Cursus praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming is van kracht!

 • Voor iedereen die te maken heeft met de juridische gevolgen van de AVG
 • Leer concreet hoe om te gaan met de privacywetgeving
 • Inclusief wetgevingsbundel met alle relevante en actuele wetgeving
 • Ruim 300 cursisten gingen u voor: eerdere edities beoordeeld met een 8,2
 • Optioneel: Masterclass Algemene Verordening Gegevensbescherming in de praktijk 

Tip: bent u werkzaam binnen de (semi-) overheid?
Wij bieden een speciaal ontwikkelde cursus AVG & uitvoeringswet UAVG aan voor de (semi-)overheid

Ook interessant voor u of uw collega: Opleiding Data Protection Officer

De basis van privacywetgeving praktisch toegelicht

De cursus de nieuwe AVG is de ideale oplossing als de volgende vragen herkenbaar zijn voor u:

 • Wat brengt de nieuwe Europese AVG en de Uitvoeringswet AVG?
 • Welke privacyrisico’s zijn er en hoe beheers ik deze?
 • Wat zegt de rechtspraak over ‘privacy op de werkvloer’?
 • Wie is er aansprakelijk voor het niet naleven van de AVG?
 • Wat betekenen de (nieuwe) cookieregels voor de website van mijn onderneming?

Bekijk het programma

 

Hoe gaat u om met de AVG?

Deze 2-daagse cursus geeft u praktijkgerichte uitleg over de werking van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming. U leert stap voor stap hoe u vanuit de AVG dient om te gaan met privacyvraagstukken, hoe u kennis deelt en informatie uitwisselt zonder hierbij inbreuk te maken op de privacy. Daarnaast krijgt u inzicht in de wijze van handhaving, de rol en bevoegdheden van de privacytoezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens.

Na de Cursus Algemene Verordening Gegevensbescherming weet u:

 • Wat de betekenis is van privacyrichtlijn 95/46/EG en Verordening 2016/679
 • Wat wel en niet mag met persoonsgegevens
 • Welke regelgeving geldt over gegevensdoorgifte naar landen buiten de EU/EER
 • Wat de nieuwe meldplicht datalekken betekent voor uw organisatie
 • Wie er aansprakelijk is voor het niet naleven van de AVG

Download voor de brochure (pdf)

 

Extra (optionele) dag:
Masterclass Algemene Verordening Gegevensbescherming in de praktijk en de uitvoeringswet UAVG

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Europese Privacyverordening in werking.

 • Wat verandert er?
 • Wat verandert er niet?
 • Wat blijft hetzelfde?

De docenten nemen u mee door de Verordening en de Uitvoeringswet UAVG, zodat u uzelf en uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op de veranderingen.

Tijdens deze dag:

 • Leert u de stand van zaken kennen ten aanzien van de nieuwe Privacyverordening
 • Weet u welke nieuwe regels straks invloed hebben op uw bedrijfsvoering
 • Welke eisen er gelden en welke consequenties er zijn voor het juist of tijdig naleven hiervan

Zorg dat uw organisatie zich goed voorbereidt, want op niet tijdige melding van verlies van persoonsgegevens staan boetes die kunnen oplopen tot 2-4% van de wereldwijde omzet!
Meer informatie over de masterclass 

 

Is deze AVG cursus iets voor u?

De cursus is geschiktiedereen die te maken heeft met de juridische gevolgen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere privacywetgeving:

 • Advocaten (of advocaatstagiaires) met weinig of geen kennis van het privacyrecht
 • Bedrijfsjuristen
 • Juridisch (beleids)medewerkers
 • Compliance en Privacy officers
 • Functionarissen gegevensbescherming
 • Managers die in aanraking komen met de implementatie van privacywetgeving

Privacy experts aan het woord

Uw docenten zijn meer dan tien jaar actief op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Zij vertellen u precies waar u rekening mee moet houden bij alledaagse praktijksituaties. Zij doen dit aan de hand van hedendaagse cases en praktijkvoorbeelden

 

Wettelijk kader van de AVG (GPDR)

De Europese privacyverordening AVG heeft betrekking op de 'bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens'. In het Engels heet de AVG: General Data Protection Regulation (GDPR). De AVG gaat in mei 2018 van kracht en dan mag iedereen organisaties aanspreken op de naleving van de hiervan. Het niet (correct) handelen volgens deze afspraken kan leiden tot zeer hoge boetes. Wees dus goed voorbereid!

 

Reacties vorige deelnemers:

“De afwisseling van de docenten en de lesstof is mij zeer goed bevallen”
“De praktische voorbeelden waren erg verhelderend”
“Tijdens de cursus kwamen voortdurend de actualiteiten aan bod en was er ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen” 

Bekijk meer reacties over de cursus

 

Bent u werkzaam binnen de (semi-)overheid?

Wij bieden een speciaal ontwikkelde cursus AVG & uitvoeringswet UAVG aan voor de (semi-)overheid.
Meer informatie? Bezoek de website: Cursus Praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG

Programma van de cursus praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur. Het programma wordt onderbroken met koffie- en theepauzes.

 

Dag 1

Praktijkcursus

Praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG

Inleiding:

 • Welke privacyrisico's zijn er en hoe deze te beheersen?

Achtergronden van privacywetgeving

 • De internationale en supranationale regelingen
 • De Europese Privacyrichtlijn 95/46/EG en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De toepassing en reikwijdte van de WBP

 • Wat is een persoonsgegeven en wat niet?
 • Wat is een bestand?
 • Wie is verantwoordelijke? Wat is een bewerker? Wie is functionaris voor de gegevensbescherming?
 • Wat valt onder de uitzondering van persoonlijke of huishoudelijke doeleinden?
 • Wat omvat het recht op gegevensoverdraagbaarheid?
 • Wanneer is de buitenlandse privacywet van toepassing?

De werking van de AVG en Wbp

 • Wat mag wel en wat mag niet met persoonsgegevens?
 • Wat is een welbepaald verzameldoel en wat betekent niet-onverenigbaarheid?
 • Hoe lang mogen gegevens worden bewaard?
 • Wat te zeggen over de beveiliging van persoonsgegevens?
 • Wat betekent de meldplicht datalekken? En wat staat in de richtsnoeren datalekken?
 • Wanneer moet inzage worden gegeven in klantgegevens?
 • Hoe ver gaat de informatieplicht?
 • Moeten foto's en beeldopnamen worden aangemerkt als rasgegevens? En wat betekent dat?

Mr. prof. G.J. (Gerrit-Jan) Zwenneadvocaat-partner bij Brinkhof N.

Rechtsbescherming; toezicht en handhaving door de Autoriteit Persoonsgegevens

 • Welke bevoegdheden heeft de toezichthouder?
 • Welke boetes kunnen worden opgelegd? Wat staat in de boetebeleidregels?
 • Wat is het handhavingsbeleid van de AP?

Mr. Ir. Ard Jan Dunnik, advocaat-partner bij Coupry


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)!


Dag 2

Inschakelen verwerkers en internationale doorgifte

 • Zijn alle dienstverleners ook verwerkers?
 • Wat moet u regelen in een verwerkersovereenkomst?
 • Wanneer mag mijn dienstverlener een subverwerker inschakelen?
 • Wanneer is sprake van internationale doorgifte van persoonsgegevens?
 • Wat zijn modelcontracten en BCRs?  

Mr. J. (Jeroen) Koëteradvocaat-partner bij Project Moore

Cookies, spam en telemarketing

 • Hoe kan ik toestemming verkrijgen voor het plaatsen van cookies?
 • Wat betekent het bewijsvermoeden met betrekking tot cookies?
 • Welke regels gelden er voor het versturen van commerciële e-mail?
 • Moet ik voorafgaande toestemming vragen voor het versturen van nieuwsbrieven?
 • Mag ik eigen klanten bellen als hun telefoonnummer in het ‘bel-me-niet-register’ staat?

Niels Westerlaken

Privacy op de werkvloer

 • Relatie arbeidsrecht en privacyrecht
 • Controle op gedrag, prestaties en aanwezigheid van werknemers
 • Privacyregels rondom ziekteverzuim en reïntegratie
 • Bring-your-own-device
 • Omgang met sociale media

Mr. Cathérine Jakimowicz, partner bij SteensmaEven

Internet of Things, datafication, big data, machinelearning & artificial intelligence

 • Meldplicht datalekken
 • Europese privacy verordening

Mr. prof. G.J. (Gerrit-Jan) Zwenneadvocaat-partner bij Brinkhof N.


 

Geinteresseerd in het programma van de masterclass? Bekijk het programma

Uw docenten:

Uw docenten zijn meer dan tien jaar actief op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Zij vertellen u precies waar u rekening mee moet houden bij alledaagse praktijksituaties. Zij doen dit aan de hand van hedendaagse cases en praktijkvoorbeelden.

 • Mr. prof. G.J. (Gerrit-Jan) Zwenne
  is advocaat-partner bij Brinkhof N.V. en daarnaast hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij bij het centrum voor recht en digitale technologie van de Universiteit Leiden
 • Mr. Ir. Ard Jan Dunnik
  is advocaat-partner bij Coupry. Hij procedeert en adviseert op het gebied van privacy, IT, energie en contracten.
 • Erik H. van der Graaf
  is Business Development Manager Sustainability bij Bureau Veritas Certification.
 • Mr. Cathérine Jakimowicz
  is partner bij SteensmaEven
 • Mr. J. (Jeroen) Koëter
  is advocaat-partner bij Project Moore, een advocatenkantoor dat is gespecialiseerd in IT-recht en privacy.
 • Mr. Q. (Quinten) Kroes
  is advocaat-partner bij Brinkhof, en adviseert en procedeert over technologie en privacy/regulering. Hij doceert tevens aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.
 • Mr. dr. B. W. (Bart) Schermer
  is mede-oprichter van adviesbureau Considerati alsmede universitair hoofddocent bij eLaw@Leiden, centrum voor recht in de informatiemaatschappij.
 • Mr. Jean Paul van Schoonhoven
  Chief Privacy Officer PostNL
 • Mr. drs. J.H.J. (Jeroen) Terstegge CIPP
  is partner bij Privacy Management Partners, voorzitter van de Commissie Privacy van de VNO-NCW en bestuurslid van de Vereniging Privacy Recht.

Algemene informatie over de cursus praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG

 

Data en Locatie

Praktijkcursus: 8 en 15 november 2018
Masterclass: 29 november 2018

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving

 

Tijdschema:

09.00 uur - Ontvangst
09.30 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.45 uur - Lunch
13.45 uur - Aanvang middagprogramma
16.30 uur - Einde

Het programma wordt onderbroken met koffie- en theepauzes.

 

Uw investering

De deelnamekosten bedragen (excl. btw en per persoon):

 • Praktijkcursus: € 1799,-
 • Praktijkcursus + Masterclass: € 2399,-
 • Masterclass: € 699,-

Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches, een actuele wetgevingsbundel (bij deelname aan de praktijkcursus) en toegang tot de online leeromgeving. Leden van het NVvIR en VPR krijgen een speciale korting. Neem voor meer informatie contact op met opleidingsadviseur:
Sandra Donkers, 040 - 2 972 770.

 

PO/PE-punten aanvragen

De cursus Praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG heeft 10,5 lesuren. De masterclass 5,25

De Orde van Advocaten (NOvA) en NEVOA (Beroepsorganisatie Bedrijfsjuristen) laat het aan uzelf om voor de gevolgde lessen PO/PE-punten aan te vragen. De Orde van Advocaten hanteert voor elk gevolgd lesuur 1 PO-punt. Punten dient u naar beneden af te ronden (bij 4,5 lesuren dus 4 PO punten). Euroforum zorgt voor aanvullende informatie om bij de Orde en/of NEVOA aan te tonen dat u aan deze bijeenkomst hebt deelgenomen, te weten: certificaat van deelname en opleidingsprogramma. Indien nodig kunt u contact opnemen met: Judith Bijnen, opleidingscoördinator.

 

Gratis Wetgevingsbundel Wbp

U ontvangt een wetgevingsbundel Wbp met alle relevante en actuele wetgeving. Deze bundel wordt samengesteld door uw hoofddocent. De bundel wordt 1 week voor de cursus gedrukt met de op dat moment geldende wetgeving. Tevens heeft u toegang tot de online leeromgeving.

Interactieve leeromgeving

Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die
aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Opleidingsadvies

Sandra Donkers
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 770

 


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Verdiepende Masterclass Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet (UAVG)

 

Aanvang: 09.30 uur

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet (UAVG)

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Europese Privacyverordening in werking.

 • Wat verandert er?
 • Wat verandert er niet?
 • Wat blijft hetzelfde?

De docenten nemen u mee door de Verordening en de Uitvoeringswet UAVG, zodat u uzelf en uw organisatie optimaal kunt voorbereiden op de veranderingen.

Actualiteiten rechtspraak

 • Reikwijdte en toepassing: aan de hand van rechtspraak krijgt u inzicht hoe de wet AVG wordt geïnterpreteerd en toegepast
 • Regels voor de verwerking van persoonsgegevens in de praktijk:
  - Wat mag en wat mag niet met persoonsgegevens?
  - Welke rechten en plichten zijn er en hoe kan daaraan praktisch invulling worden gegeven?
  - Wat omvat het vergeetrecht en het recht op gegevensoverdraagbaarheid?
  - Wat is een datalek en wanneer moet dat worden gemeld?

Certificering en de AVG

 • Nut en noodzaak van certificering in het kader van AVG
 • Ben je bullit-proof met certificering?
 • Wat betekent AVG-certificering in de praktijk?
 • Hoe kom ik tot certificering?
 • Frequentie van risico-inventarisatie
 • Verhouding met andere compliance-systemen en andere certificering

Privacy Impact Assessment en Accountability & Documentatieplicht

 • Wat is het doel en de reikwijdte van de verplichte Data Protection Impact Assessment (DPIA)?
 • Wat is de rol van de verwerkingsverantwoordelijke en de FG m.b.t. de DPIA?
 • Hoe bepaalt u of het nodig is om een DPIA uit te voeren?
 • Voor welke verwerkingen moet u de DPIA doen?
 • Welke verplichting geldt voor documenteren?

Functionaris Gegevensbescherming: uitvoering en ervaring in de praktijk

 • Wanneer is een FG verplicht en wanneer is benoeming wenselijk?
 • Wat is het onderscheid tussen een FG en een Privacy Officer (PO)?
 • Wat zijn de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van een PO/FG?
 • Waar dient de PO/FG te worden gepositioneerd?
 • Hoe ziet de rol van de PO/FG er uit in de praktijk. Ervaringen van een Chief Privacy Officer. 

Tijdschema Masterclass:

09.30 uur - Ontvangst
10.00 uur - Aanvang ochtendprogramma
12.45 uur - Lunch
13.45 uur - Aanvang middagprogramma
16.45 uur - Einde

Het programma wordt onderbroken met koffie- en theepauzes.

Reacties van de oud-cursisten:

Inmiddels zijn ruim 300 cursisten volledig wegwijs gemaakt in de basisbeginselen van de AVG. Zij beoordeelden de Praktijkcursus de Nieuwe AVG als volgt:

 • “De afwisseling van de docenten en de lesstof is mij zeer goed bevallen”
 • “De praktische voorbeelden waren erg verhelderend”
 • “Tijdens de cursus kwamen voortdurend de actualiteiten aan bod en was er ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen”
 • “Goed tempo met diepgang en actuele thema’s in een prettige sfeer”
 • “Het uitgebreide naslagwerk dat ter beschikking wordt gesteld, maakt de toepassing van de lesstof zeer bruikbaar, waardoor ik nog beter case-based kan adviseren”
 • "Ik heb een heel goed en breed beeld van de betreffende wetgeving en inzicht in de toepasbaarheid in mijn eigen organisatie verkregen."

 

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Bent u lid van het NVvIR en VPR?

Leden van het NVvIR en VPR krijgen een speciale korting. Neem voor meer informatie contact op met opleidingsadviseur:
E: Sandra Donkers, T: 040 - 2 972 770

 

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus praktische toepassing AVG & Uitvoeringswet UAVG start op 8 en 15 november 2018 & 29 november 2018 (Masterclass) in La Vie Utrecht!

Wet Bescherming Persoonsgegevens Wbp

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2399,- excl. btw
Datum: 8 en 15 november 2018 & 29 november 2018 (Masterclass)
Beoordeling (300):
8,2 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

I.s.m.