Nationaal Windenergie Event

Hét platform voor alle stakeholders in de windsector

17 april 2019 | De Kuip Rotterdam

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wens je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Windenergie door en voor iedereen!

Het gaat nu echt gebeuren. Met het nieuwe Klimaatakkoord worden concrete afspraken gemaakt om een CO2-neutrale samenleving te realiseren.

Steeds duidelijker wordt dat alle bronnen, technieken en systemen ingezet moeten worden om de ambities waar te maken. Windenergie is en blijft daarbij een belangrijke duurzame energiebron. In de Regionale Energiestrategieën (RES) zal wind op land een belangrijke pijler zijn. Immers, de opbrengst is vele malen groter dan andere vormen van opwekking.

Echter, Wind op Land stuit nog altijd op veel weerstand uit de omgeving. Hoe kunnen we dit wegnemen? Hoe maken we de burger, die over het algemeen openstaat voor verduurzaming van onze energievoorziening, bewust van het feit dat windmolens niet meer weg te denken zijn uit ons landschap? Hoe zet je een succesvol project op?

Bij Wind op Zee lijkt het alsof de bomen tot in de hemel groeien. Alles moet groter en beter. Maar, lukt dit allemaal wel? Hoe krijgen we alle opgewekte energie in het energiesysteem? Wordt het eerste subsidieloze windpark ook daadwerkelijk zonder subsidie gebouwd? Is er voldoende plaats op de Noordzee voor alle plannen? Kunnen we samenwerken met Europa? Is er voldoende financiering voor al deze megaprojecten? En hoe kunnen we de noodzakelijke groei van de maaksector borgen?

Het programma is ingestoken op de praktijk. Tijdens de plenaire speeches en deelsessies wordt met name verteld en ervaringen gedeeld over concrete projecten. Hierdoor kunt u handvatten, nieuwe inzichten en ideeën ophalen die u direct in kunt zetten in uw eigen projecten.E-identity

Key topics:

 • Windenergie in het Klimaatakkoord
 • Inpassing van windenergie in de omgeving
 • De burger als bondgenoot in plaats van tegenstander
 • De economische impact van Wind op Zee
 • De opschaling van offshore wind en systeemintegratie

Door de vele praktijkcases die gedurende de dag aan bod komen en het interactieve karakter, gaat u gegarandeerd naar huis met praktische handvatten, nieuwe inzichten en ideeën voor uw eigen project.

Bekijk het programma

Met bijdragen van o.a.:

Arno Bonte

Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie, Gemeente Rotterdam

Meindert Smallenbroek

Directeur Energie en Omgeving, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Allard Castelein

CEO, Port of Rotterdam

Kees-Jan Rameau

Chief Strategic Growth Officer, Eneco Groep


Johan van der Schoot

Wethouder, Gemeente Oss

Annie van de Pas

Netwerkdirecteur, Stichting De Natuur & Milieufederaties

Andreas Wagner

Managing Director, Stiftung Offshore Windenergie (Dld)

Jörg Gigler

Directeur, TKI Nieuw Gas


 

 

Het Nationaal Windenergie Event is ontwikkeld voor:

Rijk, provincies, gemeenten, projectontwikkelaars, energiebedrijven, netbeheerders, fabrikanten, onderhoudsbedrijven, investeerders, industrie, mkb, natuur- en milieuorganisaties, omgevingsdiensten, waterschappen, kennisinstellingen, technologiebedrijven, advocatenkantoren en adviesbureaus

 


 

Wat zeiden de deelnemers in 2018?

Welke slogan zou u aan windenergie koppelen?
Bekijk de antwoorden
 • Participeer!
 • Samen aan de wind
 • Af van het gas
 • Lekker duurzaam!
 • Wind, de echte hernieuwbare optie
 • Participeer zelf mee en stem ook politiek pro wind!
 • Doe elke dag alleen dingen waar je energie van krijgt!
 • Natuurlijk wind
 • Samenwerken en wind wordt watt
 • Deel de opbrengsten
 • Samen Delen Duurzaam
 • Inzicht geven en daarmee kennis delen!
 • Vroegtijdig in gesprek met elkaar om de lusten en lasten met elkaar te verdelen
 • Kennisoverdracht aan burgers over feiten en fabels
 • Laat het waaien
 • Wind wint!
 • Gewoon doen
 • Meer wind boven de wadden
 • Burgers laten participeren: een win/wind situatie
 • Gezamenlijk duurzame energie
 • Laat toch waaien
 • Think big, start small


Stelling: “De discussie over mooi of niet mooi moet direct stoppen.”
Bekijk de antwoorden
De meningen daarover waren verdeeld. Ongeveer de helft was het er mee eens en de andere helft oneens. Dit waren de reacties:
 • Onze kinderen weten later niet beter
 • Discussie geeft ook voeding aan innovatie en een gesprek. Maar hier mag uiteindelijk ook een punt gezet worden
 • A: het is mooi B: het is NOODZAAK
 • Omdat je wel degelijk ook windturbines mooier kunt opstellen
 • Het oog wil ook wat
 • Wij hebben samen een opgave! Als we er niet mee aan de slag gaan, is de discussie mooi/niet mooi niet meer van toepassing
 • Gaat niet per se om mooi, maar je kunt wel zorgen dat de omgeving aantrekkelijker wordt met bezoekerscentra, of park betrek omgeving hierbij
 • Wat is mooi?
 • Is subjectief
 • Vergeleken met hoogspanningsmasten zijn ze best mooi
 • Als we daarmee stoppen is er ook geen innovatie meer
 • Blijven innoveren
 • Belangrijk voor draagvlak
 • Altijd met verstand op de juiste plek neerzetten
 • Neem mensen serieus en ga in gesprek, ook al is mooi of niet, niet relevant.
 • De effecten op lange termijn als we het niet doen, die zijn pas niet mooi.
 • Wat is er mooi aan een olieplatform?
 • Ik vind auto’s ook niet mooi. Moeten die ook weg?


Wat is voor u de eye opener die u uit de Ronde Tafel Sessies gehaald heeft?
Bekijk de antwoorden
 • E-vraag is cruciaal
 • Belasting op co2
 • Er zijn regio’s waar geen enkele politieke ondersteuning voor wind op land bestaat
 • Groei! Daarbij is vertrouwen en communicatie cruciaal. Daarbij oog voor financiën en risico’s richting nieuwe systeemdenken. Keuzes maken!
 • Er is nog zoveel te doen
 • Enorme ambitie
 • Acceptatie i.p.v. draagvlak
 • Maak participatie mogelijk voor iedereen
 • Gaat Noordzeestroom straks alleen naar grote industrie?
 • Geen draagvlak eisen, maar acceptatie vragen


Wat is de eerste stap die gezet moet worden?
Bekijk de antwoorden
 • Overeenstemming met alle stakeholders over de opgave.
 • Elkaar helpen in het doen: samenwerken maar ook kennis overdracht
 • Informeren en meenemen om de torenhoge ambitie waar te maken
 • Energie akkoord 2.0
 • Actievere rol overheid
 • Bewustwording op alle niveaus
 • Meenemen van de samenleving
 • Maak natuurontwikkeling en participatie tendercriterium bij WOZ
 • Reduceer de buraucratie


Wat gaat u morgen doen?
Bekijk de antwoorden
 • Actief bijdragen aan regionale en gemeentelijke aanpak voor wind en zonnevelden (participatief).
 • School van dochter helpen voorzien van zonnepanelen
 • Doorbuffelen!
 • Meerdere aansluitingen op 1 netinpassing
 • Verder door naar ons doel
 • Bewustwording en betrekken jongeren
 • Participatievereniging WOZ van start laten gaan
 • Duurzame energie sexy maken! Zaal verjongen...
 • Geen energie meer aan de niet-willers

Artikelen en interviews

Meer interessante artikelen

De thema’s van Wind op Land en Wind op Zee zullen beiden tijdens deze dag aan bod komen. Op deze wijze kunt u profiteren van alle aanwezige kennis. Maak uw keuze uit het programma van Wind op Land of Wind op Zee. U bent vrij om gedurende de dag te wisselen tussen de beide programma’s.

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden we je aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
09.00
Ontvangst en registratie
09.30
Opening door uw dagvoorzitters

Donatello Piras en Kim Coppes
Professionele Dagvoorzitters en Presentators

De dagvoorzitters zullen gedurende de dag u als publiek actief bij het programma betrekken. Wordt co-creator van het programma en stel uw vragen of geef uw mening via uw smartphone of tablet. Zo krijgen interessante vragen en feedback direct een podium.

09.40
KEYNOTE SPEECH
Welkom door official host Gemeente Rotterdam
 • De klimaatambitie van de gemeente Rotterdam
 • Windenergie als onderdeel van de duurzame energiemix, zowel op land als op zee
 • Participatie, samenwerking en omgevingsmanagement

Arno Bonte, Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie, Gemeente Rotterdam

10.00
KEYNOTE SPEECH
Windenergie in Nederland
 • De rol van Wind op Land na 2020
 • Routekaart Wind op Zee 2030
 • Regionale Energiestrategieën; samenwerking!

Meindert Smallenbroek, Directeur Energie en Omgeving, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

10.20
KEYNOTE SPEECH
De kracht van windenergie
 • De haven in de transitie naar een CO2- neutrale samenleving
 • Wind op land én op zee
 • Samenwerking en innovatie

Allard Castelein, CEO, Port of Rotterdam

10.40
KEYNOTE SPEECH
Grootschalige windenergie; wat doen we ermee?
 • De rol van de netbeheerder
 • Hoe integreren we alle windenergie in ons energiesysteem?
 • Welke oplossingen zijn en komen er beschikbaar?

Florentien Benedict, Expert Regulering, Stedin

11.00
Koffie- en theepauze

Vanaf dit moment kunt u een keuze maken tussen de programma’s Wind op Land en Wind op Zee. U bent vrij om tussendoor te wisselen tussen beide programma’s en de onderdelen te volgen die het meest aansluiten bij uw interesse.

Wind op Land

Wind op Zee


15.55
INSPIRATIONAL SPEECH
Een ambitieus klimaatbeleid; hoe veranderen we écht
 • De energietransitie is niet te stoppen
 • De maatschappelijke transitie
 • Wetenschap als stakeholder

Prof.dr. Detlef van Vuuren, Senior Wetenschappelijk Onderzoeker, PBL en Hoogleraar Integrated Assessment of Global Environmental Change, Universiteit Utrecht. Winnaar van de Huibregtsenprijs 2018

16.15
KEYNOTE SPEECH
Windenergie in ons energiesysteem
 • Vraag versus aanbod van electriciteit
 • De electrificatie van de industrie
 • Het pad naar 2050

Olof van der Gaag, Directeur, NVDE

16.35
Afsluiting en borrel
Wij nodigen u van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten over het congres. Zo reist u na de spits weer naar huis. Wij zorgen uiteraard voor een energieke snack!

Dagvoorzitters

Donatello Piras

Professioneel Dagvoorzitter en Presentator

Kim Coppes

Professioneel Dagvoorzitter en Presentator


Sprekers

Arno Bonte

Wethouder Duurzaamheid, Luchtkwaliteit en Energietransitie, Gemeente Rotterdam

Meindert Smallenbroek

Directeur Energie en Omgeving, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Allard Castelein

CEO, Port of Rotterdam

Kees-Jan Rameau

Chief Strategic Growth Office, Eneco Groep


Prof.dr. Detlef van Vuuren

Senior Wetenschappelijk Onderzoeker, PBL en Hoogleraar, Universiteit Utrecht

Johan van der Schoot

Wethouder, Gemeente Oss

Annie van de Pas

Netwerkdirecteur, Stichting De Natuur & Milieufederaties

Mariëlle Hetem

Programmamanager Energietransitie, IPO


Hans Timmers

Voorzitter, NWEA

Andreas Wagner

Managing Director, Stiftung Offshore Windernergie (Dld)

Jörg Gigler

Directeur, TKI Nieuw Gas

Guido Bakema

Bestuurslid, Deventer Windenergie


Arnold Spek

Manager Business Development, Eneco

Isabella Kropholler

Projectmanager, Greenchoice

Jeroen Vanson

Manager Klantprojecten, Greenchoice

Sander van Helvoort

Business Unit Manager Wind & Renewables, Peterson


Rob Rietveld

Directeur, NLVOW

David de Jager

Directeur, GROW

Florentien Benedict

Expert Regulering, Stedin

Bart-Jan van Hilten

Directeur, NDSM Energie


 • Maarten de Gaaij, Projectmanager, Gemeente Rotterdam
 • Marjon Bosman, Projectleider Regionale Energiestrategie, VNG
 • Bert Bomhoff, Omgevingsmanager, Provincie Limburg
 • Tara Dekker, Projectleider, Rijksvastgoedbedrijf
 • Petra Meijboom, Programmamanager, Rijksvastgoedbedrijf
 • Lex Arkesteijn, Adviseur Duurzaamheid en Participatie, Lex Arkesteijn Advies
 • Jan-Willem Revet, Projectdirecteur, Spinderwind
 • Corine van Heijningen, Investment Director Infrastructure, PGGM
 • Rogier Eggers, Senior Project Manager, MARIN
 • Michel Simons, Programmamanager Windenergie, Gemeente Rotterdam
 • Lennert Goemans, Coördinerend Beleidsmedewerker, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Rob van der Hage, Business Manager Offshore Nederland, TenneT
 • Olof van der Gaag, Directeur, NVDE
 • Ward Gommeren, Managing Director, GE Renewable Energy
 • Willem Smelik, Bestuurder, Meewind
 • Ruben Dijkstra, Director Offshore Wind, Eneco

Datum

17 april 2019

Locatie

De Kuip Rotterdam
Van Zandvlietplein 1
3077 AA Rotterdam

 


Uw investering

 Uw investering  
 Energiecoöperaties  € 49,-* 
 Overheden en non-profit instellingen           € 199,-* 
 Overig  € 599,-

 

Deze bedragen zijn exclusief BTW en inclusief koffie, thee, lunch en borrel. Daarnaast ontvangt u toegang tot een waardevolle digitale syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken.

*Uw inschrijving is pas definitief na goedkeuring door de organisatie. Wij controleren of u aan de gestelde criteria voldoet.

 

 


Het Nationaal Windenergie Event is ontwikkeld voor:
Rijk, provincies, gemeenten, projectontwikkelaars, energiebedrijven, netbeheerders, fabrikanten, onderhoudsbedrijven, investeerders, industrie, mkb, natuur- en milieuorganisaties, omgevingsdiensten, waterschappen, kennisinstellingen, technologiebedrijven, advocatenkantoren en adviesbureaus


Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Nationaal Windenergie congres?
Neem dan contact op met onze adviseurs

Nicole Vonk

040 - 2 97 27 40

Volg ons op social media!

Praat mee over de thematieken rondom windenergie en volg ons op social media! In aanloop naar het event verspreiden wij via deze kanalen ook alle interessante artikelen en interviews met sprekers.

  Praat mee onder #NWE2018


O.a. deze organisaties waren aanwezig

Allen & Overy
Alliander
Alstom Power Nederland
APG Algemene Pensioen Groep
Aratis Advocaten
ARCADIS Nederland BV
ASN Bank
AYOP
Bird & Bird LLP
BNG Bank
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
British Embassy
Bureau Waardenburg bv
CHC Helicopters Netherlands BV
Croon advocaten
De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
Delta Lloyd
DONG Energy
Duurzame Energie Koepel
EBH ELSHOF ADVOCATEN
ECN
Ecofys
Emergya Wind Technologie
Eneco Wind BV
Energy Valley
Energy Watch
Enexis B.V.
European Commission
Friese Milieu Federatie
Gasunie Transportservices
GDF Suez Portfoliomanagement BV

Gemeente Delfzijl
Gemeente Eemsmond
Gemeente Hollands Kroon
Gemeente Nijmegen
Gemeente Zeewolde
Gemeente Zwijndrecht
Gemini Windpark
Groene Courant
Groningen Seaports
Heerema Fabrication Group SE
Houthoff Buruma
HSM Offshore BV
InControl S.A. Interprovinciaal Overleg (IPO)
Joulz Energy Solutions B.V.
Kennisplatform Windenergie
KNMI
Lagerweij
LBP|SIGHT
Natuur en Mileu Overijssel
NDSM Energie
Netbeheer Nederland
NL Ingenieurs
NLVOW
Noordenwind
NS
NUON
NWEA
OutSmart
Parkwind

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
Port of Den Helder
Programmabureau Provincie Gelderland
Provincie Flevoland
Provincie Groningen
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Holland
Provincie Zuid-Holland
Rabobank
RDWD-NLC / KNMI
REScoopNL
RHO Adviseurs
RPS advies- en ingenieursbureau bv
RVO
Seaway Heavy Lifting
Senvion Netherlands B.V.
Sif Group bv
Stedin Netbeheer BV
Stibbe B.V.
TenneT TSO B.V.
TKI Wind op Zee
Van Oord
Ventolines
VNG
Wind TU Delft Energie Instituut (DUWIND)
Windbrokers Holland B.V.
Windpark Nijmegen-Betuwe
Windpark Westermeerwind
Windunie Zeeuwind


Contact

Meer informatie

Wil u meer informatie over het Nationaal Windenergie Event. Neem dan gerust contact op met programma manager

Bianca Bendriss
Tel: 06 - 16268637
E: b.bendriss@euroforum.nl


Programma Wind op Land

 

11.30
Introductie door uw dagvoorzitter
Donatello Piras, Professioneel Dagvoorzitter en Presentator
11.35
KEYNOTE SPEECH
Wind op Land; een belangrijke pijler!
 • De rol van verschillende stakeholders; overheid, coöperaties, projectontwikkelaars etc.
 • Een lagere kostprijs en lage/geen SDE

Hans Timmers, Voorzitter, NWEA

11.55
Ask Me Anything Table

Tijdens dit interview in een DWDD-setting gaan we in gesprek met belangrijke stakeholders. Door al uw input gedurende de dag kunnen wij de deelnemers aan het interview gerichte vragen stellen.

Met:

 • Johan van der Schoot, Wethouder, Gemeente Oss
 • Annie van de Pas, Netwerkdirecteur, Stichting De Natuur & Milieufederaties
 • Mariëlle Hetem, Programmamanager Energietransitie, IPO
 • Guido Bakema, Bestuurslid, Deventer Windenergie
 • Rob Rietveld, Directeur, NLVOW
 • Jeroen Vanson, Manager Klantprojecten, Greenchoice
12.40
Lunchpauze
13.40
Round Table Sessions

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een sessieleider. Vervolgens gaat men aan de hand van stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. U heeft de keuze uit verschillende thema’s.

13.40 – 14.10 > Ronde 1
14.15 – 14.45 > Ronde 2
 1. Windenergie in de Gemeente Rotterdam
  Michel Simons, Programmamanager Windenergie, Gemeente Rotterdam
  Maarten de Gaaij, Projectmanager, Gemeente Rotterdam
 2. De rol van windenergie in de RES
  Lennert Goemans, Coördinerend Beleidsmedewerker, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Marjon Bosman, Projectleider Regionale Energiestrategie, VNG
 3. Windpark Venlo; de rol van de provincie
 4. Bert Bomhoff, Omgevingsmanager, Provincie Limburg
 5. Windpark Streepland; tender Wind op Land
  Tara Dekker, Projectleider, Rijksvastgoedbedrijf
  Petra Meijboom, Programmamanager, Rijksvastgoedbedrijf
 6. Participatie; lokale eigenaars als ambassadeurs
  Lex Arkesteijn, Adviseur Duurzaamheid en Participatie, Lex Arkesteijn Advies
 7. Burgerwindpark De Spinder; hoe het wel kan
  Jan-Willem Revet, Projectdirecteur, Spinderwind
 8. De Buurtmolen: inclusiviteit als uitgangspunt
  Isabella Kropholler, Projectmanager, Greenchoice
14.55
Break Out Sessies

Tijdens deze sessies kunt u een keuze maken uit twee verschillende opties. Beide sessies hebben een eigen invulling zodat u de inhoud kunt kiezen die aansluit bij uw interesse.

A. Lokaal de energietransitie vorm geven. Fictie of werkelijkheid.
Arnold Spek, Manager Business Development, Eneco
B. Een duurzaam industrieterrein; win-win-win door wind.
Bart-Jan van Hilten, Directeur, NDSM Energie
15.25
Koffie- en theepauze

Na de pauze komen de deelnemers van beide programma’s weer bij elkaar voor een gezamenlijke afsluiting.

Download de brochure Inschrijven

Programma Wind op Zee

 

11.30
Introductie door uw dagvoorzitter
Kim Coppes, Professioneel Dagvoorzitter en Presentator
11.35
KEYNOTE SPEECH
De Rotterdam Offshore Wind Coalition; de impact van offshore wind op de regio
 • Het economische aspect
 • De bijdrage in de werkgelegenheid
 • Samenwerking; successen moet je delen
 • Innovatie
Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer, Eneco Groep
11.55
Ask Me Anything Table

De subsidievrije tender, van plan naar uitvoering. We interviewen vertegenwoordigers van drie toonaangevende windparken over de tenders zoals die in hun land bestaan. Wat zijn de verschillen? En gaat het daadwerkelijk lukken om subsidievrij te bouwen?
Met:
Andreas Wagner, Managing Director, Stiftung Offshore Windenergie
Ward Gommeren, Managing Director, GE Renewable Energy
Willem Smelik, Bestuurder, Meewind

12.20
KEYNOTE SPEECH
Wind op Zee in de komende decennia
 • Wat is er nog mogelijk de komende decennia?
 • Wat zijn randvoorwaarden voor groei van de economische bijdrage?
 • De positie van Nederland op de internationale markt
Hans Timmers, Voorzitter, NWEA
12.40
Lunchpauze
13.40
Round Table Sessions

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een sessieleider. Vervolgens gaat men aan de hand van stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. U heeft de keuze uit verschillende thema’s.

13.40 – 14.10 > Ronde 1
14.15 – 14.45 > Ronde 2
 1. Financieren en beleggen in Wind op Zee; een solide investering
  Corine van Heijningen, Investment Director Infrastructure, PGGM
 2. Offshore logistiek en de integratie in bestaande infrastructuur?
  Sander van Helvoort, Business Unit Manager Wind & Renewables, Peterson
 3. Windenergie voor scheepvaart
  Rogier Eggers, Senior Project Manager, MARIN
 4. De potentie en verdere uitbouw van offshore wind
  Rob van der Hage, Business Manager Offshore Nederland, TenneT
 5. Innovatie stopt niet bij subsidieloze wind op zee
  David de Jager, Directeur, GROW
 6. Ketenstimulatie voor groene groei
  Ruben Dijkstra, Director Offshore Wind, Eneco
14.55
Break Out Sessies

Tijdens deze sessies kunt u een keuze maken uit twee verschillende opties. Beide sessies hebben een eigen invulling zodat u de inhoud kunt kiezen die aansluit bij uw interesse.

A. Waterstof als onderdeel van de duurzame energietransitie
Jörg Gigler, Directeur, TKI Nieuw Gas
B. Participatie Wind op zee: pak die kans!
Frans van der Loo, Bestuurslid, Vereniging PWOZ
15.25
Koffie- en theepauze

Na de pauze komen de deelnemers van beide programma’s weer bij elkaar voor een gezamenlijke afsluiting.

Download de brochure Inschrijven

Wilt u partner worden?

Er zijn talloze mogelijkheden om tijdens dit event uw product of dienst onder de aandacht te brengen. Wat kunt u als partner o.a. verwachten?

 • Het geven van een inhoudelijke sessie (bijv een klantcase)
 • Branding & marketing activiteiten
 • Deelname met een stand op de plaza
 • Het verzorgen van een VIP-lunch voor de door u selecteerde prospects
 • Aanbieden van een whitepaper aan de bezoekers en een doelgroep selectie 

Ik denk graag mee over hoe we jullie doelstellingen het beste kunnen laten aansluiten bij het congres. Op basis daarvan maak ik dan graag een voorstel op maat.

Met vriendelijke groet,

Luc Giesen
Strategic Partnership Manager
T: +31 (0)6 22 136 100
E: l.giesen@euroforum.nl

 

Official Host

Gemeente rotterdamGenerating shared succes

 


Partners:

   

Kennispartner

 

Mediakit PartnersBeste partner van het Nationaal Windenergie Event,
Als partner faciliteren wij u graag van de benodigde informatie, zodat u het event onder de aandacht kunt brengen binnen uw netwerk. In deze mediakit zijn teksten, banners en de digitale brochure meegenomen voor o.a. plaatsingen in nieuwsbrieven, websites, linkedin en twitter.

Nationaal Windenergie Event
17 april 2019 | De Kuip Rotterdam

Windenergie en de doelstellingen in het Klimaatakkoord
Steeds duidelijker wordt dat alle bronnen, technieken en systemen ingezet moeten worden om de ambities waar te maken. Geen andere energiebron heeft zoveel opbrengst als windenergie. Maar, we zien bij zowel Wind op Land als Wind op Zee nog grote uitdagingen. Hoe gaan we deze aanpakken? Welke toekomst ligt er voor windenergie? Hoor het van vooraanstaande sprekers en leer van praktijkcases die u inzichten en concrete handvatten bieden om zelf succesvolle projecten op te zetten!

Lees snel verder en profiteer van het kortingsaanbod!>> (link naar landingspagina)

 

Nationaal Windenergie Event | 17 april 2019 | De Kuip Rotterdam

Bij het realiseren van windenergieprojecten zijn er zowel op land als op zee nog belangrijke uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de inpassing in de omgeving, de integratie van alle elektriciteit in het energiesysteem, het draagvlak onder de burgers en de uitbouw van de offshore windsector.

Tijdens deze dag hoort u alle ins & outs uit de praktijk. Belangrijke stakeholders delen hun ervaring en expertise en gaan graag met u in gesprek.


Tijdens deze 8e editie van het Nationaal Windenergie Event bespreken we key topics als:

 • Windenergie in het Klimaatakkoord
 • Inpassing van windenergie in de omgeving
 • De burger als bondgenoot in plaats van tegenstander
 • De economische impact van Wind op Zee
 • De opschaling van offshore wind en integratie in het energiesysteem
Met topsprekers als:
 • Arno Bonte, Wethouder, Gemeente Rotterdam
 • Allard Castelein, CEO, Port of Rotterdam
 • Kees-Jan Rameau, Chief Strategic Growth Officer, Eneco Group
 • Meindert Smallenbroek, Directeur Energie en Omgeving, Ministerie van EZK
 • Johan van der Schoot, Wethouder, Gemeente Oss

Bent u ook benieuwd hoe u uw windenergieproject succesvol kunt maken? Door de vele praktijkcases die gedurende de dag aan bod komen en het interactieve karakter, gaat u gegarandeerd naar huis met praktische handvatten, nieuwe inzichten en ideeën voor uw eigen project.

Bekijk alle informatie over het programma en de sprekers op de website van het Nationaal Windenergie Event 2019

Kortingsaanbod

Als relatie van … kunt u gebruik maken van een speciaal kortingsaanbod. U ontvangt 20% korting op de deelnamekosten. Wanneer u gebruik wilt maken van dit kortingsaanbod, meld u dan aan via deze speciale link. Via de website kunt voor 20% korting gebruik maken van de kortingscode:

Nationaal Windenergie Event
17 april 2019 | De Kuip Rotterdam

Windenergie en de doelstellingen in het Klimaatakkoord

Steeds duidelijker wordt dat alle bronnen, technieken en systemen ingezet moeten worden om de ambities waar te maken.

Geen andere energiebron heeft zoveel opbrengst als windenergie. Maar, we zien bij zowel Wind op Land als Wind op Zee nog grote uitdagingen. Hoe gaan we deze aanpakken?

Welke toekomst ligt er voor windenergie? Hoor het van vooraanstaande sprekers en leer van praktijkcases die u inzichten en concrete handvatten bieden om zelf succesvolle projecten op te zetten!

Kijk op de website www.euroforum.nl/windenergie voor alle informatie over het volledige programma en de sprekers.


Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Nicole Vonk

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Nationaal Windenergie Event

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Nationaal Windenergie Event start op 17 april 2019 in De Kuip Rotterdam!

 

 

 

 

 

 

 

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode: