Opleiding Duurzame Energieprojecten

Leer hoe u duurzame energieprojecten succesvol opzet 

 • 4-daagse basisopleiding + 3 keuzemodules
 • Docenten gemiddeld beoordeeld met een 8!
 • Uw praktijk staat centraal
 • Certificaat van de Euroforum Academy
 • Ondersteund door de online leeromgeving

Haal meer uit uw Duurzame Energieprojecten

Er is steeds meer behoefte aan duurzame energieprojecten. Er zijn ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen bepaald waardoor de
noodzaak om deze projecten succesvol te laten verlopen hoog is. Voor iedereen die al betrokken is bij of gaat starten met een project op het gebied van duurzame energie, hebben wij deze opleiding speciaal samengesteld.

In 4 dagen hoort u alle ins en outs over de duurzame energiemarkt; over technologie en beleid, maar ook over de haalbaarheid van uw project en het creëren van draagvlak. Daarnaast kunt u middels de keuzemodules Warmte, Zon, Wind en Bio uw kennis verdiepen. Onmisbaar om als gesprekspartner met alle partijen aan tafel te gaan!

Bekijk het programma

Sfeerimpressie van de opleiding


Wat gaan we doen tijdens deze opleiding?

Van gerenommeerde experts uit de markt leert u tijdens deze verkorte opleiding inzicht te krijgen in de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten. De opleiding is praktisch ingestoken. Dit betekent dat uw docenten u op de hoogte brengen van hun visie en kennis uit de praktijk. Middels business cases gaat u vervolgens zelf aan de slag. Wij nodigen u van harte uit om de discussie met de docenten en de overige deelnemers aan te gaan om zo gezamenlijk nieuwe inzichten en ideeën te creëren.

 

Na het afronden van deze opleiding:

 • Beschikt u over concrete vakkennis op de economische, technische en juridische aspecten van duurzame energieprojecten;
 • Bent u volledig up to date om in te spelen op de actuele ontwikkelingen, kansen in de markt te benutten en u te wapenen tegen de risico’s;
 • Heeft u concrete handvatten om uw eigen projecten verder te ontwikkelen en succesvol te maken!

Uw praktijk centraal

Ongeveer 2 weken voor aanvang van de opleiding ontvangt u een intakeformulier. Hierop kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn en wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding. De docenten kunnen zich hierdoor optimaal voor u voorbereiden.


Basismodules

Module 1:

Duurzame Energie: de markt, de technologie en het beleid
Van marktontwikkelingen tot technische mogelijkheden en het raamwerk van beleid en subsidies


Module 2:

Energieopslag en Energiemarkt
Alle ontwikkelingen en mogelijkheden mbt energieopslag. En hoe zorgt u dat uw energiemix past bij uw organisatie?Module 6:

Business Case & Project financiering
De zakelijke rechtvaardiging van uw project: het creëren van waarde in uw duurzame energieproject en genereren van financieel rendement

Module 7:

Duurzaam gedrag en energie
Hoe krijgt u uw stakeholders mee en hoe gaat u om met weerstand? Prognose: 100% duurzaam? Is een volledige energietransitie mogelijk?

Keuzemodules

Module 3: Warmte & Energiebesparing
Module 4: Zonne-energie
Module 5: Windenenergie

Download de brochure (pdf)


Max. 20 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 20 deelnemers toe. Zo ben u ervan verzekerd dat uw leerdoelen en praktijkvragen ruimschoots aan bod komen en u de opleiding succesvol afrondt.

Certificaat

U ontvangt na afronding van de opleiding een certifi caat van de Euroforum Academy. Een waardevolle aanvulling op uw kwalificaties.

 

GRATIS proefabonnement op Energeia Energienieuws

Wilt u 4 weken gratis al het relevante en actuele energienieuws lezen? Neem dan een GRATIS proefabonnement op Energeia Energienieuws.

 Met een gratis proefabonnement ontvangt u 4 weken lang:

 • 24/7 toegang tot energeia.nl
 • Dagelijks ca. 8 relevante nieuwsartikelen
 • Toegang tot 15 jaar nieuwsarchief met meer dan 55.000 artikelen
 • Dagelijks de Energeia Headlines in uw mailbox

Activeer uw gratis proefabonnement en krijg direct toegang tot het energienieuws. Het proefabonnement stopt na 4 weken automatisch.

Activeer 4 weken gratis Energeia Energienieuws

GRATIS proefabonnement op Energeia Energy Tracker

Houdt u zich bezig met energieprojecten, dan mag een abonnement op Energy Tracker van Energeia u niet ontbreken. Eén online applicatie met alle Nederlandse energieprojecten en hun status direct voor u beschikbaar.

Met een gratis proefabonnement via Euroforum ontvangt u 7 dagen lang:

 • 24/7 toegang tot Energy Tracker
 • Meer dan 1.500 energieprojecten in één overzicht
 • Eenvoudige filter om de voor u relevante projecten te vinden
 • Actuele informatie en kansen over Nederlandse energieprojecten

Activeer uw gratis proefabonnement en krijg direct toegang tot Energy Tracker.

 

Activeer uw Energy Tracker Proefabbonement

 


Programma van de opleiding Duurzame Energieprojecten

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Voor een compleet overzicht van deze opleiding raden wij u aan de brochure te downloaden.

BASISMODULE

Module 1 

Duurzame Energie: de markt, de technologie en het beleid

 

Tijdens deze dag hoort u alles over de energiemarkt in zijn totaliteit en het aandeel van duurzame energie hierin. Daarnaast komen de technologieën, het beleid en de regulering aan bod. Wat betekent dit allemaal voor u?

De energiemarkt

 • Nederlandse en Europese energie markt: ontwikkelingen en trends op het gebied van duurzame energie
 • Marktaandeel van Duurzame Energie in de totale energie markt – vraag & aanbod
 • Ontwikkeling van lokale initiatieven op wijk, buurt of stedelijk niveau of op bedrijventerreinen
 • Rollen van het “nieuwe” energiebedrijf: producent, netbeheerder, leverancier en eindgebruiker
 • Burgerparticipatie & lokale initiatieven faciliteren
 • Energietoepassingen: warmte en stroom
 • Energieproductie vs. Energiebesparing in de klimaatstrategie
 • Invloed van Duurzame Energie op de marktwerking; invloed op conventionele energieprijzen
 • De kosten en de baten: waarom wordt energie nog niet volledig duurzaam opgewekt?
 • Benodigdheden voor transitie van fossiele energie naar meer duurzame energie; doelstellingen NL/EU, (on)haalbaarheid,
  knelpunten, e.d.

Highlights transitie technologie

 • Verschillende kenmerken van de populairste duurzame energiebronnen in Nederland
 • Ontwikkelingen bij de energie infrastructuur
 • Potentieel om conventionele bronnen te vervangen
 • Kostprijsontwikkeling en leercurve
 • uitdagingen bij de integratie van duurzame energiebronnen

Beleid en regulering

 • Belangrijke beleidsontwikkelingen en voorspellingen: wat is het beleid nu en hoe is het beleid aan het veranderen?
  • Kader Energietransitie - overgang van fossiele brandsto en naar volledige duurzame energievoorziening
   • Verkleining aandeel conventionele energiebronnen
   • Energiebesparing
   • Groei duurzame energiebronnen
   • Doel 2020: 14% duurzame energieopwekking haalbaar?
  • SER Energieakkoord
  • Energy Efficiency Directive (EED)
 • Hoe beleid in haar verschillende hoedanigheden wordt gebruikt om de economische aspecten van hernieuwbare energie (in elk van de sectoren van energie, brandstoffen en warmte) te veranderen
 • Beleidsinstrumenten:  
  • Fiscale stimulansen
  • Subsidies
  • Duurzame verplichtingen
  • Feed- in tarieven
  • Groene stroom certificaten
  • Verzilvering van de Co2-waarde, etc
 • Het debat over energiesubsidies en de kosten voor klanten
  • Rol van subsidies: zal duurzame energie ooit subsidie vrij zijn?
  • Grote verschillen in de subsidiering van groene energie in Europa - een verstoring van de markt
  • SDE+ het ideale ondersteuningskader?
 • Vergunningen en contracten

Docent: Hans Kursten, Procesmanager, p2 projectmanagement

Met bijdragen van:
Monique van Eijkelenburg, Senior Advisor Regulatory & Public Affairs, NVDE
Jorn ten Have, Senior Adviseur Duurzame Energieproductie, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


BASISMODULE

Module 2 

Energieopslag en Energiemarkt

 

Energieopslag en Energiemarkt

Tijdens deze dag hoort u alles over de mogelijkheden voor opslag van duurzame energie. Hoe kan opslag er aan bijdragen dat het rendement van uw project hoger wordt? In de middag hoort u hoe u gebruik maakt van de energiemarkt om uw project succesvol te maken.

Energieopslag (ochtend)

 • Ontwikkeling (van elektrische) opslagsystemen op dit moment (techniek, systeemintegratie en kostprijs)
 • Betekenis van opslag voor smart grids en smart homes
 • Voor- en nadelen voor consumenten en bedrijven
 • Opslag in combinatie met duurzame energieopwekking, waar op te letten?
 • Praktijkvoorbeeld: Meer rendement uit zonnepanelen door opslag

Energiemarkt (middag)

 • CO2 handelsmarkt: actualiteit en geopolitieke aspecten (ETS en CDM)
 • Markt voor duurzame energie: Garanties van Oorsprong
 • Kwaliteit en transparantie van duurzame stroom
 • Uitleg van begrippen als OTC, APX, ENDEX, spot en forward prices
 • Mogelijke vormen van stroomcontracten (Power Purchase Agreements)
 • Uitleg over Onbalans en Programma Verantwoordelijkheden
 • Alternatieve energieplatformen als Vandebron, DE-Unie en Powerpeers
 • De wereld van Energie Suppliers, Brokers and Agrregators


KEUZEMODULES

Module 3

Warmte en Energiebesparing

 

Bodemwarmte, restwarmte, zon, traditionele gasketel en energiebesparing

 • Warmte: de grootste post van ons energieverbruik in de energieketen
 • Warmte in de gebouwde omgeving
 • Het gebruik van warmte en de relatie met koude
 • Welke warmtebronnen zijn beschikbaar?
 • Energiebesparing
 • Projectaanpak
  • Integrale aanpak met alle betrokkenen
  • Kwaliteitsborging van ontwerp t/m beheer
  • Consequenties regulering en subsidiemogelijkheden
  • Keuze verwarmingssysteem inclusief warmteafgi esysteem
  • Integratie energiesysteem met de bouw
  • Nieuwbouw of renovatie?
  • Collectieve of individuele voorzieningen?
  • Duidelijke garanties voor en communicatie met verbruikers
 • De wereld achter energie neutrale, CO2 vrije, energie producerende en nulmeter gebouwen
 • Toekomstvisie
 • Objectieve vergelijking diverse warmte opties

Docent: Teus van Eck, onafhankelijk energie, warmte en milieudeskundige, Energie & Milieu

Module 4

Zonne-energie

 

PV projecten voor de particuliere en zakelijke markt

 • Marktaandeel zonne-energie in Nederland en Europa
 • Ontwikkeling van decentrale opwekking
 • Technologische ontwikkelingen en trends
 • Uitdagingen in de integratie van zonne-energie in het energiestysteem
 • Relevante wet- en regelgeving: SER Energieakkoord, saldering/belastingkorting, etc.
 • Procedures en vergunningen
 • Business case en financiering van fotovoltaïsche projecten: particulier vs zakelijk
  • Realisatie PV bij huishoudens
  • Het coöperatieve model
  • Opbrengstberekeningen: investering en exploitatie
 • Burgerparticipatie
 • De rol van gemeenten binnen lokale zonne-energie initiatieven

Inclusief praktijkcase:
Maatschappelijk verantwoord ondernemen: zonnepanelen op het dak van HST Groep

Docenten:
Michel Arninkhof, Bestuurslid Holland Solar & Bio, Raedthuys Groep
Jolein Schorel, Oprichtster, Zonnelink


Module 5

Windenergie

 

Windenergie op land en op zee

 • Onshore vs offshore windenergie: wind, golven en land
 • Hoe maak je een windenergie business case?
  • Investeringskosten
  • Operationele kosten
  • Inkomen
  • Rendement (IRR/NPV)
 • Hoe zet een windturbine de wind om in elektriciteit
 • Technologische ontwikkelingen van windturbines
 • Beleid en wetgeving
 • Uitdagingen in de directe leefomgeving en ruimtelijke ordening
 • Locatie onderzoek
 • Omgaan met weerstand
 • De fasen in een windproject
 • Ontwikkelfase tot vergunning
 • Inkoop en aanbestedingen
 • De bouw: fundaties, netinpassing & plaatsing windturbines
 • De exploitatie fase

Docent: Albert van der Hem, Partner, BLIX Consultancy


BASISMODULE

Module 6

Business Case & Projectfinanciering

 

Tijdens deze dag hoort u alles over het maken van een goed onderbouwde en gevalideerde business case: de zakelijke rechtvaardiging van het project.

 • Doelstelling, visie & missie
 • Financierings- en investeringsplannen
 • Ambities

Business Case Analyze en Planning

 • Haalbaarheid van het project – feasibility study
 • Het verdienmodel
 • Constructie van de samenwerking
 • Het structureren van een project voor hernieuwbare energie
 • Het spreken van de financiële taal om succesvol projectfinanciering te bereiken
  • Inzicht in de belangrijkste statistieken en cijfers
  • Definities van de belangrijkste terminologie
  • Meten van de financierbaarheid van een project
 • Financieringsbronnen
  • Verschillende spelers
  • Eisen en verwachtingen
  • Bekende én minder bekende bronnen
 • Investeringen vanuit verschillende perspectieven
 • Trends en ontwikkelingen in de investeringen voor hernieuwbare energie

Inleiding tot financieel management: Het genereren van financieel rendement

 • Belangrijke variabelen in een business plan en hoe ze rendement beïnvloeden
 • Omzet en kostenraming
 • Beheren van cash-flows over de gehele levensduur van het project
 • De terugverdientijd van de investeringen
 • Invloed van beleidsmechanismen op de cashflow model en project rendement
 • De specifieke kenmerken van investeringen in hernieuwbare energie
  • Risicofactoren
  • Rendementsverwachtingen
 • Financiële risico’s; welke factoren spelen een rol?
 • Contracten en verantwoordelijkheden – de juridische aspecten
 • Belasting van de huidige winst en de netto belastingen
 • Financiële administratie
  • Afschrijvingen
  • Subsidies ontvangen én behouden

Docent: Jan Willem Zwang, Oprichter, Greencrowd


BASISMODULE

Module 7 

Duurzaam gedrag en energie

Tijdens deze laatste dag van de opleiding wordt ingegaan op het creëren van draagvlak voor uw project. Hoe zorgt u dat u alle stakeholders mee krijgt?

Tevens wordt de toekomst van duurzame energie besproken. Wat zijn nieuwe mogelijkheden en verwachtingen? Ook hee u de mogelijkheid om gedurende deze laatste dag eventuele vragen die u nog hee aan bod te laten komen.
 

Versterk uw business case – Slimmer ontwerpen & gedragsbeïnvloeding

Slimmer ontwerpen van uw business case vanuit het perspectief en het logische gedrag van uw stakeholders, toegepast op lokale
energiebesparing en energieproductie.

Inzet van gedragskennis en het inspelen op lokale initiatieven leidt tot minder kosten, meer kwaliteit, blijere burgers en leuker werk. U
leert om slimme oplossingen te ontwerpen en enthousiasme voor duurzame maatregelen (bijv. slimme meters) te creëren vanuit het
perspectief en het logische gedrag van de klant.

Hoe krijgt u uw stakeholders mee en hoe gaat u om met weerstand? En hoe kan gedragsbeïnvloeding een rol spelen bij de financiering van uw project (bijv. via subsidies)?

Tijdens de workshop hoort u concrete voorbeelden van lokale energiebesparing en energieopwekking cases en werkt u tegelijkertijd ook aan uw eigen case volgens een paar eenvoudig te nemen stappen.

Docent: Anjo Travaille, Eigenaar, Bovenkamers

 

Projectaanpak & Ontwikkelingsproces

Hoe zorg je voor een succesvol gemanaged project/proces: gedragen en haalbaar

 • Inzicht in een compleet ontwikkelingstraject
 • Procesmanagement versus Projectmanagement
 • Bruikbare proces-/project technieken en omgaan met belangen
 • Uitleg van de principes van Verbindend Onderhandelen
 • Creeren van haalbaarheid en draagvlak in je proces
 • De 7-T’s: Managen met zeven regievariabelen

Docent: Hans Kursten, Procesmanager, p2 projectmanagement

Uw docenten

 

Hoofddocent:

 • Hans Kursten
  Studeerde werktuigbouwkunde en bedrijfskunde. Van 2002 tot 2012 was hij werkzaam bij Eneco, waar hij o.a. als Manager Duurzame Energie zich bezig hield met de ontwikkeling van integrale decentrale energieoplossingen. Daarnaast heeft hij diverse bestuursfuncties bekleed bij belangenorganisaties, regionale platforms en in de publieke sector, waaronder Holland Solar, NWEA, DE-Koepel en Platform Duurzaam Den Haag. Intussen is Hans zelfstandig verder gegaan en recentelijk toegetreden tot p2 projectmanagement waar hij leiding geeft aan het ‘marktvenster’ Energie.

  Bekijk het interview met Hans Kursten


 • Monique van Eijkelenburg
  Was directeur Strategie bij de Duurzame Energie Koepel en zat in de aanloop naar de eindonderhandelingen in klein comité bij het SER Energieakkoord voor de industrie. Vanuit haar huidige rol is ze betrokken bij diverse klankbordgroepen en marktconsultaties van ministeries (o.a. Stroom, Strong, Omgevingswet, SDE+). Zij is momenteel Senior Advisor Regulatory & Public Affairs bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE).

 • Jorn ten Have
  Is als sr. adviseur duurzame energieproductie sinds 2002 werkzaam voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en haar voorgangers. Betrokken bij verschillende programma’s en subsidie regelingen voor ontwikkeling, investeringen en exploitatie van de duurzame energie opties. Momenteel is hij binnen de SDE+ regeling verantwoordelijk voor de subsidiëring van wind-, water- en geothermie projecten.

  Bekijk het interview met Jorn ten Have

 • Jan Willem Zwang
  Is sinds 2002 actief in de energiemarkt. Eerst als zelfstandig consultant, later als oprichter en directeur van Tensor Energy waar hij op interim basis diverse projecten heeft uitgevoerd voor energie- en afvalbedrijven. In 2010 richtte Jan Willem Green Spread op, waar hij vooral bezig is met het ontwikkelen en rendabel exploiteren van duurzame energie projecten. Daarnaast schrijft Jan Willem columns en blogs voor o.a. het Financieel Dagblad en EnergieExpert.

 • Anjo Travaille
  Opgeleid als water- en milieudeskundige en tot 2010 werkzaam als leidinggevende bij DHV. Later volgde hij vanuit zijn persoonlijke passie om mensen beter te begrijpen een opleiding in neurowetenschap en psychologie. Hij richtte Bovenkamers op en combineert op unieke wijze zijn ervaring vanuit opgaven in de fysieke leefomgeving met actuele inzichten vanuit de gedragswetenschap.

  Lees het interview met Anjo Travaille

 • Michel Arninkhof
  Is als Manager Solar & Bio bij de Raedthuys Groep verantwoordelijk voor de ontwikkeling van zonne-energie en bio-energie projecten t.b.v. eigen investering en exploitatie door Raedthuys, waarbij Raedthuys ook verschillende vormen van (burger)participatie aanbiedt. Michel is actief in de duurzame energie branche, tegenwoordig als bestuurslid van Holland Solar.

 • Jolein Schorel
  Is al sinds haar studie Natuurwetenschappen en Bedrijf&Bestuur werkzaam in de wereld van energie en klimaat. Sinds 2002 is zij als consultant werkzaam bij New-Energy-Works, van waaruit zij als projectleider duurzame projecten begeleidt. In 2011 heeft zij daarnaast zonnelink opgericht, dat zich primair richt op het vergroten van de toepassing van zonne-energie bij particuliere woningeigenaren.

          Bekijk het interview met Jolein Schorel 


 • Teus van Eck
  Zowel een technische (HTS Elektrotechniek) als een economische (Bedrijfseconomie EUR) achtergrond. Hij vervulde diverse functies in de gehele keten van de energievoorziening. Van brandstof, productie, verbruik, transport en distributie tot strategie, milieu en regulering, zowel in Nederland als in Zuid Oost Azië. Sinds 2005 is Teus onafhankelijk energie, warmte en milieudeskundige.

  Bekijk het interview met Teus van Eck

 • Albert van der Hem van BLIX Consultancy
  Albert van der Hem (48) is directeur van BLIX en een ervaren adviseur en ontwikkelaar van onshore en offshore windparken. Hij heeft de technische en commerciële ervaring om kleine en grote en complexe projecten te managen van idee tot Financial Close. Hij was twee maal projectdirecteur van de ontwikkeling van een Engels en Belgisch offshore windpark en heeft diverse onshore windparken ontwikkeld. Het sluiten van contracten en het opstellen van financiële cashflow modellen is hem bekend.
  Albert is een goede onderhandelaar die diplomatiek opereert, maar waar nodig ook zeer zakelijk kan zijn. Hij adviseert over bedrijfs- en projectontwikkeling, technische en economische haalbaarheid, aanbestedingen en inkoop, nieuwe business en strategie. Albert heeft een leidende rol gehad bij de uitvoering van diverse ontwikkeltrajecten en due diligences op on- en offshore windprojecten die BLIX de afgelopen jaren heeft uitgevoerd.

Algemene informatie over de opleiding Duurzame Energieprojecten

 

Data & Locatie

4-daagse basisopleiding + 3 optionele keuzemodules
Datum: 14, 21 & 28 september, 5 & 12 oktober en 2 & 9 november 2017


BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48 
3511 GC Utrecht
Routebeschrijving


Bestemd voor:

Afdelingshoofden, beleidsmakers- en medewerkers, proces- en programmamanagers, projectleiders, juristen en adviseurs

 • Rijksoverheden, Provincies en Gemeenten
 • Waterschappen en Hoogheemraadschappen
 • Omgevingsdiensten
 • Onderwijsinstellingen
 • Milieuorganisaties
 • Woningbouwcorporaties
 • Projectontwikkelaars
 • Vastgoedondernemingen
 • Energiebedrijven
 • Netbeheerders
 • Afvalverwerkingsbedrijven
 • Ingenieurs- en architectenbureaus
 • Grond, weg- en waterbouw
 • Banken en andere financiële instellingen
 • Adviesbureaus

En een ieder met interesse in de ontwikkeling van duurzame energie projecten.

Persoonlijk opleidingsadvies

Heeft u vragen over het programma? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur:

Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780
t.van.zanten@euroforum.nl

 

Uw investering

4-daagse basisopleiding (module 1, 2, 6 & 7) € 3.299,- (excl btw)*
Losse keuzemodule (module 3, 4, 5) € 799,- (excl btw)
Voordelig totaalpakket € 4.499,- (excl btw)*

Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

 

 

Extra! Interactieve leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

 

GRATIS proefabonnement op Energeia Energienieuws

Wilt u 4 weken gratis al het relevante en actuele energienieuws lezen? Neem dan een GRATIS proefabonnement op Energeia Energienieuws.

 Met een gratis proefabonnement ontvangt u 4 weken lang:

 • 24/7 toegang tot energeia.nl
 • Dagelijks ca. 8 relevante nieuwsartikelen
 • Toegang tot 15 jaar nieuwsarchief met meer dan 55.000 artikelen
 • Dagelijks de Energeia Headlines in uw mailbox

Activeer uw gratis proefabonnement en krijg direct toegang tot het energienieuws. Het proefabonnement stopt na 4 weken automatisch.

Activeer 4 weken gratis Energeia Energienieuws


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Tips voor een duurzaam jaar

Om u te helpen uw organisatie zo succesvol en duurzaam mogelijk in te richten vroegen wij de docenten van de opleiding naar hun tips!

 1. Denk goed na over wat je wilt bereiken met het project, wat je ermee denkt te kunnen verdienen en wat jouw eigen rol is binnen het project. Stel jezelf de vraag wat je wil: wil je zelf mee investeren, wil je bijvoorbeeld iets verdienen aan het beschikbaar stellen van een dak of een stuk grond, of wil je een lead fee omdat je een goed project aanbrengt? Zorg dat je verwachtingen over de vergoeding die je uit een project denkt te halen realistisch zijn.
 2. Als je weerstand van burgers voor ruimtelijk project wilt voorkomen, bedenk dan wat ze moeten gaan doen en wat daarvoor nodig is. Niet in wat ze moeten vinden of denken.
 3. Kijk naar return on investment voor duurzame energie en vergelijk met andere opties om geld te investeren en kijk niet naar terugverdientijden. Bovendien: wat je doet voor de toekomstige generaties is sowieso onbetaalbaar, dus doen!
 4. Ontwikkel heel veel geduld!
 5. Duurzame energie in een alternatief voor wat de norm is, denk dus ook in alternatieve denkwijzen en oplossingen!
 6. Blijf jezelf voor ogen houden dat je niet voor niets voor een soms wat moeilijke route kiest.
 7. Laat iedereen de linker weg van onderstaande cartoon in gaan:


  Door de onderstaande 4 pijlers + de goede mentaliteit te realiseren.  En te wonen in onderstaand huis

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Duurzame Energieprojecten inschrijven

Brochure Download


Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3299 (vanaf) ,- excl. btw
Datum: 14, 21 & 28 september, 5 & 12 oktober en 2 & 9 november 2017
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

In samenwerking met: