw docenten nemen u mee door de voorstellen van de EC, zodat u uzelf en uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op de aanstaande veranderingen.

Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor iedere professional die tot in detail wil ingaan op de toekomstige wijzigingen van de huidige regelgeving als gevolg van de verordening. Zorg dat uw organisatie zich goed voorbereidt, want op niet tijdige melding van verlies van persoonsgegevens staan boetes die kunnen oplopen tot 5% van de wereldwijde omzet!

Uw docenten nemen u mee door de voorstellen van de EC, zodat u uzelf en uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op de aanstaande veranderingen. Tijdens deze masterclass:

 • Leert u de stand van zaken kennen ten aanzien van de Europese Privacy Verodening
 • Krijgt u inzicht in de voorstellen van de Europese Commissie
 • Weet u welke nieuwe regels straks invloed hebben op uw bedrijfsvoering
 • Welke eisen er gelden en welke consequenties er zijn voor het juist of tijdig naleven hiervan

Deze masterclass is onderdeel van de cursus Wet bescherming persoonsgegevens (u kunt deze dag echter ook los volgen).


Programma van de Masterclass Europese Privacyverordening

Toepassingsbereik verordening

 • Wanneer en op wie is de verordening van toepassing?
 • Welke uitzonderingen zijn er?

Eisen aan de verwerking van persoonsgegevens

 • Welke eisen worden gesteld aan de beveiliging van persoonsgegevens?
 • Welke nieuwe regels gaan er gelden voor internationaal gegevensverkeer?
 • Welke regels gaan er gelden voor de verwerking van gegevens van kinderen op internet?

Rechten voor betrokkenen

 • Hoe zien de nieuwe regels voor toestemming eruit?
 • Wat gaat er veranderen in het inzage-, correctie- en verzetsrecht?
 • Wat regelt het recht om vergeten te worden en het recht op dataportabiliteit precies?
 • Welke specifieke regels gaan er gelden voor direct marketing en profiling?

Formaliteiten

 • Aan welke eisen moeten uw privacybeleid en bewerkerscontracten straks voldoen?
 • Welke maatregelen moet u direct nemen in uw organisatie?

Handhaving

 • Welke nieuwe bevoegdheden krijgt het College Bescherming Persoonsgegevens?
 • Waarvoor moet u een voorafgaand onderzoek aanvragen of met het CBP overleggen?
 • Hoe zien de nieuwe procedures en aansprakelijkheidsregels eruit?
 • Welke boetes kunnen worden opgelegd?

Tijdschema Masterclass:

09.30 uur Ontvangst
10.00 uur Aanvang ochtendprogramma
12.45 uur Lunch
13.45 uur Aanvang middagprogramma
16.45 uur Einde

Het programma wordt onderbroken met koffie- en theepauzes.

Reacties van de oud-cursisten:

Inmiddels zijn ruim 230 cursisten volledig wegwijs gemaakt in de basisbeginselen van de Wbp. Zij beoordeelden de praktijkcursus Wbp als volgt:

 • “De afwisseling van de docenten en de lesstof is mij zeer goed bevallen”
 • “De praktische voorbeelden waren erg verhelderend”
 • “Tijdens de cursus kwamen voortdurend de actualiteiten aan bod en was er ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen”
 • “Goed tempo met diepgang en actuele thema’s in een prettige sfeer”
 • “Het uitgebreide naslagwerk dat ter beschikking wordt gesteld, maakt de toepassing van de lesstof zeer bruikbaar, waardoor ik nog beter case-based kan adviseren”
 • "Ik heb een heel goed en breed beeld van de betreffende wetgeving en inzicht in de toepasbaarheid in mijn eigen organisatie verkregen."

 

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 040 29 727 29 / 06 516 18 303


Leden van het NVvIR en VPR

Leden van het NVvIR en VPR krijgen een speciale korting. Neem voor meer informatie contact op met opleidingsadviseur Tonnie van Zanten tel, 040-2 972 780.

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1799,- excl. btw
Datum: 8 & 17 maart 2016, Optioneel Masterclass 24 maart 2016
Beoordeling (215):
8.2 / 10
Studiepunten: 10
Locatie: Regardz La Vie Utrecht

Praktijkcursus

Masterclass

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

I.s.m.