Congres Dataprotectie & Privacy

Alles over de nieuwe AVG in 1 dag!

Congres | 12 & 13 december 2017 | WTC Rotterdam

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.

Onze privacy-policyHet Congres dataprotectie & Privacy stond in het teken van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het was een zeer geslaagde en inspirerende dag!

 Bekijk de digitale syllabusCongres over de nieuwe AVG

 

Mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat van kracht, bent u goed voorbereid?

Verscherpte regelgeving databescherming stelt hogere eisen. Op 25 mei 2018 gaat met de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nieuwe wetgeving gelden in de gehele Europese Unie voor iedere organisatie, publiek of privaat voor het verwerken van persoonsgegevens.

De AVG heeft tot gevolg:

 • Meer accountability bij de huidige verantwoordelijke om de data te verwerken
 • Een uitgebreidere informatieplicht jegens de betrokkene
 • De regelgeving op het gebied van datalekken blijft van toepassing en zal wat worden vereenvoudigd
 • De toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) kan in bepaalde gevallen zeer hoge boetes op leggen (Bijvoorbeeld 4% van de wereldwijde omzet)

Bereid u goed voor op al deze veranderingen en kom op 12 december naar het congres Dataprotectie & Privacy.


Leer van de praktijkervaringen van o.a.:


Dag 1 | Congres

Experts vertellen over o.a:

 • Welke eisen en taken stelt de AVG aan uw organisatie?
 • Hoe uw bewustwording en draagvlak creëert bij lijnmanagers en medewerkers met klantcontact
 • Waar de grote risico's van datalekken liggen en hoe u deze kunt voorkomen
 • Welke nieuwe rechten burgers krijgen m.b.t. het inzien van hun persoonlijke data, het recht om vergeten te worden en dataportabiliteit bij het overstappen naar een andere leverancier.
 • Wat de nieuwe documentatieplicht precies inhoudt

Bekijk het congresprogramma

Dag 2 | Workshops

Get ready voor de AVG

Praktische in-depth workshops om de laatste stappen te zetten voor invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming

 • Juridische aspecten
 • Marketing aspecten
 • IT-aspecten
 • Finance aspecten
 • Organisatorische aspecten

Onmisbaar voor DPO’s, Privacy officers en andere verantwoordelijken voor de implementatie van de AVG


Meer informatie over de workshops

Datalekken en Data-uitwisseling

Voorkom datalekken in uw organisatie, maar ook als u data uitwisselt met derden.
Bedrijven en overheden moeten ervoor zorgen dat zij meer grip, controle krijgen en controle houden op wat er met persoonsgegevens gebeurt. Binnen hun eigen organisatie, maar ook als men data uitwisselt met andere organisaties.  Hoor van vakexperts wat er precies van u verwacht wordt en leer van de praktijkervaringen van anderen.


Experts op het podium:Aleksandra N. Hornstra

Legal Counsel en Privacy Officer, Sanquin


Udo Oelen

Hoofd afdeling Toezicht private sector, Autoriteit Persoonsgegevens (AP)


Alexander Singewald

Directeur Singewald Consultants Group


Kees Verhoeven

Lid Tweede Kamerfractie van D66

Bekijk alle sprekers


 “Datalekken waarbij persoonsgegevens zijn verloren of gestolen, moeten sneller gemeld worden en we kunnen eerder boetes uitdelen. In de WPB moest sprake zijn van opzet of grove schuld, deze bepaling verdwijnt. Beveiliging moet topprioriteit zijn en iedereen met klantcontact moet zich hiervan bewust zijn.” - Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens.


Congres bestemd voor:

Voor al diegenen die in hun organisatie verantwoordelijk zijn voor de invoering van de AVG in het bedrijfsleven of bij de overheid zoals:

 • Privacy officers
 • Data Protection Officers
 • Marketing managers
 • Sales Managers
 • CFO’s
 • CTO’s
 • CMO’s
 • COO’s
 • Directeuren
 • Call Center officers
 • Compliance managers
 • Bedrijfsjuristen
 • Informatie managers
 • Risico managers

Inclusief:

Vragen?

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit congres?
Neem dan contact op met onze congresadviseur:

Suzanne van Kol
Tel: 040 - 2 972 797 
E-mail: s.van.kol@euroforum.nlHet congres Dataprotectie & Privacy staat volledig in het teken van de AVG.

Bekijk hieronder het programma van het congres Dataprotectie & Privacy of download hiernaast de congresbrochure voor een volledig overzicht.

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

Congres programma 2017

12 december 2017

 

09.30 uur | Welkom en opening door de dagvoorzitter

Alexander Singewald, directeur Singewald Consultants Group, Legal Counsel Data Protection and Legal Data Strategy


09.35 uur | Waarom verscherpte wet- en regelgeving Dataprotectie & Privacy?

 • Redenen van aanscherping 
 • Welke EU regelgeving komt er aan? (GDPR, E-privacy, meer?)
 • Hoe verhoudt zich dat met de andere Europese landen (EU leden en niet- EU leden) en de landen buiten Europa?

Kees Verhoeven, Tweede Kamerlid D66, portefeuille Europese Zaken en Dataprotectie & Privacy


09.55 uur | Vertaalslag nieuwe wet- en regelgeving voor Nederlandse bedrijven

 • Wat is nu het hele wettelijke kader: AGV en status Uitvoeringswet AVG en de, VPEC Verordening Privacy en Elektronische Communicatie (Uitvoeringswet?), wat is er en wat is er nog niet?
 • Welke verscherpte eisen worden aan organisaties gesteld (invoering AVG en andere belangrijke regelgeving)?
 • Wanneer is een DPO verplicht in een organisatie?
 • Wat is duidelijk en waar liggen nog vragen?
 • Hoe nu verder?
 • Actie bedrijfsleven: zelfregulering (of co-regulering?)

Alexander Singewald, directeur Singewald Consultants Group, Legal Counsel Data Protection and Legal Data Strategy


10.15 uur | Handhaving per 25 mei 2018; hoe gaat de toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens (AP), dit invullen?

 • Wat is de rol van de Autoriteit Persoonsgegevens en wat is de focus in 2018?
 • Hoe gaat de AP om met sancties?
 • Wat zijn de belangrijkste veranderingen met de komst van de AVG?
 • Afstemming tussen AP en andere toezichthouders in de EU

Udo Oelen, Hoofd afdeling Toezicht private sector bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)


10.35 uur | Op welke wijze kan certificering bijdragen?

 • Waarom een norm?
 • Wat betekent gdpr certificering in de praktijk?
 • Hoe kom ik tot certificering?

Erik van der Graaf, Business Development Manager, Bureau Veritas Inspection and Certification


10.55 uur | Koffiepauze


11.25 uur | Paneldiscussie: Van handhaving naar accountability, hoe werkt dat in de praktijk?

Met vakexperts en vertegenwoordigers uit diverse branches  onder leiding van Alexander Singewald, directeur Singewald Consultants Group, discussiëren:

 • Berend van der Eijk, Advocaat Data Protection & IT, Bird & Bird
 • Hedwig Miessen, Programmamanager ICT, Gemeente Den Haag
 • Mr Drs Nynke Wisman, advocaat/ privacy counsel (ad interim) bij onder meer Arcadis, Heineken, Rabobank en AkzoNobel
 • Udo Oelen, Hoofd afdeling Toezicht private sector bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

 

1. Hoe krijgt u draagvlak voor de implementatie van de AVG in uw organisatie?
 • Hoe krijgt u draagvlak bij het management?
 • Hoe krijgt u medewerkers betrokken?
 • Wat vereist dit van de organisatie?
Aleksandra Hornstra – Murawski, Legal Counsel en Privacy officer, Sanquin
2. AVG & Marketing
 • In hoeverre mogen data voor marketing doeleinden gebruikt worden?
 • Waar liggen juridische grenzen?
 • Waar moet u op letten bij gegevensuitwisseling?
 • Welke eisen mag u stellen aan keten-partijen in het kader van beveiliging?
 • VPEC, want wat heb je aan data als je niet mag communiceren?
Alexander Singewald, directeur Singewald Consultants Group

3. AP: voorlichting & handhaving
 • Waarvoor kunt u bij de AP voor terecht?
 • Melding datalekken: hoe gaat dat in de praktijk en wanneer krijgt u als organisatie een waarschuwing?
 • Zelfregulering
Udo Oelen, Hoofd afdeling Toezicht private sector bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)
4. Functionaris Gegevensbescherming (FG)/Data Protection Officer (DPO): wanneer een FG/DPO aanstellen en wat zijn de taken?
 • Wanneer dient u volgens het AVG een DPO/PO aan te stellen?
 • Wat zijn de taken en wat is de prositie van de PO/DPO tussen legal, IT, risk en compliance?
 • Intern iemand aanstellen of outsourcen, wat zijn de voor- en nadelen?
Joost Schrieken, FG en juridisch controller, Waternet

5.Blockchain technologie: de gebruiker als manager van zijn eigen data
 • Welke impact heeft deze disruptieve technologie?
 • Welke organisaties en sectoren krijgen hier het meest mee te maken?
 • Consequenties voor dataprivacy en identity management
 • Hoe gaat de wet- en regelgever hiermee om?
 • Wat zijn de voordelen van deze technologie voor de marketing, ICT en kostenbesparingen van uw organisatie?
Niek de Feijter, Partner, Xurux
6. EU Toezichthouder
 • Welke guidance kunt u verwachten van Artikel 29 Werkgroep en de Autoriteit Persoonsgegevens?
 • Welke impact heeft de European Data Protection Board?
 • Wat wordt de rol van de EU Data Protection Supervisor?
 • Wat kunt u tot mei 2018 van de EDPS verwachten?
 • Jurisprudentie tot nu toe
Berend van der Eijk, Advocaat Data Protection & IT, Bird & Bird

12.35 uur | Lunch


13.30 uur | Implementatie AVG in een internationale organisatie

 •  Complexiteit inrichting privacy governance  
 •  Rol en positie van de DPO in een internationale organisatie
 •  Uitdagingen en dilemma’s
 •  Binding Corporate Rules: hoe krijgt u deze in lijn met AVG?
 •  Hoe gaat u als Nederlandse DPO samenwerken met buitenlandse DPO’s?

Mr Drs Nynke Wisman, advocaat/ privacy counsel (ad interim) bij onder meer Arcadis, Heineken, Rabobank en AkzoNobel


13.50 uur | EU-VS Privacy Shield & internationale datadoorgifte

 •  Het EU-VS Privacy Shield: wat zijn de praktische consequenties en houdt dit stand?
 •  Internationale datadoorgifte buiten EU (bv China, Rusland, India): hoe regelt u dat?
 •  Hoe gaan toezichthouders met internationale datadoorgifte om?
 •  Wat zijn oplossingen, waar liggen grenzen?

Berend van der Eijk, Advocaat Data Protection & IT, Bird & Bird


14.10 uur | PRAKTIJKCASE Sanquin

 •  Wat is het belang van veilig omgaan met (persoons-) gegevens?
 •  Hoe beïnvloedt u het gedrag van uw medewerkers en creëert u awareness?
 •  Wat betekent dat voor uw interne processen?
 •  Hoe kiest u de juiste tools?

Aleksandra N. Hornstra, Legal Counsel en Privacy Officer, Sanquin


1. Functionaris Gegevensbescherming (FG)/Data Protection Officer (DPO): wanneer een FG/DPO aanstellen en wat zijn de taken?
 • Wanneer dient u volgens het AVG een DPO/PO aan te stellen?
 • Wat zijn de taken en wat is de prositie van de PO/DPO tussen legal, IT, risk en compliance?
 • Intern iemand aanstellen of outsourcen, wat zijn de voor- en nadelen?
Joost Schrieken, FG en juridisch controller, Waternet
2. EU Toezichthouder
 • Welke guidance kunt u verwachten van Artikel 29 Werkgroep en de Autoriteit Persoonsgegevens?
 • Welke impact heeft de European Data Protection Board?
 • Wat wordt de rol van de EU Data Protection Supervisor?
 • Wat kunt u tot mei 2018 van de EDPS verwachten?
 • Jurisprudentie tot nu toe
Berend van der Eijk, Advocaat Data Protection & IT, Bird & Bird

3. Governance: de inbedding van de Privacy officer/functionaris gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie
 • Hoe verhoudt deze functie zich tot de gemeentelijke accountantsdienst, de CISO (Concern Information Security Officer) en de Ombudsman?
 • Hoe verhoudt het toezicht van de AP zich tot het toezicht van de FG?
 • Het 10-stappenplan van de AP: welke stappen zijn het belangrijkst voor gemeenten om eerst te nemen?
Mr. Drs. Irith Kist, bc., Bestuursdienst, Directie Concernbedrijfsvoering, Functionaris Gegevensbescherming, Gemeente Den Haag
4. AVG & Marketing
 • In hoeverre mogen data voor marketing doeleinden gebruikt worden?
 • Waar liggen juridische grenzen?
 • Waar moet u op letten bij gegevensuitwisseling?
 • Welke eisen mag u stellen aan keten-partijen in het kader van beveiliging?
 • VPEC, want wat heb je aan data als je niet mag communiceren?
Alexander Singewald, directeur Singewald Consultants Group

5.Blockchain technologie: de gebruiker als manager van zijn eigen data
 • Welke impact heeft deze disruptieve technologie?
 • Welke organisaties en sectoren krijgen hier het meest mee te maken?
 • Consequenties voor dataprivacy en identity management
 • Hoe gaat de wet- en regelgever hiermee om?
 • Wat zijn de voordelen van deze technologie voor de marketing, ICT en kostenbesparingen van uw organisatie?
Niek de Feijter, Partner, Xurux
6. Hoe krijgt u draagvlak voor de implementatie van de AVG in uw organisatie?
 • Hoe krijgt u draagvlak bij het management?
 • Hoe krijgt u uw medewerkers betrokken?
 • Wat vereist dit van de organisatie?
Aleksandra N. Hornstra, Legal Counsel en Privacy Officer, Sanquin

15.15 uur | Praktijkcase De Gemeente Den Haag op weg naar 25 mei 2018: welke stappen zijn tot nu toe gezet?

 • Bewust omgaan met de bewustwording onder de medewerkers: wat, hoe en waarom?
 • Rechten van betrokkenen: hoe de vertaalslag maken in de communicatie naar de burgers toe?
 • Register van verwerkingen, PIA, verwerkingsovereenkomst: toelichting vanuit de gemeente Den Haag.

Mr. Drs. Irith Kist, bc. , Bestuursdienst, Directie Concernbedrijfsvoering, Functionaris Gegevensbescherming,  Gemeente Den Haag


15.35 uur | Pauze


16.00 uur | Praktijkcase Sociale Verzekeringsbank - Invoering AVG bij de SVB: begrijp elkaars taal!

 • Hoe is de implementatie van de AVG georganiseerd: wie is de trekker en hoe ziet de projectorganisatie eruit?
 • Wat zijn de rol en taken van FG en projectmanagers?
 • Het middel PIA om elkaars taal te leren begrijpen: juristen en ICT-ers komen nader tot elkaar

Mr. Hatice Dogan, Functionaris Gegevensbescherming, Sociale Verzekeringsbank (SVB)


16.20 uur | Praktijkcase Erasmus Universiteit Rotterdam /VSNU Zelfregulering in de academische wereld

 • Onderzoekers: 'wat moet ik doen en hoe doe ik het?'
 • VSNU Gedragscode voor gebruik van persoonsgegevens in wetenschappelijk onderzoek [gereed: november 2017]
 • De richtlijnen, de doelgroepen in de praktijk

Marlon Domingus, Projectmanager research data management, Erasmus Universiteit Rotterdam

1. Hoe krijgt u draagvlak voor de implementatie van de AVG in uw organisatie?
 • Hoe krijgt u draagvlak bij het management?
 • Hoe krijgt u uw medewerkers betrokken?
 • Wat vereist dit van de organisatie?
Aleksandra N. Hornstra, Legal Counsel en Privacy Officer, Sanquin
2.Blockchain technologie: de gebruiker als manager van zijn eigen data
 • Welke impact heeft deze disruptieve technologie?
 • Welke organisaties en sectoren krijgen hier het meest mee te maken?
 • Consequenties voor dataprivacy en identity management
 • Hoe gaat de wet- en regelgever hiermee om?
 • Wat zijn de voordelen van deze technologie voor de marketing, ICT en kostenbesparingen van uw organisatie?
Niek de Feijter, Partner, Xurux

3. AVG & Marketing
 • In hoeverre mogen data voor marketing doeleinden gebruikt worden?
 • Waar liggen juridische grenzen?
 • Waar moet u op letten bij gegevensuitwisseling?
 • Welke eisen mag u stellen aan keten-partijen in het kader van beveiliging?
 • VPEC, want wat heb je aan data als je niet mag communiceren?
Alexander Singewald, directeur Singewald Consultants Group
4. Governance: de inbedding van de Privacy officer/functionaris gegevensbescherming in de gemeentelijke organisatie
 • Hoe verhoudt deze functie zich tot de gemeentelijke accountantsdienst, de CISO (Concern Information Security Officer) en de Ombudsman?
 • Hoe verhoudt het toezicht van de AP zich tot het toezicht van de FG?
 • Het 10-stappenplan van de AP: welke stappen zijn het belangrijkst voor gemeenten om eerst te nemen?
Mr. Drs. Irith Kist, bc., Bestuursdienst, Directie Concernbedrijfsvoering, Functionaris Gegevensbescherming, Gemeente Den Haag

5.Privacy by Design en by Default in het ontwerp van wetenschappelijk onderzoek
 • Privacy doelen en security doelen in wetenschappelijk onderzoek
 • Uitzonderingen in de AVG voor wetenschappelijk onderzoek
 • Passende organisatorische en technische maatregelen bij publiek-private samenwerking in wetenschappelijk onderzoek
Melika Nariman, juridisch adviseur, Erasmus Universiteit Rotterdam
Marlon Domingus, Projectmanager research data management, Erasmus Universiteit Rotterdam
6.Dataprotectie en de kansen in de overheidspraktijk

Discussie over de privacyregelgeving en de maatregelen van (semi-)overheden. Waar liggen de kansen?

Elliott Thijssen, Marcus Vander Velpen & Jan Reitsma, Significant

17.25 uur | Praktijkcase Alliander

Quirine Tjeenk Willink, General Counsel, Alliander


17.45 uur | Afsluiting door de dagvoorzitter


17.50 uur | Netwerk borrel


 

Dag 2 | Get ready voor de AVG | Workshops

Praktische in-depth workshops om de laatste stappen te zetten voor invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Speciaal voor DPO’s, Privacy officers, Functionarissen Gegevensbescherming
en andere verantwoordelijken voor de implementatie van de AVG

Bekijk de workshops

 
Kees Verhoeven

Kees Verhoeven is sinds 17 juni 2010 lid van de Tweede Kamerfractie van D66. Hij was directeur van de regio Amsterdam van MKB Nederland. Als Tweede Kamerlid houdt de heer Verhoeven zich vooral bezig met Europese zaken, terrorismebestrijding, inlichtingendiensten, ICT/privacy en kansspelen. Hij was in 2012-2013 voorzitter van de tijdelijke commissie huizenprijzen.

 
Aleksandra N. Hornstra

Aleksandra is Legal Counsel bij Sanquin en daarnaast tevens de Privacy Officer van Sanquin. Zij houdt zich binnen Sanquin bezig met alles wat privacy aangaat.

 

 
Niek de Feijter

Niek de Feijter is ondernemer en partner bij Xurux. Hij is verantwoordelijk voor blockchain projecten en de ontwikkeling van Blockchain oplossingen, zowel intern als voor klanten. Niek is een blockchain consultant en heeft een breed netwerk in de blockchain community. Namens Xurux doet hij dat bij de overheid en commerciële bedrijven, zoals verzekeringsmaatschappijen en marketingbureaus. Xurux is partner in verschillende blockchain producten die toepassingen hebben op het gebied van persoonsgegevens en de bescherming, dan wel de distributie daarvan.

 

 
Berend van der Eijk

Advocaat Data Protection & IT, Bird & Bird

 

 

 
Alexander Singewald

Directeur Singewald Consultants Group, Legal Counsel Data Protection and Legal Data Strategy

Mr Alexander Singewald voltooide zijn studie Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie is werkzaam geweest bij de Registratiekamer, de voorloper van de  huidige Autoriteit Persoonsgegevens. In de periode 1992-1998 is hij werkzaam geweest bij de, voormalige, DMSA als adjunct directeur waar hij belast was met juridische zaken en lobby. In 1998 heeft hij de Singewald Consultants Group BV opgericht.

Singewald Consultants Group BV adviseert op het gebied van juridische, strategische en managementvraagstukken, zoals de bescherming van klant en personeelsgegevens, primair binnen de direct/database marketing, verkoop op afstand, e-commerce en sales promotion sector en sectoren (bedrijfsleven en overheid) die de database onderkennen als een onderdeel van het primaire (bedrijfs)proces.

Mr Alexander J.J.T. Singewald is in 2004 uitgeroepen tot DM Man van het Jaar en in 2013 tot Erelid van de DDMA. Hij bekleedt daarnaast nog verschillende bestuurlijke functies, zoals Voorzitter Integriteitscommissie NIMA, Voorzitter van de Geschillencommissie Promotionele Producten, Secretaris Beroepscommissie Onderzoek en Statistiek, Lid Commissie Privacy DDMA, Lid Legal Affairs Committee FEDMA, Legal Counsel ESOMAR.

DM Man van het Jaar 2004. Daarnaast is hij houder van het Certificate of Gratitude, Yonsei University, Seoul, Zuid Korea, 2012, voor bijdragen aan de Yonsei University op het gebied van gegevensbescherming in Zuid-Korea.

 

 

 
Mr Drs Nynke Wisman

Mr Drs Nynke Wisman, al meer dan 20 jaar advocaat (voorheen Trip Advocaten en Kennedy Van der Laan), waarvan de laatste 10 jaar zelfstandig gevestigd en gespecialiseerd in privacyrecht, (ad interim) gewerkt voor onder meer Arcadis, Heineken, ING, Raboank, Albert Heijn en AkzoNobel. Ruime ervaring met het opstellen en uitonderhandelen van BCR, met het inrichten van privacy frameworks en met implementatie AVG binnen multinationals. Tevens mede-oprichter en bestuurslid van de Vereniging Privacyrecht en redactielid van Privacy & Informatie.

 

 

 
Marlon Domingus

Marlon Domingus is project manager research data management (RDM) bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en leidt de RDM community. Hij ontwikkelt en verzorgt RDM diensten voor EUR onderzoek. Hij adviseert, schrijft en spreekt over RDM, privacy, data protectie, wetenschappelijke integriteit vanuit een organisatie perspectief. Hij is co-chair van de Juridische Werkgroep van het Landelijke Coördinatiepunt Research Data Management en maakt deel uit van het VSNU-schrijfteam voor de gedragscode over verwerking van persoonsgegevens bij onderzoek.

 

 

 
Mr. Drs. Irith Kist,bc.

Mr. Drs. Irith Kist, bc., Functionaris Gegevensbescherming Gemeente Den Haag. Irith Kist voltooide haar academische studies in Internationaal en Europees Recht, Fiscaal Recht en tot slot Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is zij beëdigd juridisch vertaler en gerechtstolk in de Engelse taal. Zij heeft geruime tijd diverse functies in het middelbaar en hoger onderwijs vervuld, waaronder de functie van ombudsman en functionaris gegevensbescherming. Daarvoor was zij diplomate bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken bij de Directie Economische Samenwerking. Na een fantastisch intermezzo bij NOC*NSF in een project over de duale carrière en transitie naar de nieuwe carrière voor de topsporter, is zij weer teruggekeerd naar Den Haag als functionaris gegevensbescherming. Naast haar expertise op dit vakgebied is Irith bovenal een verbindende schakel in de organisatie met als stip aan de horizon de zo optimaal mogelijke dienstverlening aan de Haagse burger. Vanuit dit perspectief deelt zij graag haar liefde voor het recht en haar passie voor verbinding”.

 

 

 
Mr. Hatice Dogan

Mr. Hatice Dogan is Functionaris voor Gegevensbescherming bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) sinds 1 januari 2016. Daarvoor heeft zij verschillende functies binnen de SVB vervuld, zoals juridisch beleidsadviseur met aandachtsgebied privacy.

 

 

 
Udo Oelen

Udo Oelen is hoofd van de afdeling Toezicht private sector bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

 

 

 
Hedwig Miessen

Hedwig Miessen is de motor achter verschillende innovatieve projecten, processen en communities. Hedwig Miessen heeft als ICT consultant gewerkt aan verschillende ICT verandertrajecten voor ORMIT; een dochterbedrijf van Ordina en vervolgens als management consultant bij CGI (voorheen CMG).

Bij de gemeente Den Haag heeft ze zich in de loop der jaren ontwikkeld als innovatie expert bij de CIO Office. Eerst als programmamanager ICT in de stad. In deze rol initieerde ze programma’s als ‘govroam’, ‘smart city’, ‘resilience’, en de ‘innowijklabs’. Ze was jarenlang nationaal trekker van het Digitale Steden Agenda Programma (Veilige Stad). Nu als programmamanager Urban Data Centre Den Haag. Ze is in deze rol ook verantwoordelijk voor het city rythm onderzoek met 6 steden en de Haagse ISO-certificering 37120 betreft de sustainable development of communities.

Sprekers gezocht!

Weet u een dataprotectie en privacy expert die niet op ons podium mag ontbreken of wilt u zelf spreken? Neem dan contact op met congresmanager Irene van der Zwan.

Datum

12 & 13 december 2017

Locatie

Postillion Convention Centre, WTC Rotterdam
Beursplein 37 
3011 AA, Rotterdam
Tel: 010 - 405 44 62
Routebeschrijving


Uw investering 

 

Dag 1 (congres)

 Dag 1 + 2 (congres + workshop)

Primair*

€ 899,-

€ 1399,-
Secundair**

€ 999,-

€ 1599,-
MKB < 15 werknemers***

€ 599,-

 


* Primaire doelgroep: privacy officers, data protection officers, marketing managers, sales managers, CFO's, CTO's, CMO's, COO's, directeuren, call center officers, compliance managers, bedrijfsjuristen, informatie managers, risico managers, iedereen die verantwoordelijk is voor de invoering van de AVG

** Secundaire doelgroep: consultants, software leveranciers, adviesbureau's, etc.

 *** Heeft u een MKB bedrijf dat minder dan 15 werknemers omvat? Neem contact op met Suzanne van Kol (040 - 2 972 797) voor de speciale MKB toegangsprijs!

Direct inschrijven

Voor wie bestemd?

Voor al diegenen die in hun organisatie verantwoordelijk zijn voor de invoering van de AVG in het bedrijfsleven of bij de overheid zoals:

 • Privacy officers
 • Data Protection Officers
 • Marketing managers
 • Sales Managers
 • CFO’s
 • CTO’s
 • CMO’s
 • COO’s
 • Directeuren
 • Call Center officers
 • Compliance managers
 • Bedrijfsjuristen
 • Informatie managers
 • Risico managers

 

Inclusief 6 PE punten

Vragen?

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit congres?
Neem dan contact op met onze congresadviseur:

Suzanne van Kol
Tel: 040 - 2 972 797 
E-mail: s.van.kol@euroforum.nlDag 2  | 13 december 2017

Workshop ‘Get ready voor de AVG!’ 

Speciaal voor DPO’s, Privacy officers, Functionarissen Gegevensbescherming en andere verantwoordelijken voor de implementatie van de AVG. Praktische verdiepende workshop om de laatste stappen te zetten voor invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming met speciale aandacht voor:

 

Programma van de workshop Get ready voor de AVG

9.00 uur | Opening


9.05 uur | Strategie, Planning & Organisatie- Strategie en daadkracht bij bestuur- Planning & Organisatie: positie & rol DPO/FG, compliance beleid en draagvlak organisatie

10.30 uur | Pauze


Keuze uit workshop bedrijfsleven en overheid/semi-overheid

11.00 uur | Keuze uit workshop bedrijfsleven en overheid/semi-overheid
Workshop Dataprotectie en de kansen in de overheidspraktijk

Discussie over de privacyregelgeving en de maatregelen van (semi-)overheden. Waar liggen de kansen?

Elliott Thijssen, Marcus Vander Velpen & Jan Reitsma

Workshop bedrijfsleven

12.30 uur | Lunch


13.30 uur | Uitvoering: GAP-analyse, PIA, gedragscode, aanpassen systemen en procedures

15.00 uur | Pauze


15.30 uur | Controle &  bijsturing: audits, monitoren progressie, doorvoeren mogelijke aanpassingen

17.00 uur |  Einde


 

Dag 1 | Congres

Hoor van vakexperts wat er precies van u verwacht wordt omtrent de AVG en leer van de praktijkervaringen van anderen

Bekijk het congresprogramma van dag 1

Partners

Kennispartners

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

 

Geïnteresseerd in een samenwerking?
Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres? (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen) dan kunt u contact opnemen met:

Neem dan contact op met:
Sharon van Rooij
T: 06- 202 475 67
E: s.van.rooij@euroforum.nl

Zij bespreekt graag met u de mogelijkheden!

Uw investering 

 

Dag 1 (congres)

 Dag 1 + 2 (congres + workshop)

Primair*

€ 899,-

€ 1399,-
Secundair**

€ 999,-

€ 1599,-
MKB < 15 werknemers***

€ 599,-

 


* Primaire doelgroep: privacy officers, data protection officers, marketing managers, sales managers, CFO's, CTO's, CMO's, COO's, directeuren, call center officers, compliance managers, bedrijfsjuristen, informatie managers, risico managers, iedereen die verantwoordelijk is voor de invoering van de AVG

** Secundaire doelgroep: consultants, software leveranciers, adviesbureau's, etc.

 *** Heeft u een MKB bedrijf dat minder dan 15 werknemers omvat? Neem contact op met Suzanne van Kol (040 - 2 972 797) voor de speciale MKB toegangsprijs!

 

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Congres Dataprotectie & Privacy

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Congres Dataprotectie & Privacy start op 12 & 13 december 2017 in WTC Rotterdam!

Congres Dataprotectie & Privacy

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode: