Opleiding Projectleider Gebiedsontwikkeling

Leer succesvol sturing geven aan ontwikkelingsprojecten

 • Na deze opleiding kun je nog beter de regie voeren op gebiedsontwikkelingsprojecten
 • Inclusief persoonlijke coaching voor jezelf en de strategische ontwikkeling van project(en)
 • Leer de krachtenvelden en de verschillende belangen in kaart brengen
 • Je gaat aan de slag met een casus die gebaseerd is op je eigen praktijk!

Deze opleiding is onmisbaar om als projectleider de juiste keuzes te maken en als volwaardig gesprekspartner aan tafel te gaan!

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Geef succesvol sturing aan gebiedsontwikkelingsprojecten

Gebiedsontwikkelingsprojecten zijn ambitieus en veel aspecten vragen je volle aandacht. Als projectleider ben je de verbindende factor die alle partijen samenbrengt in verschillende fasen rondom gebiedsontwikkeling.

Het aantal stakeholders dat bij gebiedsontwikkeling is betrokken neemt toe en daarmee ook de wederzijdse afhankelijkheid. Het succes van gebiedsontwikkelingsprojecten hangt af van de manier waarop de belangen van alle partijen zo goed mogelijk bij elkaar worden gebracht. Een sterke procesaanpak draagt niet alleen bij aan de samenwerking maar ook aan de financiële haalbaarheid en het versnelt de realisatie.

 

Sturen op gezamelijke doelstelling

De uitdaging van projecten is niet alleen om ze betaalbaar, juridisch en technisch haalbaar te laten zijn. Ze moeten ook maatschappelijk worden gedragen. Aan jou de taak om alle stakeholders te verbinden. Enerzijds om nieuwe gebieden te realiseren maar anderzijds ook om bestaande gebieden te transformeren of te herstructureren. Voor een gewenst resultaat is het noodzakelijk dat alle belangen van de betrokkenen worden afgewogen en wordt gestuurd op de gezamenlijke doelstelling.

Met de 5-daagse opleiding Projectleider Gebiedsontwikkeling leer je nog beter de regie voeren op gebiedsontwikkelingsprojecten. Je krijgt inzicht in de methodieken van project- en procesmanagement en je kan het krachtenveld en de verschillende belangen in kaart brengen.

Bekijk het programma

 

Wat doe je tijdens deze opleiding?

We behandelen het hele gebiedsontwikkelingsproces. Van het bepalen van de kaders, het opzetten van een ontwerp, het managen van het traject met verschillende spelers tot en met de realisatie. Op basis van jouw leerdoelen ga je aan de slag met een casus die gebaseerd is op je eigen praktijk. Deze loopt als rode draad door de opleiding.

 

Tijdens deze opleiding leer je:

 • Hoe je met betrokken partijen en belanghebbenden samenwerkt
 • Hoe je regie voert over (duurzame) gebiedsontwikkelingsprojecten
 • Hoe je een goede project/proces structuur opzet en uitbouwt
 • Hoe je je project effectief loodst door de verschillende fases
 • Alle vakkennis over de economische, juridische en technische aspecten van gebiedsontwikkelingsprojecten

 

Inclusief praktijkcases die ingaan op o.a.: 

 • De woningbouwopgave
 • Energietransitie
 • Stedelijke gebiedstransformatie
 • Herontwikkeling van gebouwen, wijken en de openbare ruimte
 • Gebiedsprocessen
 • Relevante wetgeving met o.a. de Omgevingswet
 • Benodigde competenties als succesvolle project- of procesmanager

Download de brochure 

 

Voorwaarden voor deelname

De opleiding is ontwikkeld voor professionals met ruime ervaring in gebiedsontwikkelingsprojecten die zich persoonlijk willen ontwikkelen tot
excellent projectleider.

 

Max. 20 plaatsen

Om het interactieve karakter te kunnen waarborgen laten wij maximaal 20 deelnemers toe. Zo ben je ervan verzekerd dat jouw leerdoelen en praktijkvragen ruimschoots aan bod komen en je de opleiding succesvol afrondt.

 

Certificaat

Je ontvangt na afronding van de opleiding een certificaat van de Euroforum Academy. Een waardevolle aanvulling op jouw kwalificaties.

 

 

 

Programma van de opleiding Projectleider Gebiedsontwikkeling

De opleidingsdagen starten om 09.30 uur en worden om 16.30 uur afgesloten.


Dag 1

Gebiedsontwikkeling: Sturing op project proces en risicomanagement

Tijdens de eerste dag ontvang je een introductie over de essenties van projecten betrekking hebbend op gebiedsontwikkeling. Met deze basis analyseer je je eigen organisatie. Deze kennis vormt het uitgangspunt van de opleiding. Op basis van jouw leerdoelen ga je aan de slag met een casus die gebaseerd is op je eigen praktijk. Deze loopt als rode draad door de opleiding.

 • Gebiedsontwikkeling: (beleids)ontwikkelingen en kansen
 • Fasen en stappen in het ontwikkelingsproces
 • Praktische project- en procesmanagement technieken/methodieken
 • Sturing op voortgang, risicomanagement, kwaliteit en financiering
 • Instrumenten die kunnen worden ingezet
 • Creatieve werkvormen voor het projectteam
 • Inzicht in een compleet ontwikkelingstraject
 • Vertaling naar projecteisen, randvoorwaarden, contracteisen
 • Regie voeren over het proces
 • Beheer van budget
 • Omgaan met onzekerheden in je project
 • Risicomanagement laagdrempelig en beheersbaar inzetten

Docenten:

Michel Simons, Eigenaar, Sturing Projecten 
Claudia Swart, Senior Projectmanager Gebiedsontwikkeling, Sweco


Dag 2

Financiering, bekostiging en juridische aspecten

Financiën zijn doorslaggevend of een gebiedsontwikkeling van de grond komt. De financiering van integrale opgaven is vaak complex, omdat hiervoor bedragen uit verschillende potjes nodig zijn, welke met risicodragende investeringen moeten worden gecombineerd. Deze dag geeft inzicht in de rol en werking van de financiële en juridische aspecten van gebiedsontwikkeling.

 • Hoe werkt het grondbeleid?
 • Wat is het verschil tussen een grondexploitatie en een opstal exploitatie?
 • Hoe krijg je de business case rond en wat is hierin de rol van de verschillende partijen?
 • Hoe kun je de financiële haalbaarheid van gebiedsontwikkelingsprojecten vergroten?
 • Sturingsstrategieën voor renderende businesscases
 • Leren van succesvolle financieringen voor gebiedsontwikkeling

Praktijkcase: 

woningbouwplan met grondexploitatie
Het opzetten van een grondexploitatie met de aangereikte informatie. 

Juridische aspecten

 • Met welke juridische aspecten (contracten en verantwoordelijkheden) moet je rekeninghouden als projectleider?
 • Planologische mogelijkheden en beperkingen
 • Toepassing Omgevingswet in planvorming en onderhandelingen
 • Beleidsmatige aspecten
 • Circulair aanbesteden
 • Selectie marktpartijen en contractvorming
 • Fiscale aspecten gebiedsontwikkeling en vastgoedtransacties
 • Anterieure overeenkomsten en exploitatieplannen

Docent:

Arjan van der Blom, Eigenaar, van der Blom Consultancy


Voor een compleet overzicht van deze opleiding raden wij je aan de brochure te downloaden


Dag 3 (virtuele lesdag)

Samenwerking en participatie

Samenwerking vormt de hoofdzaak voor gebiedsontwikkelingsprojecten. Als projectleider is het jouw verantwoordelijkheid om de juiste partijen met elkaar te verbinden. Tijdens deze dag leer je hoe je een samenwerkingsproces creëert en hoe je partners op verschillende niveaus aan je bindt.

 • Interne en externe stakeholders en belangen
 • Rolverdeling in het projectteam en de rol van management, bestuur en politiek
 • Kennis over de contractpartijen
 • Wat kun je leren als je kijkt vanuit het perspectief van andere partijen?
 • Gezamenlijke opgave
 • Het betrekken van de juiste stakeholders
 • Creëren en behouden van bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak
 • Bestuurlijke besluitvorming voorbereiden en uitvoeren
 • Wanneer participatie wel en wanneer niet gebruiken?
 • Hoe bepaal je de kaders waarbinnen gewerkt kan worden?

Casus:

Impasse tussen commerciële partij en gemeente
Wat zijn mogelijke oplossingen? Hoe voer je deze uit?

Docenten:

Edwin Kaats, Samenwerkingscoach & partner, Common Eye
Michel Simons, Eigenaar, Sturing Projecten


Dag 4

Persoonlijk leiderschap en teamsturing

Als projectleider heb je altijd veel verantwoordelijkheid en nauwelijks bevoegdheden. Het gaat daarom om sturen zonder macht. Dat betekent een groot beroep op persoonlijke leiderschapsaspecten. Vandaag gaan we aan de slag met je persoonlijke leiderschapsvaardigheden en leer je hoe je de leiding pakt om het projectresultaat te bereiken.

 • Sturing zonder macht
 • Stijlen van leidinggeven
 • Welke verschillende rollen heb je en kun je aannemen?
 • Oefeningen en verbeteringen voor je eigen projecten

Intervisie:

Effectief invloed uitoefenen in jouw organisatie
Hoe oefen je effectieve invloed uit in je organisatie? Wat zijn jouw individuele sterkten en zwakten? Hoe kun je deze vaardigheden verder ontwikkelen om effectief te zijn in gesprekken?

Docenten:

Edwin Kaats, Samenwerkingscoach & partner, Common Eye
Michel Simons, Eigenaar, Sturing Projecten


Dag 5

Werken aan de strategische doorontwikkeling van je project(en)

Tijdens de laatste dag ga je aan de slag met je strategische plan. Alle lesstof van de afgelopen dagen komt samen en aan de hand van een persoonlijk coachgesprek met de hoofddocent ga je na of jouw strategische doorontwikkeling goed aansluit bij je eigen praktijk. Daarnaast gaan we deze dag in op:

 • Haalbaarheid van het project
 • Het business model
 • Financieringsbronnen en financiële risico’s: welke factoren spelen een rol?
 • Juridische aspecten en belemmeringen
 • Opzet van de samenwerking en de samenwerkingspartners

Praktijkcase:

Reflectie op je eigen project(en) aan de hand van een coachgesprek

Docenten:

Michel Simons, Eigenaar, Sturing Projecten
Claudia Swart, Senior Projectmanager Gebiedsontwikkeling, Sweco

De docenten:

 

 • Michel Simons

  Hoofddocent opleiding & Eigenaar Sturing Projecten 
  Michel is actief in gebiedsontwikkeling sinds 2000. Hij richt zich op het snijvlak van projectaansturing en als regisseur. Michel heeft veel ervaring met complexe projecten waaronder: de ontwikkeling en realisatie van woningbouwlocaties, bedrijventerreinen, maatschappelijke en recreatieve voorzieningen. Hij is actief voor verschillende overheden, betrokken bij de RES MRDH en ook actief voor een ontwikkelaar bij de realisatie van windenergie.


 • Claudia Swart

  Senior Projectmanager Gebiedsontwikkeling, Sweco 
  Claudia is verantwoordelijk voor de aansturing van, de inhoudelijke inbreng bij en de begeleiding van integrale gebiedsontwikkelingsprojecten door heel Nederland. Zij is betrokken (geweest) bij een groot aantal complexe trajecten met een combinatie van functies binnen: stedelijke ontwikkeling, herstructureringsopgave, de noodzakelijke onderzoeken die daarmee samen hangen en de vertaling hiervan in een bestemmingsplan. Claudia heeft een brede kijk op integrale vraagstukken. Zij kijkt over grenzen heen en draagt passende, gebiedsgerichte oplossingen aan.


 • Edwin Kaats

  Partner & oprichter, Common Eye 
  Edwins passie ligt in het thema ‘samenwerken’. Hij gelooft dat iedereen op zijn of haar manier effectief kan zijn in samenwerking. Edwin helpt mensen en organisaties in het vinden, ontwikkelen en benutten van hun talent in samenwerking. Hij is auteur van verschillende boeken over het thema, doet veel onderzoek naar samenwerkingsprocessen en ontwikkelt praktische hulpmiddelen voor samenwerking. Edwin doet zijn werk in een groot aantal sectoren en vindt vrijwel elke samenwerkingsopgave interessant. Hij heeft bijzondere affiniteit met de sectoren: ruimte en infrastructuur, duurzame leefomgeving, onderwijs en sport.


 • Arjan van der Blom

  Eigenaar van der Blom Consultancy
  Arjan is op interim basis werkzaam als planeconoom en projectleider bij diverse gemeenten. Zijn focus ligt op de Ruimtelijke Ontwikkeling. Vanuit zijn financiële achtergrond en vanuit zijn kennis en ervaring vind hij zijn uitdaging in het vormgeven van goede ontwikkel- en onderhandelingsstrategieën voor ruimtelijke projecten. In deze functie(s) is het bijna vanzelfsprekend om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied, zoals de nieuwe omgevingswet. Zijn interesse voor het vakgebied deelt hij dan ook graag met anderen.

Algemene informatie over de opleiding Projectleider Gebiedsontwikkeling

 

Data & Locatie

7, 21 september, 2 en 16 november 2021 | La Vie Utrecht
5 oktober 2021 | Virtuele bijeenkomst

La Vie Utrecht
St. Jacobsstraat 61 
3511 BP Utrecht
Routebeschrijving

 

Bestemd voor:

Deze opleiding is bestemd voor adviseurs, projectleiders, projectmanagers en omgevingsregisseurs die zich verder willen ontwikkelen en invulling willen geven aan de regierol bij gebiedsontwikkelingsprocessen.

Deze opleiding is onmisbaar om als projectleider de juiste keuzes te maken en als volwaardig gesprekspartner aan tafel te gaan!

 

Je inverstering:

Je investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.999 (excl. btw) p.p. Dit bedrag is inclusief, koffie, thee, lunches (op de fysieke bijeenkomsten), opleidingscertificaat en toegang tot de online leeromgeving.

 

Combinatie van virtuele en fysieke klassen

Deze opleiding combineert klassikale bijeenkomsten met online leervormen waardoor het leertraject intensiever, persoonlijker en flexibeler wordt. Hierdoor ervaar je een groter leerrendement. Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Heb je vragen over het programma? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseur:

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 780

 

smaple image

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Projectleider Gebiedsontwikkeling online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Projectleider Gebiedsontwikkeling inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Projectleider Gebiedsontwikkeling start op Start 7 september 2021 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3999,- excl. btw
Datum: Start 7 september 2021
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780