Energietransitie in de praktijk

Samen naar een duurzame toekomst

23 mei & 31 mei 2018 | Van der Valk Hotel Utrecht

Samen naar een duurzame toekomst

De energietransitie is een opgave voor ons allemaal. Overheden, bedrijven, energiecoöperaties en andere collectieven, woningcorporaties en particuliere woningbeheerders, iedereen heeft een opgave om te verduurzamen die uitgevoerd moet worden. Maar, hoe pak je dat aan? Waar begin je? Wat is er mogelijk? Hoe werk je samen? En hoe financier je een en ander?

We willen aan de slag. We willen versnellen. Maar niet altijd is het voor iedereen al helder welke kant je op moet. Met dit congres willen wij door veel concrete praktijkcases en het met elkaar in contact brengen van alle stakeholders handvatten bieden voor uw eigen praktijk. Wat kunt u vanaf morgen doen om bij te dragen aan de verduurzaming van de energievoorziening? Maar wel zodanig dat het past binnen de visie en missie van uw organisatie. Rekening houdend met alle belanghebbenden.


Energietransitie

Actualiteitendag 31 mei 2018

Op 31 mei informeren wij u graag over alle kansen en mogelijkheden die het gebruik van waterstof biedt. Als duurzame energiedrager kan waterstof een steeds belangrijkere rol vervullen in onze toekomstige duurzame energievoorziening. Op het gebied van netbalancering en energieopslag, maar ook door het gebruik van auto’s met een brandstofcel op waterstof. De ambities voor CO2-reductie zijn hoog en waterstof kan daar in grote mate aan bijdragen.

Download de brochure (PDF) Inschrijven

Een greep uit uw sprekers


Craig Morris

Senior Fellow, IASS

Marko Hekkert

Directeur Copernicus Institute of Sustainable Developmen

Ad van Wijk

Hoogleraar Future Energy Systems, TU Delft

Jörg Gigler

Directeur, TKI Gas

Bekijk alle sprekers


Energietransitie

Conferentie
O.a. deze thema's komen aan bod

 • Wat is je rol in de energietransitie en hoe geef je daar invulling aan?
 • Wat voor samenwerkingen kun je aangaan met wie en hoe regisseer je de keten?
 • Hoe benut je je omgeving optimaal en houdt je alle partijen tevreden?
 • Wat kun je doen om de burger zover te krijgen dat deze om verduurzaming gaat vragen?
 • Welke rol kan de industrie spelen in de verduurzaming?
 • Hoe financieren we deze mega transitie

Actualiteitendag
H2; waterstof in de transitie naar duurzaamheid
O.a. deze thema's komen aan bod

 • Hoe kan waterstof bijdragen aan een CO2 neutrale toekomst?
 • Wat kan waterstof betekenen bij netbalancering en energieopslag?
 • Hoe kunnen we duurzame mobiliteit creëren door waterstof?
 • Kan waterstof ervoor zorgen dat gasleidingen ook in een duurzame energievoorziening gebruikt kunnen worden?
 • Welke randvoorwaarden zijn er nodig om waterstof optimaal te benutten?
Energietransitie waterstof

Programma Congres Energietransitie in de Praktijk

23 mei 2018 | Van der Valk Hotel Utrecht

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

09.00 | Ontvangst en registratie

 

09.30 | Opening door uw dagvoorzitter

Donatello Piras, Professioneel Dagvoorzitter en Presentator
De dagvoorzitter zal gedurende de dag u als publiek actief bij het programma betrekken door Buzzmaster. Via uw smartphone of tablet kunt u vragen stellen aan de spreker, uw mening geven, polls invullen en nog veel meer. Door deze interactie ontstaan boeiende discussies en krijgen interessante vragen en feedback direct een podium.

 

09.45 | Keynote Speech

De klimaat- en energietransitie; samen naar een duurzame samenleving

 • Het nieuwe Klimaatakkoord
 • De Klimaatwet
 • De rol van innovatie

Olof van der Gaag, Directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE)

 

10.05 | Inspirational Speech

The Energy Transition; think and act!

 • Where does innovation come from?
 • Taking ownership of energy efficiency at a local level
 • How can we make a successful energy transition in the Netherlands?

Craig Morris, Senior Fellow, IASS, Author of Global Energy Transition and Co-author of Energy Democracy, the first history of Germany’s Energiewende


10.25 | Koffie- en theepauze

Uit de praktijk

Er zijn een heleboel keuzes die gemaakt moeten worden wanneer u gaat verduurzamen. Veel van deze opties zijn elders al uitgeprobeerd, al dan niet succesvol. Wij hebben verschillende stakeholders gevraagd om hun cases te presenteren. Hoor de ervaringen uit de praktijk!

10.55 | Stedentour

Gemeentes zijn vaak de spil in de verduurzamingsopgave. Dat is niet altijd gemakkelijk. Wij stellen een aantal gemeentes de vraag hoe zij de energietransitie uitvoeren. Wat zijn hun praktijkvoorbeelden met de do’s en don’ts? Iedere gemeente krijgt de tijd om hun concrete projecten te laten zien.

Gemeente Den Haag

 • De wijkgerichte aanpak, zowel voor nieuwbouw als bestaande bouw
 • Duurzaam wonen
 • Een duurzame energievoorziening
Martin Andriessen, Programma Directeur Energietransitie, Gemeente Den Haag

 

Gemeente Barendrecht

 • Augmented Reality als hulpmiddel voor het creëren van bewustzijn
 • Aardgasloos in de bestaande bouw
 • Een integrale aanpak; alle opties benutten

Arien van der Maas, Adviseur Duurzaamheid/Energietransitie, BAR organisatie

 

Gemeente Groningen

 • Groningen aardgasloos 2035
 • De actieve rol van de gemeente
 • Uitfaseren van gas als prioriteit

Mattias Gijsbertsen, Wethouder, Gemeente Groningen

 

Gemeente Utrecht

 • Energieplan Utrecht; door en voor inwoners
 • Healthy Urban Living: een compacte, schone stad met slim vervoer
 • De aanpak naar een aardgasvrije gebouwde omgeving

Joop Oude Lohuis, Programmadirecteur Energie, Gemeente Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.40 | Duurzame Industrie

De industrie als aanjager van de energietransitie. Veel bedrijven pakken de handschoen op en zorgen dat zij hun verantwoordelijkheid nemen. Behalve een maatschappelijke verantwoordelijkheid biedt verduurzaming ook economische kansen. Wij hebben een aantal bedrijven die actief zijn in het verduurzamen van hun business gevraagd om de concrete stappen die zij maken te presenteren.

Met o.a.:
Verstegen Spices & Sauces - Sustainable Values,

Marianne van Keep, Director of Sustainability, Verstegen Spices & Sauces


Royal Cosun, Closing the cycles together

Coen de Haas, Environmental Affairs, Royal Cosun

 

 

 

12.05 | De Groene Energieketen

Energiemaatschappijen en netbeheerders hebben vaak een leidende functie in de duurzaamheidsopgave. Zij presenteren hun visie en ervaring met betrekking tot de energietransitie.

 

12.35 | Lunchpauze

Tijdens de lunchpauze nodigen wij je van harte uit om mee te gaan met onze Start Up Carrousel. Wij nemen je mee langs startende, vernieuwende initiatieven die met hun innovaties de energietransitie gaan versnellen. Hoor in 15 minuten tijdens korte pitches de visies van deze gamechangers.


13.35 | Ronde Tafel Sessies

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een tafel host die zijn of haar ervaring uit de praktijk met jou deelt. Vervolgens ga je met 10 tot 15 personen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen en nieuwe ideeën op te doen. Je hebt verschillende thema’s die je kunt kiezen. De Ronde Tafel Sessies zijn interactieve sessies waarbij wij je vragen om actief deel te nemen.

13.35 – 14.05 Ronde 1 | 14.10 – 14.40 Ronde 2

Bekijk alle sessies

1. Goeree-Overflakkee; proeftuin voor de Energieagenda

 • Energieneutraal in 2020
 • Innovatie als katalysator
 • Bewustzijn als versneller

Erik Roeland, Programmamanager Duurzaamheid & Innovatie, Gemeente Goeree-Overflakkee


2. Energieconvenant Zuid-Limburg; Coalition of the willing

 • Een bestendige politieke structuur
 • Concrete resultaten door regionale samenwerking
 • Hoe kan een regionale coalitie de energietransitie versnellen?

Dennis Fokkinga, Adviseur Regionale Energietransitie, Projectmanager warmte- en zon-pv projecten. Betrokken bij het ontwikkelen van aardgasvrije wijken, o.a. vanuit TKI Urban Energy – Green Deal Smart Energy Cities


3. Woonwaard: alle woningen CO2-neutraal

 • De maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • Hoe combineer je betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam?
 • Welke concrete oplossingen zetten we in?

Pierre Sponselee, Directeur-Bestuurder, Woonwaard


4. De kracht van energiecoöperaties in de energietransitie

 • 392 lokale energiecoöperaties in NL: verbreden en professionaliseren
 • Lokaal draagvlak door Energiecoöperaties
 • De energiecoöperatie als samenwerkingspartner?

Thijs Wentink, Projectmanager Kennis en Communicatie HIER opgewekt


5. Een duurzaam bedrijventerrein

 • De voordelen van verduurzamen: reductie van energiekosten, imagoverbetering, aantrekkelijker vestigingsklimaat en waardebehoud c.q. -vermeerdering van onroerend goed
 • Hoe kun je energieneutraal worden?

Peter Zwaan, Project Coordinator Facilities, Hyster-Yale Group en Bestuurslid Bedrijvenvereniging TPN-West


6. Waarom een wijkgerichte aanpak werkt

 • Zorg dat je een duidelijk plan hebt om de continuïteit te waarborgen
 • Het wijkenergieplan
 • Geen gas, tenzij Alles begint met een goede communicatie

Myranda Beljaars, Senior Adviseur Energie, Milieu en Duurzaamheid, Gemeente Breda


7. Financiering van duurzame energieprojecten en energiebesparingsprojecten

 • De financiering is vaak een struikelblok. Hoe kun je dit oplossen?
 • Hoe creëer je een goede business case?
 • Trends en ontwikkelingen

8. De vernieuwende aanpak van Fossylfrij Fryslân

 • Freonen geven energie; de vriendenaanpak
 • Wat kan er nu al?
 • Hoe haal je de toekomst naar nu?

Bouwe de Boer, Projectleider, Fossylfrij Fryslân


9. Nieuwe Energie Overijssel: een krachtig uitvoeringsnetwerk

 • De provincie als partner in een maatschappelijke alliantie
 • Portfoliomanagement met de Wet van Liebig
 • Financiële stimulering en ruimtelijke ontwikkeling

Arnout Potze, Programmaleider Nieuwe Energie Overijssel, Provincie Overijssel

10. Water en ondergrond in de energietransitie

 • Water en ondergrond zijn peilers in de energietransitie
 • Transities in waterbeheer en energiemix: Overeenkomsten en verschillen
 • Hoe vinden we de juiste maatregelen-mix op lokaal/regionaal niveau?

Ivo Pothof, Specialist Industrial Hydrodynamics, R&D Manager Water & Energy Infra, Deltares


14.40 | Koffie- en theepauze

15.10 – 15.40 Ronde 1 | 15.40 – 16.10 Ronde 2

Tussen 15.10 en 16.10 uur kun je ervoor kiezen om deel te nemen aan één van de Co-Creatie Sessies van een uur of aan twee Expert Sessies van ieder een half uur.

 

15.10 – 16.10 | Co-creatie Sessies

U gaat tijdens deze co-creatie sessies zelf aan de slag met een concrete praktijkcase. Hoe bepaal je waar welke vorm van verduurzaming moet komen? Hoe maak je het visueel en begrijpelijk voor iedereen? In deze cases zijn twee verschillende methodes gebruikt die beide als doel hebben om alle partijen, bijvoorbeeld ook de burger, inzicht te geven in de verschillende scenario’s om zo uiteindelijk tot een energiestrategie te komen.

15.10 - 16.10 | Expert Sessies

Hoor van experts wat concrete oplossingen kunnen zijn voor eigen situatie. Tijdens deze sessies laten zij aan de hand van praktijkvoorbeelden zien welke mogelijkheden er zijn. U kunt beide rondes kiezen uit twee verschillende sessies.

 16.20 | Keynote Speech

Zijn technologie en innovatie de enablers van de energietransitie?

 • Hoe vind je jezelf opnieuw uit en sla je een radicaal andere koers in?
 • Is innovatie cruciaal?
 • Wat zijn de key factoren om de energietransitie te laten slagen?

Prof.dr. Marko Hekkert, Directeur, Copernicus Institute of Sustainable Development, Professor Dynamiek van Innovatiesystemen, Hoofd van de sectie Innovatiewetenschappen, Universiteit Utrecht

 


16.50 Politiek café

De energietransitie kan alleen succesvol worden wanneer we nú aan de slag gaan. Duidelijke randvoorwaarden kunnen daarbij meer duidelijkheid verschaffen over de mogelijkheden die we hebben. Onze volksvertegenwoordigers maken zich hard voor een set maatregelen die ervoor moeten zorgen dat we een duurzame toekomst tegemoet gaan. Tijdens het politiek café gaan we in een DWDD-setting in gesprek met een aantal Tweede Kamerleden. U heeft de gelegenheid om hen vragen te stellen, maar zij ook aan u. Immers, u kent de praktijk en de issues waar u tegenaan loopt.
Met o.a.:

Dilan Yeşilgöz-Zegerius*, Tweede Kamerlid, VVD
Carla Dik-Faber*, Tweede Kamerlid, ChristenUnie
Bas van Weegberg, Voorzitter DWARS


Netwerkborrel

Wij nodigen u van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten over deze dag en de opgedane ideeën en inzichten. Wij zorgen uiteraard voor een lekkere snack zodat u niet met een lege maag naar huis gaat!

Dagvoorzitter

Donatello Piras

Professioneel Dagvoorzitter en PresentatorSprekers

Erik Roeland

Programmamanager Duurzaamheid & Innovatie, Gemeente Goeree-Overflakkee

Dennis Fokkinga,

Adviseur Regionale Energietransitie

Pierre Sponselee

Directeur-Bestuurder, Woonwaard

Myranda Beljaars

Senior Adviseur Energie, Milieu en Duurzaamheid, Gemeente Breda


Bouwe de Boer

Projectleider, Fossylfrij Fryslân

Craig Morris

Senior Fellow, IASS

Marko Hekkert

Directeur Copernicus Institute of Sustainable Developmen

Jörg Gigler

Directeur, TKI Gas


Arnout Potze

Programmaleider Nieuwe Energie Overijssel, Provincie Overijssel

Prof. Ad van Wijk

Hoogleraar Future Energy Systems, TU Delft

Thijs Wentink

HIER opgewekt

Martin Andriessen

Programma Directeur Energietransitie, Gemeente Den Haag


Mattias Gijsbertsen

Wethouder, Gemeente Groningen

Dilan Yeşilgöz-Zegerius

Tweede Kamerlid, VVD

Carla Dik-Faber

Tweede Kamerlid, ChristenUnie

Bas van Weegberg

Voorzitter, DWARS


Coen de Haas

Environmental Affairs, Royal Cosun

Olof van der Gaag

Directeur, NVDE

Arien van der Maas

Adviseur Duurzaamheid/Energietransitie, BAR organisatie
 

 


Datum

23 en 31 mei 2018

Locatie

Van der Valk Hotel Utrecht
Winthontlaan 4 -6
3526KV Utrecht
Tel: 030 8000 800
Routebeschrijving

Uw investering

 

    Energiecoörperaties
Nationale Conferentie 23 mei 2018 € 499,- € 49,-
Actualiteitendag 31 mei 2018 € 499,- € 49,-
Beide dagen € 899,- € 98,-

Wanneer u zich inschrijft voor beide dagen, dan ontvangt u een korting van € 100,- op de totaalprijs.*
Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches en borrel na de Nationale Conferentie.
Daarnaast ontvangt u toegang tot een waardevolle digitale syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken

Let op: Energiecoöperaties mogen voor € 49,- per dag naar Energietransitie in de praktijk en/of de Actualiteitendag.

 


Dit event is ontwikkeld voor:

 • Rijk, provincies, gemeenten
 • Woningcorporaties
 • Verenigingen van Eigenaren
 • Bewoners- en huurdersverenigingen
 • Industrie en mkb
 • Energiebedrijven
 • Netbeheerders
 • Afvalbedrijven
 • (Glas)tuinbouwbedrijven
 • Installatiebedrijven
 • Onderhoudsbedrijven
 • Technologiebedrijven
 • Bouw- en vastgoedbedrijven
 • Natuur- en milieuorganisaties
 • Kennisinstellingen
 • Omgevingsdiensten
 • Waterschappen
 • Brancheorganisaties
 • Bedrijfsverenigingen
 • Parkmanagement
 • Projectontwikkelaars
 • Financiële instellingen
 • Advocatenkantoren
 • Adviesbureaus


Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden


Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Energietransitie in de praktijk event?
Neem dan contact op met onze adviseurs

Wendy Bekkers

040 - 2 97 27 60

Suzanne van Kol

040 - 2 97 27 97Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

10.00 Ontvangst en registratie

10.30 Opening door uw dagvoorzitter


10.45 | Keynote Speech

Waterstof; een overview

 • Wat is waterstof nou eigenlijk en hoe kun je het gebruiken?
 • Het economische perspectief van waterstof
 • Waterstof als belofte voor de toekomst

Prof. Ad van Wijk, Hoogleraar Future Energy Systems, Tu Delft


11.05 | De Routekaart Waterstof

 • Hoe kan waterstof in de komende jaren tot ontwikkeling komen?
 • Hoe kunnen specifieke kenmerken een stimulerende of faciliterende rol spelen?
 • Welke rol hebben de spelers met hun innovaties?

Jörg Gigler, Directeur, TKI Gas


11.25 | De Groene Waterstofeconomie in Noord-Nederland

 • De unieke positie van Noord-Nederland om een groene waterstofeconomie te ontwikkelen
 • De ontwikkeling van productie, markten, infrastructuur en maatschappelijke aspecten
 • De toekomst van groene waterstof

Luuk Buit, Projectleider, Provincie Groningen


11.45 | ‘Hydrogen Valley’ Zuid-Holland

 • Europese Commissie daagt Europese regio’s uit tot geïntegreerde gebiedsgerichte ketenbenadering
 • H2GO, Waterstof-convenant Goeree-Overflakkee
 • Ontwikkelingen in Haven-Industrieel Complex Rotterdam

Wouter Groenen, Verbindingsofficier Energie-Innovatie, Programmateam Energietransitie, Provincie Zuid-Holland


12.05 Lunchpauze


13.05 | Parallelsessies

Tijdens deze sessies vertellen experts je alles over de mogelijkheden van waterstof. Onderzoek, maar ook concrete, bestaande oplossingen en pilots komen aan bod. U kunt iedere ronde een keuze maken uit twee sessies.


13.05 – 13.35 RONDE 1
13.40 – 14.10 RONDE 2
14.15 – 14.45 RONDE 3

14.45 Koffiepauze


15.05 | Buitenland Case

Hydrogen; low carbon energy supply and transportation solutions

 • Carbon capture and storage; where do we stand and what can we expect?
 • Decarbonisation of gas
 • Economic advantages


15.25 | Het Waterstofcafe

De dag wordt afgerond met een talkshow in een café setting. De dagvoorzitter al als gastheer in gesprek gaan met een gevarieerd gezelschap over de toekomst van waterstof. Wat zijn de grootste kansen volgens de tafelgasten en wat zien zij als grootste uitdagingen? Wij nodigen je van harte uit om je vragen voor te leggen.


16.00 Netwerkborrel

Wilt u partner worden?

Er zijn talloze mogelijkheden om tijdens dit event uw product of dienst onder de aandacht te brengen. Wat kunt u als partner o.a. verwachten?

 • Het geven van een inhoudelijke sessie (bijv. een klantcase)
 • Branding & marketing activiteiten
 • Deelname met een stand op de plaza
 • Het verzorgen van een VIP-lunch voor de door u selecteerde prospects
 • Aanbieden van een whitepaper aan de bezoekers en een doelgroep selectie 

Ik denk graag mee over hoe we jullie doelstellingen het beste kunnen laten aansluiten bij het congres. Op basis daarvan maak ik dan graag een voorstel op maat.

Met vriendelijke groet,

Luc Giesen
Strategic Partnership Manager
T: +31 (0)6 22 136 100
E:l.giesen@euroforum.nl

 


Kennispartner

 

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Energietransitie in de praktijk

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Energietransitie in de praktijk start op 23 en 31 mei 2018 in Van der Valk Hotel Utrecht!

Energietransitie in de praktijk

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Energietransitie in de praktijk start op 23 en 31 mei 2018 in Van der Valk Hotel Utrecht!

Energietransitie in de praktijk

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode: