Het Nationaal Warmte Congres

Hét nationale platform voor alle stakeholders in de warmte sector

28 november 2019 | Evoluon, Eindhoven

Wij zijn reeds gestart om het programma voor 2019 samen te stellen. Heeft u een onderwerp, praktijkcase of spreker die niet mag ontbreken tijdens deze dag, neem dan contact op met Bianca Bendriss, b.bendriss@euroforum.nl

 


Warmtetransitie; make it happen!

Bent u ook op zoek naar de mogelijkheden om de warmtetransitie uit te voeren? Hoe u het concreet kunt maken? Hoe we van gas naar gasloos kunnen gaan?
Het Klimaatakkoord bepaalt de hoofdlijnen en in het najaar worden concrete programma’s uitgewerkt. Maar u moet hiermee verder aan de slag.
Daarbij moet u keuzes maken. Dat is niet altijd eenvoudig. Want ieder gebied heeft een eigen oplossing om de warmtevoorziening te verduurzamen. Als stakeholder werkt u daarbij samen met andere stakeholders en dat vergt inzicht in de verschillende belangen. Hoe zorgt u dat de eindgebruiker uw plannen omarmt? Hoe creëert u draagvlak?

Tijdens het Nationaal Warmte Congres krijgt u antwoord op alle vraagstukken die op uw pad komen in de warmtetransitie. De hele sector komt hier samen om met elkaar ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren. U gaat na deze dag naar huis met een duidelijk inzicht over wat er moet gebeuren, ideeën die u direct toe kunt passen in uw praktijk en waardevolle nieuwe contacten die samen met u deze transitie uit kunnen voeren.

Official hosts: Gemeente Eindhoven & Metropoolregio Eindhoven
 
Bekijk de foto's van 2018 Beluister de podcasts


Bekijk de foto's van 2018


Een greep uit de sprekersHarriët Tiemens

Wethouder, Gemeente Nijmegen

Peter Drenth

Gedeputeerde, Provincie Gelderland

Diederik Samsom

Voorzitter van de Sectortafel Gebouwde Omgeving voor het Klimaatakkoord

Meindert Smallenbroek

Directeur Energie en Omgeving, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Beluister de podcast


Jos van Dalen

Kwartiermaker Programma Aardgasvrije Wijken, Ministerie van Binnenlandse Zaken

Jan Fokkema

Directeur, NEPROM

Jop Fackeldey

Gedeputeerde, Provincie Flevoland, Bestuurslid, IPO, portefeuille Energie

Dirk Jan van der Zeep

Bestuurder, Portaal


Official Hosts


O.a. de volgende thema’s die spelen komen aan bod:

 • Het Klimaatakkoord; hoe gaat het uitgevoerd worden en wat betekent dat voor u?
 • Hoe gaan we om met het maatschappelijke vraagstuk? Hoe krijgen we de burger mee in de warmtetransitie?
 • Wat is uw rol in de warmtetransitie? Neemt u de regie?
 • Wet- en regelgeving als structuur voor de markt; waar moet u rekening mee houden?
 • Hoe brengen we de warmtetransitie van landelijk naar regionaal naar lokaal naar wijkniveau?
 • Een aardgasvrije gebouwde omgeving; nieuwbouw en bestaande bouw. Een immense opgave, maar het kan wel, ook bij u!
 • De Grootschalige Proeftuinen Aardgasvrije Wijken; hoe gaan zij concreet aan de slag?
 • De industrie in de warmtetransitie; hoe sla je twee vliegen in één klap en verduurzaam je je energievoorziening en benut je je restwarmte?
 • Van gas naar gasloos; welke oplossingen zijn er en welke is de meest ideale voor uw situatie?
 • Hoe kunt u duurzame warmte ook écht duurzaam maken?
 • Hoe komt u tot een succesvolle business case? Hoe kunt u uw projecten financieren?

Dit en meer komt tijdens deze dag aan bod. Het programma biedt volop de mogelijkheid om alles te horen over oplossingen voor uw eigen praktijk.

 • Plenaire speeches van de absolute experts
 • Ronde Tafel Sessies met meer dan 25 concrete voorbeelden uit de praktijk
 • Open Your Mind Sessies waarbij u zelf interactief aan de slag gaat
 • Een Start Up Carrousel waar u alles hoort over nieuwe technologieën
 • Veel netwerkmomenten om bij te praten met ruim 400 andere stakeholders om zo samen tot nieuwe inzichten, ideeën en samenwerkingen te komen

Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling ziet toe op de kwaliteit van het programma. Zij dragen de warmtesector een warm hart toe en zien het nut en de noodzaak van nieuwe initiatieven op het gebied van warmte. Wij stellen graag aan u voor:
Teun Bokhoven, Voorzitter, NVDE, Voorzitter, TKI Urban Energy 
Jantine Kriens, Voorzitter Directieraad, VNG 
Henry Meijdam, Algemeen Directeur, IPO 
Marnix Norder, Voorzitter, Aedes 
Gert-Jan Lankhorst, Voorzitter, VEMW 
Albert Vermue, Algemeen Directeur, Unie van Waterschappen 

 


Raad van Advies

Het programma is samengesteld in nauw overleg met de experts uit de warmtesector. De volgende adviesraadleden zijn hier o.a. bij betrokken:

Leo Brouwer, Senior Programma Adviseur Energie en Warmte in de Gebouwde Omgeving, RVO
Jannis van Zanten, Projectleider Warmte, Afval Energiebedrijf Amsterdam / Gemeente Amsterdam
Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Nuon
Sonja van Vooren, Programma Manager, Eneco Warmte & Koude
Nathalie Hulsen-Bax, Manager Marketingcommunicatie, Ennatuurlijk
Eveline van der Hek, Senior Communications Advisor, Gasunie
Brenda Schoumans, Business Developer, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling

Hans Otten, Senior Consultant Duurzame Warmte, Greenvis
Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Rick Heerink, Innovation & Change Manager, Stedin
Kees van Daalen, Strategisch Adviseur Energie, Enexis
Sander Berkhout
, Business Developer, Balance


Volg ons op social media!

Wij houden u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom o.a. het warmte congres. Kom in contact met uw vakgenoten en deel uw kennis en ervaring!

Praat mee onder #warmtecongres of volg ons via @EnergieNu. 

 

Wij zijn reeds gestart om het programma voor 2019 samen te stellen. Heeft u een onderwerp, praktijkcase of spreker die niet mag ontbreken tijdens deze dag, neem dan contact op met Bianca Bendriss, b.bendriss@euroforum.nl


 

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

08:00

Breakfast Clubs

In een informele setting discussieert u met een kleine groep genodigden over cruciale topics. Start de dag met een lekker ontbijt en aangenaam gezelschap.

Ontbijtsessie Jong Warmtenetwerk
‘The war on (young) talent’ in de warmtesector
Vroeger bleef de warmteprofessional trouw aan de werkgever, tegenwoordig is de kans groot dat jonge werknemers maximaal vijf jaar in dienst blijven. En eerlijk is eerlijk: er valt ook veel te kiezen. De warmtesector groeit snel en jong talent is schaars. Wat vinden jong professionals in de warmtesector aantrekkelijk aan een werkgever? Hoe behoud je ze en hoe zorg je ervoor dat jong en oud samen in harmonie Nederland voorzien van duurzame warmte? Tijdens het ontbijt gaan we hier dieper op in en bedenken we een aantal discussiepunten die terugkomen in het plenaire deel van het Warmtecongres. Dus jong én oud: wees welkom en geef je mening! 

Hosted by Jong Warmtenetwerk

De lokale warmtetransitie, van idee naar concreet plan
Het realiseren van de CO2 reductie doelstellingen in de gebouwde omgeving heeft een grote impact op o.a. gemeenten, vastgoedbeheerders en bewoners. In het ‘Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ wordt voorgesteld dat gemeenten uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen met daarin vastgelegd een tijdspad voor de verduurzaming van woonwijken. Maar hoe creëer je een solide en economisch haalbaar plan voor de warmtetransitie? Welke stakeholders wil je aan tafel? Welke stappen zet je eerst om spijt achteraf te voorkomen?

Tijdens deze breakfast sessie gaan we antwoord geven op bovenstaande vragen en andere vragen zoals:

 • Wat zijn úw lokale warmtebronnen als alternatief voor aardgas? 
 • Welke slimme combinatie van warmtebronnen is economisch/technisch rendabel? 
 • Welke energie-infrastructuur is hierbij nodig? 
 • Garanderen deze alternatieven voldoende warmte voor een acceptabele prijs? 
 • Wat zijn de valkuilen in het proces van idee naar concreet plan?

Aan de hand van voorbeelden biedt DNV GL tijdens het ontbijt inzicht in uitdagingen en praktische oplossingen voor een lokale warmtetransitie. Uiteraard is hierbij voldoende ruimte voor uw vragen, discussie en interactie.
Hosted by DNV GL 
Ben Römgens, Principal Consultant

 


09:00
Ontvangst en registratie

09:30

Opening

Door uw dagvoorzitter Donatello Piras, Professioneel Dagvoorzitter

Donatello zal gedurende de dag het publiek actief bij het programma betrekken. Wij vragen u niet te aarzelen om uw visie en mening naar voren te brengen en uw vragen te stellen. Op deze wijze kunnen we het ook tijdens het plenaire programma tot concrete inzichten komen.

 

Met aansluitend:

De commissie van repliek zal hun (kritische) blik delen tijdens het congres. Deze experts uit de branche dienen als uw klankbord dienen en via kritische vragen het optimale resultaat voor de dag bewerkstelligen.

Met o.a.:
Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn 
Bastiaan van Perlo, Beleidsadviseur Energie, Woonbond

Martien Visser, Manager Corporate Strategy, Gasunie en Lector Energietransitie & Netintegratie, Hanzehogeschool Groningen


09:45Welkom door Official Hosts

Gemeente Nijmegen en Provincie Gelderland zijn dit jaar official hosts van het Nationaal Warmte Congres. In hun welkomstwoord vertellen zij over de warmteprojecten die gerealiseerd worden in de provincie en de gemeente.

Harriët Tiemens, Wethouder, Gemeente Nijmegen

Peter Drenth, Gedeputeerde, Provincie Gelderland


10:05

Keynote Speech

De warmtetransitie in Nederland

 • Voortgang van het Energie- en Klimaatakkoord
 • De parameters voor de warmtetransitie
 • De maatschappelijke opgave

Meindert Smallenbroek, Directeur Energie en Omgeving, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat


10:25

Keynote Speech

Proeftuinen Aardgasvrije Wijken

Jos van Dalen, Kwartiermaker Programma Aardgasvrije Wijken, Ministerie van Binnenlandse Zaken


10:45

Expert Insight

De warmtetransitie in Nederland

 • De infrastructuur voor duurzame warmte
 • Hoe kunnen we samen versnellen?

Marc van der Linden, CEO, Stedin en Voorzitter, Netbeheer Nederland


11:05
Koffie- en theepauze

11:35

Ronde tafel sessies

Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host. Vervolgens gaat men aan de hand van vragen en stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. U heeft verschillende thema's waaruit u kunt kiezen. Er zijn twee rondes, dus u kunt tweemaal een keuze maken.

11.35 - 12.05 Ronde 1
12.10 - 12.40 Ronde 2
Bekijk alle ronde tafel sessies


1. De gemeente als regisseur van de aardgasvrije stad

 • Visie op aardgasvrij Nijmegen
 • Wijkaanpak
 • Ondersteuning lokale initiatieven

Paul Matthieu, Projectmanager Energietransitie, Gemeente Nijmegen
Erik Maessen, Adviseur Energietranitie, Gemeente Nijmegen

2. De kracht van de energiecoöperatie; Traais Energie Collectief

 • Het Traais Warmte Verbond
 • Stap voor stap, straat voor straat
 • Een eigen warmtebedrijf

Pim de Ridder, Initiatiefnemer, Traais Energie Collectief

3. Duurzame verwarming met houtpellets

 • Een duurzame oplossing
 • Vergelijkbare tarieven
 • Hoe zet je een project op?

Jaap van der Haar, Wethouder, Gemeente Meppel

4. Energie-innovaties in de nieuwbouw

 • Systeemdenken in gebiedsontwikkeling
 • Projectontwikkeling 2.0: integraal en vooruitstrevend
 • Duurzame dilemma’s: van betaalbaarheid tot onzekerheid

Maarten Markus, Projectmanager Duurzaamheid, AM


5. Een aardgasvrije wijk; hoe krijg je dat snel voor elkaar?

 • De regierol van de gemeente
 • Draagvlak onder de bewoners
 • Wie betaalt wat?

Anne Janssen, Wethouder, Gemeente Wageningen

6. Welke rol speelt de RES in de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving

 • Hoe passen de verschillende ambities van gemeenten rond gebouwde omgeving en elektriciteit in een regionaal plan?
 • Welke lessen zijn te trekken uit de pilots?
 • Welke afspraken zijn gemaakt in het klimaatakkoord en wat betekent dit voor decentrale overheden

Lennert Goemans, Coördinerend Beleidsmedewerker, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Marjon Bosman, Projectleider Regionale Energiestrategie, VNG

7. Masterplan Aardwarmte: optimale inpassing van geothermie

 • De potentie van (hoge- en lage-temperatuur) aardwarmte
 • Veilig versnellen
 • De interactie tussen aardwarmte en warmtenetten

Frank Schoof, Voorzitter, Platform Geothermie

8. De warmtetransitie in de gemeente Groningen

 • Zo snel mogelijk naar aardgasvrij
 • Samenwerking is een must
 • Duurzame warmte in de bestaande bouw

Dick Takkebos, Directeur, WarmteStad Groningen


9. Publiek v.s. Privaat – overheidsdeelnemingen en de energietransitie

 • Kunnen overheden via publiek aandeelhouderschap de energietransitie en – duurzame – warmte stimuleren?
 • Publiek belang en overheidsbeleid op het vlak van de warmtetransitie
 • Over welke instrumenten kunnen overheden beschikken? Wat kan niet?

Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

10. Het datacenter als restwarmtebron

 • De potentie van datacenter restwarmte
 • Industrie of woningen?

Stijn Grove, Directeur, Dutch Data Center Association

11. 5G een geheel nieuwe benadering van warmtenetwerken; ‘mijnwater’ niet uitgesloten

 • Energie heeft kwaliteit; herken en bedien de klantvraag op het juiste niveau
 • Energiebedrijf van de toekomst is ‘brengen en halen’, we sluiten de kringloop
 • Een warmtepomp-cloud brengt opslagcapaciteit (thermische massa) in het elektriciteitsnet water als kwalitatieve duurzame energie

Herman Eijdems, Innovatiemanager, Mijnwater

12. Hoog-Dalem; een all-electric wijk

 • Het comfort van je energiesysteem
 • Hoe bewoners zelf verduurzamen
 • Je energie optimaal benutten

Dick Rumpff, Beleidsmedewerker Bodem, Energie en Grondstoffen, Gemeente Gorinchem


13. Een warmteplan voor de gemeente; hoe doe je dat?

 • De rol van de gemeente
 • Hoe enthousiasmeer je de bewoners?
 • Is een sluitende business case mogelijk?
 • Tegen welke praktische zaken loop je aan wanneer je in bestaande bouw (eind jaren 60), particulier bezit, een warmtenet wilt aansluiten. Denk aan meterkast problematiek, kosten van netbeheerder, plek van de afleverunit van de SVP, wie organiseert de installatie- en bouwkundige activiteiten achter de voordeur

Jaspert Verplanke, Programmamanager Duurzaamheid, Gemeente Purmerend

14. Water en ondergrond in de energietransitie

 • Water en ondergrond zijn peilers in de energietransitie
 • Transities in waterbeheer en energiemix: overeenkomsten en verschillen
 • Hoe vinden we de juiste maatregelen-mix op lokaal/regionaal niveau?

Ivo Pothof, Specialist Industrial Hydrodynamics, R&D Manager Water en Energy Infra, Deltares

15. Wet- en regelgeving in de warmtetransitie

 • Update gewijzigde Warmtewet
 • Bodemenergie in de energietransitie. Naar een optimale winning
 • Energietransitie in de gebouwde omgeving (opwek van duurzame energie via zonnepanelen)

Ewoud de Vries, Senior Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Edward Brans, Counsel, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

16. Lage temperatuurnetten in de warmtetransitie

 • Beschikbaarheid van (toekomstige) warmtebronnen vragen om lagere temperatuur in het warmtenet
 • Buffering van warmte, o.a. voor seizoensopslag, is integraal onderdeel van het netontwerp
 • Investeringen voor verdere energiebesparing blijven mogelijk en rendabel voor alle partijen in de keten.

Leon Piepers, Gebiedsverkenner DGO, Enpuls


17. Financiering van de warmtetransitie voor de particuliere woningmarkt

 • Hoe particulieren verleiden te investeren (bewoners/eigenaren en VVE’s)?
 • Sluiten financieringsinstrumenten aan bij wensen particulier?
 • Rol gemeente in de transitie particuliere markt

Floris van der Veen, RebelGroup
Roelof Kooistra, RebelGroup

18. Kansen voor grootschalige ondergrondse warmteopslag in warmtenetten

 • Potentie van ondergrondse seizoensopslag van warmte in Nederland
 • Kansen en uitdagingen van de inpassing van warmteopslag-opties
 • Optimaal ontwerpen en opereren van slimme en duurzame warmtenetten

Maurice Hanegraaf, Business Director Geo Energy, ECN part of TNO
Joris Koornneef, Strategy Consultant Geo Energy Storage, ECN part of TNO

19. Warmtescenario: kansen van waterstof en zonnewarmte in de regio!

 • Waterstof voor warmte(netten)!
 • Zonnewarmte combinatie belangrijk bij (aard)gasvrij
 • Vertaling naar de regio

Rutger Bianchi, Consultant Energie & Duurzaamheid, Berenschot

20. Warmtenet Ede

 • Waarom lukt het in Ede wel?
 • De gemeente als facilitator
 • Hoe bereik je schaalvergroting?

Jeroen Overvelde, Projectleider Tracé Warmtenet, Gemeente Ede
Henk Klaver, Warmtebedrijf Ede


21. Goede info is het halve werk

 • Energiebesparing en duurzame opwekking en het effect op de energierekening
 • Hoe krijgen we de boodschap bij de burger?

Spreker namens NVDE12:40
Lunchpauze
Tijdens de lunchpauze nodigen wij u van harte uit om mee te gaan met onze Start Up Carrousel. Wij nemen u mee langs startende, vernieuwende initiatieven die met hun innovaties de warmtetransitie gaan versnellen. Hoor in 15 minuten tijdens korte pitches de visies van deze gamechangers.

13:40Parallelle Plenaire Speeches

U kunt een keuze maken uit twee plenaire speeches.

Uitdagingen en nieuwe oplossingen in de warmtetransitie

Harrie van der Wielen, Businessmanager, Nuon Warmte


CO2-uitstoot naar nul tegen laagst mogelijk maatschappelijke kosten

 • Hybride-verwarmingssystemen: oplossing voor de korte termijn?
 • Waterstof: waan of winnaar?
 • Net(werk) van de toekomst!

Henk Sijbring, Voorzitter, Nederlandse Verwarmingsindustrie


14:10

Open Your Mind Sessies

Tijdens deze sessies kunt u een keuze maken uit verschillende opties. Iedere sessie heeft een eigen invulling zodat u de inhoud en werkvorm kunt kiezen die aansluit bij uw interesse. Bij alle sessies staat interactie voorop en heeft u de ruimte om uw eigen vraagstukken in te brengen.

Bekijk alle Open Your Mind sessies


A. Aan de slag met de (verplichte) transitievisie warmte

Heel Nederland moet eraan geloven. In het Klimaat- en Energieakkoord staat dat alle gemeenten in 2021 een transitievisie warmte hebben vastgesteld. In dit plan maak je samen met woningcorporaties, netbeheerders en andere partners keuzes over de fasering en invulling van je route naar aardgasvrij. Hoe moet die transitievisie er precies uitzien? Hoe stem je je plannen af op de regionale energie strategie (RES) die gelijktijdig wordt opgesteld? Hoe betrek je bewoners bij keuzes die je maakt? En hoe zorg je ervoor dat de visie landt in een programma, waarin je samen met je partners verder werkt aan de uitvoering per wijk?

In deze workshop nemen we je mee in deze vragen, met up to date kennis, visualisaties met data en kaarten én aan de hand van praktijkervaringen uit verschillende gemeentes. We dagen je uit om zelf aan de slag te gaan en geven je inzicht in de stappen om tot een gedragen visie te komen.

Na deze workshop weet je:

 • Wat de transitievisie warmte is
 • Hoe het proces eruit ziet om samen met je stakeholders tot een transitievisie warmte te komen
 • Waar jij kunt beginnen

Jade Oudejans, Adviseur Warmte, Over MorgenB. Financiering van warmteprojecten

 • Eisen voor bankfinanciering
 • Onrendabele top
 • Impact gebruik innovatieve technieken op financiering met betrouwbare en volledige data

Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Dirk Jan van Swaay, Directeur Energietransitie en PPP, ING Bank


C. Marktplaats voor aardgasvrije kennis bij gemeenten: stel uw vraag en bekijk ervaringen van anderen!

In de Green Deals Aardgasvrije Wijken en Smart Energy Cities is door meer dan 40 gemeenten ervaring opgedaan op weg naar aardgasvrije wijken. Dat heeft geleid tot mooie voorbeelden en best practices, maar ook tot aanvullende vragen die nog niet beantwoord zijn. Beide hebben we geïnventariseerd.
Tijdens deze sessie kunt u interessante ervaringen van andere gemeenten ‘ophalen’, en uw eigen vragen en knelpunten inbrengen. Dat kunnen vragen aan andere gemeenten zijn, of vragen aan anderen (het Rijk, netwerkbedrijven, etc). De aangeboden ervaringen neemt u mee naar huis en uw ingebrachte vragen worden meegenomen in het kennis- en leerprogramma rondom de proeftuinen Aardgasvrije Wijken.

Leo Brouwer, Senior Programma Adviseur Energie en Warmte in de Gebouwde Omgeving, RVO
Roy Blokvoort, Adviseur Warmtetransitie, RVO
Liesbeth Schipper, Programma Manager, Smart Energy Cities
Annelies Dijkzeul, Partner, KWINK groep


D. De "Dark Side" van de energietransitie

Help! Wat als de energietransitie straks wordt uitgevoerd?

 • Waar haal je dan al het acuut gekwalificeerde personeel vandaan en hoe sorteer je personeel voor op veranderingen gerelateerd aan de energietransitie?
 • Hoe kunnen we effectief omgaan met de implicaties van de energietransitie voor de werkvloer?
 • Leer in deze Open Your Mind Sessie meer over het creëren van wendbare mensen die bijdragen aan de energietransitie nu en later

Marijn Tielemans en Rowena Li, HR professionals met focus op Talent Management en Strategie-executie, Balance/Hudson


E. De geschiedenis herhaalt zich

In 2010 legde Eteck zich 100% toe op de realisatie en exploitatie van duurzame installaties, voornamelijk om de nieuwbouw gasloos te krijgen.
Eteck groeide in die periode van 700 naar 35.000 duurzame warmte (en koude) aansluitingen. In 2018 is de nieuwbouw gasloos en staat de volgende uitdaging voor de deur:
het gasloos krijgen van de bestaande bouw. Ook hier geldt voor Eteck; ‘’Niet praten maar doen!’’
Aan de hand van een concrete business case laten wij zien dat wij u ook hierbij kunnen helpen en begeleiden. U hoeft niet te wachten tot morgen!

Merijn Brouwer, Ontwikkelaar, Eteck


F. Bewonersspel ‘HIER begint het’: warmtetransitie voor beginners

Voor HIER verwarmt werd het afgelopen halfjaar een abonnement ontwikkeld dat gemeenten ondersteunt in bewonerscommunicatie in de warmtetransitie.
Onderdeel van dit abonnement is het bewonersspel ‘HIER begint het’. Dit spel, dat een vervolg is op het Klimaatstraatfeest, zal buurtbewoners samen op een leuke, laagdrempelige manier in aanraking brengen met wonen zonder aardgas. Tijdens het Nationaal Warmte Congres zal het spel interactief toegelicht en waar mogelijk gespeeld worden.

Monique Bollen, Programmamanager HIER verwarmt
Sanne Dietz, Projectmanager bewonersspel 'HIER begint het'


G. OMONS – het beste besluit neem je samen!

Nederland gaat stoppen met aardgas en over op nieuwe, duurzame vormen van energie! Bijna iedere Nederlander gaat hiermee te maken krijgen. Het is ondenkbaar dat we bewoners niet betrekken bij dit proces. Omons is dé tool die gemeenten en haar bewoners bij hun besluitvormingsproces kunnen gebruiken. Door inzicht te bieden in de impact van individuele en collectieve keuzes voor nieuwe energie komt men samen tot een gedragen oplossing.

Joanne de Vink, Business Ontwikkelaar, Omons


14:50
Koffie- en theepauze

15:20

Keynote Speech Diederik Samsom

De warmtetransitie in de gebouwde omgeving

 • Nieuwbouw versus bestaande bouw
 • De inkeerregeling; wat te doen met reeds geplande projecten?
 • Hoe houden we het betaalbaar?

Diederik Samsom, Voorzitter van de Sectortafel Gebouwde Omgeving voor het Klimaatakkoord, Voorzitter van de Programmaraad Energietransitie bij de Drechtsteden en Adviseur bij HVC


15:40Ask Me Anything Table

Tijdens dit interview in een DWDD-setting gaan we in gesprek met belangrijke stakeholders in de warmtetransitie.

Wie pakt zijn verantwoordelijkheid in de warmtetransitie? Hoe kunnen we zelf beweging creëren? Niet door te blijven praten, maar door daadwerkelijk aan de slag te gaan. Hoe maken we het concreet?

Door al uw input gedurende de dag kunnen wij de deelnemers aan het interview gerichte vragen stellen.

Mogelijke onderwerpen:

 • Het Klimaatakkoord; wat moet er nu concreet gebeuren?
 • Het maatschappelijke vraagstuk; hoe krijg je de eindgebruiker mee aan boord?
 • Hoe kunnen we marktwerking creëren? Iedereen die op het net wil en voldoet aan de eisen mag op het net
 • Hoe duurzaam is een duurzaam warmtenet?
 • Wat zijn betaalbare opties om Nederland aardgasvrij te maken?
 • Hoe leg je verschillende infrastructuren naast elkaar?
 • Is er eigenlijk wel voldoende duurzame warmte?

Met o.a.:

Jan Fokkema, Directeur, NEPROM
Michiel van den Berg, Managing Director Heat and Industrials, Eneco
Jop Fackeldey, Gedeputeerde, Provincie Flevoland, Bestuurslid, IPO, portefeuille Energie
Dirk Jan van der Zeep, Bestuurder, Woningcorporatie Portaal
Bertine Markvoort, Programmamanager Groen Gas, Gasunie
Teun Vercauteren, Ontwikkelaar, Eteck
Jan van der Meer, Wethouder, Gemeente Eindhoven

16:25

Award

Dit jaar reiken we voor het eerst twee Awards uit. Ook warmtenet(werk)en die niet in het bezit zijn van een EMG-verklaring kunnen nu meedingen naar een felbegeerde award.
Wilt u uw warmtenet(werk) aanmelden?

Wilt u uw warmtenet(werk) aanmelden?

Stuur een mail naar b.bendriss@euroforum.nl met de volgende informatie:

Naam:
Bedrijfsnaam:
E-mail:
Telefoon:
Naam warmtenet(werk) wat ze aan willen melden:
Reden waarom het warmtenet(werk) het meest duurzame van Nederland is:

Hosted by Greenvis


16:45
Afsluiting en netwerkborrel
Wij nodigen u van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten met oude bekenden en nieuwe relaties. Zo reist u na de spits weer naar huis. Wij zorgen uiteraard voor een 'warme' snack!
 

Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)


 

 

Wij zijn reeds gestart om het programma voor 2019 samen te stellen. Heeft u een onderwerp, praktijkcase of spreker die niet mag ontbreken tijdens deze dag, neem dan contact op met Bianca Bendriss, b.bendriss@euroforum.nl


Donatello Piras

Dagvoorzitter

Harriët Tiemens

Wethouder, Gemeente Nijmegen

Peter Drenth

Gedeputeerde, Provincie Gelderland

Diederik Samsom

Voorzitter van de Sectortafel Gebouwde Omgeving voor het Klimaatakkoord

Iman Brinkman

Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn


Meindert Smallenbroek

Directeur Energie en Omgeving, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Beluister de podcast

Sanne Dietz

Projectmanager bewonersspel ‘HIER begint het’

Martien Visser

Manager Corporate Strategy, Gasunie en Lector Energietransitie & Netintegratie, Hanzehogeschool Groningen

Jos van Dalen

Kwartiermaker Programma Aardgasvrije Wijken, Ministerie van Binnenlandse Zaken


Harrie van der Wielen

Businessmanager, Nuon Warmte

Jan Fokkema

Directeur, NEPROM

Jop Fackeldey

Gedeputeerde, Provincie Flevoland, Bestuurslid, IPO, portefeuille Energie
Beluister de podcast

Stijn Grove

Directeur, Dutch Data Center Association


Maarten Markus

Projectmanager Duurzaamheid, AM

Lennert Goemans

Coördinerend Beleidsmedewerker, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Marjon Bosman

Projectleider Regionale Energiestrategie, VNG

Pim de Ridder

Initiatiefnemer, Traais Energie Collectief

Fotograaf René Schotanus

Beluister de podcast


Jaap van der Haar

Wethouder, Gemeente Meppel

Fotograaf Daniel Bakker

Sander de Jong

Projectleider Geothermie, EBN

Dick Takkebos

Directeur, WarmteStad Groningen

Leo Brouwer

Senior Programma Adviseur Energie en Warmte in de Gebouwde Omgeving, RVO


Dirk Jan van der Zeep

Bestuurder, Portaal

Marc van der Linden

CEO, Stedin - Voorzitter, Netbeheer Nederland

Bastiaan van Perlo

Beleidsadviseur Energie, Woonbond

Henk Sijbring

Voorzitter, Nederlandse Verwarmingsindustrie


Michiel van den Berg

Managing Director Heat and Industrials, Eneco

Bertine Markvoort

Programmamanager Groen Gas, Gasunie

Teun Vercauteren

Ontwikkelaar, Eteck

Paul Matthieu

Projectmanager Energietransitie, Gemeente Nijmegen


Erik Maessen

Adviseur Energietranitie, Gemeente Nijmegen

Frank Schoof

Voorzitter, Platform Geothermie

Herman Eijdems

Innovatiemanager, Mijnwater

Dick Rumpff

Beleidsmedewerker Bodem, Energie en Grondstoffen, Gemeente Gorinchem


Ivo Pothof

Specialist Industrial Hydrodynamics, R&D Manager Water en Energ y Infra, Deltares

Ewoud de Vries

Senior Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Edward Brans

Legal Counsel, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Maurice Hanegraaf

Business Director Geo Energy, ECN part of TNO


Joris Koornneef

Strategy Consultant Geo Energy Storage,ECN part of TNO
Beluister de podcast

Floris van der Veen

RebelGroup

Roelof Kooistra

RebelGroup

Jade Oudejans

Adviseur Warmte, Over Morgen


Dirk Jan van Swaay

Directeur Energietransitie en PPP, ING Bank

Merijn Brouwer

Ontwikkelaar, Eteck

Marijn Tielemans

HR professional met focus op Talent Management en Strategie-executie, Balance/Hudson

Rowena Li

HR professional met focus op Talent Management en Strategie-executie, Balance/Hudson


Monique Bollen

Programmamanager HIER verwarmt

Jan van der Meer

Wethouder, Gemeente Eindhoven
Beluister de podactRaad van Advies

Het programma is samengesteld in nauw overleg met de experts uit de warmtesector. De volgende adviesraadleden zijn hier o.a. bij betrokken:

 • Leo Brouwer, Senior Programma Adviseur Energie en Warmte in de Gebouwde Omgeving, RVO
 • Jannis van Zanten, Projectleider Warmte, Afval Energiebedrijf Amsterdam / Gemeente Amsterdam
 • Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Nuon
 • Sonja van Vooren, Programma Manager, Eneco Warmte & Koude
 • Nathalie Hulsen-Bax, Manager Marketingcommunicatie, Ennatuurlijk
 • Eveline van der Hek, Senior Communications Advisor, Gasunie
 • Brenda Schoumans, Business Developer, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling
 • Hans Otten, Senior Consultant Duurzame Warmte, Greenvis
 • Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
 • Rick Heerink, Innovation & Change Manager, Stedin
 • Kees van Daalen, Strategisch Adviseur Energie, Enexis
 • Sander Berkhout, Business Developer, Balance

Wij zijn reeds gestart om het programma voor 2019 samen te stellen. Heeft u een onderwerp, praktijkcase of spreker die niet mag ontbreken tijdens deze dag, neem dan contact op met Bianca Bendriss, b.bendriss@euroforum.nl


 

Locatie

Concertgebouw de Vereeniging Nijmegen
Keizer Karelplein 2d
6511 NC Nijmegen
Routebeschrijving

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Nationaal Warmte Congres?
Neem dan contact op met onze adviseur
Niehk Senders
040-2974951


 

Uw investering

 

  Congres
Energiecoöperaties* € 49,-*
Overheden, kennisinstellingen en woningcorporaties € 499,-
Overige organisaties € 799,-

Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en borrel na het congres.
Daarnaast ontvangt u toegang tot een waardevolle digitale syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken

*Uw inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of u aan de gestelde criteria voldoet.


Bestemd voor

Het Nationaal Warmte Congres 2018 is ontwikkeld voor iedereen die bij wil dragen aan de warmtetransitie. Werkzaam bij:

 • Rijk, provincies, gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Verenigingen van Eigenaren
 • Bewoners- en huurdersverenigingen
 • Industrie en mkb
 • Warmtebedrijven
 • Energiebedrijven
 • Netbeheerders
 • Afvalbedrijven
 • (Glas)tuinbouwbedrijven
 • Installatiebedrijven
 • Technologiebedrijven
 • Energiecoöperaties
 • Bouw- en vastgoedbedrijven
 • Natuur- en milieuorganisaties
 • Kennisinstellingen
 • Omgevingsdiensten
 • Waterschappen
 • Brancheorganisaties
 • Bedrijfsverenigingen
 • Parkmanagement
 • Projectontwikkelaars
 • Financiële instellingen
 • Advocatenkantoren
 • Adviesbureaus

Een greep uit de aanwezigen in 2017:
ASN Bank ● Autoriteit Consument & Markt ● Cogas ● Comsof ● Enexis ● ENGIE Energie Nederland ● Gemeente Arnhem | Den Haag | Haarlem | Katwijk | Landgraaf | Leiden | Nijmegen | Purmerend ● HVG Law LLP ● LTO Glaskracht ● NautaDutilh ● Oost-Vlaanderen Energielandschap ● Provinciaal Drinkwaterbedrijf Noord-Holland ● Provincie Oost-Vlaanderen ● RVO ● Scheer & Foppen Installatietechniek  ● Stek Advocaten ● TU/e ● WarmteStad ● Zownw

Schrijf u in!


 


Wij zijn reeds gestart om het programma voor 2019 samen te stellen. Heeft u een onderwerp, praktijkcase of spreker die niet mag ontbreken tijdens deze dag, neem dan contact op met Bianca Bendriss, b.bendriss@euroforum.nl


 

Aardgasvrij en CO₂-neutraal; hoe doe je dat?

Deze sessie is uitsluitend toegankelijk voor woningcorporaties

12.45

Ontvangst en registratie met lunch

 

13.45

Welkom

door de sessieleider

13.55

Samen naar een gasloze wijk

 • Hoe kom je toch een goede samenwerking met alle stakeholders?
 • Hoe kom je samen tot een succesvolle business case?
 • Praktijkvoorbeelden

Paul van Roosmalen, Directeur-Bestuurder, Woningbouwstichting De Gemeenschap
Liesbeth van Asten, Directeur-Bestuurder, Volkshuisvesting Arnhem

14.20

Gas uit, warmte aan in de praktijk

 • Waar begin je?
 • Hoe neem je bewoners mee en zorg je voor 70% akkoord?
 • Wat zijn de kosten?
 • Praktijkcase

Mireille Jongen, Key Accountmanager, Ennatuurlijk

14.45

De uitvoering van het Klimaatakkoord en de rol van de woningcorporatie

 • Corporaties als startmotor van de transitie
 • Hoe houden we het betaalbaar?

Met aansluitend Q&A

Diederik Samsom, Voorzitter van de Sectortafel Gebouwde Omgeving voor het Klimaatakkoord. Voorzitter van de Programmaraad Energietransitie bij de Drechtsteden en Adviseur bij HVC

15.05

Koffie- en theepauze

 

15.30

Pitches ronde tafels

 

15.40

Ronde tafel sessies

Aan iedere tafel wordt een specifiek thema kort ingeleid door een tafel host. Vervolgens ga je aan de hand van vragen en stellingen in gesprek met je collega’s van andere woningcorporaties om kennis en ervaringen uit te wisselen. Je hebt verschillende thema's waaruit je kunt kiezen. Er zijn twee rondes, dus je kunt tweemaal een keuze maken.

15.40 – 16.10 Ronde 1
16.15 – 16.45 Ronde 2Bekijk alle Ronde tafel sessies


1. De aardgasvrije wijk in de praktijk

 • Hoe geef je een wijkgerichte aanpak vorm?
 • Wie zijn je mede-stakeholders?
 • Hoe kun je je verantwoordelijkheid nemen?

Gerwen van der Linden, Adviseur Vastgoed, Dunavie en Warmteregisseur, Holland Rijnland

2. Aardgasvrij en CO2-neutraal; de corporatie aan zet

Woningcorporaties worden gezien als de motor van de warmtetransitie. De grote rol die corporaties van de Klimaattafel gebouwde omgeving toebedeeld hebben gekregen, betekent ook dat zij aan zet zijn in het tempo van de warmtetransitie en de keuzes die op lokaal niveau gemaakt worden. Maar hoe pak je dat nou concreet aan?

Na deze ronde tafel sessie weet je:

 • Aardgasvrij en CO2-neutraal: wat betekent dit voor je vastgoed en voor het andere vastgoed in de wijken waar je actief bent?
 • Wat betekent de warmtetransitie voor je planningen en financiering?
 • Welke rol kun je pakken richting huurders, gemeenten en andere stakeholders, hoe stimuleer je de benodigde samenwerking en hoe maak je de juiste keuzes?

Emmy Elgersma, Adviseur, Over Morgen

3. Bewonerscommunicatie; hoe krijg je de eindgebruiker mee?

 • Wie zijn je ambassadeurs?
 • Waar worden bewoners enthousiast van?
 • Wat als je het niet voor elkaar krijgt?

Monique Bollen, Programmamanager HIER verwarmt
Sanne Dietz, Projectmanager bewonersspel 'HIER begint het'

4. Hoe maken we de energietransitie betaalbaar voor huurder en verhuurder?

 • Maximale CO2 reductie is een kwestie van samenwerking
 • Aanbod en oplossingen vanuit de verwarmingsindustrie

Henk Sijbring, Voorzitter, Nederlandse Verwarmingsindustrie16.45

Afsluiting en netwerkborrel

Wij nodigen je van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten met je collega’s. Zo reis je na de spits weer naar huis. Wij zorgen uiteraard voor een 'warme' snack!


Het complete programma handig in één overzicht? Download het programma! (pdf)


Wij zijn reeds gestart om het programma voor 2019 samen te stellen. Heeft u een onderwerp, praktijkcase of spreker die niet mag ontbreken tijdens deze dag, neem dan contact op met Bianca Bendriss, b.bendriss@euroforum.nl


 

Official Hosts

 

Partners:


 

Partner worden van het congres in 2019?

Draagt uw organisatie bij aan de warmtesector in Nederland? Word dan partner van Het Nationaal Warmte Congres en laat de sector kennismaken met uw visie en expertise en ontmoet uw potentiële klanten. U kunt bijvoorbeeld een lezing of sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting aanbieden of op een andere ludieke manier uw organisatie profileren.

De voordelen van een partnership:

 • Profileer uw organisatie of dienst aan de bezoekers middels een inhoudelijke bijdrage
 • Toegangsbeleid; hoog percentage directe doelgroep door nieuw prijsstelling
 • U lift mee op vele marketingacties (brochure, emailings, social media, vakbladen e.d.)
 • Gegarandeerde contacten door matchmaking of een exclusieve vip-meeting
 • Hoeveel contacten legt u normaal op 1 dag?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan contact op met:

Luc Giesen
Strategic Partnership Manager
+31 (0)6 22 136 100

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Het Nationaal Warmte Congres

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Het Nationaal Warmte Congres start op 08-11-2018 in Concertgebouw de Vereeniging Nijmegen!

Het Nationaal Warmte Congres

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode: