Smart & Circular City opleiding

Word voorloper op het gebied van Smart & Circular City

 • Good practices, innovaties, ideeën, tools, handvatten en applicaties!
 • Actuele kennis over technische innovaties, strategieën en beleid van Smart City projecten
 • Leer van absolute smart city experts
 • Inzicht in kosten versus opbrengsten en voordelen van recent gerealiseerde oplossingen
 • Krijg de gewenste ontwikkelingen op de agenda binnen uw organisatie

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Slimme circulaire steden zijn sterk in opkomst

Wereldwijd woont 53% van de bevolking in stedelijke gebieden. In 2050 zal dat 66% zijn. Wij wonen, werken, leren en recreëren in de stad. Deze opleiding gaat over concrete aspecten als energie, infrastructuur en mobiliteit, gebouwen, voedselvoorziening, water en afval. 

 

Enorme uitdaging: hoe houden we de stad leefbaar?

Economische crisis, klimaatverandering, schaarste en tegelijkertijd nieuwe kansen rondom digitalisering. De digitale revolutie die de
transitie naar een meer circulaire economie dichtbij brengt. Als we de stad samen de komende jaren niet slimmer en duurzamer
maken, krijgen we te maken met verminderde leefbaarheid, overlast, vastlopende mobiliteit, vervuiling, slums, werkloosheid en
verminderde belastingopbrengsten.

 

Oplossing: nieuwe samenwerkingsverbanden

Burgers, bedrijven, kennisinstellingen en overheden moeten samenwerken en zoeken naar nieuwe waarde modellen!
Nieuwe coalities, nieuwe business modellen en andere vaardigheden. Hierbij wordt het neerzetten van een top-down visie net zo belangrijk
als het benutten van energie en betrokkenheid door de burger.

Bekijk het programma

 

Waarom smart & circular?

De stad wordt steeds ‘slimmer’ en moet meer circulair worden. Steeds meer zaken zijn verbonden; mens en ruimtelijke omgeving. De tijd
van the internet-of-things is aangebroken. Daar moeten alle partijen nog aan wennen. Wat levert het nu eigenlijk echt op en waar liggen
de grenzen: hoe ver moeten we gaan? “Als we steden niet kunnen verduurzamen kunnen we de planeet niet redden (Ban Ki-moon)”.
Dit vraagt om een nieuwe en geïntegreerde stedelijke oplossingen voor energie, gebouwde omgeving, mobiliteit. Het vraagt om anders
ontwerpen, anders produceren, anders consumeren en om het laten cirkelen van grondsto en door biobased oplossingen, of door re-use,
repair, refubish, remanufature of recyclen.

 

Doel van deze opleiding Smart & Circular City

Deze opleiding gaat in op de context van slimme én (economisch) duurzame gebieden en wat daar allemaal bij komt kijken. Praktische
voorbeelden en tools, steeds in relatie tot het waarom en hoe van het inzetten van eigentijdse technologie om de gewenste woon-,
werk- en leefomgeving te realiseren. Alle deelaspecten van Smart & Circular City staan centraal. Daarbij krijgt u concrete voorbeelden en tools aangereikt zodat u na de opleiding in uw eigen omgeving een verandering in kunt zetten!

Download de brochure (pdf)

 

Toepassen lessons learned op persoonlijke case

Als deelnemer kunt u een casus inbrengen die als leidraad terugkomt tijdens de diverse modules. De docenten zullen u daarbij uitdagen om de inzichten toe te passen in uw eigen praktijk.

 

Opname in het register van E&R

Steeds meer cursisten hebben te maken met strategie. Voor het maken van strategische keuzes is het noodzakelijk goed te weten wat zich in de wereld om het bedrijf waar u werkt af speelt. Het Platform Economie & Ruimte (E&R) helpt strategen om het gevoel van externe ontwikkelingen goed te kunnen duiden. Zie hiervoor de website www.economie-ruimte.nl

Cursisten die het programma Smart & Circular City hebben gevolgd kunnen worden opgenomen in het E&R Register Qualified Culture Environment Auditor (QCEA)

Programma van de opleiding Smart & Circular City

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Module 1 en 2

Kennis en inzichten Smart & Circular Cities

 • Wat is een Smart & Circular City?
 • Waarom hebben we Smart & Circular Cities nodig?
  • Digitalisering van de stad
  • Circulaire Economie (CE)
  • Trends in Energievoorziening, gebouwde omgeving, mobiliteit, water, afval, voedsel, sociale interactie en stakeholders
 • Wat willen we bereiken?
 • Verschillende gebruikte definities en modellen
 • Voorbeelden en trends
  • Nederland als Smart & Sustainable Urban Delta
  • Nederland als een Circular Hotspot
  • Internationale voorbeelden van Smart Cities
 • Naar een visie op de stad van de toekomst

 

Globaal overzicht deelaspecten best practices voor een Smart & Circular City

Birdview: overzicht van alle aspecten binnen de totale opleiding

 • Smart Mobility
 • Duurzame en slimme energieoplossingen
 • Circulaire gebieden en ketenoplossingen
 • Smart & Circular Buildings
 • Voedselvoorziening in de stad
 • Smart data (open en big data)
 • Lokale initiatieven en sociale interactie

 

De praktijk: debat met visie vanuit gemeente Eindhoven en gemeente Rotterdam

 • Oplossingen in nieuwe dwarsverbanden, creativiteit en anders denken
 • Smart society: vergroten van leefbaarheid samen met inwoners
 • Bepaal je strategie: zicht op uitdagingen, transitiepaden, tools en KPI’s
 • Rol van stakeholders: overheden (gemeente, provincie, regio, Rijk, EU), bedrijven, maatschappelijke partners, kennisinstellingen en gebruikers (inwoners)

Gaby Rasters, strategisch adviseur, gemeente Eindhoven
Frank Vieveen, programmamanager digitale economie | smart city, gemeente Rotterdam  

Uw hoofddocenten:
Freek van Eijk, managing director, Acceleratio B.V., associate partner NederlandCirculair! en bestuurslid Stichting Maatschappij en Onderneming
Kees Jansen, eigenaar pluraal.nl en docent aan de Aeres Hogeschool Almere. Kees is stadsfilosoof en expert slimme circulaire steden  

Deze hoofddocenten begeleiden u ook bij 4 thematische verdiepende opleidingsdagen.


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure (pdf)


Module 3 

 

Data (smart, open, big) als fundament van Smart & Circular City

 • Hoezo, data als basis voor ontwikkeling van Smart & Circular City?
 • Wat is open data en wat kunt u er mee?
 • Wat is big data en wat kunt u er mee?
 • Waar komen gegevens vandaan, welke bronnen zijn er te onderscheiden?
 • Welke rol heeft data in Smart & Circular Cities?
 • Begrippen, definities, werkveld en sector
 • Hoe creëert u maatschappelijke meerwaarde met smart data?
 • Ethiek, Privacy & Security in relatie tot (smart, open, big) data
 • Data-architectuur binnen een Smart & Circular City
 • Praktijkvoorbeelden uit de gemeente Gent

Uw docent:
Bart Rosseau, diensthoofd Data en Informatie, Stad Gent

 

Smart Data in de praktijk

 • Praktijkvoorbeelden vanuit de gemeente Eindhoven
 • Modellen en technieken
 • Gereedschappen voor verzamelen, verwerken en visualiseren
 • De stap(pen) die Eindhoven heeft genomen met Smart Data
 • Verbinden van mensen, samenwerken en co-creatie

Uw docenten:
Gaby Rasters, strategisch adviseur, gemeente Eindhoven
Olha Bondarenko, strategisch adviseur, gemeente Eindhoven

 

Toepassen lessons learned

 • Evaluatie van het geleerde en discussie over de toepasbaarheid in eigen omgeving

Ondersteund door hoofddocent: Kees Jansen


Module 4 

Smart Mobility

 

De veranderende wereld van vervoer

 • Knelpunten mobiliteitsontwikkeling
  • Globale trends en effecten op mobiliteit: energie, klimaat, luchtkwaliteit, verstedelijking en shared economy
  • Visie op mobiliteit en de stad van de toekomst
  • Individueel versus collectief personenvervoer
  • Goederentransport: klein en duurzaam versus groot en efficiënt
  • Ontwikkelingen rondom de verschillende transportmodaliteiten
  • Brandstofontwikkelingen
  • Multimodaliteit en smart hubs
  • Shared Economy: effect van ICT en het internet op de mobiliteitsarena
  • Veranderende infrastructuur: hoe richt je de stad of het dorp van de toekomst in, hoe zien de snelwegen er uit; wordt de weg slimmer of juist dommer?
 • Voertuigen zijn computers op wielen geworden en gaan slim met elkaar samenwerken: kansen en mogelijkheden
 • Disruptive change: de veranderende wereld van vervoer als uitgangspunt met een duidelijke link naar andere industrieën; hoe kun je je organisatie aanpassen om maximaal te profiteren van veranderingen?

 

Case: Nieuw Smart Mobility vervoerssysteem

Samenwerking tussen TU Eindhoven, Heijmans, Connexxion en VDL

 • Hoe is deze samenwerking tot stand gekomen en wat zijn de eerste bevindingen?

Uw docent:
Dr. ir. Carlo van de Weijer, directeur Strategic Area ‘Smart Mobility’ ,TU Eindhoven en werkzaam voor TomTom

 

Praktijkcase: Hoe maken we mobiliteitsbeleid ‘smart’?

 • Denkkader: organisatievormen voor slimme mobiliteit: wie maakt de slimme stad? Slim mobiliteitsbeleid is niet alleen van de overheid. A.d.h.v. 4 typen organisatiemodellen wordt uitgelegd hoe slimme mobiliteit vormgegeven kan worden
 • Mobiliteitsbeleid in de praktijk: transitie openbaar vervoer; hoe organiseer je slim (openbaar) vervoer? Toepassing van het denkkader a.d.h.v. een casestudy uit de provincie Overijssel waarbij verschillende organisatievormen zijn ingezet om openbaar vervoer te ‘verslimmen’

Uw docent:
Ron Bos, trendwatcher in mobiliteit en oprichter SmartUrbanism.org

 

Toepassen lessons learned

 • Evaluatie van het geleerde en discussie over de toepasbaarheid in eigen omgeving

Ondersteund door hoofddocent: Kees Jansen


Module 5

Smart Energy & Circular Buildings

 

Update globale trends en de effecten op energie in de stad

 • Fossiele brandstof reserves, klimaat, digitalisering en meer...
 • Energieakkoord NL
 • Energie efficiency
 • Energie opwekking: zon, wind, biomassa, warmte koude opslag
 • Energie opslag
 • Energie distributie & Smart Grids
 • Smart Buildings & Public Space
  • Inspirerende lange termijn ‘droom’visie op energie en de stad van de toekomst
  • De opkomst van coöperatieven
  • Circulaire business parken

 

Alliander (incl. rondleiding)

 • Intro en rondleiding Alliander Duiven, re-creatie van een gebouw op basis van 5 thema’s:
  • Het nieuwe werken, circulariteit, energie positiviteit, relatie met gebied en integraliteit
 • Stroomversnelling met Nul op de meter, hoe wordt dit betaald?
  • Samenwerking gericht op nul op de meter voor sociale woningbouw tegen zo laag mogelijke kosten en in zo kort mogelijke tijd
 • Flexibilisering van de energiemarkt
  • De creatie van een markt waarin flexibiliteit in energieverbruik inzetbaar en verhandelbaar wordt met meer interactie tussen marktspelers en verandering van gedrag en handelwijze (USEF)

 

Schneider Electric

 • Smart en sustainable grids
  • “Self healing grid” als eerste stap voor een smart grid
 • Multi stakeholder approach to collaboration
  • “Zero Emission Cities”: from pilot to scale up: the Amsterdam South East example

 

Alliander

 • Teaser: (Groen) gasnetwerken
  • Digitalisering Gasnetten, nut en noodzaak
 • Teaser: Marktplaats voor Warmte via open netten!

Uw docenten:
Nico van Egmond, business developer Smart Energy Concepts, Liandon Energie Consulting
Wilfred Smith, project manager | Smart Grids & Cities, Liandon Energie Consulting
Jeroen Gerrissen, business development manager Smart Cities & Renewables Energy, Schneider Electric

 

Toepassen lessons learned

 • Evaluatie van het geleerde en discussie over de toepasbaarheid in eigen omgeving

Ondersteund door hoofddocent: Freek van Eijk


Module 6

Circulaire gebieden en ketenoplossingen

 

Impact van trends op de stedelijke omgeving

 • Stad als knooppunt van functies
 • Circulaire Businessmodellen in stedelijke omgeving
 • Best practices
 • Recapitulatie debat module 2

 

Gemeente Almere: Smart Society and Smart Health

 • Ontwikkeling gezondheids- en innovatieplatform
  • Samenwerking tussen bedrijven, bewoners, opleidingsinstituten, zorginstellingen, medische centra
  • Innovaties op het gebied van domotica, sensoring, Data-analyse
  • E-health, hoe kunt u eraan bijdragen dat burgers langer thuis kunnen blijven wonen?
 • Bewonersplatform waarbij samenwerking is gevormd tussen burgers, Alliander en Nuon
  • Voorbeeld van lokale initiatieven
  • Rol van burgerparticipatie
  • Samenwerking tussen partners
  • Motivatie van de burgers en communicatie tussen alle samenwerkingspartners
 • Ontwikkelingen in regio Almere: afvalloze stad, energie-neutrale stad, stadsuitbreiding

Uw docent:
Wytse Miedema, projectleider, gemeente Almere

 

Praktijkcase: Circulair Buiksloterham (incl. rondleiding)

Een groot aantal uiteenlopende organisaties en mensen werken samen om dit 100 ha oud scheepswerfgebied in Amsterdam in 20
jaar tot een zo duurzaam mogelijke wijk voor wonen en werken te maken.

 • Hoe doen zij dat, waar zijn ze begonnen en hoe bepalen zij de agenda?
 • En wie doen mee, welke rol speelt iedereen na een jaar of twee?
 • Wat is er intussen gebeurd, wat lukt goed, wat komt maar niet van de grond, hoe komt dat?
 • Wat hee u echt nodig?
 • In welke valkuilen moet u niet trappen?

En verder is er veel ruimte voor vragen naar onze ervaringen.

Uw docent:
Saskia Müller, kwartiermaker, Circulair Buiksloterham

 

Toepassen lessons learned

 • Evaluatie van het geleerde en discussie over de toepasbaarheid in eigen omgeving

Ondersteund door hoofddocent: Freek van Eijk

Uw docenten:

 

 • Freek van Eijk
  managing director, Acceleratio B.V., associate partner NederlandCirculair! en bestuurslid Stichting Maatschappij en Onderneming
 • Kees Jansen
  eigenaar pluraal.nl en docent aan de Aeres Hogeschool Almere. Kees is stadsfilosoof en expert slimme circulaire steden
 • Frank Vieveen
  programmamanager digitale economie | smart city, gemeente Rotterdam
 • Gaby Rasters
  strategisch adviseur, gemeente Eindhoven
 • Olha Bondarenko
  strategisch adviseur, gemeente Eindhoven
 • Bart Rosseau
  diensthoofd Data en Informatie, Stad Gent
 • Dr. Ir. Carlo J.T. van de Weijer
  director, strategic Area Smart Mobility, TU Eindhoven en werkzaam voor TomTom
 • Ron Bos
  trendwatcher in mobiliteit en oprichter SmartUrbanism.org
 • Wilfred Smith
  project manager | Smart Grids & Cities, Liandon Energie Consulting
 • Nico van Egmond
  business developer Smart Energy Concepts, Liandon Energie Consulting
 • Jeroen Gerrissen
  business development manager Smart Cities & Renewables Energy, Schneider Electric
 • Wytse Miedema
  projectleider, gemeente Almere
 • Saskia Müller
  kwartiermaker, Circulair Buiksloterham

Algemene informatie over de opleiding Smart & Circular City

 

Data en Locatie

22, 29 november, 13 december 2016, 10, 24 en 31 januari 2017


BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
Utrecht
Routebeschrijving
Let op: module 5 en 6 vinden plaats op praktijklocaties!

 

Uw investering

De investering voor deze 6-daagse opleiding bedraagt € 3.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de digitale leeromgeving.

Wilt u een losse module volgen? Het bedrag per module bedraagt € 899,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en toegang tot de online leeromgeving.

 

Collegakorting

Indien u zich met meerdere collega’s inschrijft ontvangt u een interessante korting. Neem voor meer informatie hierover contact op met onze opleidingsadviseur Sandra Donkers.

 

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

Directeuren, managers, teamleiders, afdelingshoofden, executives, financiele investeerders, ondernemers, engineers, beleidsmedewerkers werkzaam bij:

 • Rijk
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Nutsbedrijven
 • Energiebedrijven
 • Bedrijven die zich richten op mobiliteitsvraagstukken
 • Datacom- en telecombedrijven
 • Engineeringbedrijven
 • Ontwikkelaars
 • Architecten
 • Stedenbouwkundigen
 • Onderzoeksbureaus en -instituten
 • Universiteiten
 • Management en consultancy

Beleidsgerichte opleiding van ontwikkeling tot beheer!

 


 Schneider TU Eindhoven Pluraal Acceleratio

  

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Smart & Circular City opleiding inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Smart & Circular City opleiding start op 22, 29 november, 13 december 2016, 10, 24 en 31 januari 2017 in BCN Utrecht CS (uitgezonderd van module 5 en 6, deze vinden op praktijklocaties plaats)!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 6-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: 22, 29 november, 13 december 2016, 10, 24 en 31 januari 2017
Locatie: BCN Utrecht CS (uitgezonderd van module 5 en 6, deze vinden op praktijklocaties plaats)

In samenwerking met:

Schneider  TU Eindhoven  Pluraal  Acceleratio  Almere  Eindhoven  Rotterdam  Liandon

 

StadGent

Relevant aanbod

1 Mrt

Praktische opleiding Energietransitie voor gemeenten

Leer met de praktische opleiding energietransitie voor gemeenten hoe je een volwaardige gesprekspartner bent en je tot een breed gedragen, uitvoerbaar beleid komt! Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht Daltonlaan
29 Sep

Opleiding Duurzame Energieprojecten

Dit opleidingstraject biedt jouw praktisch inzicht in de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten. Inclusief keuzemodules met verdieping en praktijkcases van de populairste duurzame technologieën in Nederland: zon, wind, bio & warmte. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht & Virtuele bijeenkomsten

Alle events