Opleiding Data Protection Officer

Aanwijzing DPO in veel gevallen verplicht vanaf 2018!

 • Voorkom een geldboete van 20 miljoen of 4% van uw wereldwijde omzet
 • Inzicht in privacy governance, privacy compliance en informatiebeveiliging
 • Maatregelen om risico’s te beheersen en privacy management vorm te geven
 • Antwoord op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • NOREA PE-punten vraagt u zelf eenvoudig aan
De editie in april is vol! Extra editie start op 17 mei.

Ook interessant voor u of uw collega:

 

Verplichte aanstelling Data Protection Officer

De nieuwe Europese privacyverordening, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), verplicht alle overheidsinstellingen en bedrijven die zich toeleggen op extra privacygevoelige activiteiten, om vóór 25 mei 2018 een Data Protection Officer (DPO) / Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te wijzen. Ook voor andere organisaties is de aanwijzing van een DPO een verstandige keuze. Niet alleen omdat u zo hoge boetes en verscherpt toezicht door de landelijke Autoriteit Persoonsgegevens voorkomt. Maar vooral omdat een goede DPO helpt om slimmer in te spelen op de uitdagingen van het digitale tijdperk.

 

Opleiding DPO

DPO’s staan voor vele uitdagingen. De verkorte opleiding van Euroforum in samenwerking met Privacy Management Partners, wordt verzorgd door een ervaren DPO. U leert uit de eerste hand hoe u aan de functie handen en voeten geeft en wat uw valkuilen zijn. De opleiding is praktisch ingestoken en is nuttig voor DPO’s in zowel de publieke als private sector.

 • Wat zijn uw taken en verantwoordelijkheden als DPO?
 • Welke eisen stelt de AVG en op welke manieren kan de DPO-functie worden vormgegeven?
 • Hoe biedt u als DPO meerwaarde voor uw organisatie?
 • Hoe houdt u toezicht op de verwerking van persoonsgegevens?
 • Waaraan herkent u de juiste aanpak?
 • Hoe helpt u de juiste aanpak vorm op te zetten als deze ontbreekt?
 • Hoe gaat u om met Privacy Impact Assessments (PIA’s)?
 • Hoe verhouden PIA’s zich tot Privacy by design en Privacy by default?
 • Wie zijn uw doelgroepen en hoe gaat u met hen om?
 • Hoe schakelt u, voor zover nodig, met het landelijke toezicht (vooral Autoriteit Persoonsgegevens)?

 

U gaat naar huis met:

 • Vakkennis zodat u als Data Protection Officer, Functionaris gegevensbescherming of Privacy Officer direct aan de slag kunt
 • Speerpunten van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming
 • Concrete handvatten en praktijkvoorbeelden om uw werkprocessen in te richten
 • Inzicht in privacy governance, privacy compliance en informatiebeveiliging
 • Maatregelen om risico’s te beheersen en privacy management vorm te geven
 • Een training met aandacht voor bewustwording, communicatie en dilemma’s

Bekijk het volledige programma

 

PMP PrivacyKompas

 

 5 redenen waarom u de opleiding Data Protection Officer moet volgen:

 1. U gaat naar huis met concrete praktijkvoorbeelden en praktische handvatten in de vorm van voorbeelddocumenten en checklists
 2. U kunt op de verschillende thema’s uw eigen case in brengen om de opleiding te laten aansluiten bij uw praktijk en er is voldoende ruimte voor discussie met collega privacy professionals en experts
 3. U beschikt over actuele casuïstiek, jurisprudentie en praktische tips, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 4. U wordt in 4 dagen klaargestoomd voor de praktijk
 5. U ontvangt concrete adviezen van experts en vooruitstrevende DPO’s

“Bereid u in de praktijk voor op de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming”


Gratis het boek "Grip op de AVG" voor alle deelnemers!

'Iedere organisatie heeft met privacy te maken. Veel van hen worstelen met het vinden van een goede aanpak, andere vragen zich af wat hun stakeholders precies van hen verwachten, en weer andere weten niet eens dat ook zij aan de slag moeten" van Koen Versmissen, Jeroen Terstegge, Natalja Krijgsman, PMPartners, Key2Control.

 


Programma van de opleiding Data Protection Officer

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Raamwerk, wetgeving en rol DPO

KennisKennis
De rol van Data Protection Officer

 • Wat moet u weten en kunnen als DPO?
 • Welke taken en verantwoordelijkheden heeft u als DPO?
 • Met welke afspraken, stelsels en structuren heeft u te maken?
 • Wat is een veilige informatiehuishouding?
 • Wat doet een DPO: politieagent of enabler?
 • Welke positie in de organisatie is geschikt voor DPO?
 • Hoe richt u een privacyorganisatie in?
 • Wat zijn de valkuilen?
 • Hoe zorgt u dat de meldprocedure, informatiebeveiliging en privacy management op orde zijn?
 • Hoe werkt het PMP Privacykompas?

kennisKennis

Privacywetgeving

 • Wat zeggen de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?
 • Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen de Wbp en de AVG?
 • Hoe brengt de Algemene Verordening Gegevensbescherming verandering in uw werkzaamheden?
 • Hoe kunt u omgaan met mythes en misverstanden
 • Wat zijn de verplichtingen voor uw organisatie met betrekking tot de meldplicht datalekken, privacy-by-design, het uitvoeren van Privacy Impact Assessments en het aanstellen van een Data Protection Officer?

InspiratieInspiratie

Data Protection Officer aan het woord

 • Hoe richt u de functie van DPO in? Waar is deze gepositioneerd?
 • Wie zijn de andere actoren van een DPO binnen uw organisatie?
 • Wat is de relatie van de DPO met de administratieve organisatie, informatiebeveiliging, ICT, compliance en crisis situaties?
 • Hoe bewaart u onafhankelijkheid in uw werkzaamheden?
 • Hoe kunt u het verantwoord omgaan met persoonsgegevens inbedden in de organisatie?
 • Welke aanpak lag ten grondslag aan uw succes? Wat zijn de leermomenten geweest?

Hoofddocent: mr. Sergej Katus, CIPP/E CIPM FIP


 Het programma uitprinten?
Download de brochure Data Protection Officer!


Module 2

Governance en compliance

KennisKennis
Governance

 • Hoe versterkt u uw organisatie met een privacy management aanpak?
 • Welke oplossingen zijn al aanwezig in uw organisatie, hoe herkent u deze en wat doen deze?
 • Hoe stelt u privacybeleid op?
 • Wat is een privacy management control framework?
 • Wat zijn uw do’s and dont’s?
 • Wat zijn bewerkersafspraken en hoe geeft u deze zinvol vorm?
 • Wat is joint-controllerschap en hoe ziet dat eruit?

InspiratieInspiratie

Privacy compliance

 • Hoe ziet het privacy compliance profiel van úw organisatie er uit?
 • Hoe tilt u privacy compliance in uw organisatie naar een hoger niveau?
 • Wat zijn de valkuilen van compliance in uw organisatie?
 • Wat kunt u leren van andere organisaties?

DoenDoen

Beheersen van de risico’s

 • Wat zijn de risico’s bij het registreren van persoonsgegevens?
 • Hoe identificeert u de risico’s?
 • Welke methodes kunt u toepassen om de risico’s te beheersen?
 • Hoe gaat u om met complexe zaken, zoals het combineren van databronnen, het vewerken van gevoelige persoonsgegevens, crowd control, wifi tracking of vraagstukken over de 3 decentralisaties?
 • Welke risico’s brengen Big Data, analytics en cloud computing met zich mee en hoe kunt u deze beheersen?

Gastspreker: Roy Suurbier, Data Protection Officer


 

Module 3

Privacy bestendig vormgeven van werkprocessen

KennisKennis

Incident management

 • Wat zijn privacy incidenten (waaronder datalekken)?
 • Hoe weet u dat een incident heeft plaatsgevonden?
 • Hoe bepaalt u de ernst van het incident?
 • Welke acties moeten worden ondernomen?

InspiratieInspiratie

Informatie beveiliging

 • Wat zijn de raakvlakken tussen privacy en informatiebeveiliging?
 • Wat wordt bedoeld met bijvoorbeeld ISO 27000 en hoe werkt dat?
 • Wat staat er in een informatie beveiligingsplan en –beleid?
 • Wanneer is informatiebeveiliging passend?
 • Hoe om te gaan met de meldplicht datalekken?

DoenDoen

Bewustwording en dilemma’s

 • Hoe stimuleert u privacy bewustwording binnen uw organisatie?
 • Hoe creëert u draagvlak?
 • Op welke wijze kunt u een bewustwordingscampagne organiseren?
 • Hoe brengt u het advies omtrent privacy over op uw organisatie?
 • Hoe organiseert u inspraak in de organisatie?
 • Met welke privacy dilemma’s heeft u te maken?
 • Hoe gaat u om met privacy dilemma’s?
 • Hoe bevordert u een gewenste cultuur binnen uw organisatie?

Gastspreker: Hilko Batterink, zeer ervaren security officer en beleidsadviseur

Gastspreker: Remko Hendrikse, communicatie specialist


 

Module 4:

PIA's, audit en tooling

KennisKennis

Privacy audit

 • Wat is een privacy audit?
 • Hoe voer je een privacy audit uit?
 • Hoe om te gaan met de uitkomsten van een privacy audit?

InspiratieInspiratie

Tooling

 • Artikel 30-register
 • Gebruik van formats en modellen
 • Softwaretooling

DoenDoen

PIA en PBDD

 • Privacy Impact Assessment (PIA)
  • Wat is een PIA?
  • Welke eisen worden er gesteld aan een PIA?
  • Hoe doet u succesvol een PIA?
  • Aan de hand van een casus gaat u aan de slag met een PIA
  • Adviseren van de uitkomsten van de PIA aan uw management
 • Privacy by Design en Privacy by Default (PBDD)
  • Wat betekenen Privacy by Design en Privacy by Default?
  • Hoe past u dit toe in de praktijk?
  • Wat is de relatie met de nieuwe registerplicht?

Gastspreker: dr. Koen Versmissen, CIPP/E CIPM FIP, Expert op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens

Uw hoofddocent:

 • mr. Sergej Katus, CIPP/E CIPM FIP, partner bij Privacy Management Partners helpt bedrijven en overheidsinstellingen om optimaal om te gaan met privacywetgeving. Sergej is een ervaren Data Protection Officer, onder meer door zijn werk als privacy officer bij de NS en was intensief betrokken bij de totstandkoming van privacywetgeving.

 

Gastsprekers:

 • Drs. ing. Hilko Batterink CISM CIPP/E, principal security consultant bij DPA B-Able, een zeer ervaren security officer en beleidsadviseur met veel expertise op het gebied van Security & Privacy Governance en Security & Privacy Assurance. Tevens lid van de Domeingroep Privacy en kernlid van de domeingroep Governance & Normatiek van het CIP evenals Government and Academic Relations Director voor de ISACA NL Chapter.

 • dr. Koen Versmissen, CIPP/E CIPM FIP, partner bij Privacy Management Partners. Expert op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens met 15 jaar ervaring. Specifieke expertise bij de overheid en in de financiële sector.
 • Roy Suurbier, Data Protection Officer bij Delta Lloyd.
 • Drs. Remko Hendrikse, trainer consultant bij HRD Group en partner bij WAAR, gespecialiseerd in communicatie, management en commercie. Remko staat voor het ontwikkelen en veranderen van gedrag van mensen en culturen van organisaties, waarin veranderingen vanuit de basis tot stand worden gebracht.

 

Algemene informatie over de opleiding Data Protection Officer

 

Datum en Plaats

Editie april 2018 (vol!)

3, 10, 17 en 24 april 2018

    
Extra editie in mei 2018

17, 31 mei, 14 en 21 juni 2018

BCN Utrecht CS  
     BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48    Catharijnesingel 48 
3511 GC Utrecht   3511 GC Utrecht
Routebeschrijving
  Routebeschrijving

 

Voor wie is deze cursus bestemd? 

 • Functionarissen gegevensbescherming
 • Privacy Officers
 • Data Protection Officers
 • Compliance Officers
 • Security officers
 • Information/Data Security Managers
 • Riskmanagers
 • (Bedrijfs)juristen

En ook interessant voor:

 • HR-managers
 • Auditors en controllers
 • Beleidsadviseurs
 • Hoger management en directie

Werkzaam in het bedrijfsleven of bij de overheid.

 

Gratis het boek "Grip op de AVG" voor alle deelnemers!

'Iedere organisatie heeft met privacy te maken. Veel van hen worstelen met het vinden van een goede aanpak, andere vragen zich af wat hun stakeholders precies van hen verwachten, en weer andere weten niet eens dat ook zij aan de slag moeten" van Koen Versmissen, Jeroen Terstegge, Natalja Krijgsman, PMPartners, Key2Control.

 

 

Uw investering

De kosten van deze verkorte opleiding bedragen €3.499,- (excl. btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief toegang tot de online leeromgeving, drinken en een verzorgde lunch op alle cursusdagen.

 

Tijdschema

09.00 uur - Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de dag

Zowel het ochtend- als middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 minuten.

 

Persoonlijk Opleidingsadviseur

Sandra Donkers
Opleidingsadviseur
Tel: 040 -2 972 770

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Congres- en opleidingsmanager privacy:
Marloes Hogervorst
Projectcoördinator:
Jany van Esch
 

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Data Protection Officer inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Opleiding Data Protection Officer start op Start op 3 april 2018 of 17 mei 2018 in BCN Utrecht CS!

data protection officer

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: Start op 3 april 2018 of 17 mei 2018
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

Partners:

Privacy Management Partners

Relevant aanbod

10 Apr

Praktijkcursus De nieuwe AVG

Deze praktijkcursus de nieuwe AVG laat zien wat uw rechten en plichten zijn betreft de naleving van de nieuwe privacywetgeving. Lees meer
Type: 3-daagse cursus | | Lokatie:BCN Utrecht CS

Alle events