Verkorte opleiding Risicomanagement voor de profit sector

Concrete handvatten voor uw dagelijkse praktijk

 • Toepassen van uw risicoanalyse en omzetten naar business opportunities
 • Borging van risicomanagement in uw organisatie
 • Incl. digitale masterclass Risicomanagement modellen: ISO, COSOII, OCEG
 • Iedere trainingsdag concreet aan slag met praktijksituaties
 • 31 PE-uren

Actief risicomanagement cruciaal voor continuïteit organisatie

In een tijd met veel disruptie en concurrentie moeten bedrijven hun bedrijfsstrategie continu optimaliseren. Risicomanagement is hierbij cruciaal. Tevens vragen toezichthouders meer op dit gebied, zoals binnen de Herziene Nederlandse Corporate Governance Code. Bestuurders zullen hun ‘Risk Appetite’ en adequate risicobeheersingen controlesystemen moeten borgen binnen bedrijven om de continuïteit te realiseren. Tijdens deze opleiding krijgt u kennis, praktijkvoorbeelden en opdrachten om risicomanagement te verankeren.

Bekijk het programma


De opleiding risicomanagement voor de profit sector biedt u:

Een ‘Dossier Risicomanagement’ van uw eigen organisatie bestaande uit:

 • Inzicht in de risicovolwassenheid van uw bedrijf
 • Overzicht van de risicobereidheid (‘risk appetite) van uw organisatie
 • De relevante risico’s, met risicobeheersmaatregelen en beoordeling
 • Concreet implementatie plan voor de borging van risicomanagement
31 PE-uren, U ontvangt door het NBA erkende PE-uren voor deze opleiding.
 


Een certificaat van de SBO Academy

Een waardevolle aanvulling op uw kwalificaties.

Interactieve leeromgeving
Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van de online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken.

Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

Download de brochure


Kennisdeling

Tijdens de opleiding risicomanagement voor de profit sector staat het delen van kennis centraal, zowel van de docent naar deelnemers, als bij deelnemers onderling. Om het rendement  van uw opleiding te verhogen kunt u sparren met collega’s en uw eigen praktijk inbrengen.

Inspiratie

Tijdens iedere opleidingsdag komt een praktijkspreker u inspireren met een ervaringen uit hun eigen organisatie.

Aan de slag

Iedere opleidingsdag gaat u concreet aan de slag met uw eigen praktijksituatie en werkt u aan opdrachten die relevant zijn voor uw eigen organisatie. U gaat naar huis met een volledig uitgewerkt dossier Risicomanagement toegespitst op uw eigen organisatie.

Na het volgen van deze 5-daagse opleiding weet u hoe u risicomanagement borgt binnen uw organisatie en inzet voor uw bedrijf continuïteit.

 


Optioneel Incompany Training  ‘Risicobewuste  organisatie’

Om risiciomanagement goed te laten landen binnen de organisatie dient de hele organisatie dit mee te krijgen. In deze training krijgt u tips en handvatten om dit voor elkaar te krijgen. Neem contact op met: Guusje Verhoeven

 

 

 

Programma van de opleiding Risicomanagement voor de profit sector

Iedere dag start om 10.00 uur (ontvangst om 09.30 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Dag 1

Doelen en strategie: strategisch risico & risico strategie

Kennisdeling

Het belang van de koppeling van Risicomanagement aan uw bedrijfsstrategie is duidelijk. Tijdens deze dag krijgt u handvatten hoe u uw risicomanagement kunt inrichten met strategische doelen als uitgangspunt.

 • Trends, kernbegrippen & risicomethoden: Waar hebben we het eigenlijk (niet) over?
 • Wet- en Regelgeving die impact hebben (Corporate Governance Code Van Maanen, Meldplicht datalekken)
 • Korte reflectie op risicomanagement modellen: ISO 31000, COSO Enterprise Risk Management, OCEG GRC Capability Model
 • De relatie tussen strategie en (enterprise) risk management
 • Risicoanalyse met strategische doelen als uitgangspunt
 • Risk Governance: de positie van risicomanagement binnen de organisatie

Inspiratie

Praktijkspreker Marco Bom deelt zijn expertise over de essenties van moderne risico’s, zoals cybercrime, informatie-beveiliging en privacy. Hij deelt succesfactoren en vertelt hoe je daar als organisatie effectief mee om gaat door gebruik te maken van een managementsysteem.
Marco Bom, Certificied Information Systems Security Professional (CISSP), Auditorde

Aan de slag

Opdracht

 • U gaat aan de slag met een test om de risicovolwassenheid van uw bedrijf in kaart te brengen.
 • U legt vast welk onderdeel u binnen risicomanagement in uw bedrijf(onderdeel) verder wilt ontwikkelen.

Dag 2

Risicocultuur en -bewustzijn: risico’s identificeren & wegen

Kennisdeling

Een grote rol in het succes van risicomanagement is het hebben en/of creëren van de juiste cultuur. Tijdens deze opleidingsdag gaat u aan de slag met het belang van risicocultuur en –bewustzijn voor een succesvolle risicoanalyse.

 • Risk governance en risicobereidheid binnen de nieuwe corporate governance code
 • Hoofdrol van risicoperceptie & bias bij het identificeren en classificeren van operationele, financiële en compliance risico’s
 • Methoden voor risicoclassificatie en -weging: kwalitatief en kwantitatief (oefening in de praktijk met Excel)
 • Het belang van en succesfactoren voor het realiseren van een risicocultuur
 • Creëren van draagvlak en gewenste risicocultuur: praktische methoden om kennisniveau en risicobewustzijn binnen uw organisatie te verhogen
 • Risk leadership & ownership: positie en verantwoordelijkheden van risicomanagement binnen de organisatie en de rol bij het creëren van de gewenste risicocultuur

Martin van Staveren, Risicobureau VSRM, kerndocent Risicomanagement, Universiteit Twente

Inspiratie

Praktijkmiddag
Carole Beelen heeft veel ervaring met het realiseren van een cultuurverandering binnen organisaties. Ze heeft menig organisaties geassisteerd om risicomanagement binnen de organisatie te laten landen. Tijdens deze interactieve middag gaat u aan de slag met de volgende vraagstukken:

 • Hoe creëer ik een risicobewuste cultuur?
 • Wat zijn daarbij succes- en faalfactoren?
 • Risico’s bespreekbaar maken met hetmanagement

Carole Beelen, Senior trainer & facilitator. Ervaring met het begeleiden van cultuurveranderingstrajecten en het op de kaart zetten van risicomanagement binnen de gehele organisatie.

Aan de slag

Opdracht

 • U gaat aan de slag om de risicobereidheid van uw bedrijf vast te stellen.
 • U oefent een risicoclassificatie met Excel.

Dag 3

Risicobeheersing: bedrijfsprocessen en beheerstechnieken

Kennisdeling

Tijdens deze opleidingsdag staat het benutten van kansen en het beheersen van risico’s centraal. U krijgt praktische tips hoe u in de praktijk geïntegreerd en effectief kansen en risico’s kunt afwegen.

 • In control: ambitie en risicobereidheid als basis voor het optimaliseren van uw interne organisatie
 • Implementatie & optimalisatie van een effectief integraal beheersraamwerk
 • De rol van procedures, protocollen, werkinstructies, etc. bij kansbenutting en risicobeheersing
 • Kans- en risicomanagement rendabel maken met risk based controls en continuous improvement van de bedrijfsprocessen
 • Soepel samenspel van functies als risk management, finance, compliance, planning & control, integriteitsmanagement, informatiebeveiliging,  kwaliteitsmanagement, internal auditing, etc.
 • Evenwichtig omgaan met het ‘Three Lines of Defence’- model, rekening houdend met relevante wet- en regelgeving

Marinus de Pooter, Partner bij Crowe Horwath Risk Consulting en The Perfect Fit

Inspiratie

Praktijkspreker
Namens Alliander, komt Sander Reinderink, Director Governance, Risk & Compliance zijn praktijkverhaal delen omtrent de uitdagingen die zij hebben gehad op het gebied van risicomanagement. Hoor de succesfactoren om risicomanagement binnen de organisatie te laten landen.

Sander Reinderink, Director Governance, Risk & Compliance, Alliander

Aan de slag

Opdracht

 • U gaat aan de slag met een test om de risicovolwassenheid van uw bedrijf in kaart te brengen.
 • U gaat aan de slag om passende beheermaatregelen voor

Dag 4

Monitoring en rapportage: informatie over de mate van kansbenutting en risicoblootstelling

Kennisdeling

Een wezenlijk onderdeel van integraal kans- en risicomanagement is monitoring. Tijdens deze dag krijgt u handvatten en tips hoe u dit het beste
in kunt richten voor uw organisatie.

 • Hoe u zorgt voor geïntegreerde rapportages over successen, incidenten, kansen en bedreigingen
 • Hoe u de juiste terug- en vooruitkijkende informatie verkrijgt voor eff ectieve (bij)sturing en verantwoording
 • Hoe u (harde en zachte) prestatie-, risicoen beheersindicatoren ontwikkelt
 • Hoe u aantoont dat uw organisatie in control is: keurmerken zoals ISAE 3402, in control statements, etc.
 • Hoe u de in- en externe assurance functies eff ectief laat samenwerken

Door Marinus de Pooter, Partner bij Crowe Horwath Risk Consulting en The Perfect Fit

Inspiratie

Praktijkspreker
Binnen Timeos pensioendiensten is de laatste jaren hard gewerkt om te zorgen dat Risicomanagement een integraal procesis, in lijn met de strategie van organisatie. Jan Companje zal delen welke rol is weggelegd voor de beheersmaatregelen en risicobereidheid om dit te realiseren.

Jan Companje
, Senior Risk Manager, Timeos pensioensdiensten

Aan de slag

Opdracht

 • U gaat aan de slag met het  schrijven van een onderdeel van de risicparagraaf in de jaarrekening.

Dag 5

Borging van risicomanagement in de organisatie

Kennisdeling

Tijdens deze laatste dag van de opleiding gaat u aan de slag met het belangrijkste onderdeel, namelijk de borging van risicomanagement binnen uw organisatie. Tijdens deze dag gaat krijgt u tips om dit te realiseren.

 • Risicomanagement: een innovatie met een veranderopgave
 • Zin & onzin over risicovolwassenheid
 • De relatie tussen prestatie- en risicomanagement
 • Voorwaarden én interventies voor eff ectieve borging van risicomanagement in de organisatie
 • Vanuit klassiek risicomanagement naar modern risicogestuurd werken

Martin van Staveren, Risicobureau VSRM, kerndocent Risicomanagement, Universiteit Twente


Digitale masterclasses Risicomanagement modellen:

In 3 korte online modules kunt  u voorafgaand aan de opleiding uw kennis over deze drie meest toegepaste risicomanagement modellen ISO 31000, COSO Enterprise Risk Management, OCEG GRC Capability Model opfrissen en aanvullen.

Laat u bijpraten door Marinus de Pooter, specialist op het gebied van risicomanagement.

 

Uw docenten:

Martin van Staveren
Dr. ir. Martin van Staveren MBA is gepromoveerd op risicomanagement en staat voor ánders omgaan met risico’s. Vanuit zijn risicobureau VSRM ondersteunt hij bedrijven en publieke organisaties met vernieuwend risicogestuurd werken. Martin is daarnaast kerndocent risicomanagement, Universiteit Twente, redacteur risicosturing, SigmaOnline, en auteur van Risicogestuurd Werken in de Praktijk (Vakmedianet, 2015).

Drs. Marinus de Pooter
Marinus is partner bij Crowe Horwath Risk Consulting en associate bij The Perfect Fit. Hij heeft ruime internationale management en consulting ervaring in governance, risk management & compliance, internal audit en fi nance. In vorige functies was hij ondermeer Executive Director ERM (Ernst & Young Adivisory), European Director Internal Audit (Offi ce Depot) en CFO (eNiklas). Hij ondersteunt ondernemers, bestuurders en managers bij het voortdurend verbeteren van hun vermogen om waarde te creëren en te beschermen voor hun belangrijkste stakeholders..

Carole Beelen
Carole Beelen heeft 20 jaar ervaring met het trainen van groepen en individuen met name uit de fi nanciele wereld. Haar zelfontwikkelde trainingen en interactieve workshops zijn bedoeld om (hoog) opgeleide, kritische en analytisch sterke mensen los te maken van hun
denkpatronen. Ze heeft professionals getraind binnen Akzo Nobel, Wolters Kluwer, Novartis, UBM, Kempen & CO en velen anderen.

Drs. Sander Reinderink
Voorafgaand aan zijn werk voor Alliander heeft Sander twintig jaar (internationaal) gewerkt voor PwC, General Electric, Atos en Yokogawa. Sander heeft masters behaald in bedrijfskunde, bedrijfseconomie, IT-auditing en heeft een internationale MBA in verandermanagement. Het
is Sander’s passie om vanuit bezield/spiritueel leiderschap, met vertrouwen en een veilige omgeving als basis, een goede balans te vinden tussen vaktechniek en de menskant. Dit zijn essentiële voorwaarden voor succesvolle transformaties.

Jan Companje
Jan heeft veel kennis en geruime ervaring met betrekking tot het uitvoeren van IT audits, Operational audits en het ondersteunen van Financial audits. Begin 2015 is hij overgestapt van IT-audit naar Riskmanagement en is vanaf dat moment werkzaam bij de afdeling Riskmanagement als senior Riskmanager met als eerste verantwoordelijkheid Pensioenen en al tweede pijler IT. Deze overstap heeft Jan gedaan is op verzoek
van het management van de PGB Pensioendiensten om het Risk denken in de organisatie, in het bijzonder in de 1e lijn uit te dragen. Het kunnen overtuigen van het top- en middel management, waarbij hij altijd streeft naar optimalisatie is kenmerkend voor hem.

Marco Bom
Marco Bom is afgestudeerd Ingenieur in de Technische Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente en in 2010 gecertifi ceerd als CISSP® door (ISC)². CISSP staat voor Certifi ed Information Systems Security Professional en wordt gezien als de wereldwijde standaard voor ervaren
professionals op informatiebeveiliging. Vanuit zijn eigen bedrijf Audit orde BV maakt Marco vanaf 2010 organisaties bewust en weerbaar tegen risico’s op het gebied van informatiebeveiliging &
privacy.

 

 

 

Algemene informatie van de opleiding Risicomanagement voor de profit sector

Data & locatie

 • 6, 13, 20, 27 juni en 4 juli 2017

BCN Daltonlaan
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
routebeschrijiving

Voor wie bestemd?

 • Risicomanagers
 • Controllers
 • Auditors
 • Financieel Directeuren
 • Financieel Managers
 • Hoofden en Managers Bedrijfsvoering
 • Juridisch medewerkers

En andere managers met werkzaamheden of interesse op het gebied van risicomanagement.

Uw investering

 • De investering voor deze 5-daagse opleiding risicomanagement voor de profit sector incl. digitale masterclass bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.
 • De investering voor de training ‘Risicobewuste organisatie’ is op aanvraag. U kunt contact opnemen met Guusje Verhoeven | g.verhoeven@euroforum.nl.
 • De investering voor het congres: Risk forum voor Verzekeraars, Pensioenfondsen en Banken dat plaatsvindt op 28 september 2017 bedraagt € 249,- euro (excl. btw) i.p.v. € 349,- euro (excl btw).

Intakeprocedure

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u via de online leeromgeving een intakeformulier. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn en wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voor u voorbereiden.


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Verkorte opleiding Risicomanagement voor de profit sector inschrijven

Brochure Download


Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 6, 13, 20 & 27 juni, 4 juli 2017

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770