Nationaal Windenergie Event

Hét nationale platform voor alle stakeholders in de windsector

12 april 2018 | Gelredome Arnhem

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.

Onze privacy-policy

Official Host


 

"Succesvol door samenwerking"

Zonder windenergie is het niet mogelijk om de doelstellingen die er liggen vanuit het energieakkoord te halen. Alle zeilen moeten bij gezet worden om in ieder geval zoveel mogelijk van het geplande vermogen voor 2020 te realiseren. De bouw van windparken die Wind op Zee op gaan wekken verloopt volgens planning. Zij zullen een groot aandeel leveren aan de ambitie om steeds meer van onze energie uit duurzame bronnen te halen. We kijken vooruit. Want 2030 ligt al om de hoek en de ambities liggen hoog, ook voor 2050.

Als innovatieve en goedkoopste vorm van duurzame energie zal windenergie een ontzettend belangrijke rol blijven spelen in de verduurzaming van onze energievoorziening. Samenwerking met alle stakeholders is een must om projecten succesvol op te zetten. Ketenregie vanuit decentrale overheden is belangrijk, waarbij de belangen van de verschillende partijen zorgvuldig gewogen moeten worden.

Welke toekomst ligt er voor windenergie? Hoor het van vooraanstaande sprekers en leer van praktijkcases die u inzichten bieden om zelf succesvolle projecten op te zetten!

Download de brochure Leg uw deelname vast!

Een greep uit uw sprekers:


Ron König

Wethouder, Gemeente Arnhem

Medy van der Laan

Voorzitter Energie Nederland, Den Haag

Ben de Reu

Gedeputeerde, Provincie Zeeland

Simon Braaksma

Senior Director Sustainability Reporting, Philips

E-identity

O.a. deze thema's komen aan bod:

 • Wat kan de rol van de overheid zijn bij een windenergieproject?
 • Hoe kunnen verschillende stakeholders succesvol samenwerken?
 • Hoe kunnen we nog verder doorgroeien na 2023?
 • Wat kunnen energiecoöperaties betekenen als ambassadeurs voor windenergie?
 • Moeten we naar meer of groter?
 • Welke economische gevolgen heeft de groei van Wind op Zee?

Door de vele praktijkcases die gedurende de dag aan bod komen en het interactieve karakter, gaat u gegarandeerd naar huis met praktische handvatten, nieuwe inzichten en ideeën voor uw eigen project.

Bekijk het programma

Wat zeggen de deelnemers?

Het was een interactieve dag waarbij de deelnemers actief deelname aan de verschillende discussies. We stelden de deelnemers een aantal vragen:

Welke slogan zou u aan windenergie koppelen?
Bekijk de antwoorden
 • Participeer!
 • Samen aan de wind
 • Af van het gas
 • Lekker duurzaam!
 • Wind, de echte hernieuwbare optie
 • Participeer zelf mee en stem ook politiek pro wind!
 • Doe elke dag alleen dingen waar je energie van krijgt!
 • Natuurlijk wind
 • Samenwerken en wind wordt watt
 • Deel de opbrengsten
 • Samen Delen Duurzaam
 • Inzicht geven en daarmee kennis delen!
 • Vroegtijdig in gesprek met elkaar om de lusten en lasten met elkaar te verdelen
 • Kennisoverdracht aan burgers over feiten en fabels
 • Laat het waaien
 • Wind wint!
 • Gewoon doen
 • Meer wind boven de wadden
 • Burgers laten participeren: een win/wind situatie
 • Gezamenlijk duurzame energie
 • Laat toch waaien
 • Think big, start small


Stelling: “De discussie over mooi of niet mooi moet direct stoppen.”
Bekijk de antwoorden
De meningen daarover waren verdeeld. Ongeveer de helft was het er mee eens en de andere helft oneens. Dit waren de reacties:
 • Onze kinderen weten later niet beter
 • Discussie geeft ook voeding aan innovatie en een gesprek. Maar hier mag uiteindelijk ook een punt gezet worden
 • A: het is mooi B: het is NOODZAAK
 • Omdat je wel degelijk ook windturbines mooier kunt opstellen
 • Het oog wil ook wat
 • Wij hebben samen een opgave! Als we er niet mee aan de slag gaan, is de discussie mooi/niet mooi niet meer van toepassing
 • Gaat niet per se om mooi, maar je kunt wel zorgen dat de omgeving aantrekkelijker wordt met bezoekerscentra, of park betrek omgeving hierbij
 • Wat is mooi?
 • Is subjectief
 • Vergeleken met hoogspanningsmasten zijn ze best mooi
 • Als we daarmee stoppen is er ook geen innovatie meer
 • Blijven innoveren
 • Belangrijk voor draagvlak
 • Altijd met verstand op de juiste plek neerzetten
 • Neem mensen serieus en ga in gesprek, ook al is mooi of niet, niet relevant.
 • De effecten op lange termijn als we het niet doen, die zijn pas niet mooi.
 • Wat is er mooi aan een olieplatform?
 • Ik vind auto’s ook niet mooi. Moeten die ook weg?


Wat is voor u de eye opener die u uit de Ronde Tafel Sessies gehaald heeft?
Bekijk de antwoorden
 • E-vraag is cruciaal
 • Belasting op co2
 • Er zijn regio’s waar geen enkele politieke ondersteuning voor wind op land bestaat
 • Groei! Daarbij is vertrouwen en communicatie cruciaal. Daarbij oog voor financiën en risico’s richting nieuwe systeemdenken. Keuzes maken!
 • Er is nog zoveel te doen
 • Enorme ambitie
 • Acceptatie i.p.v. draagvlak
 • Maak participatie mogelijk voor iedereen
 • Gaat Noordzeestroom straks alleen naar grote industrie?
 • Geen draagvlak eisen, maar acceptatie vragen


Wat is de eerste stap die gezet moet worden?
Bekijk de antwoorden
 • Overeenstemming met alle stakeholders over de opgave.
 • Elkaar helpen in het doen: samenwerken maar ook kennis overdracht
 • Informeren en meenemen om de torenhoge ambitie waar te maken
 • Energie akkoord 2.0
 • Actievere rol overheid
 • Bewustwording op alle niveaus
 • Meenemen van de samenleving
 • Maak natuurontwikkeling en participatie tendercriterium bij WOZ
 • Reduceer de buraucratie


Wat gaat u morgen doen?
Bekijk de antwoorden
 • Actief bijdragen aan regionale en gemeentelijke aanpak voor wind en zonnevelden (participatief).
 • School van dochter helpen voorzien van zonnepanelen
 • Doorbuffelen!
 • Meerdere aansluitingen op 1 netinpassing
 • Verder door naar ons doel
 • Bewustwording en betrekken jongeren
 • Participatievereniging WOZ van start laten gaan
 • Duurzame energie sexy maken! Zaal verjongen...
 • Geen energie meer aan de niet-willersArtikelen en interviews

Meer interessante artikelen

Praat mee via #NWE2018


 

Het Nationaal Windenergie Event 2018 is ontwikkeld voor:
Rijk, provincies, gemeenten, projectontwikkelaars, energiebedrijven, netbeheerders, fabrikanten, onderhoudsbedrijven, investeerders, industrie, mkb, natuur- en milieuorganisaties, omgevingsdiensten, waterschappen, kennisinstellingen, technologiebedrijven, advocatenkantoren en adviesbureaus

De thema’s van Wind op Land en Wind op Zee zullen beiden tijdens deze dag aan bod komen. Op deze wijze kunt u profiteren van alle aanwezige kennis. Maak uw keuze uit het programma van Wind op Land of Wind op Zee. U bent vrij om gedurende de dag te wisselen tussen de beide programma’s.

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

Vergroot uw netwerk door interactie!

Wij nodigen u van harte uit om uw ervaring en ideeën met ons te delen. U bent immers één van de stakeholders die windenergie nog verder op de kaart kan zetten. Samenwerking is onontbeerlijk in de sector. Wie zijn de partners die samen met u van wind een succesvolle pijler in de energiemix kunnen maken? Tijdens het Nationaal Windenergie Event bieden wij u ruimschoots de mogelijkheid om alle stakeholders te ontmoeten en zo nieuwe contacten te leggen en bij te praten met oude bekenden. Een greep uit onze interactieve programma onderdelen:

Buzzmaster

Buzzmaster biedt onze deelnemers de mogelijkheid om co-creator te worden van het programma. Via uw smartphone of tablet kun u vragen stellen aan de spreker, uw mening geven, polls invullen en nog veel meer. Door deze interactie ontstaan boeiende dicussies en krijgen interessante vragen en feedback direct een podium.

Supermatch

Wij laten u alvast kort kennismaken met uw mede deelnemer. Wie is uw perfecte match? Wij koppelen u aan uw ideale gesprekspartner. U heeft vervolgens de mogelijkheid om met elkaar van gedachten te wisselen tijdens één van de netwerkmomenten.

Round Table Sessions

Tijdens deze interactieve sessies introduceert uw table host kort zijn of haar thema of project. Vervolgens gaat u gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. U heeft steeds verschillende thema’s waar u uit kunt kiezen.

Catwalk of Innovation

Tijdens korte pitches laten verschillende nieuwe initiatieven zien wat zij denken bij te gaan dragen aan de vernieuwing van de windsector. Dit kunnen nieuwe technologieën zijn, maar bijvoorbeeld ook nieuwe leveranciers. Vervolgens nodigen wij u als deelnemer van harte uit om deze nieuwkomers uw vragen te stellen.

Wind Power Plaza

Tijdens de pauzes heeft u ruimschoots de gelegenheid om met uw collega’s in gesprek te gaan. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u netwerken met professionals die werkzaam zijn in de windsector.
09.00
Ontvangst en registratie

09.30
Opening door uw dagvoorzitters
Donatello Piras en Mark Beumer,

Professionele Dagvoorzitters en Presentators. De dagvoorzitters zullen u gedurende de dag als publiek actief bij het programma betrekken door Buzzmaster.

Buzzmaster biedt onze deelnemers de mogelijkheid om co-creator te worden van het programma. Door deze interactie ontstaan boeiende discussies en krijgen interessante vragen en feedback direct een podium.

09.50
Keynote Speech
Welkom door official host Gemeente Arnhem
 • De duurzame ambitie van de gemeente Arnhem
 • Windenergie als onderdeel van de duurzame energiemix
 • Hoe creëer je draagvlak?
Ron König, Wethouder, Gemeente Arnhem

10.10
Keynote Speech
Een duurzame energievoorziening en de rol van windenergie
 • Het nieuwe energieakkoord en de klimaatwet
 • De betekenis van windenergie voor de elektrificatie van industrie, transport en gebouwde omgeving
 • De impact van Windenergie op Zee
 • Hoe zetten we er samen de schouders onder?
Medy van der Laan, Voorzitter, Energie Nederland

10.30
Keynote Speech
Offshore wind; think big!
 • Hoe krijgen we al die windenergie bij de gebruiker?
 • Energieopslag; essentieel voor duurzame energie
 • Kijk over grenzen heen
Marco Kuijpers, Senior Manager Offshore Nederland, TenneT

10.50
Koffie- en theepauze

Vanaf dit moment kunt u een keuze maken tussen de programma’s Wind op Land en Wind op Zee. U bent vrij om tussendoor te wisselen tussen beide programma’s en de onderdelen te volgen die het meest aansluiten bij uw interesse.

Wind op Land

Wind op Zee


15.30
Keynote Speech
Een duurzame toekomst, een duurzaam bedrijf
 • De economische kansen van de energietransitie
 • Het effect op de CO2 footprint
 • Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Simon Braaksma, Senior Director Sustainability Reporting, Philips

15.50
Catwalk of Innovation
Tijdens deze pitches hoort u alles over nieuwe technologieën die de windsector vernieuwen en door hun disruptieve mogelijkheden de kracht van windenergie nog optimaler benutten. Grijp uw kans en kom alles te weten over de mogelijkheden van deze innovators! met o.a.
 • A. PowerNest en PowerRESPONSE
  Alexander Suma,CEO,Ibis Power
 • B. De waterstofmolen
  Hugo Groenemans,Managing Director, HYGRO
 • C. Innovatief heien
  Jasper Winkes, Directeur, Fistuca
 • D. EcoSwing
  Marcel ter Brake, Hoogleraar, Universiteit Twente

16.20
Politiek Café
Windenergie is een veelbesproken onderwerp op de politieke agenda. Wat zijn de standpunten van de verschillende partijen? Hoe zien zij de plaats van windenergie in de duurzame energievoorziening? Ga met onze politici in gesprek! Met o.a.:
Tom van der Lee, lid Tweede Kamer, GroenLinks
Rob Jetten, Lid Tweede Kamer, D66
William Moorlag, Lid Tweede Kamer, PvdA
*Onder voorbehoud van de kameragenda

16.45
Luchtig intermezzo, afsluiting en borrel op de Wind Power Plaza
Wij nodigen u van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten over het congres. Zo reist u na de spits weer naar huis. Wij zorgen uiteraard voor een energieke snack!

Download de brochureInschrijven

Dagvoorzitters

Donatello Piras

Professioneel Dagvoorzitter en Presentator

Mark Beumer

Professioneel Dagvoorzitter en Presentator


Sprekers

Ron könig

Wethouder, Gemeente Arnhem

Alexander Suma

CEO, Ibis Power

Hugo Groenemans

Managing Director, HYGRO

Jasper Winkes

Directeur, Fistuca


Marcel ter Brake

Hoogleraar, Universiteit Twente

Tom van der Lee

Lid Tweede Kamer, GroenLinks

Rob Jetten

Lid Tweede Kamer, D66

Hans Timmers

Voorzitter, NWEA


Rik van der Linden

Wethouder, Dordrecht en Projectwethouder Energiestrategie van de Drechtsteden

Daniëlle van Woerden

Voorzitter, Rijn en IJssel Energiecoöperatie

Patrick Lammers

Country Chair, innogy NL

Selçuk Akinci

Directeur, Brabantse Milieufederatie


Alef Muntinga

Transitiemanager Energie, Waterschap Rijn en IJssel

Peter Brokke

Omgevingsmanager Waterbeheer, Waterschap Rijn en IJssel

Matthijs Nijboer

Directeur-Bestuurder, Natuur & Milieu Overijssel

René van der Weide

Wethouder, Gemeente Emmen


John Kwaks

Directeur, Spinderwind

Bob Meijer

Directeur, TKI Wind op Zee

Ben de Reu

Gedeputeerde, Provincie Zeeland

Cas König

CEO, Groningen Seaports


Dennis Sanou

Project Director, Norther

Arjen Schutten

Managing Director, Holland Home of Windenergy

Medy van der Laan

Voorzitter Energie Nederland, Den Haag

Simon Braaksma

Senior Director Sustainability Reporting, Philips


Harm Jan Bouwers

Projectleider Windenergie, Provincie Friesland

Maarten Timmerman

Directeur, BLIX Consultancy

Marco Kuijpers

Senior Manager Offshore Nederland, TenneT

William Moorlag

Lid Tweede Kamer, PvdA


Datum

12 april 2018

Locatie

Gelredome Arnhem
Batavierenweg 25
6841 HN Arnhem

 


Uw investering

De deelname kosten voor deze dag bedragen € 499,- excl. BTW, €399,- excl. BTW. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en netwerkborrel na het congres.

Speciaal aanbod voor energiecoöperaties € 49,-

De locatie is dit jaar het Gelredome, thuis van Vitesse. Onder alle aanmeldingen die zich uiterlijk 6 april ingeschreven hebben voor het congres verloten wij 2 kaarten voor de wedstrijd Vitesse-Sparta Rotterdam op 14 april. U woont de wedstrijd bij vanuit de sfeervolle VIP-lounge met perfect zicht op het veld.

De winnaar maken wij 8 april bekend!


Het Nationaal Windenergie Event 2018 is ontwikkeld voor:
Rijk, provincies, gemeenten, projectontwikkelaars, energiebedrijven, netbeheerders, fabrikanten, onderhoudsbedrijven, investeerders, industrie, mkb, natuur- en milieuorganisaties, omgevingsdiensten, waterschappen, kennisinstellingen, technologiebedrijven, advocatenkantoren en adviesbureaus


Download de brochure

Wilt u het meest actuele programma ontvangen? Klik dan op 'Download de brochure' button. 
Download de brochure  

Volg ons op social media!

Praat mee over de thematieken rondom windenergie en volg ons op social media! In aanloop naar het event verspreiden wij via deze kanalen ook alle interessante artikelen en interviews met sprekers.

  Praat mee onder #NWE2018

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Nationaal Windenergie congres?
Neem dan contact op met onze adviseurs

Wendy Bekkers

040 - 2 97 27 60

Nicole Vonk

040 - 2 97 27 40


O.a. deze organisaties waren aanwezig in 2017

Allen & Overy
Alliander
Alstom Power Nederland
APG Algemene Pensioen Groep
Aratis Advocaten
ARCADIS Nederland BV
ASN Bank
AYOP
Bird & Bird LLP
BNG Bank
Brabantse Ontwikkelings Maatschappij
British Embassy
Bureau Waardenburg bv
CHC Helicopters Netherlands BV
Croon advocaten
De Brauw Blackstone Westbroek N.V.
Delta Lloyd
DONG Energy
Duurzame Energie Koepel
EBH ELSHOF ADVOCATEN
ECN
Ecofys
Emergya Wind Technologie
Eneco Wind BV
Energy Valley
Energy Watch
Enexis B.V.
European Commission
Friese Milieu Federatie
Gasunie Transportservices
GDF Suez Portfoliomanagement BV

Gemeente Delfzijl
Gemeente Eemsmond
Gemeente Hollands Kroon
Gemeente Nijmegen
Gemeente Zeewolde
Gemeente Zwijndrecht
Gemini Windpark
Groene Courant
Groningen Seaports
Heerema Fabrication Group SE
Houthoff Buruma
HSM Offshore BV
InControl S.A. Interprovinciaal Overleg (IPO)
Joulz Energy Solutions B.V.
Kennisplatform Windenergie
KNMI
Lagerweij
LBP|SIGHT
Natuur en Mileu Overijssel
NDSM Energie
Netbeheer Nederland
NL Ingenieurs
NLVOW
Noordenwind
NS
NUON
NWEA
OutSmart
Parkwind

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen
Port of Den Helder
Programmabureau Provincie Gelderland
Provincie Flevoland
Provincie Groningen
Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Holland
Provincie Zuid-Holland
Rabobank
RDWD-NLC / KNMI
REScoopNL
RHO Adviseurs
RPS advies- en ingenieursbureau bv
RVO
Seaway Heavy Lifting
Senvion Netherlands B.V.
Sif Group bv
Stedin Netbeheer BV
Stibbe B.V.
TenneT TSO B.V.
TKI Wind op Zee
Van Oord
Ventolines
VNG
Wind TU Delft Energie Instituut (DUWIND)
Windbrokers Holland B.V.
Windpark Nijmegen-Betuwe
Windpark Westermeerwind
Windunie Zeeuwind


Contact

Meer informatie

Wil u meer informatie over het Nationaal Windenergie Event. Neem dan gerust contact op met programma manager

Bianca Bendriss
Tel: 06 - 16268637
E: b.bendriss@euroforum.nl


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Programma Wind op Land

 

11.20
Introductie door uw dagvoorzitter
Donatello Piras, Professioneel Dagvoorzitter en Presentator

11.40
Keynote Speech
Wind op Land; een must om energiedoelstellingen te halen
 • Hoe kunnen we de kostprijs reduceren?
 • Wat kun je concreet doen om het draagvlak écht te vergroten?
 • Wat is er nog mogelijk voor 2030 en 2050?
Hans Timmers, Voorzitter, NWEA

11.55
Digging Deep Talkshow
Van plannen naar uitvoering.

Tijdens deze talkshow worden stakeholders geïnterviewd over hun visie op de windsector op land. Door middel van polls, vragen en feedback uit het publiek wordt samen met de zaal actief de discussie aangegaan over windenergie op land.

Sneak preview van de topics die o.a. aan bod komen:
 • Wat kan de rol van de overheid zijn bij een windenergieproject?
 • Hoe kunnen we de burger enthousiasmeren?
 • Wat kunnen energiecoöperaties betekenen als ambassadeurs voor windenergie?
 • Wat zijn de belemmeringen die we tegenkomen en hoe kunnen we deze weghalen?
 • Hoe groeien we door na 2023? Wat past er op land nog bij?
 • Ieder gebied heeft andere mogelijkheden. Hoe kunnen we slim gebruik maken van de omgeving?
Met o.a.:
Rik van der Linden, Wethouder, Dordrecht en Projectwethouder Energiestrategie van de Drechtsteden
Daniëlle van Woerden, Voorzitter, Rijn en IJssel Energiecoöporatie
Rob Smit, Ontwikkelaar, innogy NL
Selçuk Akinci, Directeur, Brabantse Milieufederatie
Anne-Marie Spierings, Gedeputeerde, Provincie Noord-Brabant

12.35
Supermatch
Maak kennis met uw mede deelnemer
Wie is uw perfecte match? Wij koppelen u aan elkaar en tijdens de lunchpauze heeft u de gelegenheid om verder met elkaar in gesprek te gaan.

12.45
Lunch op de Wind Power Plaza

13.45
Round Table Sessions

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een sessieleider. Vervolgens gaat men aan de hand van stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. U heeft de keuze uit verschillende thema’s.

13.45 – 14.20 > Ronde 1
14.25 – 15.00 > Ronde 2


Wij hebben voor u een programma op maat samengesteld. U kunt zelf een keuze maken uit de verschillende programmaonderdelen die het best aansluiten bij uw praktijk.
Bekijk hier alle onderwerpen van de ronde tafels

U kunt een keuze maken uit o.a. de volgende tafels:

1. Windpark Koningspleij; samen aan de wind!
 • Samenwerking tussen initiatiefnemers, energiecoöperatie en gemeente
 • Lokale participatie
Judith van de Geer, Rijn en IJssel Energiecoöperatie
Daniëlle van Woerden, Rijn en IJssel Energiecoöperatie
Maarten de Keijzer, Pleij BV
Marion Visser, Gemeente Arnhem

2. Samenwerking loont
 • Hoe kun je als waterschap bijdragen aan de energietransitie?
 • Hoe krijg je de samenwerking met belanghebbenden op gang?
 • Wat zijn de do’s en don’ts?
Alef Muntinga, Transitiemanager Energie, Waterschap Rijn en IJssel
Peter Brokke, Omgevingsmanager Waterbeheer, Waterschap Rijn en IJssel
3. Van participatie naar acceptatie
 • Hoe zorg je dat je plan op een acceptabele manier landt?
 • Greendeal participatie grootschalige energie-opwekking
 • Lessons learned uit de praktijk
Matthijs Nijboer, Directeur-Bestuurder, Natuur & Milieu Overijssel


4. Windenergie in Emmen; een andere aanpak
 • Hoe bepaal je de ruimtelijke voorwaarden?
 • De positie van de ontwikkelaar en de burger
 • De gemeente als regisseur
René van der Weide, Wethouder, Gemeente Emmen
5.Windpark Nij Hiddum-Houw; kun je alle partijen tevreden houden?
 • Hoe kun je de omgeving meenemen in het planproces?
 • Tot hoever kan omgevingsparticipatie gaan?
 • Concrete tools
Harm Jan Bouwers, Projectleider Windenergie, Provincie Friesland
6.Goede service is niet platformafhankelijk
 • Multibrand; effectiever onderhoud door één service partner
 • Kostenverlaging door schaalvergroting
 • Wind-zon-opslag; een succesvolle combi
Ulrich Schomakers, Head of Multibrand Business Development, Vestas

15.00
Koffie- en theepauze op de Wind Power Plaza

Na de pauze komen deelnemers van beide programma's weer bij elkaar voor een gezamenlijke afsluiting. De gezamenlijke afsluiting start om 15.30 uur
Download de brochure Inschrijven

Programma Wind op Zee

 

11.20
Introductie door uw dagvoorzitter
Mark Beumer, Professioneel Dagvoorzitter en Presentator

11.40
KEYNOTE SPEECH
Fossielvrij binnen één generatie
 • Verduurzaming is een opgave voor ons allemaal
 • De bijdrage van off shore wind aan de duurzaamheidstransitie
 • Praktijkcases in binnen- en buitenland
Anouk Florentinus, Public & Regulatory Affairs Officer, Nuon/Vattenfall

12.05
Digging Deep Talkshow
Big and bigger
Tijdens deze talkshow worden stakeholders geïnterviewd over hun visie op de windsector op zee. Door middel van polls, vragen en feedback uit het publiek wordt samen met de zaal actief de discussie aangegaan over windenergie op zee. Aan het woord o.a.:

Bob Meijer, Directeur, TKI Wind op Zee
Cas König, CEO, Groningen Seaports
Gijs Nijsten, Projectmanager, Windpark Hollandse Kust

Sneak preview van de topics die o.a. aan bod komen:
 • Beyond 2020; wat zijn onze volgende uitdagingen?
 • Moeten we naar meer of groter?
 • Wat kunnen verdere innovaties betekenen voor de sector?
 • Wat gaat Wind op Zee economisch gezien betekenen?
 • Welke mogelijkheden zijn er voor energieopslag?

12.35
Supermatch
Maak kennis met uw mede deelnemer
Wie is uw perfecte match? Wij koppelen u aan elkaar en tijdens de lunchpauze heeft u de gelegenheid om verder met elkaar in gesprek te gaan.

12.45
Lunch op de Wind Power Plaza

13.45
Round Table Sessions

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een sessieleider. Vervolgens gaat men aan de hand van stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. U heeft de keuze uit verschillende thema’s.

13.45 – 14.20 > Ronde 1
14.25 – 15.00 > Ronde 2


Wij hebben voor u een programma op maat samengesteld. U kunt zelf een keuze maken uit de verschillende programmaonderdelen die het best aansluiten bij uw praktijk.
Bekijk hier alle onderwerpen van de ronde tafels

U kunt een keuze maken uit o.a. de volgende tafels:

1. Flexibiliteit: een voorwaarde voor de energietransitie
 • Wat doen we met al die opgewekte windstroom?
 • Wat zijn opslag en conversie mogelijkheden?
 • Kunnen we vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen?
Bob Meijer, Directeur, TKI Wind op Zee
2. Een kijkje in de keuken van onze buren: windpark Norther
 • De noodzaak voor off shore wind om de klimaatdoelstellingen van BE te halen
 • De rol van de overhead: een historiek van het project
 • Economische kansen
 • Lessons learned
Dennis Sanou, Project Director, Norther
3. Off shore wind ontwikkelingen in China, Taiwan, Japan, Korea en Vietnam
 • Kansen voor Nederlandse bedrijfsleven
 • Toegevoegde waarde van Publiek Private Samenwerking
 • Ervaringen vanuit projecten
Arjen Schutten, Managing Director, Holland Home of Windenergy


4. MVI-Lab Noordzee Energie; maatschappelijke innovatie
 • Wind op Zee en visserij
 • Wind op Zee en natuurversterking
 • Participatie in Wind op Zee
Frans van der Loo, Topsector Energie
5. De subsidievrije tender; hoe realiseer je dat?
 • Welke acties, optimalisaties en innovaties zijn nodig om een nulbieding te kunnen doen en te kunnen realiseren?
 • De impact van site data verzameling (wind water bodem) op de prijs van de bieding
 • Hoe om te gaan met de onzekerheid omtrent de energieprijs?
Maarten Timmerman, Directeur, BLIX Consultancy

15.00
Koffie- en theepauze op de Wind Power Plaza

Na de pauze komen deelnemers van beide programma's weer bij elkaar voor een gezamenlijke afsluiting. De gezamenlijke afsluiting start om 15.30 uur
Download de brochure Inschrijven

Official Host: 


Partners 2018:

       

Kennispartner

 


Wilt u partner worden?

Er zijn talloze mogelijkheden om tijdens dit event uw product of dienst onder de aandacht te brengen. Wat kunt u als partner o.a. verwachten?

 • Het geven van een inhoudelijke sessie (bijv een klantcase)
 • Branding & marketing activiteiten
 • Deelname met een stand op de plaza
 • Het verzorgen van een VIP-lunch voor de door u selecteerde prospects
 • Aanbieden van een whitepaper aan de bezoekers en een doelgroep selectie 

Ik denk graag mee over hoe we jullie doelstellingen het beste kunnen laten aansluiten bij het congres. Op basis daarvan maak ik dan graag een voorstel op maat.

Met vriendelijke groet,

Luc Giesen
Strategic Partnership Manager
T: +31 (0)6 22 136 100
E: l.giesen@euroforum.nl

 


Straatinterviews - Nationaal Windenergie Event


Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Nationaal Windenergie Event

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Nationaal Windenergie Event start op 12 april 2018 in Arnhem!

Nationaal Windenergie Event

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode: