Cursus Financiering en publiek-private samenwerking in de warmtetransitie

De warmtetransitie van plan naar project

 • In 4 dagen ben je een volwaardige gesprekspartner
 • krijg inzicht in de risico’s en hoe je deze kunt managen
 • Leer alle ins & outs over business cases en financiering
 • Succesvol samenwerken met andere stakeholders
 • Kijg concrete handvatten voor de financiering van je eigen project

Inclusief: Gastenkaart voor het Nationaal Warmte Congres!

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

De warmtetransitie van plan naar project

Zowel het Rijk, provincies als gemeenten werken aan plannen voor de warmtetransitie, om de gebouwde omgeving aardgasvrij te maken. Veel gemeenten werken aan een Transitievisie Warmte of hebben deze al gereed. Maar met plannen alleen zijn we er nog niet, de stap om van Transitievisie naar een project te komen is een uitdagende. Hoe zorg je dat de uitwerking van de Transitievisie Warmte concreet wordt in de Wijkuitvoeringsplannen? Hoe verander je een plan in een project?

Om een succesvol project op te starten is het van belang om een kwalitatief goede business case op te stellen, om te onderzoeken welke financieringsen bekostigingsmogelijkheden er zijn en om daarin gezamenlijk op te trekken met stakeholders. Krijg tijdens de 4-daagse cursus Financiering en publiek-private samenwerking in de warmtetransitie inzicht in de businesscase en financieringsmogelijkheden en leer hoe je in samenwerking met andere stakeholders tot een concreet warmteproject komt. Meld je aan

 

Je leert alles over:

 • Hoe je een haalbare business case realiseert
 • Welke mogelijkheden er zijn om wijken aardgasvrij te maken enwelke (financiële) karakteristieken deze opties hebben.
 • Hoe je het proces van de business case vormgeeft
 • Welke stakeholders betrokken zijn en wat hun rollen enverantwoordelijkheden zijn
 • Wat de regierol van een gemeente inhoudt
 • Welke risico’s er zijn en hoe je deze kunt managen en verdelen
 • Hoe je omgaat met onzekerheden en garanties
 • Wat voor financierings- en bekostigingsbronnen er zijn en hoe en wanneer je deze in kunt zetten
 • Hoe je gebruik kunt maken van verschillende instrumenten

Na afloop van de cursus ben je een volwaardige gesprekspartner enweet je hoe een succesvolle business case tot stand komt.

Bekijk het programma

 

Na deze cursus:

 • Ken je alle ins & outs over business cases en financiering van duurzame warmteprojecten en weet je hoe je deze toe moet passen
 • Weet je welke financierings- en bekostigingsinstrumenten er zijn en hoe je deze succesvol kunt gebruiken
 • Kun je succesvol samenwerken met andere stakeholders om zo een haalbare business case te maken
 • Heb je concrete handvatten voor de financiering van je eigen project
 • Heb je handvatten om de vertaling te kunnen maken van de Transitievisie Warmte naar een wijkuitvoeringsplan

 

Werkwijze in de cursus

In elke module wordt theorie afgewisseld met cases en de eigen praktijk. Als deelnemer krijg je een groot aantal praktische tips die je direct kunt toepassen. Daarmee is de praktische toepassing van alles wat je leert zeer groot.

 

E-coaching

Heb je na de cursus nog een onbeantwoorde vraag? Stel deze dan online aan de hoofddocent en ontvang zijn persoonlijke reactie/visie op je vraagstuk!


Inclusief toegang tot het Nationaal Warmte congres 2021

Bij deelname aan deze opleiding krijg je een gastenkaart voor het Nationaal Warmte Congres!

Programma curus Financiering en publiek-private samenwerking in de warmtetransitie

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.00 uur. De virtuele intervisie is van 09.30 tot 12.30 uur

 

Dag 1

Kennismaking en Introductie; de opgave en de business case

Tijdens deze eerste dag maken we kennis met elkaar en bespreken we jullie leerdoelen. Daarnaast starten we met een basis over wat de warmtetransitie precies inhoudt. Hoe ziet de markt eruit, welke spelers zijn er en wat betekenen alle voorgenomen doelstellingen nou daadwerkelijk in cijfers?

Introductie warmtemarkt:

 • Hoe ziet warmtemarkt eruit?
 • Welke mogelijkheden zijn er om aardgasvrij te worden en welke randvoorwaarden zijn er om technieken uit te rollen | (schaalgrootte etc.)?
 • Wat is het speelveld qua marktpartijen op de warmtemarkt?
 • Welk beleid, regulering en instrumenten spelen een rol?
 • Welke rol kan de gemeente spelen als regisseur?
 • Welke rol spelen andere stakeholders (woningcorporaties, provincies, waterschappen)?
 • Hoe ziet de financiële opgave eruit?
 • Hoe maak je een goede afweging tussen publiek en privaat belang??

Case/opdracht:

Breng je eigen situatie in kaart en bepaal waar je uitdagingen liggen in relatie tot de business case en samenwerking. Zo kun je in de volgende modules concreet aan de slag met de oplossingen. 


Dag 2

Business Case en Financiering

We gaan in op de business cases en financiering. Hoe is een business case opgebouwd,wat maakt een goede business case en hoe bepaal je of een businesscase haalbaar is? Wat zijn bepalende karakteristieken van warmte business casesvan enerzijds grootschalige collectieve oplossingen op middentemperatuur enanderzijds meer kleinschalige gebiedsgerichte oplossingen op laagtemperatuur?Vervolgens gaan we in op financiering: het is belangrijk om helder te hebben watfinanciering precies is en waar het geld vandaan komt. Wat wordt er gefinancierden door wie? En hoe ga je om met risico’s?

Business Case:

 • Hoe is een business case opgebouwd?
 • Terminologie; hoe lees je de cijfers?
 • Hoe ziet een goede business case eruit?
 • Op welke wijze bepaal je de financiële haalbaarheid?
 • Warmte business cases; wat zijn de kenmerken en uitdagingen?
 • Welke risico’s en onzekerheden kom je tegen en hoe ga je daar mee om?
 • Wat als? Welke garanties kun je creëren; wat gebeurt er wanneer doelen niet behaald worden?

Case/opdracht:

We gaan aan de slag met een concrete business case. Door deze stap voor stap in te vullen leer je hoe deze opgebouwd wordt 

Financiering

 • Financiering en bekostiging• Vormen van financiering
 • Bronnen van bekostiging (subsidies)
 • Wat wordt er gefinancierd?
 • Wat maakt een project financierbaar?
 • Hoe vind je financiering?
 • Hoe ga je om met risico’s in relatie tot financiering?
 • Financieel instrumentarium om andere stakeholders te helpen financieren
 • Subsidies en revolverende fondsen (met leningen, garanties)
 • Wanneer zet je wat in en waarvoor?

Case/opdracht:

Wat zijn de financierings- en bekostigingsmogelijkheden voor jouw project?


 Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 3

Publiek-private samenwerking

De warmtetransitie realiseer (en financier) je alleen in samenwerking met anderen. De gemeente treedt op als regisseur, om vastgoed te laten deelnemen is commitment van woningcorporaties, ontwikkelaars en particulieren nodig, en om infrastructuur aan te leggen een warmtepartij ((semi-)publiek danwel privaat). Tijdens deze dag kijken we hoe je deze samenwerking zo opzet dat partijen de rol pakken die zij het beste kunnen pakken, dat je de risico’s goed verdeelt en gezamenlijk toewerkt naar een haalbaar project en business case.

 • Historie PPS vanuit andere sectoren
 • Toepassing PPS in de warmtesector
 • Hoe ziet het samenwerkingsproces in de warmtetransitie eruit?
 • Waar begin je, hoe is het verdere verloop en wie betrek je wanneer?
 • Welke stakeholders zijn er? Intern en extern. En wat zijn hun drijfveren en perspectief?
 • Welke rollen kan de gemeente nemen, voorbeelden uit de praktijk 
 • Energie coöperaties en warmteprojecten, een goede match?
 • Publiek/private samenwerking, wat is het gezamenlijk belang?
 • Hoe werk je gezamenlijk aan een business case?
 • Wat is een logische rol- en risicoverdeling?
 • Hoe kun je anderen overtuigen?
 • Hoe past een project in een lange termijnstrategie?

Een gastspreker zal deze dag vertellen hoe zij het hele proces rondom hun warmteproject vorm hebben gegeven

Case/opdracht:

Door middel van een rollenspel ondervind je in de praktijk welke perspectieven er zijn en hoe je rollen en risico’s het beste kunt verdelen


Dag 4 (online | 09.30 – 12.30 uur)

Feedback en intervisie

In de laatste module gaan we in op je eigen casus. Eerst geef je door middelvan intervisie elkaar feedback. Je leert zo ook van elkaars expertise.
Vervolgens volgt er een klassikale terugkoppeling en vult de docent aan waar nodig. 

Ook heb je tijdens deze module de mogelijkheid om vragen die nog niet aan bod gekomen zijn alsnog te stellen.

 

Docenten:

 

Roy Hendriks

Roy Hendriks werkt als projectleider en consultant binnen Fakton Energy aan diverse financieel-strategische vraagstukken op het gebied van de energietransitie. Hij heeft ruim vijf jaar ervaring met:

 • Het begeleiden van complexe samenwerkingstrajecten (zoals verkenningen, aanbestedingen en onderhandelingen) met diverse stakeholders en onder druk van een strak tijdspad.
 • Het formuleren van marktordeningsstrategieën en bijpassende marktbenadering in de Energie- en Warmtetransitie op basis van technische en financiële analyses.
 • Het opzetten of reviewen van technische concepten en businesscases, gericht op alle onderdelen van de energiewaardeketen en de daarbinnen betrokken partijen.
 • Opstellen conceptuele denkbeelden en strategische aanpakken en het begeleiden van teams in de uitwerking hiervan in modellering en financiële analyses.

 

Saskia Geerts

Saskia bijt zich graag vast in complexe opgaven in de energietransitie, zoals marktordeningsvraagstukken en businesscases rond vastgoed, energie en duurzaamheid. Zij combineert daarbij sterke modelleer skills met analytisch inzicht. Saskia heeft veel ervaring met businesscases warmte. Zo werkte zij onder meer aan de second opinion op businesscases warmte voor Groenoord, Drechtsteden, Eindhoven, Den Haag, Tiel en Nieuwegein. Daarnaast werkte zij aan businesscases voor Groenoord, Haag Wonen, Den Haag Zuid West, Zeewolde en Firan.

Algemene informatie 

 

Data 

2, 9 en 16 november 2021 | BCN Utrecht Dalton
30 november 2021 | virtuele intervisie

Locatie

BCN Utrecht Dalton
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht

Routebeschrijving

 

Je investering

De investering voor deze 4-daagse cursus bedraagt € 2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches tijdens de klassikale bijeenkomsten. Daarnaast heb je toegang tot de digitale leeromgeving en ontvang je een gastenkaart voor het Nationaal Warmte Congres op 25 november 2021.

 

Voor wie bestemd?

Je bent betrokken bij de ontwikkeling van duurzame energieprojecten (bij voorkeur warmte) en bent (mede) verantwoordelijk voor de financiële haalbaarheid. Of je dient volledig op de hoogte te zijn om gedegen advies te kunnen geven en een inhoudelijke gesprekspartner te zijn. De focus ligt op partijen die lokaal betrokken zijn bij de ontwikkeling van warmteprojecten:

 • Gemeenten
 • Provincies
 • Warmtebedrijven
 • Netwerkbedrijven
 • Woningbouwcorporaties
 • Waterschappen
 • Adviesbureaus
smaple image

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Financiering en publiek-private samenwerking in de warmtetransitie


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Je investering

De investering voor deze 4-daagse cursus bedraagt € 2.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches tijdens de klassikale bijeenkomsten. Daarnaast heb je toegang tot de digitale leeromgeving en ontvang je een gastenkaart voor het Nationaal Warmte Congres op 25 november 2021.

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Financiering en publiek-private samenwerking in de warmtetransitie

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Financiering en publiek-private samenwerking in de warmtetransitie start op 2, 9, 16 en 30 november 2021 in BCN Utrecht Dalton!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse cursus
Prijs: €2499,- excl. btw
Datum: 2, 9, 16 en 30 november 2021
Locatie: BCN Utrecht Dalton

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Tonnie van Zanten  

Opleidingsadviseur
Tonnie van Zanten

  

040 - 2 972 780