Het Nationaal Warmte Congres

25 november 2021 | Ahoy Rotterdam

14e editie

Een integrale benadering; de sleutel tot succes

Wat kijken we er naar uit om elkaar weer live te ontmoeten in het najaar! De warmtetransitie heeft niet stil gestaan het afgelopen jaar, maar er is behoefte aan kennisuitwisseling en netwerken. Er zijn cruciale besluiten die genomen moeten worden. De samenstelling van het nieuwe kabinet zal voor een deel bepalend zijn voor de wijze en de snelheid waarmee de transitie verder ingevuld gaat worden. Maar ondertussen kunnen we als sector zeker voorsorteren. Daarom brengen we alle stakeholders weer samen om met elkaar in gesprek te gaan en te werken aan concrete oplossingen. Wat hebben we nodig? Wat moet er gebeuren? En als de transitie nog niet optimaal verloopt, hoe komen we dan wél verder?

Het Nationaal Warmte Congres is hét platform waar alle stakeholders uit de warmtesector bij elkaar komen. Mis het niet!

Bekijk het programma ✔ Direct aanmelden


De eerste sprekers zijn bekend!
Berend Potjer
Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland
Jeanette Baljeu
Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland
Esther Pijs
Directeur Warmte en Ondergrond, Ministerie van EZK
Ferdi Licher
Directeur Bouwen en Energie, Ministerie van BZK

Official hostThema's die o.a. aan bod komen

 • Een integrale benadering als motor voor de warmtetransitie
 • Welke bronnen zijn beschikbaar en hoe duurzaam zijn ze? Nu en in de toekomst
 • De impact van de warmtetransitie op ons elektriciteitssysteem. Hoe creëren we een toekomstbestendig, efficiënt systeem?
 • Hoe optimaliseren we de infrastructuur?
 • Stedelijk versus landelijk gebied; verschillende opgaven en oplossingen
 • De eindgebruiker is een belangrijke stakeholder in de transitie. Welke initiatieven spelen een belangrijke rol? Zowel lokaal als regionaal
 • Inpassing in de publieke ruimte; hoe creëer je ruimte voor duurzame warmte in de gebiedsontwikkeling?
 • Een kostenefficiënte warmtetransitie; wat is daar voor nodig?
 • Governance in de warmtetransitie. Welke rol kun en mag je nemen als gemeente? En wat kunnen andere stakeholders betekenen?
 • Van RES naar Transitievisie Warmte naar Wijkuitvoeringsplannen. Hoe gaat dat in de praktijk?

Bekijk het programma


Raad van Advies

Het programma is samengesteld in nauw overleg met de experts uit de warmtesector.
De volgende adviesraadleden zijn hier onder andere bij betrokken:

 • Arien van der Maas, Senior Beleidsadviseur Warmtetransitie, Provincie Zuid-Holland
 • Tim Mooiman, Adviseur Energietransitie, Expertisecentrum Warmte/RVO
 • Jannis van Zanten, Projectmanager Business Unit Heat, Vattenfall
 • Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Vattenfall
 • Manja Thiry, Managing Director Heat, Eneco
 • Sonja van Vooren, Directeur, EnTra Management
 • Wouter Aarts, Manager Marketing en Productmanagement, Ennatuurlijk
 • Eveline van der Hek, Strategic Advisor Corporate Communications, Gasunie
 • Brenda Schoumans, Business Developer, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling
 • Daniel Awater, Strategisch Business Developer, Enpuls
 • Rick Heerink, Innovation & Change Manager, Stedin
 • Hans Otten, Market Director, Fakton Energy
 • Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken
 • Kees van Daalen, Commercieel Manager, Gebr. Van der Steen Bedrijven
 • Henry Staal, Teamleider Energietransitie, Balance
 • Rard Rijcken, Directeur, Eteck
 • Rik Koppelaar, Directeur, Greenvis/De WarmteTransitieMakers

09.00 uur
Ontvangst en registratie
09.30 uur

OPENING
Donatello zal gedurende de dag het publiek actief bij het programma betrekken. Wij vragen je niet te aarzelen om je visie en mening naar voren te brengen en je vragen te stellen. Op deze wijze kunnen we het ook tijdens het plenaire programma tot concrete inzichten komen.
Door de dagvoorzitter Donatello Piras
09.45 uur


WELKOM DOOR OFFICIAL HOST

Provincie Zuid-Holland is dit jaar official host van het Nationaal Warmte Congres. In deze provincie zien we voorbeelden van alle verschillende uitdagingen in de warmtetransitie: gebouwde omgeving in stedelijk, maar ook landelijk gebied, industrie en (glas)tuinbouw. In hun welkomstwoord vertellen zij over het belang van een integrale benadering van de warmtetransitie waarbij de gehele keten betrokken wordt. En hoe we kunnen leren van hun ervaringen met warmteprojecten die gerealiseerd worden in de provincie.

Berend Potjer, Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland
Jeanette Baljeu, Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland
10.05 uur
EXPERT INSIGHT
De toekomst van de warmtetransitie
 • Waar liggen de kansen en uitdagingen?
 • Het één kan niet zonder het ander; de integrale warmteketen
 • Een sterke samenwerking; succesfactor voor de transitie

10.25 uur
WHAT'S GOING ON IN FINANCE?
Een belangrijk vraagstuk in de warmtetransitie is de financiering. We gaan daarom met een aantal vertegenwoordigers van belangrijke stakeholders in gesprek om hun visie te horen over de (on)mogelijkheden om de warmtetransitie te financieren.
11.00 uur
Koffie- en theepauze
11.35 uur

PARALLELLE PLENAIRE SPEECHES

Je kunt een keuze maken uit twee plenaire speeches

> 10 minuten zaalwissel
12.05 uur

PRAKTIJK LABS
Tijdens deze workshops maken we het concreet. Je ziet en hoort voorbeelden van projecten en samenwerkingen die succesvol zijn. Tegelijkertijd vertellen zij ook tegen welke uitdagingen zij aangelopen zijn.
12.35 uur

Lunchpauze
Tijdens de lunchpauze nodigen wij u van harte uit om mee te gaan met onze Innovatie Tour. Wij nemen u mee langs startende, vernieuwende initiatieven die met hun innovaties de warmtetransitie gaan versnellen. Hoor in 15 minuten tijdens korte pitches de visies van deze gamechangers.
13.45 uur

PARALLELLE PLENAIRE SPEECHES

Je kunt een keuze maken uit twee plenaire speeches

> 10 minuten zaalwissel
14.15 uur

KENNISTAFELS
Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host. Vervolgens gaat men aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je hebt verschillende thema's waaruit je kunt kiezen. Er zijn twee rondes, dus je kunt tweemaal een keuze maken.
 • 14.15 – 14.45: Ronde 1
 • 14.50 – 15.20: Ronde 2
15.20 uur

Koffiepauze
15.55 uur

AWARDUITREIKING
16.15 uur

KEYNOTE INTERVIEW
De weg naar aardgasvrij in Nederland
 • Maatschappelijk efficiënte keuzes
 • Eerst ervaren, dan versnellen
 • Draagvlak door duidelijkheid
Ferdi Licher, Directeur Bouwen en Energie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Esther Pijs, Directeur Warmte en Ondergrond, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
16.15 uur

KEYNOTE SPEECH
De Green Deal en de warmtetransitie
 • Een fundamentele transformatie van de samenleving
 • Een duurzaam herstel na COVID-19
 • Het belang van lokale plannen
 • Een rechtvaardige en inclusieve transitie
17.00 uur

Afsluiting en netwerkborrel
De eerste sprekers zijn bekend!
Berend Potjer, Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland
Jeanette Baljeu, Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland
Esther Pijs, Directeur Warmte en Ondergrond, Ministerie van EZK
Ferdi Licher, Directeur Bouwen en Energie, Ministerie van BZK

Raad van Advies

Het programma is samengesteld in nauw overleg met de experts uit de warmtesector.
De volgende adviesraadleden zijn hier onder andere bij betrokken:

 • Arien van der Maas, Senior Beleidsadviseur Warmtetransitie, Provincie Zuid-Holland
 • Tim Mooiman, Adviseur Energietransitie, Expertisecentrum Warmte/RVO
 • Jannis van Zanten, Projectmanager Business Unit Heat, Vattenfall
 • Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Vattenfall
 • Manja Thiry, Managing Director Heat, Eneco
 • Sonja van Vooren, Directeur, EnTra Management
 • Wouter Aarts, Manager Marketing en Productmanagement, Ennatuurlijk
 • Eveline van der Hek, Strategic Advisor Corporate Communications, Gasunie
 • Brenda Schoumans, Business Developer, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling
 • Daniel Awater, Strategisch Business Developer, Enpuls
 • Rick Heerink, Innovation & Change Manager, Stedin
 • Hans Otten, Market Director, Fakton Energy
 • Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken
 • Kees van Daalen, Commercieel Manager, Gebr. Van der Steen Bedrijven
 • Henry Staal, Teamleider Energietransitie, Balance
 • Rard Rijcken, Directeur, Eteck
 • Rik Koppelaar, Directeur, Greenvis/De WarmteTransitieMakers

Datum & locatie

25 november 2021
Ahoy Rotterdam Convention Centre
Ahoyweg 10
3084 BA Rotterdam

Routebeschrijving


Corona & veiligheid

Bij onze ruimte locatie in de Ahoy kun je op een veilige manier kennis opdoen en collega’s ontmoeten. Het Nationaal Warmte Congres zal uiteraard plaatsvinden volgens de richtlijnen van het RIVM zodat we op een veilige manier bij elkaar kunnen komen. Om deel te nemen heb je een coronatoegangsbewijs nodig. Een coronatoegangsbewijs kan een vaccinatiebewijs, negatieve toegangstest of een herstelbewijs (van maximaal 6 maanden oud) zijn. Deze maak je gemakkelijk aan in de Corona Check App. Voor meer informatie over het coronatoegangsbewijs verwijzen wij naar de website van Rijksoverheid.

Je investering

   
Overheden, kennisinstellingen en woningcorporaties € 299,-
Energiecoöperaties en studenten* € 49,-
Overige organisaties € 699,-

Deze prijzen zijn excl. BTW en incl. koffie, thee, lunch en borrel na het congres.
* Je inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet

Direct aanmelden


Bestemd voor:

Het Nationaal Warmte Congres 2021 is ontwikkeld voor iedereen die bij wil dragen aan de warmtetransitie. Veelal werkzaam bij:

 • Rijk, provincies, gemeenten
 • Warmtebedrijven
 • Energiebedrijven
 • Woningcorporaties
 • Energiecoöperaties
 • Industrie
 • MKB
 • Projectontwikkelaars
 • Afvalverwerkers
 • (glas)tuinbouwbedrijven
 • Netbeheerders
 • Installatiebedrijven
 • Technologie bedrijven
 • Natuur- en milieuorganisaties
 • Omgevingsdiensten
 • Financiële instellingen
 • Bouw- en vastgoedbedrijven
 • VvE's
 • Kennisinstellingen
 • Advocatenkantoren
 • Adviesbureaus

Congres advies?

Neem contact op met onze adviseur:
📧 Tonnie van Zanten
T: 040 - 297 27 80


Inhoudelijke vragen of partnership?

📧 Bianca Bendriss
Vertical Expert Duurzaamheid

📧 Luc Giesen
Strategic Partnership Manager


Official host

 

Partners:


Partner worden van het Nationaal Warmte Congres?

Draagt jouw organisatie bij aan de warmtesector in Nederland? Word dan partner van Het Nationaal Warmte Congres en laat de sector kennismaken met je visie en expertise en ontmoet je potentiële klanten. Je kunt bijvoorbeeld een lezing of sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting aanbieden of op een andere ludieke manier jouw organisatie profileren.

De voordelen van een partnership:

 • Profileer je organisatie of dienst aan de bezoekers middels een inhoudelijke bijdrage
 • Toegangsbeleid; hoog percentage directe doelgroep door nieuw prijsstelling
 • Je lift mee op vele marketingacties (brochure, emailings, social media, vakbladen e.d.)
 • Gegarandeerde contacten door matchmaking of een exclusieve vip-meeting
 • Hoeveel contacten leg je normaal op 1 dag?

Wil je meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan contact op met:

Luc Giesen
Strategic Partnership Manager
+31 (0)6 22 136 100

Mediakit PartnersBeste partner van het Nationaal Warmte Congres 2021,

Wij brengen het congres volop onder de aandacht via diverse mediakanalen. Op deze pagina vind je allerlei teksten en beeldmateriaal die je kunt gebruiken om ook jullie netwerk enthousiast te maken!
Mocht je nog iets missen of vragen hebben over de marketing, neem dan contact op met Inger de Grefte, de online marketeer van het congres.

Nationaal Warmte Congres | 25 november 2021

De warmtetransitie heeft niet stil gestaan het afgelopen jaar, maar er is behoefte aan kennisuitwisseling en netwerken. Er zijn cruciale besluiten die genomen moeten worden. De samenstelling van het nieuwe kabinet zal voor een deel bepalend zijn voor de wijze en de snelheid waarmee de transitie verder ingevuld gaat worden. Maar ondertussen kunnen we als sector zeker voorsorteren. Daarom brengen we alle stakeholders samen om met elkaar in gesprek te gaan en te werken aan concrete oplossingen. Wat hebben we nodig? Wat moet er gebeuren? En als de transitie nog niet optimaal verloopt, hoe komen we dan wél verder?

Lees snel verder op de website van het Nationaal Warmte Congres en profiteer van de relatiekorting.

Nationaal Warmte Congres | 25 november 2021

De warmtetransitie heeft niet stil gestaan het afgelopen jaar, maar er is behoefte aan kennisuitwisseling en netwerken. Er zijn cruciale besluiten die genomen moeten worden. De samenstelling van het nieuwe kabinet zal voor een deel bepalend zijn voor de wijze en de snelheid waarmee de transitie verder ingevuld gaat worden. Maar ondertussen kunnen we als sector zeker voorsorteren. Daarom brengen we alle stakeholders samen om met elkaar in gesprek te gaan en te werken aan concrete oplossingen. Wat hebben we nodig? Wat moet er gebeuren? En als de transitie nog niet optimaal verloopt, hoe komen we dan wél verder?

Op de website van het Nationaal Warmte Congres vind je meer informatie over het programma en alle sprekers.

Relaties van [bedrijfsnaam] kunnen gebruik maken van een speciaal kortingsaanbod. Je ontvangt 20% korting op de deelnamekosten. Wil je gebruikmaken van deze korting? Schrijf je in via deze link: [ontvangen url toevoegen] of meld je aan via de inschrijfspagina en vul de kortingscode [...] in.
Nationaal Warmte Congres | 25 november 2021

De warmtetransitie heeft niet stil gestaan het afgelopen jaar, maar er is behoefte aan kennisuitwisseling en netwerken. Daarom brengen we alle stakeholders samen om met elkaar in gesprek te gaan en te werken aan concrete oplossingen. Wat hebben we nodig? Wat moet er gebeuren? En als de transitie nog niet optimaal verloopt, hoe komen we dan wél verder?

Op de website van het Nationaal Warmte Congres vind je meer informatie over het programma en alle sprekers.

 • Benieuwd naar de sprekers van het Nationaal #Warmtecongres? Ontmoet ze op 25 november https://bit.ly/2xbnKIl
 • Op 25 november vindt de 14e editie van het Nationaal #Warmtecongres plaats! Ben jij er ook bij? https://bit.ly/2xbnKIl
 • De warmtetransitie: hoe gaan we dat uitvoeren? Dit jaar is het Nationaal #Warmtecongres weer live in Ahoy Rotterdam! https://bit.ly/2xbnKIl

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Luc Giesen

Talkshow Warmte aan Tafel

 

Oktober 2020
Juni 2021

Je investering

   
Overheden, kennisinstellingen en woningcorporaties € 299,-
Energiecoöperaties* € 49,-
Overige organisaties € 699,-

Deze prijzen zijn excl. BTW en incl. koffie, thee, lunch en borrel na het congres.
* Je inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of je aan de gestelde criteria voldoet.

 

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Het Nationaal Warmte Congres
Inlogcode:

Congres | 2021-11-25