Het Nationaal Warmte Congres

Hét nationale platform voor alle stakeholders in de warmte sector

16 november 2017 | Philharmonie Haarlem

17 november 2017 | Verdiepingsdag | BCN Utrecht CS

Official host:


 

Let’s take it to the next level!

De verduurzaming van onze warmtevoorziening is onomkeerbaar. Om deze opgave uit te voeren zullen we alle zeilen bij moeten zetten.
We moeten nú starten!

Als gemeente ga je kijken hoe je je warmtevraag in kunt vullen. Welke opties zijn er? Wat en wie heb je nodig om een en ander te realiseren? Ketenregie is essentieel. Neem die regie! De restwarmte van onze industrie biedt grote mogelijkheden. Maar, voor bedrijven is nog meer de vraag hoe je je eigen warmtevoorziening kunt verduurzamen een uitdaging.
Bedrijfsprocessen moeten opnieuw ingericht worden en dat is een behoorlijke opgave.
Verschillende partijen zullen hun verantwoordelijkheid moeten nemen en we moeten versnellen. En niet zo’n klein beetje ook. Hoe kunnen we dat bewerkstelligen? Want 2020 ligt al om de hoek, maar wat dan? Hoe gaan we verder richting 2050?

Al deze thema’s komen aan bod tijdens het 10e Nationaal Warmte Congres. Tijdens deze dag willen wij er voor zorgen dat u met concrete handvatten naar huis gaat zodat u morgen ook uw warmtevoorziening op een duurzame wijze in kunt vullen.


Download de brochure! Schrijf u in!

Warmte Congres

Thema’s die o.a. aan bod komen:

 • Hoe kunnen we versnellen?
 • Industrie versus de gebouwde omgeving
 • Het uitfaseren van gas; wat, hoe, waar en wanneer?
 • Hoe verbeteren we het imago van duurzame energie?
 • Transformatie bottom up
 • Neem de regie!
 • Wet- en regelgeving
 • Concrete voorbeelden uit de praktijk

Een greep uit uw sprekers:


Morten Jordt Duedahl

Business Development Manager, Danish Board of District Heating (DBDH)

Ulco Vermeulen

Lid Raad van Bestuur en Directeur Participations & Business Development, Gasunie

Michiel van den Berg

Directeur Eneco Warmte en Koude

Jack van der Hoek

Gedeputeerde, Provincie Noord-Holland


Mary-Ann Schreurs

Wethouder Innovatie, Cultuur, Design en Duurzaamheid, Gemeente Eindhoven

David Peters

Directeur Strategie, Stedin

Maya van der Steenhoven

Programmadirecteur, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland

Roelof Potters

General Manager, Alliander DGOHandvatten verdiepingsdag:

 • Een stappenplan
 • De Warmte Transitie Atlas
 • De opbouw van een warmtevisie
 • Hoe betrek je stakeholders?
 • Uitvoeren van concrete projecten
 • Aardgasvrije nieuwbouw
 • Woningvoorraad analyse
Bekijk het programmaWarmte Congres
Raad van Advies

Het programma is samengesteld in nauw overleg met de experts uit de warmtesector. De volgende adviesraadleden zijn hier o.a. bij betrokken:

Ruud van Mossevelde, Coördinator Heat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Jannis van Zanten, Projectleider Warmte, Afval Energiebedrijf Amsterdam / Gemeente Amsterdam
Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Nuon
Sonja van Vooren, Programma Manager, Eneco Warmte & Koude
Herman Exalto, Commercieel Directeur, Ennatuurlijk
Eveline van der Hek, Senior Communications Advisor, Gasunie Brenda Schoumans, Business Developer, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling
Frits Duursma, Co-owner, Greenvis
Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Mariëlle Vosbeek, Associate Director, Ecofys
Wim van der Veen, Senior Consultant, DNV GL
Rick Heerink, Innovation & Change Manager, Stedin
Sander Berkhout, Business Developer, Balance


Volg ons op social media!

Wij houden u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom o.a. het warmte congres. Kom in contact met uw vakgenoten en deel uw kennis en ervaring!

Praat mee onder #warmtecongres of volg ons via @EnergieNu. 

 

GRATIS proefabonnement op Energeia Energienieuws

Alleen via Euroforum: Nu 2 maanden GRATIS toegang tot Energeia Energienieuws (T.w.v. € 165).
Hét dagelijkse nieuws voor energieprofessionals.

Met een gratis proefabonnement ontvangt u 8 weken lang:

 • 24/7 toegang tot energeia.nl
 • Toegang tot 15 jaar nieuwsarchief met meer dan 55.000 artikelen
 • Dagelijks de Energeia Headlines in uw mailbox

Activeer uw gratis proefabonnement en krijg direct toegang tot het dagelijkse energienieuws van Energeia. Het proefabonnement stopt na 2 maanden automatisch.

Activeer uw gratis proefabonnement

Programma 2017
Boordevol informatie en diepgang

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
08.45
Ontvangst en registratie op de Heat Power Plaza

09.15
Opening door uw dagvoorzitter
Mark Beumer, Professioneel Dagvoorzitter en Presentator, Programmamanager Het Groene Brein

De dagvoorzitter zal gedurende de dag u als publiek actief bij het programma betrekken door Buzzmaster. Buzzmaster biedt onze deelnemers de mogelijkheid om co-creator te worden van het programma. Via uw smartphone of tablet kun u vragen stellen aan de spreker, uw mening geven, polls invullen en nog veel meer. Door deze interactie ontstaan boeiende discussies en krijgen interessante vragen en feedback direct een podium.

Met aansluitend:
Voorstelronde Commissie van repliek
De commissie van repliek zal hun (kritische) blik delen tijdens het congres. Deze experts uit de branche zullen ervoor zorgen dat alle presentaties direct to-the-point zullen gaan. Op de dag zelf zullen zij als uw klankbord dienen en via kritische vragen het optimale resultaat voor de dag bewerkstelligen.

Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Silke Nieuwenhuis, Adviseur Partnership Management, Nuon
Martien Visser, Manager Corporate Strategy, Gasunie en Lector Energietransitie & Netintegratie, Hanzehogeschool Groningen

09.35
Keynote Speech
Welkom door official host Provincie Noord-Holland
Jack van der Hoek, Gedeputeerde, Provincie Noord-Holland

09.55
Keynote Speech
De warmtevoorziening in Nederland; hoe gaan we deze invullen?

10.15
Expert Insight
Is duurzame warmte van ons allemaal?
David Peters, Directeur Strategie, Stedin

10.35
Supermatch
Maak kennis met uw mede deelnemer.
Wie is uw perfecte match? Wij koppelen u aan elkaar en tijdens de koffi epauze heeft u de gelegenheid om verder met elkaar in gesprek te gaan.

10.45
Koffiepauze op de Heat Power Plaza

11.15
Digging Deep Talkshow
Next Generation Heat Supply

We starten met de visie vanuit het Jong Warmtenetwerk. Welke scenario’s, kansen en uitdagingen ziet de nieuwe generatie?
Ingrid van Prooijen, Voorzitter, Jong Warmtenetwerk


De duurzame warmtevoorziening moet nu naar het “next level” getild worden. Maar wie en wat zijn daar voor nodig? Tijdens deze talkshow worden stakeholders in een interview gevraagd naar hun visie hierop. Maar uw mening is zeker zo belangrijk. Daarom wordt de zaal actief betrokken in de discussie door middel van polls en vragen.

Met o.a.
Michiel van den Berg, Directeur, Eneco Warmte en Koude
Mary-Ann Schreurs, Wethouder Innovatie, Cultuur, Design en Duurzaamheid, Gemeente Eindhoven
Ulco Vermeulen, Lid Raad van Bestuur en Directeur Participations & Business Development, Gasunie

Binnen de warmtetransitie kennen we een onderscheid tussen de gebouwde omgeving en de industrie. Beiden beslaan een significant deel van de warmtevraag, maar vergen een heel andere aanpak. Tijdens het interview bekijken we een aantal topics vanuit beide aspecten. Wat zijn de stappen die al gemaakt zijn en waar gaan we naartoe?

 • Hernieuwbare bronnen; onuitputtelijk, schoon en betrouwbaar
 • Electrificatie
 • Energiebesparing; begin bij het begin
 • Restwarmte; een boost voor warmtenetten?

Gebruikerspanel

Eén van de uitdagingen die we zien is het enthousiasmeren van de eindgebruiker. Wat is de mindset nu en wat zou er volgens hen moeten gebeuren om iedereen “mee” te krijgen? Wij vragen een klantenpanel om plaats te nemen op het podium en hun visie te delen. In dit gebruikerspanel nemen de belangrijkste afnemers van warmte plaats; de huiseigenaar, de huurder en het bedrijfsleven

Met o.a.:

Rokus Wijbrans, Energieprofessionals voor bewoners

12.00
Expert Insight
De energietransitie vraagt om investeringen in groene, duurzame oplossingen. Maar wie gaat die versnelling betalen?
Spreker namens Ennatuurlijk
Spreker uit de pensioensector

12.20
Inspirational Speech
Let’s make a change!
Roelof Potters, General Manager, Alliander DGO

12.40
Lunchpauze op de Heat Power Plaza

Tijdens de lunchpauze nodigen wij u van harte uit om mee te gaan met onze Flight Tours. Met uw boarding pass heeft u de unieke mogelijkheid om van 5 verschillende spelers in de markt tijdens een pitch van 90 seconden hun visie te horen op een vraagstelling.


13.40
In Depth Sessions

Voor de verschillende doelgroepen is een programma op maat samengesteld. In dit programma komen verschillende werkvormen terug zoals discussies, ronde tafels, Special Interest Café’s etc. Het is mogelijk om tussentijds te switchen tussen de verschillende stromen.


13.40 - Opening door uw sessievoorzitter
Reinout Wissenburg, Sustainability Manager, Stedin
13.50 - Keynote Speech
Hoe neem je als overheid je positie in de energietransitie?

14.10 - Round Table Sessions

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een sessieleider. Vervolgens gaat men aan de hand van stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. U heeft verschillende thema’s die u kunt kiezen.


Bekijk hier alle onderwerpen van de ronde tafels

14.10 - 14.40 - Ronde 1
14.45 - 15.15 - Ronde 2

1. Hoe kun je als provincie de transitie naar duurzame warmte aanjagen?

2. Van Gas Los; Nederland gaat aardgasvrij wonen
Maya van der Steenhoven, Programmadirecteur, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland

3. De energiecorporatie als ambassadeur

4. Hoe zet je de burger aan het roer van de energietransitie?

5. Versnellen, hoe gaan we dat doen?
Olof van der Gaag, Directeur, NVDE

6. Wijkgerichte aanpak; step by step

7. Financiering; wat is er mogelijk? Kleinschalig, maar ook grootschalig

8. Green Deal Aardgasloze wijken; hoe maken we het concreet?

9. Van gas los – de transitie van gasnetten naar warmtenetten
Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

10. Hoe maken we duurzame warmte “hip”?


15.15 - Koffiepauze op de Heat Power Plaza

15.45 - Vervolg In Depth Sessions
Special Interest Café’s

In een informele setting nemen experts u mee in een concrete vraagstukken. Welke obstakels komt u tegen? Hoe gaat u daar mee om? Wat zijn de do’s en don’ts?


A. Ervaar hoe je samen met bewoners tot een optimale warmteoplossing komt
Spreker namens Alliander DGO

13.40 - Opening door uw sessievoorzitter

13.50 - Keynote Interview
Sociale woningbouw versus particuliere woningbouw

14.10 - Round Table Sessions

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een sessieleider. Vervolgens gaat men aan de hand van stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. U heeft verschillende thema’s die u kunt kiezen.


Bekijk hier alle onderwerpen van de ronde tafels

14.10 - 14.40 - Ronde 1
14.45 - 15.15 - Ronde 2

1. De ‘Groenversnelling’; de snelste route naar een duurzame en betaalbare energievoorziening

2. Samenwerking is essentieel. Maar wie neemt welke verantwoordelijkheid?

3. Hoe verduurzaming van de energievoorziening bij kan dragen aan succesvolle verhuur

4. Een betaalbare duurzame warmtevoorziening? Yes, we can!

5. What about all electric?


15.15 - Koffiepauze op de Heat Power Plaza

15.45 - Vervolg In Depth Sessions
Special Interest Café’s

In een informele setting nemen experts u mee in een concrete vraagstukken. Welke obstakels komt u tegen? Hoe gaat u daar mee om? Wat zijn de do’s en don’ts?


A. Hoe stapt u als woningcorporatie van het gas af?

Met ons vernieuwende programma ‘Gas uit, warmte aan’ bieden we alle handvatten.

Spreker namens Ennatuurlijk

13.40 - Opening door uw sessievoorzitter

13.50 - Keynote Interview
De positie van het bedrijfsleven in de energietransitie

Gerard Jägers, Programmamanager Energie Efficiency, Tata Steel


14.10 - Round Table Sessions

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een sessieleider. Vervolgens gaat men aan de hand van stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. U heeft verschillende thema’s die u kunt kiezen.


Bekijk hier alle onderwerpen van de ronde tafels

14.10 - 14.40 - Ronde 1
14.45 - 15.15 - Ronde 2

1. Hoe zet je duurzame warmte in bij een bedrijventerrein?
Spreker namens Alliander DGO

2. Maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame energiestrategie

3. De succesvolle businesscase voor bedrijven

4. Duurzame warmte voor en door bedrijven

5. Aardwarmte als duurzame energiebron


15.15 - Koffiepauze op de Heat Power Plaza

15.45 - Vervolg In Depth Sessions
Special Interest Café’s

In een informele setting nemen experts u mee in een concrete vraagstukken. Welke obstakels komt u tegen? Hoe gaat u daar mee om? Wat zijn de do’s en don’ts?


A. De nieuwe Warmtewet – wat er (nog niet) instaat
Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Ewoud de Vries, Senior Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Voortzetting plenaire programma
16.25
Power Pitches

Verschillende nieuwe initiatieven laten u tijdens een korte pitch zien wat zij denken bij te gaan dragen aan de vernieuwing van de warmtesector. Dit kunnen nieuwe technologieën zijn, maar bijvoorbeeld ook nieuwe leveranciers. Vervolgens nodigen wij u van harte uit om deze nieuwkomers uw vragen te stellen. Bent u of weet u iemand die niet mag ontbreken bij deze pitches? Meldt u dan nu aan via b.bendriss@euroforum.nl


16.45
Keynote Speech
The power of industry

Is de industrie the missing link?


17.05
Keynote Speech
District energy for a sustainable city transformation
Morten Jordt Duedahl, Business Development Manager, Danish Board of District Heating (DBDH)

17.25
Luchtig intermezzo, afsluiting en borrel op de Heat Power Plaza

Wij nodigen u van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten over het congres. Zo reist u na de spits weer naar huis. Wij zorgen uiteraard voor een ‘warme’ snack!

Ook tijdens de borrel nodigen wij u van harte uit om mee te gaan met onze Flight Tours. Met uw boarding pass heeft u de unieke mogelijkheid om van 5 verschillende spelers in de markt tijdens een pitch van 90 seconden hun visie te horen op een vraagstelling.


Programma verdiepingsdag

Onze professionele sprekers:

Iman Brinkman

Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Rick van Diest

Business Development Manager District Heat and Cooling, Nuon

Martien Visser

Manager Corporate Strategy, Gasunie en Lector Energietransitie & Netintegratie, Hanzehogeschool Groningen

Jack van der Hoek

Gedeputeerde, Provincie Noord-Holland


David Peters

Directeur Strategie, Stedin

Michiel van den Berg

Directeur, Eneco Warmte en Koude

Mary-Ann Schreurs

Wethouder Innovatie, Cultuur, Design en Duurzaamheid, Gemeente Eindhoven

Ulco Vermeulen

Lid Raad van Bestuur en Directeur Participations & Business Development, Gasunie


Roelof Potters

General Manager, Alliander DGO

Reinout Wissenburg

Sustainability Manager, Stedin

Maya van der Steenhoven

Programmadirecteur, Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland

Ewoud de Vries

Senior Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn


Morten Jordt Duedahl

Business Development Manager, Danish Board of District Heating (DBDH)


Raad van Advies

Het programma is samengesteld in nauw overleg met de experts uit de warmtesector. De volgende adviesraadleden zijn hier o.a. bij betrokken:

 • Ruud van Mossevelde, Coördinator Heat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Jannis van Zanten, Projectleider Warmte, Afval Energiebedrijf Amsterdam / Gemeente
 • Amsterdam, Bestuurslid, Stichting Warmtenetwerk
 • Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Nuon
 • Sonja van Vooren, Programma Manager, Eneco Warmte & Koude
 • Herman Exalto, Commercieel Directeur, Ennatuurlijk
 • Eveline van der Hek, Senior Communications Advisor, Gasunie
 • Sander Berkhout, Business Developer, Balance
 • Brenda Schoumans, Business Developer, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling
 • Frits Duursma, Co-owner, Greenvis
 • Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
 • Mariëlle Vosbeek, Associate Director, Ecofys
 • Wim van der Veen, Senior Consultant, DNV GL
 • Rick Heerink, Innovation & Change Manager, Stedin

Locatie Congres

Philharmonie
Lange Begijnestraat 11
2011 HH Haarlem
Routebeschrijving

Locatie Verdiepingsdag

BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Routebeschrijving

Datum

Congres, 16 november 2017
Verdiepingsdag, 17 november 2017, 


Uw investering

 

  Congres Verdiepingsdag
Werkzaam bij een overheidsinstelling of woningcorporatie: € 499,- € 499,-
Overige organisaties € 799,- € 799,-

Wanneer u zich inschrijft voor beide dagen, dan ontvangt u een korting van € 100,- op de totaalprijs.
Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches en borrel na het congres.

Schrijf u in!


Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Nationaal Warmte Congres?
Neem dan contact op met onze adviseur

Marjan Muller

040 2 974 947


Wie ontmoet u?

Iedereen die zich bezighoudt met voorbereiding, besluitvorming, uitvoering, ruimtelijke ordening en investeringsbeslissingen t.a.v. warmtebenutting, milieu en energievoorziening en werkzaam is bij:

 • Gemeenten en provincies
 • Woningcorporaties
 • Warmtebedrijven
 • Energiebedrijven
 • Netbeheerders
 • Verenigingen van Eigenaren
 • Bewoners- en huurdersverenigingen
 • Projectontwikkelaars en aannemers
 • Bedrijfsverenigingen
 • Vastgoedondernemingen
 • Tuinbouworganisaties
 • Afvalbedrijven
 • Waterschappen
 • Waterleidingbedrijven
 • Brancheorganisaties
 • Financiële instellingen
 • Adviesbureaus
 • ParkmanagementBelastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Official host:

 

Kennispartners:

Vrije baan voor warmtenetten?
Om gasvrije wijken te realiseren heeft Nederland een aangepaste infrastructuur nodig. Nieuwe netten zijn nodig en bestaande gasnetten moeten worden opengesteld voor warmte. De gasaansluitplicht die voorrang geeft aan gasaansluitingen vormt thans een belemmering voor deze nieuwbouw- en verduurzamingsopgave.

Met het oog hierop is onlangs een motie bij de Tweede kamer aangenomen om de gasaansluitplicht uit de relevante regelgeving te schrappen. Hierdoor is het voor gemeenten en hun projectpartners in de toekomst gemakkelijker om warmtenetten te realiseren.

Over welk juridisch gereedschap beschikken lokale overheden nog meer voor de transitie van gasnaar warmte-infrastructuur? De ronde tafelsessie tijdens het Warmtecongres op 24 november met Robin Aerts, senior advocaat bij Pels Rijcken geeft hierop antwoord.
Zie voor meer informatie www.pelsrijcken.nl.

 

 

Bij Nuon geloven we in oplossingen die blijvend het verschil maken. Zo zorgen we ervoor dat de toekomst van energie een steeds duurzamer verhaal wordt. Veranderingen krijgen vorm doordat we luisteren naar klanten en partners, en nieuwe ontwikkelingen graag omarmen. Daarom zijn we meer dan zichtbaar in windenergie en lopen we voorop in elektrisch vervoer, opslag van windenergie en de opwekking van energie uit waterstof en ammoniak.

We werken samen met steden die hun fossiele uitstoot willen beperken en los willen komen van gas. Warmtenetten vervullen daarin een cruciale rol. Het is een bewezen techniek die heel geschikt blijkt voor nieuwe, duurzame warmtebronnen. Klein en groot, dichtbij of wat verder weg. Een toekomst met warmte via warmtenetten is dan ook realistischer dan ooit.

In Nederland levert Nuon warmte aan ongeveer 125.000 huishoudens en kleine bedrijven en aan ruim 1.800 bedrijven en instellingen met een aansluiting voor grootverbruik. Gemiddeld zorgt dat voor 50% minder CO2-uitstoot dan HR-ketels. Zie voor meer informatie over CO2-besparing: http://co2-reductierapporten.nuon.com.

 

 


Mediapartner:


Partner worden van het congres in 2017?

Draagt uw organisatie bij aan de warmtesector in Nederland? Word dan partner van Het Nationaal Warmte Congres en laat de sector kennismaken met uw visie en expertise en ontmoet uw potentiële klanten. U kunt bijvoorbeeld een lezing of sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting aanbieden of op een andere ludieke manier uw organisatie profileren.

De voordelen van een partnership:

 • Profileer uw organisatie of dienst aan de bezoekers middels een inhoudelijke bijdrage
 • Toegangsbeleid; hoog percentage directe doelgroep door nieuw prijsstelling
 • U lift mee op vele marketingacties (brochure, emailings, social media, vakbladen e.d.)
 • Gegarandeerde contacten door matchmaking of een exclusieve vip-meeting
 • Hoeveel contacten legt u normaal op 1 dag?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan contact op met:

Luc Giesen
Strategic Partnership Manager
+31 (0)6 22 136 100

17 november | Verdiepingsdag

De warmtetransitie voor gemeenten en woningcorporaties in de praktijk


De verduurzaming van de warmtevoorziening is een behoorlijke opgave. In 2050 moeten alle gebouwen duurzaam verwarmd worden, zonder gebruik van aardgas. Gemeenten krijgen de regie in deze transitie.

 

Dat betekent dat u aan de slag moet!
 • Maar waar begint u als gemeente?
 • Hoe stelt u een warmtevisie samen waarmee u aangeeft hoe uw stad in de toekomst verwarmd wordt?
 • Welke opties zijn er in uw gemeente en welke plekken zijn het meest kansrijk?
 • Welke stakeholders worden bij het proces betrokken en wanneer?
 • Wat is de wet- en regelgeving?
 • Hoe komt u tot uitvoering van concrete projecten en dus tot echt resultaat in uw gemeente?

 

Ook woningcorporaties moeten aan de slag.

Met een groot aandeel van 30% in het totale woningbezit, zijn corporaties een belangrijke stakeholder in de warmtetransitie. In de Woonagenda 2017-2021 is afgesproken dat corporaties een vastgesteld plan hebben hoe de woningvoorraad in 2050 CO2 neutraal is.

 • Hoe staat dit plan in relatie tot de opgave aardgasvrij?
 • Hoe kan dit plan de warmtetransitie versnellen?
 • Hoe heeft de woningcorporatie invloed op de keuzes die door gemeentes worden gemaakt over de toekomstige energie-infrastructuur in een wijk?

 

Een enorme opgave waar we samen voor staan.

We kunnen ons voorstellen dat u daar inzicht en goede voorbeelden bij kunt gebruiken. Tijdens de verdiepingsdag gaan we praktijkgericht aan de slag. Aan de hand van een aantal concrete stappen krijgt u inzicht in welke actie u kunt ondernemen. In het programma worden zowel gezamenlijke als aparte sessies georganiseerd voor gemeenten en woningcorporaties. Want de ambitie van een aardgasvrije gebouwde omgeving kan alleen gerealiseerd worden door samen te werken, ieder vanuit zijn eigen rol.

 

De volgende handvatten bieden we u:
 • Een stappenplan om een aardgasvrije gemeente te realiseren: van inzicht naar actie
 • De Warmte Transitie Atlas als analyse-tool van de huidige situatie, waarbij inzicht wordt gegeven in hoe de stad nu verwarmd wordt, welk alternatief voor aardgas het meest passend is per wijk en waar u kan beginnen.
 • De opbouw van een warmtevisie waarin u als gemeente samen met stakeholders naar een gebiedsgerichte aanpak gaat, inclusief een beschrijving van de organisatiestructuur en financiële arrangementen om de visie uit te voeren.
 • Hoe betrek je stakeholders? Een warmtevisie is niet van de overheid alleen. In het proces om tot een visie te komen moet u de belangrijkste stakeholders in de stad betrekken, zodat er een gedragen visie ligt, klaar om uitgevoerd te worden.
 • Uitvoeren van concrete projecten: hoe kom je van visie naar uitvoering? Welke rol speelt de gemeente hierin en welke rol speelt de woningcorporatie?
 • Aardgasvrije nieuwbouw: welke opties zijn er, hoe zijn deze te financieren en welke mogelijkheden heeft de gemeente om dit af te dwingen?
 • Woningvoorraad analyse voor woningcorporaties: hoe maak je een vastgoedstrategie voor een energieneutrale woningvoorraad in 2050? En hoe vertaald dit zich naar concrete projecten en haalbare prestatieafspraken met gemeentes?

 

We werken met docenten en gastsprekers die dagelijks werken aan oplossingen. Ze komen uit het netwerk van Over Morgen. Zij zijn energieke ruimdenkers en versnellers. Adviseurs die zichtbare oplossingen bieden voor een betere en toekomstbestendige leefomgeving. Oplossingen met blijvende maatschappelijke impact. Over Morgen helpt dagelijks gemeenten en woningcorporaties naar een aardgasvrije toekomst in 2050.

 

Tijdschema:


09.00 uur ontvangst
09.30 uur start ochtendprogramma
12.30 uur lunch
13.30 uur start middagprogramma
16.30 uur einde
Zowel het ochtend- als het middagprogramma wordt onderbroken voor een korte koffiepauze van 15 minuten.

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Het Nationaal Warmte Congres

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Het Nationaal Warmte Congres start op 16 november 2017 in Philharmonie Haarlem!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode: