Het Nationaal Warmte Congres

Hét nationale platform voor alle stakeholders in de warmte sector

8 november 2018 | Concertgebouw De Vereeniging Nijmegen

 

Warmtetransitie; make it happen!

Bent u ook op zoek naar de mogelijkheden om de warmtetransitie uit te voeren? Hoe u het concreet kunt maken? Hoe we van gas naar gasloos kunnen gaan?
Het Klimaatakkoord bepaalt de hoofdlijnen en in het najaar worden concrete programma’s uitgewerkt. Maar u moet hiermee verder aan de slag.
Daarbij moet u keuzes maken. Dat is niet altijd eenvoudig. Want ieder gebied heeft een eigen oplossing om de warmtevoorziening te verduurzamen. Als stakeholder werkt u daarbij samen met andere stakeholders en dat vergt inzicht in de verschillende belangen. Hoe zorgt u dat de eindgebruiker uw plannen omarmt? Hoe creëert u draagvlak?

Tijdens het Nationaal Warmte Congres krijgt u antwoord op alle vraagstukken die op uw pad komen in de warmtetransitie. De hele sector komt hier samen om met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. U gaat na deze dag naar huis met een duidelijk inzicht over wat er moet gebeuren, ideeën die u direct toe kunt passen in uw praktijk en waardevolle nieuwe contacten die samen met u deze transitie uit kunnen voeren.

Official hosts: Gemeente Nijmegen en Provincie Gelderland
Harriët Tiemens, Wethouder van de Gemeente Nijmegen en Peter Drenth, Gedeputeerde van de Provincie Gelderland heten u welkom tijdens deze dag. Zowel Nijmegen als Gelderland zijn actief om hun warmtevoorziening te verduurzamen. U hoort van hen hoe zij de warmtetransitie vormgeven en waar zij kansen en uitdagingen zien. .

Inschrijven Download de brochure (PDF)!


Official Hosts


O.a. de volgende thema’s die spelen komen aan bod:

 • Het Klimaatakkoord; hoe gaat het uitgevoerd worden en wat betekent dat voor u?
 • Hoe gaan we om met het maatschappelijke vraagstuk? Hoe krijgen we de burger mee in de warmtetransitie?
 • Wat is uw rol in de warmtetransitie? Neemt u de regie?
 • Wet- en regelgeving als structuur voor de markt; waar moet u rekening mee houden?
 • Hoe brengen we de warmtetransitie van landelijk naar regionaal naar lokaal naar wijkniveau?
 • Een aardgasvrije gebouwde omgeving; nieuwbouw en bestaande bouw. Een immense opgave, maar het kan wel, ook bij u!
 • De Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije Wijken; hoe gaan zij concreet aan de slag?
 • De industrie in de warmtetransitie; hoe sla je twee vliegen in één klap en verduurzaam je je energievoorziening en benut je je restwarmte?
 • Van gas naar gasloos; welke oplossingen zijn er en welke is de meest ideale voor uw situatie?
 • Hoe kunt u duurzame warmte ook écht duurzaam maken?
 • Hoe komt u tot een succesvolle business case? Hoe kunt u uw projecten financieren?

Dit en meer komt tijdens deze dag aan bod. Het programma biedt volop de mogelijkheid om alles te horen over oplossingen voor uw eigen praktijk.

 • Plenaire speeches van de absolute experts
 • Ronde Tafel Sessies met meer dan 25 concrete voorbeelden uit de praktijk
 • Open Your Mind Sessies waarbij u zelf interactief aan de slag gaat
 • Een Start Up Carrousel waar u alles hoort over nieuwe technologieën
 • Veel netwerkmomenten om bij te praten met ruim 400 andere stakeholders om zo samen tot nieuwe inzichten, ideeën en samenwerkingen te komen

 


Raad van Advies

Het programma is samengesteld in nauw overleg met de experts uit de warmtesector. De volgende adviesraadleden zijn hier o.a. bij betrokken:

Leo Brouwer, Senior Programma Adviseur Energie en Warmte in de Gebouwde Omgeving, RVO
Jannis van Zanten, Projectleider Warmte, Afval Energiebedrijf Amsterdam / Gemeente Amsterdam
Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Nuon
Sonja van Vooren, Programma Manager, Eneco Warmte & Koude
Nathalie Hulsen-Bax, Manager Marketingcommunicatie, Ennatuurlijk
Eveline van der Hek, Senior Communications Advisor, Gasunie
Brenda Schoumans, Business Developer, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

Hans Otten, Senior Consultant Duurzame Warmte, Greenvis
Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Rick Heerink, Innovation & Change Manager, Stedin
Kees van Daalen, Strategisch Adviseur Energie, Enexis
Sander Berkhout
, Business Developer, Balance


Volg ons op social media!

Wij houden u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom o.a. het warmte congres. Kom in contact met uw vakgenoten en deel uw kennis en ervaring!

Praat mee onder #warmtecongres of volg ons via @EnergieNu. 

 

Programma 2018

Op dit moment zijn wij druk bezig om op basis van de actualiteiten en onze research het programma samen te stellen. Wij doen dit in samenwerking met een groot aantal brancheorganisaties en stakeholders uit de sector.

Heeft u een idee of thema wat u graag terug ziet komen tijdens deze dag? Of wilt u zelf een rol spelen? Neem dan contact op met Bianca Bendriss, programmamanager van het Nationaal Warmte Congres: b.bendriss@euroforum.nl.

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

08:00

Breakfast Clubs

In een informele setting discussieert u met een kleine groep genodigden over cruciale topics. Start de dag met een lekker ontbijt en aangenaam gezelschap.

09:00
Ontvangst en registratie

09:30



Opening

Door uw dagvoorzitter Donatello Piras, Professioneel Dagvoorzitter

Donatello zal gedurende de dag het publiek actief bij het programma betrekken. Wij vragen u niet te aarzelen om uw visie en mening naar voren te brengen en uw vragen te stellen. Op deze wijze kunnen we het ook tijdens het plenaire programma tot concrete inzichten komen.

 

Met aansluitend:

De commissie van repliek zal hun (kritische) blik delen tijdens het congres. Deze experts uit de branche dienen als uw klankbord dienen en via kritische vragen het optimale resultaat voor de dag bewerkstelligen.

Met o.a.:
Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 


09:50



Welkom door Official Hosts

Gemeente Nijmegen en Provincie Gelderland zijn dit jaar official hosts van het Nationaal Warmte Congres. In hun welkomstwoord vertellen zij over de warmteprojecten die gerealiseerd worden in de provincie en de gemeente.

Harriët Tiemens, Wethouder, Gemeente Nijmegen

Peter Drenth, Gedeputeerde, Provincie Gelderland


10:20

Keynote Speech

De warmtetransitie in Nederland

 • Voortgang van het Energie- en Klimaatakkoord
 • De parameters voor de warmtetransitie
 • De maatschappelijke opgave

10:50

Expert Insight

Aardgasvrije wijken in de praktijk

 • Een wijkgerichte aanpak
 • De uitdaging van het volume
 • Je verantwoordelijkheid nemen in de energietransitie

11:10
Koffie- en theepauze

11:40

Ronde tafel sessies

Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host. Vervolgens gaat men aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. U heeft verschillende thema's waaruit u kunt kiezen. Er zijn twee rondes, dus u kunt tweemaal een keuze maken.

11.40 - 12.10 Ronde 1
12.15 - 12.45 Ronde 2

Bekijk alle ronde tafel sessies


Duurzame warmte in Dukenburg
 • Hoe breng je duurzame warmte in de bestaande bouw?
 • Een gedeelde aanpak van de warmtetransitie
 • Keuzevrijheid voor bewoners

Spreker namens Gemeente Nijmegen

De kracht van de energiecoöperatie; Traais Energie Collectief
 • Het Traais Warmte Verbond
 • Stap voor stap, straat voor straat
 • Een eigen warmtebedrijf

Pim de Ridder, Initiatiefnemer, Traais Energie Collectief

Inkeerregeling; eerste ervaringen
 • Is de inkeerregeling de oplossing?
 • Hoe blijft de business case toch sluitend?
 • Hoe overtuig je de bewoner?
Duurzame verwarming met houtpellets
 • Een duurzame oplossing
 • Vergelijkbare tarieven
 • Hoe zet je een project op?

Jaap van der Haar, Wethouder, Gemeente Meppel


De installateur van de (nabije) toekomst
 • Warm en duurzaam wonen
 • De installateur als belangrijke speler in de warmtetransitie
 • De warmtepomp als alternatief
Energie-innovaties in de nieuwbouw
 • Systeemdenken in gebiedsontwikkeling
 • Projectontwikkeling 2.0: integraal en vooruitstrevend
 • Duurzame dilemma’s: van betaalbaarheid tot onzekerheid
Maarten Markus, Projectmanager Duurzaamheid, AM 
Een aardgasvrije wijk; hoe krijg je dat snel voor elkaar?
 • De regierol van de gemeente
 • Draagvlak onder de bewoners
 • Wie betaalt wat?

Spreker namens een gemeente uit de Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije wijken

Regionale Energiestrategieën (RES)
 • Hoe passen de verschillende ambities van gemeenten rond gebouwde omgeving en elektriciteit in een regionaal plan?
 • Welke lessen zijn te trekken uit de pilots?
 • Welke afspraken zijn gemaakt in het klimaatakkoord en wat betekent dit voor decentrale overheden?

Lennert Goemans, Coördinerend Beleidsmedewerker, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Marjon Bosman, Projectleider Regionale Energiestrategie, VNG


Geothermie in een duurzame warmtevoorziening
 • De potentie van aardwarmte
 • Een optimale samenhang tussen aardwarmte, warmtenetten en de warmtevraag
 • Veilig en kosteneffectief versnellen

Sander de Jong, Projectleider Geothermie, EBN

De rol van de provincie in de warmtetransitie
 • De faciliterende functie van de provincie
 • Financieringsmogelijkheden
 • Het creëren van draagvlak

Spreker namens Provincie Gelderland

Het datacenter als restwarmtebron
 • De potentie van datacenter restwarmte
 • Industrie of woningen?

Stijn Grove, Directeur, Dutch Data Center Association

Mijnwater als kwalitatieve duurzame energie
 • Duurzame warmte door mijnwater
 • Demand supply
 • Schaalvergroting

Herman Eijdems, Innovatiemanager, Mijnwater


Een warmteplan voor de gemeente; hoe doe je dat?
 • De rol van de gemeente
 • Hoe enthousiasmeer je de bewoners?
 • Is een sluitende business case mogelijk?

Jaspert Verplanke, Programmamanager Energietransitie, Gemeente Purmerend

Water en ondergrond in de energietransitie
 • Water en ondergrond zijn peilers in de energietransitie
 • Transities in waterbeheer en energiemix: overeenkomsten en verschillen
 • Hoe vinden we de juiste maatregelen-mix op lokaal/regionaal niveau?

Ivo Pothof, Specialist Industrial Hydrodynamics, R&D Manager Water en Energy Infra, Deltares

Lage temperatuurnetten in de warmtetransitie
 • Beschikbaarheid van (toekomstige) warmtebronnen vragen om lagere temperatuur in het warmtenet
 • Buffering van warmte, o.a. voor seizoensopslag, is integraal onderdeel van het netontwerp
 • Investeringen voor verdere energiebesparing blijven mogelijk en rendabel voor alle partijen in de keten

Spreker namens Enpuls

Wet- en regelgeving in de warmtetransitie

Ewoud de Vries, Senior Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Edward Brans, Legal Counsel, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn


De warmtetransitie in de gemeente Groningen
 • Zo snel mogelijk naar aardgasvrij
 • Samenwerking is een must
 • Duurzame warmte in de bestaande bouw

Dick Takkebos, Directeur, WarmteStad Groningen


12:45
Lunchpauze

13:45

Parallelle Plenaire Speeches

U kunt een keuze maken uit twee plenaire speeches.

Uitdagingen en nieuwe oplossingen in de warmtetransitie

Harrie van der Wielen, Businessmanager, Nuon Warmte


Hoe financier je de warmtetransitie?


14:05

Open Your Mind Sessies

Tijdens deze sessies kunt u een keuze maken uit verschillende opties. Iedere sessie heeft een eigen invulling zodat u de inhoud en werkvorm kunt kiezen die aansluit bij uw interesse. Bij alle sessies staat interactie voorop en heeft u de ruimte om uw eigen vraagstukken in te brengen.


14:55
Koffie- en theepauze

15:25

Keynote Speech Diederik Samsom

De warmtetransitie in de gebouwde omgeving

 • Nieuwbouw versus bestaande bouw
 • De inkeerregeling; wat te doen met reeds geplande projecten?
 • Hoe houden we het betaalbaar?

Diederik is Voorzitter van de Sectortafel Gebouwde Omgeving voor het Klimaatakkoord, Voorzitter van de Programmaraad Energietransitie bij de Drechtsteden en Adviseur bij HVC


15:45



Ask Me Anything Table

Tijdens dit interview in een DWDD-setting gaan we in gesprek met belangrijke stakeholders in de warmtetransitie.

Wie pakt zijn verantwoordelijkheid in de warmtetransitie? Hoe kunnen we zelf beweging creëren? Niet door te blijven praten, maar door daadwerkelijk aan de slag te gaan. Hoe maken we het concreet?

Door al uw input gedurende de dag kunnen wij de deelnemers aan het interview gerichte vragen stellen.

Mogelijke onderwerpen:

 • Het Klimaatakkoord; wat moet er nu concreet gebeuren?
 • Het maatschappelijke vraagstuk; hoe krijg je de eindgebruiker mee aan boord?
 • Hoe kunnen we marktwerking creëren? Iedereen die op het net wil en voldoet aan de eisen mag op het net
 • Hoe duurzaam is een duurzaam warmtenet?
 • Wat zijn betaalbare opties om Nederland aardgasvrij te maken?
 • Hoe leg je verschillende infrastructuren naast elkaar?
 • Is er eigenlijk wel voldoende duurzame warmte?

Met o.a.:

Jan Fokkema, Directeur, NEPROM

Michiel van den Berg, Managing Director Heat and Industrials, Eneco

Spreker namens een gemeente

Jop Fackeldey, Gedeputeerde, Provincie Flevoland, Bestuurslid, IPO, portefeuille Energie


16:30

Award

Ook dit jaar reiken wij deze award uit aan het net(werk) wat het meest duurzaam is. Nieuw dit jaar is dat we behalve de bekende parameters, ook het maatschappelijke aspect mee laten wegen. We vroegen de eindgebruikers van de verschillende net(werk)en hoe zij een en ander beleven. Uiteindelijk beslist u als deelnemer tijdens het congres wie dit jaar de award mee naar huis mag nemen.

Hosted by Greenvis


16:50
Afsluiting en netwerkborrel
Wij nodigen u van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten met oude bekenden en nieuwe relaties. Zo reist u na de spits weer naar huis. Wij zorgen uiteraard voor een 'warme' snack!

 

Bestuurders Dinner

Exclusief voor gedeputeerden en wethouders die duurzame warmte voor het eerst in hun portefeuille hebben. U wordt in vogelvlucht op de hoogte gebracht van alle ins & outs op het gebied van de verduurzaming van de warmtevoorziening. Daarna gaat u met uw collega's in gesprek over de kansen en uitdagingen.

Hosted by Gemeente Nijmegen en Provincie Gelderland
Invitation only


 

Captains of Industry Dinner

Exclusief voor directeuren van ondernemingen die actief een bijdrage aan de warmtetransitie willen leveren. U hoort alles over technische- en samenwerkingsmogelijkheden die er zijn. En uiteraard hoe u het businessmodel rendabel maakt. Vervolgens gaat u met uw collega's in gesprek over de kansen en uitdagingen die jullie zien.

Invitation only


Donatello Piras

Dagvoorzitter

Harriët Tiemens

Wethouder, Gemeente Nijmegen

Peter Drenth

Gedeputeerde, Provincie Gelderland

Diederik Samsom

Voorzitter van de Sectortafel Gebouwde Omgeving voor het Klimaatakkoord

Iman Brinkman

Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn


Harrie van der Wielen

Businessmanager, Nuon Warmte

Jan Fokkema

Directeur, NEPROM

Jop Fackeldey

Gedeputeerde, Provincie Flevoland, Bestuurslid, IPO, portefeuille Energie

Stijn Grove

Directeur, Dutch Data Center Association


Maarten Markus

Projectmanager Duurzaamheid, AM

Lennert Goemans

Coördinerend Beleidsmedewerker, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Marjon Bosman

Projectleider Regionale Energiestrategie, VNG

Pim de Ridder

Initiatiefnemer, Traais Energie Collectief

Fotograaf René Schotanus



Jaap van der Haar

Wethouder, Gemeente Meppel

Fotograaf Daniel Bakker

Sander de Jong

Projectleider Geothermie, EBN

Dick Takkebos

Directeur, WarmteStad Groningen



Raad van Advies

Het programma is samengesteld in nauw overleg met de experts uit de warmtesector. De volgende adviesraadleden zijn hier o.a. bij betrokken:

 • Leo Brouwer, Senior Programma Adviseur Energie en Warmte in de Gebouwde Omgeving, RVO
 • Jannis van Zanten, Projectleider Warmte, Afval Energiebedrijf Amsterdam / Gemeente Amsterdam
 • Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Nuon
 • Sonja van Vooren, Programma Manager, Eneco Warmte & Koude
 • Nathalie Hulsen-Bax, Manager Marketingcommunicatie, Ennatuurlijk
 • Eveline van der Hek, Senior Communications Advisor, Gasunie
 • Brenda Schoumans, Business Developer, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling
 • Hans Otten, Senior Consultant Duurzame Warmte, Greenvis
 • Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
 • Rick Heerink, Innovation & Change Manager, Stedin
 • Kees van Daalen, Strategisch Adviseur Energie, Enexis
 • Sander Berkhout, Business Developer, Balance
Bekijk de sprekers van 2017

Dagvoorzitter 2017

Mark Beumer

Dagvoorzitter

Mary-Ann Schreurs

Wethouder Innovatie, Cultuur, Design en Duurzaamheid, Gemeente Eindhoven
Bekijk het interview

Jack van der Hoek

Gedeputeerde Duurzaamheid, Provincie Noord-Holland
Bekijk het interview Quote van Jack van der Hoek

“Warmtenetten zijn noodzakelijk voor de duurzame warmtevoorziening in Noord-Holland. Er wordt hard gewerkt aan veel initiatieven maar de praktijk is weerbarstig. Daar moeten we nu samen onze schouders onder zetten.”

Iman Brinkman

Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Silke Nieuwenhuis

Adviseur Partnership Management, Nuon Quote van Silke Nieuwenhuis

“De ambitie van de overheid om de warmtevoorziening in heel Nederland aardgasvrij te maken vraagt een grote verantwoordelijkheid van de warmtesector. Zowel in steden als in buitengebieden zijn duurzame oplossingen beschikbaar om in de warmtevraag te voorzien. Wij moeten er samen voor zorgen dat de warmtevoorziening binnen één generatie 100% duurzaam wordt zonder dat de individuele gebruiker hier de rekening voor betaalt. Daarmee wordt de warmtetransitie “One small step for a man, one giant leap for the heat sector!”


David Peters

Directeur Strategie, Stedin Quote van David Peters

“Nederland heeft volop ambities t.a.v. de warmtetransitie. Discussies over de richting krijgen steeds meer vorm. En tegelijkertijd is de uitdaging nog steeds enorm : meer dan 200.000 gebouwen per jaar en een astronomisch investeringsbedrag voor de B.V. Nederland. Hoe krijgen we onze inwoners mee en hoe maken we genoeg tempo om te zorgen dat we 2050 echt halen?”

Michiel van den Berg

Directeur, Eneco Warmte en Koude Quote van Michiel van den Berg

“De energietransitie is een maatschappelijk uitdaging; het wordt een heel nieuw spel met nieuwe regels en nieuwe spelers. Een warmtemarkt waar gas geen optie meer is, creëert nieuwe referenties voor collectieve duurzame warmte en individuele all electric oplossingen. Hier ontstaan kansen voor productinnovaties, andere businessmodellen en nieuwe toetreders tot de markt. De transitie gaat lukken als we ons dit realiseren en hier ook naar handelen.”

Martien Visser

Manager Corporate Strategy, Gasunie en Lector Energietransitie & Netintegratie, Hanzehogeschool Groningen Quote van Martien Visser

“Warmteuitwisseling zou makkelijker moeten zijn.”

Ulco Vermeulen

Lid Raad van Bestuur en Directeur Participations & Business Development, Gasunie


Roelof Potters

General Manager, Alliander DGO Quote van Roelof Potters

“Warmtenetten gaan alleen groeien als klanten op warmtenetten willen worden aangesloten.”

Warmold ten Zijthoff

Manager Verduurzaming Gebouwde Omgeving, Stedin

Maya van der Steenhoven

Programmadirecteur, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland

Ewoud de Vries

Senior Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn


Morten Jordt Duedahl

Business Development Manager, Danish Board of District Heating (DBDH)

Rokus Wijbrans

Energieprofessionals voor bewoners

Gertjan Lankhorst

Voorzitter, VEMW
Bekijk het interview Quote van Gertjan Lankhorst

“Er is geen toekomst voor een warmtesector. Warmte, elektriciteit, gas en IT vormen samen een energiesysteem dat steeds meer zal integreren. De rol van infrastructuur is daarbij cruciaal.”

Doekle Terpstra

Voorzitter, UNETO-VNI


Morten Jordt Duedahl

Business Development Manager, Danish Board of District Heating (DBDH)

Rokus Wijbrans

Energieprofessionals voor bewoners

Gertjan Lankhorst

Voorzitter, VEMW
Bekijk het interview Quote van Gertjan Lankhorst

“Er is geen toekomst voor een warmtesector. Warmte, elektriciteit, gas en IT vormen samen een energiesysteem dat steeds meer zal integreren. De rol van infrastructuur is daarbij cruciaal.”

Doekle Terpstra

Voorzitter, UNETO-VNI


Marian Hopman

Programmamanager Verduurzaming Industrie, Ministerie van Economische Zaken Quote van Marian Hopman

“Naar een klimaatneutrale samenleving met de industrie als oplossing”.

Hans Grünfeld

Directeur, Eneco Warmte en Koude

Bert den Ouden

Managing Director Energy & Sustainability, Berenschot

Shira Hollanders

Productmanager, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling Quote van Shira Hollanders

“De energietransitie kan alleen plaatsvinden als het transparant, fact-based en concreet wordt gemaakt. Innovatieve tooling kan daarvoor zorgen!”


Bart Dehue

Strategy Analist, Nuon Quote van Bart Dehue

“Het verduurzamen van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving is lang onderschat. De technische oplossingen zijn weliswaar beschikbaar maar er zijn grote investeringen nodig in de benodigde infrastructuur. Daarnaast zijn de ontwikkelingen in nieuwe technologieën zoals geothermie hoopvol maar onzeker, en de warmtetransitie vraagt ingrepen achter de voordeur van 7 miljoen huishoudens. Tegelijk wordt het CO2-budget voor de klimaatafspraken uit Parijs met rasse schreden opgesoupeerd. Het is dus zaak om tempo te maken met de warmtetransitie. De grote uitdaging en de korte tijd die ons rest vragen van ons dat we alle opties die we hebben omarmen: all-electric, warmtenetten, groen gas en decentrale groene warmte. Zodat we er in een snel veranderende wereld toch nog warmpjes bij zitten.”

Matthijs Visser

Senior Business Ontwikkelaar, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

Gerard Jägers

Programmamanager Energie Efficiency, Tata Steel Quote van Gerard Jägers

“Warmtegebruikers en leveranciers zullen snel van een romantische relatie overgaan naar een verstandsverbintenis.”

Edward Brans

Legal Counsel, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn


Annemarie Costeris

Public Affairs, NVDE

Edward Stigter

Directeur Beleid Gezonde en Veilige Leefomgeving, VNG Quote van Edward Stigter

“Een soepele overstap van fossiele naar duurzame energie is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Maar het start met het bewust maken van de verandering bij de gebruikers. Als gemeente kennen we de lokale situatie en haar inwoners als geen ander. Gemeenten weten waar acceptatie en draagvlak voor is. Gemeenten nemen de regie en kunnen slim combineren in een integrale afweging in de warmteplanning tussen de sectorale plannen van het Rijk en de gebiedsgerichte visies bij gemeenten. Gemeenten hebben daarvoor wel randvoorwaarden, capaciteit en kennis voor nodig.”

Erik Stronk

Algemeen Directeur, Ennatuurlijk

Erik van de Brake

Head of Infrastructure, PGGM


Hans Haring

Wethouder, Gemeente Woerden

Sandor Gaastra

Directeur-Generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken

Leon Meijer

Wethouder, Gemeente Ede

Rutger Groot Wassink

Beleidsadviseur Energie, Woonbond


Lex Bosselaar

Senior Adviseur Duurzame Warmte en Koude, RVO

Jaap van Eck

Directeur, Eteck Quote van Jaap van Eck

“Hoog Temperatuur warmte voor de nieuwbouw; Zonde of doodzonde?”

Fius van Laar

Project Developer, DC Valley

Leon Wijshoff

Senior Adviseur, RVO


Hilde Niezen

Wethouder, Gemeente Gouda

Pieter de Jong

Expert/Deskundige op het gebied van energiebesparingsconcepten en duurzaamheid voor woningcorporaties

Maarten van Poelgeest

Boegbeeld, Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland

Ingrid Giebels

Adviseur, Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland


Ewald Slingerland

Ontwikkelaar Duurzame Warmte, Greenvis

Jos van Wijk

Engineer Energietechniek, Greenvis

Feike Siewertsz van Reesema

Managing Partner, Siewertsz Beleggingen

Tjalling de Vries

Programmaleider warmte van het Ministerie van Economische Zaken


Ronald Franken

Belangenbehartiger Energie en Duurzaamheid, Aedes


Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling ziet toe op de kwaliteit van het programma. Zij dragen de warmtesector een warm hart toe en zien het nut en de noodzaak van nieuwe initiatieven op het gebied van warmte.
Wij stellen graag aan u voor:

Teun Bokhoven

Voorzitter, NVDE, Voorzitter, TKI Urban Energy

Jantine Kriens

Voorzitter Directieraad, VNG

Henry Meijdam

Algemeen Directeur, IPO

Marnix Norder

Voorzitter, Aedes

Gertjan Lankhorst

Voorzitter, VEMW


Locatie

Concertgebouw de Vereeniging Nijmegen
Keizer Karelplein 2d
6511 NC Nijmegen
Routebeschrijving

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Nationaal Warmte Congres?
Neem dan contact op met onze adviseur
Niehk Senders
040-2974951


 

Uw investering

 

  Congres
Energiecoöperaties* € 49,-*
Overheden, kennisinstellingen en woningcorporaties € 499,-
Overige organisaties € 799,-

Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en borrel na het congres.
Daarnaast ontvangt u toegang tot een waardevolle digitale syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken

*Uw inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of u aan de gestelde criteria voldoet.


Bestemd voor

Het Nationaal Warmte Congres 2018 is ontwikkeld voor iedereen die bij wil dragen aan de warmtetransitie. Werkzaam bij:

 • Rijk, provincies, gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Verenigingen van Eigenaren
 • Bewoners- en huurdersverenigingen
 • Industrie en mkb
 • Warmtebedrijven
 • Energiebedrijven
 • Netbeheerders
 • Afvalbedrijven
 • (Glas)tuinbouwbedrijven
 • Installatiebedrijven
 • Technologiebedrijven
 • Energiecoöperaties
 • Bouw- en vastgoedbedrijven
 • Natuur- en milieuorganisaties
 • Kennisinstellingen
 • Omgevingsdiensten
 • Waterschappen
 • Brancheorganisaties
 • Bedrijfsverenigingen
 • Parkmanagement
 • Projectontwikkelaars
 • Financiële instellingen
 • Advocatenkantoren
 • Adviesbureaus

Een greep uit de aanwezigen in 2017:
ASN Bank ● Autoriteit Consument & Markt ● Cogas ● Comsof ● Enexis ● ENGIE Energie Nederland ● Gemeente Arnhem | Den Haag | Haarlem | Katwijk | Landgraaf | Leiden | Nijmegen | Purmerend ● HVG Law LLP ● LTO Glaskracht ● NautaDutilh ● Oost-Vlaanderen Energielandschap ● Provinciaal Drinkwaterbedrijf Noord-Holland ● Provincie Oost-Vlaanderen ● RVO ● Scheer & Foppen Installatietechniek  ● Stek Advocaten ● TU/e ● WarmteStad ● Zownw

Schrijf u in!


 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Official Hosts

Partners:


 

Partner worden van het congres in 2018?

Draagt uw organisatie bij aan de warmtesector in Nederland? Word dan partner van Het Nationaal Warmte Congres en laat de sector kennismaken met uw visie en expertise en ontmoet uw potentiële klanten. U kunt bijvoorbeeld een lezing of sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting aanbieden of op een andere ludieke manier uw organisatie profileren.

De voordelen van een partnership:

 • Profileer uw organisatie of dienst aan de bezoekers middels een inhoudelijke bijdrage
 • Toegangsbeleid; hoog percentage directe doelgroep door nieuw prijsstelling
 • U lift mee op vele marketingacties (brochure, emailings, social media, vakbladen e.d.)
 • Gegarandeerde contacten door matchmaking of een exclusieve vip-meeting
 • Hoeveel contacten legt u normaal op 1 dag?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan contact op met:

Luc Giesen
Strategic Partnership Manager
+31 (0)6 22 136 100

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Het Nationaal Warmte Congres

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Het Nationaal Warmte Congres start op 08-11-2018 in Concertgebouw de Vereeniging Nijmegen!

Het Nationaal Warmte Congres

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode: