Risicomanagement voor Verzekeraars

Is uw organisatie al klaar voor de nieuwe vereisten?

Resultaat na deze opleiding, u kunt:

 • Relevante scenario’s in de uitvoering van de ORSA meenemen
 • Positioneren binnen de three lines of defence van uw organisatie
 • Gedragsverandering creëren binnen uw organisatie
 • Omgaan met weerstand en (in)formele macht
 • Tijdig risico's identificeren en beheersen

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Risicomanagement binnen uw organisatie; van essentieel belang!

Staat risicomanagement, net zoals bij andere verzekeringsmaatschappijen, ook hoog op uw agenda? Sinds 1 januari is Solvency II in werking getreden en wordt van u verwacht dat u nog meer risicobewust te werk gaat. Tijdens deze intensieve opleiding, speciaal ontwikkeld voor verzeraars, leert u in 4 dagen alles wat noodzakelijk is om risicomanagement optimaal vorm te geven binnen uw organisatie.

 

Voldoet uw organisatie aan de nieuwe vereisten?

Het nieuwe model vereist een zeer brede kennis van risico’s en risicobeheer. Dit vergt forse aanpassingen van uw systemen en
organisatorische processen. Het risk management model en de solvabiliteitseisen moeten gedragen worden door elke laag binnen
de organisatie. Hoe goed bent u en is uw organisatie al voorbereid? Deze opleiding biedt u concrete tools om risicomanagement optimaal vorm te geven en gedragsverandering te bewerkstellingen waardoor u risicobewustzijn creëert en borgt binnen uw organisatie.

 

Na het volgen van deze opleiding, bent u in staat om:

 • Tijdig risico's te identificeren en op de juiste wijze te beheersen
 • De relevante scenario's mee te nemen in de uitvoering van de ORSA
 • Recente ontwikkelingen en praktische tips toe te passen op uw eigen situatie
 • Zich te positioneren binnen de three lines of defence van de organisatie
 • Opgedane kennis m.b.t. het Product Goedkeuringsproces te implementeren in uw eigen bedrijfsvoering
 • Gedragsverandering te creëren in uw organisatie
 • Om te gaan met weerstand en (in)formele macht

Bekijk het programma

 

Interactieve opleiding op maat

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 20 deelnemers toe.

Stel uw eigen praktijk centraal! Na inschrijving ontvangt u een intakeformulier. Hiermee kunt u aangeven wat concreet uw leerdoelen zijn, wat uw verwachtingen zijn van deze opleiding en welke concrete vragen uit de praktijk u wellicht al heeft. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het maximale uit de opleiding.

Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de opleiding met u mee te denken over vraagstukken waar u in de praktijk tegenaan loopt.

 

Deze opleiding biedt u:

 • Concrete handvatten en tips waarmee u de opgedane kennis gericht in kunt zetten
 • Antwoorden op al uw vragen, gegeven door ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Een certificaat van deelname
 • 22 PE-uren

Download de brochure (pdf)

Programma van de opleiding Risiciomanagement voor Verzekeraars

Iedere dag start om 10.00 uur (ontvangst om 09.30 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Module 1

Actualiteiten en trends Risicomanagement

Actuele ontwikkelen en laatste veranderingen

Relevante wet- en regelgeving

Wat is de invloed van Solvency II op Risk management en de wijze waarop deze ingericht dient te worden? Hierin wordt een introductie van Pillar II gegeven met de richtlijnen voor de inrichting van de governance structuur, het belang van risk management en de aandachtgebieden, beoordeling eigen risico en de solvabiliteit.

Three lines of defence

Tijdens dit onderdeel komt de wijze waarop de governance structuur ingericht dient te worden aan bod. Hierbij zal aandacht besteed worden aan de rol die de risk manager heeft en kan vervullen binnen de gewenste structuur. De nadruk ligt op het proportioneel inrichten en de samenwerking met andere sleutelfunctionarissen.

Onderkennen & beheren van operationele risico's

Vanuit Solvency II dient het risk management systeem aandacht te besteden aan het beheren van operationele risico's. Er worden
handvatten gegeven op welke wijze dergelijke risico's onderkend en adequaat beheerd kunnen worden.

Mensenwerk & Boardroom risk

In een ideale wereld worden alle risico's tot een acceptabel niveau gemitigeerd en staan alle neuzen in een organisatie dezelfde kant op. Deze ideale wereld bestaat niet! Daarom wordt er aandacht besteed aan het risico van mensenwerk, faillure van het 4-ogen principe en conflicterende belangen in de boardroam. Hierin speelt de risk manager één belangrijke rol die uitgebreid aan bod gaat komen in deze interactieve sessie.


Module 2

Minimumkapitaalvereiste (MCR) en Solvabiliteitskapitaalsvereiste (SCR)

In het kader van het Risk Managementsysteem dient elke onderneming haar eigen risico en solvabiliteit te beoordelen. Middels
pragmatische rekenvoorbeelden gaat u de minimumkapitaalvereiste (MCR) en de solvabiliteitskapitaalsvereiste (SCR) berekenen. Hierbij wordt er aandacht besteedt aan de impact van de diverse risico's die onderkend en beheerd dienen te worden door de risk manager op deze kapitaalsvereisten.

Beleggen van beleid tot proces

Beleggen is voor veel verzekeraars een van de kernactiviteiten. Dit wordt onderkend in de regelgeving waarbij in het risk managementsysteem aandacht besteedt dient te worden aan assetliability management, beleggingen en het beheren van liquiditeitsen concentratierisico's. U krijgt tools aangereikt, zodat u tijdig signalen kunt identificeren.

Herverzekeren en de rol van de riskmanager van opstellen tot rapporteren

Wat zijn de effecten van herverzekeren op de solvabiliteitskapitaalvereisten? Hierbij wordt gebruik gemaakt van praktische rekenexercities die bij kunnen dragen aan het op een overzichtelijke manier communiceren van het risico impact van een herverzekeringskeuze.


Module 3

Het Product Goedkeuringsproces (PARP)

Tijdens deze inleidende ochtendsessie wordt aandacht besteed op welke wijze het Product Goedkeuringsproces ingericht dient te
worden. Hierbij staat de rol die de risk manager in de huidige praktijk vaak heeft centraal en op welke wijze de riskmanager deze rol dient te vervullen. Er wordt meer diepgang gegeven aan artikel 32 Bgfo en specifiek op welke wijze de riskmanager het product aan de KNVB criteria kan toetsen.

Vanaf 11.00 uur neemt Marius Rietdijk u mee om gedragsverandering & (aanspreek)cultuur te weeg te brengen.

Gedragsverandering & (aanspreek) cultuur

80% van de risico's heeft als oorzaak menselijk handelen. De cultuur van een organisatie is daarmee zeer bepalend voor het risicoprofiel. Echter, binnen organisaties wordt er over het algemeen niet transparant gesproken over risico's. We vertellen liever over
successen dan over mogelijk falen en vaak bestaat er de angst om afgerekend te worden. Veel risico's worden daardoor pas ontdekt als de meeste beheersmaatregelen geen nut meer hebben. Hoe creëert u een organisatie die intern transparant is over haar risico's?

De volgende onderwerpen staan centraal:

 • De basiswetten van gedragsverandering, de ontdekkingen van Pavlov en Skinner
 • De basiswetten van de gedragsverandering geïllustreerd met een hilarisch voorbeeld
 • Het ABC-model van gedragsverandering begrepen en toegepast op eigen, complexe, vraagstukken
 • Sturen op resultaat of gedrag?
 • Effectief beïnvloeden en creëren van draagvlak binnen de organisatie
 • Omgaan met (in)formele macht

Module 4

De rol van de risk manager bij de ORSA

Wij gaan er binnen deze opleiding vanuit dat u al geoefend heeft met het opstellen van de ORSA rapportage. In dit onderdeel wordt hierop volgend stil gestaan bij de rol van de risk manager bij het opstellen van de risico's, veel gehoorde knelpunten en praktische tips voor het opstellen van de ORSA.

Beheerste bedrijfsvoering

De rol van de risk manager ten aanzien van de sleutelfunctionarissen, de organisatie en de directie wordt in deze sessie verder verdiept. Hierbij kan gedacht worden aan de wijze waarop de risk manager kan functioneren ten opzichte van de actuariële functie en de internal auditfunctie.

Dashboard effectief rapporteren

Hoe moeten de kwalitatieve en kwantitatieve Solvency II rapportages eruit zien? Tijdens deze interactieve sessie zal samen nagedacht worden over het opstellen van een risicodashboard. Ook wordt de rol van de risk manager ten aanzien van de toekomstige solvency II rapportages behandeld. Hierbij ligt de nadruk op de input die de risk manager dient te gaan leveren.

Verankering in uw organisatie

In veel organisaties leeft risk management nog niet (voldoende) op de werkvloer. Hoe gaat u dit nu aanpakken? U gaat naar huis met
praktische tips, hoe u de vergaarde kennis een succesvol vervolg kan geven!

Uw docenten

 

 • Ronald van de Langenberg
  Ronald van de Langenberg is oprichter en directeur van InAudit B.V. Hij begon zijn werkzame leven bij Ernst & Young, waar hij 14 jaar werkte. In die tijd studeerde hij ook af als registeraccountant. Na zijn tijd bij Ernst & Young was Ronald actief in diverse financiële management functies. Sinds 2010 heeft hij zich toegelegd op de drie pijlers van Solvency II. Ronald is een gevraagd spreker en inspirerend trainer op het gebied van Solvency II en is als consultant betrokken bij een breed spectrum van zowel grote als kleine verzekeraars op gebieden variërend van risk management (of governance in brede zin) tot Solvency II Reporting.
 • Martijn van den Akker
  Martijn van den Akker is als senior internal-auditor van InAudit actief bij diverse verzekeringsmaatschappijen. In 2006 startte hij zijn loopbaan bij KPMG waar hij kennis maakte met een diversiteit aan cliënten.

  In 2014 maakte Martijn de overstap naar InAudit om als internal auditor van toegevoegde waarde te kunnen zijn voor verzekeringsmaatschappijen. Door zijn betrokkenheid bij meerdere verzekeringsmaatschappijen heeft Martijn inzicht in best practices en manieren om risk management proportioneel in te richten.
  Lees ook het blog van Martijn van den Akker: Solvency II- De riskmanager in de rol van essentiële vuurtorenwachter
 • Marius Rietdijk
  Marius Rietdijk is directeur van het Centrum voor positieve gedragsverandering ADRIBA aan de VU. Hij studeerde arbeids,- organisatie, klinische en sociale psychologie en promoveerde in de bedrijfskunde op het onderwerp Organisaties Conditioneren. Hij heeft ruime ervaring met interactief doceren en toepassen van gedragsveranderingstechnieken in het beinvloeden van uiteenlopende bedrijfsprestaties, waaronder risicobeheersing in de financiële wereld, bouw en industrie.

Algemene informatie over de opleiding Risicomanagement voor Verzekeraars

 

Datum

4 en 11 oktober & 1 en 8 november 2016

Locatie

Regardz La Vie
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht
+31 (0)30 234 00 88
Routebeschrijving

 

Programmatijden alle dagen:

09.30 uur - Ontvangst koffie/thee
10.00 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunchpauze
13.30 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Afsluiting van de dag
Zowel het ochtend- als het middagprogramma zal onderbroken worden voor een koffiepauze van 15 min

 

Bestemd voor

Deze opleiding is uitermate geschikt voor:

 • Risk Managers
 • Risk Officers
 • Managers
 • Directeuren
 • Adviseurs

; werkzaam bij of voor (zorg)verzekeraars

 

Uw investering

De kosten van deze opleiding bedragen € 3.299,- (excl. BTW) per persoon.
Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

PE-uren

Deze opleiding staat voor 22 PE-uren

 

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Voor meer informatie of aantrekkelijke relatiekorting

Neem contact op met:
Sandra Donkers
040 - 297 27 70

 


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Risicomanagement voor Verzekeraars inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Risicomanagement voor Verzekeraars start op 4, 11 oktober & 1, 8 november 2016 in La Vie Utrecht!

Opleiding Risicomanagement voor Verzekeraars

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je op de hoogte blijven van onze events, opleidingen en ontvang informatie binnen je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €3299,- excl. btw
Datum: 4, 11 oktober & 1, 8 november 2016
Studiepunten: 22
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770