Het Nationaal Warmte Congres

De route naar 2030

Warmte Kennis & Netwerk Tour
26 november 2020 t/m 11 juni 2021

Met nu een uitgebreid virtueel kennisprogramma!

Eén ding wat ook in deze tijden vaststaat is dat de warmtetransitie doorgaat. De urgentie maakt dat we ook nu aan de slag moeten met de opgaven die er liggen. Daarom bieden wij met het Nationaal Warmte Congres en de bijbehorende Warmte Kennis en Netwerk Tour een nog uitgebreider programma dan voorgaande jaren.

Meld je aan voor het Nationaal warmte congres op 26 november en krijg t/m juni 2021 een volledig totaalpakket!
Zó verbreed je jouw kennis en netwerk

Juist nu je minder mogelijkheden hebt om elkaar te ontmoeten en kennis op te doen, willen wij je extra ondersteunen. Daarom krijg je, bij inschrijving voor de Virtuele editie van het Nationaal Warmte Congres op 26 november 2020, met de Warmte Kennis en Netwerk Tour t/m juni 2021 toegang tot diverse virtuele en fysieke netwerk- en kennissessies. Zo blijf je toch in contact met de sector en zorgen we samen dat de transitie naar een duurzame warmtevoorziening niet stilstaat!

Wat kun je verwachten na inschrijving?
Virtuele Kennissessie raadsleden en bestuurders 25 maart 2021
Virtuele masterclass op 22 april 2021
Talkshow Warmte aan Tafel 20 mei 2021
Warmteweken van 7 t/m 11 juni 2021

Meld je direct aan!

O.a. de volgende thema's worden besproken:


 • Hoe zorg je dat je een duidelijke route krijgt naar 2030 toe?
  Begin bij het begin; het laaghangend fruit
 • Wat is je rol in de warmtetransitie? En hoe vul je die in?
 • Wanneer maak je welke keuze? Hoe bepaal je wat de juiste keuze is?
 • Wat zijn duurzame bronnen?
 • Hoe creëer je draagvlak? Bij de burger, maar ook bij de ambtelijke bestuurders
 • Hoe kun je participatie organiseren zodat het de startmotor van je transitie wordt?
 • Welke impact heeft de RES? Ook in relatie tot de Transitievisie Warmte
 • Innovatie; zijn er oplossingen die op korte termijn grootschalige impact hebben?
 • We moeten versnellen. Maar kan dat überhaupt wel?
 • Wat zijn de kaders waarbinnen je mag acteren? Denk bijvoorbeeld aan de Warmtewet 2.0
 • De ruimtelijke inpassing van je plannen is een uitdaging. Hoe vlieg je dit aan?
 • Hoe kom je van beleid naar uitvoering?
 • Praktijkcases; leer van bestaande projecten! Van de successen, maar vooral ook van de failures

Bekijk het programmaEen greep uit de sprekers:

 

Tijs de Bree

Gedeputeerde, Provincie Overijssel

Esther Pijs

Directeur Warmte & Ondergrond, Ministerie van EZK

Diederik Samsom

Head of Cabinet, Europese Commissie

Volg ons op social media!

Wij houden je graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom o.a. het warmte congres. Kom in contact met je vakgenoten en deel je kennis en ervaring!

Praat mee onder #warmtecongres of volg ons via @EnergieNu. 

 


Raad van Advies

Het programma is samengesteld in nauw overleg met de experts uit de warmtesector.
De volgende adviesraadleden zijn hier onder andere bij betrokken:

Leo Brouwer, Senior Programma Adviseur Energie en Warmte in de Gebouwde Omgeving, RVO
Jannis van Zanten, afval Energiebedrijf Amsterdam / Gemeente Amsterdam, Bestuurslid, Warmtenetwerk
Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Vattenfall
Sonja van Vooren, Directeur, EnTra Management
Cindy van den Dungen, Marketing Manager, Ennatuurlijk
Eveline van der Hek, Senior Communications Advisor, Gasunie
Detlef Meijer, Manager Business Development, Firan
Rik Koppelaar, Directeur, Greenvis
Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken
Rick Heerink, Innovation & Change Manager, Stedin
Henry Staal, Business Consultant Energietransitie, Balance
Rard Rijcken, Directeur, Eteck
Hans Otten, Market Director, Fakton Energy

26 november 2020

 

Juist nu je minder mogelijkheden hebt om elkaar te ontmoeten en kennis op te doen, willen wij je extra ondersteunen. Daarom krijg je, bij inschrijving voor de virtuele editie van het congres op 26 november, t/m juni 2021 toegang tot alle virtuele en fysieke netwerk- en kennissessies. Bekijk hier alle sessies van de Warmte Weken

Heb je je al aangemeld?
Stel dat hier je persoonlijke programma samen

 

09.15
Digitale inloop

09.30

OPENING DOOR DAGVOORZITTER

Donatello zal het publiek actief bij het programma betrekken. Wij vragen je niet te aarzelen om je visie en mening naar voren te brengen en je vragen te stellen. Op deze wijze kunnen we het ook tijdens het plenaire programma tot concrete inzichten komen.

Donatello Piras, Professioneel Dagvoorzitter


09.50

WELKOM DOOR OFFICIAL HOST

Tijs de Bree is nu anderhalf jaar gedeputeerde Energie in Overijssel. In deze anderhalf jaar heeft hij binnen Nieuwe Energie Overijssel veel ideeën, plannen en projecten langs zien komen. Heeft hij gepraat met partners, initiatiefnemers, medeoverheden. Is hij namens IPO betrokken bij de uitvoering van het klimaatakkoord Gebouwde Omgeving.  Hij ziet kansen om de warmtetransitie te versnellen en neemt ons daar in zijn openingswoord in mee.

Tijs de Bree, Gedeputeerde, Provincie Overijssel


10.10

KEYNOTE SPEECH

Duurzame warmte in Nederland

 • Innovatie als motor van de warmtetransitie
 • Participatie als verbinding tussen overheid en maatschappij
 • Wat kunnen we leren van het buitenland?

Sanne Akerboom, Postdoctoraal Onderzoeker, Universiteit van Utrecht
Annelies Huygen, Hoogleraar Ordening van Energiemarkten, Universiteit van Utrecht


10.40

AWARD

Duurzaamste Warmtenet van Nederland

Traditiegetrouw reikt Greenvis dé brancheprijs voor warmtenetten in Nederland uit. En niet zonder reden, want voor veel warmtebedrijven is het een grote motivatie om te blijven innoveren en verduurzamen. Net als de voorgaande jaren zijn er weer twee prijzen te vergeven: die voor het duurzaamste en het meeste innovatieve warmtenet.

Hosted by Greenvis


11.00

koffiepauze

11.15

KEYNOTE SPEECH

De route naar 2030; en verder

 • Voortgang van het Klimaatakkoord; hoe staan we ervoor?
 • Gevolgen van COVID-19 voor de klimaattransitie
 • Welke rol kun je nemen en hoe maak je de juiste keuze?

Esther Pijs, Directeur Warmte & Ondergrond, Directoraat-Generaal Klimaat & Energie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


11.35


KEYNOTE SPEECH

Duurzame warmte in de Regionale Energie Strategie

 • Voortgang Regionale Energie Strategieën
 • Samenwerking in de RES
 • Regionale Structuur Warmte versus Transitievisie Warmte

Marjon Bosman, Programmamanager Nationaal Programma Regionale Energie Strategie
Alfredo Verboom, Thema Expert Warmte, Nationaal Programma Regionale Energie Strategie


11.55

KEYNOTE SPEECH

De Green Deal en het duurzame herstel na COVID-19

 • Kan een duurzaam herstel ook een kans zijn?
 • De transformatie van onze samenleving. Hoe zorgen we dat deze enorme transitie succesvol wordt?
 • De inclusieve energietransitie
 • Duurzame economische ontwikkeling

Diederik Samsom, Head of Cabinet van de vice-voorzitter van de Europese Commissie


12.30

Afsluiting plenaire programma

OPTIONEEL

13.30 – 17.00 uur

VIRTUELE WERKSESSIES

Tijdens deze verdiepende werksessies gaan we aan de slag in een kleine groep om concrete oplossingen samen te stellen. De verschillende werksessies duren 1,5 uur en het maximum aantal deelnemers is 15 personen per sessie. VOL=VOL. Je kunt je voor deze werksessies aanmelden door een mail te sturen naar Bianca Bendriss waarin je aangeeft bij welke werksessie je aan wilt sluiten. Je hoort vervolgens of het mogelijk is om deel te nemen

13.30 – 15.00 uur

A. Van warmtekavel naar uitgewerkt kavelplan

Waar halen we de kennis vandaan om een warmtekavel met de juiste begrenzing vast te stellen, zodat deze voldoet aan de eisen in de warmtewet? Hoe verhoudt dit inhoudelijke proces zich tot de aanbestedingsregels? Hoe kun je een open en transparant proces vormgeven? Zien we nog knelpunten in hoe dit nu in de wet is bedacht en wat zijn daar de oplossingen voor?

Sessieleider: Marleen Volkers, Programmaleider Energie-infrastructuur en Warmte, Nieuwe Energie Overijssel

B. Laat de warmtewet werken!

De warmtewet heeft een aantal doelen. De wet draagt hier aan bij. Maar met alleen wetgeving bereiken we de doelen niet. Wat moet er nog meer gebeuren? Hoe zorgen we voor voldoende financieringsmogelijkheden, wat is er nodig om gemeenten, maar ook de warmtebedrijven hun nieuwe taken goed uit te kunnen laten voeren? In deze sessie brainstormen we over de benodigde flankerende instrumenten om de warmtewet echt te laten werken. In een vervolgsessie tijdens de Warmteweken gaan we de ideeën uit deze sessie verder uitwerken tot oplossingen die daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.

Sessieleider: Dicky van Keulen, Projectleider Nieuwe Energie, Provincie Overijssel

15.30 – 17.00 uur

C. Bestaande warmtenetten klaar voor de Wet Collectieve Warmtevoorziening

De wet zegt dat er zonder aanwijzing geen warmte geleverd mag worden. Dat betekent dat alle huidige netten moeten worden opgenomen in een warmtekavel waarvoor het huidige warmtebedrijf vervolgens door de gemeente wordt aangewezen. Maar daar komen nogal wat vragen bij: maak je de kavel groter dan het huidige net? Of sluit je meer gebouwen aan? Hoe ga je om met naastgelegen kavels? Hoe zorg je ervoor dat de besluitvorming op tijd wordt afgerond? Welke afspraken over prijs en verduurzaming maak je? Zeer relevant voor alle gemeenten waar al warmtenetten zijn én de warmtebedrijven. Is nu nog onontgonnen terrein. Maar ook voor het rijk van belang: is dat wat in de wet bedacht is wel mogelijk?

Sessieleider: Marleen Volkers, Programmaleider Energie-infrastructuur en Warmte, Nieuwe Energie Overijssel.

Donatello Piras

Dagvoorzitter

Tijs de Bree

Gedeputeerde, Provincie Overijssel

Sanne Akerboom

Postdoctoraal Onderzoeker, Universiteit van Utrecht

Annelies Huygen

Hoogleraar Ordening van Energiemarkten, Universiteit van Utrecht

Esther Pijs

Directeur Warmte & Ondergrond, Directoraat-Generaal Klimaat & Energie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Manja Thiry

Director Business Development, Eneco

Diederik Samsom

Head of Cabinet van de vice-voorzitter van de Europese Commissie

Detlef Meijer

Manager Business Development, Firan

Lilian Verlaak

Jurist Subsidierecht, PNO Consultants


Janneke Dijkgraaf

Jurist Subsidierecht, PNO Consultants

Iman Brinkman

Advocaat/Partner, Pels Rijcken

Frank Soons

Manager Duurzaamheid en Innovatie, Ennatuurlijk

Barry Scholten

Manager Green Field, Ennatuurlijk


Danny Hanssen

Ontwikkelaar Warmte Infra, Enpuls

Henry Staal

Senior Business Consultant Energietransitie, Balance

Johan Seuren

Adviseur Duurzame Warmte, Sweco

Gertjan de Joode

Kennismanager en Ontwikkelaar, Eteck


Petra de Groene

Directeur Economie en Duurzaamheid, Gemeente Rotterdam

Pieterjan van der Hulst

Senior Managing Consultant, Berenschot

Marjon Bosman

Programmamanager Nationaal Programma Regionale Energie Strategie

Alfredo Verboom

Thema Expert Warmte, Nationaal Programma Regionale Energie Strategie


Raad van Advies

Het programma is samengesteld in nauw overleg met de experts uit de warmtesector.
De volgende adviesraadleden zijn hier onder andere bij betrokken:

Leo Brouwer, Senior Programma Adviseur Energie en Warmte in de Gebouwde Omgeving, RVO
Jannis van Zanten, Afval Energiebedrijf Amsterdam / Gemeente Amsterdam, Bestuurslid, Warmtenetwerk
Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Vattenfall
Sonja van Vooren, Directeur, EnTra Management
Cindy van den Dungen, Marketing Manager, Ennatuurlijk
Eveline van der Hek, Senior Communications Advisor, Gasunie
Detlef Meijer, Manager Business Development, Firan
Rik Koppelaar, Directeur, Greenvis
Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken
Rick Heerink, Innovation & Change Manager, Stedin
Henry Staal, Business Consultant Energietransitie, Balance
Rard Rijcken, Directeur, Eteck
Hans Otten, Market Director, Fakton Energy

Data

Virtuele Kennissessie Raadsleden en Bestuurders 25 maart 2021
Virtuele masterclass op 22 april 2021
Talkshow Warmte aan Tafel 20 mei 2021
Warmteweken van 7 t/m 11 juni 2021

 

Warmte Kennis en Netwerk Tour

De ontwikkelingen in de warmtetransitie volgen elkaar snel op. Het Nationaal Warmte Congres in november is jaarlijks hét moment waar iedereen naar uitkijkt om elkaar te ontmoeten en kennis te delen. Maar wij bieden graag meer!

Juist nu je minder mogelijkheden hebt om elkaar te ontmoeten en kennis op te doen, willen wij je extra ondersteunen. Daarom krijg je, bij inschrijving voor de virtuele editie van het congres op 26 november, tot en met juni 2021 toegang tot alle virtuele en fysieke netwerk- en kennissessies.

Zo blijf je toch in contact met de sector en zorgen we samen dat de transitie naar een duurzame warmtevoorziening niet stilstaat!

 

Je investering

   
Overheden, kennisinstellingen en woningcorporaties € 299,-
Energiecoöperaties € 49,-
Overige organisaties € 699,-

Deze prijzen zijn incl. deelname aan het virtuele Nationaal Warmte Congres 2020, de volledige Warmte Kennis Tour t/m juni 2021 en excl. BTW.
* Je inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet

Aanmelden


 

Bestemd voor:

Het Nationaal Warmte Congres 2020 is ontwikkeld voor iedereen die bij wil dragen aan de warmtetransitie. Veelal werkzaam bij:

 • Rijk
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Warmtebedrijven
 • Energiebedrijven
 • Woningcorporaties
 • Industrie
 • MKB
 • Projectontwikkelaars
 • Afvalverwerkers
 • Tuinbouwbedrijven
 • Netbeheerders
 • Installatiebedrijven
 • Technologie bedrijven
 • Natuur- en milieuorganisaties
 • Omgevingsdiensten
 • Financiële instellingen
 • Bouw- en vastgoedbedrijven
 • VvE's
 • Energiecoöperaties
 • Kennisinstellingen
 • Advocatenkantoren
 • Adviesbureaus

 


Congres advies?

Neem contact op met onze adviseur:
📧 Nicole Vonk
T: 040 – 297 27 40


Inhoudelijke vragen of partnership?

📧 Bianca Bendriss
Vertical Expert Duurzaamheid

📧 Luc Giesen
Strategic Partnership Manager


Warmteweken

Tijdens de virtuele workshops in de Warmteweken krijg je verdiepende kennis over concrete warmteprojecten. De sprekers zijn allen professionals die veel ervaring hebben in de praktijk en je alles kunnen vertellen over de do’s en don’ts wanneer je de warmtevoorziening gaat verduurzamen.

De workshops zijn interactief. Dat wil zeggen dat je samen met de sprekers en de andere deelnemers in gesprek gaat en zo ervaringen en ideeën uit kunt wisselen. Wij vragen onze deelnemers daarom met beeld en geluid deel te nemen.

We benutten optimaal de mogelijkheden die een online variant ons biedt: we maken het programma flexibeler. Waar je tijdens het congres op locatie een keuze moest maken uit de verschillende workshops, kun je ze nu allemaal volgen. Zo zorg je dat je optimale kennis en een uitgebreid netwerk hebt!

Bekijk in de flyer welke sessies worden aangeboden tijdens de warmteweken:

 

 
Een uitgebreide beschrijving van iedere sessie vind je hieronder:
1. Warmtenet Twente: slagkracht door ketensamenwerking

Twente heeft de ambitie in 2050 een energieneutrale regio te zijn. Gemeenten en bedrijfsleven werken samen aan de ontwikkeling van Twente als warmteregio. Via een nieuw te realiseren warmtenet in Twente wordt direct aan meerdere huishoudens in de regio een duurzaam en betaalbaar alternatief voor de huidige gasaansluiting geboden. Ketensamenwerking draagt bij aan de realisatie voor en door gemeenten. Maar wat komt er kijken bij dit proces? Welke rollen en verantwoordelijkheden moeten ingevuld worden? Hoe betrek je industrie en woningcorporaties om dit plan te laten slagen? Wat kun je lokaal oppakken en waar heb je hulp bij nodig? Hoe zit het met financiering?

Bas van Golde namens Twence, Cogas en Ennatuurlijk

2. WarmtelinQ; het eerste open warmtetransportnet ter wereld

In Zuid-Holland zijn plannen voor de aanleg van een hoofdtransportleiding voor warmte: WarmtelinQ. Projectdirecteur Guido Custers, geeft een toelichting op de plannen en gaat in gesprek met deelnemers van de workshop. Waarom wordt de leiding aangelegd? Hoe werkt dit warmtetransportnet? Is het wel duurzaam? Wie kan aansluiten?

Guido Custers, Directeur WarmtelinQ, Gasunie
3. Regionaal samenwerken aan de warmtetransitie: onzin of bittere noodzaak?

Twente heeft met de aanwezigheid van meerdere grote restwarmtebronnen een unieke kans om de warmtetransitie snel op te pakken. Met een warmteaanbod dat meer dan 100.000 woningequivalenten kan voorzien is het echt een gemeentegrensoverschijdende kans. En dat betekent samenwerken: samenwerken tussen gemeenten en tussen overheid en markt. Dat is niet altijd makkelijk, zelfs frustrerend soms. Zou het ieder voor zich sneller gaan? Door ervaringen met regionale samenwerking uit te wisselen inspireren deelnemers elkaar, doen zij nieuwe inzichten op en is er alle gelegenheid om te sparren over de eigen aanpak.

Marleen Volkers, Programmaleider Energie-infrastructuur en Warmte, Provincie Overijssel,
Ineke Nijhuis, Procesregisseur Nieuwe Energie, regio Twente/Gemeente Hengelo
Jan Jaap Kolkman, Programmamanager, RES Twente
4. Van Strategie naar rolneming tot een duurzaam ondertekend contract

Routekaart warmtenetten voor woningcorporaties

Wouter van den Wildenberg, Managing Partner, Fakton
Paul Schrama, Senior Consultant Energietransitie, Fakton
5. SolarFreezer systeemintegratie
 • Verduurzamen met warmtepompen zonder graven in de grond of geluid producerende buitenunits
 • Ervaringen uit de praktijk: de SolarFreezer warmtebuffer is een efficiënt en veilig systeem met een lange levensduur

Het SolarFreezer concept bestaat uit een geïntegreerd systeem van warmtepomp, warmtebuffer en PVT-panelen voor het verwarmen en koelen van gebouwen. In de webinar vertelt SolarFreezer over het systeem en de toepassingen die tot dusver zijn gerealiseerd. Saxion laat resultaten zien van praktijkonderzoek: duurtesten en prestatiemetingen in een bewoonde woning

Jacques Mathijsen, General Manager, Solar Freezer Martin Buitink, Docent/Onderzoeker, Hogeschool Saxion Richard van Leeuwen, Lector Duurzame Energie Voorziening, Hogeschool Saxion
6. Warmtewet 2.0 – Wet collectieve warmtevoorziening

De contouren van een voorstel voor een Wet Collectieve Warmtevoorziening zijn inmiddels bekend. Het conceptwetsvoorstel leidt tot uiteenlopende reacties van de verschillende stakeholders. De reacties lijken een voorbode van een verhitte dialoog in de warmtesector. Wat verandert er met de Wet Collectieve Warmtevoorziening? Wat blijft hetzelfde? Wat is de invloed op bestaande warmteprojecten en –netten? Komt er een opt-out voor bewoners? En hoe komt de tariefregulering eruit te zien? Op deze en andere vragen gaan wij in tijdens onze sessie

Iman Brinkman, Advocaat/Partner, Pels Rijcken
7. Trends, issues en aanpakken voor toekomstbestendige warmte-oplossingen met restwarmte uit datacenters
 • Hoe kunnen we restwarmte uit datacenters inzetten voor warmtenetten en andere duurzame warmte-oplossingen?
 • Wat zijn de technische, organisatorische, juridische en financiële aandachtspunten daarbij?
 • Wat zijn de lessons learned van de vernieuwende projecten en actuele best practices?
Douwe van der Meer, Senior Business Ontwikkelaar, Firan
Erik Barentsen, Beleidsmedewerker Energie en Duurzaamheid, Dutch Datacenter Association
8. Ondergrondse warmteopslag

Opslag van warmte in de ondergrond is een belangrijke schakel in de warmtetransitie. Het is één van de goedkoopste vormen van energieopslag. Op zeven locaties verspreid over Nederland zijn verkenningen uitgevoerd, waarin de technische, juridische en bedrijfseconomische mogelijkheden van ondergrondse warmteopslag met temperaturen tot 90°C zijn onderzocht. In welke situatie is warmteopslag kansrijk? En wanneer niet?

Marette Zwamborn, Teamleider Energie & Circulaire Systemen, KWR Water Research Institute
Rob Kleinlugtenbelt, Senior Consultant Renewable Energy, IF Technology
9. Restwarmte van industrie inzetten om een wijk gasloos te maken, hoe pak je dat nou eigenlijk aan?
 • Hoe krijg je de belangen van overheden, industrie, woningcorporatie en bewoners op één lijn?
 • Welke belangrijkste hobbels moet je eerst overwinnen om het project interessant te maken voor warmtebedrijven om op in te stappen?
 • Welke constructie werkt hierin nu het beste: coöperatie, PPS, in delen of als één geheel de markt op zetten?
Mirjam Pronk, consultant Aardgasvrije Wijken, Sweco
Robin van der Sande, adviseur Duurzame Warmte, Sweco
Randall Hanegraaf, Adviseur - Energie, Klimaat & Duurzaamheid, Omgevingsdienst Veluwe IJssel
10. Dilemma’s, keuzes en kwetsbaarheden in warmtenetontwikkeling: een casus uit Rotterdam
 • Hoe maak je afspraken als je nog niet alles weet?
 • Hoe bepaal je als decentrale overheid de strategie omtrent warmtenetten?
 • Hoe ziet de aanpak er in Rotterdam uit en welke lessen kunnen andere gemeenten hier uit leren?
Petra de Groene, Directeur Economie en Duurzaamheid, Gemeente Rotterdam
Pieterjan van der Hulst, Senior Managing Consultant, Berenschot
11. Bio-energie voor warmtenetten: naar een convenant voor verantwoorde inzet

In deze sessie willen we werken aan een convenant voor verantwoorde inzet van biomassa voor warmte. Welke afspraken moeten we maken om tot een overtuigend boodschap te komen dat biomassa binnen deze kaders duurzaam en verstandig wordt ingezet? Dat kan over alles gaan: luchtkwaliteit, duurzaamheidsborging van de grondstoffen, inpassing van de optie in de lange-termijn verduurzamingsstrategie? De sector zou deze zaken kunnen gebruiken om een eigen gedragscode te ontwikkelen voor de ontwikkeling van projecten.

Het maatschappelijk sentiment rond biomassa is momenteel niet positief. Over de inzet van houtig materiaal (snippers, pellets) voor warmte is veel kritiek. Dat leidt er ook toe dat her en der moties worden aangenomen die verdere ontwikkeling blokkeren. Tegelijk ligt er wel een verduurzamingsopgave voor de gebouwde omgeving, waarbij de vraag is hoe die gehaald kan worden zonder inzet van bio-warmte. Alternatieve opties als geothermie en aquathermie hebben zeker potentieel, maar zijn veel minder flexibel en nog niet overal beschikbaar tegen redelijke kosten.

We zullen in de sessie ingaan op het onlangs verschenen SER-advies over de inzet van biomassa. Opvallend is dat het rapport veel genuanceerder is dan viel op te maken in de pers en het maatschappelijk debat. Deze nuances zullen door Frans Feil (BEON) worden toegelicht. BEON is het samenwerkingsverband van 25 bedrijven in Oost-Nederland dat zich inzet voor een verantwoorde inzet van biogrondstoffen en dat zich inzet voor duurzame energie. Marc Londo (NVDE) zal ingaan op de verduurzaming van warmtenetten voor de gebouwde omgeving, de perspectieven die er zijn voor alternatieve opties, en de mate waarin de verduurzaming makkelijker gaat wanneer biomassa een beperkte bijdrage kan blijven leveren.

Vervolgens gaan we gezamenlijk aan de slag met de inhoudsopgave voor een convenant voor de verantwoorde inzet van biomassa voor warmte. Daarin komen zeker aan de orde: (i) inpassing in een verduurzamingsstrategie, (ii) borging van duurzaamheid van de biomassa en (iii) afspraken over luchtkwaliteit, maar ook andere onderwerpen zijn welkom. Doel is om hiermee de patstelling rond dit onderwerp te doorbreken en een constructieve bijdrage te leveren aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Marc Londo, Inhoudelijk Strateeg, NVDE
Frans Feil, Coördinator, Bio-energiecluster Oost Nederland
Maarten van Dongen, Projectleider Circulaire Economie, Projectleider Circulaire Economie
12. Bestaande bouw, ‘eenvoudig’ duurzaam, maar hoe dan?

Het flatgebouw Kennedy Boulevard in Egmond aan Zee gaat verduurzamen. De vereniging van eigenaren heeft Eteck gevraagd met een voorstel te komen om de collectieve warmtevoorziening in het appartementencomplex gasloos te maken. Medio juni 2020 is hiervoor een intentieovereenkomst getekend en de projectplanning is reeds aangevangen. Begin 2021 wordt begonnen met de realisatie. Dat de bewoners, middels de VvE, actieve duurzaamheidsambities hebben is een feit. De afgelopen jaren is al veel gedaan om het wooncomfort te verbeteren. Het L-vormige gebouw met 74 appartementen dateert uit 1965. In 2005 is een groot gedeelte van de buitengevel geïsoleerd met een voorzetgevel en is dubbel en triple glas toegepast. Nu zijn de collectieve CV-installatie en gasleidingen aan vervanging toe wat een lastige opgave zou zijn. Een natuurlijk moment om te gaan voor het geheel gasloos maken van de warmtevoorziening.

Enkele vragen die aan de orde komen tijdens de behandeling van deze casus:

 • Met welke bouwstenen heeft Eteck een verduurzaming naar gasloos kunnen realiseren?
 • Hoe wordt het door de bewoners ervaren en wat betekent het voor de eindgebruikers?
 • Hoe worden de plannen gefinancierd?

“Van het gas af; het is mogelijk door goede samenwerking tussen alle betrokken partijen”

Gertjan de Joode, Kennismanager en Ontwikkelaar, Eteck
13. Als gemeenten een warmtenet ontwikkelen: de aandachtspunten voor participatie en staatssteun
 • Hoe werkt de gemeentelijke participatie in een warmtebedrijf en welke andere mogelijkheden zijn er voor een (financiële) bijdrage aan een nieuwe warmtenet?
 • De regels over staatssteun; een verbod met vele uitzonderingen
 • Mogelijke routes vanuit de praktijk benaderd voor gemeentelijke steun aan de (lokale) warmteketen zonder dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun
Detlef Meijer, Manager Business Development, Firan
Lilian Verlaak, Jurist Subsidierecht, PNO Consultants
Janneke Dijkgraaf, Jurist Subsidierecht, PNO Consultants
14. Voorsorteren op de Warmtewet 2

De Wet collectieve warmtevoorziening (‘Warmtewet 2’) komt eraan. Achterover leunen en wachten op deze wet is er echter niet bij; stakeholders zullen nu al aan de slag moeten. De doelstelling uit het Klimaatakkoord om per 2030 1,5 miljoen woningen en gebouwen van het aardgas te hebben gehaald, wacht namelijk niet op de inwerkingtreding van de Warmtewet 2. In deze workshop bespreken Keesjan Meijering en Maarten de Wit de stappen die stakeholders op dit moment al kunnen zetten bij de aanleg van collectieve warmtevoorzieningen, en hoe daarbij kan worden geanticipeerd op de inwerkingtreding van de Warmtewet 2.

Keesjan Meijering, Advocaat, AKD
Maarten de Wit, Advocaat, AKD
15. Warmteleiding: Grolsch bijna van het gas af met warmte Twence

Grolsch wil in 2025 een CO2 neutrale bierbrouwerij zijn. Door hun bedrijfsproces te verduurzamen met warmte van Twence, die volledig groen is opgewekt, wordt 3 miljoen m3 aardgas bespaard. In deze sessie vertellen Twence en Grolsch over deze duurzame samenwerking en gaan ze onder andere in op:

 • Voorbereidend onderzoek met bedrijven in de regio
 • De inzet van warmte in het industriële proces
 • De kansen en uitdagingen van dit project

Leendert Tamboer, Manager Business Development, Twence
Susan Ladrak, Sustainability Manager, Grolsche Bierbrouwerij Nederland
16. Aquathermie: delen van kennis en leren van elkaar
 • Aquathermie in de warmtetransitie
 • Ervaringen in Overijssel
 • Wat kan het Netwerk Aquathermie voor je betekenen?
 • Praktijkcase: Zandweerd Deventer
Machiel Karels, Partner/Consultant, Buro LOO
Jan Hermen Kat, Strateeg Visievorming en Agendering, Waterschap Vechtstromen
Erik Kraaij, Programmamanager, Netwerk Aquathermie
17. Zonnewarmtenet, nieuwe oplossing voor warmtetransitie in wijken
 • Oplossing voor bestaande wijken
 • 100% CO2 vrije warmte uit lokale bronnen
 • Forse investering, maar wel betaalbaar?!
Ivo Pothof, Senior Specialist Duurzame Energie en Industriële Hydrodynamica, Deltares en Universitair Hoofddocent Duurzame Warmtenetten, TU Delft
Jelle Loogman, Consultant, Greenvis
18. Businesscase Warmtenetten

Warmtenetten spelen een belangrijke rol in de warmtetransitie. Maar wanneer is het interessant om zo’n warmtenet te ontwikkelen? Daarvoor biedt het ECW een template voor het maken van een businesscase voor een warmtenet. Het doel van dit template, dat je op deze pagina kunt downloaden, is het krijgen van inzicht in de kosten van het warmtenet, door de businesscase transparant te maken. Op deze manier kunnen gemeenten, woningcorporaties en warmtebedrijven open met elkaar in gesprek om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om huurwoningen aan te sluiten op een warmtenet.

We nemen je mee in de achtergrond en werking van de template. Op interactieve wijze krijg je onder anderen inzicht in:

 • De belangrijke kosten en opbrengsten in zo’n businesscase
 • De belangrijkste risico’s
 • Welke invloed hebben de verschillende kosten, opbrengsten en risico’s op de businesscase?

Peter van Vugt, Expert Warmtetechniek, Expertisecentrum Warmte
Tim Mooiman, Adviseur Warmtetransitie, Expertise Centrum Warmte
19. Laat de warmtewet werken (II): de gemeente aan zet
Let op: deze workshop duurt 1,5 uur (van 11:00 tot 12:30)

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de organisatie binnen de gemeente klaar is voor de rol die zij kunnen nemen in warmtenetprojecten? Op 26 november is tijdens de eerste sessie ‘Laat de warmtewet werken’ nagedacht over wat er naast de warmtewet nog meer nodig is om groei van het aantal warmtenetten voor elkaar te krijgen. Veel onderwerpen passeerden de revue. Deelnemers kozen er uiteindelijk voor om de organisatie binnen gemeenten in een tweede sessie uit te werken. Welke rol de gemeente ook kiest, een goede organisatie binnen de gemeente is van enorme invloed op de haalbaarheid en betaalbaarheid van een warmtenet. In deze sessie gaan we bedenken hoe we die goede organisatie voor elkaar krijgen!

Dicky van Keulen, Projectleider, Provincie Overijssel
20. Viridi PVT-panelen als bron voor warmtepompen
 • PVT-panelen zijn zeer geschikt als laag-temperatuur warmtebron voor warmtepompen, zonder de nadelen van lawaai producerende buitenunits
 • De theorie blijkt ook in de praktijk te werken. Het systeem is al in diverse projecten en woningen operationeel. De komende tijd wordt het systeem verder geoptimaliseerd, onder andere in woningen waarbij ook de bewoners zijn betrokken

Viridi Production heeft een PVT-paneel technologie ontwikkeld met een unieke 3D-textiel warmtewisselaar die voor een zeer efficiënte warmte-opname zorgt. Het paneel wordt samen met een warmtepomp toegepast voor het verwarmen en koelen van gebouwen. In de webinar vertelt Viridi Production over de technologie en aan welke toepassingen zij werken. Saxion laat resultaten zien van prestatiemetingen in het lab en neemt je mee in de opzet van een lopend onderzoek waarin de prestaties in enkele woningen worden gemeten

Johan Visser, Mede-eigenaar, Viridi Production
Simon Hageman, Associate Professor Sustainable Energy Systems, Hogeschool Saxion
Richard van Leeuwen, Lector Duurzame Energie Voorziening, Hogeschool Saxion
21. Bronverduurzaming

De warmtetransitie is in volle gang. Een facet waar wij ons continu mee bezig houden is het verduurzamen van de warmtenetten. In 2040 zijn al onze warmtenetten CO2-neutraal en ontvangen onze netten warmte van verschillende duurzame bronnen. Denk hierbij aan geothermie, aquathermie of zonthermie. Ook voor de piekvraag en back-upvraag. Het verduurzamen van een bron zorgt er in één klap voor dat alle huishoudens en bedrijven die aangesloten zijn op het warmtenet direct ook mee verduurzamen. Het verduurzamen van een warmtenet is complex, maar we zijn er volop mee bezig

 • Verduurzamen van warmtenetten
 • CO2-neutraal in 2040
 • Verduurzaming van de bron betekent direct verduurzaming van de woning
Frank Soons, Manager Duurzaamheid en Innovatie, Ennatuurlijk
Barry Scholten, Manager Green Field, Ennatuurlijk
22. Corporatiewarmte: wooncomplexen van corporaties snel en eenvoudig aardgasvrij!

Naast het isoleren van de bestaande sociale woningvoorraad zullen door woningbouwverenigingen ook andere stappen gezet moeten worden om richting aardgasvrij te gaan met een forse CO2-reductie. Immers, stel niet uit tot morgen wat je vandaag al kan doen. Met gegarandeerde huurdersparticipatie, lagere investeringskosten en met dalende energielasten voor bewoners. Een utopie? Jan-Maarten Elias van Corporatiewarmte vertelt tijdens deze sessie meer over dé oplossing voor het verduurzamen van bestaand corporatievastgoed.

Jan-Maarten Elias, Corporatiewarmte
23. Warmtetransitie? Wacht niet op het ei van Columbus!
 • Ga je eerst isoleren, of eerst je bronnen vergroenen?
 • Wat is het meest perfecte aardgasvrije alternatief?
 • Hoe zorg je dat alle bewoners actief participeren?

En nog meer vragen waar geen eenduidig antwoord op is. In deze sessie gaan we ermee aan de slag.

Susanne van Suylekom, Adviseur Stakeholdermanagement, Vattenfall
24. Open warmtenetten van visie naar realisatie; ervaringen uit de praktijk
 • Waarom een open warmtenet
 • Organisatorische opzet
 • Uitrolstrategie en praktische lessen voor gemeente, industrie en woningcorporaties
Edwin van Vliet, Projectontwikkelaar Warmte, NetVerder
Henry Staal, Senior Business Consultant Energietransitie, Balance
25. Draagvlak bij bewoners, essentieel om de warmtetransitie te doen slagen

Maatschappelijk draagvlak is een voorwaarde om de energietransitie te laten slagen! In het Klimaatakkoord wordt hier nadrukkelijk op gewezen. Maar wanneer is er sprake van maatschappelijk draagvlak? Hoe betrek je de burgers en wanneer zijn ze voldoende betrokken en hoe ver gaat de burgerparticipatie? Is er wel wat te kiezen voor de burger en hoe worden verwachtingen gemanaged? Is er een blauwdruk die we overal kunnen toepassen en wat zijn de lessen die tot nu toe zijn geleerd? Allemaal vragen die van invloed zijn op het draagvlak bij bewoners en waar we in deze workshop op in willen gaan en met je over in gesprek gaan.

Remko Cremers, Transitiemanager Nieuwe Energie Hengelo, Gemeente Hengelo
Bert Schipper, Senior Adviseur Strategie en Beleid, Woningcorporatie Welbions
26. De rol van de gemeente in de warmtetransitie; inzicht in juridische kansen

Tijdens deze workshop vertellen Lianne en Elisa vanuit een integrale benadering over de juridische mogelijkheden om de warmtetransitie mogelijk te maken. Wat regelen de Regionale Structuur Warmte, Transitievisie warmte en uitvoeringsplannen op wijkniveau precies? Welke kansen biedt de Omgevingswet? En welke strategische tools kunnen vanuit de Aanbestedingswet worden ingezet om die duurzame en innovatieve impact daadwerkelijk te realiseren. Cruciale voorvraag daarbij is steeds: welke (regie)rol wenst de gemeente te vervullen? Elisa en Lianne delen graag hun tips and tricks voor een toekomstbestendige warmtetransitie.

Lianne Barnhoorn, Advocaat, Pels Rijcken
Elisa Palm, Advocaat, Pels Rijcken
27. Aquathermie in de praktijk smaakt naar meer!

Er is al een flink aantal projecten gerealiseerd met aquathermie waar we je in deze workshop over vertellen. Maar de warmtetransitie vraagt om opschaling en aquathermie is daarbij een relatief onbekende bron. Daarmee wordt het nog onvoldoende meegenomen in de afwegingen tussen verschillende bronnen in de Transitievisie Warmte. Hoe kan aquathermie nog beter landen in de Transitievisies Warmte en worden opgenomen als duurzame bron in de Programma’s Aardgasvrije Wijken? Hierover gaan we graag met elkaar in gesprek. Waar zien we kansen? Hoe kunnen we samen kansen versterken? Meedenkkracht gevraagd!

Ronald Roosjen, Strategic Advisor Watermanagement, Deltares
Bonne van der Veen, Senior Projectleider, Deltares

Official Host

 

Partners:


Partner worden van het Nationaal Warmte Congres?

Draagt jouw organisatie bij aan de warmtesector in Nederland? Word dan partner van Het Nationaal Warmte Congres en laat de sector kennismaken met je visie en expertise en ontmoet je potentiële klanten. Je kunt bijvoorbeeld een lezing of sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting aanbieden of op een andere ludieke manier jouw organisatie profileren.

De voordelen van een partnership:

 • Profileer je organisatie of dienst aan de bezoekers middels een inhoudelijke bijdrage
 • Toegangsbeleid; hoog percentage directe doelgroep door nieuw prijsstelling
 • Je lift mee op vele marketingacties (brochure, emailings, social media, vakbladen e.d.)
 • Gegarandeerde contacten door matchmaking of een exclusieve vip-meeting
 • Hoeveel contacten leg je normaal op 1 dag?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan contact op met:

Luc Giesen
Strategic Partnership Manager
+31 (0)6 22 136 100

Stel je persoonlijke programma samen

Grip is de netwerk-tool van het Nationaal Warmte Congres. Na aanmelden voor het congres kun je jouw persoonlijke programma hieronder samenstellen. Je kunt ook gemakkelijk één op één contact leggen met andere professionals via de Grip-app. Behalve het programma, vind je daar ook een overzicht van alle deelnemers. Je kunt een bericht sturen of een afspraak maken om met elkaar verder van gedachten te wisselen.

Masterclasses

 

12 januari 2021

Van Transitievisie Warmte naar Wijkuitvoeringsplan

Bekijk hier de masterclass terug:

Informatie over de masterclass:

In de stap van Transitievisie Warmte naar Wijkuitvoeringsplannen staat de keuze voor één of meerdere warmtesystemen centraal. Hoe, en met wie, kies je een passend systeem voor jouw buurt?

In deze masterclass nemen we je mee in:

 • Het keuzeproces
 • Totale én eindgebruikerskosten
 • Draagvlak in de buurt
 • Individuele en collectieve technieken
 • Uitvoeringsstrategie

Na deze masterclass weet jij hoe je verder moet na de vaststelling van de Transitievisie Warmte in jouw gemeente.

Sprekers:

 • Michiel van der Vight, De WarmteTransitieMakers
 • Ewald Slingerland, De WarmteTransitieMakers

 

4 februari 2021

15.30 tot 17.00 uur

De wijk Groenoord schakelt om naar warmte

Groenoord is de allereerste casus waar de bouw van een wijkaanpak aardgasvrij nu op grote schaal van start gaat. Op basis van een transparante businesscase en intensieve samenwerking zijn de partners door gezamenlijke inspanningen tot de laagste BAK ooit gekomen. Met een getekende concessieovereenkomst en gedetailleerde samenwerkingsovereenkomst is de warmtetransitie in Schiedam heel concreet gemaakt. Een ontdekkingstocht van 3 jaar en groen licht van de gemeenteraad als uitkomst. 

In 1,5 uur nemen Gemeente Schiedam, woningcorporatie Woonplus en Eneco je mee in de aanpak van een transparante business case en samenwerking.

Programma:

 • Korte inleiding situatie en aanpak
 • Perspectief vanuit de drie partners
 • Partnerdebat over succesfactoren en leerpunten
 • Ruimte voor vragen van deelnemers

Sprekers:

 • Manja Thiry, Directeur business development, Eneco
  Verantwoordelijk bij Eneco voor de warmtetransitie en de oplossingen die het mogelijk maken. Manja ziet de warmtetransitie voornamelijk als een sociale transitie en wil in samenwerking met partners zoals Woonplus en de Gemeente Schiedam komen tot oplossingen en een aanpak die aansluit bij de lokale wensen en mogelijkheden.
 • Emile Klep, Directeur bestuurder, Woonplus Schiedam
  Emile Klep is sinds 1 juli 2019 Directeur-bestuurder bij woningcorporatie Woonplus Schiedam. Hij richt zich met name op vraagstukken omtrent stedelijke vernieuwing en ontwikkeling van duurzaam woningbezit in gemengde wijken. Hij maakt zich sterk voor een slimme en betaalbare energietransitie in corporatiewijken
 • Jeroen Ooijevaar, Wethouder, Gemeente Schiedam
  Sinds mei 2018 wethouder van de gemeente Schiedam met een diverse portefeuille bestaande uit de volgende onderdelen: Infrastructuur, Openbare ruimte en recreatie, Regionaal groenbeleid, Natuur en dierenwelzijn, Milieu, Klimaat en Duurzaamheid, Open Schiedam, Personeel en Diversiteit en Inclusie.

Je investering

   
Overheden, kennisinstellingen en woningcorporaties € 299,-
Overige organisaties € 699,-

Deze prijzen zijn incl. deelname aan het virtuele Nationaal Warmte Congres, de volledige Warmte Kennis Tour t/m juni 2021 en excl. BTW.
* Je inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet

 

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Het Nationaal Warmte Congres
Inlogcode:

Congres | 2020-11-26