Exploitatie Big Data

De kansen en juridische grenzen

Congres | 19 januari 2017 | Jaarbeurs Utrecht

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.

Exploitatie Big Data

Tijdens het congres Exploitatie Big Data staat de exploitatie van Big Data en de kansen en juridische grenzen hiervan centraal, zoals:
 • Wie is ‘eigenaar’ van Big Data en wie heeft er recht op?
 • Wat is de economische waarde van Big Data en hoe kunt u dat beschermen?
 • Wat zijn de mogelijkheden van Big Data en wat de bedreigingen?
 • In hoeverre bent u aansprakelijk als ‘privacy gevoelige’ data lekken?
 • Wat zegt de meest recente jurisprudentie en wat zijn de juridische wensen en eisen t.a.v. toekomstige ontwikkelingen?
 • Wat verlangen we van wet- en regelgeving en van een ‘toezichthouder’?

Reserveer alvast uw plaats

juridische impact big data

Waar gaat het congres Exploitatie Big Data over?

Er zijn vele congressen over Big Data, maar dit congres is uniek omdat het gaat om de exploitatie van Big Data. Door de exploitatie van Big Data:

* Kan TomTom goed aangeven waar de files zijn en haar klanten alternatieve routes aanbieden;
* Kan een energiemaatschappij goed meten hoeveel energie windmolens opwekken en zo efficiënt mogelijk inkopen
en goede afspraken leveringsafspraken met hun klanten maken;
* Kunnen ziekenhuizen efficiëntere en gerichtere behandelingen geven aan patiënten.

Zo lang gemak, efficiency en goedkoper inkopen een rol spelen is dat een enorm voordeel.

Maar misbruik ligt op de loer!

Het wordt lastiger wanneer data worden ‘misbruikt’ voor duurdere aanbiedingen van verzekeringspolissen, ‘oneigenlijk verkregen informatie’ voor product aansprakelijkheid of dat men inspeelt op koopgedrag van ‘koopgrage’ mensen. En de steeds weer oplaaiende discussie: Wat doen Google en Facebook met onze gegevens? En mogen ze dit? Het congres Exploitatie Big Data geeft u inzicht hoe diverse branches Big Data exploiteren. Bekijk het volledige programma


explosie juridische impact big data

Thema's

De thema's die centraal staan tijdens Exploitatie Big Data - De kansen en juridische grenzen zijn:

 • Juridische aspecten van Big Data
 • Exploitatie van Big Data
 • Impact van Big Data op maatschappij en organisaties
 • Aanpakken van Big Data in de organisatie
 • Innovatie en toekomstontwikkelingen Big Data


Bekijk het programmaO.a. deze sprekers staan op het podium:


Prof. dr. M.J. (Jeroen) van den Hoven

Universiteit Delft

Prof. dr. Sander Klous

Universiteit van Amsterdam

Pieter Geelen

TomTom

Bekijk alle sprekers


boek wij zijn big data

Gratis boek 'Wij zijn Big Data'

Prof. Dr. Sander Klous, hoogleraar Big Data aan de Universiteit van Amsterdam, zal tijdens Exploitatie Big Data een plenaire lezing en een workshop geven.  

>>>LEUK! Deelnemers krijgen gratis Sander's boek 'Wij zijn Big Data'.

 


Dit congres is speciaal bestemd voor:
 • Algemeen directeuren
 • IT directeuren
 • Marketing directeuren
 • Privacy managers
 • Hoofd Juridische Zaken
 • Financieel directeuren

 

Interview Sander Klous

Sprker op het congres Sander Klous vertelt in dit interview meer over de impact van Big Data op de maatschappij waaronder veiligheid en privacy.

Lees het interview

Bekijk het programma van Exploitatie Big Data of download, hiernaast, de brochure voor een compleet overzicht.

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

09.30 uur | Welkom en opening door de dagvoorzitter

Berend van der Eijk, Advocaat IT/Commercial, Bird & Bird


09.40 uur | Juridische aspecten van Big Data

 • Exploitatie van Big Data: hoe kunt u de economische waarde beschermen?
 • Wie is eigenaar van Big Data?
 • Wie heeft recht op Big Data?
 • Richtlijn bedrijfsgeheimen

Door: Roelien van Neck, Partner IT/Commercial, Bird & Bird


10.20 uur | TomTom groot gebleven door Big Data

 • Anonieme data als basis voor de diensten van TomTom
 • Hoe verloopt de huidige samenwerking op het gebied van exploitatie van Big Data?
 • Innovatie en ontwikkelingen

Door: Pieter Geelen, mede-oprichter TomTom


11.00 uur | Koffiepauze


11.20 uur | Impact van Big Data op maatschappij en organisaties: nu en in de toekomst

 • Hoe beïnvloeden systemen ons gedrag?
 • Wie profiteert er van Big Data?
 • Exploitatie van Big data: hoe komen we aan trusted Big Data?
 • Zijn onze organisaties er wel klaar voor?
 • Het volgende niveau: platformen en analyses aan de rand.

Door: Prof. dr. Sander Klous, hoogleraar Big Data, Universiteit van Amsterdam 

>>> Lees het interview met Sander Klous waarin hij meer vertelt over de invloed van Big Data op de maatschappij waaronder privacy en veiligheid.


12.00 uur | Big Data panel

Paneldiscussie met vakexperts uit diverse branches zoals de bancaire sector, overheid en gezondheidszorg. De paneldiscussie wordt geleid door: van Prof. dr. Sander Klous, hoogleraar Big Data, Universiteit van Amsterdam 

Onderwerpen: 

 • Wat kunnen wij leren van de Big Data ontwikkelingen in de diverse marktsectoren?
 • Wat zijn de grootste kansen en bedreigingen?
 • Wat zijn de ethische aspecten van de ontwikkelingen?
 • Wie is toezichthouder en hoe staat het met wet- en regelgeving?
 • Toekomstverwachtingen en wat is nodig op juridisch gebied?

Panelleden:

 • Prof. dr. M.J. (Jeroen) van den Hoven, Hoogleraar Ethiek en Techniek, Universiteit Delft
 • Hans Blokpoel, Raadsadviseur, ABD, algemene bestuursdienst en voormalig Algemeen Directeur Belastingen, Belastingdienst
 • Hendrik Jan Bolte, Department head legal, ABN AMRO
 • George de Boer, Leader of Connected Car Initiatives, TomTom
 • Roelien van Neck, Partner IT/Commercial, Bird & Bird

12.45 uur | Lunch


13.45 uur | Workshops

1. Big Data plan voor uw organisatie, hoe pakt u dit aan?
U leert hoe u uw organisatie data gedreven maakt, de volgende onderwerpen komen aan de orde:
 • Welke expertise is er nodig en hoe kom ik er aan?
 • Wat kan er nu dat er 5 jaar geleden niet kon?
 • Welke data heb ik nodig en kan ik daar bij dan?
 • Hoe ga ik om met maatschappelijke verantwoordelijkheden en mijn reputatie?
 • Leuk al die nieuwe mogelijkheden, maar hoe koppel ik dat aan mijn bedrijfsprocessen?
 • Hoodies en pakken, die werken toch niet samen?
Door: Prof. Dr. Sander Klous, hoogleraar Big Data, Universiteit van Amsterdam
2. Jurisprudentie Big Data Up-to-Date

U leert aan de hand van de meest recente jurisprudentie

 • Waar de juridische mogelijkheden en grenzen liggen van exploitatie van Big Data in Nederland
 • Wat de belangrijkste conclusies op dit gebied zijn in het buitenland
 • Wat zijn de juridische wensen en eisen t.a.v. toekomstige ontwikkelingen?

Door: Stephanie Welbergen, Advocaat IT/Commercial, Bird & Bird


3. Mededingingsrecht en Big Data
Tijdens deze workshop worden de mededingingsrechtelijke aspecten van big data besproken en wordt ook nader in gegaan op het recente gezamenlijke rapport van de Franse en Duitse mededingingsautoriteiten.
 • Rapport van 10 mei 2016: Competition Law and Data
 • Big data en marktmacht
 • Misbruik van die positie (art. 24 Mededingingswet en/of art. 102 VwEU).
  • Denk bijvoorbeeld aan: toegangsvraagstukken tot die data maar ook exclusieve gebruiksrechten die worden verleend ten gunste van één bepaalde onderneming.
Door: Janneke Kohlen, Counsel Competition Law, Bird & Bird
 

15.30 uur | Theepauze


15.50 uur |  Korte terugkoppeling workshops

Korte samenvatting van 5 minuten per workshop


16.05 uur | Big data & privacy

De geldende wettelijke regels, nu en onder de nieuwe EU-verordening inzake gegevensbescherming.
Door: mr. A. Wolfsen, Voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens


16.45 uur | Praktijkcase Randstad | Big Data transformatie, van eerste concept tot internationale strategie

 • Data lake en eerste concept
 • Lokale successen en learnings
 • Nieuwe rollen in nieuw vakgebied binnen een corporate
 • internationaal schalen via Tech & Touch strategie

Door: Jildert Huitema, manager Marketing en Marketing Intelligence en projectleider Lead Data Driven Programma Randstad Groep Nederland


17.30 uur | Samenvatting en afsluiting door de dagvoorzitter

 

Reserveer alvast uw plaats voor dit congres

Dagvoorzitter: Berend van der Eijk

Advocaat IT/Commercial, Bird & Bird

Berend is advocaat in onze Privacy, IT en Media praktijk in Den Haag. Hij heeft ruime ervaring met de tech- en internet-sectoren en adviseert cliënten op het gebied van privacy, online media exploitatie, software ontwikkeling en online diensten zoals websites en applicaties. Berend is redacteur bij het Tijdschrift voor Internetrecht en actief betrokken bij de Nederlandse Vereniging voor Informatierecht en de Vereniging voor Privacyrecht. Hij heeft een bijdrage geleverd een internationaal boek over "Law and Computer Games" en is een van de auteurs van Monografieën Recht en ICT. Daarnaast spreekt en schrijft hij regelmatig over onderwerpen als online aansprakelijkheid, net neutraliteit en verschillende privacy-gerelateerde onderwerpen.

 

Prof. dr. M.J. (Jeroen) van den Hoven

Hoogleraar Ethiek en Techniek, Universiteit Delft

 

 

Prof. dr. Sander Klous

Hoogleraar Big Data, Universiteit van Amsterdam

Prof. dr. Sander Klous is gepromoveerd in de hoge energie fysica en heeft gewerkt op CERN, ’s werelds grootste natuurkundig instituut in Geneve. Daar heeft hij onder andere bijgedragen aan het onderzoek van het ATLAS experiment dat heeft geresulteerd in de ontdekking van het Higgs Boson (Nobelprijs 2013). Klous heeft een groep gevormd die zich bezig houdt met Big Data Analytics in het bedrijfsleven en is hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam op het gebied van Big Data Ecosystemen. Zijn boek, "Wij zijn Big Data", over de toekomst van de informatiesamenleving, is genomineerd als managementboek van het jaar 2015.

Lees het interview met Sander Klous waarin hij meer vertelt over de invloed van Big Data op de maatschappij waaronder privacy en veiligheid

 

Pieter Geelen

Mede-oprichter TomTom NV

Pieter Geelen is een van de vier oprichters van TomTom. Hij is de programmeur van de TomTom navigatie en mapping software, een wereldwijde revolutie in de automobiel industrie. Hij heeft verschillende functies bekleed bij TomTom, waaronder die van Chief Technology Officer, hoofd van de User Experience en hoofd van Software Development. Pieter heeft  meer dan 100 patenten op zijn naam staan. Momenteel is hij bezig met innovatieprojecten binnen de TomTom organisatie waarbij zijn technische kennis en ervaringen goed van pas komen.

 

 

Hans Blokpoel

Raadsadviseur, ABD, algemene bestuursdienst en voormalig Algemeen Directeur Belastingen, Belastingdienst

Hans Blokpoel is sinds 2010 directeur van de Nederlandse Belastingdienst. Naast deze positie vervuld hij diverse andere rollen binnen de Nederlandse overheid zoals bij de Manifestgroep en andere interdepartementale gremia. Voorheen was hij werkzaam bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), als CIO was hij verantwoordelijk voor het vernieuwingsprogramma INDiGO. Hij maakte al vroeg de keuze voor de overheid, waar hij voorheen al verschillende posities binnen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en het Ministerie van Justitie heeft gehad.

 

 

Hendrik Jan Bolte

Department head legal, ABN AMRO

Hendrik Jan Bolte is department head legal bij ABN AMRO. Hij werkt nu ongeveer 11 jaar als jurist bij ABN AMRO en heeft het privacyrechtelijke landschap in die periode ingrijpend zien veranderen. Voordat hij bij ABN AMRO ging werken, was hij advocaat. Hij houdt zich onder meer bezig met innovatie, data protectie en bankgeheim. Hij is er van overtuigd dat aandacht voor bescherming van privacy voor ondernemingen ook vanuit commercieel oogpunt essentieel is. Regelmatig geeft hij lezingen over privacyrechtelijke onderwerpen, zoals profilering en geautomatiseerde besluitvorming. Hendrik Jan Bolte is ook lid van de Expert Privacy Pool van de Nederlandse Vereniging van Banken.

 

 

George de Boer

Leader of Connected Car Initiatives, TomTom

George, a graduate in Electrical, Electronics and Communications Engineering, started his career at CGI managing complex IT infrastructure projects. He joined TomTom in 2006, undertaking a variety of roles and projects, applying his knowledge in helping develop and market accurate real time and historical traffic solutions and live maps. Having been named International Alliance Manager in 2013, George set up TomTom Telematics’ partner eco-system – currently the largest in the industry - supporting integration with the TomTom Telematics open platform and encouraging joint commercial activities. Since 2016 George is responsible for managing and marketing the innovation around the TomTom Telematics Services Platform and the new Connected Car developments as Leader of Connected Car Initiatives.

"With our open platform creating exciting opportunities for partners to launch uniquely integrated products, this is a pivotal era to be involved in the telematics industry. As we help forge the future of connected vehicle technology, I'm looking forward to pushing the boundaries of innovation even further."

 

 

Roelien van Neck

Partner IT/Commercial, Bird & Bird

Roelien van Neck is partner IT/Commercial bij Bird & Bird. Zij houdt zich met name bezig met het opstellen en uitonderhandelen van technologie gerelateerde contracten en advisering rondom vraagstukken op het gebied van e-commerce en digital business. Roelien spreekt regelmatig op interne en externe seminars. Roelien is o.a. lid van de Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA), de Vereniging van Media- en Communicatierecht, en de Vereniging voor Distributie, Franchise en Agentuurrecht.

 

 

Stephanie Welbergen

Advocaat IT/Commercial, Bird & Bird

Stephanie Welbergen is werkzaam als advocaat IT/Commercial bij Bird & Bird. Zij heeft ruime ervaring in het adviseren van cliënten op het gebied van het contractenrecht, zowel business-to-business als business-to-consumer. Daarbij maakt ook het privacy-recht deel uit van haar dagelijkse praktijk. Zij staat geregeld cliënten bij in het kader van data- en IT-contracten.

 

 

Janneke Kohlen

Counsel IT/Commercial, Bird & Bird

Janneke Kohlen is counsel bij Bird & Bird LLP in Den Haag en werkzaam op het gebied van het mededingingsrecht en aanbestedingsrecht in brede zin. In het bijzonder richt Janneke zich op mededingingsrechtelijke en aanbestedingsrechtelijke advisering aan en procedures voor cliënten in de telecom-, IT-, en food sectoren. Tevens heeft zij aanzienlijke ervaring op het gebied van concentratiecontrole en kartel-onderzoeken en geeft zij regelmatig cursussen en trainingen. Tevens is zij mede-redacteur van de rubriek Europees- en Economisch recht van het tweemaandelijkse juridische vakblad Juridisch Up to Date. Janneke is lid van de Nederlandse verenigingen voor Mededingingsrecht en Aanbestedingsrecht en maakt deel uit van de Competition Commission van de ICC (International Chamber of Commerce).

 

 

Jildert Huitema

Lead Data Driven Programma Randstad (Groep Nederland)

Jildert Huitema begon zijn carriere bij start-up en beleggingsplatform OnlineTrader in Parijs, Daarna werkte hij als lead market intelligence bij Randstad Holding. Nu is hij als manager marketing & market intelligence ook verantwoordelijk als programma manager voor het data-driven programma van Randstad Groep Nederland. Samen met een team van product owners, analisten, data scientists en data engineers werkt hij aan slimme algoritmes en toepassingen die leiden tot een betere klantervaring en procesoptimalisatie.

 

 

Mr. Aleid Wolfsen

Voorzitter Autoriteit Persoonsgegevens

Aleid Wolfsen is in 2016 benoemd tot voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens. Eerder was hij al verbonden aan de Autoriteit Persoonsgegevens als lid van de raad van advies. Voor zijn benoeming tot voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft Wolfsen zowel in de politiek gewerkt als binnen de rechterlijke macht. Tussen 1998-2001 was hij rechter in Amsterdam en daarna tot begin 2002 vice-president van de rechtbank Haarlem. Van mei 2002 tot 2008 was hij Tweede Kamerlid voor de PvdA en hield hij zich onder meer bezig met Justitie en Antilliaanse zaken. Hij was van 2008 tot 2014 burgemeester van Utrecht. Wolfsen was van 1979 tot 1994 in verschillende functies werkzaam bij het parket van de officier van justitie en bij de arrondissementsrechtbank in Zwolle. Hij combineerde de werkzaamheden met een studie rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen, die hij in 1993 voltooide. Daarna werkte hij bij het ministerie van Justitie, onder andere als projectleider Herziening Rechterlijke Organisatie.

 

 

Data & locatie

 

19 januari 2017

Jaarbeurs Utrecht
Jaarbeursplein
3521 AL Utrecht
Tel: 030 - 295 5911
Routebeschrijving

 

Dit congres is speciaal bestemd voor:

 • Algemeen directeuren
 • IT directeuren
 • Marketing directeuren
 • Privacy managers
 • Chief Information & Security officers
 • Advocaten
 • Big Data specialisten
 • Hoofd Juridische Zaken
 • Financieel directeuren

De Big Data experts van o.a. deze organisaties hebben zich reeds aangemeld: Ministerie van Financiën, Generali Nederland, Vitelia, RTL Nederland, PA Consulting Services BV, Coney BV, Veiligheidsregio Twente, De Lage Landen International, Centric, Citybeacon, Human Inference, Gemeente Utrecht en de Kamer van Koophandel.

Uw investering

 
Normale prijs

€ 799,-

Deelnemers aan het congres krijgen gratis het boek 'Wij zijn Big Data' van spreker Prof. Dr. Sander Klous 

Inschrijven

 

 

Opleidingspunten | PE-punten

Bij deelname aan dit congres ontvangt u 6 PE-punten van NOVA.

Neem voor meer informatie over andere opleidingspunten contact op met congresadviseur Sandra Donkers, s.donkers@euroforum.nl

 

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Partners

 

 

Wilt u partner worden van het Congres Exploitatie Big Data?

Neem dan contact op met:
Irene van der Zwan
T: 06 - 48 08 88 46
E: irene.van.der.zwan@euroforum.nl

Zij bespreekt graag met u de mogelijkheden!

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Exploitatie Big Data

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Exploitatie Big Data start op 19 januari 2017 in Jaarbeurs Utrecht!

Exploitatie Big Data

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Contact

Meer informatie

Wilt u meer informatie over Exploitatie Big Data: de kansen en juridische grenzen?
Neem dan contact op met onze adviseur

Sandra Donkers
Tel: 040 – 2 972 770
E-mail: s.donkers@euroforum.nl