Opleiding Samenwerken aan Energieprojecten

Deze opleiding is geannuleerd

 • Hoe je met netwerk- en ketensamenwerking succesvol duurzame energieprojecten opzet en regisseert
 • Energie, beweging en verantwoordelijkheid te creëren in jouw netwerk
 • Hoe je waarde en draagvlak creëert in samenwerkingsverband
 • Inzicht te krijgen in de verschillende stakeholders en hun belangen
 • Ook interessant: Opleiding Duurzame Energieprojecten
 • Inclusief praktijkcases van ervaren betrokkenen

Speciaal voor overheid en organisaties die werken aan duurzame energieprojecten

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Leer met netwerk- en ketensamenwerking duurzame energieprojecten op te zetten

Je werkt mee aan energieprojecten om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Nieuwe samenwerkingen moeten gecreëerd worden en aansluiten op initiatieven van de samenleving is noodzakelijk. Veel projecten lopen vast op weerstand of gebrek aan betrokkenheid. Jij hebt de sleutelrol om waarde te scheppen in een samenwerkingsverband.

In de praktijk heb je te maken met veel stakeholders met verschillende belangen en hoge politieke gevoeligheid. Er is geen voorgeschreven aanpak die werkt.

Deze opleiding geeft je handvatten om de regie te nemen in samenwerkingsverbanden. De opleiding is interactief en het delen van successen, het inspireren van elkaar en het onderling delen van ervaringen over wat wel en wat niet werkt staat centraal. Je gaat direct met jouw eigen praktijksituatie aan de slag. Docenten brengen praktische voorbeelden uit de energietransitie in.

Na iedere lesdag ontvang je praktische opdrachten die je direct in jouw praktijk toepast. De uitkomsten van deze opdrachten worden tijdens volgende lesdagen behandeld en geanalyseerd.

 

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Inzicht te krijgen in de verschillende stakeholders en hun belangen
 • Draagvlak te creëren in jouw samenwerkingsverbanden en hoe je daarmee duurzame energieprojecten opzet
 • Energie, beweging en verantwoordelijkheid te creëren in jouw netwerk
 • Stakeholders te verbinden aan de gezamenlijke opgave
 • Het stimuleren van duurzaamheid en innovaties met weinig middelen en budget

5 redenen waarom je de opleiding Samenwerken aan Energieprojecten niet mag missen:

 1. Focus op vakspecifieke cases voor overheid en organisaties die werken aan de energietransitie
 2. Jouw hedendaagse vraagstukken worden toegelicht
 3. Je ontvangt concrete praktische handvatten en to do’s
 4. Diepgang in strategie & werkwijze: direct werken aan je actuele praktijk
 5. Praktijkgerichte training op professioneel handelen en persoonlijke ontwikkeling

 

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

Werk je aan projecten, trajecten en programma’s in de energietransitie? Merk je dat deze samenwerkingen kunnen worden verbeterd door meer betrokkenheid en vertrouwen? Dan is deze opleiding ideaal!

 

Ook interessant: Opleiding Duurzame Energieprojecten

Ben je binnen je organisatie betrokken bij een project op het gebied van duurzame energie? Of ga je hier binnenkort mee van start? Dan heb jij, net als vele vakgenoten, de steeds groter wordende behoefte aan duurzame energieprojecten al opgemerkt. Tijdens de Opleiding Duurzame Energieprojecten hoor je in 4 dagen alle ins en outs over de duurzame energiemarkt.

Programma Opleiding Samenwerken aan Energieprojecten 

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Dag 1

Opgaven in de energietransitie

Succesvolle samenwerking begint bij inzicht en overzicht. Om stappen te kunnen zetten in de energietransitie is het van belang om het netwerk
van stakeholders en de onderlinge relaties te begrijpen. Tijdens de eerste dag ontvang je een introductie over de essenties van regievoeren. Met deze basis analyseer je jouw samenwerkingsverbanden.

Daarnaast ga je met je mede-cursisten in gesprek over de opgaven die zij hebben in de energietransitie. Deze opgaven worden meegenomen in de volgende lesdagen en vormen de basis van de opleiding.

 • Waarom werken in Netwerken en Ketens?
 • Het verschil tussen sturen, regisseren en faciliteren
 • Wat is regievoeren en hoe doe je dat als samenwerkingspartner?
 • Hoe ziet jouw netwerk van stakeholders en onderlinge relaties eruit?
 • Delen van de energietransitieopgaven van jezelf en je mede-cursisten

Praktijkspreker Michael Boddeke
De energietransitie heeft veel baat bij actieve burgers en organisaties die de handen ineen slaan. Vandaag hebben we een gastspreker die zelf een aanjagende rol vervult en partijen mobiliseert om de energietransitie te versnellen. Hij zal ons laten zien welke kansen en bedreigingen hij ziet en ervaart en hoe hij hier mee om gaat.

 


Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 2

Samenwerking binnen Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening staat in nauw verband met de energietransitie en is een cruciaal component. Nieuwe maar ook bestaande bouw energieneutraal maken is hierin een grote opgave. Er moet nagedacht worden over hoe we de omgeving inrichten. Ruimtelijke ordening zal meer rekening moeten houden met de energievraag en kansen moeten grijpen. Deze dag nemen we een kijk in de rollen binnen ruimtelijke ordening. We bespreken de samenwerkingen tussen de verschillende stakeholders, analyseren problemen die je kunt tegenkomen en creëren inzichten in hoe je samenwerkingen versoepelt.

 • Samenwerking binnen Ruimtelijke Ordening
 • Inzicht in de verschillende deeldisciplines: projectmanagement, stedenbouw/landschap, bestemmingsplannen, vergunningverlening, handhaving, etc.
 • Omgaan met tegenstand van stakeholders
 • Het binden van partners op verschillende niveaus
 • Draagvlak vergroten

Praktijkspreker
We kijken deze dag naar de ervaringen vanuit ruimtelijke ordening. Te gast is een gemeentelijk jurist/projectleider die ervaring heeft met de ruimtelijk juridischeontwikkelingen in de energietransitie.

 


Dag 3

Burgerparticipatie

Tijdens de derde dag bespreken we hoe burgerparticipatie en de energietransitie samenkomen. Burgers moeten hun gedrag, woon en leefomgeving aanpassen. Hoe neem je burgers op lokaal niveau mee in deze veranderingen? En hoe creëer je draagvlak? Tijdens deze dag laten we ons inspireren door opgehaalde successen en analyseren we spanningsvelden die je kunt tegenkomen bij bewonersparticipatie. We kijken welke leiderschapsvaardigheden van belang zijn en reflecteren op elkaars leiderschapsstijl.

 • Bewonersinitiatieven stimuleren
 • Zorgen voor onderling contact en passende ondersteuning
 • Weerstand wegnemen
 • Zeggenschap van burgers bevorderen
 • Verbinding leggen met andere vraagstukken die spelen bij burgers
 • Het leiden van succesvolle bijeenkomsten met burgers
 • Reflectie op eigen leiderschapsstijl en regiekwaliteiten

Praktijkspreker Aalt Schouten
Onderdeel van het programma deze dag is een interactieve sessie met een gastspreker, die als maatschappelijk betrokken, maar ook kritische burger zelf te maken heeft gehad met de komst van een zonnepark in zijn omgeving. Hij deelt daarbij de do’s en don’ts en daagt de deelnemers uit om breed te kijken naar belangen.

 


Dag 4

Politieke besluitvorming op basis van draagvlak

Om een breed gedragen energietransitie te bereiken is instemming of medewerking nodig van veel verschillende partijen. Het opleggen of doorduwen van oplossingen leidt vaak tot conflicten. Een benadering met aandacht voor de behoeften van de stakeholders leidt tot acceptie en vaak zelfs tot enthousiasme. Deze dag delen we de ervaringen van verschillende beïnvloedingstactieken en politieke besluitvorming. Je leert vanuit praktische ervaringen waar je in de praktijk op moet letten en hoe je mensen in beweging krijgt.

 • Overtuiging, passie en energie creëren

 • Effectief beïnvloeden

 • Inzicht en meebewegen in de politiek context: het besluitvormingsproces binnen college B&W en de Gemeenteraad

 • Wat als duurzame energieprojecten vastlopen in de politieke besluitvorming

Praktijkspreker Jan Dirk vd Borg: inkijk op basis van draagvlak
Vanuit zijn rol in de gemeenteraad heeft Jan Dirk ervaring met de lokale politieke besluitvorming over duurzaamheidsmaatregelen en initiatieven voor energieopwekking.


 Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure!


Dag 5

Maximale transparantie voor maximaal resultaat

De eerdere opleidingsdagen stonden in het teken van het vanuit onderaf opbouwen van samenwerkingsverbanden, het creëren van draagvlak en participatie. Het succes van de samenwerking wordt bepaald door de mate van vertrouwen. Om die reden is het belangrijk om de communicatie in de samenwerking eerlijk, transparant en geloofwaardig te laten zijn. Transparantie wekt vertrouwen en versterkt het samenwerkingsverband. Tijdens de laatste dag gaan we met elkaar in gesprek over hoe we dit in stand houden en hoe je voortdurend laat zien wat je doet en anderen inspireert om bij te dragen aan de initiatieven.

 • Rijker verantwoorden naar je samenwerkingspartners
 • Voortdurende transparantie creëren
 • Anderen inspireren om bij te dragen aan de initiatieven
 • Het delen en ontwikkelen van kennis met jouw samenwerkingsverband

Praktijkcase
Tijdens dag 5 staat jouw casus volledig centraal. Je gaat aan de slag met jouw opgave en stelt daarvoor een verantwoordingsbeeld op.

 

Hoofddocent Pieter Guis

Senior Consultant bij RONT Management Consultants

Pieter is als verandermanager, adviseur en trainer actief in het ruimtelijke domein. Als (interim) manager heeft hij o.a. veel met teams binnen de lokale overheid gewerkt in de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Als adviseur en trainer begeleidt hij organisaties in het sturen op maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie. Door in te zetten op de ontwikkeling van de juiste vaardigheden en door ambities en plannen om te zetten in concrete resultaten. Zijn motto is elke dag een stap te zetten in de goede richting. En niet terug te schrikken als het even tegen zit, maar daarvan te leren, bij te sturen en door te zetten.

Praktijkdocenten

Michael Boddeke
Oud-wethouder, directeur van de-A (duurzame energie coöperatie Apeldoorn). DeA staat voor schone, groene energie voor alle inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn zodat we het gebruik van vervuilende, fossiele brandstoffen achter ons kunnen laten. Leden van deA kiezen er bewust voor om daar aan bij te dragen. Inwoners en bedrijven in de gemeente Apeldoorn kunnen lid worden van de coöperatie en/of energie afnemen van het energiebedrijf. Ook kan men deelnemen aan projecten. deA werkt zonder winstoogmerk. De inkomsten worden besteed aan nieuwe lokale duurzame projecten waar in veel gevallen ook de inwoners, scholen en organisaties kunnen participeren.

 

Aalt Schouten
Directeur binnen het bedrijfsleven en als burger betrokken bij diverse ruimtelijke ontwikkelingen t.b.v. de energietransitie, waarbij hij persoonlijk en namens dorps- en wijkraden opkomt voor een zorgvuldige belangenafweging en behoud van landschappelijke waarden.

 

 

Jan Dirk vd Borg
Fractievoorzitter van het CDA in Apeldoorn en secretaris van de landelijke bestuurdersvereniging van het CDA. Vanuit zijn rol in de gemeenteraad heeft Jan Dirk ervaring met de lokale politieke besluitvorming over duurzaamheidsmaatregelen en initiatieven voor energieopwekking.

Algemene informatie 

Data & Locatie

Datum: in overleg

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48 
3511 GC Utrecht
Routebeschrijving


Bestemd voor:

Afdelingshoofden, netwerk- en ketenregisseurs, beleidsmakers/medewerkers, project, proces- en programmamanagers, afdelingshoofden, coördinatoren en adviseurs.

Bij o.a.:

• (Rijks), (semi)overheden, Provincies en Gemeenten
• Waterschappen en Hoogheemraadschappen
• Omgevingsdiensten
• Milieuorganisaties
• Woningbouwcorporaties
• Projectontwikkelaars
• Energiebedrijven
• Netbeheerders
• Adviesbureaus

Persoonlijk opleidingsadvies

Heb je vragen over het programma? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur:

Nicole Vonk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 740

 

Je investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- per persoon (excl. btw). Inclusief koffie, thee en lunches. Daarnaast ontvang je toegang tot de digitale leeromgeving.


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Samenwerken aan Energieprojecten start op In overleg in BCN Utrecht CS !

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: In overleg
Locatie: BCN Utrecht CS

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nicole Vonk  

Opleidingsadviseur
Nicole Vonk

  

040 - 2 972 740

Relevant aanbod

7 Okt

Opleiding Duurzame Energieprojecten

Dit opleidingstraject biedt jouw praktisch inzicht in de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten. Inclusief keuzemodules met verdieping en praktijkcases van de populairste duurzame technologieën in Nederland: zon, wind, bio & warmte. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht CS
26 Okt

Data & Energie congres

We staan voor een immense opgave om de volledige gebouwde omgeving en industrie aardgasvrij te maken. De coronacrisis zet een disruptie in gang en een versnelde digitalisering. Een grote kans om een versnelling van de energietransitie in te zetten. Kom op 26 oktober naar het Data & Energie Congres en ga het gesprek aan met vakgenoten en samenwerkingspartners. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch
26 Nov

Het Nationaal Warmte Congres

Het Nationale Warmte Congres is hét jaarlijkse kennisplatform voor de warmtesector! Ontmoet vakgenoten, deel kennis en leer van de experts. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Provincie Overijssel of virtueel
22 Apr

Smart City Next 2021

Het internationale event waar deelnemers uit binnen- en buitenland met met elkaar in gesprek gaan om ervaringen uit te wisselen en te leren van voorbeelden die reeds gerealiseerd zijn. Vanuit slimme steden, maar ook de slimme regio’s. Lees meer
Type: Congres | | Lokatie:Energiehuis, Dordrecht

Alle events