Het Nationaal Warmte Congres

De route naar 2030

26 november 2020 | IJsselhallen Zwolle of virtueel

Talkshow Warmte aan Tafel

Donderdag 29 oktober | 15.00 – 16.30 uur
Live vanuit Nieuwspoort Den Haag | (Gratis) te volgen via de livestream

Meer informatie en direct aanmelden

 

De route naar 2030 | Hybride editie!

De warmtetransitie: hoe gaan we dat uitvoeren? Veel is nog onzeker. Hoe gaat de wet- en regelgeving zich ontwikkelen? Welke technologieën en innovaties komen er nog? Hoe zal het sentiment zijn? Welke financiële middelen zijn er voorhanden?

Tijdens het Nationaal warmte congres op 26 november krijg je antwoord op alle vraagstukken die op je pad komen. Ben jij erbij?  

Meld je aan! Talkshow Warmte aan Tafel


Waarom je dit congres niet mag missen!


Tijdens het Nationaal Warmte Congres maken we het concreet. Je hoort alles over praktijkcases met succesverhalen, maar ook over wat er niet gelukt is, om vervolgens je eigen vragen en ervaringen in te brengen en te kijken wat jij kunt doen. Of je nu recent gestart bent of al meer ervaring hebt in de warmtetransitie, we bieden voor iedereen kennis. Je kunt zelf kiezen wat jou helpt om morgen verder aan de slag te gaan. Ga in gesprek met collega’s. Wij bieden de tools, het is aan jou om de handvatten te creëren die je nodig hebt.


O.a. de volgende thema’s die spelen komen aan bod:
 • Hoe zorg je dat je een duidelijke route krijgt naar 2030 toe?
  Begin bij het begin; het laaghangend fruit
 • Wat is je rol in de warmtetransitie? En hoe vul je die in?
 • Wanneer maak je welke keuze? Hoe bepaal je wat de juiste keuze is?
 • Wat zijn duurzame bronnen?
 • Hoe creëer je draagvlak? Bij de burger, maar ook bij de ambtelijke bestuurders
 • Hoe kun je participatie organiseren zodat het de startmotor van je transitie wordt?
 • Welke impact heeft de RES? Ook in relatie tot de Transitievisie Warmte
 • Innovatie; zijn er oplossingen die op korte termijn grootschalige impact hebben?
 • We moeten versnellen. Maar kan dat überhaupt wel?
 • Wat zijn de kaders waarbinnen je mag acteren? Denk bijvoorbeeld aan de Warmtewet 2.0
 • De ruimtelijke inpassing van je plannen is een uitdaging. Hoe vlieg je dit aan?
 • Hoe kom je van beleid naar uitvoering?
 • Praktijkcases; leer van bestaande projecten! Van de successen, maar vooral ook van de failures

Bekijk het programmaEen greep uit de sprekers:

 

Tijs de Bree

Gedeputeerde, Provincie Overijssel

Esther Pijs

Directeur Warmte & Ondergrond, Ministerie van EZK

Diederik Samsom

Head of Cabinet, Europese Commissie

Smart & Safe Edition

Deze editie van het Nationaal Warmte Congres wordt dit jaar jaar in hybride vorm aangeboden. Je kunt er voor kiezen om op de locatie in de IJsselhallen in Zwolle aanwezig te zijn of je kunt virtueel deelnemen aan het congres in je eigen omgeving. Het plenaire programma is via livestream beschikbaar env de verschillende sessies zullen in virtuele classrooms plaatsvinden.

Op locatie:

 • Gezondheidscheck vooraf
 • Meerdere entrees
 • Ruime zalen met 1,5 afstand
 • Handgel en mondkapjes voorhanden
 • Looproutes om druktes te voorkomen
 • Lunch met persoonlijke lunchboxes
 • Extra schoonmaak van o.a. meubilair en sanitair

Volg ons op social media!

Wij houden je graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom o.a. het warmte congres. Kom in contact met je vakgenoten en deel je kennis en ervaring!

Praat mee onder #warmtecongres of volg ons via @EnergieNu. 

 


Raad van Advies

Het programma is samengesteld in nauw overleg met de experts uit de warmtesector.
De volgende adviesraadleden zijn hier onder andere bij betrokken:

Leo Brouwer, Senior Programma Adviseur Energie en Warmte in de Gebouwde Omgeving, RVO
Jannis van Zanten, Projectleider Warmte, Afval Energiebedrijf Amsterdam / Gemeente Amsterdam, Bestuurslid, Warmtenetwerk
Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Vattenfall
Sonja van Vooren, Directeur, EnTra Management
Cindy van den Dungen, Marketing Manager, Ennatuurlijk
Eveline van der Hek, Senior Communications Advisor, Gasunie
Detlef Meijer, Manager Business Development, Firan
Rik Koppelaar, Directeur, Greenvis
Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken
Rick Heerink, Innovation & Change Manager, Stedin
Henry Staal, Business Consultant Energietransitie, Balance
Rard Rijcken, Directeur, Eteck
Hans Otten, Market Director, Fakton Energy

Jannis van Zanten, Projectmanager, Vattenfall, Bestuurslid, Warmtenetwerk

Ook het Nationaal Warmte Congres past zich aan aan de huidige situatie. Uiteraard zien we jullie het liefst allemaal op 26 november live, maar helaas is dit beperkt mogelijk. Deze editie wordt daarom aangeboden in een hybride vorm. Je kunt zelf de keuze maken of je op de locatie aanwezig wilt zijn of dat je liever thuis het congres volgt. Beide opties bieden dezelfde hoge kwaliteit die je van ons gewend bent.

Op onze locatie in de IJsselhallen in Zwolle dragen wij er zorg voor dat je op een veilige manier kennis op kunt doen. Wij waarborgen 1,5 meter afstand en uiteraard wordt er extra aandacht besteed aan hygiene, goede ventilatie en duidelijke routing.

Bekijk het Virtuele programma Meld je aan!

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden we je aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
09.00
Ontvangst en registratie voor de deelnemers op locatie

09.30
OPENING DOOR DAGVOORZITTER

Donatello zal gedurende de dag het publiek actief bij het programma betrekken. Wij vragen je niet te aarzelen om je visie en mening naar voren te brengen en je vragen te stellen. Op deze wijze kunnen we het ook tijdens het plenaire programma tot concrete inzichten komen.

Donatello Piras, Professioneel Dagvoorzitter


09.50

WELKOM DOOR OFFICIAL HOST

Tijs de Bree is nu anderhalf jaar gedeputeerde Energie in Overijssel. In deze anderhalf jaar heeft hij binnen Nieuwe Energie Overijssel veel ideeën, plannen en projecten langs zien komen. Heeft hij gepraat met partners, initiatiefnemers, medeoverheden. Is hij namens IPO betrokken bij de uitvoering van het klimaatakkoord Gebouwde Omgeving.  Hij ziet kansen om de warmtetransitie te versnellen en neemt ons daar in zijn openingswoord in mee.

Tijs de Bree, Gedeputeerde, Provincie Overijssel


10.10

KEYNOTE SPEECH

Duurzame warmte in Nederland

 • Innovatie als motor van de warmtetransitie
 • Participatie als verbinding tussen overheid en maatschappij
 • Wat kunnen we leren van het buitenland?

Sanne Akerboom, Postdoctoraal Onderzoeker, Universiteit van Utrecht
Annelies Huygen, Hoogleraar Ordening van Energiemarkten, Universiteit van Utrecht


10.30

AWARD

Duurzaamste Warmtenet van Nederland

Traditiegetrouw reikt Greenvis dé brancheprijs voor warmtenetten in Nederland uit. En niet zonder reden, want voor veel warmtebedrijven is het een grote motivatie om te blijven innoveren en verduurzamen. Net als de voorgaande jaren zijn er weer twee prijzen te vergeven: die voor het duurzaamste en het meeste innovatieve warmtenet.

Hosted by Greenvis


10.50

KEYNOTE SPEECH

De route naar 2030; en verder

 • Voortgang van het Klimaatakkoord; hoe staan we ervoor?
 • Gevolgen van COVID-19 voor de klimaattransitie
 • Welke rol kun je nemen en hoe maak je de juiste keuze?

Esther Pijs, Directeur Warmte & Ondergrond, Directoraat-Generaal Klimaat & Energie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


11.10

koffie- en theepauze

11.40

EXPERT SPEECH

Duurzame warmte in de gebouwde omgeving

 • Op weg naar aardgasvrij op basis van een transparante business case
 • Een goede samenwerking binnen een wijktransitie
 • Een wijkaanpak uit de praktijk

Manja Thiry, Director Business Development, Eneco


12.00

KEYNOTE SPEECH

De Green Deal en het duurzame herstel na COVID-19

 • Kan een duurzaam herstel ook een kans zijn?
 • De transformatie van onze samenleving. Hoe zorgen we dat deze enorme transitie succesvol wordt?
 • De inclusieve energietransitie
 • Duurzame economische ontwikkeling

Diederik Samsom, Head of Cabinet van de vice-voorzitter van de Europese Commissie


12.20

Van Stille Generatie naar Generatie Alpha

 • 5 opeenvolgende generaties in een transitie; hoe ga je om met generatieconflicten?
 • Generatiemanagement; de kracht van diversiteit
 • Hoe de keuzes van nu effect hebben op het draagvlak in de toekomst

12.40

Lunchpauze

Tijdens de lunchpauze presenteren wij graag het:

 

INNOVATIE CAFÉ

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen en innovaties in de warmtetransitie? Moet je hierop wachten? Onder leiding van de dagvoorzitter geven we een aantal initiatieven een podium. Uiteraard heb je daarna ruimschoots de kans om ze tijdens de lunch het hemd van het lijf te vragen.


 

SESSIECARROUSEL

In de middag bieden wij voor ieder wat wils. Wil je in korte workshops ervaringen over praktijkcases horen en samen met de andere deelnemers in discussie gaan? Of ga je liever verder de diepte in door bij een werksessie aan te sluiten en aan een oplossing voor een vraagstuk te werken?

13:40 - 16:30

WORKSHOPS

De workshops zijn ingestoken op kansen en concrete ervaringen uit de praktijk. Tijdens deze interactieve sessies is er veel ruimte voor discussie en het uitwisselen van eigen ervaringen.

13.40 – 14.10 > Ronde 1
14.20 – 14.50 > Ronde 2

14.50
koffie- en theepauze
 

15.20 – 15.50 > Ronde 3
16.00 – 16.30 > Ronde 4


A. Het Festival van Briljante Missers

De warmtetransitie kent niet alleen succesverhalen. Daarom organiseert Greenvis het Festival van Briljante Missers, waar jouw inbreng centraal staat. Je vertelt in maximaal twee minuten wat er mis ging in jouw project en wat je de volgende keer anders zou doen. Want: alleen door nu van elkaars fouten te leren, kunnen we ons doel van een aardgasvrije gebouwde omgeving in 2050 realiseren. Succes (niet) gegarandeerd!

Spreker namens Greenvis
B. Als gemeenten een warmtenet ontwikkelen: de aandachtspunten voor participatie en staatssteun
 • Hoe werkt de gemeentelijke participatie in een warmtebedrijf en welke andere mogelijkheden zijn er voor een (financiële) bijdrage aan een nieuwe warmtenet?
 • De regels over staatssteun; een verbod met vele uitzonderingen
 • Mogelijke routes vanuit de praktijk benaderd voor gemeentelijke steun aan de (lokale) warmteketen zonder dat er sprake is van ongeoorloofde staatssteun
Detlef Meijer, Manager Business Development, Firan
Lilian Verlaak, Jurist Subsidierecht, PNO Consultants
Janneke Dijkgraaf, Jurist Subsidierecht, PNO Consultants

C. Warmtewet 2.0 – Wet collectieve warmtevoorziening

De contouren van een voorstel voor een Wet collectieve warmtevoorziening zijn inmiddels bekend. Het conceptwetsvoorstel leidt tot uiteenlopende reacties van de verschillende stakeholders. De reacties lijken een voorbode van een verhitte dialoog in de warmtesector.
Wat verandert er met de Wet collectieve warmtevoorziening? Wat blijft hetzelfde? Wat is de invloed op bestaande warmteprojecten en –netten? Komt er een opt-out voor bewoners? En hoe komt de tariefregulering eruit te zien? Op deze en andere vragen gaan wij in tijdens onze sessie

Iman Brinkman, Advocaat/Partner, Pels Rijcken

D. WarmtelinQ; het eerste open warmtetransportnet ter wereld
Guido Custers, Directeur WarmtelinQ, Gasunie


E. Bronverduurzaming

De warmtetransitie is in volle gang. Een facet waar wij ons continu mee bezig houden is het verduurzamen van de warmtenetten. In 2040 zijn al onze warmtenetten CO2-neutraal en ontvangen onze netten warmte van verschillende duurzame bronnen. Denk hierbij aan geothermie, aquathermie of zonthermie. Ook voor de piekvraag en back-upvraag. Het verduurzamen van een bron zorgt er in één klap voor dat alle huishoudens en bedrijven die aangesloten zijn op het warmtenet direct ook mee verduurzamen. Het verduurzamen van een warmtenet is complex, maar we zijn er volop mee bezig.

 • Verduurzamen van warmtenetten
 • CO2-neutraal in 2040
 • Verduurzaming van de bron betekent direct verduurzaming van de woning
Frank Soons, Manager Duurzaamheid en Innovatie, Ennatuurlijk
Barry Scholten, Manager Green Field, Ennatuurlijk

F. Open warmtenetten van visie naar realisatie; ervaringen uit de praktijk
 • Waarom een open warmtenet
 • Organisatorische opzet
 • Uitrolstrategie en praktische lessen voor gemeente, industrie en woningcorporaties
Danny Hanssen, Ontwikkelaar Warmte Infra, Enpuls
Henry Staal, Senior Business Consultant Energietransitie, Balance
G. Restwarmte van industrie inzetten om een wijk gasloos te maken, hoe pak je dat nou eigenlijk aan?
 • Hoe krijg je de belangen van overheden, industrie, woningcorporatie en bewoners op één lijn?
 • Welke belangrijkste hobbels moet je eerst overwinnen om het project interessant te maken voor warmtebedrijven om op in te stappen?
 • Welke constructie werkt hierin nu het beste: coöperatie, PPS, in delen of als één geheel de markt op zetten?
Johan Seuren, Adviseur Duurzame Warmte, Sweco

H. Slagkracht door ketensamenwerking
I. Bestaande bouw ‘eenvoudig’ duurzaam, maar hoe dan?
Gertjan de Joode, Kennismanager en Ontwikkelaar, Eteck
J. Integrale wijkaanpak
Spreker namens Gemeente Enschede
K. Regionaal samenwerken aan de warmtetransitie: onzin of bittere noodzaak?

L. De rol van het netwerkbedrijf
Spreker namens Cogas
M. Bio-energie voor warmtenetten: naar een convenant voor verantwoorde inzet
Spreker namens NVDE
Frans Feil, Coördinator, Bio-energiecluster Oost Nederland
N. Aquathermie als oplossing in de warmtetransitie
Spreker namens Netwerk Aquathermie
Spreker namens Waterschap Vechtstromen
O. Voorsorteren op de Warmtewet 2
Spreker namens AKD


P. Procesinrichting en gemeentelijke rolinvulling bij grote stedelijke warmtenetontwikkelingen
 • Samen op zoek naar zekerheid
 • Inzet van kennis en besluitvaardigheid
 • Hoe richt je op een bewegend doel
Petra de Groene, Directeur Economie en Duurzaamheid, Gemeente Rotterdam
Pieterjan van der Hulst, Senior Managing Consultant, Berenschot

 


13:25 - 16:40

WERKSESSIES

Tijdens de verdiepende werksessies gaan we echt aan de slag in een kleine groep om concrete oplossingen samen te stellen. De verschillende werksessies duren 1,5 uur en het maximum aantal deelnemers is 15 personen per sessie. VOL = VOL. Nieuwe Energie Overijssel host deze werksessies samen met andere relevante stakeholders.

13.25 – 14.55

A. Van warmtekavel naar uitgewerkt kavelplan
B. Laat de Warmtewet werken! (deel 1)

14.55
koffie- en theepauze
 

15.10 – 16.40

C. Bestaande warmtenetten klaar voor de Wet Collectieve Warmtevoorziening?
D. Laat de Warmtewet werken! (deel 2)


16.40

Afsluiting en netwerkborrel

Wij nodigen je van harte uit om tijdens de netwerkborrel corona-proof na te praten met oude bekenden en nieuwe relaties. Wij zorgen uiteraard voor een 'warme' snack!

Donatello Piras

Dagvoorzitter

Tijs de Bree

Gedeputeerde, Provincie Overijssel

Sanne Akerboom

Postdoctoraal Onderzoeker, Universiteit van Utrecht

Annelies Huygen

Hoogleraar Ordening van Energiemarkten, Universiteit van Utrecht

Esther Pijs

Directeur Warmte & Ondergrond, Directoraat-Generaal Klimaat & Energie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


Manja Thiry

Director Business Development, Eneco

Diederik Samsom

Head of Cabinet van de vice-voorzitter van de Europese Commissie

Detlef Meijer

Manager Business Development, Firan

Lilian Verlaak

Jurist Subsidierecht, PNO Consultants


Janneke Dijkgraaf

Jurist Subsidierecht, PNO Consultants

Iman Brinkman

Advocaat/Partner, Pels Rijcken

Frank Soons

Manager Duurzaamheid en Innovatie, Ennatuurlijk

Barry Scholten

Manager Green Field, Ennatuurlijk


Danny Hanssen

Ontwikkelaar Warmte Infra, Enpuls

Henry Staal

Senior Business Consultant Energietransitie, Balance

Johan Seuren

Adviseur Duurzame Warmte, Sweco

Gertjan de Joode

Kennismanager en Ontwikkelaar, Eteck


Petra de Groene

Directeur Economie en Duurzaamheid, Gemeente Rotterdam

Pieterjan van der Hulst

Senior Managing Consultant, BerenschotRaad van Advies

Het programma is samengesteld in nauw overleg met de experts uit de warmtesector.
De volgende adviesraadleden zijn hier onder andere bij betrokken:

Leo Brouwer, Senior Programma Adviseur Energie en Warmte in de Gebouwde Omgeving, RVO
Jannis van Zanten, Projectleider Warmte, Afval Energiebedrijf Amsterdam / Gemeente Amsterdam, Bestuurslid, Warmtenetwerk
Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Vattenfall
Sonja van Vooren, Directeur, EnTra Management
Cindy van den Dungen, Marketing Manager, Ennatuurlijk
Eveline van der Hek, Senior Communications Advisor, Gasunie
Detlef Meijer, Manager Business Development, Firan
Rik Koppelaar, Directeur, Greenvis
Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken
Rick Heerink, Innovation & Change Manager, Stedin
Henry Staal, Business Consultant Energietransitie, Balance
Rard Rijcken, Directeur, Eteck
Hans Otten, Market Director, Fakton Energy

Jannis van Zanten, Projectmanager, Vattenfall, Bestuurslid, Warmtenetwerk

Datum & Locatie

26 november 2020
Smart & Safe Edition

Dit jaar wordt het Nationaal Warmte Congres in een hybride vorm aangeboden. Je kunt ervoor kiezen om op locatie de IJsselhallen in Zwolle aanwezig te zijn.
Je kunt het congres ook virtueel in je eigen omgeving volgen. Het plenaire programma is via de livestream beschikbaar en de verschillende sessies vinden in virtuele classrooms plaats.


Maatregelingen op locatie:
 • Gezondheidscheck vooraf
 • Meerdere entrees
 • Ruime zalen met 1,5 afstand
 • Handgel en mondkapjes voorhanden


 • Looproutes om druktes te voorkomen
 • Lunch met persoonlijke lunchboxes
 • Extra schoonmaak van o.a. meubilair en sanitair

Je investering

 

Warmte Kennis en Netwerk Tour

De ontwikkelingen in de warmtetransitie volgen elkaar snel op. Het Nationaal Warmte Congres in november is jaarlijks hét moment waar iedereen naar uitkijkt om elkaar te ontmoeten en kennis te delen. Maar wij bieden graag meer!

Juist nu je minder mogelijkheden hebt om elkaar te ontmoeten en kennis op te doen, willen wij je extra ondersteunen. Daarom krijg je, bij inschrijving voor de fysieke of virtuele editie van het congres op 26 november tot en met juni 2021 toegang tot allerlei virtuele netwerk- en kennissessies. Denk aan masterclasses, workshops tijdens de warmteweken, ronde tafel sessies, de talkshow Warmte aan Tafel en nog veel meer.

Zo blijf je toch in contact met de sector en zorgen we samen dat de transitie naar een duurzame warmtevoorziening niet stilstaat!

  Congres Virtueel
Energiecoöperaties en studenten * € 49,-* € 49,-
Overheden, kennisinstellingen en woningcorporaties € 399,- € 299,-
Overige organisaties € 799,- € 699,-

Deze prijzen zijn excl. BTW.
*Je inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet.

Aanmelden


Bestemd voor

Het Nationaal Warmte Congres 2020 is ontwikkeld voor iedereen die bij wil dragen aan de warmtetransitie. Veelal werkzaam bij:

 • Rijk
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Warmtebedrijven
 • Energiebedrijven
 • Woningcorporaties
 • Industrie
 • MKB
 • Projectontwikkelaars
 • Afvalverwerkers
 • Tuinbouwbedrijven
 • Netbeheerders
 • Installatiebedrijven
 • Technologie bedrijven
 • Natuur- en milieuorganisaties
 • Omgevingsdiensten
 • Financiële instellingen
 • Bouw- en vastgoedbedrijven
 • VvE's
 • Energiecoöperaties
 • Kennisinstellingen
 • Advocatenkantoren
 • Adviesbureaus

 


Congres advies?

Neem contact op met onze adviseur:
📧 Tonnie van Zanten
T: 040 - 2 972 780


Inhoudelijke vragen of partnership?

📧 Bianca Bendriss
Vertical Expert Duurzaamheid

📧 Luc Giesen
Strategic Partnership Manager


Het virtuele programma bestaat uit een plenaire programma wat gelijk is aan het programma op locatie. Ook onze virtuele deelnemers worden hier actief bij betrokken. Tijdens het middaggedeelte kun je deelnemen aan de virtuele workshops.

Bekijk het programma op locatie Meld je aan!

 

09.30
OPENING DOOR DAGVOORZITTER

Donatello zal gedurende de dag het publiek actief bij het programma betrekken. Wij vragen je niet te aarzelen om je visie en mening naar voren te brengen en je vragen te stellen. Op deze wijze kunnen we het ook tijdens het plenaire programma tot concrete inzichten komen.

Donatello Piras, Professioneel Dagvoorzitter


09.50

WELKOM DOOR OFFICIAL HOST

Tijs de Bree is nu anderhalf jaar gedeputeerde Energie in Overijssel. In deze anderhalf jaar heeft hij binnen Nieuwe Energie Overijssel veel ideeën, plannen en projecten langs zien komen. Heeft hij gepraat met partners, initiatiefnemers, medeoverheden. Is hij namens IPO betrokken bij de uitvoering van het klimaatakkoord Gebouwde Omgeving.  Hij ziet kansen om de warmtetransitie te versnellen en neemt ons daar in zijn openingswoord in mee.

Tijs de Bree, Gedeputeerde, Provincie Overijssel


10.10

KEYNOTE SPEECH

Duurzame warmte in Nederland

 • Innovatie als motor van de warmtetransitie
 • Participatie als verbinding tussen overheid en maatschappij
 • Wat kunnen we leren van het buitenland?

Sanne Akerboom, Postdoctoraal Onderzoeker, Universiteit van Utrecht
Annelies Huygen, Hoogleraar Ordening van Energiemarkten, Universiteit van Utrecht


10.30

AWARD

Duurzaamste Warmtenet van Nederland

Traditiegetrouw reikt Greenvis dé brancheprijs voor warmtenetten in Nederland uit. En niet zonder reden, want voor veel warmtebedrijven is het een grote motivatie om te blijven innoveren en verduurzamen. Net als de voorgaande jaren zijn er weer twee prijzen te vergeven: die voor het duurzaamste en het meeste innovatieve warmtenet.

Hosted by Greenvis


10.50

KEYNOTE SPEECH

De route naar 2030; en verder

 • Voortgang van het Klimaatakkoord; hoe staan we ervoor?
 • Gevolgen van COVID-19 voor de klimaattransitie
 • Welke rol kun je nemen en hoe maak je de juiste keuze?

Esther Pijs, Directeur Warmte & Ondergrond, Directoraat-Generaal Klimaat & Energie, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


11.10

koffie- en theepauze

11.40

EXPERT SPEECH

Duurzame warmte in de gebouwde omgeving

 • Op weg naar aardgasvrij op basis van een transparante business case
 • Een goede samenwerking binnen een wijktransitie
 • Een wijkaanpak uit de praktijk

Manja Thiry, Director Business Development, Eneco


12.00

KEYNOTE SPEECH

De Green Deal en het duurzame herstel na COVID-19

 • Kan een duurzaam herstel ook een kans zijn?
 • De transformatie van onze samenleving. Hoe zorgen we dat deze enorme transitie succesvol wordt?
 • De inclusieve energietransitie
 • Duurzame economische ontwikkeling

Diederik Samsom, Head of Cabinet van de vice-voorzitter van de Europese Commissie


12.20

Van Stille Generatie naar Generatie Alpha

 • 5 opeenvolgende generaties in een transitie; hoe ga je om met generatieconflicten?
 • Generatiemanagement; de kracht van diversiteit
 • Hoe de keuzes van nu effect hebben op het draagvlak in de toekomst

12.40

Lunchpauze

Tijdens de lunchpauze presenteren wij graag het:

 

INNOVATIE CAFÉ

Wat zijn de nieuwste ontwikkelingen en innovaties in de warmtetransitie? Moet je hierop wachten? Onder leiding van de dagvoorzitter geven we een aantal initiatieven een podium. Uiteraard heb je daarna ruimschoots de kans om ze tijdens de lunch het hemd van het lijf te vragen.


13.40 - 16.40

Studie Warmte: virtuele workshops

13.40 - 14.10 - Q&A met Diederik Samsom, Head of Cabinet van de vice-voorzitter van de Europese Commissie
14.20 - 14.50 - Warmteleiding Grolsch-Twence: samen verduurzamen
14.50 - 15.20 - Hoe selecteer je kansrijke warmteprojecten en wat zijn de knelpunten?
15.30 - 16.00 - De Regionale Energiestrategie en de warmtetransitie
16.10 - 16.40 - Hoe bevorder je de warmtetransitie in een dunbevolkt gebied?

16.40
Afsluiting en netwerkborrel

Samen met de deelnemers op locatie toasten wij graag met je op de warmtetransitie. Anders dan anders, maar samen niet minder betrokken. Door middel van onze netwerktool kun je ook digitaal netwerken en napraten met oude bekenden en nieuwe relaties.

Talkshow Warmte aan Tafel

Donderdag 29 oktober | 15.00 – 16.30 uur
Live vanuit Nieuwspoort Den Haag | Te volgen via de livestream

 

Ook nu staat de warmtetransitie niet stil! Projecten gaan door en het besef van urgentie is er meer dan ooit. Juist nu je minder mogelijkheden hebt om elkaar te ontmoeten en kennis op te doen, willen wij je extra ondersteunen.

Tijdens deze talkshow gaat Donatello Piras in de studio in Den Haag in gesprek met belangrijke stakeholders in de warmtetransitie. Dagelijkse vraagstukken en uitdagingen die spelen komen aan bod en duiding van actualiteit en reflectie op de waan van de dag nemen een belangrijke plaats in. Ook vragen van de kijker spelen hierbij een belangrijke rol. Door middel van de virtuele tool zullen we deze aan onze gasten voorleggen. Je volgt de talkshow via de livestream vanaf je eigen werkplek.

Steeds nemen een aantal gasten plaats aan tafel die met elkaar in discussie gaan over een vraagstuk uit de warmtetransitie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan hoe gaan we naar duurzame warmte en wat zijn voorwaarden voor succes?

Na de discussie vanuit de sector zullen een aantal Tweede Kamerleden hun reflectie geven.

Mis het niet!

✔ Meld je aan

 

Aan tafel:

Tijs de Bree

Gedeputeerde, Provincie Overijssel

Manja Thiry

Director Business Development, Eneco

André Meijer

Directeur, Firan

Wilma Berends

Programmaleider Energie Gebouwde Omgeving, Natuur & Milieu


Hans Coenen

Directeur Strategie en Business Development, Gasunie

Paul Hofman

Wethouder, Gemeente Bronckhorst

Rard Rijcken

Directeur Ontwikkeling & Organisatie, Eteck

Werner Schouten

Voorzitter, Jonge Klimaatbeweging


Ernst Japikse

CEO, Ennatuurlijk

Agnes Mulder

Tweede Kamerlid, CDA

Mark Harbers

Tweede Kamerlid, VVD

Tom van der Lee

Tweede Kamerlid, GroenLinks


Matthijs Sienot

Tweede Kamerlid, D66


Official Host

 

Partners:


Partner worden van het congres in 2020?

Draagt jouw organisatie bij aan de warmtesector in Nederland? Word dan partner van Het Nationaal Warmte Congres en laat de sector kennismaken met je visie en expertise en ontmoet je potentiële klanten. Je kunt bijvoorbeeld een lezing of sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting aanbieden of op een andere ludieke manier jouw organisatie profileren.

De voordelen van een partnership:

 • Profileer je organisatie of dienst aan de bezoekers middels een inhoudelijke bijdrage
 • Toegangsbeleid; hoog percentage directe doelgroep door nieuw prijsstelling
 • Je lift mee op vele marketingacties (brochure, emailings, social media, vakbladen e.d.)
 • Gegarandeerde contacten door matchmaking of een exclusieve vip-meeting
 • Hoeveel contacten leg je normaal op 1 dag?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan contact op met:

Luc Giesen
Strategic Partnership Manager
+31 (0)6 22 136 100

Mediakit PartnersBeste partner van het Nationaal Warmte Congres 2020,

Wij brengen het congres volop onder de aandacht via diverse mediakanalen. Op deze pagina vind je allerlei teksten en beeldmateriaal die je kunt gebruiken om ook jullie netwerk enthousiast te maken!
Mocht je nog iets missen of vragen hebben over de marketing, neem dan contact op met Inger de Grefte, de online marketeer van het congres.

Nationaal Warmte Congres 2020 | 26 november 2020 | IJsselhallen Zwolle óf virtueel!
De route naar 2030

Het is niet meer de vraag of we naar een duurzame samenleving moeten streven, maar nog wel hoe we dat uit gaan voeren. Laten we beginnen bij het begin, met projecten die kansrijk zijn. Waar de oplossing voor de hand ligt en alle stakeholders met elkaar de transitie aan willen gaan. In een gemeente, maar ook in de regio. Er zijn steeds meer concrete projecten waar we van kunnen leren. Je hoort alles over praktijkcases met succesverhalen, maar ook over wat er niet gelukt is. Om vervolgens je eigen vragen en ervaringen in te brengen en te kijken wat jij kunt doen. De focus van deze dag ligt dan ook op ontmoeten en het delen van ervaringen. Maak er een waardevolle dag van en ga naar huis met nieuwe ideeën en handvatten voor je eigen praktijk!

Deze editie van het congres wordt aangeboden in een hybride vorm. Je kunt zelf de keuze maken of je op de locatie aanwezig wilt zijn of dat je liever thuis het congres volgt. Beide opties bieden dezelfde hoge kwaliteit die je van ons gewend bent.

Lees snel verder op de website van het Nationaal Warmte Congres en profiteer van de relatiekorting.

Nationaal Warmte Congres 2020 | 26 november 2020 | IJsselhallen Zwolle óf Virtueel!
De route naar 2030

Het is niet meer de vraag of we naar een duurzame samenleving moeten streven, maar nog wel hoe we dat uit gaan voeren. Laten we beginnen bij het begin, met projecten die kansrijk zijn. Waar de oplossing voor de hand ligt en alle stakeholders met elkaar de transitie aan willen gaan. In een gemeente, maar ook in de regio. Er zijn steeds meer concrete projecten waar we van kunnen leren. Je hoort alles over praktijkcases met succesverhalen, maar ook over wat er niet gelukt is. Om vervolgens je eigen vragen en ervaringen in te brengen en te kijken wat jij kunt doen. De focus van deze dag ligt dan ook op ontmoeten en het delen van ervaringen. Maak er een waardevolle dag van en ga naar huis met nieuwe ideeën en handvatten voor je eigen praktijk!

Deze editie van het congres wordt aangeboden in een hybride vorm. Je kunt zelf de keuze maken of je op de locatie aanwezig wilt zijn of dat je liever thuis het congres volgt. Beide opties bieden dezelfde hoge kwaliteit die je van ons gewend bent.

Op de website van het Nationaal Warmte Congres vind je meer informatie over het programma en alle sprekers.

Relaties van [bedrijfsnaam] kunnen gebruik maken van een speciaal kortingsaanbod. Je ontvangt 20% korting op de deelnamekosten. Wil je gebruikmaken van deze korting? Schrijf je in via deze link: [ontvangen url toevoegen] of meld je aan via de inschrijfspagina en vul de kortingscode [...] in.
Nationaal Warmte Congres 2020 | 26 november 2020 | IJsselhallen Zwolle óf virtueel!

De warmtetransitie: hoe gaan we dat uitvoeren? Veel is nog onzeker. Hoe gaat de wet- en regelgeving zich ontwikkelen? Welke technologieën en innovaties komen er nog? Hoe zal het sentiment zijn? Welke financiële middelen zijn er voorhanden? Tijdens het Nationaal Warmte Congres op 26 november krijg je antwoord op alle vraagstukken die op je pad komen.

Met dit jaar een hybride programma. Je kunt zelf de keuze maken of je op de locatie aanwezig wilt zijn of dat je liever thuis het congres volgt.

Op de website van het Nationaal Warmte Congres vind je meer informatie over het programma en alle sprekers.

 • Benieuwd naar de sprekers van het Nationaal #Warmtecongres? Ontmoet ze op 26 november (dit jaar zowel fysiek als virtueel!) https://bit.ly/2xbnKIl
 • 26 november 2020 | Nationaal #Warmtecongres; De route naar 2030 https://bit.ly/2xbnKIl
 • De warmtetransitie: hoe gaan we dat uitvoeren? Dit jaar is het Nationaal #Warmtecongres zowel fysiek als virtueel bij te wonen! https://bit.ly/2xbnKIl

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Luc Giesen

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Het Nationaal Warmte Congres

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Het Nationaal Warmte Congres start op 26 november 2020 in Ijsselhallen Zwolle of Virtueel!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Congres | 2020-11-26