Praktische opleiding Energietransitie voor gemeenten

Van praten naar doen!

 • In 5 dagen krijg je alle handvatten om jouw functie te verdiepen!
 • Leer de juiste afwegingen maken om beleid en strategie vorm te geven
 • Krijg inzicht in alle kansen en uitdagingen
 • Veel praktische tips en oplossingen uit de praktijk
 • Leer hoe je een overtuigend beleidsstuk schrijft
 • Incl. de boeken: Check je beleidstekst en De Nederlandse Aardgastransitie

Meer informatie over aankomende editie? Neem contact op met Tonnie van Zanten
040 - 2 972 780 of tonnie.van.zanten@euroforum.nl

Op weg naar een duurzame samenleving

Eén van de belangrijkste thema’s de komende jaren is en blijft de transitie naar een duurzame samenleving. Doelen zijn geformuleerd en met man en macht wordt er gewerkt om deze te behalen. Transitie is een investering voor de overheid, het bedrijfsleven en de burger en de energietransitie is hét dossier van de toekomst.

Jij hebt hier ook een aandeel in. Vanuit je functie en je persoonlijke motivatie draag je hieraan bij. Maar de opgave is niet eenvoudig. Er wordt van jou verwacht dat je een volwaardige gesprekspartner bent voor alle stakeholders en de juiste afwegingen maakt om beleid en strategie vorm te geven.

 

Heb jij al een antwoord op deze vragen?

 • Hoe kom je tot een goed gedragen, uitvoerbaar beleid?
 • Wie zijn je stakeholders en wat zijn hun rollen, belangen en verantwoordelijkheden?
 • Hoe werk je samen met interne en externe stakeholders en hoe overtuig je hen met en zonder formele macht?
 • Wat houdt de regierol in? Welke verschillende vormen zijn er en hoe voer je die uit?
 • Hoe geef je (financiële) participatie vorm?
 • Welke vragen stel je je adviseur?
 • Hoe bepaal je je strategie voor de korte en langere termijn?
 • Hoe schrijf je een overtuigend beleidsstuk?

Na afloop van deze opleiding ben je in staat om je functie efficiënter uit te voeren, ben je een volwaardige gesprekspartner en kun je de juiste keuzes maken.

 

Na deze cursus:

 • Weet je alle ins & outs van de energietransitie
 • Ben je op de hoogte van alle opgaven en weet je hoe je deze aan kunt pakken
 • Ben je een volwaardige gesprekspartner. Niet alleen intern, maar ook extern
 • Weet je welke vragen je moet stellen om weloverwogen keuzes te kunnen maken en kun je deze verdedigen
 • Kun je een breed gedragen, uitvoerbaar beleid maken
 • Ken je alle stakeholders en hun belangen
 • Kun je effectieve en overtuigende beleidsstukken schrijven
 • Heb je inzicht in alle kansen en uitdagingen en kun je deze benutten

 

Werkwijze in de cursus

In elke module wordt theorie afgewisseld met cases en de eigen praktijk. Als deelnemer krijg je een groot aantal praktische tips die je direct kunt toepassen. Daarmee is de praktische toepassing van alles wat je leert zeer groot. Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

 

Inclusief de boeken:

Check je beleidstekst
Dit boek biedt je een no-nonsenseaanpak om vraaggericht te schrijven en je kernboodschap helder en overtuigend te presenteren. Het richt zich op de praktijk: geen overbodige theorie, wél veel voorbeelden, praktijktips en checklists. Een onmisbaar hulpmiddel voor iedereen die in korte tijd een beleidstekst met impact wil opstellen.

De Nederlandse Aardgastransitie
Dit boek beschrijft de grote aardgastransitie die Nederland in de jaren 60 doormaakte. Nederland heeft met deze energietransitie iets unieks voor elkaar gekregen: binnen tien jaar tijd radicaal omschakelen van de ene naar de andere energiebron. Hoe reageerden burgers en wat was de rol van de gemeente en Rijksoverheid? De aardgastransitie van de jaren 60 biedt waardevolle lessen voor het succes van onze huidige energietransitie.

Programma van de opleiding Energietransitie voor gemeenten

 

Module 1 

Introductie en Beleid & Strategie

Deze eerste dag maken we uiteraard kennis met elkaar en stellen we jullie leerdoelen vast. Vandaag leren we je alles over het speelveld in de energietransitie. Een belangrijke basis die noodzakelijk is om als volwaardige gesprekspartner aan tafel te zitten. De energietransitie is een opgave die een langetermijnvisie nodig heeft. Het uiteindelijke doel dient in 2050 opgeleverd te worden. Uiteraard zijn er in de weg daar naartoe een aantal belangrijke momenten waarbij keuzes gemaakt moeten worden.

Introductie

 • Wat houdt de energietransitie in Nederland in?
 • De voortgang van het Klimaatakkoord
 • Van klimaattafels naar uitvoeringsoverleggen
 • Met welke termen krijg je te maken? En wat betekenen ze in jouw situatie?
 • Hoe ziet het energiesysteem eruit? En waar liggen de uitdagingen?
 • Wie zijn de stakeholders?
 • Welke opgaven liggen er? Wat is jouw opgave?
  • RES
  • Transitievisie Warmte
  • Wijkplannen
 • Van Rijk naar wijk; met welke plannen en verantwoordelijkheden krijg je te maken?
 • Welke juridische kaders zijn er?
  • Warmtewet 2.0
  • Klimaatwet
  • Omgevingswet
 • Waar haal je je informatie vandaan? Welke bronnen kun je raadplegen?
 • Hoe maak je in dit geheel de keuze wat je wanneer gaat doen?
 • Hoe ziet het proces er vervolgens uit?

Beleid & Strategie

 • Hoe past de energietransitie in het (gemeentelijk) beleid?
 • Strategiebepaling: korte (2030) versus lange (2050) termijn
 • Waar leg je de focus?
 • Hoe maak je de juiste keuzes?
 • Welke vragen stel je je adviseur?
 • Financiering: welke mogelijkheden zijn er?
 • Hoe kun je kritisch zijn op de business case zodat deze voor alle betrokkenen past?
 • Je hebt een plan. Hoe ga je het uitvoeren?
 • Hoe zorg je dat je plannen passen in de gebiedsontwikkeling?
 • Welke mogelijkheden bieden de omgevingsvisie/omgevingsplannen?
 • Hoe borg je je strategie, ook wanneer er bijvoorbeeld een nieuw college aangesteld wordt?
 • Hoe ziet het proces er vervolgens uit?

Opdracht: maak een analyse van je gemeente. Deze opdracht is je startpunt. Tijdens de overige cursusdagen gaan we hier steeds verder mee aan de slag zodat je aan het eind een compleet werkdocument hebt voor je eigen praktijk.

Docent: Jacob Klaas Star, Strategisch Adviseur en Projectleider, Star Eco Advies 

Met gastbijdrage van: Keesjan Meijering, Advocaat, AKD


Module 2

Intern en extern stakeholdermanagement

Tijdens deze module gaan we in op de verschillende stakeholders en hun rollen, belangen en verantwoordelijkheden. Hoe werk je samen, zowel binnen als buiten je organisatie. Hoe kun je anderen overtuigen?

 • Welke interne stakeholders zijn er?
  • hoe werk je samen?
  • hoe kun je je relatie met de verschillende beleidsvelden optimaliseren?
  • hoe kun je hen overtuigen? Met en zonder formele macht
 • Hoe help je de gemeenteraad en bestuurders?
 • Welke externe stakeholders zijn er en wat zijn hun rollen, belangen en verantwoordelijkheden? We stellen hierbij de vragen:
  • Hoe opereren zij?
  • Wat drijft ze?
  • Wat zijn de formele afspraken met deze partijen?
 • Wat doe je zelf en wat laat je over aan anderen?
 • Wat is het verschil tussen een commerciële en niet-commerciële partij? En hoe ga je daar mee om?
 • Actorenkaart/krachtenveldanalyse; met wie heb je te maken?
 • Wat voor type ben jij en hoe kun je jouw krachten inzetten?
 • De regierol van de gemeente, wat houdt dat in?
  • Verschillende vormen
  • Betekent regie ook per definitie dat je hoofdfinancier bent?
 • Hoe neem je deel aan de RES en andere regionale verbanden?

Opdracht: breng in kaart hoe jouw werkveld eruitziet

Docent: Sven Ringelberg, Strategisch Adviseur, Transitiepaden


Module 3

Draagvlak en participatie

Hoe zorg je voor een inclusieve energietransitie? Participatie van de samenleving is één van de grootste uitdagingen waar we tegenaan lopen. We zijn naarstig op zoek naar oplossingen waarbij niet alleen de “groene” top van de burgers zich aansluit, maar iedereen.

Tijdens deze module leer je over achtergronden en motivaties. Verschillende participatiemodellen komen aan bod en je gaat aan de slag met je eigen situatie.

 • Wat is een inclusieve energietransitie?
 • Waarom wel of geen participatie?
 • Wie betrek je wel en wie niet?
  • Industrie
  • Burgers
 • Verschillende maten van participatie:
  • Inspraak
  • Medezeggenschap
  • Mede-eigenaarschap
 • Wanneer is het voldoende?
 • Wat levert participatie je op?
 • Welke vragen ga je stellen?
 • Hoe maak je gebruik van ambassadeurs?
 • Hoe maak je gebruik van krachten in de wijk?
 • Wat betekent financiële participatie?
 • Communicatie, communicatie en communicatie
 • Welke verschillende vormen van participatie zijn er?
 • Hoe past participatie in het proces?
 • Hoe zet je succesvol digitale participatie op?
 • Wat zijn succesfactoren en valkuilen bij participatie?

Opdracht: breng aan de hand van de kenmerken van een bepaalde wijk in kaart welke vorm van participatie je in welke fase van het project kunt inzetten

Docent: Mirjam Roorda, Strategisch Adviseur en Omgevingsmanager, Knape Advies en Participatie-strateeg, RES Noord- en Midden Limburg


Module 4

Schrijven van beleidsstukken

De afgelopen dagen hebben we alle aspecten behandeld die op je pad komen. Een belangrijk onderdeel is daarbij het draagvlak binnen je organisatie. Hoe zorg je ervoor dat het belang van duurzaamheid doordringt in alle lagen? Heldere beleidsstukken helpen daarbij.

Deze dag gaan we aan de slag met het schrijven van beleidsstukken. Door een logisch opgebouwd stuk in een aansprekende stijl te schrijven, breng je je ideeën, plannen en adviezen overtuigend over het voetlicht. Zodat ze daadwerkelijk geaccepteerd worden.

 • Welke soorten beleidsstukken zijn er en wanneer worden ze gebruikt?
 • Wat is het doel, de vraag en de, kernboodschap van je beleidsstuk?
 • Hoe selecteer je relevante informatie voor je tekst?
 • Wat is een efficiënte aanpak?
 • Hoe deel je een beleidsstuk in?
 • Hoe stem je jouw tekst optimaal af op de lezer?
 • Hoe overtuig je met je tekst?
 • Formats
 • Tips & tools

Opdracht: stuur vooraf een eigen beleidsstuk in. De docent zal de verschillende beleidsstukken tijdens deze dag bespreken. Daarnaast schrijf je na deze dag een eigen beleidsstuk volgens de geleerde methode. Tijdens de virtuele intervisie ontvang je feedback van je mede-cursisten en geeft de docent extra tips.

Docent: Marc Draijer, Schrijftrainer & Tekstadviseur, de Schrijversstudio


Module 5 (virueel)

Feedback en intervisie

We gaan de verschillende opdrachten en beleidsstukken bekijken. Eerst ga je door middel van intervisie met elkaar feedback geven op het stuk van je mede-cursist en andersom. Vervolgens volgt er een klassikale terugkoppeling en vult de docent aan waar nodig.

Ook heb je tijdens deze module de mogelijkheid om vragen die nog niet aan bod gekomen zijn alsnog te stellen.

Docenten: Jacob Klaas Star, Strategisch Adviseur en Projectleider, Star Eco Advies Marc Draijer, Schrijftrainer & Tekstadviseur, de Schrijversstudio

 

Hoofddocent

 

 • Jacob Klaas Star

  Strategisch Adviseur en Projectleider, Star Eco Advies 
  Jacob Klaas heeft gedegen kennis van energietransitie en duurzaamheid. Naast inhoudelijke zaken weet Jacob Klaas ook zeer goed het proces te managen. Hij werkt aan samenwerking tussen alle betrokken partijen en heeft veel ervaring bij zowel overheid als in het bedrijfsleven. Als projectleider was hij o.a. werkzaam bij gemeente Noardeast-Fryslân, provincie Drenthe, gemeente Westerkwartier en gemeente Het Hogeland.


Docenten

 • Sven Ringelberg

  Strategisch Adviseur, Transitiepaden 
  Sven heeft een ruime ervaring in het werken aan innovatieve duurzame energieprojecten en is een ervaren project en programma manager. Hij krijgt energie van het werken met verschillende stakeholders om een gezamenlijk doel te bereiken: een succesvol project. Sven heeft in het verleden projecten uitgevoerd voor woningcorporaties, gemeenten en energiebedrijven en is momenteel werkzaam als strategisch adviseur en programmaleider bij de gemeente Rotterdam. Hij is tevens auteur van het boek De Nederlandse Aardgastransitie.


 • Mirjam Roorda

  Strategisch Adviseur en Omgevingsmanager, Knape Advies en Participatie-strateeg, RES Noord- en Midden Limburg 
  Mirjam is gedreven om samen met belanghebbenden de energietransitie een stap verder te brengen. Zij is een ervaren omgevingsmanager en procesmanager op het gebied van energietransitie, duurzaamheid, ruimte en participatie. Momenteel werkt zij als omgevingsmanager en participatie-strateeg voor een tweetal windenergieprojecten in Limburg. Daarnaast is zij mede eigenaar van de helpdesk voor omgevingsparticipatie- en communicatie (www.omgevingshelpdesk.nl).


 • Marc Draijer

  Schrijftrainer & Tekstadviseur, de Schrijversstudio
  Marc Draijer verzorgt trainingen over effectieve schriftelijke bedrijfscommunicatie voor uiteenlopende organisaties, variërend van internationale consultancybureaus tot onderzoeksinstellingen en gemeenten. Daarnaast geeft hij regelmatig les als gastdocent bij verschillende onderwijsinstituten. Marc studeerde Nederlandse Taal en Letterkunde in Amsterdam en legde zich daarnaast toe op opleidingskunde en e-learning. Hij werkte jarenlang in het hoger onderwijs en voor trainingsbureaus als docent/trainer Communicatievaardigheden en Bedrijfscommunicatie. In 2007 startte hij met de Schrijversstudio.


 

Gastdocent

 • Keesjan Meijering

  Keesjan Meijering is advocaat bij AKD en gespecialiseerd in energieprojecten. Keesjan begeleidt veel gemeenten, maar ook woningcorporaties, ontwikkelaars en energiebedrijven in dit soort projecten. Zo begeleidt hij meerdere projecten die onderdeel zijn van het ‘Programma Aardgasvrije Wijken’ en een aantal grote zon- en windprojecten. Naast zijn werk als advocaat is Keesjan lid van de Raad van Advies van Energiecoöperatie eCoBuren en lid van de Programmaraad Wet- en regelgeving van Stichting Warmtenetwerk. Ten slotte publiceert hij veel over de energietransitie. Zo zijn recent Kronieken over zonneparken en de Warmtewet van (onder andere) zijn hand verschenen.

 

Algemene informatie over de Praktische opleiding Energietransitie voor gemeenten

 

Data 

Voorjaar 2022

Locatie

Nader te bepalen

 

Je investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.299,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches tijdens klassikale bijeenkomsten. Daarnaast heb je toegang tot de online leeromgeving en ontvang je de boeken De Nederlandse Aardgastransitie en Check je beleidstekst.

 

Voor wie bestemd?

Je bent werkzaam als beleidsmedewerker en verantwoordelijk voor de dossiers duurzaamheid of de energietransitie. Of je bent als medewerker bij een gemeente of aanverwante organisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van (interne) vraagstukken over energietransitie en duurzaamheid.

 

Persoonlijk opleidingsadvies

Tonnie van Zanten
Opleidingsadviseur 
Tel. 040 - 2 972 780

smaple image

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Praktische opleiding Energietransitie voor gemeenten


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Je investering

De investering voor deze 5-daagse opleiding bedraagt € 3.299,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches tijdens klassikale bijeenkomsten. Daarnaast heb je toegang tot de online leeromgeving en ontvang je de boeken De Nederlandse Aardgastransitie en Check je beleidstekst.

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Praktische opleiding Energietransitie voor gemeenten

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Praktische opleiding Energietransitie voor gemeenten start op Voorjaar 2022 in BCN Utrecht Daltonlaan!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3299,- excl. btw
Datum: Voorjaar 2022
Locatie: BCN Utrecht Daltonlaan

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780

Relevant aanbod

29 Sep

Opleiding Duurzame Energieprojecten

Dit opleidingstraject biedt jouw praktisch inzicht in de planning en uitvoering van duurzame energieprojecten. Inclusief keuzemodules met verdieping en praktijkcases van de populairste duurzame technologieën in Nederland: zon, wind, bio & warmte. Lees meer
Type: Opleiding | | Lokatie:BCN Utrecht & Virtuele bijeenkomsten

Alle events