Opleiding Data voor Strategie en Management

Versterk uw strategische besluitvorming met inzet van data

Tijdens deze opleiding leert u o.a.:

 • Hoe u data gebruikt voor het oplossen van uw organisatievraagstukken
 • Op welke manier u data verzamelt, veredelt, verrijkt, analyseert en visualiseert
 • Hoe u ethisch en juridisch verantwoord omgaat met beschikbare date
 • Hoe u uw concurrentiepositie versterkt met behulp van data

Versterk uw strategische besluitvorming door de inzet van data

Herkent u dat? Omkomen in de hoeveelheid data en niet weten welke te gebruiken voor het maken van een juiste beslissing. Doordat het verzamelen van data steeds gemakkelijker wordt, is het maken en analyseren van rapportages steeds moeilijker. De vraag naar Data Scientists, die grote hoeveelheden data verwerken tot bruikbare informatie, stijgt momenteel enorm. Maar wat kunt ú doen?

De opleiding Data voor Strategie en Management voorziet zakelijke gebruikers zoals u van de juiste methodes en tools om zelf analyses te maken en uw business strategie te verbeteren. U heeft geen programmeerkennis nodig, maar kunt aan de hand van de juiste tools zelf leren hoe u data kunt inzetten om tot beter Management Control te komen. Op deze wijze zorgen we ervoor dat het bedrijfsleven slimmer gebruik kan maken van data en dat u in staat bent om zelf uw concurrentiepositie te behouden én te verbeteren.

Bekijk het programma

 

Tijdens deze opleiding hoort u

Alles over het gebruik van data, het beoordelen en monitoren van alle ontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Blockchain
 • Internet of Things
 • Big data analytics
 • Process mining
 • Data mining
 • Artificial intelligence
 • Privacy wetgeving in relatie tot opslag van data en beveiliging daarvan

Na de opleiding Data voor strategie en management kunt u:

 • Zelfstandig een Big Data strategie opzetten voor uw organisatie
 • De grenzen bewaken voor het gebruik van data op juridisch én ethisch gebied
 • Beoordelen aan welke wet- en regelgeving uw data moet voldoen
 • Uw business strategie verbeteren met behulp van data, applicatie ontwikkeling en inzet van moderne cloudtechnologie

Download de brochure

 

Ook interessant voor u:

Opleiding Data Scientist

In deze 5-daagse opleiding leert u om met de nieuwste predictive analytics verbanden en patronen zichtbaar te maken. Hierdoor kunt u voorspellingen doen met een nog betere kwaliteit en waarvan de betrouwbaarheid bekend is. U leert data te verwerken uit verschillende bronnen en deze te vertalen naar bruikbare informatie om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Meer informatie

Programma van de opleiding Data voor Strategie en Management

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

Zowel het ochtend-als het middagprogramma zal onderbroken worden voor een korte koffiepauze van 15 minuten. Daarnaast zal er om 12.30 uur een lunchpauze gehouden worden van 45 minuten.

 

Dag 1

Introductie Big Data

 • Wat is Big Data en waarvoor kan het worden gebruikt?
 • Waarom wordt Big Data steeds belangrijker? En wat brengt deze Big Data revolutie teweeg?
 • Welke technologische mogelijkheden zijn nu al werkelijkheid?
 • Wat kunt u leren van vooruitstrevende praktijkvoorbeelden van elders uit de wereld?
 • Wat zijn goede en slechte voorbeelden van de toepassing van Big Data?
 • Welke dilemma’s doen zich voor met betrekking tot de toepassing van Big Data?
 • Wat kunnen Big Data, Artificial Intelligence en Analytics bijdragen aan uw business strategie?

Business case

 • Hoe kan Big Data bijdragen aan uw organisatie?
 • Hoe moet uw organisatie worden ingericht om Big Data succesvol toe te passen?
 • Op welke manier kunt u veranderingen teweeg brengen in uw organisatie die de toepassing van Big Data mogelijk maken?
 • Op welke manier kunnen business en IT samenwerken?
 • Hoe kunt u de juiste data-experts aan uw organisatie binden?

Kenny Pool, Chairman, Big Data Innovatiehub Zoetermeer

 

Inspirerende cases

Inzet van data, een topsport!

 • Op welke manier wordt data ingezet?
 • Hoe werken bedrijven, de wetenschap en topzwemsport samen om innovatieve trainingsfaciliteiten te ontwikkelen en te testen?
 • Hoe zorgt u er aan de hand van data voor om coaches en zwemmers onder optimale omstandigheden te laten werken?
 • Wat is de vertaling van de topsport naar het bedrijfsleven?

Roald van der Vliet, Directeur, Fieldlab Swimming


Dag 2

Verzamelen, veredelen, analyseren en verrijken van Big Data

 • Hoe verzamelt u de juiste data voor de realisatie van uw opgave?
 • Welke methoden zijn er om de kwaliteit van data te meten?
 • Welke basis analytics methoden zijn er om data te analyseren en interpreteren?
 • Op welke manier veredelt en analyseert u de verkregen data?
 • Hoe kunt u data ontsluiten en betekenis geven?
 • Welke mogelijkheden heeft u om data te verrijken?
 • Wat levert de koppeling van grote hoeveelheden data en geavanceerde modellen op aan (nieuwe) inzichten?
 • Hoe kunt u verbanden en trends herkennen?
 • Hoe kunt u aan de hand van de beschikbare data situaties analyseren en hier adequaat op anticiperen?

Hans van Bragt, Projectleider, Big Data Value Center

 

Inspirerende cases

Vraagstukken oplossen voor de overheid door de inzet van data analytics

 • Op welke manier lost u vraagstukken op door de inzet van data?
 • Hoe gaat u om met interne- en externe data?
 • Hoe zorgt u ervoor dat data omgezet wordt in nieuwe inzichten?
 • Hoe overtuigt u stakeholders met behulp van Big Data?

Dr. Jurriaan Souer, Co-Founder en Product Strategist, Shinto Labs

 


Tip: download de brochure voor een compleet overzicht

Dag 3

Ethisch verantwoorde inzet van Big Data

 • Welke ethische en juridische dilemma’s doen zich voor bij het gebruik van Big Data?
 • Welke grenzen hanteert u bij het toepassen van Big Data?
 • Hoe bewaakt u de grenzen voor het gebruik van Big Data en voorkomt u dat deze worden overschreden?
 • Wie beschikt over de benodigde data? Welke data mag u opvragen? En hoe verkrijgt u deze data?

Wet- en regelgeving voor Big Data

 • Wat schrijft de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voor over het gebruik van data?
 • Hoe kunt u rechtmatig en doelmatig omgaan met data?
 • Aan welke criteria (proportionaliteit, subsidiariteit en rechtsbescherming) moet u voldoen?
 • Op welke wijze gaat u om met zeer vertrouwelijke data? En hoe zorgt u ervoor dat deze data veilig wordt behandeld en opgeborgen?

Prof. Dr. Andrej Janko Zwitter, Hoogleraar Governance and Innovation, Rijksuniversiteit Groningen

 

Inspirerende cases

Bouwen aan een data managementsysteem

 • Wat zijn leerpunten bij het introduceren van een data managementsysteem?
 • Hoe creëert u draagvlak binnen uw organisatie?
 • Op welke manier schept u de juiste verwachtingen?

Arnout Arntz, Interim CIO, Bleia


 Dag 4

‘Data driven’ organisatie

 • In hoeverre wordt big data op dit moment in uw organisatie toegepast?
 • Wat zijn de kansen voor uw organisatie op het gebied van Big Data, Analytics en Artificial Intelligence?
 • Welke vraagstukken binnen uw organisatie wilt u met de toepassing van Big Data realiseren?
 • Welke data heeft u nodig voor de oplossing van uw vraagstukken?
 • Hoe zet u een big data strategie op voor uw organisatie?
 • Hoe vertaalt u de beschikbare data in een strategie voor uw bedrijf?
 • Hoe maakt u met de visualisatie van Big Data strategische besluitvorming mogelijk?
 • Hoe overtuigt u stakeholders met behulp van Big Data?

Hans van Bragt, Projectleider, Big Data Value Center

 

Inspirerende cases

De sociale en culturele impact van nieuwe technologieën

 • Big Data versus data minimalisatie
 • De toekomst van attribute based verifi cation
 • Het belang van ethical coding
 • Bijdragen aan een datacommons
 • Smart city of smart citizens

Ivonne Jansen, Head of Programme, Waag Technology & Society

Uw docenten


Kenny Pool, Chairman, Big Data Innovatie Hub Zoetermeer
De Big Data Innovatiehub is hét startpunt voor innovatie, onderzoek en kennisuitwisseling rondom big data voor bedrijven, startups en (onderwijs)instellingen in Zuid-Holland. Een belangrijk speerpunt daarbij is het uitvoeren van toegepast onderzoek gericht op de actuele maatschappelijke- en bedrijfsvraagstukken rondom onder andere zorg, smart living, logistiek en smart manufacturing


Hans van Bragt, Projectleider, Big Data Value Center (BDVC)
Het BDVC is een uniek open innovatie platform in Almere waar veilig geëxperimenteerd kan worden met (big) data. In het centrum creëren ze concrete meerwaarde uit data. Dit levert nieuwe kennis, inzichten en businesscases op waarmee organisaties direct aan de slag kunnen


Prof. Dr. Andrej Janko Zwitter, Hoogleraar Governance and Innovation, Rijksuniversiteit Groningen en Director Data Research Centre
Ervaren onderzoeker, project en teamleider met expertise in interculturele communicatie, Big Data Governance en internationale relaties. Prof. Dr. Zwitter bouwt aan het onderwijs van de toekomst met behulp van digitale innovatie en data science


Roald van der Vliet, Directeur, Fieldlab Swimming
Fieldlab Swimming heeft een hoogwaardige technologische infrastructuur gecreëerd waarin sport, bedrijfsleven en wetenschap samenwerken om winst te creëren. De systemen en diensten zijn uniek in de zwemwereld en zorgen voor de nauwkeurigste metingen en technisce feedback om de grootst mogelijke verbetering te bereiken


Dr. Jurriaan Souer, Co-Founder en Product Strategist, Shinto Labs
Bij Shinto Labs ontwikkelen ze razendsel datagedreven applicaties. Ze gebruiken hun kennis op het gebied van machine learning, artificial intelligence (AI) en deep learning om razendsnel slimme toepassingen te realiseren. Het maakt daarbij niet uit of het nu gaat om big data of small data, as long as it gets the job done


Arnout Arntz, Interim CIO, Bleia
Arnout heeft meer dan 20 jaar ervaring in het initiëren, bouwen en managen van ICT- en data management systemen. Door zijn jarenlange ervaring heeft hij veel kennis en ervaring opgedaan op het gebied van business information management en de analytics capability development binnen diverse organisaties


Ivonne Jansen, Head of Programme, Waag Technology & Society
Waag opereert al ruim twintig jaar op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. Het verkent de sociale en culturele impact van nieuwe technologieën. Ivonne’s expertise ligt in het begrijpen van de onzekerheden die technologie kan brengen en het bouwen van praktische bruggen tussen de verschillende belanghebbenden.

Algemene informatie van de opleiding Data voor Strategie en Management

 

Data en locatie

 • 12 februari & 5, 12 en 19 maart 2019

BCN Utrecht (Daltonlaan)
Daltonlaan 100, 
3584 BJ Utrecht
+31 (0)30 256 73 90
Routebeschrijving

 

Speciaal ontwikkeld voor

 • Teamleiders
 • Programma(managers)
 • Projectleiders
 • Beleidsmakers
 • Adviseurs
 • Directeuren
 • Bedrijfskundigen
 • Economen
 • Accountants
 • Marketeers

En iedereen die inzicht in de mogelijkheden van Data Analyse wil om tot beter Management Control te komen. Werkzaam bij grote bedrijven die te maken hebben met big data zoals banken, veiligheidsdiensten, IT-bedrijven,overheden en multinationals op het gebied van productie of retail.

 

Uw investering

De kosten van de 4-daagse cursus bedragen € 2.999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch. Daarnaast heeft u toegang tot de digitale leeromgeving.

 

Persoonlijk opleidingsadviseur:

Sandra Donkers
Opleidingsadviseur
Tel. 040 - 2 972 770

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Data voor Strategie en Management online leeromgeving

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze opleiding. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Opleiding Data voor Strategie en Management inschrijven

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Data voor Strategie en Management start op 12 februari en 5, 12, 19 maart 2019 in BCN Daltonlaan Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 4-daagse opleiding
Prijs: €2999,- excl. btw
Datum: 12 februari en 5, 12, 19 maart 2019
Locatie: BCN Daltonlaan Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Sandra Donkers

Opleidingsadviseur
Sandra Donkers

  

040 - 2 972 770

   

 

In samenwerking met: