Cursus de Nieuwe AVG & WBP

Algemene Verordening Gegevensbescherming in mei 2018 van kracht

 • Voor iedereen die te maken heeft met de juridische gevolgen van de Wet bescherming persoonsgegevens
 • Leer concreet hoe om te gaan met privacywetgeving, de AVG en Wbp
 • Inclusief wetgevingsbundel Wet bescherming persoonsgegevens & 10 PO-punten
 • Ruim 300 cursisten gingen u voor: eerdere edities beoordeeld met een 8,2
 • Optioneel: Masterclass Algemene Verordening Gegevensbescherming in de praktijk 

Ook interessant voor u of uw collega: Congres Dataprotectie & Privacy

Tip: nog maar enkele plaatsen beschikbaar!
Neem contact op met opleidingsadviseur:
Sandra Donkers | T: 040 – 2972 770

De basis van privacywetgeving praktisch toegelicht

De cursus de nieuwe AVG & WBP is de ideale oplossing als de volgende vragen herkenbaar zijn voor u:

 • Wanneer is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing?
 • En wat brengt de nieuwe Europese AVG en de Uitvoeringswet AVG?
 • Welke privacyrisico’s zijn er en hoe beheers ik deze?
 • Wat zegt de rechtspraak over ‘privacy op de werkvloer’? 
 • Wie is er aansprakelijk voor het niet naleven van de Wbp? 
 • Wat betekenen de (nieuwe) cookieregels voor de website van mijn onderneming?

Omgaan met Algemene Verordening Gegevensbescherming en Wet bescherming persoonsgegevens

De 2-daagse cursus De nieuwe AVG & WBP geeft u praktijkgerichte uitleg over de werking van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming en de WBP. U leert stap voor stap hoe u vanuit de AVG en de Wbp dient om te gaan met privacyvraagstukken, hoe u kennis deelt en informatie uitwisselt zonder hierbij inbreuk te maken op de privacy. Daarnaast krijgt u inzicht in de wijze van handhaving, de rol en bevoegdheden van de privacytoezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens.

Na de Cursus Algemene Verordening Gegevensbescherming en Wet bescherming persoonsgegevens weet u:

 • Wat de privacyverordening inhoudt en welke wetgeving er geldt, nu en straks
 • Wat wel en niet mag met persoonsgegevens
 • Welke regelgeving geldt rondom het doorgeven van gegevens naar landen buiten de EU/EER
 • Wat de nieuwe meldplicht datalekken betekent voor uw organisatie
 • Wie er aansprakelijk is voor het niet naleven van de AVG en de WBP 

Bekijk het volledige cursusprogramma

 

Ook interessant voor u of uw collega: Opleiding Data Protection Officer

Extra dag! Masterclass: Algemene Verordening Gegevensbescherming in de praktijk

Verstrekkende gevolgen van de Europese Privacyverordening
In 2018 treedt de Europese Privacyverordening in werking. Deze verordening moet de nationale wetgeving vervangen en wordt
na inwerkingtreding één op één overgenomen in de Wbp.

De docenten van de masterclass nemen u mee door de laatste teksten van de verordening zodat u uzelf en uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op de aanstaande veranderingen.

Tijdens deze dag:

 • Leert u de stand van zaken kennen ten aanzien van de nieuwe Privacyverordening
 • Weet u welke nieuwe regels straks invloed hebben op uw bedrijfsvoering
 • Welke eisen er gelden en welke consequenties er zijn voor het juist of tijdig naleven hiervan

Zorg dat uw organisatie zich goed voorbereid, want op niet tijdige melding van verlies van persoonsgegevens staan boetes die kunnen
oplopen van 2-4% van de wereldwijde omzet!

Meer informatie over de masterclass 

 

Is deze AVG en Wbp cursus iets voor u?

De cursus is geschikt voor iedereen die te maken heeft met de juridische gevolgen van de Wet bescherming persoonsgegevens en andere privacywetgeving:

 • Advocaten (of advocaatstagiaires) met weinig of geen kennis van het privacyrecht
 • Bedrijfsjuristen
 • Juridisch (beleids)medewerkers
 • Compliance en Privacy officers
 • Functionarissen gegevensbescherming
 • Managers die in aanraking komen met de implementatie van privacywetgeving

Privacy experts aan het woord

Uw docenten zijn experts op het gebied van privacywetgeving. Zij vertellen u precies waar u rekening mee moet houden. Actuele cases en praktijkvoorbeelden worden uitvoerig besproken. De nadruk ligt op het vinden van praktische oplossingen.

Na afloop van de cursus ontvangt u een waardevol certificaat van deelname.

 

Wettelijk kader van de AVG (GPDR)

De Europese privacyverordening AVG heeft betrekking op de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. In het Engels heet de AVG: General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG gaat in mei 2018 van kracht en dan mag iedereen organisaties aanspreken op de naleving van de hiervan. Het niet (correct) handelen volgens deze afspraken kan leiden tot zeer hoge boetes. Wees dus goed voorbereid!

 

Reacties vorige deelnemers:

“De afwisseling van de docenten en de lesstof is mij zeer goed bevallen”
“De praktische voorbeelden waren erg verhelderend”
“Tijdens de cursus kwamen voortdurend de actualiteiten aan bod en was er ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen” 

Bekijk meer reacties over de cursus

 

Bent u werkzaam binnen de (semi-)overheid?

Wij bieden ook een Wbp cursus aan die speciaal is ontwikkeld voor de (semi-)overheid!
Meer informatie over de Cursus WBP Overheid & Algemene Verordening Gegevensbescherming

Programma van de cursus de nieuwe AVG & WBP

Iedere dag start om 10.00 uur (ontvangst 09.30 uur) en eindigt om 16.45 uur.

 

Dag 1

Inleiding:

 • Welke privacyrisico's zijn er en hoe deze te beheersen?

 

Achtergronden van privacywetgeving

 • De internationale en supranationale regelingen
 • De Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

De toepassing en reikwijdte van de WBP

 • Wat is een persoonsgegeven en wat niet?
 • Wat is een bestand?
 • Wie is verantwoordelijke? Wat is een bewerker? Wie is functionaris voor de gegevensbescherming?
 • Wat valt onder de uitzondering van persoonlijke of huishoudelijke doeleinden?
 • Wat omvat het recht op gegevensoverdraagbaarheid?
 • Wanneer is de buitenlandse privacywet van toepassing?

 

De werking van de AVG en Wbp

 • Wat mag wel en wat mag niet met persoonsgegevens?
 • Wat is een welbepaald verzameldoel en wat betekent niet-onverenigbaarheid?
 • Hoe lang mogen gegevens worden bewaard?
 • Wat te zeggen over de beveiliging van persoonsgegevens?
 • Wat betekent de meldplicht datalekken? En wat staat in de richtsnoeren datalekken?
 • Wanneer moet inzage worden gegeven in klantgegevens?
 • Hoe ver gaat de informatieplicht?
 • Moeten foto's en beeldopnamen worden aangemerkt als rasgegevens? En wat betekent dat?

 

Rechtsbescherming; toezicht en handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens

 • Welke bevoegdheden heeft de toezichthouder?
 • Welke boetes kunnen worden opgelegd? Wat staat in de boetebeleidregels?
 • Wat is het handhavingsbeleid van de AP?

Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)!


Dag 2

Outsourcing, Cloud computing en Safe Harbor

 • Wat moet u regelen in een bewerkersovereenkomst?
 • Wat is cloud computing en wat zijn de risico’s?
 • Hoe gaat u om met buitenlandse leveranciers?
 • Safe Harbor is ongeldig verklaard: wat betekent dat? Wat houdt Privacy Shield in? Wat zijn modelcontracten en BCRs?
 • Wat zijn de aandachtspunten voor Shared Service Centers binnen uw organisatie?

 

Privacy op de werkvloer

 • Relatie arbeidsrecht en privacyrecht
 • Controle op gedrag, prestaties en aanwezigheid van werknemers
 • Privacyregels rondom ziekteverzuim en reïntegratie
 • Bring-your-own-device
 • Omgang met sociale media
 • Mag mijn werkgever in mijn inbox kijken?
 • Pre-employment en in-employment screening

 

Cookies, spam en telemarketing

 • Hoe kan ik toestemming verkrijgen voor het plaatsen van cookies?
 • Wat betekent het bewijsvermoeden met betrekking tot cookies?
 • Welke regels gelden er voor het versturen van commerciële e-mail?
 • En wat gaat de nieuwe Europese ePrivacy Verordening brengen?
 • Waneer mag ik eigen klanten bellen als hun telefoonnummer in het ‘bel-me-niet-register’ staat?

 

De nieuwe Europese privacyregels

 • Data Protection Impact Assessement (DPIA) en verplichte DPO’s
 • Accountability en nieuw documentatieplichten


 

Geinteresseerd in het programma van de masterclass? Bekijk het programma

 

Uw docenten:

Uw docenten meer dan tien jaar actief zijn op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Zij vertellen u precies waar u rekening mee moet houden bij alledaagse praktijksituaties. Zij doen dit aan de hand van hedendaagse cases en praktijkvoorbeelden.

 • Mr. prof. G.J. (Gerrit-Jan) Zwenne
  is advocaat-partner bij Brinkhof N.V. en daarnaast hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij bij het centrum voor recht en digitale technologie van de Universiteit Leiden
 • Mr. J. (Jeroen) Koëter
  is advocaat-partner bij Project Moore, een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in IT-recht en privacy.

 • Mr. Q. (Quinten) Kroes
  is advocaat-partner bij Brinkhof, en adviseert en procedeert over technologie en privacy/regulering. Hij doceert tevens aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
 • Mr. drs. J.H.J. (Jeroen) Terstegge CIPP
  is partner bij Privacy Management Partners, voorzitter van de Commissie Privacy van de VNO-NCW en bestuurslid van de Vereniging Privacy Recht
 • Mr. dr. B. W. (Bart) Schermer
  is mede-oprichter van adviesbureau Considerati alsmede universitair hoofddocent bij eLaw@Leiden, centrum voor recht in de informatiemaatschappij
 • Mr. B. (Berend) van der Eijk
  is advocaat bij Bird & Bird LLP
 • Mr. Cathérine Jakimowicz
  is partner bij SteensmaEven

 

 

Algemene informatie over de cursus de nieuwe AVG & WBP

 

Data en Locatie

Praktijkcursus: 18 januari en 1 februari 2018
Masterclass: 6 maart 2018

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48 
3511 GC Utrecht
Routebeschrijving

    

Tijdschema:

09.30 uur - Ontvangst
10.00 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.45 uur - Lunch
13.45 uur - Aanvang middagprogramma
16.45 uur - Einde

Het programma wordt onderbroken met koffie- en theepauzes.

 

Uw investering

De deelnamekosten bedragen (excl. btw en per persoon):

 • Praktijkcursus: € 1799,-
 • Praktijkcursus + Masterclass: € 2399,-
 • Masterclass: € 699,-

Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches, een actuele wetgevingsbundel (bij deelname aan de praktijkcursus) en toegang tot de online leeromgeving. Leden van het NVvIR en VPR krijgen een speciale korting. Neem voor meer informatie contact op met opleidingsadviseur:
Sandra Donkers
T: 040 - 2 972 770.

 

PO-punten

Om in aanmerking te komen voor het volledige aantal PO-punten is het noodzakelijk dat u elke cursusdag bij begin en einde van de dag uw handtekening zet op de aftekenlijsten. Deze lijsten zijn op locatie aanwezig en de docent zal deze rond laten gaan. Het volledig invullen van de lijst is uw eigen verantwoordelijkheid. Als de lijst niet of onvolledig ingevuld is, kunnen wij geen certificaat met PO-punten verstrekken. (Mocht er geen lijst aanwezig zijn, informeer dan even bij de docent.)

 

Gratis Wetgevingsbundel Wbp

U ontvangt een wetgevingsbundel Wbp met alle relevante en actuele wetgeving. Deze bundel wordt samengesteld door uw hoofddocent. De bundel wordt 1 week voor de cursus gedrukt met de op dat moment geldende wetgeving. Tevens heeft u toegang tot de online leeromgeving.

Interactieve leeromgeving

Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die
aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Opleidingsadvies

Sandra Donkers
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 770

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Masterclass Algemene Verordening Gegevensbescherming in de praktijk

 

Er zijn veel veranderingen op komst in het privacyrecht. In 2018 treedt de Europese Privacyverordening in werking. Deze verordening moet de nationale wetgeving vervangen en wordt na inwerkingtreding één op één overgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Deze masterclass is speciaal ontwikkeld voor iedere professional die tot in detail wil ingaan op de toekomstige wijzigingen van de huidige regelgeving als gevolg van de verordening. Zorg dat uw organisatie zich goed voorbereidt, want op niet tijdige melding van verlies van persoonsgegevens staan boetes die kunnen oplopen tot 2-4% van de wereldwijde omzet!

De docenten van de masterclass nemen u mee door de laatste teksten van de verordening zodat u uzelf en uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op de aanstaande veranderingen.

Tijdens deze dag:

 • Leert u de stand van zaken kennen ten aanzien van de Europese Privacyverordening
 • Weet u welke nieuwe regels straks invloed hebben op uw bedrijfsvoering
 • Welke eisen er gelden en welke consequenties er zijn voor het juist of tijdig naleven hiervan

Deze masterclass is onderdeel van de cursus Wet bescherming persoonsgegevens (u kunt deze dag echter ook los volgen!).

 

Programma van de Masterclass Algemene Verordening Gegevensbescherming in de praktijk

Toepassingsbereik verordening

 • Wanneer en op wie is de verordening van toepassing?
 • Welke uitzonderingen zijn er?

Eisen aan de verwerking van persoonsgegevens

 • Welke verwerkingsgrondslagen zijn er?
 • Wat wordt de betekenis van doelbinding?
 • Welke eisen worden gesteld aan de beveiliging van persoonsgegevens?
 • Welke nieuwe regels gaan er gelden voor internationaal gegevensverkeer?
 • Welke regels gelden er voor de verwerking van gegevens van kinderen op internet?

Rechten voor betrokkenen

 • Hoe zien de nieuwe regels voor toestemming eruit?
 • Wat verandert er in het inzage-, correctie- en verzetsrecht?
 • Wat regelt het recht om vergeten te worden en het recht op dataportabiliteit precies?
 • Welke specifieke regels gaan er gelden voor direct marketing en profiling?

Formaliteiten

 • Aan welke eisen moeten uw privacybeleid en bewerkerscontracten voldoen?
 • Welke maatregelen moet u direct nemen in uw organisatie?

Handhaving

 • Welke nieuwe bevoegdheden krijgt de Autoriteit Persoonsgegevens?
 • Waarvoor moet u een voorafgaand onderzoek aanvragen?
 • Hoe zien de nieuwe procedures en aansprakelijkheidsregels er uit?
 • Welke boetes kunnen worden opgelegd?

Tijdschema Masterclass:

09.30 uur - Ontvangst
10.00 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.45 uur - Lunch
13.45 uur - Aanvang middagprogramma
16.45 uur - Einde

Het programma wordt onderbroken met koffie- en theepauzes.

Reacties van de oud-cursisten:

Inmiddels zijn ruim 300 cursisten volledig wegwijs gemaakt in de basisbeginselen van de Wbp. Zij beoordeelden de praktijkcursus Wbp als volgt:

 • “De afwisseling van de docenten en de lesstof is mij zeer goed bevallen”
 • “De praktische voorbeelden waren erg verhelderend”
 • “Tijdens de cursus kwamen voortdurend de actualiteiten aan bod en was er ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen”
 • “Goed tempo met diepgang en actuele thema’s in een prettige sfeer”
 • “Het uitgebreide naslagwerk dat ter beschikking wordt gesteld, maakt de toepassing van de lesstof zeer bruikbaar, waardoor ik nog beter case-based kan adviseren”
 • "Ik heb een heel goed en breed beeld van de betreffende wetgeving en inzicht in de toepasbaarheid in mijn eigen organisatie verkregen."

 

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303


Leden van het NVvIR en VPR

Leden van het NVvIR en VPR krijgen een speciale korting. Neem voor meer informatie contact op met opleidingsadviseur Sandra Donkers tel, 040-2 972 770.

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus de Nieuwe AVG & WBP

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Cursus de Nieuwe AVG & WBP start op 18 januari, 1 februari & Masterclass 6 maart 2018 in BCN Utrecht CS!

Wet Bescherming Persoonsgegevens Wbp

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2399,- excl. btw
Datum: 18 januari, 1 februari & Masterclass 6 maart 2018
Locatie: BCN Utrecht CS

Praktijkcursus

Masterclass

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

I.s.m.