Het Nationaal Warmte Congres

De transitie naar aardgasvrij

28 & 29 november 2019 | Evoluon, Eindhoven


Het Nationaal Warmte Congres 2019 was een succes!

Samen met de ruim 500 bezoekers vanuit alle stakeholders in de warmtetransitie hebben we er op 28 november een dag van gemaakt die bol stond van kennisdeling, netwerken en vooral praktijkervaringen. Met 5 keynote speeches, meer dan 25 kennistafels, 11 open your mind sessies en ruim 90 sprekers was het een zeer inspirerende dag!  

Volgende editie: 26 november 2020

✔ Houd mij op de hoogte

Sfeerimpressie

Bekijk alle foto's

Waarom je dit congres niet mag missen!


O.a. de volgende thema's kwamen aan bod:

 • Het Klimaatakkoord; hoe gaat het uitgevoerd worden en wat betekent dat voor jou?
 • Hoe creëer je draagvlak? Bij de burger, maar ook bij de ambtelijke bestuurders.
 • De regierol; wie neemt deze wanneer en in welke hoedanigheid?
 • Hoe kunnen alle stakeholders succesvol samenwerken?
 • Wat betekent alle wet- en regelgeving uit het Klimaatakkoord in de praktijk?
 • Hoe kan de RES een positieve bijdrage leveren aan de warmtetransitie?
 • Wat houdt de wijkgerichte aanpak in? En hoe vertaal je dat naar je eigen gemeente?
 • Innovatie; welke nieuwe technieken en toepassingen kunnen we verwachten?
 • Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving betekent niet dat dit overal op dezelfde manier kan. Welke oplossingen zijn er?
 • De discussie: hoe duurzaam is duurzame warmte?
 • Een succesvolle business case is mogelijk! Hoe kun je je projecten financieren?
 • Hoe kom je van een visie naar concrete plannen?
 • Praktijkcases; leer van bestaande projecten!

Meld je direct aan!Rik Thijs en Anne-Marie Spierings over de warmtetransitie:


Een greep uit de sprekers van 2019:

 

Rik Thijs

Wethouder, Gemeente Eindhoven

Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde, Provincie Noord-Brabant

Kristel Lammers

Directeur, Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën

Richard van de Sanden

Directeur DIFFER, Hoogleraar TU/e

Bekijk alle sprekers


Stel je vraag bij de Smart Bar!

Tijdens het Nationaal Warmte Congres introduceren wij de Smart Bar. Heb je een vraag waar je graag een antwoord op wilt? Of een uitdaging waar je een oplossing voor zoekt? Onze warmte experts voorzien je graag van advies en concrete handvatten. Door hun kennis en expertise kunnen zij je direct verder helpen. Maak gebruik van deze kans en kom langs! Je vindt de Smart Bar in de pauzeruimte.


Official Hosts

     


Volg ons op social media!

Wij houden je graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom o.a. het warmte congres. Kom in contact met je vakgenoten en deel je kennis en ervaring!

Praat mee onder #warmtecongres of volg ons via @EnergieNu. 

 


Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling ziet toe op de kwaliteit van het programma. Zij dragen de warmtesector een warm hart toe en zien het nut en de noodzaak van nieuwe initiatieven op het gebied van warmte. Wij stellen graag aan je voor:
Teun Bokhoven, Voorzitter, NVDE, Voorzitter, TKI Urban Energy 
Jantine Kriens, Voorzitter Directieraad, VNG 
Henry Meijdam, Algemeen Directeur, IPO 
Marnix Norder, Voorzitter, Aedes 
Gert-Jan Lankhorst, Voorzitter, VEMW 
Cathelijn Peters, Waarnemend Algemeen Directeur, Unie van Waterschappen


Raad van Advies

Het programma is samengesteld in nauw overleg met de experts uit de warmtesector. De volgende adviesraadleden zijn hier o.a. bij betrokken:

Leo Brouwer, Senior Programma Adviseur Energie en Warmte in de Gebouwde Omgeving, RVO
Jannis van Zanten, Projectleider Warmte, Afval Energiebedrijf Amsterdam / Gemeente Amsterdam, Bestuurslid, Warmtenetwerk
Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Vattenfall
Sonja van Vooren, Directeur, EnTra Management
Hans Derksen, Manager Marketing en Productmanagement, Ennatuurlijk
Eveline van der Hek, Senior Communications Advisor, Gasunie
Brenda Schoumans, Business Developer, Firan
Martijn van Lier
, Senior Adviseur Warmtetransitie, Over Morgen
Hans Otten, Senior Consultant Duurzame Warmte, Greenvis
Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken
Rick Heerink, Innovation & Change Manager, Stedin
Kees van Daalen, Strategisch Adviseur Energie, Enexis
Sander Berkhout, Business Developer, Balance
Rard Rijcken, Directeur, Eteck

Onderstaand het programma van het congres op 28 november

Op 29 november is de praktijkdag.

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden we je aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

08:00

VROUWEN IN DUURZAAMHEID BREAKFAST CLUB

In een informele setting discussieer je met een kleine groep genodigden over cruciale topics. Start de dag met een lekker ontbijt en aangenaam gezelschap. In een branche waar vooral mannen werkzaam zijn, kunnen vrouwen juist het verschil maken. Wat zijn eye-openers vanuit het vrouwelijk perspectief? Ga in gesprek met andere vrouwelijke professionals. Meld je hier aan!

09:00
Ontvangst en registratie

09:30
OPENING DOOR DAGVOORZITTER

Donatello zal gedurende de dag het publiek actief bij het programma betrekken. Wij vragen je niet te aarzelen om je visie en mening naar voren te brengen en je vragen te stellen. Op deze wijze kunnen we het ook tijdens het plenaire programma tot concrete inzichten komen.

Donatello Piras, Professioneel Dagvoorzitter


09:45

WELKOM DOOR OFFICIAL HOSTS

Gemeente Eindhoven, Metropool Eindhoven en Provincie Noord-Brabant zijn dit jaar official hosts van het Nationaal Warmte Congres. In hun welkomstwoord vertellen zij over de invulling van de warmtetransitie in de regio.

Rik Thijs, Wethouder, Gemeente Eindhoven
Anne-Marie Spierings, Gedeputeerde, Provincie Noord-Brabant


10:05

KEYNOTE SPEECH

De uitvoering van het Klimaatakkoord; what’s next?

Prof.dr.ir. Richard van de Sanden, Directeur DIFFER, Hoogleraar TU/e

10:35

PARALLELLE PLENAIRE SPEECHES

Je kunt een keuze maken uit verschillende plenaire speeches.

A.      Krachtenbundeling in de warmtetransitie

 • Hoe ondersteun en faciliteer je?
 • Hoe kun je als regionaal netwerkbedrijf en provincie samenwerken en elkaar versterken?
 • Wat kun je doen om ook de burger te overtuigen van het belang van de warmtetransitie?
 • Wat kunnen we leren van eerdere trajecten?

Kees van Daalen, Strategisch Adviseur Energietransitie, Enpuls
René Peusens, Procesregisseur Regionale Energiestrategie, Provincie Noord-Brabant

B.      Verbindingen leggen in de warmtetransitie

 • Wie en wat heb je nodig? Alle betrokkenen, van sceptische bewoner tot installateur
 • Hoe pak je het aan? De beste aanpak, van idee tot graafmachine
 • Win een prijs met de quiz

Ewald Slingerland, Senior Consultant / Ontwikkelaar Duurzame Warmte, Greenvis
Jessica Rietveld, Social Engineer, Greenvis


10:55

koffie- en theepauze

11:25

OPEN YOUR MIND SESSIES

Tijdens deze sessies kun je een keuze maken uit verschillende opties. Iedere sessie heeft een eigen invulling zodat je de inhoud en werkvorm kunt kiezen die aansluit bij je interesse. Bij alle sessies staat interactie voorop en heb je de ruimte om je eigen vraagstukken in te brengen.

Bekijk alle open your mind sessies


Zaal: Sub Area 2
A. Van RES naar Warmteproject

In de Regionale Energiestrategie (RES) worden de nationale afspraken uit het Klimaatakkoord uitgewerkt in 30 regio’s. De RES gaat over de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energieinfrastructuur. De werkzaamheden binnen de regio’s zijn op dit moment in volle gang. Dat is maar goed ook. Een concept-RES moet al op 1 juni 2020 worden opgeleverd. Wat kan de RES betekenen voor de warmtetransitie? Wat zijn de juridische haken en ogen? Is hier alleen het bestuursrecht van belang of ook contractenrecht? En hoe leidt een RES uiteindelijk tot een concreet warmteproject?

Edward Brans, Legal Councel, Pels Rijcken

Lianne Barnhoorn, Advocaat, Pels Rijcken


Zaal: Neptune
B. Ontwikkelen van een warmtenet in een wijk, hoe pak je dat aan?

Gemeenten moeten eind 2021 beschikken over een vastgestelde transitievisie warmte. Deze visie geeft een stappenplan dat alle partijen houvast biedt door te vertellen welke wijk wanneer en op welke manier wordt verduurzaamd, zoals bijvoorbeeld met een warmtenet. Maar wat moet er gebeuren om te zorgen dat er ook daadwerkelijk een warmtenet komt? Wat is er nodig voor een dergelijk proces? Wie heb je daarvoor nodig? Welke besluiten zul je gedurende het proces moeten nemen? Op interactieve wijze gaan we in deze sessie op zoek naar antwoorden.

Martijn van Lier, Senior Adviseur Warmtetransitie, Over Morgen


Zaal: Jupiter
C. Hyde Park – 4.000 woningen verwarmd en gekoeld met lokaal opgewekte, hernieuwbare energie

Met optimale benutting van lokale bronnen - de bodem en oppervlaktewater - wordt straks de energie opgewekt voor ruim 4.000 woningen in de nieuwe wijk Hyde Park in Hoofddorp. Eteck realiseert de komende jaren in opdracht voor HydePark BV – een samenwerking tussen Snippe en IC Netherlands – de grootste “all electric” collectieve Warmte Koude Opslag (WKO) installatie in de woningbouw. IF Technology adviseert bij de totstandkoming van het energieconcept en realisatie. Eteck en IF geven u de ins- en outs.

Merijn Brouwer, Ontwikkelaar, Eteck

ing. Rory van der Heide, CCO, IF Technology


Zaal: Philips Hall
D. Draagvlak voor aardgasvrij. Lessen uit de wijkaanpak

Bijna ieder wijkproces volgt een andere lijn, en iedere gemeente geeft een eigen invulling aan de regierol. Maar hoe zorg je dat je met alle betrokken partijen samen het vertrouwen van je bewoners wint? In deze sessie delen we de ervaringen die Vattenfall heeft opgedaan in de regio’s waar we actief zijn, vertellen we wat goed ging, en wat funest was voor het bewonersvertrouwen. En we horen graag welke uitdagingen andere partijen tegenkomen, welke vragen er leven, en welke tips deelnemers kunnen delen.

Susanne van Suylekom, Adviseur Stakeholdermanagement, Vattenfall


Zaal: Pluto
E. Einde aan de chaos van verschillende energietransitie modellen/data is nabij en daarmee krijg je betere tooling

Arjan Zwamborn, Project Manager Energy Transition Studies namens TNO en Penvoerder TKI Mondaine

Joanne de Vink, General Manager, Omons

Sander Berkhout, Senior Business Consultant Energietransitie, Balance


Zaal: Grand Cafe
F. De Leidraad als hulpmiddel voor de transitievisie warmte

Eind 2021 hebben alle gemeenten een transitievisie warmte opgesteld waarin beschreven staat wanneer en hoe wijken van het aardgas af gaan. Ter ondersteuning hebben ze hiervoor de Leidraad gekregen. Deze bestaat uit een Startanalyse van PBL die op buurtniveau een eerste beeld geeft van de technische, economische en duurzaamheidsgevolgen (zoals kosten, energievraag, CO2-uitstoot) voor zes warmtestrategieën. Daarnaast is er de Handreiking voor lokale analyse. Hiermee kan een gemeente aan de slag gaan met het verrijken van de Startanalyse met lokale data afkomstig van de gemeente en (lokale) stakeholders. Wat is de stand van zaken en hoe gaat het verder?

Leo Brouwer, Expertisecentrum Warmte (ECW)


Zaal: Saturn
G. Bewonersspel dat zorgt voor buurtinitiatief

Hoe breng je buurtbewoners op een ludieke manier samen? Hoe start je met burgerparticipatie in de warmtetransitie? HIER ontwikkelde HIER begint het, een spel dat door gemeenten in één of meerdere buurten uitgezet kan worden. Met het spel informeer je bewoners over isolatie en wonen zonder aardgas en breng je buren samen tot een bewonersgroep die de eerste stappen richting aardgasvrij zet.

Tijdens deze sessie zal het spel interactief toegelicht en gespeeld worden.

Sanne Dietz, Projectmanager Campagnes, HIER


Zaal: Venus
H. Kan innovatie helpen bij bestuurlijke warmtedilemma’s? En andersom?

De bestuurlijke aanpak: voorliggende warmtekeuzes en hoe daarmee om te gaan

Bert den Ouden, Managing Director Energy & Sustainability, Berenschot

Teus Baars, Directeur, Zeeuwind

Bram Brouwer, Managing Director, Berenschot


Zaal: Sub Area 1
I. Gasloos maken bestaande bouw door een duurzaam warmtenet op geothermie

Zwolle verkent samen met de provincie Overijssel de mogelijkheden om gasloos te worden op basis van een geothermisch warmtenet. Geothermie blijkt haalbaar in Zwolle, de volle ondergrond is verkend en de technische en financiële haalbaarheid vastgesteld. De stap richting realisatie komt dichterbij. Zwolle en Sweco nemen je graag mee in dit unieke energietransitieproject. Tijdens de open-your-mind sessie staan wij stil bij de vragen: Hoe komt een dergelijk project tot stand? Welk proces is doorlopen? Wat hebben we geleerd? Wat zouden we de volgende keer anders doen? Na afloop weet je hoe dit project tot stand is gekomen en geven we tips en tricks op basis van onze ervaringen en leerpunten.

Raymond Frank, Adviseur Energie, Gemeente Zwolle

Daniël van Blitterswijk, Projectmanager Energie & Duurzaamheid, Sweco

Stef Vorstermans, Environmental Consultant, Sweco


Zaal: Ring 4
J. Warmteopslag; onmisbaar in de warmtetransitie
 • Warmteopslag uitgelicht
 • Kan warmteopslag ook eenvoudig en goedkoop?

Olaf Adan, Hoogleraar, TU/e en Principal Scientist, TNO

René Geerts, Founder & CTO, HoCoSto


Zaal: Ring 3
K. Naar een concrete warmte-overeenkomst vanuit businesscase en ontwikkelstrategie
 • De huidige fase van de energietransitie vraagt om van plannen en beleid naar concrete projecten te komen
 • Hiervoor zijn een transparante, integrale businesscase met inzicht in de businesscase per stakeholder en een ontwikkelstrategie nodig: waar te beginnen en hoe kom ik via een passend selectieproces bij de juiste marktpartijen en een concrete warmte-overeenkomst?
 • Hoe toon ik in een speelveld van beperkte marktwerking aan dat de marktpropositie een maatschappelijk verantwoorde is?
 • Aan de hand van praktijkvoorbeelden laten wij het concretiseringspad zien van concept naar businesscase naar ontwikkelstrategie naar overeenkomst

Paul Schrama MSc, Senior Consultant, Fakton

Wouter van den Wildenberg, Partner, Fakton


12:05

KENNISTAFELS

Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host. Vervolgens gaat men aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je hebt verschillende thema's waaruit je kunt kiezen. Er zijn twee rondes, dus je kunt tweemaal een keuze maken.

Om je keuze te makkelijker te maken hebben wij de verschillende tafels alvast voor je onderverdeeld in verschillende niveaus:

 • Regionaal niveau
 • Gemeentelijk niveau
 • Projectniveau
12.05 - 12.35
Sessieronde 1
12.40 - 13.10
Sessieronde 2

Bekijk alle kennistafels


1. RES in de praktijk > Pijnacker Keijzershof en Tuindershof

In samenspraak met de Gemeente Pijnacker wordt een duurzaam collectief systeem gerealiseerd waarbij alle woningen worden voorzien van een individuele warmtepomp. Ga in gesprek met de wethouder van Pijnacker, Frank van Kuppeveld en ontwikkelaar GertJan de Joode van Eteck over de gezamenlijk ontwikkelde visie naar aanleiding van een aanbestedingsprocedure. Warmtesystemen; zorgeloos genieten van een comfortabele duurzame woning

Aanvullende informatie: De wens van de gemeente Pijnacker-Noordorp om te komen tot een duurzame warmtevoorziening heeft ertoe geleid dat de gemeente een uitvraag heeft gedaan voor ontwerp, realisatie en exploitatie van een warmtelevering door middel van een warmtenet. Focus tijdens de uitvraag ging uit naar een aardwarmtevoorziening met gebruikmaking van een aanwezige geothermische bron. Eteck heeft in afwijking op de tenderuitvraag aangeboden op de best haalbare oplossing waarbij o.a. betaalbaarheid, flexibiliteit en leveringszekerheid hoog scoren. Door gebruik te maken van Aquathermie, WKO, LT-netwerk en individuele warmtepompen i.c.m. een 2de allocatiepunt, is er een warmtevoorziening gerealiseerd met een EOR van 33.!

Frank van Kuppeveld, Wethouder, Pijnacker

Gertjan de Joode, Ontwikkelaar, Eteck


2. Warmtetransitie op wijkniveau; 6 opties!

Deze kennissessie is specifiek bedoeld voor ambtenaren en beleidsadviseurs die in 2022 een wijkaanpak moeten opleveren. Maar welke aanpak is de juiste? Voor de warmtetransitie zijn 6 opties uitgewerkt maar hoe verhouden deze opties zich in de praktijk? Naast haalbaarheid en betaalbaarheid binnen de gemeente is draagvlak onder bewoners ook een belangrijke troef. Wat zijn de lokale mogelijkheden en welke optie past daar het best bij? De Nederlandse Verwarmingsindustrie denkt graag met je mee!

Coen van de Sande, Association Manager, Nederlandse Verwarmingsindustrie


3. Hoe anticipeer ik op de Warmtewet 2.0 of 3.0?

De energietransitie komt op stoom en warmteprojecten spelen daarin een belangrijke rol. Per 1 januari 2020 wijzigt echter de Warmtewet en EZK heeft verdere wijziging van de Warmtewet aangekondigd. Hoe die verdere wijziging eruit gaat zien, is nog onbekend, maar die kan impact hebben op warmteprojecten. Deze en andere wijzigingen afwachten kan vaak niet. Hoe anticipeer je op deze onzekerheden met je warmteproject?

Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken


4. Riothermie in een woningbouwproject
 • Hoe passen we lokale bronnen toe in de bestaande (sociale) woningbouw?
 • Hoe gaan we om met behoefte van de woningcorporaties en VvE’s aan flexibiliteit (ten aanzien van investeringen in verduurzaming)?
 • Hoe kun je samenwerken vanuit organisaties met verschillende belangen?

Kay Antonissen, Productontwikkelaar, Firan

Krijn Braber, Strategic Sustainable Energy Advisor, De Key


5. Meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s in de gebouwde omgeving

Wil je meer weten over de meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s in de gebouwde omgeving? En ben je als bedrijf actief op het gebied van innovaties in renovaties en aardgasvrije warmtesystemen voor de gebouwde omgeving? Denk hierbij aan warmtepompen, aanleg van warmtenetten, warmte-opslag, grootschalige warmte-opwekking of slimme aansturing. En zoek je partners voor samenwerking in een toekomstige regeling? Of ben je als bedrijf of woningbezitter juist op zoek naar bedrijven op dit gebied? Kom dan naar deze tafel voor meer informatie en kennismaking met eventuele toekomstige samenwerkingspartners.

Rik te Raa, Programmamanager Warmte & Koude, TKI Urban Energy


6. 2030: 2 bcm Groen gas in de gebouwde omgeving
 • Groen Gas in de warmtetransitie
 • Groen Gas als vervanger van aardgas
 • Hoe kunnen we opschalen?

Roelf Tiktak, Programma Manager Groen Gas, Gasunie


7. Route naar CO2-vrije stadswarmte

Een warmtenet is net zo duurzaam als de bronnen die het voeden. Hoe vergroen je de warmtebronnen in een bestaand warmtenet? Welke groene bronnen zet je in bij een nieuw warmtenet? Wat zijn de voor- en nadelen van verschillende warmtebronnen en wat is een slimme mix van duurzame warmtebronnen over de tijd (geothermie, aquathermie, restwarmte, biomassa, groen gas, etc.). Een introductie op basis van de vergroening van het Amsterdamse warmtenet met volop ruimte voor vragen en discussie.

Bart Dehue, Programmamanager Duurzame warmte, Vattenfall


8. Samen werken aan een wijk van de toekomst

Hoe maak je als gemeente per wijk de afweging wat de meest geschikte warmteoplossing is? Naast technische en financiële haalbaarheid zijn participatie en draagvlak daarbij leidende thema’s. Aan de hand van de actuele casus Oranjewijk (Leiderdorp) delen DWA en Omons kennis en ervaring over het samenspel tussen technisch-financieel onderzoek, bewonersparticipatie en hoe die elkaar versterken in een wijkaanpak.

Martijn Koop, Senior Adviseur, DWA

Joanne de Vink, Business Manager, Omons


9. De rol van de provincie in de warmtetransitie

Gemeenten dienen uiterlijk eind 2021 een vastgestelde Transitievisie Warmte (TVW) op te leveren. De Transitievisie Warmte beschrijft hoe de gemeente aardgasvrij kan worden. Het invullen van de regierol in de warmtetransitie vraagt veel van gemeenten. De Provincie Noord-Brabant erkent dit en wil vanuit haar faciliterende en stimulerende rol een actieve bijdrage leveren aan de warmtetransitie in Brabant. De werksessie gaat in op hoe gemeente hun TVW kunnen opstellen en in welke ondersteuning wordt voorzien.

Maarten Diependaal, Projectleider, Provincie Noord-Brabant

Michiel van der Vight, Adviseur, Warmtetransitiemakers


10. Energiewinning uit wegdekken via Asfaltzonnecollectoren

Nieuwe wegen en groot onderhoud bieden grote kansen voor de versnelling van een regionale energietransitie. Wegen krijgen een meervoudige functie door de levering van warmte en koude. Een robuust ondergronds energiesysteem, zonder bovengrondse verandering van het stadsbeeld, voor levering aan (grote) gebouwen. Individuele energiesystemen worden met asfaltzonnecollectoren via de weg onderling gekoppeld waardoor (onbenutte) energiestromen door Warmte-Koude Opslag optimaal worden ingezet.

Sape de Haan, Directeur, Energy Networks


11. Welke opgaven kunnen we combineren met de warmtetransitie?

De warmtetransitie vraagt om forse ingrepen in onze fysieke leefomgeving. Veel wordt verwacht van collectieve warmtesystemen waarop meerdere bronnen kunnen worden aangesloten. Vaak is ook opslag van warmte nodig. Graag verkennen wij met jou de mogelijkheden om andere opgaven te koppelen aan de warmtetransitie. Welke kansen zie je? Kunnen we bijvoorbeeld gelijk ook hittestress tegengaan, waterkwaliteit verbeteren en een efficiëntieslag maken door aanleg van warmtenetten en vervanging van rioleringen te koppelen?

Ivo Pothof, R&D Manager Water en Energie Infra, Deltares

Gerda Lenselink, Strategisch Adviseur Governance en Ruimtelijke Planvorming, Deltares


12. De VvE; vertegenwoordiging met mandaat
 • Van idee naar besluit
 • Belemmeringen wegnemen, overtuigen en informeren
 • De positie van de VvE in het wijkplan

Kees Oomen, Directeur Organisatie en Public Affairs, Stichting VvE Belang


13. Eindhoven als proeftuin Aardgasvrije Wijken

De helft van de 2.000 woningen in ’t Ven is particulier eigendom en vooroorlogs. De rest is naoorlogs en woningcorporatiebezit. Een diverse wijk dus met allemaal een ander investeringsplaatje naar aardgasvrij. De uitbreiding van het gemeentelijke warmtenet naar ’t Ven lijkt logisch. Hoe zorgen we voor een rechtvaardige verdeling van lusten en lasten:

 • Woningcorporaties als startmotor. Particuliere woningeigenaar profiteert?
 • Op welke schaal is woonlastenneutraliteit voor bewoners een randvoorwaarde in de energietransitie?
 • Overleeft een sluitende businesscase nu de veranderende context straks?

Roozbeh Nikdel, Projectleider Energietransitie, Gemeente Eindhoven


14. Een regionale aanpak om te versnellen
 • Apeldoorn, Deventer, Zutphen en Zwolle; 40.000 woningen
 • Collectieve/gebiedsgewijze financiering
 • Transform; de gebiedsgewijze aanpak

Arno Groenendijk, Programmamanager Transform


15. Rol gemeenten en woningbouwcorporaties in warmtesystemen

Ben je een gemeente, provincie, woningcorporatie of een andere (semi)publieke organisatie? Wil je verduurzamen of verduurzaming stimuleren? En weet je niet welke rol je wilt, mag en kunt invullen in de warmtetransitie? Léone Klapwijk (Loyens & Loeff) en Detlef Meijer (Firan) praten met je over welke rollen jouw organisatie zou kunnen invullen om de transitie goed te kunnen faciliteren. Tevens geven we inzicht in de juridische (on)mogelijkheden, zoals aanbestedingsrecht, staatssteun, organisatorische structurering, etc.

Detlef Meijer, Manager Business Development, Firan

Leone Klapwijk, Advocaat, Loyens & Loeff


16. De RES in de Metropoolregio Eindhoven

In de Metropool Regio Eindhoven wordt de verbinding gelegd tussen het onderdeel warmte in de ‘Regionale Energie Strategie’ en de door alle gemeenten op te stellen ‘Transitievisie Warmte’. Zo trachten we om een RES te maken die bruikbaar en implementeerbaar is. Voor elke gemeente in de regio wordt een ‘warmtevraagprofiel’ opgesteld. Daarnaast worden alle duurzame warmtebronnen voor de hele regio geïnventariseerd. Aan de kennistafel bespreken we hoe we kunnen komen tot scenario’s om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen.

Maaike van der Zwaluw-Idema, Beleidsadviseur Duurzaamheid, Gemeente Laarbeek


17. Duurzame warmte in Lansingerland

Puzzelen aan één groot warmtesysteem

Lansingerland werkt aan een integraal ontwerp voor warmtevraag en -aanbod voor de hele gemeente. Wat zien we? Wat komen we tegen? En wat betekent dat?

De glastuinbouw is prominent in Lansingerland aanwezig. Deze loopt voorop in de energietransitie. Hoe koppelen we ontwikkelingen in de glastuinbouw aan woningen en de regio? Een deel van de warmte kan van binnen de gemeente komen. Een ander deel van daarbuiten. Welke mogelijkheden en ervaringen zijn er? Hoe leg je de puzzel om tot één groot warmtesysteem te komen?

Albert Abee, Wethouder, Gemeente Lansingerland

Rob Wijsman, Senior Adviseur Duurzaamheid, Gemeente Lansingerland


18. De all-electric huurwoning

Voor het klimaatakkoord is er een versnellingstafel geweest voor de warmtetransitie (grote aantallen woningen, circa 200.000 a 300.000 per jaar, ombouwen naar een andere warmtevoorziening). Daarin worden de corporaties gezien als startmotor. Op dit moment is de gekozen voor de strategie dat dit wijk voor wijk moet. Overheden werken op dit moment aan visies en wijkaanpakken. Van eigenaren en bewoners wordt verwacht dat zij hierin meebewegen. Van corporaties wordt dus verwacht dat zij het voortouw nemen, of voorloper zijn in deze hele ‘verbouwing’. Hoe kunnen we hier invulling aan geven, hoe gaan we dit “realiseren?”

Rob Haans, Bestuursvoorzitter, De Alliantie


19. Watersportdorp Heeg van het gas af. Inwoners kiezen voor aquathermie

De inwoners van Heeg willen een energieneutraal dorp zijn in 2025. Energiecoöperatie Heeg werkt toe naar een collectieve warmtevoorziening met aquathermie voor het hele dorp. De warmte moet komen uit het Hegemer Mar (Heegermeer). Dit doen ze samen met Wetterskip Fryslân, Provincie Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân. Aan bod komen:

 • Hoe inwoners en overheid de handen ineen slaan
 • Waarom aquathermie als alternatief voor het aardgas is gekozen en wat dat betekent
 • Welke rol de gemeente pakt in de energietransitie

Erik Faber, Wethouder Duurzaamheid, Gemeente Súdwest-Fryslân


20. Het waterschap en duurzame warmte

Waterschappen hebben grote ambities om als sector in 2025 energieneutraal te zijn. De potentie van waterschappen voor energieopwek is groot, veel groter dan nodig is voor de eigen doelstelling. Als overheid en speler midden in de maatschappij wil het waterschap binnen de randvoorwaarden die het waterbeheer stelt, deze potentie uitnutten met maatschappelijke partners. Een van de bronnen is aquathermie: mogelijk de meest interessante alternatieve bron voor aardgasvrije wijken van de nabije toekomst. Vragen die we willen bespreken:

 • Hoe kan het surplus aan potentie van de waterschappen worden benut (naast aquathermie ook biogas, H2, waterkracht, inzet van assets)?
 • Zou het waterschap vooral met energiecorporaties moeten samen werken en hoe dan?
 • Wordt aquathermie een belangrijke warmtebron en welke rol wordt verwacht van het waterschap in de gebouwde omgeving?

Reinier Romijn, Beleidsadviseur, Unie van Waterschappen

Rafaël Lazaroms, Programmamanager Energie, Unie van Waterschappen


21. De RES; samenwerken voor een duurzame strategie
 • Hoe kun je als (kleinere) gemeente participeren in een regionale strategie warmte als onderdeel van de RES?
 • Hoe kun je processen vanuit de regionale strategie warmte vertalen naar de Transitievisie Warmte?
 • Hoe kunnen nieuwe inzichten binnen Transitievisie Warmte weer gedeeld worden op regionale schaal met andere gemeenten?
 • Concrete ervaringen met de RES als overlegplatform om tot een verdeling van warmtebronnen te komen in relatie tot warmtevraag en bijbehorende infrastructuur

Gerrie Fenten, Beleidsmedewerker Ruimte, Nationaal Programma RES


22. De rol van een gemeentelijk energiebedrijf in de warmtetransitie

De gemeente Roosendaal heeft in 2014 een gemeentelijk energiebedrijf opgericht dat eigenaar en exploitant is van een laag temperatuur warmtenet voor de nieuwbouw wijk Stadsoevers. Wat zijn de ervaringen In Roosendaal met een eigen energiebedrijf en welke rol kan een gemeentelijk energiebedrijf spelen in het proces van de lokale warmtetransitie? In deze workshop bespreken we met elkaar de voor- en nadelen van een gemeentelijk energiebedrijf en de kansen en de uitdagingen die dat oplevert voor de warmtetransitie.

Dick Maaskant, Projectdirecteur, Gemeente Roosendaal


23. 1001 mogelijkheden voor duurzame warmte; een overview
 • Welke opties zijn er? En hoe kom ik daar achter?
 • Wat zijn de (financiële, technische en sociale) consequenties?
 • Hoe bepaal je welke optie het beste past bij je eigen situatie?

Annemarie Costeris, Public Affairs, NVDE


24. De kracht van de energiecoöperatie: Thermo Bello en Buurtwarmte

De warmtetransitie slaagt alleen als we dit samen doen met direct betrokken. In Culemborg exploiteert Thermo Bello een wijkwarmtevoorziening van bewoners en voor bewoners. In 2009 is dat door bewoners overgenomen het waterbedrijf Vitens. Warmtebedrijven en de gemeente wilden de verantwoordelijkheid niet dragen. In de warmtetransitie kunnen bewoners ook gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de warmteoplossing. Energie coöperaties verenigt in Energie Samen ondersteunen buurtcollectieven met de dienst Buurtwarmte om een betaalbare warmteoplossing te realiseren.

Gerwin Verschuur, Buurtwarmte van EnergieSamen en Algemeen Directeur, Energiebedrijf Thermo Bello


25. Het Zaanse onafhankelijke warmtenet

Er is een afwachtende houding in de markt. De gemeente Zaanstad heeft dit weten te kantelen door als mede-initiator en regisseur het voortouw te nemen. Samen met marktpartijen, corporaties en actieve bewoners is het Zaanse warmtenet ontwikkeld. Kenmerkend voor de Zaanse aanpak is de splitsing van rollen. De eigenaar van het net is een andere partij dan de eigenaar van de warmtebron en die staat weer los van de leverancier. Belangrijke succesfactoren zijn de lage prijs na overstappen en de toekomstige mogelijkheid voor concurrentie op bron en levering. Nieuwsgierig geworden? We vertellen je graag meer.

Robbert Willé, Pionier Duurzaamheid, afdeling Projectmanagement, Gemeente Zaanstad


26. Waterstof in de gebouwde omgeving

Groene waterstof, de motor voortoekomstbestendig wonen.

Draagvlak voor het omzetten van aardgaswijken naar waterstofwijken

Waterstof als innovatieve aanvulling voor het verwarmen van bestaande woningen

Onze toekomstvisie? Minimaal 1 miljoen bestaande Nederlandse woningen voorzien van een waterstof Cv-ketel met het hergebruik van het bestaande aardgasnetwerk.

Het besef is er. We moeten zuiniger zijn op onze aarde. Energiebronnen zijn niet onuitputtelijk, delfstoffen worden schaarser en onze afvalberg neemt toe. Tegelijkertijd hebben we ook te maken met een nijpend tekort aan betaalbare woningen. Hoe zorgen we er nou voor dat woningen in Nederland duurzamer worden zonder dat de gemeenschap voor torenhoge kosten komt te staan? In Hoogeveen hebben we de handschoen opgepakt. We werken samen met 22 representatieve afgevaardigden vanuit overheid, hoger onderwijs en bedrijfsleven, verenigd in het consortium Waterstofwijk Hoogeveen aan een innovatieve en constructieve oplossing.

Ons plan voor warmtevoorziening door groene waterstof wordt in 2020 voor het eerst in de praktijk gebracht. De Hoogeveense nieuwbouwwijk Nijstad-Oost, goed voor honderd woningen, is aangewezen als demonstratieproject. Deze woningen krijgen bij aanbouw allemaal een waterstof Cv-ketel aan gevoerd in een standaard aardgasleiding.

Met de start van het demonstratieproject in Nijstad-Oost willen we meer dan voldoende bewijslast neerleggen om een algemeen gevoel van veiligheid en acceptatie te bewerkstelligen voor de vervolgstap naar de bestaande woningvoorraad in de naast gelegen wijk Erflanden.

Draagvlak
De stap naar de transformatie van een aardgaswijk naar een waterstof wijk is een uitdaging. We komen in die stap achter de voordeur van de inwoners.

 • Wat moeten we doen om mensen te verleiden de overstap te maken?
 • Wie heeft daar welke rol in?
 • En als het niet lukt, moet er dan aanvullende regelgeving komen van het rijk?

Kees Boer, Projectleider, Gemeente Hoogeveen


27. Samenwerking in de keten, dat geeft pas kracht!

Weet jij precies waar we over 5 jaar staan met de warmtetransitie? Zo ja, dan kan je deze sessie overslaan. Zo nee, praat dan mee over wat er vandaag al kan. En hoe we, vanuit wat nu kan, samen verder kunnen ontwikkelen en leren in de warmtetransitie. We bespreken:

 • Welke rollen er zijn er in de keten en wie kan ze nemen?
 • Wat gebeurt er nu al en wat kunnen we daarvan leren?
 • Hoe maak je de beste keuzes?
 • Hoe benutten we innovatievermogen en kracht van de markt

Dit alles onder het motto: “Als je snel wilt gaan, ga alleen. Als je ver wilt komen, ga samen”. (Afrikaans gezegde)

Wouter Verduyn, Programmamanager Energietransitie, Energie Nederland


28. De Omgevingswet als katalysator voor de energietransitie

Aan de hand van 3 vragen gaan wij met je in gesprek over de kansen die de Omgevingswet biedt voor jouw warmtetransitie.

 1. Welke effecten heeft de warmtetransitie op de fysieke leefomgeving?
 2. Hoe kan de Omgevingswet de warmtetransitie versnellen?
 3. Hoe kan (verplichte) participatie van toegevoegde waarde zijn voor de warmtetransitie?

Stan Spapens, Adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling, Royal HaskoningDHV

Niek Enckevort, Adviseur Ruimtelijke Ontwikkelinge, Royal HaskoningDHV

Rien Ramerman, Adviseur Duurzame Strategie, Royal HaskoningDHV


13:10
Lunchpauze

Tijdens de lunchpauze nodigen wij je van harte uit om mee te gaan met onze Innovatie Carrousel. Wij nemen je mee langs vernieuwende initiatieven die hun innovaties presenteren. Hoor in 15 minuten tijdens korte pitches de visies van deze gamechangers.

Welkom bij de Smart Bar!

Tijdens het Nationaal Warmte Congres introduceren wij de Smart Bar. Heb je een vraag waar je graag een antwoord op wilt? Of een uitdaging waar je een oplossing voor zoekt? Onze warmte experts voorzien je graag van advies en concrete handvatten. Door hun kennis en expertise kunnen zij je direct verder helpen. Maak gebruik van deze kans en kom langs! Je vindt de Smart Bar in de pauzeruimte.


14:10

HET GROTE WIE-WAT-WAAR-WANNEER DEBAT

Tijdens dit debat in een DWDD-setting gaan we in gesprek met belangrijke stakeholders in de warmtetransitie.

Wie pakt de regierol? De gemeente wordt aangewezen als regisseur. Maar wanneer stap je in? Kan ook een andere partij het initiatief nemen?

Wat zijn de verschillende mogelijkheden? Is het voor iedereen helder wat het betekent wanneer je ergens voor kiest?

Warmtenetten, warmtepompen, groen gas, all electric, waterstof etc. Is het voor iedereen helder welke opties er zijn en wat het betekent wanneer je ergens voor kiest? Waar start je het eerst met wat en hoe maak je die beslissing weloverwogen?

Met:

Kristel Lammers, Directeur, Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën
Stephan Brandligt, Wethouder, Gemeente Delft en Voorzitter, Klimaatverbond
Nico Hoogervorst,
Senior Wetenschappelijk Onderzoeker Beleidsevaluaties Energietransitie, PBL
Marijke Kellner, Programma Manager Systeemintegratie, Gasunie
Joost van der Veldt, Managing Consultant Energie Transitie, Royal HaskoningDHV


14:50

KENNISSESSIE PROEFTUINEN AARDGASVRIJE WIJKEN

Hoe verloopt het proces van het interbestuurlijk programma van de proeftuinen Aardgasvrije Wijken tot nu toe? Wat kunnen we verwachten met betrekking tot de nieuwe uitvraag voor de volgende proeftuinen? En hoe kunnen gemeenten en andere stakeholders gebruik maken van het kennis- en leerprogramma?

Na de korte inleiding kun je vervolgens in gesprek gaan rond enkele thema’s zoals participatie, financiering en regie en organisatie. Daar nodigen we ook een aantal lopende proeftuin gemeenten voor uit. Kies voor het thema wat het meest aansluit op je eigen situatie en krijg direct tips en inzichten.

Sprekers namens het Ministerie van Binnenlandse Zaken


15:35

koffie- en theepauze

16:05

AWARD

Duurzaamste Warmtenet(werk) van Nederland

Ook dit jaar reiken wij deze award uit aan het net(werk) wat het meest duurzaam is. Wederom zijn er twee categorieën: de grotere warmtenetten die voldoen aan de voorwaarden voor een EMG en de kleinere warmtenetten. Vorig jaar waren Warmtebedrijf Ede en DER de winnaars. Wie neemt dit jaar deze felbegeerde award mee naar huis?
Hosted by Greenvis


16:25

KEYNOTE SPEECH

Het Klimaatakkoord en de warmtetransitie

 • De uitvoering van het Klimaatakkoord
 • Governance in de warmtetransitie
 • Versnelling door de sector
 • Financiering; haalbaar en betaalbaar voor iedereen
Ans van den Bosch, Plv Directeur Warmte en Ondergrond, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

16.50
KEYNOTE SPEECH

Building climate together; hoe zorgen we dat iedereen mee gaat doen?
Duurzaamheid gaat over mensen, over gedrag en routines, over een sociale verandering, een cultuurverandering in de samenleving en een mindshift op individueel niveau. Hoe kun je zorgen dat iedereen écht kan meepraten, meebeslissen en dus ook meedoen? Ruimte maken voor nieuw, betekent ook plek geven aan dat wat was. En omgaan met de mix van onzekerheid, irritatie, hoop en blijdschap. Soms door slash-and-burn, soms door liefdevolle aandacht. Veranderen gaat met daadkracht en verbinding. Tijdens het congres kijkt zij met ons naar één van de grootste uitdagingen in de warmtetransitie: hoe krijgen we iedereen mee? 

Jitske Kramer,Corporate Antropoloog, gespecialiseerd op het gebied van diversiteit, inclusie en verandering. (co)Auteur van de boeken WoW! Wat een verschil, Normaal is anders, Deep Democracy, Jam Cultures en Building Tribes


17.15

Afsluiting en netwerkborrel

Wij nodigen jou van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten met oude bekenden en nieuwe relaties. Zo reis je na de spits weer naar huis. Wij zorgen uiteraard voor een ‘warme’ snack!


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)

 

 

Bekijk het programma van de praktijkdag

Donatello Piras

Dagvoorzitter

Jitske Kramer

Corporate Antropoloog, gespecialiseerd op het gebied van diversiteit, inclusie en verandering.

Edward Brans

Legal Counsel, Pels Rijcken

Lianne Barnhoorn

Advocaat, Pels Rijcken

Martijn van Lier

Senior Adviseur Warmtetransitie, Over Morgen


Arno Groenendijk

Programmamanager Transform

Dick Maaskant

Projectdirecteur, Gemeente Roosendaal

Gerwin Verschuur

EnergieSamen en Algemeen Directeur, Thermo Bello

Iman Brinkman

Partner/Advocaat, Pels Rijcken


Kees Oomen

Directeur Organisatie en Public Affairs, Stichting VvE Belang

Kees Boer

Projectleider, Gemeente Hoogeveen

Reinier Romijn

Beleidsadviseur, Unie van Waterschappen

Rafaël Lazaroms

Programmamanager Energie, Unie van Waterschappen


Rik Thijs

Wethouder, Gemeente Eindhoven

Anne-Marie Spierings

Gedeputeerde, Provincie Noord-Brabant

Kristel Lammers

Directeur, Nationaal Programma Regionale Energie Strategieën

Richard van de Sanden

Directeur DIFFER, Hoogleraar TU/e


Erik Faber

Wethouder, Gemeente Súdwest-Fryslân

Susanne van Suylekom

Adviseur Stakeholdermanagement, Vattenfall

Bart Dehue

Programmamanager Duurzame warmte, Vattenfall

Stephan Brandligt

Wethouder, Gemeente Delft


Edward Brans

Legal Councel, Pels Rijcken

Merijn Brouwer

Ontwikkelaar, Eteck

Joanne de Vink

General Manager, Omons

Leo Brouwer

Expertisecentrum Warmte (ECW)


Sanne Dietz

Projectmanager Campagnes, HIER

René Geerts

Founder & CTO, HoCoSto

Annemarie Costeris

Public Affairs, NVDE

Robbert Willé

Pionier Duurzaamheid, afdeling Projectmanagement, Gemeente Zaanstad


GertJan de Joode

Manager Ontwikkeling, Eteck

Rob Haans

Bestuursvoorzitter, De Alliantie

Roelf Tiktak

Programma Manager Groen Gas, Gasunie

Martijn Koop

Senior Adviseur, DWA


Ivo Pothof

R&D Manager Water en Energie Infra, Deltares

Gerda Lenselink

Strategisch adviseur Governance en Ruimtelijke Planvorming, Deltares

Marjet Rutten

Marketeer en Innovator, Constructief en Subsidie Beoordelaar, RVO

Dolf Neilen

Adviseur Duurzaamheid en Energiebesparing, Aedes


Frank Doff

Senior Projectleider Vastgoed Onderhoud, Woningcorporatie GroenWest

Bernard van Dam

Senior Projectleider Vastgoed Onderhoud, Woningcorporatie GroenWest

Constan Custers

Senior Adviseur, RVO

Fiona Hamberg

Accountmanager Nationaal Energiebespaarfonds, SVn


Nico Hoogervorst

Senior Wetenschappelijk Onderzoeker Beleidsevaluaties Energietransitie, PBL

Marijke Kellner

Programma Manager Systeemintegratie, Gasunie

Jessica Rietveld

Social Engineer, Greenvis

Ewald Slingerland

Senior Consultant / Ontwikkelaar Duurzame Warmte, Greenvis


Paul Schrama MSc

Senior consultant, Fakton

Wouter van den Wildenberg

Partner, FaktonRaad van Advies

Het programma is samengesteld in nauw overleg met de experts uit de warmtesector. De volgende adviesraadleden zijn hier o.a. bij betrokken:

 • Leo Brouwer, Senior Programma Adviseur Energie en Warmte in de Gebouwde Omgeving, RVO
 • Jannis van Zanten, Projectleider Warmte, Afval Energiebedrijf Amsterdam / Gemeente Amsterdam, Bestuurslid, Warmtenetwerk
 • Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Nuon/Vattenfall
 • Sonja van Vooren, Directeur, EnTra Management
 • Hans Derksen, Manager Marketing en Productmanagement, Ennatuurlijk
 • Eveline van der Hek, Senior Communications Advisor, Gasunie
 • Brenda Schoumans, Business Developer, Firan
 • Hans Otten, Senior Consultant Duurzame Warmte, Greenvis
 • Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken
 • Rick Heerink, Innovation & Change Manager, Stedin
 • Kees van Daalen, Strategisch Adviseur Energie, Enexis
 • Sander Berkhout, Business Developer, Balance
 • Rard Rijcken, Directeur, Eteck

Locatie

28 november

Evoluon Eindhoven
Noord Brabantlaan 1a
5652 LA Eindhoven
Routebeschrijving

29 november (praktijkdag)

Ennatuurlijk
Achtseweg Zuid 153 X
5651 GW Eindhoven
Routebeschrijving

Meer informatie

Wil je meer informatie over het Nationaal Warmte Congres?
Neem dan contact op met onze adviseur
Nicole Vonk
040 2 972 740


 

Je investering

 

  Congres Praktijkdag
Energiecoöperaties en studenten * € 49,-* € 49,-*
Overheden, kennisinstellingen en woningcorporaties € 399,- € 399,-
Overige organisaties € 799,- € 799,-

Deze prijzen zijn inclusief koffie, thee, lunches en borrel na het congres.
Daarnaast ontvang je toegang tot een waardevolle digitale syllabus die je als naslagwerk kunt gebruiken

*Je inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet.


Bestemd voor

Het Nationaal Warmte Congres 2019 is ontwikkeld voor iedereen die bij wil dragen aan de warmtetransitie. Veelal werkzaam bij:

 • Rijk
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Warmtebedrijven
 • Energiebedrijven
 • Woningcorporaties
 • Industrie
 • MKB
 • Projectontwikkelaars
 • Afvalverwerkers
 • Tuinbouwbedrijven
 • Netbeheerders
 • Installatiebedrijven
 • Technologie bedrijven
 • Natuur- en milieuorganisaties
 • Omgevingsdiensten
 • Financiële instellingen
 • Bouw- en vastgoedbedrijven
 • Projectontwikkelaars
 • VvE's
 • Energiecoöperaties
 • Kennisinstellingen
 • Advocatenkantoren
 • Adviesbureaus

Schrijf je in!


 


29 november

De Transitievisie Warmte in de praktijk

Tijdschema

09:00
Ontvangst
09:30
Leidraad Transitievisie Warmte en Vesta MAIS model

Alle Nederlandse gemeenten hebben de Leidraad Transitievisie Warmte ontvangen vanuit het Expertise Centrum Warmte. We lichten toe wat de leidraad precies inhoudt en hoe je dit hulpmiddel maximaal kunt benutten bij het opstellen van de Transitievisie Warmte in je gemeente. Welke tools heb je tot je beschikking en hoe zet je deze in? We gaan in op het model achter de Leidraad, het Vesta MAIS model, en bespreken de resultaten aan de hand van de startanalyse in een voorbeeldgemeente. Wat zijn de beperkingen van deze startanalyse en welke lokale input kan in het model worden ingebouwd in een vervolgberekening?

12:00
Lunchpauze
12:45
Start excursie » Leer uit de praktijk!

In de middag gaan we op verschillende locaties kijken:

 • Biomassacentrale Meerhoven. In de wijk Meerhoven worden woningen duurzaam verwarmd met een warmtenet. Dit net wordt gevoed met warm water door de biomassa energiecentrale Meerhoven. Om duurzame warmte te leveren werkt de bio-energiecentrale op biomassa. De biomassa, in de vorm van houtchips, is afkomstig van gemeentelijke plantsoenen, de milieustraten en de houtinzameling bij particulieren uit Eindhoven en omstreken.
 • De Willem en De Zwijger in Best; de eerste 5-laags nul-op-de-meter appartementencomplexen. Dit is een uniek project wat tot stand is gekomen door een ketensamenwerking van 6 partijen: Woonstichting ’thuis, BAM Wonen, BAM Energy Systems, NBArchitecten, eigenenergie.net en Itho Daalderop. ‘De Willem’ en ‘De Zwijger’ hebben een excellent geïsoleerde schil en voorzien zelf in alle energie die nodig is. Hiervoor zijn niet alleen zonnepanelen op het dak geplaatst maar ook bevestigd op de speciaal hiervoor ontworpen gevels. Door naast het dak ook de gevel van dunne film zonnepanelen te voorzien, zijn beide complexen compleet NOM.
 • TU/e-gebouw Atlas, wat het duurzaamste onderwijsgebouw ter wereld is. Atlas is het resultaat van de renovatie van het voormalige Hoofdgebouw van de TU/e. Door de renovatie is de CO2-uitstoot van het gebouw met zo’n 80 procent omlaag gegaan, terwijl het aantal gebruikers meer dan verdubbelde. Deze daling komt onder meer door de zeer sterk isolerende glasgevel en doordat het gebouw geen gasaansluiting meer heeft. Warmte en koeling komt uit het campusbrede WKO-systeem (warmte-koude-opslag) van de TU/e. Daarnaast voorzien zonnepanelen in een belangrijk deel van de elektriciteitsbehoefte.
16:30
Afsluiting en vervoer terug naar Strijp-T (station Strijp-S). Je kunt tevens vanuit de TU/e bij station Eindhoven Centraal op de trein stappen. De universiteit ligt tegenover het station.

Locatie:

Wij ontvangen je in de ochtend graag op het nieuwe, energiezuinige hoofdkantoor van Ennatuurlijk op bedrijventerrein Strijp-T in Eindhoven

Achtseweg Zuid 153 X
5651 GW Eindhoven
Klik hier voor een routebeschrijving

Vervoer naar de verschillende locaties is inbegrepen

Een duurzame woningvoorraad; van ambitie naar aanpak!

Deze sessie is uitsluitend toegankelijk voor woningcorporaties.
Het programma is samengesteld in overleg met Aedes.

 

13.10

Ontvangst en registratie met lunch

 

14.10

Welkom door de sessieleider

Marjet Rutten, Marketeer en Innovator, Constructief en Subsidie Beoordelaar, RVO

14.15

Versnelling van ontwikkeling en vernieuwing op het gebied van duurzaamheid

Dolf Neilen, Adviseur Duurzaamheid en Energiebesparing, Aedes

14.25

De top 5 mythes over warmtenetten

Herman Exalto, Commercieel Directeur, Ennatuurlijk

14.45

Nieuwe innovatie in verduurzaming bestaande bouw

 • De beste oplossing voor projectmatige verduurzaming van de bestaande bouw
 • Vergelijkbare of lagere kosten dan de alternatieve mogelijkheden
 • Veel voordelen voor de bewoners met een grotere acceptatie tot gevolg

Frank Doff, Landelijk Ontwikkelaar Transitieprojecten, Itho Daalderop

15.05

Ronde 1 kennistafels

Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host. Vervolgens gaat men aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je hebt verschillende thema's waaruit je kunt kiezen. Er zijn twee rondes, dus je kunt tweemaal een keuze maken.

1. Het Duurzaamheidspact; samen naar een duurzame woningvoorraad

Door intensieve samenwerking snellere en grotere stappen zetten in verduurzaming. Met name in de energietransitie, circulaire economie, groen & biodiversiteit en aandacht voor mensen. Dat is het doel van het Duurzaamheidspact tussen gemeente Eindhoven, de woningcorporaties ‘thuis, Sint Trudo, Wooninc, Woonbedrijf en Platform Eindhovense Klantenraden. Ontdek hoe we dat doen en wat de samenwerking oplevert, en praat mee over hoe we de volgende stap zetten van denken naar doen.

Anke Struijs, Concernadviseur, Wooninc.
Marcel van Dooremalen, Senior Adviseur Vastgoed, Trudo

2. De warmtepomp als vervanger van aardgas?

De energietransitie is in volle gang. Nieuwbouw moet al aardgasloos en gemeenten en woningbouwcorporaties buigen zich over wijken die aardgasloos moeten worden. Waar loop je tegenaan in zo’n traject en is de warmtepomp daarin de enige vervanger? Zijn er alternatieven? Hoe maak je daar een goede keuze in en wat is jouw rol daarin? Deze sessie vertelt GroenWest haar ervaringen over een wijk die in 2030 aardgasloos moet zijn en haalt graag ervaringen van deelnemers op!

Bernard van Dam, Senior Projectleider Vastgoed Onderhoud, Woningcorporatie GroenWest

3. Een collectief warmtenet; duurzaam en betaalbaar alternatief voor aardgas
  • Hoe kom je tot een succesvolle businesscase?
  • Wat is je rol als woningcorporatie?

Liesbeth Marchesini-Franso, Directeur-Bestuurder, Tablis Wonen

4. Een hybride energiesysteem; een duurzame oplossing
  • Wanneer nul-op-de-meter en wanneer hybride?
  • Hoe kan een hybride energiesysteem bijdragen aan een aardgasvrije doelstelling in 2050?
  • Het woonlastenwaarborgprincipe

Jan Leistra, Manager Vastgoed, Woningcorporatie Wold&Waard

15.35

Koffie- en theepauze

 

16.00

Welke wijken kunnen het eerst van het aardgas af?

 • De samenwerking tussen de gemeente en de woningcorporatie in de Transitievisie Warmte
 • Wanneer is je wijk geschikt om aardgasvrij te maken?
 • Voortgang Proeftuinen Aardgasvrije Wijken
 • Wat gebeurt er tot 2030?

Joop Quist, Ministerie van Binnenlandse Zaken

16.20

Hoe verduurzaam je samen met je huurder?

De transitie naar een duurzame samenleving is een grote sociale verandering. Hoe zorg je dat ook je bewoners meegaan in deze mindshift? Wanneer iedereen gehoord wordt, écht kan meepraten, meebeslissen en daarmee dus ook mee kan doen, dan vindt er uiteindelijk een transitie plaats. Tijdens deze sessie geeft Jitske inzicht in de mogelijkheden die je als woningcorporatie hebt. Wat kun je doen om iedereen mee te krijgen?

Jitske Kramer,Corporate Antropoloog, gespecialiseerd op het gebied van diversiteit, inclusie en verandering. (co)Auteur van de boeken WoW! Wat een verschil, Normaal is anders, Deep Democracy, Jam Cultures en Building Tribes

16.40

Ronde 2 kennistafels

Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host. Vervolgens gaat men aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je hebt verschillende thema's waaruit je kunt kiezen.

1. Financiering
 • Verschillende scenario’s
 • Financiële regelingen

Constan Custers, Senior Adviseur, RVO

2. De corporatie binnen een Proeftuin Aardgasvrije Wijken
 • Aardgasvrije wijk de Nijverheid
 • Hoe verloopt het proces?
 • Duurzaam, energiezuinig en betaalbaar

Bert Schipper, Senior Adviseur Strategie en Beleid, Welbions

3. Wijk na wijk, woning na woning
 • Hoe kun je meedoen in de wijkgerichte aanpak van de gemeente?
 • Hoe pak je je huurder bij de hand?
 • Welke aanpak werkt?
Klaas Vegter, Programmamanager Wijken met Nieuwe Energie, Stroomversnelling

17.10

Afsluiting en netwerkborrel

Wij nodigen je van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten met oude bekenden en nieuwe relaties. Zo reis je na de spits weer naar huis. Wij zorgen uiteraard voor een 'warme' snack!

Laat hieronder je gegevens achter en wij houden jou op de hoogte over de editie van 2020!

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Official Hosts

     

 

Partners:

 


Itho Daalderop – Nieuwe innovatie in verduurzaming bestaande bouw; Warmtepompnet De uitdaging voor verduurzaming van de bestaande woningmarkt is ongekend. Woningcorporaties fungeren hierin de komende jaren als startmotor. Er worden opties gepromoot door verschillende belanghebbenden. Daarbij wordt veel gedacht aan warmtenetten of lucht/water warmtepompen. Water/water warmtepompen behoorden tot op heden niet tot één van de opties, maar daar komt nu verandering in!

De water/water warmtepomp van Itho Daalderop is nu een betaalbare oplossing waarbij de nadelen voor de bestaande bouw zijn geëlimineerd. Per woning wordt een individuele water/water warmtepomp geplaatst welke zijn energie haalt uit één gezamenlijke, gesloten bron van ca. 300m diep. De kosten van de boring worden verdeeld over maximaal vijf woningen, waardoor deze oplossing ook kostentechnisch zeer interessant is voor de woningcorporatie. Voor bewoners heeft deze oplossing alleen maar voordelen; lagere energiekosten (stabiel rendement warmtepomp), geen geluidsoverlast van een buitenunit, en de installatie-impact is minimaal (één bronboring).

Frank Doff, al jarenlang actief in Energieprestatie garanties voor de woningbouw, neemt je graag mee in deze innovatie en licht in zijn presentatie toe waarom hiermee een belangrijke doorbraak wordt gerealiseerd voor de bestaande woningvoorraad.


Partner worden van het congres in 2019?

Draagt jouw organisatie bij aan de warmtesector in Nederland? Word dan partner van Het Nationaal Warmte Congres en laat de sector kennismaken met je visie en expertise en ontmoet je potentiële klanten. Je kunt bijvoorbeeld een lezing of sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting aanbieden of op een andere ludieke manier jouw organisatie profileren.

De voordelen van een partnership:

 • Profileer je organisatie of dienst aan de bezoekers middels een inhoudelijke bijdrage
 • Toegangsbeleid; hoog percentage directe doelgroep door nieuw prijsstelling
 • Je lift mee op vele marketingacties (brochure, emailings, social media, vakbladen e.d.)
 • Gegarandeerde contacten door matchmaking of een exclusieve vip-meeting
 • Hoeveel contacten leg je normaal op 1 dag?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan contact op met:

Luc Giesen
Strategic Partnership Manager
+31 (0)6 22 136 100

Verduurzaming voor VvE’s

Deze sessie is uitsluitend toegankelijk voor VvE’s en VvE beheerders.

13.10

Ontvangst en registratie met lunch

 

14.10

Opening

door de sessieleider Sven Ringelberg, Strategisch Beleidsadviseur en Projectmanager, Gemeente Rotterdam

14.15

Welkom

Kees Oomen, Directeur Organisatie en Public Affairs, Stichting VvE Belang

 

14.30

De weg naar een CO₂-neutrale gebouwde omgeving en de rol van de VvE

 • De rol van de VvE
 • De RES en de warmtetransitievisie
 • De gemeente heeft de regie, maar kan het niet alleen

Met aansluitend Q&A

14.55

1001 mogelijkheden voor duurzame warmte; een overview

 • Welke opties zijn er? En hoe kom ik daar achter?
 • Wat zijn de (financiële, technische en sociale) consequenties?
 • Hoe bepaal je welke optie het beste past bij je eigen situatie?
Annemarie Costeris, Public Affairs, NVDE

15.15

Financiering van je verduurzaming

 • Regelingen voor VvE’s
 • Energiebespaarregeling voor VvE’s
 • RVO voor advies

Constan Custers, Senior Adviseur, RVO
Fiona Hamberg, Accountmanager Nationaal Energiebespaarfonds, SVn

15.40

Koffie- en theepauze

 

16.05

Kennistafels

16.05 – 16.35 Ronde 1

16.40 – 17.10 Ronde 2

1. Wonen zonder aardgas, wat kun je als VvE doen?

Jan Zuilhof, Kennismanager Bewoners en Warmte, HIER klimaatbureau

2. De VvE als onderdeel van een proeftuin Aardgasvrije Wijken

Cor Domenie, VvE Mozartflat, Tilburg

3. VvE’s staan samen sterker

Walther van Houten, VvE Platform Schiedam
Bob Beijer, VvE Platform Schiedam

4. De VvE naar nul-op-de-meter

Hans van den Hombergh, , VvE ‘Nolensstraat 2-40’, Wageningen

Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host. Vervolgens ga je aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je hebt verschillende thema's waaruit je kunt kiezen. Er zijn twee rondes, dus je kunt tweemaal een keuze maken.

17.15

Afsluiting en netwerkborrel

Wij nodigen je van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten met oude bekenden en nieuwe relaties. Zo reis je na de spits weer naar huis. Wij zorgen uiteraard voor een 'warme' snack! 

 

Schrijf je direct gratis in!

 

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Het Nationaal Warmte Congres

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Het Nationaal Warmte Congres start op 28-11-2019 in Evoluon Eindhoven!

Het Nationaal Warmte Congres

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Congres | 2019-11-28