Het Nationaal Warmte Congres

Hét nationale platform voor alle stakeholders in de warmte sector

Nieuwe editie: 16 november 2017Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.

De warmtesector is in beweging!

De warmtevoorziening in Nederland is in beweging. Het is slechts een kwestie van tijd voordat gas niet langer beschikbaar zal zijn. De energietransitie gaat vooruit en we denken steeds minder in belemmeringen, maar meer in kansen en uitdagingen. Alle stakeholders staan open voor een duurzame warmtevoorziening. Niet voor niets kwamen op 24 november bijna 300 professionals uit de sector samen om alles te horen over de huidige ontwikkelingen en gezamenlijk de discussie aan te gaan over de toekomst van de warmte sector.

Met diverse inspirende lezingen, interactieve ronde tafel sessies en voldoende ruimte tot netwerken kijken wij dan ook terug op een zeer geslaagde editie!


Bekijk de presentaties


Uw organisatie op het podium?

Wij zijn op zoek naar masters in warmtenergie, op allerlei vlakken. Bent of kent u dus iemand die een bijzondere visie of een goed idee heeft? of heeft u een suggesties voor thema's en/of sprekers die absoluut niet op het programma mogen ontbreken? 

Neem dan contact op met Bianca Bendriss, Programma Manager van het Nationaal Warmte Congres.

Warmte Congres

Wat stond er op het programma?

 • Beleid en regelgeving
 • Hoe geef je een duurzaam warmteproject succesvol vorm?
 • De uitfasering van gas en de gasloze energievoorziening. Is dit überhaupt mogelijk?
 • Hoe houdt u de regie in de energietransitie?
 • Wat vindt de eindgebruiker van duurzame warmte?
 • Nieuwe, innovatieve oplossingen
 • Concrete praktijkcases, leer van bestaande projecten!

O.a. deze experts stonden op het podium:

Peter Molengraaf

Voorzitter Raad van Bestuur en CEO, Alliander

Jack van der Hoek

Gedeputeerde, Provincie Noord-Holland

Ulco Vermeulen

Lid Executive Board en Directeur Bedrijfsontwikkeling & Deelnemingen, Gasunie

Joris Wijsmuller

Wethouder, Gemeente Den Haag


Bekijk alle sprekersNetworking experience

Samenwerking is onontbeerlijk in de sector. Wie zijn de partners die samen met u van warmte een succesvolle pijler in de energiemix kunnen maken? Tijdens het Nationaal Warmte Congres bieden wij u ruimschoots de mogelijkheid om alle stakeholders te ontmoeten en zo nieuwe contacten te leggen, bij te praten met oude bekenden en gezamenlijk tot nieuwe inzichten en ideeën te komen.

Meer informatie 

 


Official host:


Comité van Aanbeveling

Het Comité van Aanbeveling ziet toe op de kwaliteit van het programma. Zij dragen de warmtesector een warm hart toe en zien het nut en de noodzaak van nieuwe initiatieven op het gebied van warmte. Met o.a.:

Teun Bokhoven, Voorzitter, NVDE, Voorzitter, TKI Urban Energy
Jantine Kriens, Voorzitter Directieraad, VNG


Raad van Advies

Het programma is samengesteld in nauw overleg met de experts uit de warmtesector. De volgende adviesraadleden zijn hier o.a. bij betrokken:

Ruud van Mossevelde, Coördinator Heat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Nuon
Sonja van Vooren, Programma Manager, Eneco Warmte & Koude
Jannis van Zanten, Projectleider Warmte, Afval Energiebedrijf Amsterdam / Gemeente Amsterdam
Sander Berkhout, Verkenner, Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling
Frits Duursma, Co-owner, Greenvis
Sander Aukema, Strategy Consultant, Balance
Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn


Volg ons op social media!

Wij houden u graag op de hoogte van de actuele ontwikkelingen rondom o.a. het warmte congres. Kom in contact met uw vakgenoten en deel uw kennis en ervaring!

Praat mee onder #warmtecongres of volg ons via @EnergieNu.

Programma 2016
boordevol informatie en diepgang

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
08.45 uur | Ontvangst en registratie op de Heat Power Plaza

09.15 uur | Opening congres door uw dagvoorzitter

Donatello Piras, Professioneel Dagvoorzitter en Presentator


Voorstelronde: Commissie van Repliek

De commissie van repliek zal hun (kritische) blik delen tijdens het congres. Deze experts uit de branche zullen ervoor zorgen dat alle presentaties direct to-the-point zullen gaan. Op de dag zelf zullen zij als uw klankbord dienen en via kritische vragen het optimale resultaat voor de dag bewerkstelligen.
Met:
Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
Rick van Diest, Business Development Manager District Heat and Cooling, Nuon
Rutger Groot Wassink, Beleidsmedewerker Energiebesparing, Woonbond


09.25 uur | Keynote speech | Welkom door official host Gemeente Den Haag

De warmtevoorziening in Den Haag, wijkgerichte aanpak

 • Lessons learned
 • Samen komen we er wel

Joris Wijsmuller, Wethouder, Gemeente Den Haag


09.45 uur |  Keynote speech | Warmte voorziening in verandering
 • De Energieagenda, wat is het vervolg op het Energierapport en de Energiedialoog?
 • Evaluatie van het Energieakkoord
 • Herziening van de Warmtewet

Teun Bokhoven, Voorzitter, NVDE, Voorzitter, TKI Urban Energy


10.05 uur | Expert Insight | Geen aardgas meer: Wat is het alternatief?

Peter Molengraaf, Voorzitter Raad van Bestuur en CEO Alliander


10.25 uur | Speeddate

Wij laten u alvast kort kennismaken met uw mede deelnemer. Wie is uw perfecte match?


 10.35 uur | Koffiepauze op de Heat Power Plaza

11.05 uur | Digging Deep Talkshow

Tijdens deze talkshow worden stakeholders geïnterviewd over hun visie op de warmtesector. Door middel van filmpjes, polls en vragen wordt samen met de zaal actief de discussie aangegaan over de toekomst van de warmtevoorziening in Nederland.
Aan tafel:

Pallas Agterberg, Directeur Strategie, Alliander
Erik Stronk, Algemeen Directeur, Ennatuurlijk
Mauro Manfredi,Marketing & Sales Manager, Caleffi
Ulco Vermeulen, Lid Executive Board en Directeur Bedrijfsontwikkeling & Deelnemingen, Gasunie
Rob van der Valk, Beleidsspecialist Energie, LTO Glaskracht Nederland
Michiel van den Berg, Directeur, Eneco Warmte en Koude
Jack van der Hoek, Gedeputeerde, Provincie Noord-Holland

Sneak preview van de topics die o.a. aan bod komen:

 • Energiebesparing in combinatie met de warmtevoorziening
 • CO², beprijzing en terugdringen
 • Warmte versus gas
 • Hoe snel gaan we gas uitfaseren en hoe vertaalt zich dat naar de prijsstelling?
 • Al die aansluitingen, hoe gaan we dat bewerkstelligen?
 • Dicht versus dun bebouwde omgeving

Gebruikerspanel

 • En wat vindt de klant er nu eigenlijk van?
 • Wat is de mindset die bestaat over duurzame warmte?
 • Wat zien zij als de grootste belemmering?
 • Maar ook, waar zien zij de kansen?

Wij vragen een klantenpanel om plaats te nemen op het podium en hun visie te delen. In dit gebruikerspanel nemen de belangrijkste afnemers van warmte plaats, VvE’s, de huurder en het bedrijfsleven.

Met o.a.:
Kees Oomen, Directeur Organisatie en Public Affairs, VvE Belang
Gerwin Verschuur, Algemeen Directeur, Thermo Bello


11.50 uur | Windstille winterweken

over het verband tussen isolatie, verwarming en energie-infrastructuur.
Kees van der Leun, Managing Partner, Ecofys


12.10 uur | Luchtig intermezzo en lunchpauze op de Heat Power Plaza

13.20 uur | In Depth Sessions

Voor de verschillende doelgroepen is een programma op maat samengesteld. In dit programma komen verschillende werkvormen terug zoals discussies, ronde tafels, praktijksessies etc. Het is mogelijk om tussentijds te switchen tussen de verschillende stromen.


13.20
Opening door uw sessievoorzitter
Reinout Wissenburg, Sustainability Manager, Stedin

13.30
Keynote speech
De ambities van de energietransitie in de praktijk en de functie van duurzame warmte daarbij
 • We gaan versnellen, hoe gaat dat in zijn werk?
 • Nieuwe spelers in het veld, hoe creëer je succesvolle coalities?
 • De kansen zijn er, grijp ze!

Olof van der Gaag, Directeur, NVDE

13.50
Ronde tafel sessies

De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een sessieleider. Vervolgens gaat men aan de hand van stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen.
U heeft verschillende thema’s die u kunt kiezen:
13.50 uur - Ronde 1
14.25 uur - Ronde 2

 1. Van gas- naar warmte-infrastructuur – het juridische gereedschap van lokale overheden
  Robin Aerts, Senior Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
 2. Hoe houdt je als gemeente de regie in de energietransitie?
  Paul Dirkse, Wethouder, Gemeente Leiden
 3. Green Deal geothermie Brabant: krachtenbundeling en kennisontwikkeling in de praktijk
  Jaap van der Velden, Beleidsmedewerker Energie, Provincie Noord-Brabant
 4. Het Groene Net; duurzame warmte over gemeenten heen
  Rogier Dieteren, Projectleider, Het Groene Net
 5. Het groene warmtenet in Ede; Groene ambities, groene warmte!
  Jeroen Overvelde, Projectleider Groene Warmtenet, Gemeente Ede
 6. Noorderwarmte: samen maken we energie
  Albert Bloem, Manager Infrastructure Development, Nuon
 7. Samenwerken aan duurzame energie; hoe financier je dat?
  Anouk Blüm, Accountmanager, Energiefonds Overijssel
14.55
Koffie pauze op de Heat Power Plaza
15.25
Vervolg In Depth Sessions
Praktijksessies
Leer van concrete praktijkvoorbeelden. Maak uw keuze uit de verschillende sessies.
 1. Hoe krijgt warmte de juiste plek in de energiemix?
  Ted Zwietering, programma directeur gemeente Den Haag
 2. Van uw energie-ambitie naar realisatie!
  - Vormgeven aan samenwerking
  - De klant aan het woord
  Wim Voogd, Strategy Consultant, Balance
  Joost Holleman, Strategy Consultant, Hudson
 3. Kansen voor warmte in de Provincie Utrecht
  Hans Kraaij, Programmamanager Energietransitie, Provincie Utrecht
  Ewald Slingerland, Senior Adviseur Duurzame Warmte, Greenvis
  13.20
  Opening door uw sessievoorzitter
  Albert Koedam, expert/deskundige op het gebied van energiebesparingsconcepten en duurzaamheid voor woningcorporaties, deskundige op het gebied van de Warmtewet

  13.30
  Keynote Speech
  Kansen voor woningcorporaties met warmte

  Ronald Franken, Adviseur Energie en Duurzaamheid, Aedes

  13.50
  Ronde tafel sessies

  De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een sessieleider. Vervolgens gaat men aan de hand van stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. U heeft verschillende thema’s die u kunt kiezen.
  13.50 uur - Ronde 1
  14.25 uur - Ronde 2

  1. Energiebesparing en verduurzaming
   John Hendriks, Directeur/Bestuurder, Wooncompagnie Hoorn
  2. De woningcorporatie als warmteleverancier
  3. Warmte en de verduurzaming van je woningvoorraad
   Marco Kersing, Manager Projecten, OFW
  4. Een gasloze wijk; realiteit of verre toekomst?

  14.55
  Koffiepauze op de Heat Power Plaza
  15.25
  Vervolg In Depth Sessions
  Praktijksessies
  Leer van concrete praktijkvoorbeelden. Maak uw keuze uit de verschillende sessies
  1. Hoe creëer je een succesvolle business case?
   Marc Heusinkveld, Product Manager, Caleffi
   Mauro Manfredi, Marketing & Sales Manager, Caleffi
   Peter Sinnema, Manager Vastgoedbeheer, Woningcorporatie Domijn
   Cees Bakker, Accountmanager, Geas Energiewacht
  13.20
  Opening door uw sessievoorzitter
  Hans van der Spek, Programmadirecteur CleanTech, FME, Bestuurslid, TKI Switch 2 Smart Grids

  13.30
  Keynote Speech
  De weg naar duurzame energie is onomkeerbaar

  Remko Ybema, Manager External Affairs Energy, AkzoNobel

  13.50
  Ronde tafel sessies

  De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een sessieleider. Vervolgens gaat men aan de hand van stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. U heeft verschillende thema’s die u kunt kiezen.
  13.50 uur - Ronde 1
  14.25 uur - Ronde 2

  1. De warmtevoorziening in progress; hoe kun je gecontroleerd groeien?
   Martijn Duvoort,Head of Section Market & Policy Development, DNV GL
  2. Trias Westland; de potentie van aardwarmte
   Marco van Soerland, Directeur, Trias Westland
  3. Hoe financier je je warmteproject?
   Nienke Uil, Manager, Nederlandse Investeringsinstelling
  4. WarmCO2; koploper hoogwaardige restwarmte en rest CO2
   Jenny Crone, Directeur, WarmCO2
  14.55
  Koffiepauze op de Heat Power Plaza
  15.25
  Vervolg In Depth Sessions
  Praktijksessies
  Leer van concrete praktijkvoorbeelden. Maak uw keuze uit de verschillende sessies
  1. De Warmtewet: wat u moet weten
   Iman Brinkman, Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
  2. De energietransitie en de kansen voor duurzame warmte bij bedrijven
   • Waar liggen de kansen voor bedrijven?
   • De Quickscan Duurzame Energie voor de industrie
   • Voorbeelden uit de praktijk
   Lex Bosselaar, Coördinator, Nationaal Expertisecentrum Warmte
  13.15
  Opening door uw sessievoorzitter
  speeddate
  We starten het programma met een korte super speeddate. Zo heeft u de mogelijkheid alvast kort kennis te maken.
  13.30
  Keynote Speech
  Waarom warmte de meest logische keuze is
  13.50
  Ronde tafel sessies

  De zaal wordt verdeeld in ronde tafels. Aan iedere tafel wordt een specifiek thema ingeleid door een sessieleider. Vervolgens gaat men aan de hand van stellingen gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. U heeft verschillende thema’s die u kunt kiezen.
  13.50 uur - Ronde 1
  14.25 uur - Ronde 2

  1. Van zaaien naar oogsten
  2. Niet denken, maar gewoon doen!
  3. Glastuinbouw als belangrijke partner
  14.55
  Coffeebreak
  15.25
  Vervolg In Depth Sessions
  Praktijksessies
  Leer van concrete praktijkvoorbeelden. Maak uw keuze uit de verschillende sessies
  1. Warmtelevering aan derden
  2. Tomaten gekweekt met hernieuwbare energie
  15:25 uur | Special Interest Café

  Tegelijkertijd met de praktijksessies in de verschillende In Depth Sessions vindt dit Special Interest Café plaats. U kunt ervoor kiezen om een praktijksessie te volgen of om aan te sluiten bij het café.

  De energiedialoog; wat wil de eindgebruiker?

  In een luchtige en informele setting gaat Alliander DGO met u in discussie over de energietransitie en de rol van de eindgebruiker hierin, op basis van een aantal feiten en stellingen. Kent u de gepresenteerde feiten? Staat u achter de genoemde stellingen? En weet u het antwoord op de vraag hoe we de energietransitie kunnen bespoedigen?

  Discussieer mee in het Special Interest Café van Alliander DGO.


  16.05 uur | Expert insight | De warmtetransitie in de praktijk: samen voor goed, beter, best

  Erik Stronk, Algemeen Directeur, Ennatuurlijk


  16.25 uur | Power Pitches

  Verschillende nieuwe initiatieven laten u tijdens een korte pitch zien wat zij denken bij te gaan dragen aan de vernieuwing van de warmtesector. Dit kunnen nieuwe technologieën zijn, maar bijvoorbeeld ook nieuwe leveranciers. Vervolgens volgt er een discussie waarbij wij u van harte uitnodigen om deze nieuwkomers uw vragen te stellen.

  Met o.a.:

  • Verder innoveren van geothermie installaties
   Romboud Harskamp, Technical Sales Manager, VB-Group
  • Opslag van hoge temperatuurwarmte (TES)
   Xavier van der Putten, Director Business Development, EECT
  • Ecovat; storage is the missing link
   Eugène van Bouwdijk, Manager Finance, Risk & Control, Ecovat

  16.45 uur | Geothermie, hoe duurzaam wilt u het hebben?

  Frank Schoof, Voorzitter, Platform Geothermie
  Dr. Claus Heske, Director IGO, International Geothermal Centre, Deutschland


  17.15 uur | Superbrainstorm

  Na alle indrukken die u deze dag op heeft gedaan zijn we benieuwd of alle neuzen dezelfde kant in staan. Waar ziet u de kansen en uitdagingen? Denk eens out of the box! Tijdens de superbrainstorm starten we met het framework waarbinnen de toekomst van de warmtesector zich ontwikkelt. Uiteindelijk bent u als deelnemer de sector. Wat is uw idee?


  17.30 uur | Award

  Uitreiking van de Award voor het Duurzaamste Warmtenet(werk) van Nederland


  17.45 uur | Luchtig intermezzo, afsluiting en netwerkborrel op de Heat Power Plaza

  Wij nodigen u van harte uit om tijdens de netwerkborrel na te praten over het congres. Zo reist u na de spits weer naar huis. Wij zorgen uiteraard voor een “warme” snack!

  Sprekers tijdens het Wamte Congres 2016 waren o.a.

  Peter Molengraaf

  Voorzitter Raad van Bestuur en CEO, Alliander

  Jack van der Hoek

  Gedeputeerde, Provincie Noord-Holland

  Ulco Vermeulen

  Lid Executive Board en Directeur Bedrijfsontwikkeling & Deelnemingen, Gasunie

  Robin Aerts

  Senior Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

  Joris Wijsmuller

  Wethouder, Gemeente Den Haag

  Pallas Agterberg

  Directeur Strategie, Alliander

  Erik Stronk

  Algemeen Directeur, Ennatuurlijk

  Mauro Manfredi

  Marketing & Sales Manager, Caleffi

  John Hendriks

  Directeur/Bestuurder, Wooncompagnie Hoorn

  Ted Zwietering

  Programma directeur gemeente Den Haag

  Wim Voogd

  Strategy Business Consultant, Balance

  Joost Holleman

  Strategy Business Consultant, Hudson

  Marc Heusinkveld,

  Product Manager, Caleffi

  Iman Brinkman

  Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

  Frank Schoof

  Voorzitter, Platform Geothermie

  Hans Kraaij

  Programmamanager Energietransitie, Provincie Utrecht

  Rob van der Valk

  Specialist Energie en Klimaatbeleid, LTO Glaskracht

  Ewald Slingerland

  Senior Adviseur Duurzame Warmte, Greenvis

  Michiel van den Berg

  Directeur, Eneco Warmte en Koude

  Hans van der Spek

  Programmadirecteur CleanTech, FME, Bestuurslid, TKI Switch 2 Smart Grids

  Martijn Duvoort

  Head of Section Market & Policy Development, DNV GL

  Ronald Franken

  Adviseur Energie en Duurzaamheid, Aedes

  Kees van der Leun

  Managing Partner, Ecofys

  Rogier Dieteren

  Projectleider, Het Groene Net


  Marco Kersing

  Manager Projecten, OFW

  Jeroen Overvelde

  Projectleider, Gemeente Ede

  Marco van Soerland

  Directeur, Trias Westland

  Remko Ybema

  Manager External Affairs Energy, AkzoNobel


  Jaap van der Velden

  Beleidsmedewerker Energie, Provincie Noord-Brabant

  Olof van der Gaag

  Directeur, NVDE

  Xavier van der Putten

  Director Business Development, EECT

  Nienke Uil

  Manager, Nederlandse Investeringsinstelling


  Dr. Claus Heske, Director IGO

  International Geothermal Centre, Deutschland

  Paul Dirkse

  Wethouder, Gemeente Leiden

  Reinout Wissenburg

  Sustainability Creator, Stedin

  Henri Bontenbal

  Senior Consultant Duurzaamheid en Vernieuwing, Stedin


  Albert Bloem

  Manager Infrastructure Development, Nuon

  Gerwin Verschuur

  Algemeen Directeur, Thermo Bello

  Albert Koedam

  expert/deskundige op het gebied van energiebesparingsconcepten en duurzaamheid voor woningcorporaties

  Anouk Blüm

  Accountmanager, Energiefonds Overijssel


  Eugène van Bouwdijk

  Manager Finance, Risk & Control, Ecovat


  Het Comité van Aanbeveling bestaat o.a. uit:

  Teun Bokhoven

  Voorzitter, NVDE, Voorzitter, TKI Urban Energy

  Jantine Kriens

  Voorzitter Directieraad, VNG

  De Commissie van Repliek bestaat o.a. uit:

  Rick van Diest

  Business Development Manager District Heat and Cooling, Nuon

  Iman Brinkman

  Partner/Advocaat, Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

  Rutger Groot Wassink

  Beleidsmedewerker Energiebesparing, Woonbond

  Datum

  Dit congres heeft reeds plaatsgevonden.

  Locatie

  World Forum Convention Centre Den Haag
  Churchillplein 10
  2517 JW Den Haag
  Routebeschrijving
   


  Uw investering

  De investering voor dit congres bedraagt:

  • Werkzaam bij een overheidsinstelling of woningcorporatie: € 499,- p.p. (excl btw)
  • Overige organisaties € 799,- p.p. (excl btw)

  Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch en borrel. Daarnaast ontvangt u toegang tot een waardevolle digitale syllabus die u als naslagwerk kunt gebruiken.

  Bent u lid van Stichting Warmtenetwerk?
  Dan ontvangt u een korting van € 50,- per persoon


   Meer informatie

  Wilt u meer informatie over het Nationaal Warmte Congres?
  Neem dan contact op met onze adviseur

  Betty van den Berk
  Tel: 040 - 2 974 837

  Wie ontmoet u?

  Iedereen die zich bezighoudt met voorbereiding, besluitvorming, uitvoering, ruimtelijke ordening en investeringsbeslissingen t.a.v. warmtebenutting, milieu en energievoorziening en werkzaam is bij:

  • Gemeenten en provincies
  • Woningcorporaties
  • Warmtebedrijven
  • Energiebedrijven
  • Netbeheerders
  • Verenigingen van Eigenaren
  • Bewoners- en huurdersverenigingen
  • Projectontwikkelaars en aannemers
  • Bedrijfsverenigingen
  • Vastgoedondernemingen
  • Tuinbouworganisaties
  • Afvalbedrijven
  • Waterschappen
  • Waterleidingbedrijven
  • Brancheorganisaties
  • Financiële instellingen
  • Adviesbureaus
  • Parkmanagement

  Belastingvoordeel

  N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

  Uw networking experience

  Samenwerking is onontbeerlijk in de sector. Wie zijn de partners die samen met u van warmte een succesvolle pijler in de energiemix kunnen maken? Tijdens het Nationaal Warmte Congres bieden wij u ruimschoots de mogelijkheid om alle stakeholders te ontmoeten en zo nieuwe contacten te leggen, bij te praten met oude bekenden en gezamenlijk tot nieuwe inzichten en ideeën te komen.

  Een greep uit onze interactieve programma onderdelen:

  Speeddate

  We starten het programma met deze kennismakingsronde. Zo heeft u de mogelijkheid alvast kort kennis te maken. Vervolgens kunt u tijdens één van de vele andere netwerkmomenten uitgebreid verder praten.


  Round Table Sessions

  Tijdens deze interactieve sessies introduceert uw table host kort zijn of haar thema of project. Vervolgens gaat u gezamenlijk in gesprek om kennis en ervaringen uit te wisselen. U heeft steeds verschillende thema’s waar u uit kunt kiezen.


  Power Pitches

  Tijdens korte pitches laten verschillende nieuwe initiatieven zien wat zij denken bij te gaan dragen aan de vernieuwing van de warmtesector. Dit kunnen nieuwe technologieën zijn, maar bijvoorbeeld ook nieuwe leveranciers. Vervolgens nodigen wij u als deelnemer van harte uit om deze nieuwkomers uw vragen te stellen.


  Superbrainstorm

  Door middel van een interactieve applicatie is het mogelijk om real time uw idee of inzicht met de andere deelnemers te delen. We zien direct wat deze dag gebracht heeft en hoe we verder kunnen met al deze visies.


  Heat Power Plaza

  Tijdens de pauzes heeft u ruimschoots de gelegenheid om met uw collega’s in gesprek te gaan. Onder het genot van een hapje en een drankje kunt u netwerken met professionals die werkzaam zijn in de warmtesector.

  Partner worden van het congres in 2016?

  Draagt uw organisatie bij aan de warmtesector in Nederland? Word dan partner van Het Nationaal Warmte Congres en laat de sector kennismaken met uw visie en expertise en ontmoet uw potentiële klanten. U kunt bijvoorbeeld een lezing of sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting aanbieden of op een andere ludieke manier uw organisatie profileren.

  De voordelen van een partnership:

  • Profileer uw organisatie of dienst aan de bezoekers middels een inhoudelijke bijdrage
  • Toegangsbeleid; hoog percentage directe doelgroep door nieuw prijsstelling
  • U lift mee op vele marketingacties (brochure, emailings, social media, vakbladen e.d.)
  • Gegarandeerde contacten door matchmaking of een exclusieve vip-meeting
  • Hoeveel contacten legt u normaal op 1 dag?

  Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?

  Neem dan contact op met:

  Adil Marra
  Branding & Eventmanager 
  040-2974832
  06-37115246


  Official host:

  Gemeente Den Haag
  Gemeente Den Haag heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn. Eén van de pijlers om dit te bereiken is de uitbreiding en verduurzaming van warmtenetten in de stad. Ongeveer 40% van de CO2-uitstoot komt voor rekening van de 250.000 Haagse woningen en gebouwen. De verduurzaming van deze gebouwen is essentieel om de klimaatdoelstellingen te halen. Rendabel isoleren in combinatie met aansluiten op een collectief warmtenet (met als mogelijke bronnen geothermie, biomassa en restwarmte) is één van de wegen waarlangs deze verduurzaming kan plaatsvinden. Daarom is de gemeente het Haags Warmte Initiatief (HWI) gestart. Het HWI onderzoekt samen met stakeholders de haalbaarheid van afzonderlijke warmte projecten en helpt met uitwerken, gefinancierd krijgen en tot uitvoering brengen van afzonderlijke warmteprojecten. Bewoners en het aanbod voor warmteaansluitingen staan daarbij altijd centraal. Het Haags Warmte Initiatief wil betekenisvolle stappen zetten met een open leerproces, waarbij kennisinstituten worden ingeschakeld zodat nieuwe inzichten en kennis direct kunnen worden toegepast in de transitie naar een duurzame warmtevoorziening.

   

  Kennispartners:

  Nuon
  Met stadswarmte verandert Nuon energie die anders verloren gaat in warmte voor woningen en bedrijven. Klanten met stadswarmte helpen de uitstoot van CO2 terug te dringen. In Nederland levert In Nederland levert Nuon warmte aan ongeveer 116.000 huishoudens en kleine bedrijven en aan bijna 1.800 bedrijven en instellingen met een aansluiting voor grootverbruik. Dat geeft gemiddeld 50% minder CO2-uitstoot dan HR-ketels. Nuon heeft warmtenetten in onder meer Almere, Amsterdam, Rotterdam en de regio Arnhem/Nijmegen. De levering van duurzame koude of koeling maakt steeds vaker deel uit van nieuwe projecten en partnerships.
  Zie voor meer informatie over CO2-besparing.

   

  Vrije baan voor warmtenetten?
  Om gasvrije wijken te realiseren heeft Nederland een aangepaste infrastructuur nodig. Nieuwe netten zijn nodig en bestaande gasnetten moeten worden opengesteld voor warmte. De gasaansluitplicht die voorrang geeft aan gasaansluitingen vormt thans een belemmering voor deze nieuwbouw- en verduurzamingsopgave.

  Met het oog hierop is onlangs een motie bij de Tweede kamer aangenomen om de gasaansluitplicht uit de relevante regelgeving te schrappen. Hierdoor is het voor gemeenten en hun projectpartners in de toekomst gemakkelijker om warmtenetten te realiseren.

  Over welk juridisch gereedschap beschikken lokale overheden nog meer voor de transitie van gasnaar warmte-infrastructuur? De ronde tafelsessie tijdens het Warmtecongres op 24 november met Robin Aerts, senior advocaat bij Pels Rijcken geeft hierop antwoord.
  Zie voor meer informatie www.pelsrijcken.nl.

   

   

  Caleffi
  Als ‘total-solution provider’ is Caleffi een voortrekker in de ontwikkeling en de productie van componenten voor centrale verwarming, watertechnologie en hernieuwbare energiesystemen. Caleffi streeft steeds naar efficiënte, duurzame, kwaliteitsvolle en optimaal functionerende technische oplossingen in een HVAC-installatie. Doorgedreven technische know-how en ondersteuning in het veld maken van Caleffi een betrouwbare partner in alle projecten.
  Meer info: care.caleffi.nl en www.caleffi.nl.

   

  Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling
  Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) houdt zich bezig met het versnellen van de energietransitie in Nederland. Wij zijn ervan overtuigd dat lokale en regionale oplossingen sterk zullen bijdragen aan de energievoorziening van de toekomst. Er zijn volop kansen voor lokale duurzame energievoorzieningen. Alliander DGO ziet én benut deze kansen. Wij ontwikkelen en beheren open energienetten voor transport en uitwisseling van duurzame energie in een gebied. Wij leggen letterlijk en figuurlijk verbindingen tussen overheden, gebiedseigenaren, aanbieders en gebruikers van duurzame energie. Zie voor meer informatie: www.allianderdgo.nl

   

  Ennatuurlijk

  Ennatuurlijk
  Ennatuurlijk levert op veel plaatsen in Nederland lokaal opgewekte, duurzame warmte. Zo zorgt de restwarmte van afvalverwerker Twence ervoor dat de bijna 10.000 studenten aan de Universiteit Twente beschikken over comfortabel verwarmde ruimtes. Het koppelen van lokale gevers en ontvangers vraagt steeds opnieuw om een frisse, kritische blik. De beste warmtebron voor de betreffende situatie, steeds andere stakeholders en een uniek, lokaal karakter vereisen doordacht maatwerk. Ennatuurlijk omarmt deze aanpak.

   

  Gasunie
  Gasunie is een Europees gasinfrastructuurbedrijf. Haar netwerk behoort tot de grootste hogedrukpijpleidingnetwerken in Europa en bestaat uit meer dan 15.000 kilometer aan pijpleidingen in Nederland en Noord-Duitsland. De jaarlijkse gasdoorvoer is ongeveer 125 miljard kubieke meter. Het bedrijf biedt ook diensten aan op het gebied gasopslag en LNG en ontwikkelt projecten en business modellen voor hernieuwbare energie.

   

  Eneco
  Eneco is marktleider op het gebied van stadswarmte en levert aan zo’n 140.000 woningen en bedrijven warmte, steeds vaker ook gecombineerd met koude. We leveren via grootschalige warmte- en koudenetten onder andere in Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Ook passen we decentrale warmte- en koudeopslag systemen (WKO) toe bij nieuwe gebouwen en bij herontwikkeling van bestaande gebouwen. In Den Haag zijn meerdere gebouwen verduurzaamd door deze aan te sluiten op stadswarmte of bronwarmte en koude. Mooie voorbeelden zijn het mooie Wijnhavenkwartier, Bellavista (was Thorbecketoren) en International Criminal Court (ICC). Recente projecten in Rotterdam zijn Boston en Seattle op de Wilhelminapier die gebruik maken van stadswarmte en koeling via Maaswater. Het is onze missie om steeds meer woningen en kantoren te voorzien van meer duurzame vormen van verwarmen en koelen. Niet alleen in nieuwbouw maar ook bij de herontwikkeling van bestaande panden ligt hier een kans, want ruim 60% van het energieverbruik in Nederland gaat op aan verwarming en dat gebeurt grotendeels nog met gas. Wij lopen voorop in de energietransitie en werken nauw samen met partners aan het verder verduurzamen van onze netten met warmte uit duurzame bronnen en industriële processen. Wij investeren in duurzame warmte en koude met als doel energie ook op langere termijn betrouwbaar, schoon en betaalbaar te houden voor onze klanten.

   

  Ecofys
  Ecofys
  Huizen worden in hoog tempo geïsoleerd, elektrische warmtepompen rukken op en tegelijkertijd neemt het aandeel wind en zon in de elektriciteitsvoorziening snel toe: tot ruim een derde in 2023, en nog veel meer daarna. Ecofys kent alle kanten van deze dynamische puzzel en werkt graag met u aan innovatieve oplossingen die de transitie betaalbaar en betrouwbaar mogelijk maken.

   

  Balance
  Warmteprojecten slagen alleen wanneer alle partijen voldoende comfort vinden in de oplossing. Dit vraagt doorgaans een lange adem en vind dat comfort maar eens in de steeds sneller veranderende omgeving, waar flexibiliteit prioriteit nummer één is geworden. Dit stelt ook eisen aan de kwaliteit, kennis en kunde van mensen. Ontwikkelingen hierin zijn binnen de energiesector lang niet altijd prioriteit geweest. Balance biedt een frisse en energieke kijk op de wereld van warmte. Wij ondersteunen opdrachtgevers bij de ontwikkeling van succesvolle business cases voor technologische innovaties tot gebiedsinitiatieven, brengen ambities naar realisatie, managen succesvol projecten en spreken graag met u af over uw Human Capital opgave om uw ambities mee waar te maken.

   

  Greenvis
  Nederland is toe aan de transitie van fossiele naar duurzame energie. Nederland is toe aan duurzame warmte en koude. Nederland is toe aan de kennispartner of dit gebied, Greenvis. Kennis en ervaring die we graag met u willen delen om de energietransitie te versnellen. We zorgen voor oplossingen en plaatsen die overzichtelijk in het geheel. Greenvis is uw partner in collectieve warmte- en koude projecten. Wij verbeteren de toekomst vanuit onze passie voor warmte en koude. Ons team van ondernemende experts maakt collectieve energiesystemen tot een duurzaam succes. Onze unieke technische kennis en ervaring beslaat de hele keten van conceptontwerp tot projectontwikkeling. We zorgen voor oplossingen en plaatsen die overzichtelijk in het geheel. Dit doen we vanuit de specialistische kennis van de succesfactoren van warmte- en koudesystemen. Kortom, Greenvis levert ontwikkeling, consultancy en detachering en verbind vraag en aanbod door het initiëren van concrete initiatieven. Meer informatie:  www.greenvis.nl

   

  DNV
  DNV GL
  Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en maatschappelijk belang is een beter gebruik van beschikbare warmtebronnen door de bouw van (open) warmtenetten aantrekkelijk. Onder bepaalde voorwaarden is het ook financieel aantrekkelijk. De ontwikkeling van warmtenetten stagneert onder meer omdat investeerders wachten op fundamentele keuzes over de toekomst. En deze keuzes zijn urgent enerzijds vanwege de directe samenhang met de elektriciteitsmarkt – waar snel actie nodig is om het aandeel hernieuwbare energie op niveau te krijgen en anderzijds vanwege de gasinfrastructuur – waar besluitvorming over eventuele uitfasering aan de orde is. Er staat dus veel op het spel. Een analyse van DNV GL maakt duidelijk dat succes vraagt om een vorm van marktwerking waarin enerzijds enkele principes zijn verankerd en waarin anderzijds maatwerk mogelijk is. Vrijheid binnen vangrails dus. Het gaat zonder meer om een complexe uitdaging, zowel technisch als qua marktmodel. Download de analysehier

   

  Aedes Nederlande Vereniging Duurzaame Energie    

   

  Mediapartners:

  Inspiratiesessie van Renda met Björn Kuipers
  Meer dan honderd volwassen mannen, en een aantal vrouwen, zaten mei 2016 op het puntje van hun stoel. Stuk voor stuk hingen ze aan de lippen van Neerlands topscheidsrechter Björn Kuipers. Onder hoge druk, in een split second, beslissingen nemen terwijl je assistenten en grensrechters in je oortje schreeuwen, is voor een scheids op dit niveau een 'normale' zaak. De hectiek voorafgaand aan een fluitsignaal was hoorbaar, voelbaar en zichtbaar in de zaal. De adrenaline gierde door de lijven en, misschien nog wel belangrijker, je kon er ook nog wat van opsteken.

  Naast de vele prachtige voetbalwedstrijden die Kuipers al heeft mogen fluiten - hoogtepuntjes zijn oa de finale van de Europa League in Amsterdam (2013), de Champions League finale tussen Real en Atletico Madrid (2014) en tot en met de achtste finales stond hij op het WK in Brazilië - is hij ook supermarkteigenaar. In zijn lezing trekt hij paralellen tussen situaties op het voetbalveld en situaties waar je als ondernemer, of je nu aannemer bent of voor een woningcorporatie werkt, mee te maken hebt.

  Speciaal voor nieuwe expertleden

  Vanwege dit succes hebben wij Björn Kuipers nog eens uitgenodigd. Dit met hulp van onze partners TalenGroep, De Variabele, Sikkens en Huybregts Relou. Op 12 januari komt de scheidsrechter zijn verhaal nog eens vertellen in Utrecht, speciaal voor alle nieuwe expertleden van Renda. Ben je nog geen lid? Sluit een expertlidmaatschap in onze webshop. Ben je onlangs expertlid geworden van Renda, schrijf je dan nu hieronder in voor dit event. Ben je nog basislid? Upgrade nu je lidmaatschap in onze webshop en kom gratis naar dit event.

   

  Economie & Ruimte Netbeheer Nederland Stadswerk Utilities duurzaam bedrijfsleven Energie Nederland

  Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

   

  Leg uw deelname vast!
  Het Nationaal Warmte Congres

  Brochure Download


  Inlogcode: